LEIDSCH DAGBLAD Staking: in Bakoe tegen inzet leger BOSJE ZON NODIG! «MllffifllïBS Etiopië onder druk gezet Militairen loijgen toestemming om te schieten Deze zomer dagelijks sport op tv Kettingbotsing Rijksstraatweg Regering Colombia wijst 'overgave' van drugsbaronnen af Mogelijk drankverbod tijdens gevaarlijk werk Bij Brilmij tijdelijk: tiA/ee brillen halen één betalen! Harde laitiek in rapport op directeur Spektrum Moordaanslag op Nagasaki's burgemeester DONDERDAG 18 JANUARI 1990 OPGERICHT 1 MAART 1860 No. 39142 Prijs fl. 1,35 MOSKOU (AFP/Rtr/UPI/DPA) - In de Azerbajdzjaanse hoofdstad Bakoe is vanmorgen een algemene staking uitgebroken. Volgens Radio Moskou is het een protest tegen de massale inzet van leger en politie door Moskou om een eind te maken aan de bloedige ge vechten tussen Azerbajdzjanén en Armeniërs. Minister van defensie Dimitri Jazov maakte vanmorgen bekend dat in verschillende delen van het land re servisten zijn opgeroepen om te hel pen de orde te herstellen in Azerba-' jdjzjan. Joeri Grimitskich van het ministerie van buitenlandse zaken zei gisteren al dat Moskou nog meer troepen naar Azerbajdzjan zal stu ren wanneer dat nodig is. Hij gaf aan dat de toestand nauwelijks slechter kan. Moskou zou ook de grenzen met Iran en Turkije hebben gesloten, maar dat bericht werd vanmorgen in Moskou niet beves tigd. Het leger kreeg gisteren al toe stemming om het vuur te openen op Armeense en Azerbajdzjaanse mili tanten óm zichzelf en officiële wa pendepots te verdedigen. De order werd uitgevaardigd na berichten over aanvallen op wapendepots, po litiebureaus in de Armeense hoofd stad Jerevan en andere plaatsen in Armenië. Elke dag brengt gruwelijke ver halen over de pogroms: Armeniërs die leVend in brand werden gesto ken, onder wie een zwangere vrouw. Anderen werden door het raam uit hun huis gegooid, doodge knuppeld of met messen doodge stoken. Zowel de Azeri's als de Ar meniërs hebben zelfverdedigings brigades opgericht, waardoor de strijd verder escaleert. Zij maken gebruik van moderne wapens die vermoedelijk zijn gestolen uit mili taire depots, zoals machinegewe ren, luchtdoelraketten, pantserwa gens en zelfs helikopters. Het leger slaagt er tot nu toe niet in de rust te herstellen. Zowel TASS als woordvoerders van de Nationale Armeense Beweging en het Azerba jdzjaanse Volksfront melden felle gevechten in Nagorny-Karabach en het gehele grensgebied tussen Ar menië en Azerbajdzjan. De Sovjet troepen zijn er klaarblijkelijk niet in geslaagd Stepanakert, de hoofdstad van de Armeense enclave Nagorny- Karabach, te bereiken. TASS meld de dat een waterleiding die Ste panakert in water voorziet, is opge blazen, waardoor een tierde Van de stad zonder water zit. (pagina 2: 'Onze landgenoten wor den afgeslacht') HILVERSUM (GPD) - Sport liefhebbers kunnen deze zo mer hun hart ophalen bij de NOS. In de periode van 29 mei tot 2 september is Studio Sport bijna dagelijks zeker drie kwartier op de buis. Tijdens het WK voetbal kunnen de sportuitzendingen uitlopen tot marathon-evenementen: van half vijf 's middags tot half een 's nachts. Van 8 juni tot 8 juli, wanneer in Italië wordt gevoetbald, biedt de NOS de Nederland 3- kijker een totaal-pakket aan. Onder de titel Studio 8 of Zo- mernet wordt een programma gepresenteerd, dat naast een fors portie sport bestaat uit cultuur, NOS-Laat en Jour naal-bulletins. Studio