NEDERLAND jl NEDERLAND NEDERLAND 0 NEDERLAND Kapsalon ZATERDAG 14 MAART 1987 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden KRO 15.00 Muppet Baby's, tekenfilmserie. Afl.: Het Rijks-Muppet- Museum KRO/RKMKON15.25 Het verhaal, bijbelserie voor de jeugd Afl.: Het lotenfeest KRO 15.40 Opdracht voltooid: hoger dan de Everest, documentaire over een geslaagde poging om met twee hetelucht-ballonnen de Himalaya over te zweven 16.15 Klassewerk, spelprogramma. Gasten: Long Story Short en Gerard Joling 17.30 Journaal KRO 17.41 Brandpunt zaterdageditie Na 18 uur 19.00 De Fabeltjeskrant, kinderprogramma (T T 19.05 Zeker weten NOS 20.00 Journaal KRO 20.28 KRO's Boven Mijn Pet Show. Presentatie: Ted de Braak KRO/RKK 21.57 Applaus KRO 22.57 Vastenmeditatie in het Mozeshuis in Amsterdam KRO 22.57 In 't holst van de nacht, Amerikaans-Canadese politiese rie. Afl.: Maanlicht. Een vrouwelijke agente weet zich te intro duceren in het nachtclubleven NOS 23.55 Journaal 00.00 Nieuws voor doven en slechthorenden NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden FEDUCO 16.30 Voorlichting over het komende programma: Meer Cul turen NOS 17.15 Paspoort voor Marokkanen FEDUCO 17.45 Medelanders Nederlanders. Programma voor Marokka nen: Darbat addariba (De klap van de belastingen). Taal: Ma rokkaans-Berber Na 18 uur NOS 18.15 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.20 Paspoort voor Italianen 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal. (T.T.) 19.00 Journaal VOO 20.00 Bodylijn, maandelijks magazine waarin de nieuwste snuf jes en trends op het gebied van mode en uiterlijk worden be handeld 20.25 Veronica film, magazine met clips, voorbeschouwingen van nieuwe films en interviews 20.50 Executioner's song, Amerikaanse tv-film van 1982 naar het gelijknamige boek van Norman Mailer. Gary Gilmore heeft ongeveer de helft van zijn leven in de gevangenis gezeten. Als hij pas vrij is pleegt hij twee moorden. Hij wordt ter dood veroor deeld en verzoekt zelf om een zo spoedig mogelijke uitvoering van het vonnis NOS 22.30 Journaal 22.40 Studio Sport 23.10 Nieuws voor doven en slechthorenden 23.15 Executioner's song, vervolg 00.55 Einde ZATERDAG gramma voor Arabieren 12.00 Rox Box. gevarieerd jonge renprogramma gepresenteerd door Ray Cokes 13.00 Tribune économique et so ciale: La FGTB. Herh. 13.30 La pensêe et les hommes, programma over filosofie en le- kenmoraal. Vandaag: L'affaire Lyssenko. Herh 14.00 Emission dialectale: Revue du 75ème anniversaire de la Royale Compagnie du Cabaret Tournasien Wallon, fragmenten uit deze revue van 1982 14.45 Jazzconcert met de Turkse musicus Ok en het Turkse jazz orkest Tems vanuit Brussel 15.30 Libre accès. informatief ma gazine voor minder validen Met als gast: Salvatore Adamo 16.25 Marco Polo. serie met Ken Marshall. Denholm Elliot. Tony Vogel e a 17.25 Noubanimé, kinderprogram ma met Gummi Bears 17.50 Arts magazine, cultureel ma gazine. 14.00 Bonjour la France. Frans voor beginners. Les 24: De Sa- voya: Ski en Savoye. M.m.v. Wil- fried de Coo en Claude Lom bard. 14.30 Loon naar werken? De so ciale verkiezingen.(2) 15.00 Wikken en wegen, maande lijks consumentenmagazine. 15.50 Einde 16.00 Lifeboat. Amerikaanse speelfilm uit 1944 van Alfred Hitchcock 17.55 Nieuws 18.00 Tik Tak, kinderproqramma. 