Roemenen rekenen op Foreholte Koelbloedig PSV kegelt Feyenoord uit bekertoernooi Kortsjnoi ouderwets op dreef tegen Kuyf Hiddink en Dorjee tekenen bij Handbalsters Terom lasi klaar voor Europa Cup-duels Hattrick Van Basten houdt Milan in de race SPOoTTV DONDERDAG 18 JANUARI 1990 SPORT PAGINA 17 EINDHOVEN (GPD/ANP) IJver alleen bleek uiteindelijk niet voldoende om de tweede keer dit seizoen te stunten tegen PSV. Zonde, voor Pim Verbeek en zijn spelers omdat Europees voetbal door de 2-1 nederlaag definitief buiten bereik is gekomen. Feye noord zal het dit seizoen zonder prijs moeten stellen, maar zal met het voetbal dat het in Eindhoven voorschotelde snel uit de kelder van de eredivisie klauteren. Zwitserse hulp voor FIOD in iax-affaire PSV hield gelijke tred met de werk lust van zijn opponent, maar bleek w in de afwerking koelbloediger. Het MarcS ^aS verschil in Eindhoven was echter Marcel arana?- beduidend kleiner dan de afstand geen boodschap aan het Europese Matchwinner Juul Ellerman (links) verschalkt de Feyenoord-spelers Ton Lokhoff (liggend), Sjaak Troost en Aj die beide clubs op de erediv .anglijst hebben. Kleiner misschien wel dan het minieme verschil in de uitslag zelfs doet vermoeden. Hoe dan ook, de bijna 20.000 toeschou- de Rotterdamse bluf af te troeven, denken van de tegenstander. Van meet af aan hield de ploeg van Hiddink een moordend tempo stand en trachtte op die s kregen een boeiende cupstrijd ook in Nederland nog prima ter in zijn spel en heeft vervolgens aanwinst Arnold Scholten, Gernt ten. "Ik stop ermee", liet de blonde methode, destijds door de grote de slotfase werd de druk op de Ne- LAUSANNE (AFP) - De hoogste Zwitserse juridische instantie heeft besloten de Nederlandse justitie te »De mensen hebben kunnen z assisteren bij het onderzoek naar dat er ook in Nederlant het gebruik van zwart geld bij de wedstrijden gespeeld worden", zeker voetbalclub Ajax. haa' ■SHhéH Gegevens waaruit moet blijken onder welke voorwaarden de trans- ons voordeel is volledig terecht fer van de Deen Henning Jenssen datwijindezegelijkestrijdhetopti- worp va Real Madrid naar Ajaxtot stand male rendement haalden uit de kan- afbreuk sen die zich voordeden". De goede voornemens die Feye- n noord zichzelf en zijn aanhang heeft Hga gemaakt voor dit nieuwe jaar, wer- Waar de ploeg PSV startte sterker", gaf Gunder Bengtsson toe. "Maar na dat ope- Keur won zijn kopduel Nielsen en bracht de Tsjech aldus oog in oog met Van Breukelen. De Eindhovense keeper was kansloos Wim Kieft keek als tegenover het precisiewerk uit Oost-Europa. Solide remise Piket WIJK AAN ZEE (GPD) De vijfde ronde van grootmeestergroep A in het Hoogovenstoernooi werd gekenmerkt door rustig spel. Al spoedig stonden er vijf remises op het scorebord en één daarvan was van Nigel Short, die daarmee zijn leidende positie behield. Hij zou daar evenwel spoedig gezelschap krijgen van Viktor Kortsj noi. De oude schaakleeuw was weer eens ouderwets op dreef en pakte nationaal kampioen Rini Kuyf met een daverende konings- aanval, die de arme witte koning meedogenloos in een matnet dreef. Short probeerde het tegen Yuri Do- van het Frans. De Engelsman had kojan met een Hollandse 'Stone- daarmee tegen Jan Timman eens wall', een solide opstelling, waar- slechte ervaringen opgedaan, maar mee echter niet veel spanning te inmiddels bleek hij zijn kennis te uum maken ,s ais de tegenstander niet hebben bijgewerkt. Het evenwicht