D TELEVISIE TOEGELICHT INGEN NEDERLAND NEDERLAND 0 NEDERLAND 0 WOENSDAG 1 JUNI 1988 RADIO-TV PAGINA 25 Rijke lading Duikers hebben in de Straat van Malakka tussen Malaysia en Indonesië het wrak van een in 1512 gezonken Portugees schip gevonden. Men vermoedt dat het een kostbare inhoud heeft Men gaat er van uit dat het ge vonden schip de Flora de la Mar is, het vlaggeschip van de Por tugese veroveraar Alfonso d'Al- buquerque die in 1511 het toen malige sultanaat Malakka in nam. In januari 1512 liep de Flor de la Mar op een rif en verging. De bestuurder vermoedt dat het oorlogsschip na het plunderen van het sultanaat door de Portu gezen met schatten beladen was die bedoeld waren voor de ko ning in Lissabon. De historische stad Malakka aan de westkust van Malaysia is eeuwenlang een belangrijke han delsplaats vooral voor specerijen geweest. Stierenvechter dood Stierenvechter Antonio „El Campeno" Gonzalez is gisteren bezweken aan verwondingen die een getergde stier hem negen da gen eerder had toegebracht tij dens het San Isidro-festival in Madrid. Gonzalez was door de stier op de horens genomen en had daar bij een 15 centimeter diepe wond in de nek opgelopen. Miss-verkiezing China weet nog geen raad met het verschijnsel miss-verkiezing. Onlangs werd daar voor het eerst in de 39-jarige historie van de Volksrepubliek een schoon heidswedstrijd georganiseerd. Fred Oster en Myrna Goossen presenteren spelshows HILVERSUM (GPD) - Deze zomer brengt de AVRO-televisie zes spel- en showprogramma's vanuit de Amsterdamse dierentuin onder de titel 'Een lot voor Artis'. De programma's worden gepresenteerd door Fred Oster en Myrna Goossen. De opbrengst van de loterij, die aan de spelshows verbonden is, komt ten goede aan Artis. De eerste uitzending is te zien op donderdag 21 juli. Aan de spelshow wordt deelgenomen door families met een dieren naam als achternaam. Zij dienen parate kennis te hebben over Artis en zijn bewoners. Nieuwe haan AMSTERDAM (GPD) De plaatsvervangend coordinator van de redactie economie bij de NOS-Journaal, drs Paul van Tongeren, wordt het nieuwe hoofd Voorlichting en Promo tie van de Vakcentrale FNV Hij volgt daar drs Joop Maat op, die enige tijd geleden is overgestapt naar de voorlich- tingsgroep van de Technische Universiteit Delft. TV en sport Thema van het NOS-programma 'TV3' is vanavond: televisie en sport. Gepraat wordt over welke factoren een rol spelen bij het wel of niet rechtstreeks uitzen den van een voetbalwedstijd op televisie. Aan het woord komen betrokkenen van de NOS, de KNVB en spelers van het Neder lands elftal. Verder in 'TV3' aandacht voor 'vrouw en voetbal'. Interviews zijn te zien met Vera Pauw (zij bedankte onlangs voor een plaats in het Nederlands dames elftal en tekende een contract met de Italiaanse club Modena) en met Geri Donkervoort (zij is NRC-columniste en vertelt over hoe vrouwen naar voetbal kij ken). (Nederland 3, 19.25 uur) Tijdsein In Tijdsein, de actualiteitenru briek van de EO. komen vandaag de volgende onderwerpen aan bod: - Nederlandse