'Zingen is mijn manier van ademhalen Bruce Springsteen schittert pas in toegiften Leidse zangeres Wies Cavé in de Nationale Hitparade Gedreven stuntwerk LaLaLa Human Steps WOENSDAG 29 JUNI 1988 PAGINA 21 Bruce Springsteen The E Street Band Kuip Rotterdam, 28 juni 1988. Vanavond (29/06) weer. ROTTERDAM - "Noe men jullie dit voorjaar?", vraagt Bruce Springsteen zijn veelkop pige gehoor in de Kuip. Aai! Het verkeerde jaargetijde! Ik hoor El- co Brinkman één van de 48.000 aanwezigen bij het eerste concert van The Boss denken, want als er één iemand gisteravond is ge weest die zijn gelaatsspieren geen overuren heeft laten maken dan is het de minister van WVC wel. Voor de vierde maal in zijn car rière maakt The Boss, zoals Springsteens eretitel luidt, een tournee door Europa. In 1975, bij de eerste gelegenheid kennis te maken met dit pure fenomeen, liep Nederland al te hoop. En dat is eigenlijk zo gebleven. Bruce's trouwste en best ingewijde fans wonen in dit land. Zij begrijpen het best zijn grappen over zijn jeugd in Ashbury Park, New Jer sey of de romantische hunkering zoals hij die in veel van zijn vaak onvergetelijke songs heeft ge legd. Nee, dan het voorjaar in de Sta tes. "Dan loop je lekker door het park te banjeren en constateer je hoe 'girls leave all their winter- clothes home". Het stadion grijnst zoals dat bij een heerlijk avond-uit hoort, Elco piekert dit moet een studiebezoek zijn. Zo ontpopt zich een zomerse avond in het Feyenoord-stadion; na de pauze in een concert dat vier uur in totaal in beslag zal ne men. verdwijnt zelfs de dichte bewolking boven de Maasstad. Het lijkt alsof er voor Bruce geen vuiltje aan de lucht kleeft en als of deze tournee even succesvol in artistiek opzicht zal zijn als de vorige. Hoewel dit concert in Rotterdam (en ongetwijfeld ook dat van vanavond) tot de beste van de Europese serie zal beho ren, is dat evenwel niet het geval. De aanleiding tot Bruce's vier de tournee is zijn recente elpee. Tunnel of Love. Op deze plaat buigt hij zich als 39-jarige over le- vensvragen betreffende het hu welijk (hij is drie jaar geleden ge trouwd met het model Julianna Phillips), de huiselijkheid en de moeilijkheden die een rock 'n' roll-zigeuner als hij ervaart als hij zich los wil maken van de van zelfsprekende wereld van 'sex, drugs en rock 'n' roll'. Tunnel of Love (de titel ver wijst naar de Amerikaanse ker misattractie waarbij je met je ge liefde in een bootje door een na gebouwde spelonk vaart) is een thematisch knap gemaakte plaat. Het thema wordt eigenlijk samengevat in Brilliant Disgui se, een duet dat Springsteen live zingt met het zangeresje in zijn E Street Band, de roodharige en hooggebeende Patti Scialfa die in vergelijking tot de vorige tour nee (1985) een centrale rol op het podium is toebedacht. Naar ver luidt zou zij ook Springsteens vrouw Julianna in de schaduw hebben gesteld. Een ontwikke ling die aan de plaat een bijzon der bijbetekenis verleent. Niet alleen thematisch mar keert de plaat een verandering bij Springsteen. Het geldt ook voor de muziek, die intiemer en minder rauw en extrovert over komt. In vergelijking met 1975 is veel van het glorieuze rockge- weld verdwenen: onder Bruce's rustig zingende donkerbruine stemgeluid zorgt de ritmesectie nu voor een geaccentueerde backbeat. Daaronder leggende synthesizers een tapijtje van lan ge, aangehouden noten en de gi taar is een tokkelinstrument ge worden. De band waaraan Springsteen zijn status mede dankt, The E Street Band, sjokt aan de leiband mee, en maakt op de plaat slechts nu en dan zijn opwachting. De huidige tournee is