Ik ben geen fractie van wat Merckx was' De macht van Marti ten Kate b/mêèeesmêêêêë. Tweede overwinning voor Mark Varkevisser Snelheid Weken voor de tien Idlometer (NIET) VAN GISTEREN Wie zei c at eigen lij] k? MAANDAG 3 APRIL 1989 PAGINA 21 Van Hooydonk winnaar Ronde van Vlaanderen MEERBEKE (GPD) Edwig van Hooydonck, een nieuwe Merckx? De 1.93 m lange Kem- pische vechtersbaas wilde het graag nog een keer onder de aandacht van allen brengen: „Laat de radio en de televisie en de schrijvende pers daar nou asjeblieft eens mee ophou den: een tweede Merckx ben ik niet, en zal ik ook nooit worden. Daar word ik zot van". Ooit zei hij al: „Ik ben geen fractie gedaan, maar pas in Pai van wat Merckx was. Ik kan nog zou hij zijn optimale v< niet eens fatsoenlijk dalen". Van bereikt. Verwachtte hij Hooydonck is een generatie op zich. En die laat zich niet gekmaken. Luistert slechts naar drie, vier men sen in zijn omgeving: ploegleider Raas, diens assistent Hilaire Van- Raas: „Ik had wel gedacht, dat hij hier in de finale van voren zou zit ten, maar dat hij al tot zoveel in staat zou zijn..." Van Hooydonck: „Wat overleg tot resultaat kan hebben. derSchueren en dokter Dries Claes, Dokter Claes had me aangeraden n Italië een week alleen maar te trai nen. Ik belde Raas, dat ik niet mee ging naar het Criterium Internatio nal; een andere ploegleider zou daar grens, nooit mee akkoord zijn gegaan. Het land Maar Raas weet dat renners geen ci troenen zijn". de vertrouwensman uit Herentals, die in een ver verleden ook al Rik van Looy naar grote hoogten leidde. Van Hooydonck komt uit de Ant werpse Kempen, net o Gooreind-Wuustwezel. van de durvers en de vechtersba zen, van wielerkeien als Karei Kaers en Rik van Steenbergen. Bruisende aanvalsdrift, vanonder een laaiende haardos. Op z'n twintigste kreeg hij al dis pensatie van de Belgische bond, die seerden hem vooral hem een jaar schonk nadat hij in 1986 een brok wielertemperament had geshowd in onder andere de Ronde van Vlaanderen voor ama teurs. Twee, drie keer tegenslag in de finale, maar toch een afrekening met zijn grote rivaal uit die tijd, Benjamin van Itterbeeck. beurde, moest Solleveld maar aan zichzelf gaan denken". Van Hooy donck staat erom bekend, dat hij niet tegen wringen kan. Maar wie op de Vlaamse hellingen wil schitte ren, mag zich niet laten wegdrum- men. Van Hooydonck: „Het gaat stilaan beter. Maar op de Taaien- berg (helling 5, red) moest ik toch weer te voet, omdat ik achter een valpartij zat". In zijn eentje reed hij op de Eikenberg (helling 7) een gat op de kop dicht. Reeds toen werd duidelijk, dat Van Hooydonck in staat moest zijn z'n grote prestatie van Parijs-Rou- Beloften Van de laatste al jaren geen Van Van Hooydonck via de Bra bantse Pijl (1987), de GP Merckx (1988), Kuurne-Brussel-Kuurne (1989) keer op keer beloften. Alleen, hij weigerde zich te laten meeslepen in de euforie, die zijn zeges telkens weer begeleidden. „Ik wil geen ga- zetten-koereur worden. Ik heb een planning, en daar houd ik me aan". Was Van Hooydoncks hoogtijdag in Vlaanderen het resultaat van de overwogen, rustige aanpak van Jan Raas, of waren het zijn eigen benen? Raas: „Zijn eigen benen hebben hem hier gebracht, natuurlijk. Maar de programmering zal ook hebben bijgedragen". Van Hooydonck was onmiddel lijk bereid daarop in te haken. Zijn seizoen tot nog toe had een uiterst grillig verloop: ziek geweest, of on derweg om beter te