'Onze Lieve Heer heeft nu eenmaal rare 9 DE TIJDi VAN TOEN Zangeres Zonder Naam ereburgeres van stad Leiden LEIDSE PROPAGANDA VOOR PRINS MAURITS IN 1610 REGIO MAANDAG 13 JUNI 1988 De Zangeres Zonder Naam pinkt een traan wegnadat zij de erepenning heeft ontvangen. (foto Henk Bouwman) of in de Alexanderstraat. Mary: "Of mijn vader was dronken of de amb tenaar van de burgerlijke stand". Mary neemt tijdens het gesprek geen blad voor de mond. Als haar wordt gevraagd hoe zij denkt over het homo-beleid in het bisdom Roermond, antwoordt zij: "Als bis schop Gijsen zich zo negatief blijft opstellen tegenover de homo seksuele medemens, is hij voor mij zijn kerkelijk gezag niet waard. Het christendom heeft als taak de men sen bij elkaar te brengen. En ja, On ze Lieve Heer heeft nu eenmaal ra re kostgangers en die horen ook bij de familie. Ik kan in ieder geval over die homoseksuele jongens zeggen dat zij zich zeer gemanierd gedragen tegen de vrouw". Over de opvolging van de Vor stin van het Levenslied wordt op deze middag niet gesproken. Som mige aanwezigen fluisteren echter dat de Leidse zangeres Wies Cavé een goede kans maakt. Met een stem als een tochtvlaag zingt zij succesnummers als 'Ach vader lief, 'Rij voorzichtig' en 'Mag ik van u een lift meneer'. Al is het op treden van Leidse Kees, die het lied 'Ik ben een Leidse glibber' zingt, ook zeer sympathiek, Cavé is vaster van stem, heeft meer volu me ook. Het is een stem die regel recht op het hart van de luisteraar afgaat, een stem waarvan je kippe- vel krijgt. Een stem die is geboren en niet gemaakt, een stem in de ca tegorie Piaf, maar dan op z'n Hol lands. Een travestienummer mag op deze middag natuurlijk niet ont breken. In een nauwsluitende glit terjurk en met schoentjes aan waaruit het goed champagnedrin- ken is, maakt 'miss Eartha Kitt' haar opwachting met een nummer, waarin zij op omfloerste toon laat weten dat zij boven al haar min naars de Engelsman prefereert, ook al heeft die haar niet veel an ders te bieden dan 'time'. Want 'ti me', zo benadrukt Kitt met een wulpse kronkeling van haar heup en, is bij een vrouw die tijdens het liefdesspel aan haar trekken wil komen natuurlijk erg belangrijk. Het optreden van deze mannelijke vamp lokt uiteenlopende reacties uit. Doelend op haar nauwsluiten de kokerjurk, zegt een man: "Hij ken nog geeneens lopen". Als om Mary een indruk te geven hoe die ereburgers er nou in het echt uitzien, nodigt presentator Jan Rijsdam politica Elly Kerck- hoffs en schrijver Maarten Bies heuvel op het podium. Kerckhoffs heeft haar penning vooral te dan ken aan 'het vechten, bezetten en kraken' in de woelige jaren zeven tig en Maarten natuurlijk aan de li teratuur. De schrijver zingt voor Mary het bekende lied 'Plaisir d'a- mour' en hij doet dat met het en thousiasme van een Italiaanse gon delier. En - 'acht vaderlief, toe drink niet meer' - dan is er het voltallige colle ge van B en W met een door Hans de la Mar geschreven tekst op het lied 'Mexico', dat erop neerkomt dat men Mary graag weer naar Lei den toe wil halen, al moeten ze haar dok een toren in de kamer van het stadhuis aanbieden. Tijdens een in termezzo verklaren de wethouders ieder voor zich hoeveel het hen waard is als Mary weer ingezetene van Leiden wordt. Jit Peters: "Als Mary naar Leiden komt, blijf ik hier altijd wethouder". Maar de erepenning, waar blijft die, wordt het onderhand niet eens tijd? De zon neigt al ter kimme. Ge lukkig maar: daar beklimt onze burgervader het podium. Fier pos teert hij zich voor de microfoon om Mary toe te spreken. Zijn dat echte barsten van ontroering in zijn stem of heeft hij tussen de middag zwaar getafeld? Nee. hij meent het. Hij meent het als hij zegt dat nu einde lijk het levenslied ook door de in tellectuelen van ons land wordt ge apprecieerd. 