Wereldrecord van Boebka J anzen/Wij nveldt in halve finale Woontoeslag voor studentenechtpaar Indeling bij de top-amateurs Daglang denksport -ft Schandaal bij cricket CBR kan aanvraag voor rijexamen niet bijbenen Cuba tracht mensenrechten-imago op te vijzelen Pijp met vin graaf zich in VRIJDAG 10 JUNI 1988 SPORT PAGINA 23 ZEIST (ANP) - De KNVB heeft gisteren de indeling bekend ge maakt van de hoogste klassen in het zaterdag- en zondagvoetbal. Alleen van de eerste klasse B van het zaterdagvoetbal is de defini tieve samenstelling nog niet ze ker, aangezien ASWH en ESA nog een degradatieduel moeten spelen. De indeling bij de zondagama teurs is: Hoofdklasse A: ADO'20, AFC, Blauw Wit, DHC. DWV, Edo, Elinkwijk, Papendrecht, RCH, RVC, Stormvogels, Unitas, UVS, Wilhelmus. Hoofdklasse B: Achilles'29, Ap- pingedam, Babberich, De Bata ven, Drachten, Germanicus, Hoogeveen, HSC, Rheden, Ro- hda. Sportclub Enschede, SV- BO, De Treffers, De Zweef. Hoofdklasse C: Desk, EHC, Geldrop, Halsteren, Limburgia, Longa. Sittard, SVN. TOP, TSC, Venray, Vlissingen, Waubach, Wilhelmina'08. De indeling bij de zaterdagama teurs is: Eerste klasse A: ARC, Ba- rendrecht, Excelsior M, Heer- jansdam. Marken, Noordwijk, NSW, Quick Boys. RKAVIC, Rozenburg, Rijnsburgse Boys, Spakenburg, Spijkenisse, Vites se Delft. Eerste klasse B: ASWH of ESA, Bennekom, Dovo, GWV. Ko zakken Boys, Lunteren, Oranje Wit, Roda Boys, RWH, Sparta N, Valleivogels, WOG, IJssel- meervogels, Zwart Wit'28. Eerste klasse C: ACV, Deto, Dosk, DVS'33, Elim, Enter Voor uit, Flevo Boys, Go Ahead Kam pen, HZW, Oranje Nassau, Sportclub Angelslo, Sportclub Genemuiden. WHC. WVF. Schapers alleen in dubbel WARMOND (ANP) - Michiel Schapers komt in de Davisbeker-ont- moeting tegen Senegal, dit weekeinde in Warmond, niet in actie in het enkelspel. De Rotterdammer, de hoogst geklasseerde Nederlandse speler op de wereldranglijst, is niet geheel fit. De enkelspelen van het Nederlandse team worden nu gespeeld door Tom Nijssen en Menno Oosting. Slechts in het dubbelspel komt Schapers, aan de zijde van Huub van Boeckel, zaterdagmiddag in actie. Jimmy Connors en Pat Cash zijn gisteren in de achtste finales van het Grand Prix tennistoernooi op Queens bij Londen uitgeschakeld. De als derde geplaatste Amerikaan verloor in twee sets van de num mer dertien, de Fransman Guy Forget. De Australische Wimbledon- kampioen Cash - tweede geplaatst achter de Zweed Stefan Edberg (wel winst op Johan Kriek) ging ten onder tegen zijn niet geplaatste landgenoot Darren Cahill: 6-7 (5-7), 4-6. Nijboer naar Seoul BRATISLAVA (ANP) - Sergej Boebka sprong gisteravond in Bratislava met de polsstok over 6.05 meter: een al aange kondigd wereldrecord en één met een voorgeschiedenis. De 24-jarige wereldrecordhouder uit de Sovjetunie kwam bij de Grand Prix-wedstrijden in Tsjechoslowakije twee centimeter hoger dan ooit. Hij vertelde al bij aankomst in de stad aan de Donau er klaar voor te zijn. "Ik heb de vorm om hier een we- reldrecord te springen", zei de sportstudent en soldaat uit Do netsk. "De vraag is alleen of het weer meewerkt". De omstandigheden waren op het tijdstip van de wedstrijden ide aal: warm en zonnig. Boebka hield prompt woord. De wereldkam pioen van 1983 en 1985 gebruikte twee sprongen als opwarming. Hij begon bij 5.70 meter met het serieu- LEIDEN - Wie vrijblijvend met de vele facetten van de denk- en in het bijzonder de schaaksport wil ken nismaken, is zaterdag in de Leidse Stadsgehoorzaal op het juiste adres. In samenwerking met de schaakclub