scheepsbouwers worden door de eigen overheid uit de markt geprezen. - De opening van een opvangcen trum voor ME-ers in het Zeeuw se Serooskerke. Veel ME-ers blij ken na inzet bij een actie lange tijd niet normaal te kunnen func tioneren. - Vrachtwagens hebben nog steeds moeite met de 80 km- grens. Toch blijkt 80 km een pri ma snelheid. Op een ritje naar Milaan scheelt 80 km slechts mi nuten vergeleken met een hoge re snelheid. - Euthanasie in de VS. Daar is de discussie na een emotioneel arti kel over een zekere 'Debbie' op gang gekomen. (Nederland 1. 22.40 uur) Nieuwslijn Veronica's aktualiteitenrubriek Nieuwslijn (woensdag, 21.22 uur Nederland 2, besteedt onder meer aandacht aan de top in Moskou. Ook een reportage over hoe Nederlands vuil de grens over wordt gesmokkeld richting Frankrijk. Michael Jackson "De beste performance aller tij den", zei regisseur Martin Scor sese over het optreden van Mi chael Jackson in de film '25 jaar Motown'. Als een wervelwind zwiert Jackson in die film over het podium, onderwijl zijn hit Billy Jean zingend. Daarbij wor den alle trucks uit de kast ge haald: van de wegwerphoedact tot en met de achteruit-vooruit loop-act. "Dat optreden zit helaas niet in onze special", zegt Peter Adri- chem van Rob de Boer Produc tions, die voor Countdown een special van vijftig minuten over de popster maakte. "Het gebrui ken van dat optreden moest net zoveel kosten als wat nu de hele film heeft gekost. Daar hebben we dus van afgezien. We hebben echter wel een live-optreden van Michael Jackson waarin hij ook Billy Jean zingt". In de special, die Veronica vanavond op Nederland 2 uit zendt, zitten wel unieke beelden van Michael Jackson die als 11- jarige met zijn broers als The Jackson Five optrad in de Ed Sullivan Show. "Dat zijn opna- Michael Jackson (foto gpdi men van hun toenmalige hit 'I want you back' uit 1970. Verder hebben we ook uit die tijd beel den van de hit 'Ben', aldus Adri- chem. De special wordt vanuit Rome door Simone Walraven gepre senteerd. Michael Jackson treedt op 5,6 en 7 juni op in het volledig uitverkochte Rotterdamse Feye- noordstadion. De laatste keer dat hij Nederland aandeed, was in 1979 samen met zijn broers als 'The Jacksons'. Zij deden toen twee optredens in Carré. (Neder land 2, 19.00 uur). Brinkman in hoger beroep tegen vonnis STER-gelden DEN HAAG (GPD) Minister Brinkman (WVC) gaat in hoger be roep van het vonnis van de Haagse rechtbank, waarin hij werd gesom meerd 210 miljoen gulden terug te storten in de omroeppot. Brink man gebruikte het geld om er de gaten in zijn begroting mee te dich ten. De minister meende dat het om STER-geld ging, waarvan hijzelf de bestemming kon bepalen. De NOS spande daarop een pro cedure aan bij de Haagse recht bank omdat het handelen van Brinkman onrechtmatig zou zijn. De reclame-opbrengsten van de STER dienden volgens de NOS al leen ten goede te kunnen komen aan de omroepen. De rechtbank oordeelde dat de NOS in zijn recht stond. AMSTERDAM - Leverde dit weekeinde de jury- uitslag van het Koningin