ZATERDAG 3 JANUARI 1987 RADIO-TV PAGINA 21 een klein kind, Annie. De buurt kijkt haar wel 15.50 Film van Ome Willem, kleuterprogramma met Edwin Rutten. Vandaag: het buitenland 16.10 Zeg 's AAA, comedyserie. Afl.8. (herh.) 16.35 Jem, Amerikaanse tekenfilmserie over twee concurrerende popgroepen 17.00 Lucky Luke, tekenfilmserie. Afl.: Dr Doxey's elixer NOS 17.30 Journaal VARA 17.47 Gil en Julie, Belgische tekenfilmserie. Van daag: Spannende wedstrijd 17.52 De Smurfen, tekenfilmserie naar de strips van Peyo. Vandaag: Een dagje smurfin NOS 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden KRO 11.00 Eucharistieviering vanuit de O.L. Vrouwe- kerk te Bilthoven 12.00 Einde NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden NCRV 15.20 Midwinterfilm: Dumbo, het vliegende oli fantje, een Walt Disney tekenfilm. Dumbo wordt geboren als kind van een circusolifant. Helaas heeft hij hele grote oren, waardoor alle dieren in het circus hem uitlachen. Maar hij kan er wél mee vliegen... 16.20 Grote verhalen voor kleine mensen, kinder programma. Afl. 14: Jezus geeft de mensen te eten 16.25 Dinges, spelprogramma. Gasten: Lous Haas- dijk en Pierre van Ostade. Presentatie: Marti- ne Bijl 16.50 Welles nietes, discussieprogramma met Le- gien Kromkamp NOS 17.30 Journaal NCRV 17.35 De Gummiberen, tekenfilmserie van Walt Disney. Afl.: Het geheim van het Gummibes sensap 18.00 Ander nieuws, kerkelijke rubriek. Vandaag: van dorpspredikant tot kerkvader: Karl Barth 18.25 Weg van de snelweg, serie reportages over cultureel en natuurlijk schoon. Vandaag: Kent, een park van duizend jaren oud NOS 19.00 Journaal NCRV 19.05 Nieuwjaarstoespraak van de NCRV-voorzit- ter Th. D. Jansen 19.10 Midwinterfilms: The Love Bug, Amerikaan se speelfilm uit 1969 van Robert Stevenson. Herbie, een wel zeer bijzonder Volks wagen tje, zoekt en vindt een baas: Jim Douglas. Sa men doen ze mee aan een wonderbaarlijke ra- 20.55 The Cosby Show, Amerikaanse comedyserie. Wanneer zijn vaste partner ziek wordt scha kelt Cliff voor zijn kaartavond zijn vroegere leraar Engels in. Een saaie wetenschapper, hoewel... 21.20 Quo Vadis, zesdelige dramaserie naar de ge lijknamige roman van Henryk Sienkiewicz. Deel 6. (slot): de vervolging van Christenen in Rome is in alle hevigheid losgebarsten. Ook Lygia lijkt ten dode opgeschreven Marcus stelt alles in het werk om haar te redden 22.20 Meditatief moment, korte overdenking 22.25 St. Elsewhere, Amerikaanse serie over een ziekenhuis in een volkswijk. Terwijl de 50-ja- rige Dee Macaluso als exhibitioniste menige mannenzaal in beroering brengt, verleent Dr. Ehrlich onderdak aan een collega, iets waar hij al snel spijt van krijgt NOS 23.15 Journaal 23.20 Nieuws voor doven en slechthorenden MAANDAG NOS 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden VARA 14.30 Howard's way, dertiendelige Engelse serie over een rijke Engelse familie. Afl.5: Leo Ho ward is verliefd op Avril Rolfe en om haar aandacht te trekken wil haar gaan helpen haar huisje op te knappen 15.20 Eastenders, Engelse serie over het lief en leed rond Albert Square, hartje Londen. Af- 1.5. Er arriveert een nieuwe bewoonster: Mary Smith, negentien jaar, punk en moeder van FEDUCO 11.00 Medelanders Nederlanders, programma voor Marokkanen: Darbat addariba (De klap van de belastingen) 11.30 Open universiteit: Evenwicht, cursus econo mie. (herh.) NOS 12.00 Het Capitool, directe uitzending waarin be langrijk binnen- en buitenlands nieuws wordt geanalyseerd en toegelicht 12.45 (S) Middagvoorstelling: Concert uit Assisi; Het Symfonie Orkest van RAI Rome o.l.v. Pe ter Maag m.m.v. Lillian Watson, sopraan en Uto Ughi, viool. Werken van Mozart en Beet hoven 17.05 Studio Sport: Tafeltennis - Top 12 in Basel FEDUCO 17.35 Medelanders Nederlanders, serie van en over minderheden jongeren in Nederland. Afl.: 3. Hollandse Nieuwe (Herh.) 18.00 Werken aan Werk -In de bouw. Vandaag:L Nederland is klaar NOS 18.25 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesamstraat 18.45 De afwas in de ijskast, informatief kinder programma 19.00 Studio Sport 19.55 Trekking van de Lottogetallen 20.00 Journaal VPRO 20.10 Kamagurka Herr Seele 20.16 Jane in de woestijn, Engelse serie naar de gelijknamige strip uit The Daily Mirror. Jane en haar hond, Fritz von Pumpernikel, worden nogmals gevraagd werk voor de geheime dienst te verrichten; samen moeten ze een be langrijk wetenschapper naar Egypte brengen 21.06 De vrije tijd, 4-delige documentaire-serie over de wijze waarop Nederlanders hun vrije tijd doorbrengen. Afl.l: Sport en fitness. Re portage over de strijd die 300.000 mensen we kelijks aanbinden met hun verloederde li chaam 21.53 Star Quality, serie van 4 Engelse drama's naar verhalen van Noël Coward. Afl.l: Star Quality. De jonge toneelschrijver Brvan Snow denkt het eindelijk gemaakt te hebben met zijn stuk 'Stones in Heaven'. Maar een ontmoeting met de hoofdrolspeelster gooit roet in het eten 23.10 Kamagurka Herr Seele 23.15 Miles of smiles, years of struggle, Ameri kaanse documentaire van Paul Wagner over de sociale strijd en bewustwording van de zwarte bedienden van de Pullman-firma NOS 00.13 Einde MAANDAG NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden FEDUCO 17.40 Dag doktor, serie over gezondheid. Afl.: 9. Voorbehoedsmiddelen 17.55 Nederlands -Taal, Tekens en Regels. Afl.: 9. Veranderend werkwoord Sportschool De VPRO-televisie besteedt deze maand in vier films aandacht aan de manier waarop Nederlanders hun vrije tijd doorbrengen. De eerste aflevering van de reeks, met „sport en fitness" als onder werp, wordt zondagavond uitge zonden. De camera volgt een aantal Amsterdammers zowel thuis als in een fitness-centrum. Gekozen is voor een zo droog mogelijke registratie. Vragen worden nauwelijks gesteld, de mensen portretteren zichzelf. De redenen om het centrum te bezoeken, blijken per persoon nogal uiteen te lopen. Een meisje is ontevreden over haar slappe bilspieren en wil daar door trai ning iets aan doen. Een jongen, overdag werkzaam als kok, zegt het gevoel te hebben „alles mis te lopen" wanneer hij eens een avond trainen overslaat. Het cen trum blijkt hem een belangrijk sociaal houvast te bieden. De man die als bewaker in een juwelierszaak werkt, gaat trainen om zijn opgekropte agressie kwijt te raken. Zonder zijn fit- ness-nurties zou hij zich waar schijnlijk autorijdend ren, vreest hij. Alle bezoekers hebben gemeen dat zij het sport centrum als een tweede huis be schouwen. De piepschuimen rotspartij met waterval in de ont vangsthal is door de bezoekers zelf gebouwd. Voorop staat het lichaam, de gezondheid, vertellen alle be trokkenen. Maar ook de verpak king van dat lichaam blijkt een niet te verwaarlozen factor. Een jongen blijkt vijftien trainings pakken te bezitten. Als er maar Kappa op staat. Instructeur W. den Os („Ik ben een man die alles in de praktijk geleerd heeft") is relatief de meest nuchtere onder de gepor- tretteerden. Een soort vaderfi guur voor de jongelui. Maar voor de opname („Ben je al aan het filmen?") wil hij toch best even laten zien wat hij in huis heeft: samen met twee leerlingen geeft hij een body-build-demonstratie. Volkswagen 'Herbie' HILVERSUM (GPD) - Wie in Hollywood naar de handafdruk ken van beroemde filmsterren kijkt in het cement voor Grau- man's Chinese Theatre, stuit op een gegeven moment ook op een handafdruk. Die is dan van een Volkswagen 2000, bijgenaamd Herbie. De 'kever' kreeg deze eer omdat de auto de grote ster was in eerst 'The Love Bug' en ver volgens in 'Herbie rides again', 'Herbie goes to Monte Carlo' en 'Herbie goes bananas'. De Walt Disney Studio's creer- den in 1969 Herbie en haalden met de eerste film 'The Love Bug' - vanavond te zien bij de NCRV - meteen het grootste kas succes van dat jaar binnen. De Disney-mensen, met hun grote ervaring op het gebied van ani matie- en trucagetechnieken, ga ven aan de 'kever' menselijke ei genschappen mee en dat bete kent