Opnieuw roep om voetbalpas Ijshockeyers maken indruk Geld voor Olympisch Stadion Zuinig SIB wandelt over Leiden heen Mattliieu Hermans aangereden Basketballer als weldoener Nieuw dopingmiddel ontdekt Minder publiek bij interland PAGINA 17 LEIDEN Rijnsburgse Boys neemt het toernooi om de Zilveren Molen serieus. Doelmatig, maar zonder zich bovenmatig in te span nen, plaatste de brigade van Arie Kurver zich gisteravond ten koste van Leiden voor de finale van het aloude toernooi van LFC. Aan de Boshuizerkade behaalden de Rijns- burgers door treffers van Nico Oos- terlee en Martin de Louw een regel matige 2-0 i De zaterdag eersteklasser, die al leen Wim Hooymans, Hennie Koet en Johan de Kroon miste, liet zich tot de openingstreffer van zijn beste kant zien. Met name Ron Carli wer velde door de verdediging van Lei den, maar zijn aanvallende impul sen waren aanvankelijk niet aan zijn ploeggenoten besteed. Ook het gevaar dat de veelvuldig opkomen de voorstopper Wim Driebergen in het strafschopgebied van de tegen stander stichtte, leverde geen doel punt op. Leiden stelde bitter weinig tegen over het Rijnsburgse beginoffen- sief. Op de treffer halverwege de eerste helft van Oosterlee, die de bal met een kopbal net over de doellijn werkte, viel dan ook weinig af te dingen. Dat de Rijnsburgse aan valsdrift daarna wat afnam, was vooral jammer voor de toeschou wers, die het toen alleen met de schaarse uitbraken van Leiden moesten doen. De eenzame aanvals leider van de zaterdagtweedeklas ser, Rob Bink, ontbeerde lange tijd steun in de frontlinie, maar slaagde er gaande de eerste helft toch in enig gevaar te stichten in het Rijns burgse strafschopgebied. Na de pauze nam Rijnsburgse Boys, met Arco Korpelshoek in plaats van Jan Blankespoor onder de lat, het heft maar weer in handen. Carli was weliswaar uitgeraasd, maar Hilmar de Groot zorgde ook voor gevaar over de linkerflank. Toch was Leiden bij een tegenaan val plotseling veel dichter bij een doelpunt, toen Hassan Kartal de bal uit een vrije trap over de Rijnsburg se muur op de lat krulde. De Rijnsburgers reageerden met een tempoversnelling. Huug Aan- dewiel, constant aanspeelbaar op het middenveld, bracht Martin de Louw op de rand van buitenspel in stelling. De Rijnsburger liet zich dit buitenkansje niet ontnemen en scoorde beheerst: 2-0. Daarmee was de koers zo'n twin tig minuten voor tijd al gelopen. Met Hans Zwaan (voor Driebergen) als gelegenheidsvoorstopper hield RB de verdediging redelijk geslo ten. Leiden, dat wel beter wilde maar niet beter kon, berustte in de nederlaag. De andere finalist moet voortko men uit de Katwijkse derby Quick Boys-Katwijk. Op verzoek van Quick Boys, dat volgende week dinsdag niet in zijn sterkste opstel ling kan verschijnen, is deze halve finale verplaatst naar dinsdag 14 no vember. TIM BROUWER DÈ KONING De Oranje-speler Ron Berteling (rechts) probeert te s schermer van Tommy Skaarberg. UTRECHT (ANP) - Het Nederlands ijshockeyteam is de lange voorbe reidingsperiode op de wereldtitel strijd voor B-landen (eind maart in Frankrijk) gisteravond begonnen met een nederlaag (3-6) tegen Noor wegen. Voor bondscoach Larry van Wie ren kwam het verlies in de met slechts 250 toeschouwers gevulde ijshal te Utrecht niet onverwacht. Dat de marge tussen de twee kam pioenen van de> B- en C-poule slechts drie doelpunten zou bedra gen, was ook voor hem een grote verrassing. Vanavond in Zoetermeer krijgen de teleurstellende Noren, die zich dit jaar bij de beste acht landen van de wereld schaarden, in de tweede en laatste oefenwedstrijd tegen Ne derland kans op eerherstel. Van Wieren had zijn 25 man tel lende spelersgroep, waarin Tijn agel, Wensink, Polman Tuyn en Henk Hille om uiteenlopende rede nen ontbraken, gewaarschuwd voor een stormachtig Noors offensief in de eerste periode. ,,Als we de eerste tien minuten niet goed doorkomen, wordt