18.05 Plons. Afl.: Plons en het everzwijn. 18.10 Merlina. Vlaams jeugdfeuil- leton. Afl.. De klusjesman Met: Lea Couzin, Mieke Bouve. Jan 18.35 Rondomons: Kijk mij 19.00 Joker-trekking 19.05 Boeketje Vlaanderen, toeris tisch magazine met toeristisch portret: Heusden-Zolder; Dit leu ke land: Agenda. Presentatie: Gerty Christoffels 19.35 Lottotrekking, paardekoer- sen, mededelingen en program ma-overzicht 19.45 Nieuws 20.15 Kunst-zaken 20.20 Nationale Eurosongfinale, programma waarin zal worden uitgemaakt wie er naar het 32e Eurovisiesongfestival op 9 mei in Brussel zal worden afgevaar digd 21.55 Rigoletto. Michel Follet praat leuke, grappige fragmenten uit buitenlandse programma's aan elkaar. Met o.a. professor Chron, Alas Smith Jones en The Two Ronnies 22.25 Sport op zaterdag 22.40 De schuilplaats (Hideaway). Engelse thrillerserie. Met: Ken Hutchison, Clare Higgins en Ron Moody Afl.4 23.30 Poolshoogte, tweewekelijks programma met praktische infor matie over astronomische ver schijnselen aan de hemel 23.35 Nieuws met aansl.: Coda Van den koekoek en den ezel, van Jef van Hoof, uitgevoerd door Koen Cruckx, zang en Mare Matthijs, piano 23.55 Einde België/Frans 1 11.20 Interwallonie: Eilikoum. pro- NOS 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden TELEAC 14.25 Ca va?, cursus Frans. Les 17: (herh.) 14.55 Cursus tekenen en schilderen, les 11 (herh.WT.T.) NCRV 15.30 Vrouwtje Theelepel, tekenfilmserie 15.40 (ZW) Comedy Capers. Vandaag: De leeuw is los. met Billy Bevan uitvinder (The inventor) met Snub Pollard 15.50 Kids, Canadese serie over kinderen uit zomaar een straat in Toronto. Afl. 10: De verhalen van Ryan 16.15 Grote verhalen voor kleine mensen, serie getekende Bij belverhalen voor kinderen. Afl. 24: Elia vraagt om brood 16.25 Dinges 16.50 Welles nietes NOS 17.30 Journaal NCRV 17.35 De Gummieberen 18.00 Gewoon geloven, gespreksprogramma o.l.v. ds. Leen van Ginkel 18.30 U zij de Glorie NOS 19.00 Journaal NCRV 19.05 De Carsons (Carson's Law), Australische serie 19.45 The Cosby Show, comedyserie. Afl.. A girl and her dog 20.15 (S) Muziek met Marco, muziekprogramma van Marco Bakker m.m.v. het Metropole Orkest o.l.v. Rogier van Otterloo. Gasten: Melanie Holiday, Ineke Berends, The Merry Minstrels, e.a 21.05 Anna Karenlna, Amerikaanse speelfilm uit 1985 geba seerd op het gelijknamige boek van de Russische schrijver Leo Tolstoi. Tweede en laatste deel. Anna probeert een echtschei ding door te drukken, maar moet daarvoor haar zoontje opge ven 22.10 Rondom Tien: levenverlengend, Henk Mochel in gesprek met mensen die de biologische grens van het leven proberen te verleggen 23.05 St. Elsewhere. Afl.: Lust et Veritas. De nieuwe plastische chirurg breekt vrouwenharten NOS 23.55 Journaal 00.00 Nieuws voor doven en slechthorenden MAANDAG NOS 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden VARA 14.30 Howard's way. Afl.:2 15.20 Eastenders 15.50 De film van Ome Willem, Afl.: Ze gaan naar België 16.10 (TT) Zeg 's AAA, Afl.18. (herh.) 16.36 Jem 16.58 Lucky Luke, tekenfilmserie. Afl.21: Naijver in Painful Gulch 17.22 Sonja promotie: Waar gaat Sonja het vanavond over heb ben? NOS 17.30 Journaal VARA 17.47 Anti pasta, muziek en amusement bij Adeline van Lier 18.40 Joker 18.45 Télétourisme. toeristisch magazine van Guy Lemaire. Met: La mémoire des pierres. oude gebouwen onder mentenzorg; regels bij het sport- 19.21 Lotto en joker 19.27 Quick et Flupke, tekenfilm 19.30 Journaal 20.00 Le jardin extraordinaire, na tuurfilmserie gepresenteerd door Arlette Vincent 20.30 l'Homme du Kentucky (The Kentuckian), Amerikaanse speelfilm uit 1955 van Burt Lan caster. 