D 0 B TELEVISIE TOEGELICHT INGEN 'Wij kunnen nieuwe Beatles worden' NEDERLAND NEDERLAND NEDERLAND WOENSDAG 6 APRIL 1988 RADIO-TV PAGINA 23 GOES - Beeldhouwer Anton Beisens naast het beeld dat hij maakte ter herdenking van de jonge slachtoffers in Japanse bezettingskampen in Se- marang. Een exemplaar van het beeld komt in Semarang te staanen een voor het tehuis van oud-militairen in Bronbeek. (foto and Woordblind In Tijdsein', de actualiteitenru briek van de EO, vanavond aan dacht voor dyslexie (woord blindheid) en leermoeilijkheden, waarvan bijna tien procent van de bevolking last heeft. Er wordt een eenvoudige en effectief ge bleken therapie met onder meer bal-oefeningen getoond. Verder een bijdrage van de Ke- nyaanse correspondent Rafael Tuju over een door Nederland gesponsorde speelfilm waarin Afrikanen aan Afrikanen leren om zuinig met hout om te gaan. De film moet de bevolking erop wijzen dat ze zelf iets tegen het oprukken van de woestijn kan doen. (Nederland 3, 22.40 uur). Frank Boeijen Vanavond zendt Veronica een li- ve-registratie uit van het theater concert 'Welkom in Utopia' van de Frank Boeijen Groep. Met dit programma heeft Frank Boeijen de gebruikelijke concertpodia even vaarwel gezegd. Het succes was er niet minder om: elke thea terzaal die de popgroep aandeed was uitverkocht. Tijdens dit con cert, dat is opgenomen in 'De Vereeniging' in Nijmegen, zingt Boeijen ondermeer 'Kronenbur gerpark', 'Verslaafd aan jou', 'De verzoening' en 'Zwart-wit'. Het geluid van dit programma is digitaal en in stereo opgeno men. (Nederland 2, 21.22 uur). Ronduit Radar Vanavond zendt de Evangeli sche Omroep de eerste afleve ring uit van het nieuwe, veertien daagse, jongerenprogramma 'Ronduit Radar'. Het wordt ge presenteerd door Bert van Leeu wen en Wilma Vlug. Het programma bestaat uit een aantal steeds terugkerende items over een christelijke jongerenor ganisatie, een opmerkelijk jon gereninitiatief, een muziekclip, een goed nieuws-clip, en een agenda met christelijke jongere- nevenmenten. (Nederland 1, 18.30 uur). Af en toe gebeurt het weer eens. Dan smaakt de stier het genoe gen de met lappen zwaaiende opponent op de horens te kunnen ne- n. Deze keer was het de Venezolaanse stierenvechter Oscar Montesinoss, die tijdens zijn optreden in het Spaanse vakantie oord Lloret de Mar niet oplette en door de lucht werd geslingerd. )e man raakte licht gewond. Voor de stier was het slechts uitstel van executie, want uiteinde lijk is die toch volgens de wetten van de matadors het haasje. Porno gepikt Bij een inbraak in een video theek annex postorderbedrijf in Arnhem zijn 900 pornofilms ge stolen. De diefstal moet volgens de politie tussen afgelopen zater dag en dinsdagmiddag zijn ge beurd. Behalve de videofilms na men onbekenden ook een moni tor, een televisie en een faxappa raat mee. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de inbrekers via een kapotte winkeldeur bin nen gekomen. De waarde van het gestolene konr nog niet worden vastgesteld maar volgens de poli tie ging het om duurdere films. Siamese tweeling Benjamin en Patrick Binder, die de eerste zeven maanden van hun leven als Siamese tweeling door het leven gingen, zullen binnenkort weer naar hun ou ders in Westduitsland mogen. De tweeling werd in Baltimore in de VS van elkaar gescheiden en de behandelende arts denkt dat bei den