'Hoera, hoera, hoera!' schreeuwt Maarten Biesheuvel als Goekoop de penning aan Mary overhandigt en er een speciale edi tie van het Leidsch Dagblad in de zaal wordt rondgedeeld met een voorpagina-artikel over de Konin gin van Leiden, begeleid door de koperen klanken van muziekvere niging De Burcht. Hoera, zeggen wij hem na. Moge een hofhouding van Spaanse poppen de ereburge res thuis op waardige wijze ontvan gen. Het voltallige Leidse college van B W brengt een aubade aan de Zangeres Zonder Naam. V.l.n.r. wethouder Kuij- ersTesselaar, De la Mar, Van Don gen, burgemeester Goekoop, wethou der Peters en Bor- dewijk. Kostgangers Na het optreden van Stokker- mans gaat Jan Rijsdam uitvoerig in op het leven van de zangeres, die in Leiden in een armelijk milieu werd geboren en haar eerste stappen op het pad van de lichte muze zette bij een Leids revue- en cabaretgezel schap. Tegelijkertijd worden er op een doek jeugdfoto's van de zange res geprojecteerd. Bij een van de foto's, waarop zij er uitziet als de Nederlandse Zarah Leander, zegt Mary laconiek: "Ja, toen zat ik al in de business". Over de plaats waar zij in Leiden is geboren blijken nogal wat mis verstanden te bestaan. Het is niet zeker of dat was in de Weverstraat LEIDEN - De gemeente Leiden heeft een vorstin binnen de vesten gehaald. Haar naam: Mary Servaes- Bey, alias de Zangeres Zon der Naam. Gistermiddag kreeg zij van burgemeester Goekoop in de Leidse Schouwburg de erepenning van de stad Leiden uitge reikt. Het was het klapstuk van een ruim anderhalf uur durende show rondom de zangeres, waarin naast stedelijke coryfeeen zoals Leidse Kees en Wies Cavé ook schrijver Maarten Biesheuvel, componist Joop Stokkermans, muziekvereni ging De Burcht en het voltallig college van Burgemeester en Wet houders de zangeres een aubade brachten. De show werd georganiseerd door de Leidse Werkgroep Homo seksualiteit, een werkgroep die, sa men met de burgerij, in het verle den sterk heeft aangedrongen op het ereburgerschap voor Mary Ser- vaes. Niet alleen omdat zij in Lei den is geboren, maar ook omdat zij gedurende haar carrière altijd een zwak plekje in haar hart heeft ge had voor de stiefkinderen der maatschappij en in het bijzonder voor de homoseksuele mens. Dat, gevoegd bij haar kwaliteiten als ar tieste, was voor deze instelling meer dan genoeg reden voor een uitbundige huldiging. Come back? Zondagmiddag, 16.00 uur. De schouwburg aan de Oude Vest gonst als bij een première. Maar het is geen toneel dat hier zal worden vertoond. De mensen zijn hier bij een voor het echte leven, het leven van Mary Servaes. Zij zal in de praatshow van Jan Rijsdam cen traal staan. Viert zij dan haar come back, gaat zij Heintje Davids-kuren vertonen? Niks daarvan. Je kunt pas terugkomen als je weg bent ge weest en dat is bij de Zangeres zon der Naam, ondanks haar officiële afscheid, nooit het geval geweest. Zij is nog steeds aanwezig in de harten van haar bewonderaars en dat zal zij dank zij haar platen nog wel een tijd blijven ook. Zij is niet 'zielig' ondanks haar 'manke poot je, haar handelsmerk', zoals ze het met enige zelfspot noemt. Als presentator Jan Rijsdam haar verzoekt in een van de futuris tische stoelen plaats te nemen, is het hek al van de dam. 