DU Jack Nicholson als de duivelse verwenner Rohmer maakt van vierluik verfrissende zedenschets Ingmar Bergman: autobiograaf met durf VRIJDAG 13 NOVEMBER 1987 PAGINA 23 BIOSCOPEN TELEVISIE m i m W m m t- - 4 m m (OP)NIEUW 'Witches of Eastwick' - Lido, Lei- 'One flew over the cuckoo's nest' - net als de vorige film met Jack Nicholson in de hoofdrol, Greenway, Voorscho- 'Blind Date' - geslaagde komedie met Bruce Willis, City, Katwijk BLIJVERS 'Full Metal Jacket' - Stanley Ku bieks visie op de Vietnam-oorlog met ijzingwekkend slot, Luxor, Leiden 'Outrageous Fortune' - Bette Milder middelpunt in hilarische komedie, City, Katwijk 'Rendez Vous' - film van Franse regis seur André Techiné, Trianon, Leiden 'Nine and a half weeks* - erotisch werkje gegoten in één lange video clip, Trianon, Leiden 'Hector' - leuke Urbanus redt nogal knullig filmpje, Lido, Leiden en Euro, Alphen 'Robocop' - robot-agent maakt Det roit weer veilig in eerste Amerikaanse film van Paul Verhoeven, Euro, Al phen en City, Katwijk 'The Untouchables' - spannende, goed gespeelde en fraai ogende mis daadfilm, gebaseerd op oude tv-serie, Lido, Leiden 'Who's that girl' - vraag waarop maar één antwoord mogelijk is: Madonna, Lido, Leiden en Euro, Alphen 'Een maand later' - Monique van de Ven en Renée Soutendijk spelen rol lenspel, Lido, Leiden en Euro, Aphen 'Beverly Hills Cop 2' - de politiepet past Eddie Murphy best, Lido, Leiden en Euro, Alphen 'The Living Daylights' - de nieuwe Bond neemt het op tegen Jeroen Krabbé, Greenway, Voorschoten SEKSFILMS 'Beverly Hills Cox' - Rex, Leiden NACHTFILMS 'Beverly Hills Cox' - Rex, Leiden 'Hector' - Euro, Alphen 'Een vrouw voor elke wens' - Euro, Al phen 'Lovers Lane' - Euro, Alphen 'Robocop' - Euro, Alphen DEN HAAG 'The Untouchables' - Asta (463500), 16 jr. 'Hector', Asta, al. 'Raisng Arizona', Asta, al. 'Havinck' - Babyion (471656), al 'Full Metal Jacket' - Babylon, 16 jr. 'Een maand later' - Babyion, al. 'Who's that girl' - Cineac (630637), al. 'Robocop' - Cineac, 16 jr. 'Something Wild' - Cineac, al. 'Witches of Eastwick' - Metropole (456756), al. 'Radio Days' - Metropole, al. 'Crimes of the heart' - Metropole, 12 jr. 'Secret of my success' - Metropole, al. 'Zoeken naar Eileen' - Metropole, 12 jr. 'Beverly Hills Cop 2' - Odeon (462400), al. 'The Living Daylights' - Odeon, al. 'Making Mr. Right' - Odeon, al. 'Robocop' - Odeon, 16 jr. 'Blind Date' - Studio 656402), al. 'Outrageous Fortune' - Studio, 16 jr. '84 Charing Cross Road' - Studio, 16 jr. AMSTERDAM 'Hector' - Alfa (278806), al. 'Een maand later' - Alfa, al. 'Raising Arizona' - Alfa, al. 'Radio Days' - Alhambra (233192), al. 'Crimes of the heart'- Alhambra, 12 jr. "Die Untouchables' - Bellevue Cine rama (234876), 16 jr. •'Havinck' - Cinerama, al. 'Full Metal Jacket' - Calypso (234876), 16 jr. 'Crazy Love' - Calypso, al. 'Outrageous Fortune' - Cinecenter (236615), al. 'Max, my love' - Cinecenter, 16 jr. 'Working Girls' - Cinecenter, 16 jr. 'Radio Days' - Cinecenter, al. 'Zjoek' - Cinecenter, 16 jr. 'Beverly Hills Cop 2' - Cinema Int. (15124), al. 'Witches of Eastwick' - Cinema Int., al. 'Mannequin' - City (234579), al. 'Making Mr. Right' - City, al. 'Robocop' - City, 16 jr. 'Lethal Weapon' - City, 16 jr. 'Living Daylights' - City, al. 'Zoeken naar Eileen' - City, 12 jr. 'Something Wild' - City, 12 jr. 'Crazy' Love' - Kriterion (2317080), 16 jr. 'Alamo Bay' - Kriterion, 16 jr. 'Girls of the night' - Parisien (246540), 18 jr. 'Pruimebloesem' - Parisien, 18 jr. 