voortaan een normaal leven kunnen leiden. De twee jongens zijn nu 14 maanden oud. Een van de jon gens zal nog een tijdje in het zie kenhuis moeten blijven ter ob servatie. Beide kinderen werden in sep tember tijdens een zeer ingewik kelde 22 uur durende operatie van elkaar gescheiden. De kans op overleving was toen 50-50. De Binder-tweeling zat met het ach terhoofd aan elkaar vast. Popgroep The Mission in Nederland ALKMAAR (GPD) - Hun geluid zit ergens tussen dat van Simple Minds en The Cult in. Ze hebben het in zich qua populariteit de Led Zeppelin van de jaren tachtig (en negentig?) te worden. De vier Brit ten noemen zich The Mission en omgeven zich met een sfeer van magiek en mythologie, die doet denken aan de hippiesymboliek. In hun eigen land slaat dat enorm aan. door Fred Hoogendoorn De debuutelpee 'Gods own medici ne' uit 1986 bereikte daar enorme verkoopcijfers. De rest van Europa, is bijna plat voor dit kwartet, dat een afsplitsing is van de illustere band Sisters of Mercy. The Mission treedt op 7 april op in muziekcen trum Vredenburg in Utrecht. Daar zal de zojuist verschenen nieuwe elpee 'Children' centraal staan. 'Children' is een plaat die velen zal aanspreken. Slepende rock, dramatisch gezongen door Wayne Hussey en - bovenal - immer voor zien van een aanstekelijke melodie. De op het eerste gezicht misschien wat merkwaardige vergelijking met Led Zeppelin (immers een ge neratie terug), is minder vreemd als wordt gekeken naar de produ cer van 'Children': John Paul Jo nes, de bassist van dit reeds jaren opgeheven gezelschap. Missions gitarist, Simon Hink- ler: "Zijn naam dook toevallig op. Wij zochten iemand die niet, zoals de meeste hedendaagse producers, een geluid creëert dat heel eenvor mig is. John Paul Jones bleek er iets aparts van te kunnen maken, hoewel hij weinig ervaring heeft met produceren. Bovendien klikte het tussen ons. Hij werd min of meer een deel van de groep". De opmerking dat 'Hymn' zo zou kun nen zijn weggelopen van een plaat van Led Zeppelin, deelt Hinkler niet. Avontuurlijk Sinds 'Gods own medicine' trok The Mission langs podia in Groot- Brittanniè, de rest van Europa en de Verenigde Staten. Na de tour zette de band zich aan het nieuwe album. "Dat was een zware taak, want het ging om de opvolger van het succesvolle debuut, een crucia le plaat dus. Men vraagt zich dan af of we ook op de tweede plaat nog iets kunnen presteren. Het heeft ons vier maanden gekost om dat aan te tonen". "Het grote verschil tussen 'Children' en 'Gods own medicine' is, dat we onszelf op de nieuwste plaat meer ruimte hebben gegeven voor experimenten, andere dingen dan men van ons is gewend. Avon tuurlijker dan 'Gods own medici ne', dat veel van hetzelfde bevat. Het zou te makkelijk zijn geweest een tweede 'Gods...' te maken". Semi-religieus The Mission heeft enkele irritan te aspecten. Het semi-religieuze en zweverige sfeertje, de soms wel wat erg gezwollen muziek en de vaak bombastische onzinteksten. Echt irritant kan zanger en leider Wayne Hussey zijn. De man is al lesbehalve bescheiden. Vorig jaar zei hij: "Wat U2 en Simple Minds hebben bereikt, kunnen wij over treffen. Wij kunnen de nieuwe Beatles worden". Hinkler: "Hij heeft wel gelijk. We willen groot worden. Als je in deze business am bities hebt, moet dat er één van zijn. Ik zou het prachtig vinden de beroemdste band in de wereld te zijn." The Mission. V.l.n.r. Wayne Hussey, Simon HinklerMick Brown, Craig Adams. 