1.VANAVOND. AVRO 20.30 UUR. NED. 2. KIJKEN DOE MEE. OverLeven. Een extra kans in de strijd tegen kanker. OverLeven. De avond dat we kunnen gaan winnen. Vanavond wordt niet alleen de mooiste TV-avond van 't jaar, maar vooral een avond vol spannende, ontroe rende en onverwachte momenten. Een avond waarop u veel goed nieuws hoort over kanker. U hoort dat goeie nieuws van bekende en boeiende mensen. Mensen van wie u waarschijnlijk niet gedacht zou hebben dat zij ooit kanker hebben gehad. Mensen die uit eigen ervaring in openhartige gesprekken met Ria Bremer, Peter Faber en Dr. Geert Blijham, kankerspecialist, vertellen over hun genezing. Maar de mooiste TV-avond van het jaar heeft nog veel meer verrassende zaken Peter Faber maakt van OverLeven een wedstrijd die we samen kunnen winnen. Peter Faber en Ria Bremer zullen vele artiesten en bekende Nederlanders aan u presenteren Zij willen er samen met u voor zorgen, éénmalig, een heel groot extra bedrag in te zamelen. Geld dat nodig is, omdat nog steeds te veel mensen de strijd tegen kanker verliezen. En dat kan veranderen. Als we willen op deze avond, waarop de Nederlandse Kankerbestrijding 40 jaar bestaat. Samen kunnen we ervoor zorgen dat er direct wordt begonnen met onderzoek dat nu blijft liggen. Onderzoek dat ervoor kan zorgen dat de kankerbestrijding de kans krijgt in versneld ternpo verder te gaan. Dokter Blijham zal u vertellen om welk onderzoek het gaat en wat de resultaten kunnen zijn. kijken hoeveel wij met z'n allen bijeen kunnen brengen. De opbrengst wordt besteed aan: - Wetenschappelijk onderzoek Bijvoorbeeld: verbetering van vroege opsporing van Er is natuurlijk heel veel geld nodig Vanavond gaan wij kanker, nieuwe behandelingsmethoden zoals immuno- therapie en beenmergtransplantatie bij leukemie, behande lingen met minder bijwerkingen. - Voorlichting Bijvoorbeeld: een deskundige bezetting van een gratis 06-lijn voor informatie over kanker en steun aan patiënten, informatie ter bevordering van vroege opsporing en voor lichting over bevolkingsonderzoek. - Patiëntenbegeleiding Bijvoorbeeld: stimulering van gespreks groepen en patiëntenverenigingen, vakan tiereizen voor kankerpatiënten. S Binnen 1 jaar na de aktie zal iedereen die heeft bijgedragen aan de aktie en die met naam en toenaam bekend is, nader wor den geïnformeerd over de besteding van de ontvangen gelden. Op de dag van OverLeven gebeurt er veel. Nieuws op de radio. Van 9 00 - 12.00 uur Avro Radio 1: In het programma Arbeidsvitaminen nieuws van luisteraars in aktie voor OverLeven. Vraag en antwoord voor iedereen die belt. Koeriersdiensten in aktie. Koeriersdiensten bezoeken belangeloos bedrijven in Nederland, waar zij giften hopen op te halen. Streek- en stadsbussen haken in. Alle streek- en stadsbussen doen mee met de aktie Over Leven. Ook in de bus kunt u overdag en 's avonds een antwoordkaart voor uw gift meenemen, invullen en zelfs "op de bus doen'? in de bus. Met uw gift wordt OverLeven verder leven, Met de antwoordkaart die u aantreft in uw TV-gids of met de bon die is afgedrukt in deze advertentie, kunt u meedoen. Op welke wijze, zal Peter Faber vanavond tijdens de uitzending vertellenHou daarvoor de kaart of de bon bij de hand. En verzend die zo mogelijk vanavond! OverLeven wordt daarmee een wedstrijd die alleen maar winst oplevert. De wedloop tegen kanker moet met winst eindigen. OverLeven kan een nieuwe stimulans worden in de strijd tegen kanker. Een strijd die we sinds de afgelopen jaren al aan het winnen zijn. En als we met z'n allen op één avond zorgen dat er ineens extra wordt gescoord, dan wordt OverLeven niet alleen de mooiste TV-avond van het jaar, maar ook de avond van de winnaars! Hoeveel is er nodig? Hoe wordt de opbrengst besteed? José Carreras Liesbeth den Uyl Vicky Brown Sylvia Ott Geven per fax. Wie een gift per fax meldt van f 100,- of meer, ontvangt een fax retour, getekend door een bekende Nederlander. En wellicht haalt uw fax het TV-programma OverLeven. (Idee voor die bedrijven die nog niet hebben gegeven.) FAXNUMMER: 06-8373. Programma OverLeven. Start: 20.30 uur Avro Nederland 2. Presentatoren en alle medewerkers van het programma OverLeven kunnen u verzekeren dat het een onvergetelijk programma wordt. Een programma dat ervoor gaat zorgen dat u anders over kanker denkt. Tot ziens op Nederland 2. OverLeven is de nationale aktie voor de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan tot stand gekomen in samenwerking met de Avro. Knip onderstaande bon uit. Opsturen in open envelop, zonder postzegel, naar: OverLeven, Antwoordnummer 3183,1000 TL Amsterdam. .^*5 EENMALIGE MACHTIGING; S.V.R VOLLEDIG EN DUIDELIJK INVULLEN. .JÜbaJ POSTBANK Bankrekening IIIIIIIIII verleent hierbij machtiging aan de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds houder van girorekening 605 en bankrekening 43.00.30.037 om van zijn/haar rekening éénmalig in voor de AKTf TIE "OVERLEVEN" een bedrag van Handtekening: jrd zou gaan, heeft hij/zij h Bureau Aktie OverLeven: Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds, Sophialaan 8, 1075 BR Amstert!arrTTiirorek"7>oT"Bankrëlê 1^.00.30 037

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1989 | | pagina 32