D 0 E TELEVISIE TOEGELICHT NEDERLAND NEDERLAND NEDERLAND INGEN RADIO-TV Burt Lancaster klaagt filmmaatschappij aan LOS ANGELES (RTR) - Acteur Burt Lancaster heeft anderhalf miljoen dollar geëist van zijn filmmaat schappij Columbia Pictures omdat hij zijn rol in de film 'Old Gringo' heeft moeten afstaan aan zijn colle ga Gregory Peck. In een zitting van het Hoogge rechtshof van .Los Angeles verweet de Amerikaanse acteur de maatschappij hem 'nog voor zijn einde' te hebben vervangen. De 74-jarige Lancaster zei dat hij zijn congé had ge kregen omdat Columbia hem niet had kunnen verze keren. Lancaster zei dat een arts onlangs had geconsta teerd dat de toestand van zijn hart stabiel was en dat hij over een goede lichamelijke conditie beschikte. WOENSDAG 25 MEI 1988 Countdown In Veronica's popprogramma Countdown is vanavond een in terview te zien met Pal Waktaar. Mags Furneholmen en Morton Harket van de Zweedse pop groep A-Ha. Verder beelden van de aankomst van de groep op Schiphol waar hun privé-jet neersteek. A-Ha brengt hun nieuwste single 'The blood that moves the body' en verder zijn vier van hun clips te zien: 'Take on me'. 'Cry wolf, 'The sun shi nes always on tv' en 'Hunting high and low". (Nederland 2. 19.00 uur). Trading place Veronica zendt vanvond ook de Amerikaanse komische speel film 'Trading place' (1981) uit. De door regisseur John Landis ge maakte film vertelt het verhaal van een succesvolle yuppie, Louis Winthorpe III, en een gro te mislukkeling Billy Ray Valen tine. Aanvankelijk hebben beide heren niets met elkaar te maken tot de gebroeders Randolph en Mortimer Duke ten tonele ver schijnen. In het brein van dit tweetal ontstaat het idee een per soonverwisseling tussen Winthorpe en Valentine te orga niseren. Hoe reageert iemand die altijd een rijkeluis leven heeft ge leid en nu plots een arme sloeber wordt? En wat betekent het voor de mislukkeling om plots met zakken vol geld door het leven te kunnen stappen? De hoofdrollen in deze vlotte en vrolijke kome die worden gespeeld door Dan Akroyd en Eddie Murphy. (Ne derland 2, 22.05 uur). TV 3 Het NOS-programma TV3 gaat vanavond over 'kijken naar sport'. In de uitzending vertelt Wiel Coerver over zijn training balvaardigheid aan jonge voet ballers, terwijl tekenaar Dik Bruynesteyn alvast een strip over de Èuropacupfinale PSV- Benfica tekent. Verder heeft TV3 portretten van PSV-aanvoerder Eric Gerets en oud Benfica-trai- ner Raymond Goedhals. De uit komst tegemoet gaan. (Neder land 2, 21.20 uur). Tijdsein In 'Tijdsein', de actualiteitenru briek van de EO, wordt uitge breid aandacht besteed aan Roe menen die naar Hongarije vluch ten. Ze worden er ondergebracht in kerken en bij particulieren. Daarom is het probleem nog ta melijk onopgemerkt, maar dat zal veranderen naarmate deze vorm van opvang langer duurt, voorspelt 'Tijdsein'. Verder aan dacht voor: de inpoldering van Bangkok. Nederlandse inge nieurs zoeken na het gereedko men van het deltaplan naar nieu we projekten. (Nederland 1,22.40 De welgestelde Louis Winthorpe III (Dan Ay- kroyd) maakt kennis met de ar moedzaaier Billy Ray Valentien Eddie Murphy). In 'Trading Pla ce' - vanavond bij Veronica - is te zien wat er ge beurt als zij van identiteit verwis selen. (foto Kippa) zending wordt gepresenteerd door Eelco Meuleman en Carl Huybregts (ex-BRT sportjourna list). (Nederland 3, 