Elisabeth Concours grote bevreemding bij publiek en deskundige commentatoren op, de prijsuitreiking van de vierde Eurovisie V/estrijd voor jonge mu sici voldeedhn alle opzichten aan de verwachtingen. De favorieten van het publiek in het Amsterdamse Concert gebouw waren ook de winnaars. Eerste werd de veertienjarige Oostenrijkse violist Julian Rachlin. de tweede prijs ging naar de Noorse pianist Leif Andsnes (18) en de derde prijs was voor de Italiaanse violist Domenico Nor- dio(17). De Oostenrijkse winnaar (links) werd na de prijsuitreiking voorgesteld aan koningin Beatrix en prins ClaUS. (foto ANP» Elf jonge eendjes zijn niet weg te slaan bij een stenen gans in een tuin bij een woning in So merset. De eendjes die door hun moeder in de steek zijn gelaten accepteren de onbeweeglijke watervogel als hun tweede moe der en de bewoonster van het huis die de eendjes dagelijks van voedsel voorziet. ifoio api maar deze werd zondag tijdens de voorronden voortijdig afge broken met de aanwijzing van 12 mooie meisjes. Op een bijeen komst waarbij tv-camera's wer den geweerd werd bekend ge maakt dat er geen uiteindelijke winnaar zal worden gekozen- Na de bekendmaking in april dat in Beijing de eerste Chinese miss-verkiezing zou worden ge houden schreven ruim 800 schoonheden uit het hele land in voor de wedstrijd. Maar meteen kwam ook de kritiek los dat een dergelijk westers fenomeen niet past in China. Een aantal steden zag dan ook af van al aangekon digde verkiezingen of weerde de tv wanneer het evenement wel doorging. 16.15 De kauwgomballenboom, muziekpro gramma met Eliy en Rikkert en het kinderkoor In de ruimte. 16.35 Lassie. Amerikaanse serie. Afl.. De bos brand. Een bosbrand dreigt een herder en zijn schapen in te sluiten. Corey en Lassie gaan per helicopter op weg om de brand te bestrij den... 17.00 D'r kan nog meer bij, kinderprogramma. NOS 17.30 Journaal. 18.05 Einde. 18.30 Ronduit Radar, jongerenmagazine. NOS 19.00 (TT) Journaal. EO 19.18 Jody en het hertejong. Amerikaanse serie. Afl.Dagdromen. Jody mag het jong van een gestorven hert houden. 19.45 Jong geleerd, muzikaal programma. 20.05 De Campbells, Amerikaanse serie Afl Het geschenk. James Campbell heeft een paard gekregen als dank voor z'n hulp bij een geboorte. Iemand anders schijnt echter de rechtmatige eigenaar te zijn 20.30 This is the life, serie Afl Jimmy Jimmy denkt dat zijn oude vriend Doug zijn moeder kan helpen over het verlies van haar man te komen. 21.07 De bekende druppel? Documentaire over de interkerkelijke ontwikkelingsorganisa tie Intermission. 21.32 De open cirkel, praatprogramma NOS 22.30 Journaal. EO 22.40 Tijdsein, actualiteitenrubriek 23.10 Technologie uit Japan, reportage 23.40 Einde. DONDERDAG NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden VARA 15.30 De Onedin Lijn. Engelse serie. herh. Afl.9: Thuiskomst. Mr. Callon's schip „Maisie Agnes", dat in charter voer voor James One din, is spoorloos. Mr. Callon ziet een lang ge koesterde wens in vervulling gaan 15.50 Speel op sport, serie jeugd programma's waarin op speelse wijze een bepaalde sporttak wordt toegelicht. 