ondanks de hoogtepunten die ook dit con cert in Rotterdam telt, beslist de zwakste uit Springsteens carriè re. Niet alleen komen de intieme re momenten niet zo tot hun recht als je op grond van Tunnel of Love had mogen hopen, maar ook het oudere materiaal komt wat verwrongen over. Zo grijpt Bruce vaak terug op de sterkste stukken van zijn Born to Run-al bum, zijn beste elpee uit 1975. Soms met succes, zoals na de pauze, waarbij hij de junglebeat van Bo Diddley's Who do ya love knap verweeft met She's the One, maar soms ook volstrekt onbegrijpelijk, zoals met de akoestische versie van Born to Run als eerste toegift. De band moet soms bestaand materiaal opmerkelijk oprek ken. zodat de spanning van bij voorbeeld The River wegglijdt. Hetzelfde geldt voor Cover Me, dat van een zweverig intro en outro wordt voorzien, of Hiding on the Backstreets dat maar duurt en duurt. Of wat te denken van I'm on Fire, een prachtig lied over een plotseling opkomend li bido, wat snel de kop wordt inge drukt als het verwordt tot een or dinaire meezinger. Er ontbreekt een duidelijk concept of en dat is ernstiger The E Street Band past niet langer in het concept dat Springsteen in gedachten heeft. Pas bij de toegiften, als Spring steen ongekunsteld en primair reagerend te werk kan gaan, blijkt zijn grote kracht als rock ster. Met knappe covers als raise your Hand van Eddie Floyd en Arthur Conley's Sweet Soul Mu sic maakt hij duidelijk hoe groot hij als entertainer is. Pas dan gaat de Kuip echt op zijn kop. Pas dan knikt Brinkman hij lijkt het te hebben begrepen. JOHN OOMKES Bruce Springsteen tijdens zijn optreden Bert Scliierbeek onderscheiden AMSTERDAM (ANP) - Schrijver en dichter Bert Schierbeek is giste ren op zijn zeventigste verjaardag onderscheiden met de zilveren me daille van de gemeente Amster dam. Wethouder Luimstra van cul tuur overhandigde de dichter de onderscheiding tijdens een massa le verjaarsviering in theater De Brakke Grond in de hoofdstad. Bert Schierbeek was daar "onder valse voorwendselen" heengelokt. Toen hij binnenkwam zat de zaal stampvol met familie, vrienden, collega-dichters en -schrijvers en andere kunstenaars. Velen moes ten genoegen nemen met een staanplaats. Prof. dr. Hugo Verdaasdonk. hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en voorzitter van de Vere niging van Letterkundigen, over handigde de jarige het boekje 'Schierbeek zeventig', waarin men sen als schilder Jef Diederen, fil mer Johan van der Keuken, filo soof Fons Elders en Lucebert. ver schillende kanten van Schierbeek belichtten. De illustraties in de boekjes zijn van Lucebert, Frank Lodeizen, Frits Muller en Pieter Holstein. MONET Bij het veilinghuis So theby's in Londen is een recordbe drag van 14,3 miljoen pond (50 mil joen gulden) geboden voor een schilderij van Claude Monet. Het was een recordprijs voor een doek van Monet en de op twee na hoog ste prijs die ooit op een veiling voor een schilderij is betaald. 1 1 Nothing's gonna change - Glenn Medeiros 2 4 Fast car - Tracy Chapman 3 2 Dirty Diana - Michael Jackson 4 7 Perfect - Fairground At traction 5 3 Theme from s express - S Express 6 5 Blue monday '88 - New Or der 7 10 South Africa - Revelation Time 8 14 Push it - Salt 'n Pepa 9 9 Ma che bello - Eros Ramazzotti 10 15 Wild world - Maxi Priest 11 6 Divine emotions - Narada 12 20 Love will save the day - Whitney Houston 13 13 Ponte a cantar - Jose Feli- 14 18 Chica Cubana - Tatjana 15 8 Tomorrowo people - Ziggy Marley 16 32 Pamela - Toto 17 23 Do you love me - The Con tours 18 11 A love supreme -Will Dow ning 19 17 My love - Julio Iglesias Stevie