PORT Rotterdam gaat niet failliet spoob:tv PSY verslagen door bliksemactie UEFA Werdekker: droom gaat in vervulling MAANDAG 18 APRIL 1988 PAGINA 13 Commissie van beroep vergadert pas in mei Densimo ijzersterk Relletje rond Eelman Fabelachtig wereldrecord van Densimo HAARLEM (GPD) Hans Wer- betalen vergoedingssom. De Til- dekker staat de komende drie jaar burgse club, die Werdekker twaalf als fullprof bij Ajax onder contract, maanden geleden voor de regie- Afgelopen zaterdag bereikte de 28- mentaire 8000 gulden bij hoofd- jarige Haarlemmer, die dit seizoen klasser EDO wegplukte, zal voor bij Willem II debuteerde in het be- de voorstopper een bedrag ontvan- taalde voetbal, overeenstemming gen dat ligt rond de vijfeneenhalve met de Amsterdamse club. Eerder ton. op de avond al kwam Ajax met Wil- Als Hans Werdekker deze week lem II tot een akkoord over de te zijn handtekening zet onder een drie-jarige verbintenis met Ajax BIJLAGE LEIDSCH DAGBLAD ROTTERDAM In de be slissende fase van de spectacu laire achtste editie van de inter nationale marathon van Rotter dam werd Achmed Saleh afge remd door zijn nieuwe schoenen. Pijnlijke bloedblaren verhinder de de tweevoudige winnaar van- de World Cup marathon en de nummer twee van het WK in Ro me aan te klampen bij Belayneh Densimo. De politie-agent uit Addis Abeba was in de slotkilo- meters niet te houden en verbe terde het wereldrecord van Car los Lopes (2.07.12) met maar liefst 23 seconden. Een fraaie beloning voor het vele kopwerk dat hij had verricht nadat de tempomakers Tonni Dirks en Robert de Brouwer (na 25 kilometer) waren uitgestapt. De Nederlandse hazen deden hun werk uitstekend en volgdeN vrij nauwkeurig het recordsche ma van Lopes uit 1985. Dirks: "Het was geen kwestie van tem po maken, maar meer van tempo drukken, want de zes koplopers waren ontzettend gretig". Gretigheid die de Japanse fa voriet Ito en de Ethiopiërs Bal- cha, Mekkonen en Bulti moesten bekopen met een terugval waar na Densimo vrij eenvoudig de strijd met de 32-jarige Saleh in zijn voordeel besliste. "Ik ben geen moment bang geweest voor Saleh", verklaarde de glorieuze winnaar naderhand. "Ik voelde me ijzersterk, vandaar dat ik ook vrijwel voortdurend op kop heb gelopen. Mijn tijd had zelfs nog wat sneller kunnen zijn als ik in de laatste kilometer iemand naast mij had gehad", aldus Den simo die hoogstwaarschijnlijk in september niet in Seoül zal ver schijnen omdat de regering van zijn land heeft laten doorscheme ren de Olympische Spelen in Zuidkorea te zullen boycotten. Recordschema's Belayneh Densimo (17 april 1988) en Carlos Lopes (20 april 1985): Densimo Lopes 5 km 15.05 14.58 10 km 30.05 30.04 15 km 45.06 45.24 20 km 1.00.12 1.00.10 halve m lar. 1.03.22 1.03.25 25 km 1.15.12 1.14.57 30 km 1.30.13 1.30.01 35 km 1.45.22 1.45.12 40 km 2.00.20 2.00.34 finish 2.06.49 2.07.12 de voorstopper van Wil lem 11 een jongensdroom in vervul ling. „Ajax was mijn cluppie vroe ger", zegt een door de gang van za ken overdonderde Werdekker. „Het is allemaal zo verschrikkelijk snel gegaan. Afgelopen woensdag avond kreeg ik na het bekerduel te gen Roda een briefje in m'n handen geduwd met daarop de vraag op ik Bob Maaskant wilde bellen. De vol gende dag hoorde ik van hem dat een grote club vlakbij m'n woon plaats Haarlem interesse voor me had. Na wat heen-en-weer getelefo neer heb ik de zaak samen met m'n adviseur Ger Lagendijk zaterdag na afloop van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard definitief afgehan deld". Met het 'ja-woord' van Werdek ker op het verzoek om in Amster dam te komen voetballen