16.40 Einde 17.55 Nieuws. 18.00 T.k tak. Animatieserie. 18.05 Plons Afr Plons en de blaaskaak. 18.10 Triangelclub, gevarieerd kinderprogramma 18.35 Seabert, 26-delige Ameri kaanse jeugdserie. 19.00 Uitzending door derden. Programma van de Katholieke Televisie- en Radio-Omroep. 19.40 Mededelingen en program- 19.45 Nieuws. 20.10 Vlaanderen erger je niet, spel-en showprogramma gepre- optredens van Raymond van het Groenewoud en Crazy Blass. 21.10 Krokant, culinaire reeks. Thema Asperges. Presentatie: Nest Merlens. 22.10 Eiland, maandelijks kunst magazine. Presentatie Johan Thielemans. Aansl. Uitslagen Nationale Loterij. 23.10 Nieuws. Aansl Paarden- koersen. Aansl.: Coda. Mis schien, van Anton van Wildero- 23.30 Einde. 3 met Peter Phelps, Pat McDo- voerd door Dana Protopopescu, piano en E. Schitter, altviool. 19.25 Oshin. Japanse serie van Yukiko Okamoto en Sugako Has- 19.40 Mededelingen en program- Marleen Gordts. 20.15 (ZW) Flesh, Amerikaanse speelfilm uit 1932 van John Ford. DONDERDAG 14.00 Franse Open Tenniskam pioenschappen vanuit het Rol and Garros-stadion. Recht streekse reportage van de halve finales dames enkel en de halve finales heren dubbel. 17,15 Nouba nouba. 18.30 Carrefours. Gevarieerd pro gramma met gasten en filmru- 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir. Regionaal journaal 19.26 Quick et Flupke Tekenfilm. 19.30 Journaal. 20.00 Bizness bizness. econo misch magazine. 21.00 Les fiancées de l'Empire, serie van Jacques Doniol-Val- croz met o.a. Yolande Folliot, Claude Giraud en Michel Vitold. 22.05 Coup de film. 22.25 Cargo, cultureel maagzine. 23.05 Trekking van de Loterie Na tionale. 23.10 Laatste journaal. Aansl.: On bekend. 23.45 Informations. Réflexions et interrogations laiques. 23.55 Einde 17.15 Tagesschau. 17.25 Einde. 17.25 Easy, amusementspro gramma. 18.26 Tagesschau. und Heute. Actualitei- zicht. 18.30 h 18.52 Reich t Duitsland 1 19.58 Prograr 20.00 (TT) Tagesschau. 20.15 Die Skandalreporterm. (The gossip columnist), Amerikaanse speelfilm uit 1980 van James Sheldon. Met: Kim Catlrall, Syl via Sidney. Bobby Vinton e.a 21.50 lm Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. Actualiteiten. 23.00 ARD-Sport extra. Tennis: In ternationale Tenniskampioen schappen van Frankrijk. Kwart finale heren enkel, samenvatting. kos. 00.35 Tagesschau. 00.40 Nachtgedanken. Beschou wingen door Hans Joachim Kulenkamptt. 00.45 Einde mentsdag vanuit Dusseldorl. 11.00 Die Zauberflöte (Troll- flötjen)? 13.10 Die .edlen Wilden' im Stillen Ozean. Documentaire over Palau, de archipel in de Zuidzee. 13.55 (ZW) Ave Maria. Duitse speelfilm uit 1936 van Johannes Riemann. 15.20 Tagesschau. 16.00 Wie die Ewoks den Jindai hellen. Tekenfilmserie. 16.25 Lówenzahn. Kinderserk 15.45 Dc Jetsons, tekenfilmserie Afl Het te rugspeelapparaat 16.05 Square Pegs, jeugdserie. Afl. De lief desontdekker. 16.30 G.I. Joe. Afl Twintig vragen 16.55 (TT) Nederlanders overzee, documen taire serie van Jan Docresteijn over Neder landse zeevaarders. Afl.: Het Hollandse mira kel. (herh.). 