Wonder 20 21 The race - Velio 21 12 Everywhere - Fleetwood Mac 22 27 My one temptation - Mica Paris 23 Breakfast in bed - UB 40 en Chrissie Hynde 24 16 Bamboleo - Gipsy Kings 25 19 Fragile - Sting 26 39 Paradise - Sade 27 Check this out - L A Mix 28 31 The blood that moves the body - A Ha 29 Born to be alive - Patrick Hernandez 30 Circle in the sand - Belin da Carlisle 31 33 Don't wanna give up - Dennis Jones 32 22 Hold on to love - Jon An derson 33 34 Anything for you - Grant en Forsyth 34 Hotel California - The Eagles 35 Doctorin' the tardis - Ti- melords 36 26 Ye ke ye ke* Mory Kante 37 J28 The paybackmix part one - James Brown 38 25 One more try - George Mi chael 39 29 Alphabet st - Prince 40 24 Get lucky - Jermaine Ste wart De Leidse zangeres Wies Cavé zingt voor alle rangen en standen. Dat doet ze al sinds haar vroege jeugd. In die tijd zong ze de namen van haar broertjes en zusjes. Hardop. Op straat en thuis. Nu brengt zij 'levensliederen'. Weemoedige liedjes. Deze week staat zij met 'Het Huisje bij de Brug', in de Hollandse top 40. Zal de Leidse zangeres de leegte gaan opvullen die de Zangeres Zonder Naam na haar afscheid heeft achtergelaten? Wie weet. Misschien komt nu de landelijke doorbraak. Niet dat Wies daar zo op zit te wachten. Zij heeft al wat aardige triomfen op haar naam. Eén keer won zij een Songfestival in Voorschoten. Eén keer bereikte zij daar een tweede plaats, waarna een van de juryleden naar haar toekwam en zei: 'Mijn excuses Wies'. door Cees van Hoore LEIDEN - In Café 't Zuid. een in- neemgelegenheid in het hart van Leiden die Wies Cavé samen met haar man beheert, grijpt de zange res regelmatig naar de microfoon. Vijf van haar singles hangen er aan de muur. Wies zingt regelmatig in dat café. Ook als er niemand aan wezig is. "Ik zing altijd. Zingen is mijn manier van ademhalen. Zonder een lied kan ik niet leven. Laatst - het was op een zaterdag - zaten hier twee oude mensen. Toen ik een maal één liedje had gezongen, wil den ze meer horen. Ik heb een heel concert voor ze gegeven". De zangeres komt uit een groot gezin. Over haar jeugd wil zij liever niet spreken. Maar het gekke is nu, dat zij wel met een plaat in de hit parade staat die gaat over een te rugtocht naar haar geboortehuis. De titel van de single is: 'Het huisje bij de brug'. In dat huisje is Wies Cgvé geboren. Over dat huisje zingt zij: 'Maar gelukkig is één ding uit die dagen gespaard. Het huisje bij de brug, dat bleef nog bewaard'. Is dat niet vreemd? Kan zij zich wel vinden in de tekst die zij zingt, een tekst waarin met heimwee wordt teruggekeken naar die eer ste periode in haar leven? Wies Cavé:"Ik denk bij het zin gen ervan aan andere mensen. Ik leef me in in hun heimwee naar het ouderlijk huis. Dat kan ik. Zo wordt het ook voor mezelf mooier dan het is geweest. Oké, natuurlijk gaat het me bij het zingen in de eer ste plaats om het publiek. Dat pu bliek wil ik boeien, ontroeren. Maar als ik zing, gebeurt er ook iets met mezelf. Ik word weemoedig en dat geeft me een groot geluksge voel". Achter de tap, die nog de sporen draagt van het oranjefeest, wordt een cassetterecorder ingeschakeld. Plotseling klinkt het bekende intro van Mario Lanza's wereldsucces 'Granada'uit de luidsprekers. Maar het is Wies Cavé die hier zingt. Met een stem als een orkaan, een stem met een zeer apart, donker timbre. Cavé: "Als 'Het huisje bij de brug' een succes wordt, zal ik 'Granada' gaan opnemen. Een prachtig lied, vol hartstocht. Er is een Neder landse vertaling van gemaakt Ik zal de eerste vrouwzijn die dat lied zingt". Johnny Jordaan Wies Cavé werd door Cor Steyn ooit opgemerkt in het befaamde Jordaancabaret. De hammondor ganist tipte Johnny Jordaan, en die zei toen Wies zich op een gegeven moment in de zaal bevond plomp verloren: 'Dames en heren,.het po dium is voor Wies Cave'. En John ny Jordaan was kritisch. De mees te zangers en zangeressen vond hij maar niks. 