het een afgang", hield Van Wieren zijn selectie voor. De stand (1-3) na de eerste periode was dan ook een meevaller. Hoewel de Noren meer techniek en snelheid in de ploeg hadden, liet het gretige Nederland zich niet van het ijs ve gen. Het powerplay-doelpunt van Van Gerwen in de slotfase, toen Noorwegen bij de voorsprong van ,3-0 iets te gemakzuchtig was, vorm- Walenciak Ook in de tweede periode hield de formatie van Van Wieren goed stand. Doelman Walenciak moest slechts één doelpunt toestaan. Aan de andere kant kon Nederland twee man-meer-situaties niet uitbuiten. Onder aanvoering van Collard en Geesink bracht het onvermoeibare Oranje in de derde periode Noorwe gen zowaar nog in de problemen. Treffers van Van Galen Last en Col lard zorgden voor een spannend slot (3-4) van het levendige duel. Nadat Berteling een riante kans op de gelijkmaker had gemist, vond het wakker geschrokken Noorwe gen het welletjes. Met twee simpele doelpunten bepaalde aanvaller Ra th de eindstand op 3-6. Na het vierlandentoernooi in Heerenveen (15-17 december) en de twee oefenwedstrijden in en tegen Oostenrijk (28 en 29 december) stelt Van Wieren zijn definitieve selectie van 23 spelers voor de wereldtitel strijd in de B-groep samen. van Spanje sporen van pemolin aangetroffen. Zijn landgenoot Gust avo Wilches werd tijdens de Ronde van Aragon betrapt op het gebruik van het spierversterkende hormoon nandrolon. De Braziliaan Mauro Ri- bero, die gecontroleerd werd bij de klimkoers Eibar, had zich volgens de dopingspeurders bediend van het verdovende middel morfine. De organisatoren van de Ronde van Spanje hebben gisteren in Ma drid het routeschema gepresen teerd voor de 45 editie van de Vuel- ta, die volgend jaar op 24 april in Be- nicassim aan de oostkust begint en op 15 mei in Madrid eindigt. Het wielerpeloton krijgt tijdens de koers, die 22 etappes telt en onge veer 3500 kilometer lang is, te ma ken met vijf aankomsten op een col van de eerste categorie. SAN SABASTIAN (ANP) - De Ne derlandse wielrenner Matthieu Her mans, rijdend in Spaanse dienst, is tijdens de training voor zijn beperk te cyclocross-seizoen in het noor den van Spanje aangereden door een auto. De sprinter kwam ten val en liep een blessure aan de pols op. Het gewricht moest in het verband worden gezet. Hermans verwacht over enkele dagen de training te kunnen hervatten. De dopingdeskundigen hebben in het professionele wielerwereldje in Spanje in 1989 12C0 controles uit gevoerd. In slechts drie gevallen, al len buitenlanders betreffend, werd het gebruik van verboden stimule rende, spierversterkende of verdo vende middelen aangetoond. In de urine van de Colombiaan Martin Farfan werden tijdens de Ronde ■BSZ SÜX TW1 Hip f Bosbrand Behalve een erkend handbaltrai ner is Jan Kecskeméthy ook een meesterlijke 'vuurspuwer'. Als de Tsjechische coach van Foreholte het ergens niet mee eens is, zegt hij dat in niet mis te verstane woorden. Terecht. Met het ge dans om de hete brei is niemand gediend. De 'vuurspuwer' zorgde afgelo pen weekeinde bij de Voorhoutse eredivisieclub voor een binnen brandje dat al snel een buiten- brandje werd. Bij de terugkeer van een trip naar Engeland, waar Foreholte voor de Europa Cup II speelde tegen Wakefield Metros, stelde de coach in het openbaar het gedrag van topspeelster Mari anne Bult aan de kaak. De vedette was vorige week donderdag op eigen initiatief per auto en boot afgereisd naar Enge land terwijl de rest van de selectie pas vrijdag in het vliegtuig stapte. Kecskeméthy besloot zijn 'pupil' daarvoor te straffen met een plaats op de tribune. Thuisgeko men sprak hij geïrriteerd van 'geen stijl' en 'ongedisciplineerd gedrag'. Sterker: Bult moest het maar bekijken in het vervolg, ten zij ze razendsnel haar ex< maken. Marianne Bult is geschrokken van alle commotie en eigenlijk ook weer niet: "Ik ken Jan al langer dan van