22.10 Inédits, documentaire serie bestaande uit amateur-opna men. Aansl.: Lotto en Joker 22.50 Laatse nieuws 12.10 Plusmirus 12.55 Persoverzicht 13.00 Heute 13.15 Programma-weekoverzicht 13.45 Die Töchter der Marie Curie, reportage over vrouwen in de wetenschap 14.30 Sesamstraat 15.00 T elefant, informatief pro gramma i Alfred Biolek Gasten Hu- II ZONDAG 13.00 Tagesschau 13.15 (S) Teletekst-overzicht 13.30 Einde 15.30 (S) Teletekst-overzicht 15.50 Tagesschau 16.00 Die Montagsfamilie, 13-deli- 17.45 Tagesschau FEDUCO 10.00 Ideeënbank, serie gewijd aan maatschappelijke activitei ten in diverse Nederlandse regio's. Afl. 13. Drenthe, (herh.) 10.30 Rekenen. Afl.2: Tellen en optellen (Het tellen en schatten van grote en kleine hoeveelheden) (herh.) 11.00 Medelanders Nederlanders: Holandski Jugosloven-Ju- goslovenski Holandjani program o naturalizaciji (Naturalisatie). Bestemd voor Joegoslaven. (herh.) 11.30 Open Universiteit 008 -Werken met gegevens, (herh.) NOS 12.00 Het Capltool, directe uitzending waarin belangrijk binnen- en buitenlands nieuws wordt geanalyseerd en toegelicht 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden FEDUCO 17.35 Medelanders Nederlanders: Hollandse Nieuwe, afl.6. (herh.) 18.00 Werken aan Werk -Electrotechniek. Afl.4. Communicatie, NOS 18.25 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesamstraat 18.45 De afwas in de ijskast, informatief kinderprogramma 19.00 Studio Sport 19.55 Trekking van de Lottogetallen 20.00 Journaal VPRO 20.10 Van Kooten De Ble, satirisch programma van Kees van Kooten en Wim de Bie 21.02 Diogenes, reportages van internationaal belangwekkende fenomenen en gebeurtenissen 22.12 The Inside Story, zesdelige Engelse serie die zich af speelt in de hectische kranten- en uitgeverswereld. Afl.3. Ge ruchten doen de ronde dat de gevreesde kranten,agnaat Ben net de krant wenst over te nemen 23.02 Beter dan God -een fantastische vertelling, drieluik over genetische manipulatie. Deel 2: Goed is aleen het beste NOS 00.28 Journaal MAANDAG NOS/NOT 10.00 Het wereldje van Rimpel en Veertje. Afl.2 10.30 Einde 11.00 Leven de lente, afl.1 11.30 Einde NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden FEDUCO 17.40 Rekenen, afl.3: Aftrekken 17.55 Nederlands - Taal. tekens en regels. Afl.19: Benoemen van bijzinnen 10.00 Eucharistieviering vanuit Brussel 11.00 Confrontatie 12.00 Einde 14.15 Luister met de ogen. Les 24: Meubels. 14.30 Thuiszorg. Afl.1Een nieuwe kijk op Mobiliteit, zelfstandig heid in het dagelijks leven en or ganisatorische aspecten van thuiszorg 15.00 Kwizien, tips voor koken en lekker eten. 15.20 Bloemen in het zand Flo wers in the sand), Canadese jeugdfilm. 15.50 Juke Box 16.00 Eiland, maandelijks kunst magazine. 17.00 Paradijsvogels. Vlaams feuilleton gebaseerd op het to neelwerk van Gaston Martens. 17.40 (ZW) Comedy Capers: Een natte vakantie (vacation bound- )korte komische film. 17.55 Niews 18.00 Tik Tak. kinderprogramma 18.05 Liegebeest: Lieve Dikkie. 