15.25 Lassie, Amerikaanse sene. Afl. Lassie's wonderlijke belevenissen. (The miracle). Las sie is gewond geraakt in een gevecht met een wilde hond en komt zo terecht bij de schapen- boer Will Thorne. Als Lassie echter jonkies krijgt beginnen de problemen 16.55 D'r kan nog meer bij, kinderprogramma 17.20Pablo, kinderserie. Afl.: Pablo gaat bergopwaarts NOS 17.30 Journaal EO EO 18.30 Ronduit Radar, jongerenmagazine ge presenteerd door Wilma Vlug en Bert van Leeuwen NOS 19.00 Journaal EO 19.18 Jody en het hertejong, tekenfilmserie. Afl.4: Het geweer voor de hond 19.45 Jong geleerd, muziekprogramma 20.05 De Campbells, Canadese serie. Afl.1: Hulp voor Duncan. Schotland 1830. Dokter James Campbell wordt te hulp geroepen als Duncan z'n been heeft gebroken. Ondertus sen heeft Neil, de zoon van James, een ge sprek over een mogelijke vestiging in Canada 20.30 Spelregel, spelprogramma 21.27 Het hart op de tong, programma van Henk Binnendijk over geloofsbelevings 21.55 Buddy Green in concert (ronduit), mu- ziekspecial 22.15 Vrije gevangenen, programma met aandacht voor mensen die nit voor hun geloof mogen uitkomen NOS 22.30 Journaal EO 22.40 Tijdsein, actualiteitenrubriek 23.10 Nederlandse orgelpracht, muziekpro gramma met werken van Jan Zwart DONDERDAG NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden VARA 15.30De Onedin Lijn, Engelse serie. Afl.: De zee ligt open. herh. Groot Britaniê 1860. Ja mes Onedin kan het prachtige zeilschip van Kapitein Webster, de Charlotte Rhodes, voor een vriendenprijsje krijgen, maar wel op be paalde voorwaarden... 15.50 De Grote Meneer Kaktus Show met o.a. Peter Jan Rens 16.15 (S) De Jetsons, tekenfilmserie. Afl.: Het kosmische aanzoek van George 16.40 Square Pegs, 20-delige jeugdserie. Afl.1 17.05G.I. Joe. Afl.: Cobra slaat toe 17.30 Dynasty, Amerikaanse serie. Afl.: De on derverhuur. Krystle en Blake wachten nog steeds hulpeloos af tot de politie Krystina en Sarah gevonden hebben. Ondertussen vraagt Nick Kimball Dominique ten huwelijk tijdens een diner VOO 18.15 De heilige koe, auto- en motormagazine 18.55 De Fabeltjeskrant 19.00 (S) Countdown, popprogramma NOS 20.00 (TT) Journaal VOO 20.29 (S) Miami Vice, Amerikaanse serie. Afl.: Het werk van God. Felipe Cruz keert na een paar jaar terug naar zijn familie in Miami. Wan neer zijn oom Ernesto op brute wijze wordt vermoord, gaan Sonny en Gina op onderzoek uit 21.22 Frank Boeijen: Welkom in Utopia, muzi kale special 22.00 Nieuwslijn, actualiteitenrubriek gepre senteerd door Jaap van Meekren en Ruud Hendriks 22.25 Beverly Hills cop I, speelfilm uit 1984 van martin Brest. Met: Eddie Murphie, Judge Reinhold, Lisa Eilbacher e.a. Rechercheur Axel Foley ontmoet na lange tijd zijn oude vriend, de politie-agent Mikey, weer. Mikey vertelt hem iets belangrijks op het spoor te zijn, maar kort daarna wordt hij vermoord. Axel gaat nu achter zijn moordernaars aan NOS 00.05 Journaal DONDERDAG NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden AVRO 15.30 Tussen kunst en kitsch, experts op het gebied van kunst en antiek vertellen bijzon derheden over opmerkelijke sier- en gebruiks voorwerpen. Presentatie: Cees van Dronge- len 17.15 Nieuws voor doven en slechthorenden 17.20 Programma-overzicht 17.30 Journaal 17.45 Sesamstraat