worden. Vorige zondag in de Brabantse Pijl had hij nog aoeten afgeven in de apotheo se met Marc van Orsouw. Hij voelde zich 75 percent, dat twintig jaar. Ik heb altijd gezegd, dat hij een keer een grote koers zou ik kon alleen niet zeggen week ure hellingen Ontspannen Van Hooydonck: „Ik was heel niet nerveus voor de start. Eerder ont spannen. Er konden zelfs grappen demek u- ^aas: had Gerrit Solleveld krachtproef: hij debuteert bij hem op de kamer gelegd, en Ger- Tour de France. Eigenlijk voorbe- rit gezegd dat hij zich maar over houden v00r i990, maar „als ik hem moest ontfermen ^oe sterk Frans Maassen eruit LEIDEN - De Rijnsburgse wielren ner Mark Varkevisser blijft goed presteren. In Rotterdam behaalde net voor. Stoombergen en Van der Tang behaalden bij de Haarlemse kampioenschappen een vierde hij op de Doenkade zijn tweede achtste plaats. André Biesbrouck oerwinning. In de eindsprint het aankomend talentje de snelste van een kopgroep a werd tiende. Etienne Vergeer a sieke Omloop sprint aan maar kwam niet verder werd Noordwijker Mike Hassing bij dan een vierde plaats. Steven Die- de nieuwelingen vierde en Robert deriks (Katwijk) debuteerde met Karremans bij de junioren zevende. In de Ronde van de Maasbruggen pakte Hans Wubben als twintigste nog een prijsje mee. De Rijn en Bollenstreekcompeti- Edwin de Blaey (Swift), Egmond (Swift), Stan Edwig van Hooydonck heeft zichzelf niet meer i ning in de Ronde van Vlaanderen. veertiende plaats en Corine Ou wehand (Katwijk) verbaasde een ie der om als enig meisje als zeventien de te eindigen tussen de nieuwelin gen. Bij de amateurs kwamen de tie kreeg Bollenstrekers Eric Stroombergen Magareth (5) en Ronald van der Tang (9) bij de Paardekooper (Swift) en Cees Slin- eerste tien. Pieter Evelein (3e) bleef gerland (Excelsior) uitstekende ANP) Gerrit Kleinveld bij de liefhebbers Na vorig seizoen constateerden baix 1987 (vijfde, na een geweldige de begeleiders dat Van Hooydonck rush) te herhalen. Raas: „Ik kreeg nog kracht tekort kwam, wilde hij contact met hem kort voor de Muur. zijn energievretende koersdrift in Ik zei hem te blijven zitten tot na de daden kunnen omzetten. Ze advi- Muur, maar Lauritzen demarreerde krachttrai- en hij sprong er achteraan. Was ook ning te doen, het liefst op de fiets. goed. Want ik zag wel: die demar- Omdat de winter zacht was koos reert nog wel een keer". Op de Bos- Van Hooydonck op aanraden van berg dus. Het rendement van een VanderSchueren voor... tempi op winterse krachttraining. Immers: de Muur van Geraardsbergen en de op bekend terrein. Bosberg. Met broer Gino en Noël Raas: ()Na zjjn Brabantse Pijl van Segers verkleedden ze zich bij Van- 1987 begon iedereen met hem te flir- derschueren (buurtvan Oudenaar- teri( hem Qp te p0ken tot nog grotere Z]j vier^keer per prestaties. Maar je moet geduld hebben met een jongen van amper DEN HAAG (GPD) - Sinds Marti ten Kate zich heeft leren ontspan nen, is hij nauwelijks meer te hou den. Bijna lachend en op z'n sloffen voltooide de kleine Twent zaterdag middag zijn drieluik in de City-Pier- City. Gebrek aan serieuze concur rentie en een straffe wind ten spijt x deed Ten Kate één uur, één minuut ontspannen was. Veld: Ik heb en 34 seconden over de Haagse hal- met Martl ingelopen zij bergen Europese kampioen legde negen oren open. Als hij Hellebuyck hoort Veld, die zaterdag zelf meedraaf- de in de CPC, constateerde voordat op het Malieveld het startschot