19.25 uur). Nieuwslijn In de Veronica-televisierubriek Nieuwslijn vanavond aandacht voor de herdenking van Willem Drees door de Tweede Kamer. Voorts een reportage over de eindexamens, die vanwege de wisselende moeilijkheidsgraad onderhevig zijn aan grote kritiek. Aandacht verder voor het 150-ja- rig bestaan van de Hoge Raad en de finale van de Europa-cup voetbal. Tot slot een reportage over de vluchtelingenkampen in Thailand waar duizenden Cam- bodjanen een uitzichtloze toe- 16.25 Lassie. Amerikaanse serie. Afl.: Clemen tine de koe. Cory Stuart ondekt dat de oude Ben een koe heeft die eigenlijk niet van hem is. Ben besluit het beest terug te geven, maar de koe heeft andere plannen. 16.50 Kinderkrant. NOS 17.30 Journaal. EO 18.30 Het ontstaan van de wereld. Afl.4: Het ontstaan van de mens. NOS 19.00 (TT) Journaal. EO 19.18 Jody en het hertejong. Amerikaanse serie. Afl.: Rob heeft beet. Jody en zijn vader gaan op jacht. Dan wordt zijn vader gebeten door een gevaarlijke slang. 19.45 Het gebeurde in Antwerpen, docu mentaire over de Statenbijbel. Herh. 20.05 De Campbells, Amerikaanse serie. Afl.: De uitdrager. Brenton Powell is op zoek naar Thomas Sims, de buurman van de Campbells. Hij denkt dat Thomas verantwoordelijk is voor de dood van zijn broer 20.30 Holland ze zeggen... dwars door het groene hart. gevarieerd programma vanaf de veerboot Kapitein Kok die over de Lek een verbinding onderhoudt tussen Rotterdam en Culemborg. M.m.v. Sylvia en het orkest van Koos Mark. Presentatie: henriette Laan en Hans Le Poole. 21.37 Surely Jesus is coming (3). muziekwerk van Arie Pronk. Uitvoerenden: Chr.gem. koor Deo Cantemus, chr.gem. koor The Credo Sin gers, orkest o,l.v. Arie Pronk m.m.v. solisten. NOS 22.30 Journaal. EO 22.40 Tijdsein, actualiteitenrubriek. 23.10 Mag ik's met je praten? 23.35 Einde. NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden VARA 15.30 De Onedin Lijn, Engelse serie. herh. Dl.8: De thuisvaart, (herh.). Als James zijn nieuwe klipper in Liverpool afmeert, staat An na niet op de kade. De reden voor haar afwe zigheid is een zekere Michael Adams. 0 Klim op, jongerenmagazine over life-style en cultuur. Afl. 10 17.30 Einde 17.55 Nieuws. 18.00 Tik tak 18.05 Plons. 18.10 Seabert. Amerikaanse ani matieserie. 18.35 Kilimanjaro. Wekelijks nieuwsprogramma voor tieners 19.00 Uitzending door derden. Pro gramma van de Katholieke Tele visie- en Radio-Omroep. 19.40 Mededelingen en program ma-overzicht. 19.45 Nieuws. 3.10 Pak de poen, loterijshow Filharmonisch Orkest o.l.v. fer- nard Terby. Deel 2: Pianoconc. no 2, eerste deel van Rach- maninov. Soliste: Dana Pro- i capriccio, 23.00 Nieuws. Aansl: Paarden- koersen. Aansl.: Coda 23.10 Einde. door Robert Holl, zang en Jozef de Beenhouwer, piano. 19.25 Oshin, Japanse serie 19.40 Mededelingen en program ma-overzicht. 19.45 Nieuws. 20.10 Voetbal. Finale van de Euro pacup voor landskampioenen uit België/Frans 1 17.15 Nouba nouba. Kinderpro gramma 18.30 Carrefours. Gevarieerd pro gramma 19.00 Journaal 19.03 Ce soir. Regionaal journaal. 19.26 Quick et Flupke. Tekenfilm. 19.30 Journaal. 20.00 Europacup-voetbal: PSV Benfica. ca.22.10/23.15 Coup de film, filmrubriek, ca.22.30/23.35 Laatste journaal. Aansl.. P.M.U ca 23.10/00 20 Le coeur el l'esprit. katholiek magazine DONDERDAG 14.00 Schooltelevisie. 14.30 Teletekst-overzichl. 17.00 Einde. 