'La Famiglia' - The Movies (245790), 16 jr. '84 Charing Cross Road' - The Movies, 16 jr. 'La Mitad del Cielo' - The Movies, 16 'Witches of Eastwick' - Tuschinski, al. 'Naam van de roos' - Tuschinski (262633), al. 'Blind Date' - Tuschinski, al. 'Radio Days' - Tuschinski, al. 'Secret of my success' - Tuschinski, al. 'Beverly Hills Cop 2' - Tuschinski, al. 'Livng Daylights' - Tuschinski Cineac (243639), al. 'Havinck' - De Uitkijk (237460), 16 jr. Wie donderdag een beetje vroeg uit de veren is, vrij heeft en een moeilijke film niet schuwt, kan om 10.00 uur op Duitsland 1 'Charlotte' zien. Het is een film van Frans Weisz die nu zoveel succes heeft met 'Havinck'. Hier in wordt het verhaal verteld van een joodse schilderes die aan vankelijk ontsnapt aan de Nazi's, maar later toch wordt gepakt en in Auschwitz om het leven kwam. De schilderijen die Charlotte in haar korte leven maakte, getuigen van het joodse drama. Hoofdrollen van Birgit Doll en Derek Jacobi. Op een iets passender tijdstip wordt woensdagavond 'Asphalt Jungle' uitgezonden: 20.15 uur. Een knappe misdaadfilm van John Huston met Sterling Hay- den in de hoofdrol. In één van de bijrollen is Marilyn Monroe op vallend aanwezig. Dezelfde dag om 17.30 uur op Duitsland 1 'Yentl' van en met Barbra Streis and. Vooral een vehikel voor de ster zelf, waarin ze ook overtuigt als een meisje dat zich in Oost- Europa voordoet als jongetje om hogerop in de maatschappij te komen. In de Woody Allen-reeks op BBC 2 is maandagavond om 22.00 uur 'Bananas' te zien. Eén van de eerste Allen-films, waarin hij zichzelf een centrale rol geeft in een Zuidamerikaanse revolu tie. In de Eric Rohmer-reeks op België Frans dinsdagavond 'Pauline a la plage'. Een jeugdig meisje begeleidt haar tante op een strandvakantie, waar tante in vuur en vlam raakt voor een cy- John Huston - regisseur van 'Asphalt Jungle'. (archieffoto) nische schrijver. Pauline slaat het met verbazing gade (22.35 uur). Op BBC 2 morgenavond 'Sen- so' van Luchinö Visconti. Een historische liefdestragedie, waarin Alida Valli een patriotti sche gravin speelt, die verliefd wordt op een luitenant van het Oostenrijkse bezettingsleger. Visconti brak hiermee met het neo-realisme.. Pas jaren later werd 'Senso' erkend als een mijl paal in zijn oeuvre (22.50 uur). 'The witches of Eastwick'; regie: George Miller; hoofdrollen: Cher, Michelle Pfeif fer, Susan Sarandon en Jack Nicholson; theater: Lido Leiden Met duivels genoegen zet Jack Ni cholson het plaatsje Eastwick op stelten. Meestal krijgen duivels in films meteen met uitdrijvers te ma ken ('The Exorcist'), maar in 'The witches of Eastwick' krijgt het Kwaad alle tijd om de zonnige zijde van de zonde te tonen. In het suffige plaats Eastwick, waar het godsbesef nog een stevige greep op de gemeenschap heeft, dagdromen drie ongetrouwde da mes van een opwindende man. Voor die rollen hebben de filmma kers Cher, Susan Sarandon en Mi chelle Pfeiffer weten te strikken. Zo is 'Witches of Eastwick' dus een beetje voor elck wat wils, want die combinatie nodigt mannen uit naar dromenland. Enfin, de hemel be trekt, het onweer dondert en hun wens wordt verhoord: de heksen van Eastwick krijgen hun droom prins. Darryl Van Horne heet de vreem deling die de dames een voor een het hof maakt en onder de sluier van een gezellig gezin weinig min der dan een harem begint. Daarvan spreekt heel Eastwick schande. Eén vrouw beseft dat dit het werk van de duivel moet zijn en dat wordt haar op gruwelijke wijze fa taal. Zoals er ook een einde komt aan alle verderfelijke lol als de da mes toch nog tot uitdrijving beslui ten. Het verhaal is net zo snel verteld als de film voor mijn gevoel voorbij was. Dat kun je positief en negatief uitleggen, en in beide gevallen is daarvoor wat te zeggen. 