17.45 MacGyver. Serie. Afl Nachtmerries Vanuit Oost-Duitsland reist MacGyver terug naar de VS met belangrijke gegevens. Onder weg wordt hij overmeesterd, en zijn overval lers injecteren hem met waarheidsserum. VOO 18.30 Heilige koe, auto- en motormagazine. 18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: De komst van Lama. 19.00 (S) Countdown. Popprogramma gepre senteerd door Simone Walraven. NOS 20.00 (TT) Journaal. VOO 20.29 Moonlighting, Amerikaanse serie. Afl Gaat daar Maddie's vader7 Vreemd. Maddie's moeder vraagt haar een onderzoek naar haar eigen vader te doen. Zij denkt dat hij een ver houding heeft. David is het er niet mee eens, en waarschuwt Maddie. 21.22 Nieuwslijn, actualiteitenrubriek Presen tatie: Jaap van Meekren en Ruud Hendriks. 22.05 Blue Thunder, Amerikaanse speelfilm uit 1983 van John Badman. Met: Roy Schnei der, Warren Oates, Candy Clark e.a. Blue Thunder is een helicopter met uitzonderlijke mogelijkheden. Murphy en zijn partner Ly- magood krijgen hem toegewezen en ontdek ken bij toeval een gevaarlijk plan. Zij verkeren nu in groot gevaar NOS 23.55 Journaal. 00.00 Wilhelmus. DONDERDAG NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden AVRO 15.30 (S) Jonge mensen op het concertpodi um. m m.v het Radio Kamerorkest o I v John Arnold, het Trio Fontenay, Je Youn Park en Carlo Kihlstedt, viool. Presentatie Cees van Dronqelen. met Peter Lustig en Igor Jedhn. Afl Peter und der Gummibaum. 16.55 Heute. Aansl: Aus den Lan- dern. 17.10 (S) Tele-lllustrierte. Sport, actualiteiten en amusement. 17.45 (TT) Unsere schönsten Jahre. Serie met Uschi Glas, El- mar Wepper, Monica Baumgart- Die Aufnahmepru- 18.15 Eerste Lotto-trekking. 18.58 Progrê 19.00 Heute 19.30 (S) Na siehste! Muziek en gasten bij Günther Jauch. 20.15 Kennzeichen D Nieuws uit Oost en West. 21.00 Der Denver-Clan. (Dynas ty). Amerikaanse serie 21.45 Heute-journal. 22.55 Drei Frauen. (Three wo men), Amerikaanse speelfilm uit 1976 van Robert Altman 00.55 Heute DONDERDAG 09.45 ZDF-info Arbeit und Beruf 10.00 Programma-overzicht. 10.10ZDF-regional' Wurzburg - Wie Phönix aus der Asche, re portage over deze door de Engel sen in 1945 gebombardeerde 10.40 Katy, eine kleine Raupe auf Entdeckungsreisen. Mexicaanse tekenfilm uit 1983. 12.00 Heute. 12.05 Die Sport-Reportage Inter nationale Tenniskampioen schappen vanuit Parijs: Halve fi nale dames. 16.00 Schooltelevis 17.00 Afhankelijk van Duitse deel name tennis 18.00 Telekolleg II cursus natuur kunde. Les 10. 18.30 Sesamstraat. 19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal magazine met sport en nieuws. 19.40 Raamprogramma van de re gionale 22.15 Landesspiegel Luftganger. Beobachtungen beim Bau einer Hochspannungsleitung 22.30 (ZW) Roberto Rosselini L'amore, Italiaanse speelfilm in 2 delen uit 1947/48 van Roberto Rosselini met in de hoofdrol An na Magnani. Deel 1: Die geliebte Stimme (Una voce umana), één- akter van Jean Cocteau. Een vrouw heeft nog eenmaal een ge sprek met haar geliefde, die de volgende dag met een jongere vrouw zal trouwen. Deel 2 Das Wunder (II miracolo) met Federi- co Fellmi en Peparuole Een 23.45 15.40 High Chaparral. Westernse rie met Leif Erickson, Linda Cris- tal, Cameron Mitchell e.a. 16.25 Kick start. Motormagazine. 