Ivan Juul Ellerman doelman Joop Hiele meewerkt Dokojan zocht op de eer- werd in deze partij nergens duide- geheel Feyenoord acht minuten ste plaats de veiligheid en toen de lijk verstoord het einde uit. PSV vierde feest; 3 het lo- stelïïng zo'n beetje vastgelopen gische resultaat, was, tekenden de heren zonder Friso Nijboer bestookte de Ame- meer de vrede. rikaan Maxim Dlugy met een kwali- Ook Ulf Andersson was op een teitsoffer en verkreeg daarvoor veilige, solide positie uit. Met twee prachtige lopers. De witte Het kruit van Griga was daarmee gegeven. Een voorkeur die Kieft het Jeroen Piket ging hij op klassieke paarden ontplooiden evenwel ningskwartier kwam mijn ploeg be- verschoten. Feyenoords tweede verkeerde keelgat eeseho- wijze het Damegambiet te lijf en de kracht dan Nijboer had vermoed. In o JJi ji1.v. haakte Guus Hiddink op de kwali- gehouden met de tegenstander". i het duel in. "De uitslag in Zelfs Soren Lerby's treffer, ge- minimaal gelijke tred Plomp zette zijn Bundesliga-tradi- aanvaller meteen moeten door de Zwitserse bank worden vrijgegeven. Dit is gis teren in Lausanne bekend gewor- den. Met de overgang van de voetbal- den tie voort en verbleef op de bank, speelde zich vervolgens slecht verdedigde in- kijker. Een schot van hem vloog te- Stan Valckx, deed amper gen de paal. Daarmee was de laatste seerd Feyenoords goede kostbare mogelijkheid voor de Rot- A lonkte; het feit dat hij gepas- stak hem enorm. "Dat is afreageren", wimpelde r de Italiaanse de Zweedse verdediging niet door- Ondertussen draaide het offen- terdammers voorbij. Evenals het Guus Hiddink Kiefts reactie weg. perspectief op Europees voetbal. het koppel Ver- "Daar kunnen we wel "Morgen kijkt hij het Philips-stadion openbaar beek/Bengtsson nog niet zo lang ge- constateerde gemaakt. Met Stanislaw Griga en leden na zo'n tegenslag het moede 1979 een bedrag WÊÊ WÊ 550.000 gulden gemoeid. Het betreft Arnold Scholten in de gelederen hoofd al vroeg in de schoot legde, een van de transfers uit de Periode was de Rotterdamse equipe er alles werden nu de krachten opnieuw ge- tussen 1979 en 1983, waarbyoud-be- aan gelegen de laatste kans op Euro- ----- - s- stuursleden van de Amsterdamse pees voetbal niet te verspelen. Geen *i. de fiscale spelregels niet in gemakkelijke opgave in de residen- acht hebben genomen De FIOD is tie van lijstaanvoerder. PSV, met momenteel bezig met een diep- Gerald Vanenburg en Flemming Breukelen de "hulp gaand_onderzoek.Povlsen weer in de gelederen en ge- moest inroepen na e uaar Kunnen we wei naar nuiten «pnaan" nat 7»i hii nnir mnptpn gegeven, ue u sianaer margeir r constateerde ex-Ajacied Arnold ant de aanvalssnits zette indertiid tursson 1,et z,ch met °PJagen: hlJ1 Scholten ten overvloede. "Ik kan vesteerde in de partij ruim een ui De Spaanse justitie heeft beves- dreven door de smadelijke 0-4 i tigd dat het bedrag nooit bij Real Madrid men. Het onderzoek moet uitwijzen of de betreffende speler, dan wel derden met het geld zijn gaan strij ken. Oranje oefent in Oostenrijk ZEIST (ANP) - Het Nederlandse voetbalelftal speelt ruim een week voor het begin van de eindronde van de strijd om de wereldtitel, een oefenduel tegen Oostenrijk. De twee deelnemers aan het toernooi in Italië treffen elkaar op 30 mei in We nen. Op 12 juni begint voor Oranje de wereldtitelstrijd tegen Egypte. De wedstrijd maakt deel uit van de trainingsstage van Oranje, die. naar alle