(MlHet Motorhuis GM komt met Beretta Cabrio naar Brussel I&imsteeg autobedrijven Syncro en G-lader maken Passat prijzig Toyota presenteert nieuwe Starlet HET AUTO-VERKOOP-CENTRUM VAN DE REGIO LH_ Griekse verkiezingen in april Brazilië sluit tinmijnen uit milieubelang Racistische voorlichting over AIDS in Zuid-Afrika Britse regering kri jgt kritiek na advertentie met China-foto Van Weerlee weg bij VNA DONDERDAG 18 JANUARI 1990 ■MMMMigSpfifflP Al I PAGINA 19 De Amerikaanse autoproducent General Motors presenteert op de komende autotentoonstelling (18 tot en met 28 januari) in Brussel een aantal nieuwe modellen. Voor Eu ropa is daarvan het meest van be lang de compacte Chevrolet Beret- als coupé. Beide typen vormei Brussel een Europese primeur. De Beretta cabriolet van een rolbeugel volgens de targa- snit. Bovendien is er een speciale achterspoiler. Het cabriodak zakt in geopende toestand in een aparte af- ook is als cabriolet en gedekte ruimte, waardoor de 1 zijn strakke lijnen behoudt. De Beretta is uitgevoerd met een 3.1 liter V-6 motor, die 135 pk levert. Er is keuze uit een handgeschakelde vijfversnellingsbak of een drietraps automaat. Behalve de cabrio wordt ook vöo: het eerst in Europa de Chevrolet Be General Motors vertoont op de autotentoonstelling in Brussel de Chevrolet Beretta cabriolet. retta GTZ Coupé getoond. Het is een sportieve sportcoupé. die een 2.3 liter viercilinder motor bevat met zestien kleppen en twee boven liggende nokkenassen. Hoge pres taties kunnen van deze wagen wor den verwacht, zoals blijkt uit het vermogen van 180 p"k bij 6200 toe- General Motors brengt behalve Chevrolet ook Pontiac, Buick en Cadillac. Voor de liefhebbers is er nieuwe Chevrolet Corvette Cabrio let. Een Belgische primeur vormt de zeer luxueuze Pontiac Grand Prix, een middelgrote sedan met vlotte lijnen. De V-6 motor heeft het zogenoemde multisport injectiesys teem en levert via de viertraps auto maat 140 pk. Japan Inmiddels heeft Toyota aangekon digd dat Brussel de eer ten deel valt van de wereldprimeur van de nieu we Starlet. Deze populaire kleine Toyota was volgens de fabriek aan vervanging toe. Meer wil de fabriek nog niet over het nieuwe model ont hullen. Isuzu toont zijn multifunctionele 4WD Trooper met een nieuwe mo tor. Het is een 2,8 liter turbodiesel met intercooler. De nieuwe motor levert 106 pk bij slechts 3850 toeren en voldoet aan de nieuwe EG-eisen met betrekking tot de uitlaatgase- Het koppel bedraagt 242 Nm bij 2300 toeren. Met een topsnelheid van 150 kilometer per uur komt de vrij grote auto goed voor de dag. NOL VAN BENNEKOM De lsuzu Trooper is vernieuwd met een nieuwe 2,8 liter dieselmotor, turbo en intercooler. Vondellaan 80, 2332 AH LEIDEN, telefoon 071 - 769 313 opel chevrolet pontiac oldsmobile caSllac CD ALPHEN A/D RIJN 01720-21521 HILLEGOM 02522-29423 KATWIJK 01718-15141 LEIDERDORP 071-899212 LISSE 02521-19131 OEGSTGEEST 071-173414 VOORSCHOTEN 071-769307 t De Volkswagen Passat Variant GT Syncro G60. Een Passat Sedan onderstel diende als basis otn van de Variant een