krijgt de carrière van de Haarlemmer (op nieuw) een onverwachte wending. Als 18-jarige junior werd hij tien jaar geleden door de toenmalige Haarlem-trainer Barry Hughes af- getest voor het grote werk. Daardoor kwam het betaalde voetbal pas werkelijk in zicht toen Ron Groenewoud hem als voor stopper bij de nationale amateurse lectie haalde. Via het nationale team kwam Piet de Visser een jaar geleden op het spoor van Werdek ker. En uiteindelijk was het De Vis ser, trainer van het net gepromo veerde Willem II, die hem alsnog de stap naar het profvoetbal liet maken. „Ik heb natuurlijk ontzet tend veel te danken aan Piet de Vi- ser. Behalve dat-ie me een kans heeft gegeven, heeft hij heeft zich het afgelopen seizoen ontwikkeld als een soort tweede vader voor me. 't Is alleen jammer dat een derge lijk iemand zich niet een jaar of vijf eerder heeft aangemeld". r Ronald Koeman tijdens de persconferentie. Hem hangt jan drie duels boven het hoofd i schorsing EINDHOVEN (GPD) Verbijstering en verslagenheid heerste in de PSV-gelederen, na dat de tuchtcommissie van de Europese voetbalbond (UEFA) zaterdag haar onverbidde lijke oordeel had uitgesproken over de 'affaire-Koeman'. Een schorsing van drie wedstrij den in Europees clubverband en een officiële berisping voor PSV. Een uitspraak die de goede uitgangspositie die PSV had ingenomen voor de return aanstaande woensdag tegen Real Madrid op de helling zet. Immers, sleutelfiguur Ronald Koeman zal dan vanaf de tribune moeten toezien. Ook het hoger be roep dat PSV vandaag aantekent, zal aan die omstandigheid niets meer kunnen veranderen. De voor zitter van de commissie van beroep van de UEFA, de Zwitser Zorzi, liet gisteravond in het VARA-pro- gramma Achter het Nieuws weten dat het beroep van de Eindhovena- ren niet voor 1 mei behandeld zal worden en dat van de door PSV Vlak voor het einde van de topper tussen IJsselmeervogels en Noord- wijk ontstond nogal wat opschudding rond de persoon van trainer John Eelman. Aanleiding tot de gebeurtenissen was een onbesuisde actie van de Spakenburgse invaller Jan Loedeman, waarbij Noord- wijk-doelman Dick Dortmundt geblesseerd raakte. Enkele Noordwij- kers wezen de boosdoener terecht en ook Eelman begaf zich binnen de lijnen. Kennelijk dacht collega-trainer Ton Pronk: "Wat Eelman kan, kan ik ook", reden waarom zich opeens twee trainers op het speelveld be vonden. Die gingen ook nog eens met elkaar in discussie, wat hele maal een rellerig sfeertje veroorzaakte. Dat werd een Spakenburgse supporter net even teveel. Hij stormde de grasmat op met de duidelij ke bedoeling Eelman te lijf te gaan, maar werd op het laatste moment door wat verstandiger bestuursleden van de thuisclub van dit voorne men afgehouden. "Ik wilde weten hoet het met mijn keeper was", verdedigde Eelman zijn wandeltocht. "Het was een gemene overtreding. Dick hing in de lucht toen hij omver werd gelopen. Hij kon zich niet verdedigen. En als je dan hoort wat er allemaal naar je hoofd wordt geslingerd... Ja, ook door Pronk, die trouwens altijd emotioneel reageert. Moetje voor de aardigheid eens achter zijn dugout gaan staan, dan kun je horen wat-ie roept tegen de spelers van de tegenpartij". Noordwijk oefent tegen Oranje NOORDWIJK Zaterdageer steklasser Noordwijk fungeert op 27 mei als sparringpartner van het Nederlands elftal. De wed strijd op het veld van Noordwijk begint om 17.00 uur. Het duel betekent voor Oranje de laatste oefenwedstrijd op ei gen bodem, voordat de ploeg van bondscoach Rinus Michels naar Westduitsland vertrekt om daar deel te nemen aan de finale-ron- van het