17.00 Pickwick-Club, gevarieerd magazine. 17.15 Tagesschau. 18.52 Reich und Arm. Duitsland 1 19.58 Programma-overzicht, 20.00 (TT) Tagesschau. 20.15 (TT) ARD Sport extra. Euro pa-cup voetbal voor alndskam- pioenen te Stuttgart, finale: PSV Eindhoven - Benfica Lissabon. 22.00 lm Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. Actualiteiten. 23.00 Showgeschichten, serie showprogramma's 23.45 Tagesschau. 23.50 Nachtgedanken Beschou wingen 23.55 Einde 10.23 Europa-Cup voetbal. 11.55 Umschau. 12.10 Studio 1. 12.55 Persoverzicht. 13.00 Heute. 13.15 E.nde 15.00 (S) Teletekst-overzicht 15.20 Tagesschau. 15.30 Musikladen. popprogramma 16.20 Nederland muziekland, muziekpro gramma. 17.05G.I. Joe. Afl.: Het meesterspel. 17.30 MacGyver. Serie. Afl.: Leven in gevaar. VOO 18.15 Club Veronica, jongerenmagazine mei vandaag als onderwerp: Liefde en Sex. 18.40 Veronica Sport, sportmagazine. 18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: De bevers doen beroep. 19.00 (S) Countdown. Popprogramma. NOS 20.00 (TT) Journaal. VOO 20.29 Moonlighting, Amerikaanse serie. Afl.: Nachtwerk. Een weduwe is bang dat haar overleden man terug zal komen om haar te vermoorden, zoals hij dat haar voor zijn dood voorspeld heeft. 21.22 Nieuwslijn, actualiteitenrubriek 22.05 Trading places. Amerikaanse speelfilm uit 1983 van John Landis. Met: dan Akroyd, Eddie Murphy, Raphl Bellamy, e.a. Een straat arme jongeman en een rijke Yuppie verwisse len tijdelijk van rol, hetgeen hun levens danig in de war brengt. NOS 00.05 Journaal. 00.10 Einde. DONDERDAG NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. AVRO 15.30 (TT) Tussen kunst en kitch, programma waarin experts voorwerpen op waarde schat ten. Duitsland 2 II Duitsland 3 16.25 Lowenzahn. Kinderserie 16.55 Heute. Aansl: Aus den Lén- 17.10 (S) Tele-lllustrierte. Sport, 18.58 Programma-overzichl. 19.00 Heute. 19.30 (S) Doppelpunkt-Gesprach, Sein oder Schönsein, informatief programma over het belang van uiterlijk voor de jeugd 20.15 Studio 1, sportmagazine. 21.00 Der Denver-Clan. (Dynasty), 21.45 Heute-journal. 22.10 Kontext: Vom Kind, das nicht kommen will, discussie over rea geerbuis-bevruchting, die niet al le kinderloze ouders lukt. 22.40 Filmforum: lachen über Hit- Ier? cultureel magazine. Van daag: Mogen er lach-films over Hitier gemaakt worden. 23.30 (ZW9 Sein oder Nichtsein (To be or not to be), Amerikaanse speelfilm uit 1942 van Ernst Lub- itsch. De Gestapo heeft het in warschau voor het zeggen. De artistieke vrijheid van theater groep Polski komt dan ook danig in het gedrang. Onverwacht kun nen de acteurs en actrices echter hun vaardigeheden aanwenden om de Duitsers een enorme loer te draaien. 01.05 Heute 09.45 Zie Ouitsland t 13.15 ZDF-info Arbeit t 15.30 Teietekst-overzic 15.50 Proqramma-over kunde. Les 9 18.30 Sesamstraat 19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal magazine met sport en nieuws. 19.40 Raamprogramma van de re gionale studio's. 20.00 Mittwochs urn 8. 21.30 West 3 aktuell. 21.45 Eff Eff - Freizeit und Fitness, 22.30 Ohnmacht oder Widerstand, documentaire over de gevolgen nop lange termijn van een dioxine-vergiftiging. 00.00 Laatste nieuws. DONDERDAG film. 17.25 Take two, jonge kijkers ver tellen Phillip Schofield wat zij van de BBC-programma's vinden 17.55 Newsround. jeugdjournaal. 