daag en weet hoe hij zijn onvrede over bepaalde zaken kan weerge ven, dus ik begrijp wel dat het al lemaal als een rel is ontvangen. Maar in feite was voor mij op don derdag de kous al af. Hij vertelde mij dat ik zaterdag niet zou spe len als ik donderdagavond niet zou trainen. Nouik trainde niet want ik vertrok vóór de trainings avond al met de auto naar Wake field. De consequenties aan vaardde ik. Toen ik in Nederland kwam, zag en hoorde ik dat Jan zich zo had uitgelaten tegenover de pers. Ik geef echter een hele an dere uitleg aan die boosheid". Bult dacht dat een 'lang week end Engeland' op eigen gelegen heid moest kunnen. "Maar nu is me duidelijk ge worden dat het dus niet kan. Ik zal het daarom niet opnieuw doen. Maar ik had dat weekend allemaal al geregeld en zette daarom toch door. Ik heb me pri ma vermaakt daar, in^.e weten schap dat ik niet zou spelen. De zaak is allemaal wat overdreven overgekomen. Het vervelende vind ik dat opeens een kwestie van jaren geleden tussen Jan en mij erbij wordt gehaald. Dan krijg je al snel het idee dat wij re gelmatig met elkaar overhoop lig gen. Het tegendeel is eigenlijk waar. Bij Foreholte is nooit wat tussen ons gebeurd en we zitten op één lijn wat het handbal betreft. Dat is gisteren in een gesprek weer gebleken". Maar is Bult nu wel of niet bang voor vliegtuigen? Kecskeméthy noemde die reden om afzonder lijk te reizen een uitvlucht. "Ik ben niet gek op vliegen, maar dat was niet de oorzaak van het feit dat ik niet meevloog. Dan had ik dat bovendien wel wat eerder kunnen melden". Geen binnenbrand, geen bui- tenbrand, maar bosbrand op zee. Of zoals Bult het zegt: "We gaan weer lekker ballen". Judofanaat Laurens van As heeft de judomat weer betreden. Na een afwezig heid van een jaar meldde de Leid- se judoka zich afgelopen week einde voor de Zuidhollandse kampioenschappen. Van As pak te meteen de eerste prijs in de ca tegorie onder 71 kilo. Hoezo terug van weggeweest? Het heroptreden van Laurens van As is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Vorig seizoen im mers hield de veelvoudig Neder lands kampioen het voor gezien na een aanvaring met de judo- bond. Aanleiding van de ruzie: een peroonsverwisseling.. De fei ten in het kort nog even op een rij tje. Van As senior, evenals zijn zoon luisterend naar de roep naam Laurens, brengt het bonds- bestuur schriftelijk van zijn af keuring over het gevoerde beleid op de hoogte. Tevens zegt Van As sr. in de brief het lidmaatschap van de judobond op. Op de bondsburelen in Nieuwegein gaat men er echter voetstoots van uit met Van As junior te maken te hebben. Als junior een aantal we ken later aan bondscoach Giete- link telefoninsch vraagt waar en hij zich moet melden de open Poolse kampioen- SAN ANTONIO (ANP) - Sean Elliot heeft een vijf-jarig con tract getekend bij de Ameri kaanse prof-basketbalclub San Antonio Spurs. De 2 meter 7 lan ge forward vangt voor die perio de negen miljoen dollar exclu sief premies, ruim negentien miljoen gulden. Elliot werd uit geroepen tot beste speler in de jongste competitie van universi- teitsploegen. Direct na de ondertekening kocht Elliot voor 10.000 dollar toegangskaartjes voor de He- misfair Arena in San Antonio, die hij verdeelde onder kinde ren van arme ouders. Voorts schonk hij 100.000 dollar aan het Santa Rosa-ziekenhuis van de stad. Bovendien kunnen stu denten van zijn oude universi teit in Arizona en zijn high- school in Tucson een beroep op hem doen voor studiebeurzen. ARNHEM (ANP) - De officieren van justitie die in hun ar rondissement belast zijn met de coördinatie van voetbal vandalisme willen dat er snel een goede pasjesregeling komt. Zij zien dit als één van de mogelijkheden om inciden ten zoals afgelopen zondag met de fragmentatiebommen bij de wedstrijd Feyenoord-Ajax te voorkomen. Roel Hendriksen in andere functie terug bij Holland LEIDEN De