Europese kampioen schap. verwachte opschorting van de straf geen sprake is. Desondanks zal PSV toch be roep aantekenen in de hoop dat de straf van Koeman gereduceerd zal worden. Hoop die gebaseerd moet zijn op de nogal onzorgvuldige ma nier van rechercheren van de tuchtcommissie. Voorzitter Jac ques Ruts, trainer Guus Hiddink, Ronald Koeman en de advocaten Utermark en Van der Staay waren zaterdagochtend naar Zürich afge reisd om de mening van de UEFA- commissie onder voorzitterschap van de Italiaan Alberto Barbe te „De tuchtcommissie heeft zich in haar uitspraak uitsluitend geba seerd op de letterlijke tekst van het artikel", voerde Ruts aan. „Uit ons diepgaande onderzoek is echter ge bleken dat Koeman bepaalde uit spraken niet heeft gedaan en dat er citaten uit hun verband zijn ge rukt". Koeman had in het maand blad Sport International de dood schop die Hans Gillhaus aan Jean Tigana van Bordeaux had gegeven "klasse" genoemd. PSV schorste Koeman voor die uitlatingen voor een wedstrijd en legde hem een geldboete van tienduizend gulden op. Een pittige straf die mede be doeld scheen anderen (de KNVB en UEFA) de wind uit de zeilen te Geschrokken ROTTERDAM (GPD) - Het financiële verlies werd op de overbevolkte Coolsingel als pu re winst begroet. Voor de organisatoren van de internationale marathon telde slechts dat Belayneh Densimo en Achmed Saleh gistermiddag de bezoedelde naam van Rotterdam hadden gezuiverd. Het naar schatting twee ton diepe gat in de begroting werd dan ook be schouwd als een uitstekende investering in de toekomst. Het enthousiasme over het fabel- ste marathon van Nederland kwam net op tijd, want 'Rotterdam' had achtige wereldrecord (2.06.49) r de vermoedelijk 30-jarige Ethio- de afgelopen twee jaar nogal wat pïer, die twee jaar geleden naar ei- gezichtverlies geleden, gen zeggen nog pas 23 was, en de Portugees Carlos Lopes in 1985 uitstekende prestatie van de grote de wereldrecordtijd van 2.07.12 on- der het finishdoek op de Coolsingel doorgesneld, sloeg de stich- i weleer te dam weer het aanzien v£ geven. Het financiële hemzelf en de organiserende stich- favoriet uit Djibouti (2.07.07) zo groot bij de sponsors en verte- genwoordigers van de gemeente ting een verkeerde weg in door zich maken met Nigussie Roba, het 'op perhoofd' van alle atletiektrainers in Ethiopië. Roba verscheen donderdag op Rotterdam dat organisator Joop uit te leveren aan de International Schiphol in het gezelschap Franken met een gerust hart uit kon kijken. "Ik denk dat dit fan tastische resultaat tot gevolg heeft dat onze geldschieters het verlies voor hun rekening zullen nemen en dat wij nu veel gemakkelijker grote sponsors kunnen strikken", blikte de voorzitter van de stichting Rot terdam marathon vlak na de glori euze finish van Belayneh Densimo in de nabije toekomst. De Afrikaanse hulpverlening voor de organisatoren van de groot- Managements Group McCormack. Abebe Mekkonen, die op last van Dit Amerikaanse bemiddelings- de Ethiopische regering op het ADVERTENTIE bureau zou tegen een vergoeding van dertig procent provisie per af gesloten sponsorovereenkomst wel even munt slaan uit het wereld- vlak record van Lopes. Maar McCor- diende mack leverde in de ogen van Fran ken en de zijnen "een regelrechte wanprestatie" door nauwelijks geldschieters te vangen en bijna uitsluitend mee te profiteren van de contracten die de vrijwiliggers van de stichting wisten af te slui ten. Zo heeft McCormack over drie jaar toch nog meer dan vier ton kunnen opstrijken, een maximaal resultaat voor een minimale in spanning. Dranghekken En dan waren