Sport-chef Kees Jansma („mogen we deze com binatie heel voorzichtig uniek het bestaan van de NOS?") over Studio 8: „Het wordt voor Nederland 3 een hele drukke zomer. Vooral door de sport, maar ook door het Holland Festival, terwijl ook NOS-Laat gewoon door gaat. Als je nu alles vanuit éen studio presenteert, gebruik makend van steeds hetzelfde decor en een wisselend pre sentatieteam, dan krijg je een prachtige kans om Nederland 3 eens onder de aandacht te brengen van de niet-kijkers, en helaas zijn dat er nogal wat." Studio 8 begint om half 5 met een journaal en een overzicht van de belangrijkste sportge beurtenissen van de vorige dag. Om 5 uur volgt een direct verslag van de eerste wed strijd. In het totaal-program ma worden verder Sesam straat en het Jeugdjournaal ingepast, gevolgd door een tweede voetbalwedstrijd en het WK-journaal. Rond het WK voetbal be steedt de NOS ook uitgebreid aandacht aa andere sporteve nementen, zoals de tennis toernooien van Roland Garros en Wimbledon, wielerrondes van Italië en Frankrijk, en het EK atletiek. Het Volksfront van Azerbajd zjan heeft op di verse plaatsen belangrijke kruispunten ge blokkeerd om te voorkomen dat Russische leger- troepen het ge bied kunnen binnentrekken. Op de foto: de blokkade bij de stad Borsunlu. (foto AP) WASSENAAR - Een kettingbotsing op de Rijksstraatweg in Wassenaar heeft vanochtend geleid tot een file van ruim 8 kilometer. Op de rijbaan richting Amsterdam reden ter hoogte van Maaldrift om kwart voor acht drie auto's achterop een bestel wagen. Deze remde plotseling van wege de sterke rookontwikkeling van een in brand geraakte koelwa gen op de andere rijbaan. Twee bestuurders werden voor onderzoek naar het Haagse West einde ziekenhuis gebracht. Om kwart over negen kon het verkeer weer ongehinderd doorstromen. De brandweer verwijderde de au towrakken en spoot het wegdek schoon. De chauffeur van de koel wagen wist de brand in zijn wagen zelf te blussen. BAALBERGEN KATWIJK en LEIDERDORP 11.000 vierkante meter meubelkeus, uniek in de Randstad. En nu heel veel meubelaanbiedingen, met enorm opruim-voordeel. Wél vlug bij zijn. In Katwijk nu bovendien heel wat extra voordeel in tapijt. katwijk MEUBELPROMENADE KATWIJK MEUBELPLEIN LEIDERDORP Om voedselhulp mogelijk te maken BOGOTA (GPD) - De regering van Colombia wijst de handreiking van de machtige drugsmaffia in het land af. In ruil voor het einde van al hun criminelë praktijken eisten de co- caïne-baronnen dat ze niet aan de VS worden uitgeleverd en dat ze de kans krijgen om zich nieuwe posi- Ities te verwerven in de samenle ving. Maar woordvoerders van pre sident Barco zeggen dat daarvan |geen sprake kan zijn. Het aanbod werd gedaan door de 'Extraditables', de 'Uitleverbaren'. Onder die naam hebben de drugs handelaren de afgelopen maanden leen antwoord proberen te geven op j de pogingen van president Barco om hen op te pakken. In het com muniqué dat werd meegegeven aan twee in december ontvoerde vrou wen, gaven de cocaïne-baronnen toe dat ze de strijd tegen de regering hebben verloren. De 'Extraditables' garandeerden dat ze alle verzendingen van cocaï ne naar de VS en Europa zullen sta ken. Ook beloofden ze een einde aan de golf van ontvoeringen, bom aanslagen en moorden. In geval van overeenstemming, zo lieten de 'nar- Ico's' weten, zijn we bereid om al on ze wapens en explosieven in te leve ren. Ook alle gijzelaars, meer dan 100, zouden worden vrijgelaten. Minister Lemos van binnenland- Ise zaken verklaarde afgelopen nacht dat de regering niet bereid is (in te gaan op de 'chantage' van de coca-baronnen. Het decreet dat de uitlevering aan de VS legaliseert, (blijft van kracht, aldus Lemos. Het idee van de drugsmaffia om op te houden in ruil voor een legali satie van al hun met cocaine-dollars ïactöic»«^c«.v.ul.