'The wit ches of Eastwick' is dun vermaak. Alsof je in een suikerspin bijt. Be loofd wordt zoiets als een botsing der de seksen, maar de verfilming van John Updikes gelijknamige boek kan dat niet echt waarmaken. Hoeft dat ook niet, want de film is toch vooral bedoeld als amuse ment en dat laat zich slecht verdra gen met een boodschap. Dat 'The witches of Eastwick' zich zo licht laat consumeren, kan ook als een compliment worden uitgelegd: je verveelt je geen mo ment. Nergens wordt gelukkig de schaterlach gezocht. Waarom ook als een glimlach al voldoet. In de rol van sardonische charmeur is het vooral Jack Nicholson die de lachers op zijn hand krijgt en het zichtbare plezier waarmee de film is gemaakt, werkt beslist aansteke lijk. BART JUNGMANN Darryl Van Home (Jack Nichol son) heeft een luxueus huis betrok ken in Eastwickcompleet met bin nenbad. Daar laat hij zich verwen nen door één van zijn drie vrien dinnen, Jane Spofford (Susan Sa randon). (foto pr) Nadat Rohmer zijn publiek de sensatie van dit moment heeft la ten meebeleven, verplaatsen we ons naar Parijs waar Reinette in middels bij Mirabelle is ingetrok ken. 'Le gargon de café' is een zeer rake schets van een onenigheid met een onvriendelijke ober, die Mirabelle ervan verdenkt niet te willen betalen. Wanneer Mirabelle hem bestraft door inderdaad niet te betalen, gaat Reinette de volgende dag terug om alsnog het kopje kof fie af te rekenen. De vraag hoe een individu zich in de hedendaagse maatschappij ethisch correct gedraagt, wordt nog nadrukkelijker gesteld in het derde verhaal. De een helpt een winkeldievegge uit de problemen en komt zo in het bezit van een tas vol heerlijke, maar gestolen delica tessen, terwijl de ander in de more le problemen komt als ze wordt ge confronteerd met een oplichtster op het station. In het laatste ver haal hebben beide dametjes een fi losofisch evenwicht gevonden en lichten ze met vereende krachten een weinig ethisch handelende ga leriehouder op. Rohmer is er wederom in ge slaagd met zeer beperkte middelen een interessante zedenschets te ge ven, die dit keer bovendien een grotere amusementswaarde heeft dan in het verleden wel het geval is geweest. LEONARD ENGEL Ingmar Bergman. (archieffoto) "Ik begon onmiddellijk te huilen, kreeg op mijn duvel, verdween on der de tafel, waar ik verder raasde, kreeg te horen dat ik in ieder geval mijn mond moest houden, holde naar de kinderkamer, vloekte en tierde, wilde weglopen, viel ten slotte van verdriet in slaap". Kerstmis in huize Bergman. Va der had zijn domineesjasje verruild voor zijn rookjasje, was in zijn vro lijkste humeur en hield een berijm de toespraak tot de gasten. Na het ontbijt in de vroege ochtend ging iedereen weer naar bed, bij de mid- dagkoffie begon het al Scandina visch te schemeren, een paar vrien den musiceerden wat en bij het avondeten kwamen eindelijk de cadeaus op tafel. In het midden stond de cinematograaf te pron ken. Maar die ging aan de neus van Ingmar voorbij. "Het was mijn broer die hem kreeg", en Ingmar ontstak in razernij. Midden in de nacht ontwaakte hij. "Ik wekte mijn broer en stelde hem een ruil voor. Ik bood hem mijn honderd tinnen soldaten aan voor de" cine matograaf. Omdat Dag een groot leger had en altijd in krijgslustige ondernemingen was verwikkeld, kwam de