goed ogende stationwagen te ma ken. Doordacht tekenwerk zorgde voor een degelijk uitziende koets die zonder franjes functioneel en za kelijk overkomt. Door slim gebruik te maken van de verlengde wielbasis van 262 cm die alle Passat-modellen gemeen hebben, is er bij de Variant een evenwichtig verlengde carrosserie gebouwd. Heel geslaagd zijn de dunne C-stijlen, die het geheel een lichte en heldere aanblik geven. Het garandeert een optimaal zicht naar buiten. Met gevoel voor harmonie is de licht gebogen achterklep ontwor pen. Door de welvingen wordt de achterpartij een vloeiend geheel. In een zwarte metallic kleur uitge voerd met keurige grijze bekleding, wordt onze test-Passat meteen een stuk gedistingeerder. Een hele net te zakenauto die met alle extra's wel 78.910,- kost en dat is een heleboel geld. Die pittige prijs staat tegen over eenzelfde karakter van het ge leverde mechaniek. De veelzijdig heid die wordt geboden en de dege lijkheid die van het geheel afstraalt, zal menigeen bekoren. De 5-bak schakelt vrij vlot, al is de bediening van de pook aan de stevi ge kant. Er is voor een behoorlijk deel door te trekken vanuit een ho gere versnelling, zonder dat de mo tor gaat bokken. Door de snelle op bouw van de laaddruk in de G-lader (een door VW ontwikkelde mecha nische compressor die zorgt dat ook bij lage toerentallen de kracht be- houdén blijft) worden er uitsteken de vermogens- en koppelwaarden bereikt. Een toelaatbaar totaal ge wicht van 1860 kilo met niettemin een trekkracht van 225 Nm bij een zeer beperkt toerental van 3600 om- w./min. Je mag wel zeggen dat deze 1.8 ltr-motor heel behoorlijk voor de dag komt. Je komt echt geen trek kracht tekort, even aantippen en hij schiet vooruit. Welkome aanvulling Hier blijkt de G-lader een welkome aanvulling om deze ruim bemeten pakezel ongehinderd te laten voort snellen. De top ligt op 210 km/u en dat is meer dan voldoende. Aan loodvrije benzine wordt gemiddeld 1:9,1 verstookt. Uitbreken is er bij een normale rijstijl niet bij, zeker met de veiligheidverhogende syn cro die te allen tijde paraat is om de aandrijfkrachten optimaal te verde len. Met de variabele slipafhankelijke krachtoverbrenging, voorkom je de aandrijfslip bij het wegrijden. Nor male ritten maken van de Passat een licht onderstuurde voorwiel aandrijver. Breekt er 'paniek' uit dan controleert de syncro-koppe- ling in het middendifferenteel de zaak volledig. Het blijft te allen tijde een hulpmiddel en geen garantie voor elk gedrag. De Passat remt uit stekend, daarbij is uiteraard de vis- co-koppeling buiten werking ge steld. Anders zou de extra blokke rende werking instabiliteit veroor zaken. Interieur Het interieur van de Passat is niet chique en niet gewoon. De sober heid van deze Duitse fabrikant is verdwenen. Het ziet er smaakvol uit, eenvoudig te bedienen schake laars, knoppen en hendels met voor het merendeel een instrumentari um dat goed zichtbaar is. Met de niet bijster koude dagen van de afgelopen weken kun je het qua temperatuur best aangenaam krijgen in deze