FEDUCO 18.00 Medelanders, Nederlanders: Ik en mijn moeder TELEAC 18.30 (TT) Cursus Sociale Zekerheid. Les 3 NOS 19.00 (TT) Jeugdjournaal 19.10 (TT) Het klokhuis, jeugdprogramma met sketches, liedjes en reportages over van alles en nog wat 19.25 TV-3, informatierubriek 20.00 Journaal 20.30 Socutera 20.35 Olymplque Marseille - Ajax 21.00 Real Madrid - PSV 21.45 Olympique Marseille Ajax 22.00 Real Madrid PSV 22.45 Ster 22.52 journaal 23.02 Ster 23.09 Studio Sport (met o.a. Olympique M. - Ajax en basketbal) 23.55 Nieuws voor doven en slechthoren den DONDERDAG NOS 09.00 Nieuws voor doven en slechthorenden FEDUCO 11.10 Fryske literatuer, serie over de geschie denis van de Friese literatuur. Afl.5. Winter* jüenocht 11.30 Einde NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 15.00 Er was eens...het leven, Franse tekenfilmserie 15.25 De avonturen van Teddy Ruxpin, (The adventures of Ted dy Ruxpin), Br 15.50 jeugc 17.30 Einde 17.55 Nieuws 18.00 Tik Tak 18.05 Plons 18.10 Seabert Amerikaanse jeugdserie 18.35 Kiliman i Kilimanjaro, nieuwspro gramma voor tieners met repor tages, portretten en gasten in de studio 19.00 Programma van de Katho lieke TV- en Radio-Omroep' Uit zending door derden 19.40 Mededelingen en program- ma-overzicht 19.45 Nieuws 20.10 Vlaanderen erger je niet, spel- en showprogramma 21.10 Stardrift. Helen Shapiro, op treden m het Casino van Knokke. (herh.) 22.00 Eiland, maandelijks kunst- WOENSDAG Radio 1 na 18 uur EO: 18.45 De vlucht van Hamid, vervolgverhaal. 18.58 EO-Metter- daad hulpverlening. NOS: 19.02 Hobbyscoop. 19.30 Akkoord. 20.02 Langs de lijn. 23.05 Met het oog op morgen. NCRV 00.02 Volgspot. 01.02 Romance 02.02 Nachtex- i. 04.02 Clair-Obscur. 6.02 In't voorbijgaan. 6.07-7.00 Vandaag- Radio 2 na 18 uur NCRV-18.03 De wereld zingt Gods lol. 18.54 In 't voorbijgaan. 19.00- 07.00 Zie Radio 1 Radio 3 na 18 uur NOS: 18.03 Driespoor. VPRO 19.02 Frontlijn. 21.02 Backline Tro- magazine met o.m. De fotograaf Carl de Keyzer en de Britse so praan Emma Kerby 23.00 Nieuws. Aansl.: Paarden- DONDERDAG 15.10 (ZW) Comedy Capers Hoge bezoekers (A royal rumpus), kor te komische film 15.25 De Freggels (Fraggle rock), 15P50Europese volksverhalen. Vandaag: De prinses en de geite- hoeder (The princess and the goat boy). Oostduits volksver haal 18.45 Bijleren, een nieuwe kans. 10-delige serie 19.00 Zonen en dochters (Sons and Daughters). Australische se- 19.23 Intermezzo: Hirtenlied, van Mendelssohn, uitgevoerd door het BRT-koor o.l.v. Eric van Ne vel. (herh.) 19.25 Oshin, Japanse serie 19.40 Mededelingen, en program ma-overzicht 19.45 Nieuws 20.10 Kwidam, videospelletje 20.15 (ZW) De kus (The k.ss), Amerikaanse speelfilm uit 1929 van Jacques Feyder. Irene is ge trouwd met de zijdehandelaar Guarry, welke zeer jaloers is op een longeman die haar avances maakt. In een vlaag van woede probeert hij hem zelfs Ie doden 21.15 Marilyn Monroe. Say good bye to the president, documen- 22ai1einde België/Frans 1 rubriek 19.00 Journaal 19.03 Ce soir, regionaal journaal 19.26 Quick et Flupke. teken'ilm- 19.30 Journaal 20.00 C'est voir, actualiteitenma- gazne 21.00 L' affaire Saint-Romain, se ne Afl.2. Marcel Saint-Romans is nog steeds de gevangene van Jeff Le Normand, die een losprijs vraagt van 10 miljoen voor zijn vrijlating. Marcel stelt hem para doxaal'genoeg voor om de prijs te verdubbelen: 10 miljoen van zijn familie en 10 miljoen van de zaak 21.55 Coup de film, filmrubriek 22.15 Cargo de nuit, cultureel ma- gazin Radio 4 na 18 uur NOS: 18.00 Nws. AVRO: 18.02 Je hoort nog 's wat. 19.00 Het Radio 5 na 18 uur NOS: 18.00 Nws. TROS: 18.10 TROS Kinderforum op vakantie. PP: 18.20 CDA. TROS' 18.30 Tem po Doeloe. NOS: 19.00 Progr. voor buitenlandse werknemers. FEDU CO: 20.30 Medelanders Nederlan ders: Voor Molukkers. 