'Het lijkt wel of er een toilet wordt doorgetrokken', zei hij als hij ze hoorde zingen. 'Een toilet in een afgekeurde woning'. Wies Cave "En daar stond ik dan. Ik zong dat de stukken er van af vlogen. Er werd me vierhonderd gulden per week geboden na dat optreden, een heel bedrag voor die tijd. Maar ik heb toen niet doorge zet. Ik was toen net getrouwd, en naderhand kwam het café. Ik dacht bij mezelf: ik kan tóch wel zingen, daar heb ik geen podium voor no dig. Of ik toen een kans heb laten liggen? Misschien wel. Maar ach, ik heb zoveel kansen gehad. Iemand zei me dat ik naar het conservatori um moest. Hij had alles al voor me geregeld. Ik stond voor dat deftige conservatorium. Heen en weer liep ik, heen en weer. Ik durfde niet naar binnen te gaan. Het was een andere wereld. Ik zong liever voor de gewone mensen, over hun lief en leed". Nichtenclubs Tijdens de uitreiking van de ere penning van de stad Leiden aan de Voorstelling: LaLaLa Human Steps met New Demons. Choreografie en film: Edou- ard Lock. Muziek: West India Company, Rene Despers, Olio Romo. Zang: Priya Khajuria. Gezien op 28 juni in de Stads schouwburg in Amsterdam alwaar nog vandaag en morgen. AMSTERDAM - Eén van de (westerse) eisen die men meestal stelt aan kunst is die van de origi naliteit. Iemand die twee keer een (te) vergelijkbaar boek schrijft of een (te) vergelijkbare voorstelling maakt, kan het bij ons wel schudden. Aan de ande re kant heeft iedereen het er over dat alles al gezegd en gedaan is en originaliteit niet meer bestaat. Een aardige paradox dus. Gisteravond heerste er een dergelijke paradoxale sfeer. LaLaLa Human Steps, drie jaar geleden de meest spraakmaken de dansgroep op het Holland Festival, presenteerde New De mons. Veel mensen hoopten blijkbaar op een nog spectacu lairdere voorstelling dan vorige keer maar voor de debutanten onder het publiek deed de ge constateerde herhaling van het zo kenmerkende fysieke stunten er niet toe. De Canadese choreograaf van de groep, Edouard Lock, wiens Bread Dances bij het Nationaal Ballet vorige week overwegend jubelend ontvangen werd, her haalt zichzelf inderdaad maar hij voegt aan zijn handelsmerk wel degelijk iets nieuws toe. In New Demons zijn de bewegingen nog steeds zeer acrobatisch, gedurfd en risicovol: de dansers maken wat men in turnjargon noemt he le 'schroeven' in de lucht en dankzij de perfecte timing gaan alle gevaarlijke manoeuvres goed. Het springen en vallen, het tillen en het draaien eisen van de ijzersterke dansers nog steeds de conditie en kracht van een mara thonloper. Nieuw is echter de meer spiri tuele en steeds duidelijker the atrale inslag. Deels heeft dit te maken met de combinatie van westerse rockmuziek en de voor ons mystieke Indiase zang. En Lock zelf wordt wat tekstueler. Zo gaat hij de zaal in om met een versterkt apparaatje de hartslag van een natuurlijk zenuwachtig wordende toeschouwer te laten horen. Of hij gaat op een spijker bed van een meter hoog liggen. De 'spijkers' worden langzaam onder zijn lichaam vandaan ge haald zodat op het laatst alleen zijn schouders en voeten nog ge steund worden. Dit als allegorie voor de pijnlijke herinneringen aan je verjaardag, aldus Lock. Hij levert mild ironisch commen taar op zichzelf zonder zichzelf en zijn werk af te