18.20 Leven en laten leven, na- - tuur- en milieuprogramma .19.40 Mededelingen en program- ma-overzicht 49.45 Nieuws 20.00 Kijk uit) Verkeerstips. Van daag: Noodsituaties bij het inha len van een vrachtauto 20.05 Sportweekend 20.35 Het Pleintje. 21.20 De meeloper (Die Mitléufer). Westduitse documentaire uit 1984 van Erwin reizer over 'de kleine man' tijdens Nazi regime in Duitsland 22.55 Nieuws met aansl.: Coda: Haikoe van Jaak Fontier 23.15 Einde MAANDAG 20.00 Cinéma la une 20.05 L'Esprit de familie, spelpro gramma. 21.20 Le justicier solitaire (a real American hero), Amerikaanse 17.20 ARD-Ratgeber: Gezond heid 18.00 Tagesschau 18.05 Wir über uns 18.10 Sportschau 18.40 Lindenstrasse, serie 19.10 Weltspiegel, reportage van 20.0 J Preus- België/Frans 1 10.00 P M E L'Exportation, matieve serie. 10.30 Les chrétiens dans la vi 11.00 Protestantse kerkdienst 12.00 Faire Ie point, discussiepro gramma 10 Agatha Christie, serie X) Billet de faveur: Le noir te va i bien, toneelstuk van Pierre 17.10 Le défi pacifique, documen taire-serie over de economische positie van de landen rond de Stille Oceaan 18.10 Noubanimé, kinderprogram- 18.30 Week-end sportif 19.27 Quick et Flupke, tekenfilm 19.30 Journaal 10.00 Der Glanz der Moguln, docu mentaire serie over deze uit cen traal Azië afkomstige nomaden. 10.45 Die Sendung mit der Maus 11.15 Fragen Sie Dr. Winter!, infor matief kinderprogramma. Van daag: Het ideale lichaam 12.00 (S) Der internationale Früh- schoppen, journalistenforum 12.45 Tagesschau. met Wochen- spiegel 13.15 Magazin der Woche. regio naal magazine 13.50 Der kleine Vampir. kinderse- i heinrich Heine 14.45 (ZW) Damals, Duitse speel film uit 1943. Met Zarah Lean- der. 16.15 Kunst im Alltag. Vandaag. Beschilderde muren 16.45 Eucharistieviering vanuit de Wallfahrtskirche Herrgottsruh in Friedberg 20.15 Sachsens Glanz i sens Gloria, tv-film in 21.50 Hundert Meisterwerke. Van daag: Wolf VostellMiss Amerika 22.00 Tagesschau 22.05 Führen oder wegschauen? Ammerkungen zur Risikogesell- schaft 22.50 Bücher-Report, overzicht van de in het voorjaar nieuw uit te komen boeken. 23.50 Tagesschau 23.55 Nachtgedanken, beschou wingen door Hans Joachim Ku- MAANDAG 10.50 WK Kunstrijden schaats 11.50 Umschau 12.15 Weltspiegel bert en Kathe Heyne. Circus Roncalli. eva 16.45 Australien-Express. serie. Afl Ein ereignisreiches Fest. Met o.a. Louise Clark, Priscilla Weems en Jay Kerr (REGIONALE PROGRAMMA'S: WDR 17.30 Hier und Heute unterwegs 17.55 WWF 18JJ5 Sportschair Met oa: a Bundesliga-voetbal b Tennis- Daviscup: Spanje-Bondsrepu- bliek Duitsland 19.57 Programma-overzicht 20.00 Tagesschau 20.15 Es geigt sich was. klucht 20.15 (S) Von Ihnen ausgewèhll: Melodien für Millionen. amuse mentsprogramma gepresen teerd door Dieter Thomas Heek. Met: Rex Gildo. Fischer Chöre. Caterina Valente e.a 21.55 Heute 22.00 Das aktuelle Sport-Studio, gepresenteerd door Dieter Kür- ten. Aansl.: Lottotrekking 23.15 (ZW) Der Gefangene von Al- catraz (The birdman of Alcatraz). Amerikaanse speelfilm uit 1961 01.40 Heute S) Trekking v 11.15 Fernuniversitat im Dritten: Frauen im Recht: Neues Schei- lottoge- dungs-Unrecht? Informatieve 0 Das Wort zum Sonntag, i 21.50 Tai Wort z ditatie 22.05 (Twee kanalen) Das Schwert (Ming Jian), Chinese speelfilm uit 1980. 