afspraak tot beider tevre denheid tot stand". Het begin van twee uiteenlopen de carrières. Dag Bergman richtte een aantal jaar later de Zweedse na zi-partij op, Ingmar Bergman werd toneel- en filmregisseur. Een jaar voordat hij zijn laterna magica (to verlantaarn) verkreeg, was Ingmar voor het eerst naar de bioscoop ge weest. "Ik werd getroffen door een koorts die nooit meer over is ge gaan". Aan de vooravond van zijn ze ventigste verjaardag heeft Ingmgar Bergman over die koorts een boek geschreven. Een autobiografie in de ware zin des woords. Bergman laat geen onderwerp onbesproken, ook niet zijn overhaaste vertrek uit Zweden na problemen met de be lastingen. En hij geeft een fraai ge formuleerd inzicht in zijn ziel. Hoe die werd gevormd in zijn kinderja ren en hoe hij daar zelf weer vorm aan gaf in zijn theaterbewerkingen en vooral in zijn films. 'Fanny och Alexander', zijn af- scheidsfilm vier jaar geleden, is daarvan het bekendste en duide lijkste voorbeeld. Het contrast tus sen de behagelijke gezelligheid bij grootmoeder en het rigide domi neesmilieu hoef je niet eens tussen de regels te zoeken, het staat er ge- Bergman heeft daarbij voor een vorm gekozen, waarin hij zichzelf als het ware voor de spiegel plaatst. Anekdotische herinneringen uit zijn jeugd sluiten naadloos aan bij het leven als volwassene. Zoals zijn films scherpe karakterstudies wa ren (soms doeltreffend, soms zeur derig), zo spaart hij nu zichzelf evenmin. Over zijn omgang met vrouwen, die hij - kinderen of geen kinderen - zonder veel scru pules achterliet, schrijft hij be schaamd: "Ik herken mezelf haast niet". En ook tegenover zijn werk staat hij zeker niet kritiekloos. Hij er kent ruiterlijk de mislukkingen en buigt deemoedig het hoofd voor het meesterschap van Andrej Tark- ovski. "Hij was de grootste van ons allemaal. Een ziener die zijn visioe nen heeft weten te ensceneren in het moeilijkste maar ook het gewil ligste van alle media. Ik heb mijn leven lang staan kloppen op de deuren van de vertrekken, waarin hij zich zo vanzelfsprekend be vindt. Een doodenkele keer is het mij gelukt naar binnen te sluipen, maar de meeste van mijn bewuste inspanningen zijn geëndigd in ge nante mislukkingen". Voorbeel den noemt hij ook: 'Het Slangeei' en 'Van aangezicht tot aangezicht' (in de vertaling van Karst Wouds tra ten onrechte 'Gelaat tegen Ge laat' genoemd) Wie zichzelf een spiegel voor houdt, moet rekening houden met onaangename verrassingen. Een autobiograaf moet de durf hebben dat op te schrijven. Ingmar Berg man had die durf. BART JUNGMANN 'Laterna Magica' - Ingmar Bergman (Mculenhoff); ƒ37,50. 'Quatre aventures de Reinette et Mira belle'; regie Eric Rohmer; hoofdrollen: Joëlle Miquel, Jessica Forde en Marie Rivière; theater: Kijkhuis, Leiden. Wie de films van Eric Rohmer zo langzamerhand wel denkt te heb ben gezien, moet zich toch laten verrassen door 'Quatre aventures de Reinette et Mirabelle'. Het is zijn zoveelste film over de dagelijkse beslommeringen van nog net niet volwassen meisjes, maar dit keer is er meer ruimte voor ironie en hu mor. Ik moet toegeven dat dit in het oeuvre van deze onwaarschijn lijk produktieve cineast een vera deming is. Rohmer mag dan in de kring van vakgenoten en de kritie' grote waardering rekenen, het A ge heel verbazingwekkend wanneer menig toeschouwer gauw genoeg krijgt van het eindeloos geklets van verwende meiskes en irritante juffies die steevast zijn films bevol ken. Het aardige van Reinette en Mirabelle is dat zij zich nu eens niet bekommeren