straffiTwincTten'spijt werd gelost, dat Ten Kate "heerlijk marathon. En dat belooft heel veel voor de marathon dam die over twee weken op de in ternationale atletiekkalender staat. Van de staat Van Hooy- Wim Verhoorn en Roelof Veld andere grote volgen Ten Kate op de voet. De de voormalige bondscoach wegatle- tiek en zijn onbezoldigde assistent zijn nog altijd de 'beschermheili gen' van de nationale marathontop- verademing. Vroeger Rotter- stond hij vaak stijf van de zenuwen en liep hij zich bijna kokhalzend warm. Nu liep hij af en toe vrolijk te praten, terwijl hij tegelijkertijd heel geconcentreerd was. Als je je op die manier op een wedstrijd kunt voor bereiden en vervolgens zo'n presta tie levert, ben je een grote". Hoewel ook Wim Verhoorn men tale vooruitgang bij zijn pupil be- jaar geleden het Amsterdamse 1 rathonparcours af in twee uur, ne gen minuten en één seconde. Ten Kate staat te popelen om het in Rot terdam nog vlotter te doen en zich onder de 25 snelste marathonlopers ter wereld te scharen. Volgens Eddy Hellebuyck is de huidige nummer één van de Neder landse wegatletiek daartoe in staat. De 28-jarige Belg was de enige van de ongeveer duizend wedstrijdlo- pers (15.000 recreanten) die zater dag nog enigszins het spoor van Ten Kate kon volgen. Hellebuyck pre senteerde zich in Den Haag als een klein medisch wonder, want twee weken geleden had hij nog de mara thon van Tokio afgelegd. De opmer kelijk snel herstelde Vlaming moest üMtlSïïSS IcKevIlSnTa.» niet te ver van achteren raakte. Maar als het drie keer achtereen ge slecht zijn." uit- PETER OUWERKERK thon van Rotterdam nog een slag eindelijk 45 seconden na de onbe- om de arm. Het indrukwekkende dreigde winnaar te Finishen op het optreden van Ten Kate in de Twin- Lange Voorhout. Hellebuyck: tig van Alphen, de openingsklassie- "Marti heeft eigenlijk voortdurend ker van het wegseizoen, en zijn der- het tempo bepaald, al meteen vanaf de achtereenvolgende overwinning de start. Als ge dat kunt, zijt ge echt koersrust, ingelast na zijn Italiaanse Split worden gehouden, periode in de Tirreno, had hem goed Voor de EK laat Ten Kate de r DEN HAAG (GPD) - Marti ten Kate rathon schieten. De het baanseizoen. De drievoudige op de 10.000 meter. Op de olympi- winaar van de City-Pier-City wil de sche marathon werd Ten Kate vijf- komende zomer proberen een voor- tiende. "Het enige wat ik op de tien selectie af te dwingen voor de tien kilometer mis, is het vermogen om kilometer van de Europese kam- in de laatste twee, drie ronden te pioenschappen, die volgend jaar in versnellen", aldus Ten Kate. "Dat snelheid is gericht. Vandaar dat ik straks veel tempotraining op de baan ga doen. Ik ga ook aan een aan tal regionale wedstrijdjes meedoen op de 800 en 1500 meter. Dit om snelheid te kweken voor de 10.000 meter van de EK. Daarnaast loop ik dit jaar waar waarschijnlijk nog één marathon, ergens in het najaar of 1 de CPC aanleiding voor gematigd optimis me: "Twee keer een halve marathon even iets anders", Verhoorn slechts sterk" Dat Ten Kate de eentonige race an start tot finish controleerde, is leuk, maar sterk preste- volgens Verhoorn het logische ge hele marathon is nog wel volg van een leerproces. "Marti is zover dat hij in dergelijke wed- Wat niet wegneemt dat Ten Kate strijden niet alleen het initiatief zaterdag demonstreerde dat hij vol- neemt, de anderen ook blij- komt door de specifieke marathon- misschien in