18.05 The december rose, kinder- 18.35 Neighbours. Serie 19.00 Journaal en weerbericht 19.35 London plus. regionaal nieuwsmagazine. 20.00 Wogan, talkshow 20.35 Cudmore s call. Sdehge ..masterclass serie Vandaag Harold Cudmore onderwijst drie bekendheden de finesses van het zeewedstrndzeiien bericht. 22.30 An ocean apart, 7-delige do cumentaire-serie over tegenstel lingen tussen de Verenigde Sta ten en Europa, met name Enge land. Afl.6. 23.30 Sportsnight 01.10 Weerbericht. 01.15 Einde. DONDERDAG 07.Q0 Teletekst. 07.35 Edgar Kennedy. 07.55 Weerbericht en regionaal weerbericht. 08.00 Breakfast time, ontbijttelevi- 09.55 Regionaal nieuws en weer- 10.00 Nieuws en weerbericht. Aansl.: Tekenfilm. 10.20 Kilroy, talkshow 11.55 Five to eleven 12.00 Nieuws en weerbericht. AanslCook with Clare. 12.30 Windsurfing. 13.00 Nieuws en weerbericht. 13.05 Body matters Mind over matter. 13.30 Wildlife on One. natuurserie 13.55 Regionaal nieuws en weer bericht. 14.00 Journaal en weerbericht 14.30 Neighbours, serie 14.50 Four square. Afl.16. 15.15 All well good, informatieve gezondheid en fitness. 17.15 Nieuws voor doven en slechthorenden 17.20 Programma-overzicht. 17.30 Journaal. 17.45 Sesamstraat. 18.00 Nashville/Urk. Twee Amerikaanse bas ketballspelers zijn naar Nederland getrokken en hebben zich gevestigd in Urk. Een docu mentaire van Hans Heijnen. TELEAC 18.30 Geld- en Effectenhandel, les 2 NOS 19.00 Jeugdjournaal. 19.10 (TT) Het Klokhuis. Informatief kinderpro gramma. Met Aart Staartjes, Joost Prinsen, Wieteke van Dort e.a. 19.25 TV-3. service-rubriek. 19.50 Studio Sport. Onder voorbehoud: PSV - Benfica. (In de pauze ca 21.00 STER en Open Universiteit - sport) 22.30 Journaal 22.40 Den Haag Vandaag. Parlementaire ru briek. 23.10 Studio Sport, 23.25 Nieuws voor doven en slechthorenden 23.30 Einde. DONDERDAG NOS 08.55 Nieuws voor doven en slechthorenden NOS/NOT 09.00 Leve de lente (4). 09.30 Boekenbuis (1-3) 10.00 Einde. FEDUCO 11.10 Fryske literatuer. Afl 9 Jong Fryske 16.53 Regionaal nieuws en weer bericht. 17.00 Cricket 20.15 FSD, 6-delige serie over hard-rock bands in Schotland. Afl.3. 20.45 Scottish artists and the sculp ture 21.10 Wide world. 22.00 M A S H Amerikaanse serie 22.25 75 Golden years. 4-delige serie t.g.v. het 75-jarige jubileum van de Chelsea Flower Show in Londen (3). 23.15 Review. British Arts Week Special, 5-delige serie over beeldhouwkunst. 23.35 Newsnight, actualiteitenma gazine. 00.25 Weerbericht 00.30 Open University. 01.25 Einde. DONDERDAG 07.55 Open University 08.20 E.nde. 10.00 Teletekst. 10.30 Schooltelevisie. 11.45 Teletekst. 12.00 Schooltelevisie. 14.20 King Rollo. Tekenfilmserie. 14.35 Schooltelevisie. 15.00 Nieuwsoverzicht i richt. Aansl.: Schooltelev 15.15 Praise be! Afl.: Preachers.E- vangelists. n weerbe- Sky Channel 17.00 The DJ Kat Show 18.00 Gidget. 18.28 The Headline News 18.30 The Ghost and Mrs.Muir 18.57 The weather report 19.00 Three's Company 19.28 The Headline News 19.30 Paul Hogan Special 20.30 Cash and Company 21.27 The weather Report 21.30 Ghost Story The Summer 22.28 The Headline News. 22.30 International Motor Sports 23.28 The Headline News. 23.30 Roving report. 00.00 Made in Germany 03.05 Closedown 07.35 The DJ Kat Show. 08.35 Countdown. 09.35 Canada calling. 10.05 Headline. 11.05 UK Top 40. 12.05 Made in Germany. 13.05 Another World. 14.00 City Lights. 14.30 Roving Report. 15.00 The Littles 15.30 Bailey's Bird. Superchannel 16.30 Supertime. 