waarschijnlijkheid^ even eens in Oostenrijk zal worden ge houden. De interlandwedstrijd in Wenen is het derde oefenduel voor Oranje in de aanloop naar Italië. Op 21 fe bruari speelt de kampioen van Eu ropa in Rotterdam tegen Italië en op 28 maart ontmoet Oranje in Kiev de Sovjetunie. mobiliseerd. Nadat Stan Valckx, de vervanger voor de geblesseerde Jan Heintze, een inzet van Regi Blinker i de lijn had gehaald en Hans van in de paal schot van Metgod, maakte Stanislaw Griga het in de Kuip leed, had definitief zijn opwachting. Piet dus ook moeilijk tevreden zijn mijn eerste optreden met Feye noord. Voor mij is het wel duidelijk dat zowel de ploeg als ik beter kun nen dan waartoe we vanavond in staat waren". zijn handtekening onder tract dat tot 1 juli 1991 doorloopt. Aangehouden Voor, tijdens en na de voetbalwed strijd PSV-Feyenoord heeft de Eindhovense politie 73 supporters breken en moest zich al vrij spoedig sief van Kortsjnoi al op volle toeren met remise tevreden stellen. en via het demonstratiebord kon Vizwanathan Anand kan het snel- het publiek ademloos toezien hoe heidsschaak nog altijd niet afleren, de arme Kuyf op grootmeesterljjke ondanks het feit dat John Nunn wijze werd terechtgesteld. Wit: R. Kuyf - Zwart: V. Kortsj- Spaanse Partij I.e4e5 2. Pf3 Pc6 3. LbS a6 4. La4 Pf6 5. 0-0 Le7 6. Tel b5 7. Lb3 d6 8. c3 0-0 9. h3 Pa5 Zo speelde Michael Tjigorin het reeds in de negentiende eeuw. Kar- Nadat de ploegen elkaar het aangehouden. Een enkeling uitge- vlucht voortdurend naar de koffie- 13. cxd4 Lb7 14. d5 grootste deel van de tweede helft in zonderd betreft het aanhangers v« 1|ggg|jg|j|| 1-- evenwicht hadden gehouden, kapte Feyenoord. Een woordvoerder vj de Eindhovense politie heeft dit 1 EINDHOVEN (GPD) - Guus Hiddink en Hans Doijee zullen ook de komende twee jaar ver bonden blijven aan PSV. Beide trainers, voorantwoordelijk voor de technische gang van zaken bij de landskampioen, verlengden gisteren hun contract. Een con tractverlenging die plotseling in een stroomversnelling kwam na dat KV Mechelen maandag weer bij Guus Hiddink had aange klopt. "Indertijd heeft Mechelen con tact gezocht", gaf Hiddink toe, maar hij weigerde dat als aanlei ding te zien voor een versneld ak koord. "Nee, de intentie om lan ger met elkaar door te gaan be stond reeds geruime tijd. We had den al diverse gesprekken daar toe gehad. Begin deze week werd één en ander definitief afgehan deld. Het is niet zo geweest dat het een kwestie van de één tegen de ander uitspelen was. Ik had geen zin in een koehandel". De verbintenis houdt finan cieel en fikse verbetering in voor beide coaches. "Naast het basis salaris dat behoorlijk werd opge trokken, worden de verdiensten van de trainers bepaald door het succes dat ze hebben. Hebben ze veel succes, verdienen ze veel. Zo simpel is dat. Voor ons is dat het beste vertrouwen dat we van hen in de toekomst konden krijgen", aldus PSV-voorzitter Jacq. Ruts. Naast de financiële invulling wer den de visies op de toekomst van de club naast elkaar gelegd. "Hid dink ondersteepte zijn wensen, terwijl wij van onze kant duide lijk maakten hoe wij de nabije en iets verdere toekomst zien". Over de invulling van die wensen werd gisteravond in Eindhoven angst^ vallig gezwegen. Duidelijk is dat onder anderen Erwin Koeman hoog op de verlanglijst staat. dan zijn illustere tegenstan der, kwam wat vrijer te staan, maar moest uiteindelijk toch in remise berusten. d Michael Goerewitsj zoekt nog p0v doet het "tegenwoordig graag steeds naar zijn grote vorm. Hij lijdt m€t 9...Lb7 10. d4 Te8. onder het rookverbod en 10. Lc2 c5 11. d4Dc712. Pbd2cxd4 li kamer om hartstochtelijk te kun- Dit geldt als een veilige opstel- nen inhaleren. Tegen Nunn bedien- üng. Ongeveer veertig jaar geleden de hij zich van een dubieuze variant onderzocht men vooral de stellin- gen na 14. Pfl Tac8 15. Ld3 (beter is 15. Lbl of 15. Te2 en nu leidt het verrassende 15...d5! tot grote span ningen. 