„.j - verkregen eigendommen, is niet holgebruik op de werkplek. Uit dit ook vaker te zijn betrokken bij De- echt nieuw a.1 in 1984 deed Esco- Kartel van Medellin, een eerste aan bod in die richting. En sinds presi dent Barco de drugswereld de oor log verklaarde, heeft Escobar deze voorstellen meermalen herhaald. NEW YORK (AP) - De Etiopische regering en de verzetsorganisaties EPLF en TPLF staan onder stijgen de internationale druk om voedsel- zendingen mogelijk te maken naar gebieden waar hongersnood heerst. VN-secretaris Perez de Cuellar schreef gisteren een persoonlijke brief aan president Mengistu Haile Mariam. In de provincies Eritrea, Tigre en Wollo worden naar schatting nu al 5 Sovjet-troepen weg MANILA (AFP/UPI) - De Sovjetu nie is begonnen haar strijdkrachten terug te trekken uit het gebied van de Stille Oceaan. Dit heeft Los- sioukov tweede man van de Sovjet ambassade in de Filipijnse hoofd stad Manila gisteren gezegd, in kringen van de Amerikaanse inlich tingendienst is vernomen dat Mos kou haar troepensterkte in Vietnam heeft verminderd. Zo zou een squa dron gevechtsvliegtuigen en enkele onderzeeboten zijn teruggetrokken uit de basis Cam Ranh. Meer bewolking Toenemende bewolking en later óp de dag mogelijk wat regen. Minimumtem peratuur van 4 graden aan de kust tot nul graden in het zuidoosten van het land. Middagtcmperatuur ongeveer 7 graden. Vrij krachtige zuidwesten wind. aan de kust af en toe hard, in het Waddengebied, later op de dag, moge lijk stormachtig. De vooruitzichten voor zaterdag tot en met dinsdag: In het algemeen veel bewolking, maar vooral zaterdag ook af en toe zon. Overwegend droog. Mid- dagtemperatuur ongeveer 7 graden. Minimumtemperaturen boven nul. Vrijdag 19 januari zon op: 08.39 uur. zon onder: 17.03 uur: maan op: 02.02 uur, maan onder: 11.10 Waterstanden te Katwijk hoog water: 08.39 en 21.08 uui;; laag wa ter: 04.21 en 16.25 uur. miljoen mensen met de honger dood bedreigd. De daar al jaren du rende strijd tussen regering en ver zet is het grootste obstakel bij de hulpverlening. Volgens een bron bij het Ameri kaanse Congres is het vooral de re gering die dwarsligt. De zegsman wees erop dat hulpverlening in de noordelijke provincies in het be lang is van het verzet, dat daar zijn basis heeft. Het EPLF en het TPLF hebben dan ook hun medewerking toege zegd aan een plan waarbij hulp wordt aangeleverd via havens en steden die in handen zijn van de-re gering. Als voor eind januari de hulp niet op gang komt, zal de actie worden gecompliceerd doordat gro te aantallen mensen uit het gebied zullen wegtrekken, zei hij. Sinds de ramp zich in november begon af te tekenen, hebben de hulporganisaties het grootste deel van de door hen gevraagde voedsel hulp ontvangen, dan wel toegezegd gekregen. "Afgaande op wat er is toegezegd lijkt er geen sprake van een voedseltekort. Een overeen komst over de leverantie is het kri tieke element dat nog moet worden opgelost", aldus John