vallen. Even la ter danst hij als een soepel en slungelig slangemens een solo die Indiase en westerse bewegin gen subtiel verenigt. Prachtig, prachtig, prachtig. Lock is iemand die kolkt van ideeèn die hij op zeer uiteenlo pende manieren vertaalt: slow motion filmopnamen van vlie gende dansers, vogels en jagende leeuwen, brandende poppen in een heus poppenkastspel, elec- tronische effecten, voor elk idee vindt Lock een vorm. Risicovolle bewegingen blijven zijn basis, dat wel maar nu voegt Lock er iets spiritueels aan toe. Een andere eis, die ik zelf graag aan een voorstelling stel, is die van de noodzaak en de gedre venheid. New Demons is één van de weinige voorstellingen waar van je het gevoel krijgt dat ze ge maakt moest worden. Ieder on derdeel van de fragmentarische voorstelling is een eenheid in in- tensie. Elk onderdeel heeft een enorme zeggingskracht. Dat Lock zich ook tijdens de voor stelling in zijn bewegingsvoca bulaire wat al te veel herhaalt, is hem wat mij betreft vergeven. New Demons geeft wat elke voorstelling zou moeten geven: stof tot nadenken. Zangeres Zonder Naam. nu zo'n anderhalve maand geleden, zong Wies Cavé een potpourri van lied jes van de gelauwerde zangeres. In de zaal werd gefluisterd dat hier haar opvolgster stond. Wies Cavé heeft een 'snik in haar stem' die maar weinig zangeressen hebben. Daarbij heeft zij ook nog eens een keer een enorm volume en zou zij bij wijze van spreken gemakkelijk zonder microfoon kunnen zingen. De plechtigheid was georgani seerd door de Leidse Werkgroep Homoseksualiteit. Met die bewe ging heeft de zangeres een grote af finiteit. Als vertolkster van het Ne derlandse levenslied staat zij vier kant achter het lied dat De Zange res Zonder Naam zong over Anita Bryant, de fanatieke homohaat- ster. 'Homo is where the heart is?' Cavé: "Ik treed heel graag op in nichtenclubs, dat is een ding dat zeker is. Als die mensen je na het optreden een bos bloemen aanbie den, dan krijg je ook een bos. Dat is met zoveel zorg uitgezocht. Daar word je stil van. Maar ook voor stu dentenverenigingen treed ik graag op. Laatst nog bij Augustinus. 'Ga nog een uurtje door met zingen', vroegen ze me, 'Dan krijg je er wat geld bij'. Ach, ik had het erg naar mijn zin en dan vind ik geld niet be langrijk. Dus ik ben tot in de kleine uurtjes blijven zingen. Ook hier in de zaak komen er af en toe studen ten om naar mijn liedjes te luiste ren. Dan daag ik zo'n jochie uit. Dan ga ik breeduit voor zo'n verle gen student staan te zingen. Gaat- 1e weg met een rood hoofd. Heer lijk. Ach, ik zing voor iedereen. Het maakt niet uit waar. Ik heb laatst eens ergens gewoon in een huiska mer opgetreden, dat hadden ze me gevraagd. Ik kende die mensen niet. Kom ik daar opeens een ken nis tegen die zegt: 'Zeg Wies, je gaat toch hopelijk niet zingen, he. je gaat de boel toch niet lopen verzie ken'. Geintje natuurlijk. Maar ik had wel even de bevert". Edith Piaf De zangeres heeft het liefst dat de mensen tijdens haar optreden in beweging zijn, dat zij dansen bij voorbeeld. Het optreden in een zaal, waar alle ogen op haar zijn ge richt, gaat haar weliswaar goed af, maar zij vraagt zich daarbij altijd af: 'Zouden ze wel luisteren? Ko men die mensen dan echt allemaal voor mij?'