23.30 Das schwarze Reptil (The reptile), Engelse speelfilm uit. 1965 01.00 Tagesschau 01.05 ARD Sport extra WK Kunst rijden op de schaats Commen taar: Hans-Joachim Rauschen- bach 12.00 Nachbarn in Europa, infor matief magazine voor buitenlan ders en Duitsers. (12.00 Grie kenland. 12.20 Spanje. 12.40 Joegoslavië) 12.00 Die Sport-Reportage. Recht streekse uitzending van de Ten- nis-Daviscup vanuit Barcelona. Finale dubbelspel Spanje-West- duitsland. AanslW.K.Kunstrij den op de schaats vanuit Cincin- 16.00 (S) Weltstars singen die schönsten Melodien. operette- concert gepresenteerd door Ilse Werner. Met Ludwig Baumann, Helen Donath, Anna Moffo, het Omroep Orkest van de SWF o.l.v. Emmerich Smola e.a 17.15 Danke schon, verslag van de actie Sorgenkind en bekend making van de grote prijs 17.25 Heute 17.30 Landerspiegel, actualiteiten 18.20 Königlich Bayerisches Amts- gericht, serie 18.57 Programma-overzicht 19.00 Heute 19.30 Das Erbe der Guldenburgs. 16.05 Teletekst-overzicht 16.30 Telekolleg II: cursus psycho logie. AflDenken en fantasie 17.00 Telekolleg II: cursus wiskun de. Afl.: Potenzfunktion und Ex- ponentialfunktion 17.30 Der stumme Dialog, informa tieve serie over hedendaagse techniek. Afl.10: Computers - of Het einde van het gesprek? 18.00 Englisch für Anfanger. cur sus Engels. Les 18: Something for everybody 18.30 Abgestaubt. jeugdmagazine 19.00 Aktuelle Stunde. regionaal magazine met nieuws en sport 20.00 Tagesschau met weerbe richt 20.15 Sport im Westen 21.00 Gott und die Welt: Die Wan- derung ist nicht zu Ende, repor tage over de Siebenbürger sak- klankbeeldserie. Afl.3: De op komst van de nationale stijl 22.25 Spatvorstellung: Das Biest muss sterben (Que la béte meu- re). FRansialiaanse speelfilm uit 1969 van Claude Chabrol 00.10 Laatste nieuws 18.05 Journaal weerbericht 18.15 Sport 18.20 Perfect Strangers, Ameri kaanse comedyserie 18.45 Jim'll fix it. Jimmy Saville 20.30 One by one. serie geba seerd op de autobiografie van een dierenarts. 21.20 Bergerac, detectiveserie 22.15 Journaal. Sport en weerbe- 00.25 Deadly Harvest. Amerikaan se speelfilm uit 1972 01.40 Weerbericht 14.05 Open University 15.05 Chess classic 15.35 Juliana - a portrait 16.00 Saturday Cinema (ZW) Da vid Coppertield. Amerikaanse speelfilm uit 1935 van george schaats vanuit Cincinatti 18.45 The week in the Lords. Christopher Jones praat met Peers van alle politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in het Hogerhuis t weerbericht 20.35 The middle of life, program ma waarin dirigent Simon Rattle een gesprek heeft met de Duitse componist Hans Werner Henze 21.35 Saturday review: informatie over muziekprogramma's op BBC 3 22.20 Fanny and Alexander, Zweedse speelfilm uit 1982 van Ingmar Bergman. Met: Ewa Fro- ling, Pernilla Allwin, Bertil Guve e.a. Deel 3 23.20 Film Club: (ZW) The seventh seal (Det sjunde inseglet), Zweedse speelfilm uit 1957 van Ingmar Bergman. 01.00 Einde Sky Channel vervult hartewensen v i kinde- 19.20 Little and large Show, amu sementsprogramma met Syd Little en Eddie Large 19.55 Bob's full House, spelpro gramma 12.05 Sky Trax. Popmuziek 14.40 Ice Fjockey 1986 87 15.40 International Motor Sports 1987 16.45 Three's Company 17.15 Sky Trax. Popmuziek 18.15 Land of the Giants 19.10 Swiss Family Robinson 51.55 The Deadly Ernest Horror Show. The Sweet Scent of Death 09.30 Heilige Mis> vanuit Bruchkö- bel 10.15 Stadtschreiber Matinee: Im Unterhaus, reportage van de jaarlijkse uitreiking van de Duitse Kleinkunstprijs 11.15 Die Sport-Reportage: Ten- nis-Daviscup vanuit Barcelona. Derde ronde enkelspel: Spanje- Westduitsland. 