'Mary, Mary, Mary', scandeert het publiek. De zangeres reageert verrukt en blaast vanuit haar handpalm een kus de zaal in. Wat Mary in haar loopbaan heeft gepresteerd mag dan door velen als kleinkunst worden betiteld, voor arrangeur en componist Joop Stokkermans behoort haar werk tot de categorie kunst met een gro te K. Holle woorden? Nee. Stok kermans neemt plaats achter de piano en verweeft enkele bekende liederen van de zangeres met com posities van Chopin, Liszt en Brahms. Mary Bey is ontroerd. Maar er verschijnt een lach op haar gezicht als Stokkermans haar na afloop enkele potten bijenhoning aanbiedt. Honing? Nou ja, Mary 'Bey', dat ligt toch voor de hand of niet? Mary: "Bij elke hap zal ik aan je denken, Joop". DUIVENBERICHTEN Vanaf Peronne PV Rijnmonders 1. A. Sip. 2-7.1. Schoonenberg, 3-8-9. C. Rus. 4-6. I. Zuyderduijn, 5. B. van Beelen, 10. W. Gijteman. Steeds Sneller 1-7. J. de Haas en Zoon, 2. J. Borst, 3-8. R. de Jong, 4. V.d. Berg/Van Meulen, 5. W. Heen- De Blauwband 1-8. W. Harskamp, 2. J. Noordermeer, 3. A. de Goeij, 4. C. Wolvers, 5-6. Gebr. v.d. Kroft, 7- 10. Van Schie/Meeuwisse, 9. Vandaro/Van Duijn. PV Cte Zwaluw 1-8. H.v.d. Kooij, 2. P.v. Leeuwen, 3. Brouwer- de Best. 4-9. J. Hoogervorst, 5. J.v. Beek, 6. J.v.d. Kooij, 7. G.v. Leeuwen, 10. P.v. Wissen. Het Oosten 1. L. Gijsman, 2. v. Putten/v. Weeren, 3. P. Juffermans, 4. W.v.d. Hoogt, 5. P.v. Duyl, 6. H.v. Klaveren. 7. W.v.d. Hoogt, 8. W.v.d. Hoogt, 9. P.v. Duyl. 10. W.v.d. Hoogt. De Biauwkras 1-7. A. Houweling, 2-4-8-10. Comb. Nieuwen- dijk, 3-9. F. v.d. Wetering, 5. J. Rozier, 6. H. Vanaf Strombeek De Reisduif 1. A. Slingeling, 2. A. Singeling, 3. P. Kooij- man, 4. A. de Groot, 5. J. Groenendijk, 6. F. Penseel, 7. A. Singeling, 8. G. Jongbloed, 9. N. de Groot en zn. 10. J. Harteveld. 1. W.L. onsterk, 2. W. Siera, 3. W. Schouten, 4. P. Schlagwein, 5. P Schlagwein, 6. P. de Haas, 7. P. de Jong, 8. M. Schlagwein, 9. P. de Haas, 10. J.W. v. Waveren. De Rijnklievers 1. H. v.d. Star. 2. G.A. Brandt. 3. Th. Kraan, 4. A. de Meij, 5-6. J.C. Zevenhoven, 7-9-10. J. v.d. Wal. 8. B. v. Mil. Driejarig meisje aangerand NOORDWIJK Een 3-jarig meisje uit Noordwijk is gistermorgen in de nieuwbouwwijk Het Vinken- veld van de badplaats door een on bekende man meegenomen en in zijn woning seksueel misbruikt. Het meisje speelde op straat en was meegelokt met de belofte dat zij van de man een ijsje zou krijgen. I LEIDSE KRONIEK OVER /MENSEN EN GEDANE ZAKEN In 1610, het Twaalfjarig Bestand was een jaar oud, verscheen in Leiden bij Jan Jansz Orlers en Hendrick Lodewijksz van Haes- tens een boek in folioformaat van 220 bladzijden dat rijk was geïllustreerd. De naar de ge woonte van de tijd uitvoerige ti tel luidt: Beschrijvinghe ende af- beeldinge van alle de victorien so te water als te lande, die Godt Almachtich de Eedele Hooch-mo- gende Heeren Staten der Vereen- ichde Neder-landen verleent heeft, deur het wijs ende clouck beleyt des Hooch-ghebooren Fursts Maurits van Nassau, uyt gegeven tot een eewige memorie. Het titelblad, een propvolle alle gorische voorstelling, waarvan de verklaring alleen al een bij drage zou vullen, werd ontwor pen door de bekende tekenaar en graveur Jacques de Gheyn (1565- 1629). De Gheyn woonde na 1595 enkele (zeven, acht?) jaren in Leiden en had goede contacten met de leden van de universiteit. Hij graveerde onder andere het portret van Hugo de Groot, Phi lips Marnix van Sint-Aldegonde en de Leidse rederijker Jacob Duym. Wat op de titelpagina ont