20.55-21.20 Medelanders Nederlanders: Voor Marokkanen 15.30 Zug urn Zug, Iers. (herh.) 179ia5Taqe: 15Taqesschau 17.25 Nur keine Hemmungen 18.26 Tagesschau 18.30 Hier und heute, actualiteiten 18.52 Reich und arm.) 19.58 Programma-overzicht 20.00 (TT) Tagesschau 20.15 Zuckerbaby, Duitse speel film uit 1985 van Percy Adlon 21.40 Das Empire schlëgt zurück Neues britisches Kino 21.50 lm Brennpunkt 22.30 Tageslhemen, actualiteiten 23.00 Chicago Story, serie mis daadverhalen. Afl.: vendetta. Ad vocaat Lou Pellegrino wordt door een Italiaanse gevraagd haar zoon Salvatore te helpen die al zeven jaar in de gavngenis zit. Hij is veroordeeld voor een moord die hij niet gepleegd heeft 01.10Tagesschau 01.15 Nachtgedanken beschou wingen DONDERDAG 09.10 D-e Sendung mit der Maus 09.45 ZDF-info Arbeit und Beruf 10.00 Heute 10.03 Europabeker-voetbal, halve 11.05 (S) Na siehste! 11.50 Umschau 12.10 Kennzeichen D 12.55 Persoverzichl 13.00 Heute 13.15 Einde 15.00 (S) Teletekstoverzicht 15.20 Tagesschau runderen boven de Poolcirkel 15.55 Heute 16.00 Wie die Ewoks ihren Wald retten, tekenfilmserie 16.25 Löwenzahn, kinderserie 16.55 Heute. Aansl: Aus den LÉn- dern, cegionaal overzicht 17.10 (S) Tele-llluslrierte, sport, actualiteiten en amusement 17.45 Unsere schönsten Jahre, een modern liefdesverhaal 18.15 Lotlo-trekking 18.58 Programma-overzicht 19.00 Heute 19.30 (S) Na siehste!. Muzikaal gevarieerd programma 20.15 Kennzeichen D, nieuws uit OMROEP RIJNLAND 19.00-20.00 Voorschoten Lo- Radio 1 voor 18 uur NOS- Elk heel uur nieuws. AVRO: 7.03 Auto in? AVRO aan! (Met om 7.03 AVRO's radiojournaal; 7.50 Econ. nws.; 8.08 AVRO's radiojour naal; 8.25 Financ. nws. en 8.30 Sportinformatie). (NOS: 7.30 Nieuws). 9.05 Arbeidsvitaminen. (10.50-10.59 Leulerkoek en zand- gebak) 11.50 Uit het plakboek van de revue... 12.05 De burgemeester West- en Oost-Duitsland 21.00 Der Denver-Clan (Dynasty) 21.45 Heute-journal 22.10 Die Sport-Reportage 23.10 Schwierige Heimat: 27 Stu- den (27 Horas), Spaanse speel film uit 1986. San Sebastian in Spaans-Baskenland: de 18-jari- ge werkloze Jon staat om 7 uur op om in de haven samen met zijn vriend Patxi een vracht vis bij elkaar te jrijgen. Die verkopen ze op de markt om drugs te kopen Dan wordt bij een uitstapje naar (herh 13.30 14.40 15.00 15.05 15.30 Einde (S) Teletekst-overzicht Programma-overzicht Kim und Co, kinderserie lm Reich der wilden Tiere, Vandaag: Waar de 3 Muppet-Babies. tekenfilr 17.35 Teletekstoverzicht 18.00 Telekolleg II. cursus toege paste natuurkunde. Les 2. (herh.) 18.30 Sesamstraat 19.00 Aktuelle Stunde, regionaal magazine met sport en nieuws 19.40 Raamprogramma van de re gionale studio's 20.00 In Sachen Natur, milieu-ma gazine 20.45 Raamprogramma van de re gionale studio's 21.30 West 3 Aktuell 21.45 Hobbythek Fnsch und fró- hlich in den Frühling mit Krauter- extrakten 22.30 Indien, Mutter Erde, India, matri bhumi), Italiaans-Franse film uit 