16.50 Children's BBC. Met Andy Crane: Pie in the sky, kinderse- 17.10 Yogi's treasure hunt. Teken- 17.30 Take two. Jonge kijkers ver tellen Phillip Schofield wat zij van de BBC-programma's vmden 17.55 Newsround Jeugdjournaal 18.05 The december rose Kinder serie. Afl. The Black Eagle. 18.35 Neighbours. Serie. 19.00 Journaal en weerbericht 19.35 London plus. Regionaal nieuwsmagazine. 20.00 Wogan. Talkshow met Terry Wogan 20.35 Cudmore's call. 5-delige se rie. Afl.2. hngen tussen de Verenigde Sta ten en Europa, met name Enge land. Afl 7 23.30 Outlaw Blues. Amerikaanse speelfilm uit 1977. Regie: Ri chard T.Heffron. Met Peter Fon da, Susan Saint James, John Crawford e.a. 01.10 Weerbericht 01.15 Einde. DONDERDAG 07.35 Leon Errol. 07.55 Weerbericht en regionaal weerbericht. 08.00 Breakfast time. Ontbijttelevi- 10.25 Laurel and Hardy 10.30 The really wild show 11.00 Nieuws en, weerbericht. Aansl.. Charlie Brown. 11.25 Children's BBC met Play School. 11.50 Cricket: 1st Cornhill Test - West Indies vanuit Trent Bridge 12.00 Nieuws en weerbericht 13.00 Nieuws en weerbericht 13.05 Dallas. Amerikaanse serie. 13.55 Regionaal nieuws en weer bericht. 14.00 Journaal en weerbericht. 14.30 Neighbours. Serie 17.15 Nieuws voor doven en slechthorenden 17.20 Programma-overzicht. 17.30 Journaal. 17.46 Sesamstraat. NOS 18.00 Ongewenste elementen, documentai re over de in 1938 voor Duitse vluchtelingen qesloten landsgrenzen. TELEAC 18.30 Geld- en Effectenhandel, cursus spa ren en beleggen. Les 3. NOS 19.00 (TT) Jeugdjournaal. 19.10 (TT) Het Klokhuis: Ruimte (2). 19.25 TV-3. gevarieerd magazine 20.10 Studio Sport: (Onder voorbehoud) Oe fenwedstrijd Nederlands voetbalelftal tegen Roemenie (In Pauze Socutera) 22.30 Journaal. 22.40 Den Haag Vandaag. Parlementaire ru briek 22.55 Uit de kunst extra, speciale uitzending in het kader van de opening van het Holland Festival 23.25 Studio Sport, samenvatting tennis op Roiland Garros 23.55 Nieuws voor doven en slechthorenden 00.00 Einde. DONDERDAG NOS 09.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 09.05 Einde. 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 13.05 Einde. 14.00 Studio Sport. Tenniskampioenschap pen op Roland Garros. 14.50 Monlreux Rock Festi programma's door Gary Davies' Met Johnny Hates Jazz, Wet Wet Wet. Run DCM, The Communards, Bross, Sting, The Christians. Robed Palmer, Climie Fisher en Aswad. Afl.3. 16.00 Nieuws en weerbericht Aansl.. Chelsea Flower Show. 16.50 Nieuws en weerbericht. 16.53 Regionaal nieuws en weer bericht. 17.00 Dr Kildare 11 -delige serie met Richard Chamberlain. DI.11 (slot): Out of a concrete tower. 17.20 On the box Leslie Crowther. 17.50 Class of 81 18.00 Alternative Holiday Show Toeristisch magazine. 