er natuurlijk de dranghekken, vorig jaar tijdens de saaie solo van Densimo de blikvan gers bij uitstek. Er werd toen meer gepraat over de vier ton die de or ganisatoren hadden moeten uit trekken om het parcours te beveili gen dan over de prestatie van de Ethiopische winnaar, die in de drukkende warmte niet verder kwam dan een tijd van 2 uur 12.58. Dit jaar nam de gemeente echter de post dranghekken voor zijn re kening waardoor het budget van atletenmakelaar Jos Hermens in één klap werd verdubbeld. De zes ton die de regisseur van Rotterdam nu had te besteden is weliswaar een bescheiden bedrag in vergelij king met het budget van zijn con currenten in Londen en Boston, waar de andere grote voorjaars klassiekers worden gelopen, maar voldoende om aardig zaken te doen. Met vijf Ethiopiërs, de tweevou dige winnaar van de wereldbeker laatste moment van koers wijzigd. Mekkonen, die twee jaar geleden in Rotterdam als eerste en Densimo was gefinisht, de eer van zijn land te verdedigen in Boston. Maar toen de Marxistisch georiënteerde machthebbers in Ethiopië verna men dat ook een een tweetal Zuid- afrikaanse atleten voor de oudste internationale marathon had inge schreven, werd Mekkonen naar Rotterdam gedirigeerd. Redding Daar kwam bondscoach Roba met de organisatie overeen dat het startgeld voor de zeven man sterke Ethiopische ploeg met zo'n veertig duizend gulden zou worden opge trokken, maar dat in het geval van een wereldrecord niet de volledige premie van 50.000 dollar zou wor den uitbetaald. "En dat is onze red ding geweest", haalde Joop Fran ken gistermiddag opgelucht adem nadat hij tot zijn genoegen had ge constateerd dat Densimo in de slot fase van de boeiende monstertocht zijn enig overgebleven concurrent uit het ministaatje Djibouti van zich had afgeschud. "Als Saleh had gewonnen, hadden we de volle mep moeten betalen en dan waren we op z'n Rotterdams gezegd waar schijnlijk nat geweest", aldus Fran ken. van wil weten kan het best zo zijn dat de UEFA door de strafopleg ging die Koeman van PSV kreeg wakker is geschud. Voor zover Re- al Madrid dat al niet heeft gedaan. Want daags na het openbaar wor den van het interview had Leo Beenhakker zich al laten ontvallen dat hij niet uitsloot dat Real Madrid stappen zou gaan ondernemen na die uitlatingen. Voorzitter Ruts gaat er niet vanuit dat Real Madrid de actie op touw heeft gezet. „Ik heb mijn col lega's van Bordeaux en Madrid om trent het artikel ingelicht. Beiden hebben mij laten weten dat voor hen de zaak was afgedaan". Ook Koeman zelf is de mening toegedaan dat de straf op z'n minst moet worden teruggedraaid tot naar zijn mening meer acceptabele proporties. „Ik was op alles voorbe reid, maar niet op zoiets". KNVB-voorzitter Jo van Marle vond het gek dat de UEFA de KN VB niet heeft gehoord. Voorts zei Van Marle zaterdagavond in een te levisie-uitzending geschrokken te zijn van de straf. „Ik ben diep ge troffen door de snelheid van han delen. Dit is niet normaal, al be grijp ik dat men rekening heeft wil len houden met de komende wed strijden". Gisteren voegde Van Marle daaraan toe „dat het nog nooit is voorgekomen dat iemand op grond van een artikel werd ge schorst. Ger Lagendijk, zaakwaar nemer van Ronald Koeman, zette zijn vraagtekens bij het bezoek van de voorzitter van Girondins de Bor deaux aan Madrid tijdens de wed strijd Real-PSV. Wat voor de tuchtcommissie pre cies aanleiding is geweest zo'n zwa re straf op te leggen blijft voorals nog een vraag. Duidelijk is in elk geval dat het de uitspraak op z'n minst opmerkelijk kan worden ge noemd. PSV beweert immers