14...Tac8 Kortsjnoi heeft altijd zo zijn eigen ideeën over de openingstheorie. De meeste spelers menen dat Lb7 op Adelaar terug op oude nest de wedstrijd meege deeld. De verdachten, die in leeftijd vari ëren van 17 tot 26 jaar, zijn aange houden wegens onder andere mis- handeling, het aanrichten van ver nielingen en het gooien van vuur- werk. Een aanhanger van de Rotter- UTRECHT (ANP) - Frans Adelaar graniet bijt en vinden dat de loper damse club werd ingerekend omdat wil zijn rentree maken in de hoofd- via c8 onmiddellijk moet worden hij een suppoost van PSV zodanig selectie van FC Utrecht. De mid- omgespeeld. mishandelde dat de man een gebro- denvelder, twee jaar geleden afge- 15. Ld3 Pd7 16. Pfl f5 ken neus opliep. keurd voor betaald voetbal, zal waarschijnlijk de rest van het sei- op proef bij de club spelen. De Eindhovense politie maakte bij de surveillance rond het stadion Adelaar, die in de WAO zit, heeft deo-camera's. Daarmee kon de poli- daag te krijgen. Volgens Adelaar, tie niet alleen snel ongeregeldheden destijds gestopt wegens chronische supporters opsporen maar in voorkomende gevallen ook bewijsmateriaal vergaren. rugklachten, zijn nauwelijks co's aan zijn verrassende terugkeer verbonden. NOORDWIJK Volgens'de technische staf van AS Terom lasi was de handbalsport in Roemenië ten tijde van dictator Ceausescu net zo zuiver als het voetbal corrupt was. Trai ner Cornel Badulescu wil daarom elke associatie van zijn sport met de door het slijk ge haalde voetballerij vermijden. Den Bosch actief op transfermarkt DEN BOSCH (ANP) - De voetbal club Den Bosch heeft gisteren in tensief gehandeld. De in degrada tie-gevaar verkerende ploeg kocht treedt tegen Noorlander/Foreholte, zijn of de Roemenen in tegenstel- De coach van de Roemeense beker- nog steeds nie,t van plan is houder, die zaterdagavond in Voor- men. hout voor de Europa Cup II aan- Het zal ze in Voorhöut nodigde de Nederlandse eredivisio- ling tot wat van enkele vöetbalploe- nist gistermiddag na aankomst op gen wordt beweerd legaal aan Schiphol uit om het met eigen ogen hun EC-ticket zijn gekomen. Wat de Wiel, voorheen topschut- te komen beleven in lasi. "Er zijn Foreholte bezighoudt, is de veilig- valler Ad van de Wiel van RKC. Daarnaast werd spits Henk Grim te- r NEC. ter in Waalwijk, meer zeker van 1 J sis. Hij had te kennen gegev zijn aan een nieuwe omgeving. De kleine aanvaller tekende in Den Bosch voor anderhalf seizoen. Grim werd 2 1/2 jaar geleden door Den Bosch gekocht van NEC. Daar voor had hij vijf jaar in Nijmegen gevoetbald. In Den Bosch reikte hij nimmer tot de vorm, waarmee hij in De Goffert opviel. Hij tekent van daag voor 2 1/2 seizoen bij NEC. bij RKC niet bovendien al 1500 kaarten verkocht heid in het land dat na de bloedige tijdens de rellen elders plaats in de ba- voor de return", meldde Badulescu revolutie nog steeds niet op orde is. We volgden het slechts toe te trots. Niet wetende dat