14.25 Architektur am Scheideweg, informatieve serie. 14.55 Heidi, tekenfilmserie 15.20 Löwenzahn, kinderserie 15.50 Frankensteinds Tante, grie- zelkomedie 16.45 Bill Cosbys Familien-Bande (Bill Cosby Show). Amerikaanse 16.10 Einblick: Der Dönekessan- ger vom Reperal, filmportret van een oude Dönekes-zanger uit Sauerland 17.20 Heute 17.25 Priester, serie tv-films. Van avond: Acht Tage in den Bergen, zio Silone. 18.10 Tagebuch, nieuws uit de evangelische-protestantse we reld 18.25 Essen wie Gott in Deutsch- land, culinaire serie 18.50 Programma-overzicht 19.00 Heute 19.10 Aus der Bundeshauptstadt Bonner Perspektiven. 19.30 Kaum zu glauben. amuse mentsprogramma 20.15 Dallas - wie alles began, tv- film. 22.35 Heute 22.40 Die Sport-Reportage W.K Kunstrijden op de schaats vanuit Cincinatti 23.40 (S) Fascination Musik: Grote dirigenten - beroemde orkesten, de Berliner Philharmoniker o.l.v Herbert von Karajan: Symfonie no. 3 in Es. gr.t Eroica', Beetho- 00.35 Heute MAANDAG 16.00 Heute 16.04 Christsein im Alltag, informa tieve serie over geloof m alle daagse situaties Aansl.: Heute- Schlagzeilen 16.35 Die Schilfpiraten, serie naar de verhalen van Arthur Ranso- 17.00 Heute. Aansl.: Aus den LSn- dern 17.15 Tele-lllustrierte: Actualitei ten, sport en amusement 17.50 SOKO 5113, politieserie MAANDAG 09.30 Telekolleg II. cursus Eng Afl.: Switchboard 10.00 Telekolleg II. cursus nati kunde. Afl.: Draaibeweging. 10.30 Telekolleg II 09.55 Play School -hallo again, 10.15 Lent service: St John's Taunton 11.00 Magazine voor Aziaten 11.30 Take nobody's word for it. populair wetenschappelijk ma gazine '1.55 The interview game: Job in- view Lyn Marshall's every Afl.: Shoulder stand 12.30 Parent programme: informa tieve serie over opvoeding 12.45 Telejournal, informatieve se- 13.10 Sign extra, programma voor doven en slechthorenden 13.35 Farming, agrarisch nieuws 14.00 This week, next week. actu- 11.00 Journaal en weerbencht 11.05 Neighbours, sene 11.25 Phillip Schofield met pro gramma-informatie en verjaar dagswensen 11.30 Play School, kleuterpro gramma 11.50 Beertje Paddington 11.55 Five to eleven 12.00 Journaal en weerbericht 12.05 Gardener's world in Italy. Shades of Villa Taranto 12.35 Open Air, kijkers kunnen te lefonisch reageren op BBC tv- programma's 13.00 Journaal en weerbericht 13.20 Tom O'Connor Roadshow. live show vanuit de regio 13.55 Regionaal nieuws en weer bericht 14.00 Journaal en weerbericht 14.25 Neighbours, Engelse serie 14.50 Hokey-Cokey, kinderpro gramma 15.05 Ironside, detective-serie 15.55 Music match 16.25 Valerie, serie 16.50 Children's BBC 17.00 Postman Pat, tekenfilm 17.15 Captain Caveman, tekenfilm 17.25 Jackanory of Sky Channel 08.00 Fun Factory 11.40 Transformers 12.05 Sky Trax. Popmuziek 14.35 US College Football 15.40 The Ice Race 16.40 Fashion TV FTV 17.05 Hollywood Close-Up ADVERTENTIE Wel 'ns in een echte kapsalon geweest, heren? Zo niet. dan is dat wél jammer. Want je zou eens moetenweten hoe verrassend eigentijds men bijvoorbeeld bij Tom Westen tegen een mannenkop aan klikt. Tien tegenéén dat je daar weer als herboren de kapsalon uitloopt! Waarom dan wel? Nou. gewoon omdat je er dan nèt even anders uitziet. En dat voel je. wassen, knippen, drogen v a. f 29,50 wpstpn 16.00 The Philadelphia Story. Amerikaanse speelfilm uit 1940 17.50 Samenvatting W.K. Schaat- 18.30 Antiques Roadshow: infor matieve serie. 