1957. Een reisverslag en tevens een lilm met verhalen over het oude en nieuwe India, over dieren en mensen en een le- 23.55 Erinnerungen an Roberto Rossellini und India, Mutter Erde, documentaire van Rainer Gan sera. M.m.v. Gil Rossellini, de zoon van Roberto, en Senroy DasGupta, scenario-schrijfster 00.00 Laatste nieuws 16.25 Kick start, informatieve ser voor jonge motorrijders. Afl.2 16.50 Children's BBC 17.00 Pie in the Sky 17.10 Laurel en Hardy, tekenfilm 17.15 Yogi's, treasure hunt, teke 17.35 Take two. jonge kijkers ve is jarig. NOS: 12.56 Meded. voc land en tuinbouw 13.08 AVRO' Radiojournaal (ca. 13.30 Financiee economische informatie.) 14.0! Koperen Ko en Nikkelen Nelis KRO: 16.05 Echo-Magazine Radio 2 voor 18 uur NOS: Elk heel uur Nws NCRV 7.03 Het levende woord 7.10 Van daag.... donderdag. 8 03 Hier en Nu. 8.54 Ontmoeting. 9.03 Wie weet waar Willem Wever woont"? 10.03 Plein publiek. 11.30 De fami- lieshow. 12,40 Middagpauzedienst. 13.03 Hier en nu. 13.20 De lopende band. 14.03 Mixer. 15.03 NCRV coupe soleil. VOO: 17.03 Holland se hits Radio 3 voor 18 uur NOS: Elk heel uur nws. TROS: 7.03 De havermoutshow. 9.03 Tros gou den uren. 12.03 Vijftig Pop of een envelop. 14.03 De nationale hitpa rade top 100 tellen Phillip Schofield wat zij van de BBC-programma's vinden 18.00 Newsround, jeugdjournaal 18.10 Running scared. 6-delige serie. Afl.3 18.35 Neighbours. Australische serie 19.00 Journaal en weerbericht 19.35 London plus, regionaal nieuwsmagazine 20.00 Wogan, talkshow bericht 22.30 Q.ED. Vandaag: Breaking the silene verslag van de behandeling v een 40-jarige vrouw die van ha doofheid wordt genezen 23.00 Sportsmght 00.30 Advice shop. informatief rr gazine. Vandaag: Het stelsel v sociale zekerheid (2) 01.00 Weerbericht 01.05 Einde 07.00 Teletekst 07.35 Leon Errol 07.55 Weerbericht en regionaal bericht 10.00 Nieuws en weerbericht 10.05 Come midnight Monday, 7- delige Australische serie 10.30 Why don't you? Cardiff 11.00 Nieuws en weerbericht. Aansl: Spiderman 11.25 Children's BBC School 11.50 Gran 11.55 Five to eleven 12.00 Nieuws en weerbericht. Aansl. Open Play 13.00 Regionaal nieuws en weer bericht. Aansl.: Daytime live, lunchmagazine 13.55 Regionaal nieuws en weer- 14.00 Journaal en weerbericht 14.30 Neighbours, serie 14.50 All well and good. 8-delige informatieve serie over gezond- 15.50 Nieuws en weeroericnt. Aansl.: Paardenraces te Ascot 16.50 Nieuws en weerbericht 16.53 Regionaal nieuws en weer bericht 17.00 Atic archives, serie met nog nooit vertoonde filmbeelden van haast een eeuw geleden. Afl.6 17.30 The Victorian kitchen gar den. Vandaaq: April Radio 4 voor 18 uur VOO: 7.00 Nws 7 02 Ochtendstem ming. 8.00 Nws 9 00 Veronica's meesterwerken. 100 jaar Concert gebouw en 100 jaar Concertge bouw Orkest 10.50 Muziek voor miljoenen. 12.02 Veronica's mees terwerken. Vervolg 13.00 Nws. 13.02 Nederland Muziekland Klas siek. EO: 14.00 Metronomium in Konsert. 15.30 Zeggen en schrij ven. VPRO: 16.00 De beweging 16.00 Muziekactualiteit; 16.15 Con cert: Walter van Hauwe, blokfluit, 17.00 Audiobox; 17.15 Hel Portret. De librettiste: Eugene Scribe Radio 5 voor 18 uur NOS 6.30-6 49 Scheeovaart- en marktberichten en uitgebreid weer bericht. 