Foreholte Ook die veiligheidsgarantie wilde Bondscoach Italië MILAAN (GPD) - AC Milan baant zich met grote passen een weg naar de koppositie in de Italiaanse compëtitie. De wereldkampioen versloeg giste ren in hetmidweekse programma Atalanta met 3-1, waardoor de oogst uit de afgelopen 9 wedstrijden 17 punten bedraagt. Milan staat nu met één ver- l rirfcO 1 1 hespunt meer dan Napoli op een vierde plaats. De overwinning kwam ge- tot 1 Vttstedcsrl heel op naam van Marco van Basten, die zijn eerste hattrick scoorde. De oud-Ajacied staat ROME (Rtr) - De Italiaanse bonds- de topscorerslijst. coach Azeglio Vicini heeft gisteren 1 met tien treffers op de derde plaats o___ oAanvankelijk leek Atalanta de successenreeks te horen gekregen, dat zijn contract breken. Uit een voorzet van Madonna zette de Argentijn Canniggia verlengd zal worden tot en met de twaalfde minuut Milan op een achterstand. Twee minuten later maakte duidelijk of Europese titelstrijd van 1992 in Zweden. Vicini's verbintenis liep r fraai met e zich uitermate verheugd door de be- nadat hij Massaro had nagetrapt. 1 Basten 2 w ventiviteit van de AC Milan-spelers. Twee individuele acties gedreven spelende Van Basten rond de 60ste minuut leidden tot de 3-1- vinning. In de tweede helft werd Canniggia nog uit het veld gestuurd te®?|^de Roemeense delegatie overigens snel verstrekken. "lasi ligt 500 kilo- zorg meter van Bukarest en vlakbij de grens met Rusland. Geloof het of niet, maar we hebben in lasi nauwe lijks iets gemerkt van de revolutie. Het is in de stad rustig gebleven en het leven ging er ook gewoon door het land. 1 de tv". Manager An Plug van de Neder landse bekerhouder had gisteren de grootste moeite om Badulescu te overtuigen van het feit dat het alle maal niet zo eenvoudig ligt met de tweede wedstrijd. De coach trok al snel zijn agenda en voor hem is maar één datum interessant: 27 ja nuari. Na die dag moet hij diverse speelsters afstaan aan het nationale team en bovendien wordt de com petitie in zijn land hervat. De Internationale Handbal Fede ratie (IHF) heeft trouwens de touw tjes in handen, niet de clubs. De IHF besloot om eerst alle Roemeen se ploegen uit te laten spelen en schoof de beslissing voor de returns voor zich uit, omdat alle tegenstan ders van de Roemenen hun beden- AC Milan te onder- kingen hadden geüit over de veilig- de heid in het land. Nog steeds is niet de terug- de Oostenrijkse landskampic zich opeens wèl bereid heeft v klaard om af te reizen. Attractie De belangstelling voor het duel alles gegeven. De eerste groot. De Roemeense handbalsters Ispeel mag je daar Na afloop biechtte Van Basten op waarom hij dit keer tot het uiterste oas gegaan: "In de beginfase miste ik een hele simpele kans en dat nam ik zal waarschijnlijk begin februari mezelf enorm kwalijk. De laatste weken begon weer dat gemakkelijke zijn, is het prachtig. Het.is een groot mijn spel te sluipen. Daarom heb ik nu weer eer bewijs van vertouwen en erken- goal was een beauty, maar op het niveau waar i ning. Het maakt het mogelijk om in genlijk niet meer bij stilstaan". De oud-Ajacied maakte gistermiddag bekend dat hij volgende week zijn contract tot 1993 zal verlengen: "Daar hebben nóóit problemen over be- j staan, maar voorzitter Berlusconi en ik, moeten er onze handtekening nu [eens onder zetten", lichtte de spits toe. "Het was mijn eerste hattrick in dit seizoen en dat geeft je toch een lekker gevoel. Ik wil dit jaar probéren om Mexico, toén het team in de tweede topscorer te worden, maar dat is in Italié een zeer lastige uitdaging. Be- ronde werd uitgeschakeld, de taken langrijker is het om kampioen te worden van Italië. Dat zou voor mij eigen- Duca Beatrice, over van Enzo Bearzot. Onder Vici- lijk de eerste keer zijn omdat ik twee jaar geleden niet tot de basisploeg be- Hoewel Terom lasi Dus dat was zijn bedoeling. Als de witte e-pion verdwijnt kan Lb7 weer tot leven komen. 