17.30 Formula One. 18.30 Wanted dead c 19.00 Capitol. 20.15 John Ford Season: She Wo re a Yellow Ribbon. 22.00 Super Channel nieuws 22.15 Super Channel nieuws 22.30 Weerbericht 22.35 Golf nieuws 22.40 Super sport. 23.40 Voetbaluitslagen 23.45 Beats of the Heart 00.40 Formula One 01.40 The Rock of Europe DONDERDAG 07.00 Supertime 08.00 Nino Firetto. Herh 09.00 Sons and Daughters 09.25 Better than New 09.50 Follow me. 10.05 In gedachten. 10.15 Gitaarles 10.30 Floyd on Fish 11.00 De Zes op reis. 11.30 De wonderlijke wereld d> natuur 12.00 Olie. macht en rijkdom. 13.00 Capitol. 13.25 Weerbericht. 13.30 Sons and Daughters. 14.00 Sterren Privé: Victoria Pri cipal. 14.25 Weerbericht, 14.30 Rockin'in the UK. 15.30 Nino Firetto. Garros. 18.35 Flash Sports. 18.40 Des ohiffres et des lettres. 18.55 Flash Info 19.00 Mon Oeil 19.55 Carabine FM 20.25 Temps Present 21.30 Le Virtuose Romantique 22.00 Journal Télévisé 22.30 Continents Francophones 23.30 Fin de programme LD-Kabelkrant ma t/m vr 23.00-18 00 nieuws uitzending. za en zo 01.00-18 00 nieuwsuitzending. Uitzendge bied Leiden i<atwi|k. Leider dorp. Oegstgeesl. Rijnsburg Valkenburg. Voorschoten. War mond. Zoeterwoude Radio 1 na 18 uur EO 18.45 De kleine vrouw, volgverhaal. 18.58 EO-Metterdaad hulpverlening. NOS: 19.02 Hobby- scoop. 19.30 Akkoord. 20.02 Langs de lijn. 22.02 Podium van de f derl. Lichte Muziek. 23.05 Met oog op morgen. NCRV 0.02 Volgspot. 1.02 Romance. 2.02 Nachtexpress. 4.02 Clair-Obscur. 6.02 In 't voorbijgaan. 6.07-7.00 Vandaagdonderdag. lof. 18 54 In 't voorbijgaan. 19.00- Radio 3 na 18 uur NOS 18.03 Driespoor. VPRO: 19.02 Frontlijn. 21.02 Backlme. 22.02 Gonzo Radio. 23.02-24.00 Heartlands. Radio 4 na 18 uur NOS: 18.00 Nws AVRO: 18.02 Je hoort nog 's wat. 19.00 Het woord aan de muziek. 20.00 Nws. 20.02 Berio/Berio II. Rotterdams Filharm. Ork. met bariton en Residentie Ork. Radio 5 na 18 uur NOS: 18.00 Nws. TROS 18.10 TROS Kinderforum. PP 18.20 PvdA. TROS: 18.30 Tempo Doeloe. NOS: 19.00 Progr. voor buitenl. werknemers. FEDUCO: 20.30 Medelanders Nederlanders: Voor Marokkanen. 20.55-21.20 Medelanders Nederlanders' Voor VLOK 17.OO-16.0O 'Roept uit aan alle 18.00-18.20 Informatief', nieuws en actualiteiten met het weerbericht en amivedi 18.20-18.50 Themaprogramma OMROEP RIJNLAND 17.00-17.30 Vandaag vooraf 17.30-19.00 Vandaag de dag op woensdag 19.00-20.00 Rijnsburg Lokaal 20.00-23.00 Thema avond e.d. (onder voorbehoud) DONDERDAG Radio 1 voor 18 uur NOS: elk heel uur nws AVRO: 7 03 Auto in? AVRO aan! (Met om 7.03 AVRO's radiojourn.; 7.50 Econ. nws; 8 08 AVRO's radiojourn 8.25 Financ. nws en 8.30 Sportinf. (NOS: 7.30 Nws). 9.05 Arbeidsvita minen (10 50-10 59 Leuterkoek en zandgebak.) 11.50 Uit het plakboek van de revue .12.05 De burge meester is jarig. NOS: 12.56 Me- (ca 13.30 Financ. econ. inf.) 14 05 Koperen Ko en Nikkelen Nelis. KRO: 16.05 Echo-Magazine Radio 2 voor 18 uur NOS elk heel uur nieuws. NCRV. 7 03 Het levende woord 7.10 Van daag donderdag 8.03 Hier en nu. 8 54 Ontmoeting. 9.03 Wie weet waar Willem Wever woont? 10 03 Plein Publiek 11.30 de familie Show 12.40 Middagpauzedienst. 13 03 Hier en nu 13.20 De lopende band. 14.03 Mixer 15.03 NCRV Coupe soleil. VOO: 17 03 Holland se hits. 7.03 De havermoutshow 9.03 TROS gouden uren 12.03 50 Pop of een envelop. 