luxe rijdende salon. Bij zomerse temperaturen is ons echter al opgevallen dat de verfris sende capaciteit tegenvalt. In deze uitvoering met een schuifdak van 2872,- kan daar dan gemakkelijk wat aan gedaan worden. In deze ietwat hoekiger verlengde sedan heb je een beter zicht achter uit en schuin opzij naar achteren, dan in het wat ronder aandoende model met de eigenwijze afgeplatte kofferbak. Door het grote glasop pervlak, de niet zo robuuste zijstij len en het ontbreken van genoemde (hoge) kofferbak, biedt de Variant meer zicht. De Variant die iets kor ter is dan de sedan, heeft beslist geen last van ruimtevrees. De laad- capaciteit is normaliter 521 liter, met neergeklapte bank zelfs meer dan 1700 liter, Handig zijn de hoofdsteunen die achter in de extra gaten passen in de achterzijde van de rechtopstaande zittingen. Op de vlakke vloer van de laadruimte ligt een keurig tapijt en het geheel wordt afgedekt met een stevig harmonjca-dek. De klep zwaait alleen niet ver genoeg open om er met enige lengte gemakkelijk onder te kunnen staan. Technische gegevens: motor, 4 ci- linder; inhoud, 1781 cc; vermogen, 118 kW (160 pk)/5600 tr; topsnel heid: 210 km/u; gewicht, 1345 kg; aanhanger geremd, 1500 kilo; prijs: ƒ78.910,-; motorrijtuigenbelasting per jaar, 894.-. SIEM LEEUWENKAMP BUITENLAND ECONOMIE ATHENE (Rtr) - In Griekenland zijn de leiders van de grote politieke partijen het gisteren eens geworden over nieuwe parlementsverkiezin gen in april. Ze gingen er verder SAO PAOLO (Rtr) - De grootste tin mijn ter wereld, Bom Futuro in Bra zilië, gaat voor ten minste drie maanden dicht, zo is gisteren in Sao Paoló bekendgemaakt. Ook een an dere grote tinmijn in Brazilië wordt waarschijnlijk gesloten. De maatre gelen komen voort uit de politieke wil om het milieu en de Indianenbe volking te beschermen. De prijs van tin op de Londense metaalbeurs is woensdag na de bekendmaking met 120 dollar per ton gestegen tot 6.770 dollar. De tinmijn Bom Futuro is giste ren om de bouw van drie dammen mogelijk te maken. De dammen moeten de vervuiling van een rivier beteugelen. De mijn Bom Futuro is goed voor een achtste deel van de wereldtinproduktie. Zij werd toe vallig ontdekt door houthakkers in 1986. Ook de Pitinga-mijn in het Amazonegebied hangt sluiting bo ven het hoofd. Een rechter in Brasilia heeft vori ge week besloten een weg in het Amazonegebied af te sluiten. De weg loopt midden door het reser vaat van de Waimiri-Atroari-india- nen. Het tin van de Pitinga-mijn wordt over deze weg vervoerd. Af sluiting van de weg zal de produktie van de mijn stilleggen, zo beweren de eigenaren. In de Braziliaanse gr'ondwet van 1988 is een artikel opgenomen dat de regering verplicht tot de be scherming van het milieu en van de rechten van de indianen. De open bare aanklagers nemen hun taak se rieus, maar zeggen vooral in het Amazonegebied op gevestigde eco nomische belangen te stuiten. mee akkoord dat de Amerikaanse militaire bases tot zeker eind dit jaar in Griekenland kunnen blijven. Dit heeft de leider van de conservatie