breuk tussen Roel Hendriksen en AV Holland is ge lijmd. De hoofdtrainer loopnum- mers van de Leidse atletiekvereni ging legt zich neer bij het voorstel van de technische commissie, dat voor de Oegstgeestenaar inhoudt dat hij als sprinttrainér aan het win terseizoen begint. Aanvankelijk kon Hendriksen zich niet vinden in de nieuwe con structie, waarin zijn aanwezigheid op dinsdag- en donderdagavond verplicht wordt gesteld. Bovendien komt de door hem gewenste bege leiding van een selectiegroep op het tweede plan. De veranderde opstelling van Hendriksen hangt nauw samen met het gesprek dat de trainer onlangs met drie van zijn atleten voerde. De net van vakantie teruggekeerde Yvonne van Dorp en de junioren Jeroen Sunter en Wilmar Kort- leever achtten het vertrek van Hen driksen in niemands belang. De Oegstgeestenaar' was op zijn beurt niet van plan atleten van AV Hol land los te weken en legde zich na rijp beraad neer bij het voorstel dat hij eerder nog had afgewezen. Dit zei J. Boekraad, pre neraal in Arnhem, gisteren na af loop van het periodiek overleg tus sen de coördinatoren. Boekraad is voorzitter van deze vergadering. De officieren van justitie onder steunen ook van harte de voorstel len die afgelopen dagen van ver schillende zijde gedaan zijn zoals het gebruik van metaaldetectoren, meer hekken en netten in stadions en meer zit- in plaats van staanplaat-' sen. Dit zijn alleen geen taken voor het openbaar ministerie. Het OM zal vooral proberen de pakkans van vandalen te vergroten en de straf rechterlijke en administratatieve procedures te versnellén. Het overleg tussen de coördine rende officeren van justitie, waar ook de spoorwegpolitie en het lan delijk coördinatiecentrum voetbal vandalisme bij betrokken zijn, ver gadert een paar keer per jaar over het gevoerde beleid inzake voetbal vandalisme. Dat beleid is gebaseerd op richtlijnen van de procureurs-ge neraal uit 1986. Pakkans Volgens Boekraad functioneren die richtlijnen op zich goed, „maar wij zijn niet gauw tevreden dus bezien we ze een paar maal per jaar en scherpen we ze waar nodig aan"'. Gisteren is in dit kader onder meer gepleit voor het verhogen van de pakkans. Het werken met videoca mera's zou uitgebreid moeten wor den, ook bij de politie, en strafrech telijke procedures moeten zo snel mogelijk afgehandeld worden. Volgens Boekraad betreurt het overleg het bijzonder dat er nog geen goede pasjesregeling is. Dat is een belangrijke maatregel om de el lende buiten de stadions en de ste den te houden. Het bestuurlijk overleg van burgemeesters en de Vereniging Nederlandse Gemeen ten is in deze nu aan zet, aldus Boek raad. Zij moeten van het ministerie nieuwe voorstellen formuleren. Het OM is daar bestuurlijk niet bij be trokken. Maanden geleden werd in het betaalde voetbal geëxperimen teerd met de voetbalpas. Het expe riment werd geen onverdeeld suc ces en is voorlopig stopgezet. Het overleg constateerde dinsdag ook dat verder gewerkt moet wor den met maatregelen als een rech terlijk verbod op het bezoeken van wedstrijden, een meldingsplicht tij dens wedstrijden en onvoorwaarde lijke straffen bij ernstige delicten. De drie supporters die betrok ken zouden zijn geweest bij het bo- mincident tijdens de wedstrijd Ajax-Feyenoord worden vandaag voorgeleid aan de officier van justi tie. Er zijn geen beelden van de bommenwerpers omdat de politie kort voor het ontploffen van de pro jectielen opdracht had gegeven de betreffende camera op een ander deel van de tribune te richten. „Dat zou je als een verkeerde inschatting kunnen beschouwen", verklaarde gisteren een woordvoerder van het bedrijf dat het videosysteem in sta dion De Meer heeft geïnstalleerd. Zondag verklaarde Wilting dat er geen beelden konden worden ge maakt door een defect aan het sys teem. Normaal gesproken hangen tijdens risicowedstrijden acht ca mera's boven de supporters. Voor afgaande aan Ajax-Feyenoord is be slist om drie camera's buiten het stadion te monteren omdat ook daar problemen werden verwacht. Bijna één op de drie Nederlan ders (29 procent) vindt dat betaald voetbal moet worden afgeschaft zo lang er geen oplossing is gevonden voor het voetbalvandalisme. 