14.03 De nationale hitparade top 100 Radio 4 voor 18 uur VOO: 7 00 Nws 7 02 Och tendstemming. 8.00 Nws. 9.00 Ve ronica's meesterwerken 10 34 Mu ziek voor miljoenen. 12 02 Veroni ca's meesterwerken. Vervolg. 13 00 Nws. 13.02 Nederland Mu ziekland Klassiek. EO: 14 00 Me- tronomium in Konsert. 15.30 Zeg gen en schrijven. VPRO: 16.00 De beweging: 16.00 Muziekactualtiteit. bericht 9 00 Nws. 9.02 NOS Spor tief 9 25 Waterstanden. RVU: 9.30 Vakantielanden in Europa. KRO: 11.00 De 50+ seniorenshow. NOS 12 00 Nws KRO: 12.05 Kruispunt 12 25 Vertel me wat. 12.30 Da Capo 12.53 In gesprek met de bis schop NOS: 13.00 Nws KRO 13 10 Echo buitenland. 13.30 De derde wereld 14.00 O kwadraat 14 40 Maria, een beeld van een vrouw. 15.00 Het Dossier. NOS: 16.00 Zo kan het ook. 16.30 Aids, ziekte die alleen anderen treft. 17.00 Frontaal KRO 17 25 Markt berichten. 17 30 Scheepspraat IN FORMATIE VAN DE RIJKSOVER HEID 17.35 Postbus 51 NOS 17 55 Meded en schippersberich- RADIO WEST 7.15-8.00 ochtendmagazine, met nieuws, aktualiteiten, weers- berichten en verkeersinformatie. 12.00-13.00 Lunch-uur. met nwsoverzicht, progr.aank., ser- vicerubr., weerber., verkeersinf., land- en tuinbouwinf.. de kwis Hebbes en de voorstelling van de Verdacht Een tiener die veel brieven naar het buitenland stuurde en uit al die vreemde, verre landen ook nog antwoord kreeg, is met het stempel .geheim' en als po tentieel staatsgevaarlijk individu in de dossiers van de Amerikaan se federale recherche FBI te rechtgekomen. De nu 17-jarige Todd Patter son begon in 1983 op school aan een encyclopedie-project en schreef daarom naar 169 ver schillende landen met verzoeken om informatie. Minstens 50 post stukken die aan hem gericht werden kwamen via de handen van de FBI in de brievenbus te recht. Vooral de brieven uit het oostblok wekten de verdenking bij de FBI. In 1984 werd de jongen onder vraagd door de FBI en een jaar later werd hij nog eens telefo nisch benaderd. Nu heeft de va der van de jongen geëist dat het dossier bij de FBI wordt vernie tigd, omdat het de toekomst van de jongen kan benadelen. Mensenoffers? Bij graafwerkzaamheden in de oude stad van Genève hebben ar cheologen grote hoeveelheden menselijke beenderen ontdekt. Het feit dat een groot deel ervan sporen van slagen vertoont, wekt het vermoeden dat op die plek mensenoffers gebracht zijn. De archeologen presenteerden hun vondsten dinsdag. Daaron der zijn schedels van mensen tussen 20 en 40 jaar die in de tweede eeuw voor Christus ge- Claus verfilmt 'Omtrent Deedee' GENT (GPD) Hugo Claus is van plan om zijn roman 'Om trent Deedee' te verfilmen. Eer der al schreef Claus op basis van de roman het toneelstuk 'Interieur'. Voor de film zal met een compleet Vlaamse cast worden gewerkt. 'Omtrent Deedee' zal worden geproduceerd door Patrick Conrad die vooral bekend werd door zijn regie van 'Permeke' en 'Mascara'. 'Omtrent Deedee' gaat over een katholieke Vlaamse familie waarvan de leden elk jaar weer samenkomen in de pastorie van Deedee om de overleden moeder te herdenken. Deze jaarlijkse samenkomst ont- daardt telkens in een soort or gie van afgunst, frustraties en erotische spelletjes. De film zal twee miljoen gul den kosten en uitsluitend door het bedrijfsleven worden gefi nancierd. NDP: dagbladen moeten kiuuien deelnemen in commerciële omroep AMSTERDAM (GPD) - Als er com merciële omroep komt in Neder land, dan moeten alle dagbladuit gevers - indien ze dat willen - daar in kunnen deelnemen. Dat laat de organisatie van dagbladuitgevers, de Nederlandse Dagbladpers (NDP), weten naar aanleiding van de plannen voor een commerciële omroep die eind vorige week door de ATV-omroepen en vier uitge vers (Perscombinatie, VNU, Tele graaf en Elsevier)-werden gepre senteerd. De ATV-omroepen en de vier uit gevers stellen echter duidelijk dat zij zonder extra participanten met elkaar in zee willen gaan. 