ven, Constantine Mitsotakis, ver klaard. "We zijn het eens geworden dat deze regering hooguit tot pasen zal regeren, wat betekent dat de laatst mogelijke dag voor verkiezingen 8 april is", zei de leider van de partij Nieuwe democratie tot verslagge vers. De preciese datum wordt later vastgesteld. Mitsotakis overlegde gisteren met de Griekse premier Xenofon Zolotas en de leiders van de andere partijen die deelnemen in de rege ring van nationale eenheid:de socia listische leider Andreas Papan- dreou en de communist Harilaos Florakis. Papandreou, dié sinds 1981 premier was maar vorig jaar de verkiezingen verloor, en Florakis wilden eigenlijk dat de in november, gevormde nationale regering zou aanblijven. Mitsotakis had aangedrongen op de derde verkiezingen in tien maan den tijd, omdat Griekenland, dat kampt met een politieke en ook eco nomische crisis, volgens hem een krachtige, door één partij gedragen regering nodig heeft. De politieke leiders besloten maandag in het parlement een wet in te dienen om de huur van Ameri kaanse bases in Griekenland tot ze ker het eind van 1990 te verlengen. Een vijf jaar geldend verdrag voor de huur van de bases liep in decem ber 1988 af en de Amerikanen had den 17 maanden om de spullen te pakken als niet een nieuw verdrag zou worden gesloten. Met de nieu we wet krijgen de onderhandelaars van beide partijen tijd om een nieuw verdrag op te zetten. JOHANNESBURG (AP) - In Jo hannesburg zijn onder blanken honderden pamfletten verspreid waarin wordt gesuggereerd dat de blanken in Zuid-Afrika met uitroeiing worden bedreigd door verspreiding van het AIDS-virus door zwarten. De pamfletten wor den verspreid door een organisa tie die zegt zich ten doel te stellen informatie over AIDS te versprei den. In de pamfletten, die de titel "Feiten over AIDS" dragen, wordt beweerd dat AIDS kan worden overgedragen door de toi- letbril, zwembaden, tijdens kerk diensten die voor alle rassen openstaan, en door de hostie die wordt uitgedeeld tijdens de com munie. Artsen hebben de waar schuwingen in de pamfletten ver oordeeld als belachelijk en mis leidend. De pamfletten worden uitgedeeld op een moment dat de regering aanstalten maakt om steeds meer rassenscheidings maatregelen op te heffen. Volgens de pamfletten lijden veel zwarten aan AIDS,, of zijn ze besmet met het AIDS-virus HIV. De blanken worden gewaar schuwd om gebieden of wijken waar veel zwarten wonen te mij den. Blanke gezinnen die zwart huishoudelijk personeel hebben wordt aangeraden regelmatig een AIDS-test te laten uitvoeren. Volgens opgaven van dé Zuid- afrikaanse regering lijden onge veer 300 blanken aan AIDS; het aantal mensen dat besmet is met het HIV-virus is niet bekend. De regering neemt aan dat onder zwarten het aantal AIDS-patieri- ten veel groter is, omdat ook in andere Afrikaanse landen de ziekte onder de zwarte bevolking sterk is verspreid. Trekking B 3 15 - 22 - 25 - 26 - 46 Reservegetal 36. Spel 77:6 - 7 -1 - 0 - 9 - 5 - 8. BETAALD VOETBAL BEKER PSV - Feyenoord 2-1 (1-1). 15. Lerby 1-0. 