Philidor organiseert de jubilerende Leidse schaakbond op deze dag een denksportinstuif. De jubileumcommissie van de 60-jarige Leidse schaakbond heeft daartoe allerlei interessanten acti viteiten op touw gezet. Rode draad door het gebeuren vormt daarbij het nationaal snelschaakkam pioenschap voor vrouwen. Een evenement dat jaarlijks door Phili dor wordt geoganiseerd. Vrijwel de gehele damestop, inclusief titelver dedigster Kathy van der Mije zul len hierbij acte de presence geven. Een originele omlijsting van het evenement vormt de beurs voor schaakfilatelisten, een idee van commissie-voorzitter Jan Koppen aal. Uiteraard zullen simultaansé- ances evenmin ontbreken. Vrijwel doorlopend zullen Marcel Piket en oud damkampioen Evert Bron- string de strijd met een groep uit dagers aanbinden. Voor de jeugd staat ondermeer een gongschaak toernooi op de agenda, terwijl de snelschakers aan hun trekken kun nen komen in een afvaltoernooi en diverse kleinere vluggertoernooi- tjes. Voor de bridgers en Go-spe lers is in de Stadsgehoorzaal een aparte hoek gereserveerd. Tussen de activiteiten door is er ruimte voor het oplossen van prijsvragen en denksportproblemen. De Oegst- geester-wethouder Ton Kohlbeck neemt de presentatie van het hele gebeuren voor zijn rekening, dat zich tussen kwart voor tien 's mor gens en half vijf 's middags zal af spelen. ze wedstrijdwerk. Alle aanwezige concurrenten hadden op dat mo ment de polsstok alweer in het foe draal gestoken. Boebka haalde 5.70 bij zijn eerste poging en deed het zelfde op 5.90. Hij bedacht zich vervolgens geen moment en vroeg de lat op 6.05 te leggen. Eén geconcentreerde aan loop en een vlekkeloze sprong later stonden de 25.000 toeschouwers op de banken. Het was de achtste recordverbe tering van de Russische modelat leet, die op 13 juli 1985 in Parijs voor het eerst en tot nu toe als eni ge de zes meter haalde. De serie be gon overigens, waar hij donderdag voorlopig eindigde: in Bratislava. 0p 26 mei 1984 bracht de 1.83 meter lange Boebka het wereldrecord naar 5.85. Vier jaar later is daar door zijn toedoen al twintig centi meter bij gekomen. De wereldre cordhouder waagde ook nog één poging op 6.10 meter, die mislukte. De Kom Achmed De Kom bracht bij de zelfde wedstrijden zijn Nederland se record op de sprint terug tot 10,25 seconden. De Amsterdam mer, die ook recordhouder is op de dubbele afstand, verbeterde zijn beste tijd met 0,08 seconde. Het ou de record stamt van 16 augustus vorig jaar in Keulen. De Kom kwam tevens voor de eerste maal onder de NOC-limiet voor de Olympische Spelen, die op 10,30 seconden is bepaald. Olij slager Marjan Olijslager (AV Rotter dam) blijkt dinsdagavond bij de in ternationale atletiekwedstrijden in St.Denis in Frankrijk haar Neder landse record op de 100 meter hor den te hebben verbeterd. De atlete uit Capelle aan den IJssel liep in de series een tijd van 12,93 seconden. Met die prestatie verbeterde zij haar nationale record, dat sedert 7 juli 1985 (Zwolle) op 13,01 secon den stond, met 0.08 seconden. La ter op de avond werd Olijslager in de finale met 13,03 seconden derde. Met haar prestaties in St. Denis heeft Maijan Olijslager zich for meel gekwalificeerd voor deelne ming aan de Olympische Spelen in Seoul. De atlete moest om voor uit zending in aanmerking te komen twee maal voldoen aan de limiet, die door het Nederlands Olym pisch Comité (NOC) op 13,03 se conden is gesteld. Nijboer Het bestuur van het Nederlandse Olympisch Comité wees gisteren naast de al eerder gekwalificeerde Marti