19.15 Lifelinel 19.25 Journaal en weerbericht 19.40 Songs of praise, geestelijke muziek. 20.15 Last oft 16.00 Cox and Box, operette van Gilbert en Sullivan 17.00 The Sheffield Gang Wars. 17.15 Programma weekoverzicht 12.55 Persoverzicht 13.00 Sehen statt hóren, weekma- gazine voor slechthorenden 13.30 Ihre Heimat - unsere Heimat, programma voor werknemers uit Portugal, Italië en Turkije 14.30 Sport im Westen extra: Ten- i Davis-Cup. Uitzending v 17.30 Lebendes Licht: Das Ge heimnis der Biolumineszenz, na tuurfilm over fluorescerende die- 18.00 Sie kam aus dem AH. Tsje chische kinderserie. 18.30 Schul-Zeit: Was ist das Abi- tur noch wert? Informatief jeugd magazine 19.00 Aktuelle Stunde. regionaal magazine met nieuws en sport 20.00 Tagesschau met weerbe richt 20.15 Geschlchte: Adenauer, do cumentaire serie over Adenauer. 21.00 Wirtschaftsstudio 21.45 WDF-Extra-Spiel. Uner- reichbare NShe, tv-film 23.15 Experimente: Der Dauphin, tv-film van Stephan Sachs 23.40 Laatste nieuws 22.05 Nieuws en weerbericht 22.20 That's life! Consumentenin formatie, misdrukken, komische kleine incidenten en humor uit het dagelijks leven, aangedra- 00.05 Simon King's country diary 00.55 Weerbericht 08.00 Breakfast t 09.40 Watchdog, magazine 09.55 Regionaal Nieuws en weer bericht 10.00 Journaal en weerbericht 10.05 Day to day. actueel discus sieprogramma 10.45 Parent programme, informa tieve serie over opvoeding marks met James Wood, piano 18.20 Thinking aloud, actueel dis cussieprogramma. Vandaag: Big Bang 19.00 Ski sunday 19.30 The Money programme, fi- nancieel-economisch magazine 20.15 On the house, doe-het-zelf programma 20.45 The first Eden. The gods enslaved, documentaire-serie van David Attenborough over de geschiedenis van het Midden- landse Zee gebied 22.25 Did you see?, discussies over deze week uitgezonden tv- programma's 23.05 Screen two: Going home. Amerikaanse speelfilm uit 1971 00.45 Internationale Britse kam pioenschappen daris 01.20 Einde MAANDAG 09.55 The week in the Lords Christopher Jones praat met pers van alle politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in het Hogerhuis 23.15 Sky Trax Popmuziek 00.45 The World Tomorrow 01.15 Closedown Superchannel 12.30 Chart attack v- 15.30 Super Sport with Paul McDowell 17.30 Oft the Wall 18.30 Van der Valk 19.30 Great Railway Journeys Coast to coast in the usa 20.30 Stones in the Park 21.30 Saturday Night Theatre 22.30 Night Fright. Kolchak 23.30 Closedown 01.35 Videopix 02.00 The European Top 40 03.00 The Smooch 04.00 The Music Box Special 05.00 Off the Wall 06.00 The Face 13.00 ITN News 13.05 Saint and Greavsie 13.30 Ice Skating 4.20 The Fall Guy ther 18.05 Walt Disney Presents 18.15 Blockbusters 18.45 The A-Team. 19.45 Bobby Davrc'S TV Weekly 20.15 Me and My Girl 22.00 Hunter 23.00 Aspel and Company 23.45 Film: Private benjamin (1980) 01.45 The Call of