augustus, het NK in marathonrecord doende snelheid in de benen heeft vend zijn wil oplegt. Hij loopt hard, Rotterdam het Nederlands kijkt om zich heen en ziet de op omvang dan Enschede. Gerard Nij- de ander afvallen. Hij houdt onder 1 te vallen. De voormalige het lopen zijn ogen, 1 knarsetanden, versnelt hij even «en dan is het gebeurd. Een kwestie van macht". Macht die Ten Kate tussen de oren heeft zitten, maar ook in de be nen wil hebben. Vandaar dat de 30- jarige informaticus gisteren naar Oostenrijk is vertrokken om een aantal 'kuitenbijters' te bedwingen. "Ik ga in Tirol acht dagen heuvel- training doen. Ik zit daar op 900 me ter hoogte, dus het is geen echte hoogtestage. Over mijn snelheid hoef ik me geen zorgen te maken. Vorige week heb ik de baan nog een aantal 'duizendjes' gelopen. Die gingen in 2.58, aflopend tot 2.49 en de laatste in 2.35. Dat is heel bevre digend. Ik heb alleen het gevoel dat ik mijn benen nog wat sterker moet maken". Om op 16 april in Rotterdam trai ningsmaat Gerard Nijboer van zijn troon te kunnen stoten. Ten Kate: "Een plan van aanpak heb ik nog niet meegemaakt. Dat doen Wim, Roelof en ik vlak voor de marathon. Alles is afhankelijk van het weer. Als dat goed is, ga ik voor een snelle tijd. Zo niet dan richt ik me uitslui tend op een goede klassering. Maar eerlijk gezegd, word ik liever zeven de in een tijd onder de 2.10 dan der de in 2.12. In Rotterdam ga ik er in elk geval vol in. Ik kan best een beetje risico nemen, want er staan dit jaar verder toch geen belangrij ke evenementen op het program- JAAP VISSER LEIDEN - Schaker Leon Konings dronk twee weken geleden een vrolijk pilsje mee met de Neder landse delegatie in het Zwitserse Lugano. Jeroen Piket had net zijn toekomst als schaakprofessional veilig gesteld met het behalen van de grootmeester-titel en dat was voor de 32-jarige LSG'er genoeg aanleiding om zijn eigen teleur stellende resultaat even te verge ten. Zelf heeft Leon Konings het niet kunnen maken als profspeler. Nadat Konings tweemaal was blijven zitten in de derde klas van het gymnasium besloot hij, samen met de vier jaar oudere Ruud Mie- remet, een maatschappelijke car rière als schaker na te streven. In 1973 was het schaakleven echter niet zo mooi als nu. Er bestonden nog geen lucratieve weekend-toer nooien en wereldkampioen Ro bert Fischer was pas net begonnen met het monteren van de bom die een prijzen-explosie zou veroorza ken. Konings en Mieremet hebben dan ook het grootste deel van hun loopbaan 'in de bollendoorge bracht en veroverden slechts wat kleine prijsjes. Met zuurverdiend reisgeld trokken ze uiteindelijk op twee gammele brommers naar het buitenland, waar ze in het Engel se Teesside de eerste vette ponden zouden gaan verdienen. Daar be gon Konings het toernooi echter zo desastreus dat hij op een gegeven moment op het allerlaatste bord speelde tegen een heel klein meis je. Iets rampzaligers is voor een schaker bijna niet denkbaar. "Ik heb maar zo veel mogelijk rondge lopen, slechts af en toe snel een zet gedaan". Terug in Nederland koos hij daarom toch maar voor de havo: "Ik was door dat kleine meisje op eens een heel braaf jongetje ge worden". Samen met Rudolf Dob belaar en Folkert Geertsma wist hij wel de nodige scholenkam pioenschappen voor het Rijn lands Lyceum te winnen, ook al zat hij zelf op het Louise. Miere met was inmiddels bij Heineken terecht gekomen. "Hij werd bij de verkoop hoofd van de afdeling