ten Kate ook Gerard Nijboer aan voor Seoul. Het NOC week daarbij af van de gestelde norm, want de marathonloper bleef 38 se conden boven de limiet. "Dit is gebeurd op grond van het geringe verschil met de gestelde li miet in combinatie met de uitslag en omstandigheden van de mara thon van Amsterdam. Een belang rijke reden is tevens", aldus be stuurslid Tjeerd van Wimersma Greidanus van het NOC, "dat Nij boer door de jaren heen heeft be wezen op het juiste moment in vorm te kunnen zijn". Wraak van de Lakers LOS ANGELES (RTR) - In de tweede wedstrijd om het kam pioenschap van de Amerikaanse National Basketball Association (NBA) heeft Los Angeles Lakers gisteren revanche genomen op De troit Pistons. Na een voordelige ruststand van 49-39 zegevierde Lakers in Los An geles met 108-96. Detroit Pistons had het openingsduel van de serie van maximaal zeven wedstrijden gewonnen met 105-93. Nijboer, wihnaar van de zilveren medaille op de Olympische Spelen van Moskou in 1980 en Europees kampioen in Athene in 1982, liep in mei in Amsterdam een tijd van 2.12.38 en kwam daarmee 38 secon den te kort voor een ticket voor Se oul. John Vermeule, die enkele we ken eerder in Rotterdam liep, was tot een tijd van 2.12.42 gekomen, slechts vier seconden langzamer dan Nijboer. Algemeen werd ech ter aangenomen dat de omstandig heden in Amsterdam, waar Nijboer won, aanmerkelijk moeilijker wa ren. In Rotterdam werd onder na genoeg ideale omstandigheden ge lopen, wat onder andere leidde tot een wereldrecord van de Ethiopiër Densimo (2.06.50). Ten Kate haalde daar, als enige Nederlander, met 2.11.49 wel de limiet voor de Olym pische Spelen. Later deed Cor Lambregts in Parijs nog een ver geefse poging. Het NOC aarzelde aanvankelijk een verklaring te geven voor de coulante houding ten opzichte van Nijboer, met 2.09.01 overigens nog steeds - officieus - Nederlands re cordhouder. "Het is niet gebruike lijk", aldus bestuurslid Van Wi mersma Greidanus, "dat we afwij ken van een gestelde limiet. Het is zelfs vrij uitzonderlijk. Wanneer we een uitgebreide toelichting geven, zou dat echter mogelijk de indruk kunnen wekken dat we ons eigen beleid willen verdedigen. Bij nader inzien vinden we desondanks dat het van belang is zo veel mogelijk duidelijkheid te scheppen. Van daar". LONDEN GPD- Seksschandalen blijven een onuitputtelijke bron van opwinding en sensatie in het Verenigd Koninkrijk. Nauwelijks bekomen van alle deining over de onthulling dat majoor Ferguson vader van de hertogin van York en vriend van de Britse koninklijke familie een sekshuis zou frequente ren, of er is maximale aandacht voor de aantijgingen die hier als een hitsige wind door de respecta bele cricketwereld jagen. En er al toe hebben geleid dat aan de voor avond van Engelands tweede test match tegen de Westindiers Mike Gatting het aanvoerderschap is ontnomen, omdat hij in het spelers- hotel de strengste regels brak en met vreemde dames op zijn kamer heeft gedronken. Mike Gatting beweert nu dat het bij drinken alleen is gebleven en de hoge heren, die hier waken over het zieleheil van de 'King of Sports' hebben na langdurig overleg in het 'heilige der heiligenvan Enge lands cricketélite, besloten om hem wat dat betreft op zijn woord te ge loven. Maar breed afgedrukt in de kranten beweren boze tongen dat het bij drinken alleen niet gebleven is. En dat er zich in de nachtrust be stemde tijd veel meer heeft afge speeld tijdens de uren die nodig waren voor rust en het verzamelen van nieuwe krachten om in de slot fase van de