the Cloister, follo wed by Closedown 15.00 Sports 16.00 Cargo de Nuit 17.15 D'Autres Beiges 18.00 Récréation 18.40 Des Chiffres et des Lettres 19.00 Cargo de Nuit 19.30 Autant Savoir 19.55 La Mésaventure 21.30 Arts Magazine 22.00 Journal Télévisé 22.30 Télé-tests 15.35 See hearl, gevarieerd maga- 16.00 Journaal en weerbericht 16.03 The Ascent o» man, dertien delige documentaire-serie van J Bronowski over de ontwikkeling n weerbericht 16.54 Regionaal nieuws en weer bericht 17.00 Pamela Armstrong, amuse mentsprogramma. Vandaag met The Broadway Press Guild Award 17.55 Simon Brett 18.30 The Time Tunnel Chase through Time 19.25 Fantasy Island 20.20 A Man called Horse. Film 22.20 Hollywood Close-Up 22.45 The Coca-Cola Eurochart Top 50 Show 23.45 Sky Trax. Popmuziek 00.45 Closedown MAANDAG 07.25 The DJ Kat Wake-up Club 07.30 The DJ Kat Show 08.30 Sky Trax. Popmuziek 12.10 The Cocoa-Col^ Eurochart Top 50 13.10 Skyways 14.00 Woman's day 15.00 Tales of Wells Fargo. Ride 19.30 Benny Hill 20.30 Action drama 21.30 Tales of the unexpected 22.00 Live Television Awards from Manchester 23.30 Closedown (Eclipse) 03.00 Martin Buchanan 04.00 Music Box Live - with Simon Potter 05.00Countdown - wrth Adam 17.00 The DJ Kat Show Superchannel 07.00 The Smooch 08.00 Funbus 11.30 Videopix 12.30 Music Box Special 13.30 What a Picture! 14.00 Streetwise 14.15 Tomorrow's World 14.45 What the European Papers say 15.00 Super Channel News Re- 15.30 Super Sport with Paul McDowell 17.00 The European Top 40 MAANDAG 07.00 Hippo 08.00 Amanda Redington 09.00 Sons and Daughters 09.30 Baby Co. 10.00 Follow Me 10.15 What The European Papers Say 10.30 Emmerdale farm 11.00 Take Six Cooks 11.30 Nino Firetto 12.30 The Name of the Game 14.00 Sons and Daughters 14.30 Hippo 15.30 Star Fleet 16.00 Music Box live with Simon Potter 17.00 Countdown with Adam Curry 10.25 Cartoon 10.30 Disney's Adventures of the Gummi Bears 11.00 No.73 11.30 The Adventures of Black Beauty 12.00 Morning Worship 12.45 The Old Testament in Art 13.00 Weekend World 14.00 The Berverly Hillbillies 15.00 Encounter 15.30 The Big Match Live 17.30 Supergran 18.00 International Athletics 19.00 The Television Show 19.30 ITN News, followed by Wea- 19.40 Highway 20.15 Catchphrase 20.45 Surprise Surprise 21.45 ITN News, followed by Wea ther 22.00 Clive James on Television (herh.) 22.30 British Academy Awards MAANDAG 10.25 Anglia News and Weather followed by Schools 10.30 Picture Box 10.47 Stop. Look. Listen A 10.59 Time for a Story 11.11 A Place to live 11.28 Choices 11.45 The German Programme 12.07Let's go Maths 12.19 Scientific Eye 12.41 Search 13.00 Flicks, (herh.) 13.10 Let's pretend 13.30 A woman's world 14.00 News at One 14.20 Anglia News and Weather 14.30 Monday Film Matinee Red Skies of Montana. (1952) 16.25 Anglia News 16.30 The Young Doctors 17.00 Tickle on the Turn 17.10 Batfink (herh) 17.20 How dare you! 17.35 Roadrunner 17.45 The Secret World of Polly Flint 15.00 Le seul témom 16.40 Découvertes et aventures 17.00 Sports 18.00 Magazine Culinaire 18.30 Le mot juste 19.00 La chance aux chansons 19.30 Les joyeuses c 21.30 Histoires naturelles 22.00 Journal Télévisé 22.30 7 sur 7 - Magazine d'inlor- 17.15 Making of Daniel Lavoie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1987 | | pagina 27