om het kiezen van de ware Jacob. Geen vervelend ge zeur over relaties, maar het zoeken naar praktische antwoorden op vragen over goed en kwaad staat centraal in de vier verhaaltjes rond de twee meisjes. Reinette is een ietwat braaf en naïef plattelands meisje dat een meisje uit de grote stad, Mirabelle, de geheimen en geneugten van het Een onvriendelijke ober leest Reinette en Mirabelle de les (foto pr; buitenleven bijbrengt. In het eerste verhaal 'l'Heure bleue' gaat het evenals in Rohmers voorgaande film 'Le rayon vert' om een bijzon der natuurverschijnsel. Het blau we uur is het moment van absolute stilte in de natuur als de nachtdie ren zijn gaan slapen en de dagdie- ren nog niet zijn ontwaakt. FILMS OP VIDEO De films die op video verschij nen zijn bijna allemaal Engelsta lig. Duitse films worden in ons land vrijwel nooit op video gezet, Zweedse evenmin (Bergman kan nog zo beroemd zijn, de distribu teurs zien geen brood in hem), Spaanse en Italiaanse mondjes maat. Franse films, die komen er nog wel eens, maar wat doet menige distributeur: hij laat de 'film na synchroniseren in het Engels. Dat is zelden een plezier. Neem 'Asphalt warriors' van Sergio Gobbi met Daniel Auteuil, Mari- sa Berenson en Marcel Bozzuffi. De film is in het Frans opgeno men en Engels ingesproken. He lemaal lipsynchroon is dat niet gebeurd en al was dat wel zo, dan nog houd je nog het gevoel gehad dat taal en beeld niet bij elkaar passen. 'Asphalt Warriors' gaat over een bende-oorlog in Parijs en dat is heus geen onderwerp waar de originaliteit afdruipt. Maar een Fransman maakt zo'n film toch net even anders van toon en sfeer dan een Amerikaan en om dat verschil nu afbreuk te doen door nasynchronisatie, dat vind ik ei genlijk niet erg deugen. Van RCA. Helemaal Frans is 'Prunelle blues' van Jacques Otmezguine, evenmin een hoogvlieger, maar met een onvoorspelbaar verloop dat de film aardig maakt. Het gaat weer eens over drugs en striptease, maar hoofdrolspeler Michel Boujenah heeft weinig aan die geneugten omdat hij het grootste deel van de film in een ziekenhuisbed ligt. Achter el kaar komen de andere spelers op bezoek en buiten het hospitaal zorgen ze voor moord en dood slag. De ontknoping zal u verras sen. Van Esselte CIC. Om meteen het Franse aanbod af te ronden noem ik 'Asterix contra Ceasar', een tekenfilm van Paul en Gaetan Brizzi naar de tekenstrip van Goscinny en Uderzo. De stripboeken van As terix zijn al jarenlang een groot succes en de films die naar aan leiding van de boeken zijn ge maakt, doen het in de bioscoop ook heel behoorlijk. 'Asterix contra Ceasar' is in de serie ver filmde Asterix-verhalen een heel behoorlijke. Van Esselte. In Australië is al jarenlang een forse produktie van mini-tvse- ries. Verhoudingsgewijs komen vrij veel van die series op video uit, waarschijnlijk omdat ze vaar dig zijn gemaakt, geheel zijn af gestemd op de smaak van een ge middeld publiek en omdat ze weer eens wat anders bieden dan het Amerikaanse werk, waarin steeds hetzelfde groepje overbe kende acteurs opduikt. 