Riddle van de Amerikaanse hulporganisatie US- Aid. DEN HAAG (GPD) - Minister De ding, de organisatie van het werk of Vries (sociale zaken) overweegt een de geestelijke belasting niet aan- alcoholverbod in te stellen op het kunnen. werk wanneer er sprake is van ge- Het onderzoek werd uitgevoerd vaarlijke situaties. De Stichting van door het Nederlands Instituut voor de Arbeid wordt om advies ge- Preventieve Gezondheidszorg in vraagd over zo'n verbod. De be- Leiden. Uit eerder onderzoek van windsman heeft geld beschikbaar het NIPG bleek dat overmatig alco- gesteld voor een campagne die het holgebruik een negatieve invloed gebruik van alcohol op het werk heeft op de gezondheid en sociale moet verminderen. contacten. Het ziekteverzuim onder De Vries zei dit vanmorgen bij de alcoholverslaafden blijkt aanmer- presentatie van een onderzoek.naar kelijk hoger te zijn dan onder niet- Bötic vau m fiufi iiici vw-ii< factoren die een rol spelen bij aico- verslaafden. Verslaafden ^blijken verkregen eigendommen, holgebruik op de wer' onderzoek blijkt dat gedronken als er alcohol i drijf aanwezig is en op recepties al cohol wordt geschonken. Een tole rante houding van collega's en be drijfsleiding ten opzichte van het drinken op de werkplek is eveneens van invloed. Overwerk en lange werkweken leiden eveneens tot toename van het alcoholgebruik. Wanneer de lei dinggevenden veel drinken, drinkt ook het personeel meer. Er is sprake van een soort voorbeeldfunctie. Mannen drinken op het werk meer als het werk risico's met zich mee brengt maar veiligheidsregels ont breken. Vrouwen drinken vooral als zij ontevreden zijn met de lei- ABN schrijft twee keer hypotheek af ENSCHEDE (GPD) - Bij naar schatting enkele tienduizenden rekeninghouders van de ABN zijn deze maand twee keer alle automatische overboekingen (hypotheek-aflossingen en der gelijke) uitgevoerd. Het hoofd kantoor in Amsterdam heeft abusievelijk twee keer dezelfde computerband aangeboden aan de Bankgirocentrale in Amster dam. Daardoor zijn de overboe kingen op 2 januari en nogmaals op 8 januari uitgevoerd. Inmiddels zijn volgens de ABN bijna alle dubbele over boekingen weer ongedaan ge maakt. Alleen bij klanten bij wie het geld dubbel is overgeboekt naar het privé-rekeningnummer van een andere bank, is de fout nog niet hersteld. Dat moet handmatig gebeuren. bar, de absolute het Mimosa, grote oogst rechtstreeks uit Zuid-. Frankrijk, Tegen inlevering van deze bon twee ^complete brillen halen en maar één betalenlT (Geldig t/m 31 januari 1990) p1 In de gratis bril gaan normale, i; blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril. Wilt u meer (variabel, ontspiegeld, anti-kras, kleur, enzdan geldt I De gratis tweede bril is bestemd voor dezelfde persoon die ook de eerste (betaalde) bril gaat dragen. Het montuur van de bril die u wel betaalt, mag niet goedkoper zijn dan f 100.- Het montuur van de gratis bril komt uit de kollektie monturen met het rode driehoekje. I y y Leiden, Haar- Y lemmerstr. 107 (tegenover C&A) Geen andere kortingen te ze tijd. Op beide brillen 1 jaar garantie. Alphen a/d Rijn, V-Mandeislootstr. 