17. Lg5 Pc5 Na 17...PC6 18. Lxf6 Lxf6 18. b3 is de situatie op de damevleugel on gunstig voor zwart. Zowel Lb7 als Pa5 bevinden zich in een soort bui tenspelpositie. 18. Lxe7 Dxe7 19. exf5 Kortsjnoi was later van mening dat ook hier 19. b3 in aanmerking kwam. Thans wilde hij niet op d5 slaan vanwege 20. f6 DxfB 21. Lxh7 en 22. Dxd5. 19...Pc4 20. Lxc4 bxc4 21. Pe3 Zo heeft wit zijn pluspion even geconsolideerd, maar het zwarte plan gaat nog verder. 21...Pd3 22. Te2 e4 23. Pd4(?) Over deze zet was Kuyf achteraf zeer ontevreden. Hij had de kracht van het komende kwaliteitsoffer onderschat, zo zei hij. De spelers on derzochten later nog 23. Pd2 Pxb2 24. Dc2 Pd3 en zwart krijgt tegen spel met de manoeuvre Pd3-f4. 23...De5 24. Pe6 Txf5! Op dit fraaie kwaliteitsoffer zijn de zwarte berekeningen gebaseerd. Het witte centrum wordt weldra ge heel opgeblazen en Lb7 kan zich achter de schermen als aanvalslei der manifesteren. 25. Pxf5 Dxf5 26. Da4 Lxd5! Vooral niet 26...Dxd5 27. Dd7! met tegenspel voor wit. 27. Pd4 Df6 28. Dxa6 Ten koste van een pion komt de toren nu ook nog in aanvalspositie. De beste kans was 28. Pc2 geweest. 28...TS8 29. Pc2 Pf4! 30. Td2 Ook 30. Te3 Pxg2! is onvoldoen de. 30...Pxh3+ 31. Khl Of 31. gxh3 Dg5+ en 32...Dxd2. 31...Pxf2+ 32. Txf2 Dh4+! Nog een laatste finesse. Na 33. Kgl Dxf2+ 34. Khl e3! wordt de witte monarch weldra matgezet. Wit geeft het op. Polgar In de B-groep behaalde Judit Pol gar haar tweede overwinning. Lan ge tijd stond zij tegen de jeugdkam pioen Loek van Wely kritiek, maar uiteindelijk had zij de zenuwen be ter in bedwang dan haar tegenstan der. Van Wely ging in de fout en werd genadeloos afgevoerd. Judit Polgar deelt nu de eerste plaats met Paul van der Sterren, die met zwart remise maakte tegen Joris Bren- ningmeyer en John Fedorovicz, die de Joegoslaaf Branco Damljanovic in goede stijl versloeg. Vandaag hebben alle spelers een handbal zijn verschillende repu- vrije dag. Morgen gaat het toernooi (foto gpd) in alle hevigheid verder. perfecte omstandigheden door te werken". Vicini is bezig aan zijn vierdejaar als bondscoach. Hij nam na de voor de Italianen teleurstel lend verlopen wereldtitelstrijd in Roemenië, sinds de inzamelings actie in het land werd uitgezonden. Badulescu weet gelukkig iets dan ook een attractie nu zij meer: "Wat ik van Holland weet is als eerste sportploeg' sinds het om- dat de nationale vrouwenploeg erg ver geworpen bewind-Ceausescu - ons land verblijven. De selectie van onder andere een wedstrijd Badulescu is vrijwel compleet naar gezien tegen de DDR. Toen zijn Nederland gekomen. Dus met de mijn ogen opengegaan. Hoeveel plaats. Momenteel staat lasi derde op de ranglijst. Volgens Badulescu is het gissen naar wat er met zijn ploeg en het handbal in het algemeen gebeurt na goed speelt de laatste tijd. Ik heb de recente democratisering in zijn I land. "Wat is democratie? Dat ken nen wij niet. Elke dag bij ons is an- ders. Ik werk met amateurs en