eerste testwedstrijd een pijnlijke nederlaag tegen de West indiërs te voorkomen. Sommige bladen schreven over een seksorgie met wilde barjuffrou wen, waarbij niet alleen Gatting, maar ook andere leden van Enge lands uitverkoren cricketters be trokken waren. Dit geldt in de rechtschapen cricketwereld als iets ongehoords en valt als schandaal in dezelfde categorie als destijds de opwinding rond de vooraanstaan de conservatieve politicus en schrij ver Jeffrey Archer en het recente spektakel rond de vader van 'Fer- gie', die zich met dames van lichte zeden zouden hebben ingelaten. Maar daar zal dan ook de Hoge Raad van het Engelse cricketbe stand tot op de bodem uitzoeken wie er naast Gatting nog meer be trokken waren bij het streng verbo den damescontact in het spelersho tel. En de hoge he-en gaan ervan uit dat alleen al drinken met dames op zijn hotelkamer voor een rechtge aarde cricketprof uitermate onver antwoordelijk. is. En daarom heb ben ze Mike Gatting als captain van Engeland ook de bons gegeven. Aangezien hij er zelf geen prijs meer op stelt om gewoon als speler in de tweede testwedstrijd uit te ko men. is de man die Engeland crickettrots door een uitermate zor gelijke tijd heeft geleid, nu op een zijspoor gekomen. Maar los van het stoute damesbezoek aan het spelers- hotel, speelt ook wel degelijk mee dat Gatting in een nieuw boek zijn hart heeft uitgestort over dramati sche ontwikkelingen tijdens de toernee van de afgelopen winter door Pakistan, waar Engeland in het algemeen, hij in het bijzonder, het vreselijk aan de stok kreeg met een Pakistaanse umpire. GROESBEEK De Treffers - Nederland 0-10 (0-6) 8 Bosman 1-0,16. Bosman 2-0. 26. Bosman 3-0, 33 Van t Schip 4-0.39. Vanenburg 5-0,44. Van 't Schip 6- 0.48. Van i Schip 7-0.50. Kieft 8-0.60. Van Bas ten 9-0. 69. Winter 10-0. Nederland speelde voor rust met: Van Breukelen; Van Tiggelen, Rijkaard en Van Aerle; Wouters. Ronald Koeman en Mühren; Van 't Schip. Guliit, Bosman en Vanenburg. Het Nederlands elftal eindigde in de volgende op stelling- Van Breukelen; Troost, Rijkaard en Koe vermans. Suvnjn, Winter, Ronald Koeman en Er- win Koeman, Kieft. Van Basten en Kruzen. Scheidsrechter Hobé. toeschouwers: 8500 SANDNES Mannen 400 m horden: 1Berton (GBr) 51,04,800 m: 1 Douglas (Noo) 1 46,70. 2. Okash (Som) 1,46.76. 1500 m: 1 Elliott (GBr) 3.37,89.2000 m: 1Bille (Som) 5.07,02, 2. Saker (GBr) 5.09.42, 3000 m hindernisloop: 1. Kip Rono (Kent 8.21,57, 2. Rowland (GBr) 8.22.79. 5000 m: 1 Richards (GBr) 13.31,82 BRATISLAVA ver: 1. Bartoczak (Pol) 6.90 m, 2. Nmova (Bul) 6.75, 3. Kravets (Sov) 6.62, 8 Van Heezik (Ned) 6 21200 m: 1 Möller (ODI) 22.56, 2. Georgieva (Bul) 22,87. 3 Morgenstern (ODI) 22,90. Speer: 1. Leal (Cub) 66,52, 2. Selenska (Bul) 65,76, 3. Ahzdeh (WDI) 64,30. 400 m: 1. Quirot (Cub) 50,16, 2. Bnsgoeina (Sov) 50,45, 3. Stamenova (Bul) 51,82, 3000 m: 1 Naplatanova (Bul) 8.59,41, 2. Kucenkova (Tsj) 8.59,78, 3. Kunkel (WDI) 9 01.84.100 m horden: 1. Donkova (Bul) 12,47, 2 Zagortsjeva (Bul) 12,50, 3. Heggli (Zwi) 13,25, Discus: 1 Christova (Bul) 69,20 meter. 2. S.lhava (Tsj) 68,76,3 M.tkova (Bul) 68,58. Mijl: 1 Telles (Bra) 4.30.05, 2 Stereva (Bul) 4 30.26. 3. Kremleva (Sov) 4.30,82, 8 Toonstra (Ned) 4.34.02. Mannen Mijl: 1. Baumann (WDI) 3.57,88, 2. Chram (Alg) 3 58,86, 3. O'Donoghue (Nze) 3.59,13, Pols- hoog: 1 Boebka (Sov) 6,05 meter (wereldre cord), 2. Wicks (VSt) en Lubensky (Tsj) beiden 5.40. Hinkstapsprong: 1 Prozenko (Sov) 17,55, 2 Sakirkin (Sov) 17,25, 3. Lopez (Cub) 17.16, 100 m: 1. Smith (VSt) 10,07, 2. Caetano (Bra) 10,19, 3 Oliveira (Bra) 10,23. 