programmeren. Ik werd niet veel later de tweede man en Geertsma volgde daarna. Dat was trouwens de hele afdeling". Pas met een geregelde werk week op zijn bankrekening, kwam het schaaktalent van Ko nings tot volle ontwikkeling. "Bij het Leids Schaak Genootschap ging het erg goed. Daar speel ik al ruim tien jaar in het eerste. Voor al in de beginjaren stond ik be kend als een 'killer. Het jaar dat ik 8 uit 9 scoorde betekende mijn nederlaag in de laatste ronde he- LEON KONINGS, laas wel dat LSG toen uit de eerste klasse degradeerde". Ook won hij eindelijk twee sterke toernooien, in Parijs in 1981 en een jaar later het Leidse Nooteboom-toernooi. "Dat leverde leuke zakcentjes op. Bovendien had ik tegen een aan tal 'meesters' een plus-score opge bouwd, ik bleek op een redelijk ni veau mee te kunnen komen. Het- was echter te laat om alsnog al leen maar te gaan schaken, met een salaris roest je een beetje vast". Mieremet en Geertsma waren beiden verstrikt geraakt in een re latie, trouwden en zagen hun schaakresultaten zienderogen achteruit aan. Konings raakte kennelijk niet voldoende energie kwijt op het schaakbord en zette de strijd daarbuiten voort met 'Wing Chun Kung Fu'. Een ui terst effieïente Chinese vechtstijl, waarbij verdediging en aanval gecombineerd worden. We hebben geen banden, maar ik train al zo lang dat ik ongeveer de zwarte band heb". Twee jaar geleden mochten deze verworvenheden echter niet baten in een nachtelijk gevecht op de Breestraat. "Er wer den wat jongetjes van een brom mer getrokken en ik ging me er mee bemoeien. Even later had ik een gebroken neus en boven kaak". Nadat zijn vader overleed, nam Konings in 1984 diens bedrijf over, zodat hij zich nu directeur uitgever van plattegronden mag noemen. "Helaas neem je toch minder vakantiedagen op dan de anderen, zodat er te weinig tijd voor het schaken overschiet. Ik heb echt zin weer meer toernooien als Lugano te gaan spelen". De kun stenaar Marchel Duchamp zei het lang geleden al: "Is het leven echt zo bijzonder, dat je het niet aan schaken zou mogen wijden". REMMELT OTTEN Veldkorfbal wordt nog altijd in drie vakken gespeeld. Top-sterspeler Anne van der Zaag verruilde zaterdag het veld voor een plaats op de pijnbank in de bestuurskamer. Daarin wisselde de Sassenheimer met zijn eveneens ge- J~~—, Stella over de zin van het bestaan in het middenvak. (toto Loek zuyderduin) De laan uit (1) Wat al langer in de lucht hing is nu gebeurd: Piet Schrijvers is de laan uit bij FC Wageningen. De trainer werd zaterdag door het bestuur van de hekkesluiter in de eerste divisie met onmiddellijke ingang op non- actief gesteld. De directe aanleiding was de afwezigheid voor de oud keeper van FC Twente en Ajax op de training van zaterdagochtend. Kritische opmerkingen over mana ger Henk Schuiten in een radiopro gramma eerder vorige week speel den ook een rol. Schrijvers: „Ik heb bij Wagenin gen één grote fout gemaakt: Henk Schuiten binnen halen. Sinds zijn komst is het gaan rommelen. Op za terdag hadden de spelers, na de wedstrijd van vrijdag in Emmen een lichte training. Een beetje lopen en verzorging. Ik had zaterdag de generale repetitie voor het Harten gala dat maandag op de tv wordt uitgezonden. Ik vind dat ik niet per se bij zo'n training hoef te zijn. Ik heb het met de spelers overlegd en zij maakten er geen punt van". „Manager Schuiten en Koops (be stuurslid technische zaken red.) wa ren ervan op de