66 pro cent vindt dat niet nodig en vijf pro cent heeft geen mening. Dit is de uitkomst van een NIPO-enquete die werd gehouden in opdracht van de TROS. LEIDEN - De handbalsters vap Fo reholte spelen morgenavond al de competitiewedstrijd tegen Swift uit Arnhem. De Voorhoutse eredivisio- nist speelt zaterdag de return in de eerste ronde van de Europa Cup II tegen Wakefield Metros (thuis, aan vang 19.30 uur) en daarom is het competitieduel vervroegd. De wed strijd in De Gaasbak tegen Swift be gint om 20.30 uur. Een beeld van het Olympisch Stadion in Amsterdam met op de voorgrond Jan Wieseman, manusje van alles' in de vervallen accommodatie. Ondanks de bouwval wordt er toch nog een half miljoen in het bouwwerk gestopt, om de levensdagen van het stadion te rekken. (archieffoto) Mogelijk toch behoud grote evenementen DEN HAAG (GPD)- Het Olympisch stadion krijgt een extra financiële injectie van een half miljoen gul den. De commissarissen van het oudste sportpark van Nederland hebben hiertoe besloten om de noodzakelijke herstellingswerk- zaamheden te kunnen doorvoeren, zodat het stadion geschikt blijft voor grote evenementen. Vorige maand besloot burge meester Van Thijn van Amsterdam dat de poorten van het stadion dicht moesten blijven, omdat hij er niet meer zeker van was dat de veilig heid van het publiek optimaal gega randeerd was. Door dit besluit werd de competitiewedstrijd Ajax-Feye noord, die afgelopen zondag werd gespeeld,verschoven naar het sta dion in de Watergraafsmeer Directeur Otto Roffel toonde zich verheugd. In het belang van de sport zijn de commissarissen tot dit besluit gekomen. Want ik blijf van mening dat ons stadion voor be paalde evenementen uitstekend ge schikt is. De wieier- en sintelbaan die tussen tribunes en veld liggen zijn een prachtige natuurlijke bar rière. Al zijn excessen zoals afgelo pen zondag bij de wedstrijd Ajax- Feyenoord natuurlijk nimmer te voorkomen." Volgens Roffel zal in eerste instan tie de bovenste ring van het stadion een renovatiebeurt krijgen. Deze ring die later dus na de Olympi sche Spelen van 1928, is geplaatst vormt het zwakke punt. In de om- manteling dringt water binnen die de bekende betronrot veroorzaakt. En dat leidt weer het ijzer. Bovendien is ook de kap constructie aan een vernieuwings- STOCKHOLM (Reuter) - Zweedse sportartsen hebben een nieuw do pingmiddel ontdekt dat dezelfde ef fecten teweeg brengt als bloeddo- ping. Deze drug vormt voor de duursporten een serieuzere bedrei ging dan anabole steroïden voor de krachtsporten", zei professor Björn Ekblom van de School voor Licha melijke Opvoeding en Sport in Stockholm dinsdag op de perscon ferentie. „Het is van groot belang dat dit middel onmiddellijk wordt toege voegd aan de lijst van verboden sti mulantia." Bij bloeddoping wordt bij atleten bloed afgetapt, opgesla- schappen, raakt de andere kant van de lijn plotseling 'gestoord'. Waar Van As de brutaliteit van daan haalde om de bondscoach te bellen. Van As had toch kritiek geleverd en zijn lidmaatschap op- Verbazing en verbijstering maakte zich meester van Laurens van As. Toch al geïrriteerd om het wegwerken van zijn vertrouwe ling Chris de Korte, de voorgan ger van de inmiddels weer afge voerde Gietelink, nam hij verbit terd een besluit: "Barst maar met dat hele zooi tje", voegde hij de bondscoach toe en gooide de doek in de ring. Een jaar lang bleef het textiel onaan geroerd liggen, totdat de judoka de smaak weer te pakken kreeg. "Ik kan het gewoon niet laten", 'Tk heb me een tijdje bezig ge houden met tennissen. Leuk hoor, maar echt