6. De Kom (Ned) 10,34,10.000 m: 1Balbula (Eti) 28.03,78.2 De- bebe (Eti) 28 17,00. 3 Pacheco (Mex) 28 33,91, 400 m horden: 1. Page (VSt) 49.65. 2 Tomov (Bul) 49,74. 3. Vimben (Fra) 50.56. 3000 m steeple: 1 Sang (Ken) 8.24,25. 2. Jankowski (Pol) 8.26,94. 3. Brahm. (Alg) 8.28.11400 m: 1 Hernandez (Cub) 45,27, 2. Souza (Bra) 45,80, 3. Jedrusik (Pol) 45.81. 8. Visserman (Ned) 47,63. 4x100 m: 1 Sovjetunie 39,12, 2. Cuba 39,41, 3. Bulgarije 39.69. 800 m: 1 Fall (Sen) 1.46.16. 2. Graoedin (Sov) 1.46,38. 3. Enholm (Zwe) 1.46,68. Kogel: 1. Todorov (Bui) 20 95 m. 2. Ma- chura (Tsj) 20.43, 3. Navara (Tsj) 20.38, 4. Sula (Tsj) 20.32. Hoog: 1 Povarmtsjm (Sov) 2 36 m. 2. Sotomayor (Cub) 2.32, 3. Avdejenko (Sov) 2.32 18e etappe, een klimtijdrit van Levico Terme naar Valico del Vetriolo: 1. Hampsten (VSt) 18 km in 42.37 (20 sec. vergoeding, gem. 25,342 km/u). 2. Breukink (Ned) 1 04 (15 sec vergoe ding). 3. Rominger (Zwi) 1.39 (10 sec 4. Del- gado (Spa) 1.55.5 Lukin (Spa) 2 28,6. Tomasini (Ita) 2 317 Conti (Ita) 2 35.8 Stutz (Zwi) 2 36.9. Gh.rotto (Ita) 2.46,10 Alcala (Mex) 2.50.13. Win nen (Ned) 2 54,14 Saronm (Ita) z.t.. overige Ne derlanders: 58. Van Orsouw 5.44,74 Lubberdmg 6.35. 81 Van Vl.et 6.55, 86. Van der Velde 7.08, 96 De Rooy 7.27,103. Lammerts 7.48.127, Ros- cioli (Ita) 12.43:128. Visentmi (Ita). 129 Giupponi (Ita) en 130. Zimmermann (Zwi) teruggezet we gens te laat verschijnen bij dopingcontrole. Niet gestart- Bernard (Fra), Longo (Ita), Joho (Zw.) Algemeen klassement: 1 Hampsten 81 55.06, 2 Breukmk (Ned) 1 51. 3 Chioccioli (Ita) 11.29,4. Giovanetti (Ita) 14 40. 5 Delgado (Spa) 14 52.6 Winnen (Ned) 14.57. 7. Zimmermann (Zwi) 15.10. 8. Giupponi (Ita) 15 27 9.Tomasmi(lta)21 41,10. Vandelii (Ita) 25.06, overige Nederlanders: 56. Van Vliet 1.28.44, 57. Van der Velde 1.29.54, 63. Van Orsouw 1.41.02,68. Lubberdmg 1 46.24,95. De Rooy 2.11.26. 109 Lammerts 2.31.05, 130. en laatste Morandi 4.16.33. Zimmermann, Giup poni en Visentmi kregen na de 18e etappe van de jury een tijdstraf van tien minuten. Puntenklassement: 1 Van der Velde 134 pun ten, 2. Hampsten 119, 3. Sörensen (Den) 117. RONDE VAN LUXEMBURG Eerste etappe: 1. Pelier (Fra) 5 01.25 (0.10 boni ficatie), 2. Trinkler (Zwi) 0.05 (0.05), 3. Kuum (Nor) 0.07 (0.03), 4. Decrion (Fra) 0.15, 5 Hoste (Bel) 1.42,6. Van de Vi|ver (Bel) zeilde tijd, 7. Ve- kemans (Bel) z.t., 8. Liptak (Tsj) z.t., 9. De Wilde (Bel) z.t., 10 Manders (Ned) z.t. Algemeen klassement: 1. Pelier 6.25.20, 2. Trinkler 0.05,3. Kuum 0.07,4. Decrion 0.15,5. De Wilde 1.37, 6. Adri van der Poel (Ned) 1 39. 7. Hoste 1.42. 8. Van de Vijver z.t., 9. Urbain (Fra) z.t., 10 Lilholt (Den) z.t., 13. Manders z.t. MILKRACE Tiende etappe: 1. Stephens (Aus) 158,7 km in 3.43 45. 2. Walsham (GBr) op 0.05, 3. Barnes (GBr) 0 15.4. Miller (Nze) 0.55.5. Krawczyk (Pol), 6. Casado (Fra) z.t. als Miller Algemeen klassement: 1. Zhdanov (Sov) 42 09.16, 2. Prikryl (Tsj) op 1 05. 3. Jones (GBr) 5.20.4. Krawczyk (Pol) 6 45.5. Ivanov (Sov) 7.20. 6 Twelves (GBr) 9 29. 7 Clay (GBr) 10 35. 8 Rayner (GBr) 11.31. 9. Bailey (VSt) 12.05, 10 Sutton (Aus) 12.19. Frankrijk Nederland 84-91 (38-49) Nederland: Bottse 21, Ebeltjes 18, Schilp 16, Van Poelgeest 14, Franke 12 Frankri|k- Vestris 18. Jackson 16 EK-FINJOLLEN Vierde race 1 Mergenthaler (Mex), 2 Blanco (Spa). 3. Pratt (Aus). 16 Hemer (Ned). 23. Hum mel (Ned). 25. Holland (Ned), 28. Edens (Ned). 40. Neeleman (Ned). 41. Peet (Ned). Vijfde race 1. Ortolano (Gri). 