breekt is de aanduiding wie het boek geschreven hebben. Uit het voorwoord blijkt echter dat het dezelfden zijn als de uitgevers er van: Orlers en Van Haestens. Orlers Jan Jansz Orlers was de mees te Leidenaars in elk geval bij naam bekend, omdat in 1614 een beschrijving van de stad Leiden van zijn hand verscheen, die in 1641 in een aangevulde druk op nieuw werd uitgegeven. Orlers werd in 1570 geboren en vanaf 1577, toen zijn vader, die niet wil de "oppassen" overleed, opge voed door zijn oom, de bekende stadssecretaris Jan van Hout. Deze deed hem in 1591 in de leer bij de Amsterdamse boekverko per Cornelis Claesz, bij wie hij tot zijn trouwen in 1596 zou blijven. Door zijn huwelijk werd de Delftse boekverkoper Jan An- driesz Cloeting zijn zwager en sa men met hem gaf Orlers, nadat hij zich in 1596 als boekverkoper en uitgever in de Pieterskerk Choorsteeg had gevestigd, een van zijn eerste boeken uit: Den lust-hof van rethorica, het ver slag van het grote rederij kersfeest dat in dat jaar in Leiden was gevierd. Orlers blijft ongeveer twintig jaar zijn vak uitoefenen, maar be geeft zich dan op het terrein van de plaatselijke politiek. Na de vervanging door Maurits van de stadsregering in 1618 met men sen die hem meer welgezind wa ren, werd Orlers lid van de Veer- tigraad, was hij schepen van 1619 tot 1630, en, naast enkele andere ereambten, in 1631 burgemees ter. Zijn beroep als boekverkoper liet hem kennelijk genoeg tijd, want behalve de al genoemde be schrijving van Leiden en de hier te behandelen "Victorien van Maurits", stelde hij nog andere historische werken samen zoals een genealogie van Maurits. Ook schreef hij gedichten onder het motto "OoRdeeLt sondER twiSt". Orlers overleed in 1646. heel wat onbekender zijn: er is naar hem ten slotte geen plein vernoemd zoals naar Orlers. Hij werd omstreeks 1566 in Gelder land geboren en kwam in 1590 naar Leiden als "bouckeprinter", boekdrukker dus. Vanaf 1596 moet hij over een eigen drukkerij beschikt hebben, want sinds dat jaar is er een gestage produktie van hem bekend. Daaronder be vinden zich opvallende boeken. Zo was Van Haestens de eerste in Leiden die boeken in het Duits drukte, nadat hij ze waarschijn lijk eerst zelf in die taal vertaald had. Ook hij had historische en letterkundige aspiraties, want in 1613 liet hij bij, voorbeeld zijn boek over het beroemde en lang durige (1601-1604) beleg van Oos tende verschijnen. Hoewel Van Haestens in Lei den boeken en boekjes van een uitgesproken protestantse iden titeit had gedrukt, vertrok hij toch eind 1621/begin 1622 naar het zeer Roomse Leuven, waar hij stads- en academiedrukker werd. Men vermoedt dat finan ciële problemen mede aanlei ding zijn geweest voor deze op vallende verhuizing; Hij over leed in 1629. Bestseller Orlers' en Van Haestens' boek over de gebeurtenissen tijdens het stadhouderschap van Mau rits kende een groot succes. Het is enkele malen herdrukt en er verschenen Duitse, Franse en In 1623 was de voorraad van zijn boekwinkel geveild en in 1647 kwam zijn privé-bibliotheek on der de hamer, waarin zich veel bevond dat afkomstig was van zijn oom Jan van Hout. Van Haestens Hendrik Lodewijksz van Haes tens zal de meeste Leidenaars Engelse vertalingen van. Voor dit succes waren behalve de tekst zeker de talrijke illustraties medeverantwoordelijk. Het boek bevat de gegraveerde titelpagina, gravures van het wa pen en een portret van Maurits, eenenveertig grote platen van historische gebeurtenissen als de slag bij Nieuwpoort, de overwintering