prestatief was ik niet bezig. En juist dat miste ik"- Na de zomervakantie trok Van As zijn kloffie weer aan. Het be viel de sportleraar uitstekend. Zo zeer dat hij zich weer bezig wenste te houden met de wed strijdsport. Vandaar zijn aanwe zigheid op de Zuidhollandse kampioenschappen. Prompt eis te Van As de titel voor zich op, dit ondanks de handicap van een ge broken teen. "Normaal gebroken was ik niet aan de strijd begonnen, maar via de kampioenschappen kwalifi ceer je je voor de Nederlandse kampioenschappen. Ik moet zeg gen dat me het is meegevallen. Ik heb nog wel een conditionele ach terstand, maar de techniek is er nog". Van As hoopt met medewer king van zijn trainer Chris de Kor te dit seizoen de landelijke top weer te bereiken, om zich daarna weer internationaal te manifeste- 'Tk ben pas 24 jaar. M'n beste tijd moet nog komen. Vandaar dat ik weer ben begonnen. Of ik me ten opzichte van de bond wil revancheren? Welnee. Ik ben ge woon verknocht aan deze sport. Na de overwinning van zondag voelde ik me heerlijk. Het preste ren zit gewoon in me". ZEIST (ANP) - Tot de voetbalwed strijd Nederland - Finland, op woensdag 15 november in voor de kwalificatieronde van het toernooi om de wereldtitel (groep 4), zullen maximaal 49.000 bezoekers toegela ten worden. In het overleg kwamen de veiligheidsaspecten rond het du el, actueel geworden na het bomin- cident van zondag in De Meer bij Ajax - Feyenoord, uitgebreid aan de orde. In vergelijking tot de wed strijd tussen Nederland en de Bondsrepubliek, die 26 april van dit jaar in de Kuip werd gehouden, kunnen 4.000 mensen minder een plaats krijgen. Voorts heeft men be sloten extra netten achter de doelen aan te brengen. VOETBAL - Kwalificatie voor de eindronde van het WK in Italië le vert de Ierse voetbalselectie een premie op van ongeveer een ton de man. De Ieren hebben daarvoor aan een gelijkspel op Malta genoeg. Zelfs een kleine nederlaag kan vol doende zijn, omdat Hongarije met meer dan vijf doelpunten verschil van het al geplaatste Spanje moet winnen om nog in aanmerking te komen. Overigens blijft ook voor Roffel onzekerheid bestaan over de toe komst van het stadion. Nog steeds staat niet vast of er in Amsterdam Zuid-Oost een compleet nieuw sta dion komt of dat het aloude Olym pisch stadion een totale face-lift krijgt. „Voorlopig ben ik dik tevre den met dit initiatief', zegt hij. "Er is weer hoop dat we binnen afzien bare tijd de poorten weer kunnen openen". gen en kort voor de wedstrijden weer toegediend. Het bloed wordt rijker aan rode cellen en dus aan zuurstof. Ekblom zegt dat de nieuwe drug een synthetische kopie is van het nierhormoon erytropoetine en de zelfde naam heeft gekregen. Testen bij acht Zweedse atleten wezen uit dat de capaciteit van de zuurstofop name verhoogd werd variërend van nul tot tien procent. „Door een in jectie met erytropoetine groeit het aantal rode bloedlichaampjes en wordt het haemoglobine-peil ver hoogd. Het resultaat is dat het li chaam meer zuurstof kan opne- WOENSDAG 18.50-19.20 RTL V: Match. 19.00-20.00 SKY: Trans World Sport. 19.20-19.50 RTL V: Tennis: ECC Tennis toernooi in Antwerpen. 19.50-23.00 BRT 2: Sportavond: ECC Tennistoernooi in Antwerpen. 20.00-21.00 SKY: Judo: WK in Belgrado. 21.00-22.00 SKY: Tennis: ECC Tennis toernooi in Antwerpen. 21.55-22.40 Ned 2: Sportgala: Automaten (autosportcompetitie). 22.00-00.00 SKY: Voetbal: WK-kwalifica- tiewedstrijden. 22.20-23.50 BBC 1Sportsnight: met o.a. een portret van Real Madrid-coach John Toshack, boksen (Watson-McCallum) en rugby (Neath-Nieuw-Zeeland). 12.00-14.00 SKY: Voetbal: WK-kwalific tiewedstrijden. 14.25-16.25 BBC 2: Paarderennen in Newbury. 16.10-17.10 TV 5: Sports. 16.25-17.00 Did 2: Pfitf: sportprogramma voor de jeugd. 15.00-17.00 SKY: Basketbal: cupwedstrij den uit Rome.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1989 | | pagina 17