2. Pratt, 3. Wester- gaard (Den), 39. Hemer, 42. Neeleman Stand (met aftrek) 1. Doreste 30,7 punten, 2 Mergenthaler 35. 3. Pratt 36.7. 4 Cutler 38,7, 5. Heiner 44,7, 10. Neeleman 64.0 EK-TORNADO Vijfde race: 1Petscha (Oos). 2 Larstróm (Zwe), 3 Spengler (WDI), 16. Willy en Cees van Bladel, 19. Van Ek/Lambnex. Zesde race: 1Faou (Fra), 2. Wolf (WDi), 3. Lodé (Fra), 9. Willy en Cees van Bladel, 14. Van Ek/Lambriex. Algemeen klassement na zes races 1. Loday 225,7 punten, 2. Wolf 29,0, 3. 43,7, 15. Willy e Cees v il 100, 32. Van Ek/Lambriex 122. LEIDEN Taco Janzen en Dave Wijnveldt wisten gisteren hun eer ste optreden tijdens het tennistoer nooi van De Merenwijk succesvol af te ronden. Geheel probleemloos verging het de nummers één van het mannendubbel Cl echter niet. Vooral in de eerste set boden Mar cel van Paridon en Winnand Steg- gerda goed partij. Janzen en Wijn veldt namen weliswaar snel een 3-0 voorsprong, maar onder aanvoe ling van de sterk spelende Van Pa ridon kwamen de Unicummers te rug tot 3-3. Van Paridon en Steggerda gin gen zelfs tot 6-5 aan de leiding en met de opslag van Steggerda op komst zag het er benauwd uit voor de favorieten. Janzen en Wijnveldt lieten zich, vier set-points voor de tegenpartij ten spijt, niet van de wijs brengen en trokken de stand weer gelijk. In de tie-break namen de titelverdedigers een 5-2 voor sprong en Janzen serveerde de set koelbloedig uit. De weerstand van Van Paridon en Steggerda was ver volgens gebroken en zij moesten ook de tweede spelreeks aan de op ponenten laten (7-6, 6-1). In de halve finale ontmoeten Janzen en Wijnveldt het duo Lam mens en Bader. De routine van Lo- dewijk Kallenberg en Jan van Duyn schoot te kort tegen het jeug dig enthousiasme van Ronald Lammens en Jan-Hein Bader: 6-4, 6-2. In het mannendubbel C2 lever de het duel tussen Carlos Jong- mans/Richard Zevenhoven en Dick Heemskerk/Hans Olivier een spannend gevecht op. Het als eer ste geplaatste duo Jongmans en Zevenhoven wonnen de eerste set met 6-4, maar Heemskerk en Oli vier beslisten de tweede spelreeks met 7-5 in hun voordeel. De tie break moest in de derde set de doorslag geven. Uiteindelijk waren het toch Jongmans en Zevenhoven die zich een plaatsje verwierven in de volgende ronde 6-4, 5-7, 7-6). Margreet en Wilma Zeilmaker vochten een familiestrijd uit tegen de zusjes Audrey en Elisa Bonnet. Met 6-2 en 7-6 resulteerde de partij in een zege voor de Zeilmakers. Margreet Zeilmaker was gisteren twee maal succesvol. Met partner Erwin Breedeveld schaarde zij zich ten koste van K. Vintges en E. War merdam bij de laatste vier van het gemengddubbel C2: 6-1, 6-4. De meest overtuigende overwinning kwam op naam van R. Lacourt en L. van der Laan, die in het vrou- wendubbel C2 Ravensbergen en Guyt met twee maal 6-0 versloe gen. BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE Advocaat: 'landelijke primeur' GRONINGEN (GPD) - Een echt paar uit Groningen - waarvan de man studeert - maakt een goede kans om, naast hun toelage van stu diefinanciering, een extraatje te krijgen via de zogenoemde woon kostentoeslag. De aanvraag van het paar voor deze toeslag werd door de gemeente afgewezen. Het colle ge van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft nu echter uitgesproken dat de ge meente deze woonkostentoeslag wel moet betalen. Jos Kap, advo caat van het studentenpaar, heeft niets kunnen vinden over een soortgelijke zaak, zodat het hier zou gaan om een landelijke pri meur die verstrekkende gevolgen kan hebben. Het echtpaar, waarvan de man studeert, de