18.30 The Victorian Kitchen Gar den Juni. 19.00 Battlestar Galactica. Scien ce ficlionserie met Lome Green en Dirk Benedict. 19.45 Animation now Menagerie; The same old story. 20.15 FSD. 6-delige serie over hard-rock bands in Schotland. Dl 4 r gehandicap- 21.10 Timewatch 22.00 M A S H Amerikaanse serie met Alan Alda. Loretta Swit. Larry Lmville e.a. Afl Dear Sigmund. 22.25 The singing detective 6-de- lige serie van Dennis Potter. Met o.a Michael Gambon. DI.2. Skin. 23.35 rsnight. Actualiteitenma- DONDERDAG 13.00 Cricket. Engeland-West In- dié, te Trent Bridge 14.10 Tekenfilm. 14.20 King Rollo. Tekenfilmserie. 14.25 What's inside? 14.35 Cricket Engeland-West-ln- 15.00 Nieuwsoverzicht en weerbe- 15.02 Cricket en Golf. Sky Channel 16.00 Made in Germany 17.00 The DJ Kat Show 18.00 Gidget 18.28 The Times Headline News 18.30 The Ghost and Mrs Muir 18.57 The Uniroyal weather report 19.00 Three s Company 19.28 The Times Headline News 19.30 Those Hollywood stuntmen. 20.00 Miss Mactaggarl won't lie 20.30 Cash and Company 21.27 The Uniroyal weather report 21.30 Ghosl Story. Alter ego 22.28 The Times Headline News. 22.30 Shell International Motor 23.28 The Times Headline News. 23.30 Roving report 00.00 Made in Germany 00.57 The Uniroyal weather Re port 01 00 The Moguls 01.40 Sir Michael Tippett. 02.05 Paul Cezanne The man and the mountain. 03.05 Aspects of great artists. 03.10 Closedown DONDERDAG 06.30 Good morning Scandinavia! 07.30 The DJ Kat Wake-Up Club. 07.35 The DJ Kat Show 08.35 Countdown 09.35 Canada calling. 10.05 Made in Germany 11.05 Nescafe UK Top 40 12.05 Headline 13.05 Another World. 14.00 City Lights. 14.30 Roving Report 15.00 The Littles 15.30 Part-time heroes. Superchannel 16.30 Supertime. 17.30 Formula One. 18.30 Wanted dead or alive 19.00 Capitol 19.25 Weerbericht. 19.30 Living planet 20.30 Bachelor mother. Speelfilr 22.00 Super Channel nieuws 22.30 Weerbencht 22.35 Golfmeuws. 22.40 Super sport. 23.40 Voetbaluitslagen DONDERDAG 07.00 Supertime 08.00 Nino F.retto Herh 09.00 Sons and Daughters 09.25 Huis Interieur 09.50 Follow me 10.05 Doe het zelf Meubels 10.30 Tuin en landschappen in En 1.30 De wonderlijke wereld i 12.00 C 12.30 13.00 13.25 13.30 13.55 Weerbericht Sons and Daughters Amanda op de Orn 14.25 Weerbencht. Flash Sports. Tennis Roland-Garros. Flash Sports. Des chiffres et des lettre Flash Info. Mon Oeil, Temps presents Carabine FM. Martina Schucan et Cl LD-Kabelkrant biedt benchter gio, binnen- en buitenland, sport nieuws. aankondigingen, adverten ties en weerbericht De kabelkrant is m 107 000 gezin nen in Hillegom, Katwijk, Leiden Leiderdorp. Lisse. Noordwi|k Noordwijkerhout. Oegstgeest. Rijnsburg. Sassenheim. Valken- WOENSDAG Radio 1 na 18 uur EO: 18.45 De kleine vrouw, ver volgverhaal. 18.58 EO-Metterdaad hulpverlening NOS 19 02 Hobby- scoop. 19.30 Akkoord 20.02 Langs de lijn. 22.02 Podium van de Ne- derl. Lichte Muziek. 23.05 Met het oog op morgen. NCRV 0.02 Volgspot. 1.02 Romance. 2.02 Nachtexpress. 4.02 Clair-Obscur. Radio 2 na 18 uur NCRV 18 03 De wereld zmgt Gcds lof. 18.54 In 't voorbijgaan. 