. Wies Cavé:"Ja, als ze daar allemaal zo stil zitten, dan kijk ik ze aan en denk ik: vind je het wel goed, wat ik doe. Ik vind mezelf nooit goed genoeg. Maar als ik dan het applaus hoor, ben ik gerust. Dan heb ik de mensen weten te ra ken. In hun hart, in dat hart dat achter die zondagse kleren zit". Scabreuze teksten of teksten waarin vloeken voorkomen, krijgt de zangeres niet over haar lippen. "Dat deed een Edith Piaf ook niet. Zij zong dan wel liederen van de straat, maar ordinair of gemeen was het nooit. Zij zong met haar hart en dat doe ik ook. Zij is, samen met de De Zangeres Zonder Naam, mijn grote voorbeeld. En Amalia Rodriquez, die ook. Die heeft net zo'n snik in haar stem als ik. Dat doet me wat, die weemoedige snik om alles wat verloren is, alles wat voorbij gaat". Kwaliteit 'Het Huisje bij de Brug', de single waarmee de Leidse zangeres landelijk lijkt te gaan doorbreken, wordt uitgegeven door 'Corduroy', de maatschappij waarbij ook BZN platen uitbrengt. Men heeft daar al le vertrouwen in Wies Cavé. Er zijn tot nu toe zes platen uitgebracht, zes eigen composities, waaronder 'Het huisje bij de brug'. Zal Cavé met deze plaat de erkenning krij gen die zij verdient? Haar manager Gé Kluts: "Wat kwaliteit heeft, komt er, hoe lang het ook duurt. En Wies heeft kwaliteit. Het gaat al leen om het juiste moment. En dat moment is, denk ik, nu aangebro ken". (Wies Cavé zal morgenmiddag met haar laatste plaat te horen zijn op Radio 2 in het programma van Will Luikinga (17.03-19.00 uur) Valse Appels opgespoord AMSTERDAM (ANP) - De Amster damse politie heeft gisteren bij een kunstgalerie aan de Wetering schans 73 litho's, die waren toege schreven aan Karei Appel maar vrijwel zeker vals zijn, in beslagge nomen. De galeriehouder is door de politie aangehouden voor ver hoor. De valse litho's maakten deel uit van een partij van 1000 tot 1100 exemplaren met een totale waarde van ruim één miljoen gulden als ze tegen de normale prijs zouden wor den verkocht. De politie ging tot actie over na dat de zaakwaarnemer van Karei Appel, die zelf in het buitenland verblijft, aangifte bij de politie deed van de aanwezigheid en ver koop van valse litho's in genoemde galerie. Volgens deze zaakwaarne mer zouden de valse litho's in di verse galeries in Nederland te koop worden aangeboden. De in beslag genomen litho's hebben een afme ting van 55 bij 70 centimeter. Van de in beslag genomen partij waren er 21 ingelijst, de rest nog niet. De galeriehouder bood de litho's aan voor 495 gulden per stuk. In een brochure liet hij weten dat de nor male prijs 1000 gulden was. Hij zei tegenover de politie niet te weten of de litho's echt of vals waren. De aangeboden exemplaren waren ook genummerd en gesigneerd, maar volgens Karei Appels zaak waarnemer was ook hier sprake van vervalsing. De politie, die zegt nu al voor bij na honderd procent zeker te zijn dat het hier om vervalste litho's gaat, zal nog een onafhankelijk deskundige een onderzoek laten instellen. Slotconcert HF afgelast AMSTERDAM (ANP) - Het slot concert van het Holland Festival op 30 juni in het Amsterdamse Concertgebouw gaat niet door we gens ziekte van de dirigent Klaus Tennstedt. Tennstedt, de chef-dirigent van het London Philharmonic Or chestra, zou naast Mahlers vijfde sympfonie het vierde hoorncon cert van W.A. Mozart ten gehore brengen met medewerking van de hoornist J. Slagter. Tennstedt lijdt aan een schou derontsteking. "Een groot aantal pogingen om een passende vervan ger te vinden strandde", aldus de woordvoerder van het orkest. Slagter, die tijdens het slotcon cert de Nederlandse Muziekprijs in ontvangst zou nemen, krijgt deze onderscheiding nu uitgereikt in het seizoen 1988-'89. "We willen bij die uitreiking het hoornconcert van Mozart uitvoeren en dat is or ganisatorisch op korte termijn niet mogelijk", aldus de woordvoerder. Wies Cavé: "Ik vind mezelf nooit goed genoeg'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 21