vrouw niet, krijgt maandelijks van studiefinancie ring ruim 1500 gulden. Dat is de normale toelage, plus extra's van wege het gehuwd zijn. Het echt paar woont in een eigen woning, met forse hypotheeklasten. In de uitkering van studiefinanciering is een woonkostencomponent van ongeveer 250 tot 300 gulden inbe grepen. De maandelijkse woonlas ten van het studentenpaar zijn ech ter 774 gulden. In zo'n geval heeft een echtpaar dat in de bijstand zit, krachtens de algemene bijstandswet recht op een woonkostentoeslag. De wet studiefinanciering kent zo'n woon kostentoeslag niet. Daarom klopte het studentenpaar aan bij de ge meente voor een woonkostentoe slag via de bijstand. De provincie vindt nu dat de ge meente die toeslag moet betalen. De gemeente Groningen heeft daar weinig zin, temeer daar niet alleen studentenparen, maar ook indivi duele studenten zo'n toeslag aan kunnen vragen. Van de normale woonkostentoeslag die de gemeen te via de bijstand betaalt, krijgt de gemeente 90 procent terug van het rijk. Het rijk heeft via de bijstands consulenten al laten weten dat dit wat hun betreft niet voor studen ten geldt. Als de gemeente studen ten een woonkostentoeslag gaat betalen, dan krijgen ze van het Rijk geen cent terug. De gemeente wil daarom tegen de uitspraak van de provincie in beroep bij de Kroon, zo werd bij de zitting gezegd. DEN HAAG (GPD) - Het aantal kandidaten voor het rijexamen is in de eerste vier maanden van dit jaar enorm gestegen. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft in deze periode al 20.000 aanmeldingen 'boven de be groting' gekregen, en moet alle zei len bijzetten om dit gigantische aanbod te verwerken. Ook vorig jaar werd het CBR al geconfronteerd met een verhoogd aanbod. Daarop werd besloten de prognoses voor dit jaar bij te stel len, maar ook deze raming blijkt te bescheiden te zijn. In 1987 deden 615.000 mensen examen en dat ge tal kan dit jaar wellicht oplopen tot 700.000. Volgens H. Verhoef van het CBR is het in de maanden april, mei en juni altijd "volle bak" omdat ieder een nog even snel voor de vakantie het rijbewijs wil halen. "Het is dit jaar echter abnormaal druk. Een echte oorzaak kan ik daarvoor niet aandragen. Het heeft waarschijn lijk te maken met meerdere zaken. Door de zachte winter hebben de lessen niet stilgelegen waardoor er eerder examen kon worden aange vraagd. Daarnaast is het aantal bui tenlanders van de tweede genera tie, dat de vereiste leeftijd heeft be reikt om af te rijden ook opvallend toegenomen". "Een andere oorzaak die ik maar 'het inhaaleffect' noem, is het toe genomen aantal vrouwen in de leeftijd van 21 tot en met 27 jaar, dat exameh doet. Dat is een groep die op 18-jarige leeftijd om diverse redenen daarvan heeft afgezien", aldus Verhoef. worden voorzien. Verhoef: "We maken gebruik van extra parttime krachten en de examinatoren moe ten op zaterdag overwerken. Het probleem is dat we geen extra men sen vast in dienst kunnen nemen. Volgens onze berekeningen zal het aantal kandidaten vanaf 1991 na melijk snel afnemen tot 40 procent van het huidige aanbod. Dan kun nen we weer mensen gaan ontslaan dus daar beginnen we niet aan". De aanvragers van een rijexa men moeten op dit moment reke ning houden met de maximum wachttijd van negen weken. Voor herexamens is dat dertien weken. Aan het eind van dit jaar zal de wachttijd tussen aanvraag en afrij den door automatisering drastisch worden bekort. "We verwachten dat de wachttijd dan teruggebracht kan worden tot zes weken". MEXICO (GPD) - Cuba is