31. Griga 1-1, 81 Ellerman 2-1. Scheidsrechter Van BUITENL. VOETBAL Genua 0-1, Sampdoria - Ascoli 2-0, Verona - Bari 1-1. Napoli 20-30 AC Milan 19-27 Inter 20-28 Roma 20-25 Sampdoria 20-28 Juventus 20-24 VRIENDSCHAPPELIJK Griekenland - Belgié 2-0 (04)). 58. Tsalouhides 1-0, 90. Apostolakis 2-0. Scheidsrechter: D'Elia (Ita). Toeschouwers-1.000. LONDEN (AP) - Het Scottish Offi ce, de dienst bij de Britse regering die verantwoordelijk is voor het be stuur van Schotland, heeft scherpe kritiek gekregen voor het gebruik van een foto die is genomen tijdens leen het bloedige legeroptreden op het ven." Plein van de Hemelse Vrede in Pe- De Advertising Standards Autho- king. De dienst had de foto gebruikt rjty, een onafhankelijke organisatie, in een advertentie waarin de bevol- heeft verklaard dat twintig klachten king werd opgeroepen zich te laten zijn binnengekomen Op de foto is te zien hoe een stu dent, die gewond is geraakt bij de actie van het leger, liggend op een bakfiets wordt weggereden. Onder de foto stond de tekst: "U hoeft al- v naam en adres te ge- (46 Koutoulas), Manolas en Kaiitzak.s; Tsalouh.- das, Saravakos, Stamatis (46. Tsifoutis) en Borbo- k.s (80. Karataides); Marangos (76. Zakas) en Tsiantakis. België: Preud d'homme; Emmers. Grün, Clijsters, DeWolf en Vervoort (75. Nilis); Versavel, Van der Eist en Ceulemans; DeGryse (60 Sanders) en Van der Linden (70. Claesen). koppel 4,50, trio 33,20. Vijfde koers, 2000 m: 1 Suncrown (C. Imming) 2.47,4 - 1.23,7, 2. Dire Straight. 3 Ceroja H. Toto: winnend 20,30, plaats 3,20 1,30 1.20. koppel 24,70, trio 528.00 Zesde koers, 1640 m 1 Costeau Boszorg (M. Pools) 2.16.0 -1 22.9.2. Confidence. 3 Coy van de Len te. 4. Duran S. Toto: winnend 21,70, plaats 3,30 1,30 1,90, koppel 29,10, trio 389,00, kwartet 2.259,80. Zevende koers. 2380 m- 1 Berth. Prin ses (J. Janssen) 3.18.1 -1.23,2, 2. Zo Boy Rose, 3 Anja B. Toto: winnend 9,80, plaats 4,10 2,00 2,30, koppel 11,30, trio 374,30. Achtste koers. 2000 m 1Apollo (Mej. M. Huel) 2.42,8 -1.21,4,2. Anno Buitenzorg, 3. Bellinda White. Niet gestart: Zodiac Vryenesse en Ziegfried. Toto: winnend 1,80, plaats 1,30 1,80 1,50, koppel 15,60, trio 145,80. Negende koers, 2000 m 1 -Bi ton to Men del (C. de Leeuw) 2.47,1 -1 23,6,2. Zarathoestra, 3. Corleone Star, 4. Cobus D. Toto: winnend 6,10, plaats 2,20 3,20 2,00, koppel 44,90. trio 518,70, kwartet niet gespeeld. Tiende koers. 1640 m 1. Ayres Boy (P Zandt) 2 10.5 - 1 19.6. 2 Zambesi Cede. 3. Amerie Uithuizen. Toto winnend 3,00, plaats 1.70 2.70 2,00, koppel 19,00, trio 78.70 Elf de koers. 1640 m 1 Current Leader (C de Leeuw) 2.16.7 -1 23,4.2 Angel Volente. 3. Carthamus G. Niet gestart: Banska H en Anneke L Toto: win nend 8,90, plaats 2,30 4.801.90. koppel 73,20, trio 685,90. W5: 5-10-8-9-8 Niet gespeeld. Omzet to- 294.799,00. Andersson (Zwe) 1/2-1/2, Dokojan (Sov) - Short (GBr) 1/2-1/2, Kuijf (Ned) - Kortsjnoi (Zwi) 0-1. Nunn (GBr) - Goerevitsj (Sov) 1/2-1/2, Dlugy (VSt) - Nijboer (Ned) 1-0, Van der Wiel (Ned) - Portisch (Hon) 1/2-1/2, Petursson (Usl) - Anand (India) 1/2- 1/2. Stand na vijf ronden 1. Kortsjnoi en Short 3 1/2 punten, 3. Dokojan, Nunn en Anand 3. 