wat ternationals spelen er bij Forehol- de toekomst brengt is niet te voor- I te? Geen? Dat zegt ook nog niets na- spellen. Misschien komt er een pro- tuurlijk". fessioneel systeem en vliegen speel- - - - - 1 nog vrije Badulescu is al negen jaar coach sters weg. Maar ik ben niet bang heeft Italië 21 van de 34 wedstrij- hoorde en het daarom ook niet van dichtbij heb meegemaakt. We hebben jonge vereniging is met weinig Eu-, bij Terom lasi. De universiteitsstad speelsters te verliezen. Er spelen al den gewonnen. er aanvankelijk heel slecht voor gestaan dit seizoen, maar sinds oktober ropa Cup-ervaring worden de ont- lasi in het Noorden van Roemenië veel meer Roemeense vrouwen in zijn we gewoon de beste ploeg". moetingen met Foreholte sportief (450.000 inwoners) kent meerdere buitenlandse competities. Dat ge- Egypte, bij de strijd om het we- Napoli behield zijn koppositie, hoewel het tegen Cesena thuis weer te- gezien waarschijnlijk een formali- handbalclubs, maar die spelen alle- vaar bestond al", reldkampioenschap voetbal in Ita- leurstelde: 1-0. Slechts een knap doelpunt van Crippa op aangeven van teit. Foreholte-coach Jan Kecske- maal op een lager niveau. Terom lië tegenstander van Nederland, Maradona was de oogst in een matige wedstrijd. Halverwege de tweede méthy is al lang blij als zijn team (het is de naam van de fabriek die de speelt op 11 april een oefeninter- helft werd Cesena een strafschop onthouden, toen de Joegoslaaf Cvetko- niet als schietschijf wordt gebruikt, ploeg onderhoudt) is dé handbal- land tegen de DDR. De wedstrijd vic tegen de grond werd gewerkt. De woedend protesterende spits Agosti- De Roemenen kennen Foreholte ploeg van lasi, maar landelijk heeft spreken of te vergelijken met de zal in een Oostduitsstadion worden ni werd zelfs door de scheidsrechter van het veld gestuurd. niet. Ze weten sowieso weinig van de vereniging nog nooit de echte handballerij. "Voetbal en handbal gespeeld. Waar is nog niet bekend. Sampdoria legde beslag op de tweede plaats. De ploeg, die ondanks de% Nederland. De enige naam die ze top bereikt. Vorig jaar werd voor Het was een van de laatste open afwezigheid van sterspeler Gianluca Vialli in de top blijft meedraaien, won wat zegt is Linda de Mol, maar die het eerst de nationale beker ver- plekken in de voorbereidingskalen- met 2-0 van Ascoli. Beide treffers werden gescoord door Lombardo. Inter handbalt niet. De tv-presentatrice overd en de hoogste klassering ooit der van Egypte. speelde teleurstellend 0-0 gelijk bij Lecce. schijnt een soort volksheldin te zijn in de competitie was een tweede HANS BOUWMEESTER Hij weigert de aan het licht geko- corruptie in de voetballerij te be- zijn verschillende republieken Roemenië", is alles wat hij daarover wil zeggen. ROB VAN DER ZANDEN DONDERDAG 18.00-19.00 EURO: Tennis: Open Austra lische kampioenschappen in Melbourne. 19.00-19.30 EURO Motor Sports News. 19.30-20.00 EURO: Sufer Magazine. 20.00-21.00 EURO: Motor Sport. 21.00-22.00 EURO: Curling. 22.00-22.03 EURO: Sneeuwberichten. 22.03-23.00 EURO Tennis: Open Austra lische kampioenschappen in Melbourne. 22 10-22.15 Super: Golf. 23.00-00.00 EURO: Europees Basketbal. 00.00-0100 EURO: Snooker: Britse kam pioenschappen. VRIJDAG 10.00-10.30 EURO. Motor Sport News. 10.30-11.00 EURO: Surfer Magazine. 11.00-12.00 EURO: Tennis: Open Austra lische kampioenschappen in Melbourne.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 17