een nieuw offensief begonnen om zijn internationale imago op het gebied van de mensenrechten op te vijze len. Fidel Castro heeft beloofd dat bijna alle 'echte' politieke gevange nen zullen worden vrijgelaten, in dien de Verenigde Staten bereid is hen asiel te verlenen. Het gaat om 385 van de 429 contra-revolutionai ren van het eerste uur. In augustus zal het revolutionaire eiland wor den bezocht door een speciale mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties. Over schending van de mensen rechten op Cuba wordt al gespro ken sinds de revolutie van 1 januari 1959, toen zo'n 500 mensen werden geexecuteerd. Sindsdien hebben met name de Amerikanen keer op keer geprobeerd om de Cubanen zwart te maken. En die pogingen gaan door tot op dit moment. Vorig jaar kwam het op initiatief van Washington bijna tot een veroorde ling van Cuba in de mensenrech tencommissie van de Verenigde Naties. De Amerikanen kwamen slechts één stem te kort. Bij wijze van antwoord besloot Castro de deuren van de tot dan toe schielijk geheim gehouden Cu baanse gevangenissen te openen voor buitenlandse delegaties. Zo bevindt er zich op het ogenblik een delegatie van het internationale Rode Kruis in Havana. De conclu sie van de meeste bezoekers luidt dat het om een westers aandoend gevangeniswezen gaat, modern, hygiënisch en goed georganiseerd. Wat echter wel zorgen wekt is het aantal gevangenen, want de gevan genissen zitten tot de nok toe vol. En dat betekent, zo beweren ken ners, dat er gauw zo'n 100.000 men sen achter de tralies zitten. Verras send veel op een eiland met 10 mil joen inwoners waar als gevolg van de strenge sociale controle maar amper echte criminaliteit voor komt. Op Cuba vindt zelden een in braak plaats, ook andere vormen van diefstal is de meeste Cubanen vreemd. Veel mensen zitten dan ook ge vangen omdat ze dollars op zak hadden, iets wat voor Cubanen streng verboden is. Of omdat ze niet vrijwillig naar Angola of Etio- pie wilden om daar te vechten; of omdat ze probeerden om op een vlotje van autobanden naar Miami te peddelen. Maar niemand van hen wordt op internationaal niveau erkend als een politieke gevange- DEN HAAG (GPD) Een pijplei ding, die zichzelf ingraaft, wordt momenteel in de Noordzee ge bruikt om een verbinding te leggen tussen twee gasplatforms. Deze nieuwe techniek, ontworpen en ontwikkeld door het waterloop kundig laboratorium en Submari ne Pipeline Spoiler bv, is aanmer kelijk goedkoper en sneller dan het werk met graafmachines. De 'vin'-pijp, zoals de vinding is gedoopt, onderscheid zich door een spoiler, die boven op de pijplei ding is gemonteerd. Hierdoor wordt het water gedwongen om zijn weg onderlangs te pijp te zoe ken in plaats van de natuurlijke weg over de pijp heen. Het water sleurt daarbij zand, slib en schelp en mee en maakt daarmee een sleuf vrij voor de pijpleiding, waardoor die snel en gelijkmatig de grond in zakt. De werking van de spoiler neemt automatisch af op het moment dat de pijp en spoiler geheel zijn afge dekt. Het principe van de spoiler wordt al jaren toegepast in de luchtvaart om de luchtstroom rond de vleugel te beïnvloeden. De werkzaamheden op het Ne derlands deel van het Continentaal Plat in de Noordzee vinden plaats in opdracht van de oliemaatschap pij Placid Oil. De negen kilometer lange pijp verbindt twee platforms, gelegen op 80 kilometer ten noord westen van Den Helder. Als de proef slaagt, dan zullen meer olie maatschappijen de vin-pijp gebrui ken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 23