6. Dlugy 2 1/2 en 1 afg., 7. Petursson, Piket en Andersson 2 1/2,10. Goerevitsi en Kuijf 2.12. Portisch 11/2 en 1 afg., 13. Van der Wiel 1 1/2. 14. Nijboer 1 Grootmeestergroep B. derde ronde: Van Wely (Ned) - Judith Polgar (Hon) 0-1, Wmants (Bel) - Peelen (Ned) 1-0, Brenninkmei|er (Ned) - Van der Sterren (Ned) 1/2-1/2, Zsuzsa Polgar (Hon) - Hel- 4, Javier Sanchez (Spa) - Annacone (VSt) 6-1 7-6 6-3, Jonsson (Zwe) Gustafsson (Zwe) 6-1 6-2 6- 2. Woodforde (Aus) - Tsiesnokov (Sow 116-3 6-2 7-5, Masur (Aus) - Odizor (Nig) 7-6 6-7 6-36-1, Pa- loheimo (Fin) - Forget (Fra) 6-4 3-6 6-3 6-3, Riglewski (BrD) - Borwick (Aus) 6-2 6-4 6-2, Wahl- gren (Zwe) - Wöhrmann (BrD) 4-6 7-5 7-5 6-3. Vrouwen Tweede ronde: Sabat.ni (Arg/2) - Bollegraf (Ned) 6-1 6-1. Halard (Fra) - Hennckson (VSt) 7-6 6-2, Whitlinger (VSt) - Phelps (VSt) 7-5 6-3, Van Rens- burg (ZAf) - Cioffi (VSt) 6-0 6-4, Tanvier (Fra) - - Inoue (Jap) 6-4 6-4, Mary Joe Fernandez (VSt/6) - Rinaldi (VSt) 6-4 6-4, Mandlikova (Aus/7) - McGr* gor (VSt) 7-6 6-3, Wasserman (Bel) - Zvereva (Sov/11) 7-5 6-1, Demonegot (Fra) - Kidowaki (Jap) 6-4 6-1, Faber (VSt) - Leand (VSt) 6-1 6-3, Porwik (BrD) - Wiesner (Oos) 6-3 7-6. Gavaldon (VSt) - Dechaume (Fra) 6-4 4-6 7-5. BEKER Bax Natte Keek 5-2 HOOFDKLASSE Medo-Martm Centrum 0-4. Boerenburg-RGC 5-2 1-12 De Kuyper 1-11 Medo 2-11 Cleyn Duin registreren als kiezer. Franse oud-minister Hernu overleden LYON (AFP) - De Franse oud-mi- geheime dienst hadden nister van defensie Charles Hernu is in de Nieuwzeelandse haven gisteren n Lyon op 66-jarige leeftijd Auckland het vlaggeschip va MHPHL. - overleden aan een hartaanval. milieubeweging Greenpeace, de gens de ASA echter de "bedroeven- |die vonden dat de foto van een "ver- j bijsterend slechte smaak" getuigde. Het Scottish Office heeft volgens de organisatie als verdediging aange voerd dat de foto was gebruikt om juli 1985 het publiek te wijzen op het belang verkiezingen in een vrije sa- nleving. Dit verweer kan vol- Rainbow Warrior", tot zinken ge- de" handelwijze van de regering rechtvaardigen. Het Scottish Office heeft inmid- Hernu, de laatste jaren burge meester van de Zuidfranse plaats bracht. Greenpeace wilde actie i Villeurbanne, was minister van de- ren tegen de Franse kernproeve J|HU fensie in het socialistische kabinet de Stille Oceaan. Bij de aanslag dels laten weten dat wordt be- van 1981 tot september 1985. Hij kwam de Nederlandse fotograaf treurtddat sommigen zich aan de moest aftreden vanwege de "Green- van Portugese komaf, Fernando Pe- advertentie hebben gestoord, en dat peace-affaire". Leden van de Franse reira (35), om het leven. deze niet meer zal worden gebruikt. MASTERS TAIPEH Mannen Eerste ronde: Pelupessy (Ned) - Kasayapanan (Tha) 15-4 15-10. Vrouwen Eerste ronde: Van Dijck (Ned) - K.taura (Jap) 7-11 11-311-4. Kitamoto (Jap) - Hoogland (Ned) 11-7 11 -8. Coene (Ned/3) - Roonyant (Tha) 11 -4 12-10. Van der Knaap (Ned) - Chau Man (HKo) 11-011-2. NOOTDORP Eerste koers, 2000 m: 1. Dorkas S (G. Hulleman) 2.50,5 -1.25.3,2. Eltoro di Robles, 3. De Marado- na. Niet gestart: Dragon Crown. Toto: winnend 2,70. plaats 1,30 1.40. koppel 2,70, trio 42.30. Tweede koers. 