'Alle uit gevers zijn al lange tijd geleden in de gelegenheid gesteld om mee te doen. Als ze hadden willen mee doen in de commerciële omroep hadden ze dat een halfjaar, of lan ger geleden al kunnen laten weten,' aldus M. de Jong van de Perscom binatie. Kranten die in de commerciële omroep niet willen of kunnen par ticiperen moeten een schadever goeding krijgen voor derving van de advertentie-inkomsten, aldus de NDP 'Het invoeren van com merciële televisie en radio zal zeker consequenties hebben voor de kleinere kranten of uitgeverscom binaties. Ze zullen flink wat verlie zen aan advertentie-inkomsten en daarom zeggen we: als ze niet mee doen aan de omroep moet er voor een goede schaderegeling gezorgd worden.' De ATV-omroepen en de vier uitgevers zeggen met deze schaderegeling geen moeite te heb ben. 'In de exploitatiemodellen die we hebben opgezet is een post voor de uitgevers voorzien,' aldus de Perscombinatie. KRO brengt via radio plaat uit HILVERSUM (GPD) - Een nieu we langspeelplaat, die niet in de winkels te koop zal zijn. wordt door de KRO 11 juni rechtstreeks door de radio uitgezonden en aan de luiste raars te koop aangeboden. Luisteraars kunnen de liedjes, door Peter Blanker gemaakt en ge zongen, thuis op hun cassette-re corder opnemen en vervolgens 2,50 gulden overmaken naar de KRO. De KRO maakt het geld weer over aan de maker van de liedjes en de uitgever van compositie en tekst. Titel van het nieuwe album: 'Peter Blanker, dan maar zó'. Luisteraars zijn natuurlijk niet verplicht te betalen, maar, aldus Blanker: "Ik ga er van uit, dat men sen, die de liedjes opnemen, wel de auteursrechten willen afdragen". Producente Mia Hecker van het programma 'Levenslief en levens leed' (Radio 2, 11 juni 18.16 uur): "Het betreft hier een niet-alledaag- se vorm van 'platen' en radio ma ken. De grote platenmaatschappij en zien tegenwoordig niets meer in het uitbrengen van dergelijke pla ten, omdat er geen winst op wordt gemaakt. Daarom is deze uitzen ding ook een kritisch schopje tegen het massabeleid van de platen maatschappijen. Bovendien kun je op deze manier gemakkelijker pla ten produceren". Scot McNerney, een 23-jarige Amerikaan die promoveerde aan de Berkeley-universiteit in Californië, wilde dat feit vie ren met een paar bijzondere sprongen op de waterski's. In het Aquatic Pare in Berkeley ging het met de 'back flip' even leefd hebben. Tussen de mense lijke botten trof men ook een reeks dierlijke beenderen aan. Soortgelijke vondsten zijn eer der in het noorden van Frankrijk en in Duitsland gedaan. De bewoners van die streken hadden de gewoonte krijgsge vangenen te offeren en hun beenderen op een speciale plaats te bewaren. Kort geleden is aan de rand van de oude stad van Ge neve het standbeeld van een Kel tische godin gevonden, wat het vermoeden van een offerplaats versterkt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 27