hoogte. Geen pro bleem dus. Kennelijk heeft het be stuur dat toch aangegrepen om mij op non-actief te zetten. Dat is bela chelijk. Als ik bij zo'n hartengala zit dan doe ik pure pr voor Wagenin gen. Het bestuur heeft eindelijk een stok gevonden om mee te slaan. Ik weet zeker dat de spelers het er niet mee eens zijn. Misschien komen ze in actie. Met de spelersgroep heb ik namelijk geen enkel probleem". De laan uit (2) FC Wageningens weinig florissante Financiële positie heeft een eerder op non-actief stellen van trainer Piet Schrijvers in de weg gestaan. „Voor acties die de club geld kun nen gaan kosten, zijn wij heel erg huiverig. Misschien hebben wij in derdaad langer geaarzeld dan bij veel andere betaald-voetbalorgani saties het geval zou zijn geweest. Maar nu is de maat echt vol, We had den geen andere keus", aldus voor zitter Frans Engelsma. „Ook omdat Schrijvers zich in het recente verle den vaker negatief heeft uitgelaten over personen binnen de organisa tie. Neem bijvoorbeeld de wijze waarop hij zijn kritiek op het func tioneren van de medische staf naar buiten heeft gebracht". Over Schrijvers' absentie tijdens de training zegt Engelsma: „Dat hij afwezig was omdat hij voortv-opna- men voor een goed doel was ge vraagd, vonden wij op zich geen probleem. Dat we er niet van wisten wél. Ook het feit dat een van onze twee andere trainers de zaak niet over had genomen, zat ons niet lek ker. Vandaar dat we unaniem beslo- DCV-trainer Joop Molendijk over Alphense Boys in dagblad Rijn en Gouwe: "Joh, als ik zo'n ploeg had, liep ik rechtstreeks naar het kampioen schap. Die Bahlmann (trainer AB, red.) moet zijn spelers wat meer vaardigheid, kracht en slimmigheid bijbrengen". Frank Rijkaard in Nieuwe Re- „Ja, eh, ik vind het vervelend om te zeggen, maar door alle misstan den in de wereld word je toch vaak in twijfel gebracht. En hoeveel strijd en oorlogen heeft het geloof niet ver oorzaakt. In het verleden en nu. Er zit zoveel vijandigheid in dat ik vaak denk: 'Laat maar, begin alle maal eens bij jezelf en probeer vre delievend te zijn'. Maar een paar zinnetjes van mij zullen daar niets aan veranderen. Laat ik het zo zeg gen: het zou mooi zijn als God wer kelijk bestond. Maar die zekerheid, die ben ik een beetje kwijt". ner van Toxdon, was ooit de joker van alle Amsterdamse achteraf- veldjes. Nu probeert hij vanuit Frankrijk allerlei spelers en mana gers gek te maken". Cor Snel in Panorama: „Rob Jacobs verdient de absolute bodem van de prxdlebak. Ten eerste omdat Bolle Robbie met zijn gereno veerde Feyenoord weinig of niets presteert en ten tweede omdat hij zelf nog gelooft dat hij de lolligste man van Rotterdam is als nachtbur gemeester Jules Deelder uitslaapt". Wielerploegleider Peter Post in NRC Handelsblad: „Ik heb niet meer de macht". PSV'er Romario in Voetbal In ternational: „Ik heb steeds telefoonrekeningen van over de 3000 gulden". ten over te gaan tot het op non-ac tief stellen". Piet Schrijvers heeft nog geen idee wat hij volgend seizoen gaat doen. „Ik heb vluchtige contacten met Heerenveen en FC VW, Via via ben ik bezig met het buitenland. Ik weet niet wat eruit rolt". FC Wa geningen zal Schrijvers tot 1 juli doorbetalen. Met ingang van die da tum treedt Piet Buter (voormalige trainer van Noordwijk en de KN VB) in dienst van de Bergbewoners Gekortwiekt Arie van Beelen, basisspeler van tweedeklasser Katwijk beleefde za terdag weinig plezier aan de wed strijd