91 Oppositie weggelopen SOFIA (Rtr) - De Bulgaarse opposi tie is vandaag weggelopen uit de rondetafelbesprekingen met rege ringsvertegenwoordigers ómdat het overkoepelend orgaan geen ei-- gen gebouw heeft gekregen van de regering. De oppositie eiste eerder al een eigen partijkantoor. Aanbieding is geldig t/m zaterdag 20 januari a.s- Verkrijgbaar in deifilialen met een bloemenafdeling. SASSENHEIM - De bedrijfsvoe ring van het werkvoorzienings schap Het Spektrum in Sassenheim laat ernstig te wensen over. Alge meen directeur H. Kolkman neemt een absolute machtspositie en on dergeschikten omschrijven hem als niet-flexibel, weinig toegankelijk en onbetrouwbaar. Gevolg is dat mensen met jarenlange kennis, am bities en voorstellen tot verbete ring, gefrustreerd en gedesillusio neerd raken. Dat beleid kan voor Het Spektrum desastreus zijn. Dat blijkt uit het aanbevelings rapport dat het Sociaal Adviescen trum (SAC) uit Katwijk over Het Spektrum heeft geschreven. Het rapport is gisteravond verstuurd naar personeel en bestuursleden. Het bestuur, bestaande uit raads leden van de deelnemende gemeen ten Sassenheim, Warmond, Lisse, Hillegom, Noord wij kerhout, Noordwijk en Voorhout, moet vol gens het SAC een onafhankelijk or gaan aanwijzen dat de bevindingen nader laat onderzoeken en maatre gelen voorstelt. Het SAC heeft bedenkingen te gen de dubbelrol van Kolkman als algemeen directeur én als secretaris van het bestuur. Tevens hebben de bedrijfsdirecteuren bij Het Spek trum weinig te zeggen. Alle beslis singen worden genomen door de al gemeen directeur. Veel mensen zeggen een zekere angst voor hem te hebben. Het komt nogal eens voor dat hij mid den in een gesprek plotseling be gint te vloeken en tieren. Daarnaast zou hij beloften en afspraken niet nakomen. Dat laatste is ook een hoofdreden dat hij sinds enige tijd niet meer welkom is bij het direc teuren-overleg van 5 sociale werk voorzieningen in Zuid-Holland. Kolkman liet vanochtend weten het rapport eerst te willen lezen voordat hij reageert. TOKYO (DPA/AP) - Burgemees ter Motoshima van de Japanse stad Nagasaki is vanmorgen zwaar ge wond geraakt bij een moordaan slag. Hij werd neergeschoten door een nog onbekende man toen hij uit het gemeentehuis kwam om in een auto te stappen. Motoshima is door ultra-nationa listen en anderen met de dood be dreigd nadat hij in december 1988 had gezegd dat keizer Hirohito, die toen stervende was, 'mede-verant woordelijkheid draagt voor de Tweede Wereldoorlog, net als ieder van ons die deze periode heeft mee gemaakt'. De burgemeester had verder ge zegd dat Hirohito de oorlog eerder had kunnen beëindigen en daarmee Nagasaki wellicht had kunnen spa ren voor de atoombom die Ameri kanen drie dagen na Hiroshima op 9 augustus 1945 op de havenstad gooiden. Met dit verwijt doorbrak Motos hima een Japans taboe. Volgens de officiële versie waren de generaals verantwoordelijk voor het uitbre ken van de oorlog heeft Hirohito er persoonlijk toe bijgedragen dat Ja pan in 1945 capituleerde. óók om mee te kunnen praten over wat er in de buurt is gebeurd Zes dagen per week kompleet nieuws, tips en trends. Dat willen we niet missen! u Wij nemen een proefabonnement voor 7 weken en betalen slechts f 27,50 LI Wi| nemen een kwartaalabonnement f 74,15" Wi| nemen een laarabonnement f 28550 Voor het abonnement ingaat ontvangen wi| de krant twee weken c (aankruisen wat van toepassing is) Naam Adres Postcode- Tel. Deze bon in een envelop, zonder postzegel, sturen naar Leidsch Dagblad, Antwoordnummer 10050, 2300 VB Leiden. U kunt ook bellen: 071-161400

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 1