dat de weergave van het interview in het sportmagazine niet klopt en de UEFA heeft geen contact gehad met de schrijver van het artikel of met de hoofdredactie van Sport In ternational. „We weten niet eens of er een aanklacht is ingediend en door wie dat is gedaan", aldus Ruts. Mana ger Ploegsma voegde eraan toe dat „er in de motivering van de straf nauwelijks over het artikel wordt gesproken. De inbreng van de Itali aanse en Spaanse voetbalbond komt nadrukkelijk naar voren". Risicoloos In het competitietreffen met Roda JC bleek gisteren hoezeer de affaire rond Ronald Koeman de Eindhovense gemoederen bezig houdt. De problematiek was aan het spel van de landskampioen af te lezen. Zeker toen Roda JC zich bereid toonde te knokken voor lijfsbehoud. Vanaf dat moment was PSV er alles aan gelegen niet nog meer tegenvallers voor aan staande woensdag te moeten incas seren en nam de ploeg genoegen met de puntendeling (1-1). Nadat Alfons Groenendijk tot twee keer toe dicht bij een treffer was geweest, onder meer met een daverende knal op de lat, bracht Michel Boerebach de thuisploeg aan de leiding. Nadat Gerald Va nenburg de gelijkmaker voor zijn rekening had genomen, beperkte PSV zich tot het nemen van zo min mogelijk risico's, wat de Limburg se degradatiekandidaat goed uit kwam. Belayneh Densimo gaat op de Coolsingel door het lint. Zijn wereldrecord is één seconde scherper dan boven hem staat aangegeven (foto anpj Een faillissement van de stich ting Rotterdam marathon behoort natuurlijk nog altijd tot de moge lijkheden, maar de stichtingsvoor zitter is er heilig van overtuigd dat de sponsors en de gemeente Rot- jaar konden we niet anders. Het deelnemersveld was toen zo matig dat het eigenlijk onverantwoord was de wedstrijd te laten doorgaan. Ik heb zelfs even overwogen om de zaak inderdaad af te gelasten, maar dan ben je natuurlijk wel je mara thon kwijt en het is nog maar de vraag of je die dan weer terug kunt Achmed Saleh, en de Japanse terdam dat dreigende gevaar zullen vijf van de wereldranglijst afwenden. Franken: "We hebben behoorlijk onze nek uitgestoken, misschien verder dan verantwoord was, maar na het debacle van vorig Kunimitsu Ito had Hermens het brede veld toppers bij elkaar dat volgens hem nodig was om Rotter- "Door dat contract met McCor mack en die toestand met die dranghekken was de sam'enstel- ling van het deelnemersveld een sluitpost geworden", vervolgt Franken. "Dat hebben we dit jaar radicaal veranderd, met alle risi co's van dien. Ik heb er slapeloze nachten van gehad en vandaag met het zweet in mijn handen de wed strijd gevolgd. Maar het had niet beter kunnen uitpakken en ik kan me niet voorstellen dat de sponsor en de gemeente ons nu in de steek zullen laten. De publicitaire waar de van dit evenement is natuurlijk ongekend en een betere promotie van de stad Rotterdam niet denk baar". JAAP VISSER MAANDAG 10.20-14.20 BBC 2: Snooker. 14.35-15.00 BBC 2: Snooker. 15.35-16.00 BBC 2: Snooker 16.05-16.50 BBC 2: Snooker 17.00-10.20 BBC 2: Snooker. 19.00-19 55 BBC 2: Snooker. 19.25-20.00 Ned 2: Sportpanorama: met volleybal (Brother Martinus-Animo), een portret van Piet de Boer (voetballer van KV Mechelen) en het doelpunt van de 20.15-20.50 BRT 2: Extra Time 21.15-21 55 Ned 3: Sportstudio. 22.00-22.50 BBC 2: Snooker 22.20-22.50 SKY: Motorsport News. 22.35-23.35 SCH: Voetbalreportages. 22.50-23.50 SKY: Spaans competitie voetbal. 00.40-00.50 BBC 2: Snooker. DINSDAG 11.20-14 20 BBC 2: Snooker. 14.30-15.00 SKY. Motorsports News. 14.35-18.30 BBC 2: Snooker.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 13