1640 m 1 Wise Impulse (R. van Toor) 2.16,9 - 1.23,5, 2. Barbara H. 3 Chantal Mendel. Niet gestart: Eland van Prubo. Toto: win nend 6,30, plaats 2,50 2,90 5.70. koppel 10,00, trio 584,70 Derde koers. 2000 m: 1. Cherry B (R. Pools) 2 47,4 - 1 23.7. 2 Diamond Worthy. 3 Bo- rella W. Niet gestart: Cyras B. Toto: winnend 8,40, plaats 1,90 1,90 1,70, koppel 41.30. trio 340.80 Vierde koers. 2750 m-1Cora Dillon (J. van de Pijl) 3.52,1 - 1.24,4. 2. Duke Bater, 3. Carrera M Niet gestart: Zwarte Lola. Toto: winnend 1,50 1,60, 1/2-1/2, Damljanovic (Joe) Stand na drie ronden: 1. Van der Sterren, Fedöro- wicz en J, Polgar 2 1/2 punten. 4. Hellers 2 (uit 2). 5. Brenninkmeijer 1 112,6. Winants 1 (uit 2), 7. Van Wely, Z. Polgar, Damljanovic en De Jong 1,11. Peelen en S. Polgar 1/2. 6-3 6-2 6-2, Stich (BrD) - Lavalle (Mex) 6-4 6-4 2-0 Lavalle geeft op. Youl (Aus) - Drewett (Aus) 6-4 7-6 6-0, Pernfors (Zwe) - Bruguera (Spa/13) 6-4 6-31- 6 6-4, Novacek (Tsj) - Winogradsky (Fra) 6-4 6-14- 6 6-3, Leconte (Fra) - Korda (Tsi) 6-2 4-6 6-3 6-4, Sampras (VSt) - Arrese (Spa) 0-6 6-2 3-6 6-1 6-3, Tsjerkasov (Sov) - Layendecker (VSt) 6-4 5-7 7-5 6-0, Lendl (Tsj/1) Carbobell (Spa) 6-4 6-2 6-3, Muster (Oos/15) - Van Rensburg (ZAf) 1-6 7-5 7-5 2-6 8-6, Fleunan (Fra) - Volkov (Sov) 6-41-6 7-5 2- 6 6-2, Goldie (VSt) - Pereira (Ven) 6-2 6-4 6-3. Gomez (Ecu/9) - Oresar (Joe) 6-4 3-6 6-3 6-2, McEnroe (VSt/4) - Anton.tsch (Oos) 6-1 6-2 6-1, Bloom (Isr) - Bergstróm (Zwe) 2-6 5-7 6-2 6-4 6-2, Noah (Fra/12) - Agenor (Fra) 7-6 6-3 6-3. Becker (BrD)/2) - Scott Davis (VSl) 6-3 7-6 4-6 6-2, Svensson (Zwe) - Courier (VSt/14) 7-6 6-7 6-3 6-1 Chamberlin (VSl) - Pescosolido (Ita) 6-7 7-5 6*3 6- LEIDEN - Trainer Koos van Weer lee van de Leidse voetbalvereniging VNA gaat aan het eind van het sei zoen weg. De 49-jarige oefenmees- ter vindt het, na twee jaar de afde- - lingsclub getraind te hebben, tijd worden om naar een andere vereni- ging te verkassen. Bij welke club hij volgend seizoen de training leidt, weet hij echter nog niet. Voordat Van Weerlee naar VNA ging heeft hij één seizoen bjj LFC en negen jaar bij Docos gewerkt. Joop Lamers vertrekt aan het ein de van dit seizoen bij VNL. De trai- - ner van de Leidse afdelingsclub wil zich volledig gaan wijden aan Lugdunum, waar hij actief is als jeugdtrainer. Oefenmeester Mat Kantebeen van ROAC '79 moet uitkijken naar een nieuwe club. Het bestuur van de voetbalvereniging uit Alkemade heeft hem laten weten na dit seizoen - gèen prijs meer te stellen op zijn diensten. De 44-jarige trainer wijt zijn ontslag aan de tegenvallende resultaten van het eerste elftal. Vol gens Kantebeen is de relatie tussen hem en het bestuur en de spelers - uitstekend. Hij heeft voordat hij bij ROAC aan de slag ging bij VTL en Meerburg de trainingen geleid.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 19