9.00 Nws 9 02 NOS Spor tief. 9.25 Waterstanden. RVU 9.30 tijd. KRO 10.00 18.30 Film '88 19.00 Prince Valiant, Amerikaanse speelfilm uit 1954 van Henry Hat- 21.10Wideworld. Afl.:Then mariner, verslag van de reis van musicoloog David Fanshaw door de Stille Oceaan op zoek naar klanken en instrumenten 22.00 M A.S.H. Amerikaanse serie 22.25 A very peculiar practice se- 23.25 Newsnight. actualiteitenma- kaanse comedushow DONDERDAG 07.55 Open University 08.20 Einde 10.00 Teletekst 11.50 (ZW) The Mighty Joe Young, Amerikaanse speelfilm uit 1949 van Ernest B. Schoedsack 13.20 Royal Institute Christmas lectures: The light fantastic 14.20 Hokey Cokey 14.35 King of the Rocker Men. 12- delige serie. Afl.7 14.50 Tekenfilm 15.00 Nieuwsoverzicht en weerbe richt. Aansl.: Great sporting mo ments: Coe Mile '81 en Ovett Mile '81 15.15 Paardenraces te Aintree Grand National Meeting Sky Channel 17.00 The DJ Kat Show 18.00 The Monkees 18.30 I Dream of Jeannie 18.57 The Weather report 19.00 Three's Company 19.30 Time Tunnel 20.30 A Country Practice 21.27 The Weather Report 21.30 Crazy Mama 22.55 report 23.00 International Motor Sports 00.00 Roving report 00.30 UK Despatch 00.57 Weather Report 01.00 Africa. The Bible and the Gun 02.00 Closedown 07.35 The DJ Kat Show 08.35 Dennis 09.05 Countdown 10.05 Headline 11.05 UK Top 40 12.05 Pop Formule me wat. 12.30 Da Capo. 12.53 In gesprek met de bisschop. NOS 13.00 Nws KRO: 13.10 Echo bui tenland. 13 30 De Derde Wereld 14.00 O kwadraat. 14 20 Zin in mu ziek op "5". 14.40 Maria, een beeld van een vrouw. 15 00 Het dossier. NOS: 16.00 Zo kan het ook. 16.30 Emslandlager 17.00 Frontaal KRO 17.25 Marktberichten 17.30 Scheepspraat INFORMATIE VAN DE RIJKSOVERHEID, 17 35 Post bus 51. NOS 17 55 Mededelingen en schippersberichten RADIO WEST 7.15-8.00 ochtendmagazine, met nieuws, aktualiteiten, weers- berichten en verkeersinformatie 12.00-13.00 Lunch-uur. met nwsoverzicht, progr.aank., ser- vicerubr., weerber., verkeersinf., land- en tuinbouwmf., de kwis Hebbes en de voorstelling van de 14.30 Roving Report 15.00Jayce and the Wheeled Warriors 15.30 She-Ra 16.00 The Great Video Race Superchannel 15.30 Nino Firetto Totally Live 16.30 Supertime 17.30 Formula One 18.30 Wanted Dead or Alive 19.00 Capitol 19.25 Weerbericht 19.30 de Witte Neushoorn 20.00 Live at City Hall: Jimmy Wit- herspoon en Nancy Wilson 20.30 Tatort 22.00 Super Channel nieuws 22.15 Super Channel nieuws 22.30 Weerbericht 22.35 Super Sport 23.35 Voetbaluitslagen 23.40 Kolchak 00.40 Formula One 01.40 The Rock of Europe 02.40 Einde DONDERDAG 07.00 Supertime 08.00 Nino Firetto Totally Live 09.00 Sons and Daughters 09.25 Tuinen en landschappen ir Engeland 09.55 Yogalessen 10.05 In gedachten 10.15 Gitaarles 10.30 Exotische specerijen 12.00 Olie. macht e> 13.00 Capitol 13.25 Weerbericht 13.30 Sons and Daughters 14.00 Sterren Privé: Clint 14.25 Weerbericht 14.30 Rockm' in the UK 15.30 Nmo Firetto Totally Liv 16.05 Carabine FM 16.30 Jazz a Montreux 17.00 La Course Autour du Monde 18.00 Récreation 18.40 Des Chiffres et des Lettres 18.55 Flash Info 19.00 Mon Oeil 19.55 Carabine FM 20.25 Temps Present 21.25 Jazz a Montreux 22,00 Journal Télóvise 22.30 Continent Francophone 23.30 Fin de programme LD-Kabelkrant ma t/m vr 23.00-18.00 nieuws uitzending, za en zo 01.00-18.00 nieuwsuitzending. Uitzendge bied: Leiden. Katwijk, Leider dorp, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorschoten. War mond, Zoeterwoude.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 23