op Nova Zembla Portret van prins Maurits en gevechten in wat toen nog In- dié heette. Bovendien twee kaar ten, waarvan de eerste, de zeven tien provincies, dus Noord- én Zuid-Nederland, voorstellend, een kopie is naar i kaart die voor het eerst in 1582 is gebruikt. Voor de overige illu straties putten Orlers en Van Haestens uit het werk van be kende kunstenaars. Over hen en over de verdere inhoud van het boek in de volgende aflevering meer R. BREUGELMANS MAANDAG 13 JUNI Katwijk open dag kano-brandings team. van 19.00 tof 22.00 uur bij de vuurbaak. start avond-fietsvierdaagse over 4x15 of 4x30 krrt, tussen 18.30 en 19.30 uur bij clubhuis Swifttoer. Roomburgerweg. mende huurverhoging, Stichting Welzijn. Breestraat 117, aanvang 20.00 uur. spreekbeurt over bio-medische materialen en moderne optica, aanvang 20.30 uur in centraal fa ciliteitengebouw. Cleve- ruil-, contact- en veilingavond van De Postzegelvrienden. aan vang 19.30 uur in restaurant De Posthof, Wassenaarseweg. introductie-avond van Emin Foundation, die bestaat uit men- alle leeftijden die onder- DINSDAG 14 JUNI Hazerswoude bridge-toernooi in Het Anker. Chopinlaan. aanvang 19.45 uur. Lelden start avond-fietsvierdaagse over 4x14 of 4x30 km. tussen 18.30 en 19.30 uur bij clubhuis Swifttoer, Roomburgerweg. oecumenisch avondgebed bijeenkomst met discussie van themagroep jongerenbeweging FNV met als onderwerp, arbeids ethos, aanvang 20.00 uur Kop- penhmksteeg 2. Leiderdorp optreden van het 'Chaminada Fluit-Kwartet', aanvang 20.30 uur in De Hollandsche Tuyn, Hoofd straat 24. schrijfavond Amnesty Interna tional, van 19.00 tot 21.00 uur in de bibliotheek. Thorbeckeplein. thema-bijeenkomst over de mentie in dienstencentrum Wes- terhove, Anna van Burenlaan 147, aanvang 20.15 uur. Katwijk duinwandeling olv boswachter, start om 10.00 uur bij de Soefitem- enteren zich op de arbeidsmarkt', bedoeld voor vrouwen met weinig opleiding die overwegen weer een betaalde baan te zoeken. 9.15 uur in buurtcentrum Dijk 33. spreekuur verkeersveiligheid, van 10.30 tot 12.00 uur in het Stadsbouwhuis, Langegracht. avond-fietsvierdaagse over 4x15 of 4x30 km, start tussen 18.30 en 19.30 uur, clubhgis Swifttoer, Romburgerweg. optreden Amandla Kultureel Ensemble. 20.00 uur in het Leids Volkshuis, Apothekersdijk. naturistisch zwembad De Vliet, van 19.30 tot 20.30 uur. informatiepunt gemeenschap pelijk wonen, van 20.00 tot 22.00 uur, Vereniging Centraal Wonen. Gerestraat 20. Leiderdorp laatste instuif met theater: Splinter speelt 'Pas op voor de op pas', (voor 4 tot 8-jarigen), van 13.30 tot 14.45 uur in Sjelter. Heemraadlaan. Oegstgeest introductie-avond van Emin Foundation, die bestaat uit men sen van alle leeftijden. Aanvang 19.30 uur in LaSalle. Rhijngees- terstraatweg 43. Voorschoten kindervoorstelling 'De Brullen de Brievenbus' (vanaf 4 jaar) door poppentheater Wellus Nietus, aanvang 14.30 uur in Cultureel Centrum. Prinses Marijkelaan. DONDERDAG 16 JUNI Rijnsaterwoude festiviteiten ter gelegenheid van 10-jarig bestaan basisschool De Kinderarce, Herenweg 147, vanaf 9.15 uur. MAVR1TIVS D. WILHELMI ARAV-^IONVM PRINC I PIS FIL. COME5 Nfa via, Qaltimehbociy ViaiuLe, Diejlyfifutp, zjc. MARCHtO Ver<t3 Fkpmett, D O M1 NVS ^oUrue, L ecfe, Gravin, Qiycky, SfOili, DaeJburQ&cGVB E R NATO A fPnrfecJus^ Generalis Gelrut, HollandiiS^clajubi, Wêflfrtjut, Traiéfliad rï{henwni Tranjl f fa lama, ffrcfinunus earum Jem 'ProVnuiariun nomine terra mart^ mihtia IMPEra T-£> R_

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 8