'Tracy' van Don Crombie en Kathy Mueller bevat geen beken de acteurs maar heeft wel alles waarop liefhebers van mini-se ries zitten te wachten: drama tiek, ruzies, verzoening en het buitengebeuren in de vorm van de cycloon 'Tracy' die in korte tijd het gehele plaatsje Darwin van de kaart veegt. De film duurt vier uur. Van Esselte. Korter, maar met zijn twee uur toch nog aan de lange kant is 'The Molly Maquires' van Mar tin Ritt, een sfeervol werk over de ellende van Ierse mijnwerkers in Amerika. Sean Connery en Ri chard Harris stelen de show met uitstekende acteerprestaties. Ook Esselte. Vlotter gemaakt en ook wat nonchalanter is 'Go/or Gold' van Stuart F. Fleming over hardlo pers die naar de top willen, maar dat alleen kunnen als ze een knieval maken voor de plaatselij ke gangster (een rol van Came ron Mitchell, ooit te zien in 'High Chapparal'). De hoofdrollen wor den gespeeld door James Ryan FILMHUIZEN 'Go For Gold' - een video-film over hardlopers. en M'Zwandile. Van Vestron Vi deo. Na het succesvolle 'Police Aca demy' kwamen er veel films met 'Academy' in de titel. De meeste zijn nogal slecht. Een uitzonde ring maak ik voor 'Stewardess Academy' van Ken Blancato, een film die goed op tempo ligt, knap wordt gespeeld en waarin heel aardige grappen zitten. Leuk voor een saaie middag. Van RCA. PETER DE ZWAAN Het festival Film Architectuur maakt komende week een sprong van Filmhuis LVC naar LAK-Cinema. Van- en morgen avond is in het filmhuis nog 'One from the heart' van Francis Coppola te zien. Zondagavond draait hier 'Naked City', een film noir van Jules Dassin, die geheel is opgenomen in New York (21.15 uur). Een dag later begint het LAK zijn aandeel in het festival met een serie documentaires over de ze stad (20.00 uur). Om 22.00 Uur gevolgd door 'Things to come', een verfilming van H.G. Wells' visie op de toekomst. Dinsdag om 20.00 'Stazione Termini' van Vittorio de Sica, waarin een vrouw op het Romeinse station aarzelt tussen weggaan en blij ven. Om 22.00 uur 'The Crowd', een klassieke film van King Vi- dor uit het stomme tijdperk. Een dag later op hetzelfde tijdstip een andere film van Vidor: 'The Fountainhead'. Om 20.00 uur vooraf gegaan door 'Berlin, Symphonie einer Grosstadt', een al even klassieke film van Walter Ruttmann. Donderdag wordt om 20.00 uur begonnen met een paar docu mentaires over steden, om 22.00 uur gevolgd door 'Germania an no zero', een film van Roberto Rosselini die zich afspeelt in oor logsruïnes. Volgende week vrij dag de beroemde toekomstvisie 'Metropolis' van Fritz Lang (20.00 uur) en om 22.00 uur twee korte films: 'Le Tour' van René Clair en 'The black cat' van Ed gar Ulmer. Het Filmhuis stapt volgende week in een ander festival: 'Afri ca in the picture'. Woensdag wordt 'Ceddo' vertoond, een film van de Senegalees Ousmane Sembene. Van alle Afrikaanse filmmakers is hij in het westen de bekendste (20.00 en 22.15 uur). Een dag later is 'Pousse-Pousse' te zien, een luchtige komedie die in het eigen continent veel suc ces had (21.15 uur). In het Kijkhuis draait tot en met zondag (20.00 en 22.15 uur) 'Working Girls', een documen- taire-achtige film over het leven als hoer. Een film van Lizzie Bor den. Maandag tot en met woens dag 'Subway', een thriller die zich voor een flink deel afspeelt in de ondergrondse van Parijs. Hoofrol van isabel Adjani (19.30 en 21.45 uur). Maandag in het Kijkhuis 'Vi- vement Dimanche', de laatste film van Francois Truffaut. Dins dag 'Le Bal' van Ettore Scola, waarin de wereldgeschiedenis in de ruimte van een balzaal wordt verteld. Beide films beginnen om 20.00 en 22.15 uur. Woensdag draait hier 'Once upon a time in America' van Sergio Leone (20.00 uur). Het Filmhuis in Lisse (in cultu reel centrum Artopa) heeft maandag 'Mona Lisa' op het pro- gramma staan. Bob Hoskins keert na een paar jaar gevangenis terug in het criminele milieu en is ontzet over alle veranderingen (20.30 uur).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1987 | | pagina 23