19.00- 07.00 Zie radio 1 Radio 3 na 18 uur NOS: 18.03 Driespoor. VPRO: 19.02 Frontlijn. 21 02 Backlme. 22 02 Gonzo Radio. 23.02-24.00 Heartlands. Radio 4 na 18 uur NOS 18.00 Nws. AVRO: 18.02 Ce- Déa. recente CD-opnamen. 20,00 Nws 20 02 Jonge mensen op het concertpodium. Compilatie van het Postbank-Swee'mck Concours Piano 1988 22 00-24 00 Voor het stil wordt en wat later Radio 5 na 18 uur NOS 18 00 Nws. TROS: 18.10 TROS Kinderforum. PP 18.20 CDA TROS 18.30 Tempo Doeloe NOS 19.00 Progr. voor buitenl werknemers FEDUCO" 20.30 Me delanders Nederlanders Voor Por tugezen. 20.55-21.20 Medelanders Nederlanders: In afwachting, vluch telingen in Nederland. VLOK 17.00-18.00 Roept uit aan alle stranden', geestelijk verzoekpia- tenprogramma 18.00-18.20 'Informatief', nieuws en actualiteiten met het weerbericht en amivedi 18.20-18.50 Themaprogramma Radio 1 voor 18 uur NOS elk heel uur nws. AVRO 7.03 Auto in? AVRO aan' (Met om 7.03 AVROs radioiourn., 7.50 Econ nws; 8.08 AVRO's radiojourn 8.25 Financ. nws en 8,30 Sportmf. (NOS 7.30 Nws) 9 05 Arbeidsvita minen (10.50-10 59 Leuterkoek en zandgebak 11 50 Uit het plakboek van de revue 12 05 De burge meester is jarig. NOS 12.56 Me- ded. voor land- en tuinbouw AVRO 13.08 AVRO's Radioiourn (ca. 13.30 Financ. econ. inf.) 14 05 Koperen Ko en Nikkelen Nelis KRO: 16.05 Echo-Magazme. Radio 2 voor 18 uur NOS eik heel uur nieuws. NCRV 7.03 Het levende woord. 7 10 Van daag., donderdag. 8 03 Hier en nu. 8.54 Ontmoeting. 9.03 Wie weet waar Willem Wever woont? 10.03 Piem Pubuek 1130 De familie- show 12.40 Middagpauzedienst 13 03 Hier en nu 13 20 De lopende band 14 03 M.xer 15 03 NCRV Coupe soleil - 13 vrouwen VOO 17.03 Hollandse hits Radio 3 voor 18 uur NOS elk heel uur nieuws. TROS 703 De havermoutshow. 9.03 TROS gouden uren 12.03 50 Pop ng 8 00 Nws. 9.00 Ve- 10 30 Mu- 12 00 Veroni- Vervolg NOS 13 00 Nws 13 02 Hol'and Festival Journaal. VOO: 13.10 Ne derland Muziekland Klassiek EO 14.00 Metronomium in Konsert. 15 30 Zeggen en schrijven. VPRO 16 00 De beweging, met om 16 00 Muziekactuaititeit; 16 15 Concert, 17.00 Het Portret: Jan van Dijk 23.02-24.00 Sesjun. marktberichten en uitqebreid bencht. 9 00 Nws. 9 02 NOS Spor tte' 9 25 Waterstanden. RVU 9 30 Vakantielanden in Europa KRO 11.00 De 50+ Seniorenshow. NOS 1200 Nws. KRO: 12.05 Kruispunt 12 20 Bewogen grens- gangers 12 30 Da Capo. NOS 13 00 Nws KRO: 13.10 Echo bui tenland 13 30 De derde wereld 14 00 O kwadraat. 14.20 Zm .n mu ziek op ,5 14 .40 De helende kracht van de sacramenten. Herh 15 00 Het Dossier NOS 16.00 Zo kan het ook. 16.30 Aids, een ziekte die «Heen anderen treft. 17.00 35 Frontaal KRO 17.25 Marktberich ten 17 30 Scheepspraat INFORM VD RIJKSOVERHEID 17 Postbus 51 NOS 17 55 Meded schippersberichten RADIO WEST 7.15-8.00 ochtendmagazine met nieuws, aktualiteiten. weers- berichten en verkeersinformatie 12.00-13.00 Lunch-uur mei nwsoverzicht. progr aank. ser- vicerubr.. weerberverkeersinf land- en tumbouwinf., de kwis Hebbes en de voorstelling van de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 25