Katwijk- s'Gravenzandse SV. De Katwijker kwam namelijk te laat bij de wedstrijdbespreking opda gen en werd daarom door trainer Arie Lagendijk naar de bank verwe zen. Op de vraag waarom hij te laat kwam, antwoordde Van Beelen: "Ik had om kwart over elf een afspraak bij de kapper, maar pas om half één was ik aan de beurt. Na het knippen ben ik zo snel mogelijk naar het veld gegaan, maar ja, ik kwam tien minuten te laat. Ik baalde dat ik er naast stond, maar de trainer had wel gelijk. Morgen (als de inhaalbeurt bij DSVP in Pijnacker op het pro gramma staat red.) ben ik er weer gewoon bij, want dan hoef ik in ie der geval niet naar de kapper". Marco van Basten in Nieuwe Revu: „Frank speelt vanuit de verdedi ging. Hij is niet iemand die bij de eerste ontmoeting meteen over zich zelf begint te vertellen. Hij kijkt, zoals je dat zegt, de kat uit de boom voor hij zich een beetje blootgeeft. Misschien is het daarom dat ik het goed met hem kan vinden. Ik heb dat zelf ook heel sterk. Ja, we kunnen sa men uren naar die kat kijken". Wielrenner Steven Rooks over ploeg- en kamergenoot Gert-Jan Theunisse in Panorama: „Ik heb eigenlijk geen klachten over Theunisse. Hij is lang niet zo winderig als bij voorbeeld Zoete melk. Natuurlijk hebben we wel eens een relatieprobleem, maar dat gaat niemand iets aan. Slaapkamerge heimpjes, zeg maar". Gert-Jan Theunisse in Panora ma: "Ik ben nu aan m'n vijfenveertig ste auto bezig. Een Alfa, een snelle, een heel snelle zeg maar. 3000 G 6 Turbo, blaast 265, zo lang-ie 't vol houdt. Ik krijg gewoon een enorme kick van dat scheuren. Af en toe moet dat gewoon. Dan zet ik 's nachts de wekker en rijd ik in één ruk naar de Duitse Autobahn. Ge woon een tijdje planken als een gek. Als ik een uurtje geracet heb, ben ik weer rustig. Achter mijn huis, in de polder, ligt een slingerweg. On verlicht, smal, aan alle kanten bo men. Rij ik altijd met tweehonderd overheen. Bijgelovig ben ik zeker, mijn hele leven lang al. Gewoon ge lovig ook wel, maar niet op de tradi tionele manier. Om nu op zondag in een huisje met een spitse kap te gaan zitten prevelen, dat heb ik nooit zien zitten". Columnist Cor Snel in Panora ma: „Ene Peter van der Rijt, veldtrai- Studio Sport-prescntatot Mart Smeets in Trouw: „Coach Libregts van de KNVB Rijkaard heeft geen gelijk, ook al heeft hij ge lijk". Voetbaltrainer Georg Kessler in VI-special: „Duitsland is mijn vaderland, Nederland mijn moederland". Ex-international Wim van Hanegem in VI Special: „Georg Kessler was vroeger in zijn doen en laten een echte Duit- FC Twente-speler Pieter Huis tra in NRC Handelsblad: „Ik zou zonder problemen in het systeem van PSV passen". Jacques Hogewoning, aftre dend lid sectiebestuur Betaald Voetbal in VI Special: "Ik vind voetbal leuk, maar ik houd nog meer van dat andere spel, het spel achter de bestuurstafel, het spel in de wandelgangen. Ik beheers dat tot in de perfectie". Frank Rijkaard in Nieuwe Re- „Als ik een slechte wedstrijd heb gespeeld, laat ik me de volgende dag liever niet zien omdat ik me dan schaam". Wielrenner Adrie van der Poel in Trouw: „Je kunt nog altijd beter tweede worden dan derde". Francois Lambert, Belgisch wielersponsor (ADR), in De Tele graaf: „Veel verslaggevers zijn meer on derzoeksrechter". Tafeltenniscoach Gerard Bak ker in Het Parool: „Ik ga mijn kist in zonder dat er iets is veranderd".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1989 | | pagina 21