dat de auto in de verhalen kan denken en voelen en boven dien nogal eigenwijs door het le ven gaat. Voordat 'The Love Bug' in pro ductie ging, werd tevens proef gedraaid met een Toyota, een Fiat en de Morris Minor. Met die auto's zou de film ook gemaakt kunnen worden, concludeerden de technici. Dat uiteindelijk de keuze toch op een Volkswagen 1200 (bouwjaar 1963) viel, was louter toeval. Scenarioschrijver en producent Bill Walsh, was het namelijk opgevallen dat de 'ke ver' van de mannen, die met de wagens in de weer waren, een aparte behandeling kreeg. Ze ga ven hem zelfs 'schouderklopjes' na een geslaagde stunt en zaten ook steeds aan de auto te prut sen. Zo'n wagen heeft iets wat de anderen niet hebben, conclu deerde Walsh, terwijl het daar naast ook de meest verkochte au to is, zodat iedereen de 'kever' kent en zich er mee kan identifi ceren. En dus werd het een Volkswagen. Voor alle spectacu laire stunts in de film stond steeds een aparte 'kever' klaar, die speciaal voor dat onderdeel was geprepareerd. Voor 'The Lo ve Bug' werden op die manier dertien wagens gebruikt. De Volkswagen-fabrieken wa ren aanvankelijk helemaal niet zo blij met die gratis reclame en volgden de opnamen met argu sogen. Herbie moest bijvoor beeld bij een stunt de spatbor den en wielen verliezen en dat vonden de mensen van Volkswa gen toch niet zo leuk. Pas nadat de VW-baas hoogst persoonlijk op de set werd ont vangen en hem werd verteld dat de 'kever' allerlei andere wagens, zoals Ferrari's en Austin Hea- leys, zou verslaan, klaarde de lucht op. 'The Love Bug' werd een enorm succes en dus verschenen er in 1974, 1977 en 1980 vervolg films. Hiervan zendt de NCRV volgende week 'Herbie rides again' (1974) uit. De slapstick en stunts in 'The Love Bug' zijn niet alleen leuk voor kinderen, maar tevens kunnen ouderen er om gniffelen. De film staat zondag in elk geval op een juist tijdstip ge programmeerd: tien over zeven op Nederland 1. België 1 10.00 Eucharistieviering vanuit Vos- selaar 11.00 Confrontatie 12.00 Einde 14.15 Luister met je ogen, les 14 14.30 Voor boer en tuinder: De nieu we ontwikkelingen in het EG- Landbouwbeleid 15.00 Kwizien, tips voor koken en lekker eten. Presentatie: Etienne Cocquyt. (herh.) 15.15 Juke Box 15.20 De vliegende windmolen (Die fliehende Windmühle), Oostduitse jeugdfilm uit 1981 van Gunter Ratz 16.45 (ZW) Comedy Capers: De to neelknecht, slapstick met Ben Tur- pin 17.00 De Paradijsvogels, feuilleton gebaseerd op het toneelwerk van Gaston Martens, bewerkt door Mare de Bie. 17.55 Nieuws 18.00 Tik Tak, tekenfilm voor de al lerkleinsten (herh.) 18.05 Liegebeest, afl. 17: De tuinka bouters 18.20 Leven...en laten leven, natuur- en milieuprogramma. Met vragen- spel over plant, dier en leefmilieu: Actueel milieunieuws; Volgende week in Allemaal Beestjes. Presen tatie: Gil Claes 19.40 Programma-overzicht en mede delingen 19.45 Journaal 20.00 Kijk uit! Verkeerstips. Van daag: Drinken en rijden, gaan niet samen, (herh.) 20.05 Sportweekend 20.30 Made in Vlaanderen: De Dwa ling, vierdelige serie naar een draai boek van Roger van Ransbeek. Mi chel Swarte, rechercheur van be roep kan op een avond bjj toeval voorkomen dat een klein meisje ontvoerd wordt. Het politie-appa- raat komt in beweging 21.20 Paradijs verdaagd (Paradise postponed), 11-delige Engelse serie van Alvin Rakoff, naar het gelijkna mige boek van John Mortimer. 22.40 Journaal en Coda: 99 van Bert Schierbeek 23.00 Einde MAANDAG 17.00 Schooltelevisie 17.55 Einde 17.55 Nieuws België 2 15.00 Stadion: Drie uur sport, natio naal en internationaal, met o.a. rechtstreekse beelden van Totten- ham Hotspurs - Arsenal en het Bel gisch kampioenschap veldrijden te Mol 18.00 Einde België/Frans 1 12.00 Faire le point, discussiepro gramma 13.00 Journaal 13.15 Dimanche musique: Jeunes so listes '87. met o.a. de Israëlische folklore-groep Belev El'Ad 14.10 Symphonie (In bester Gesell- schaft), serie met Giselle Pascal, Wolf Roth, Pierre Michael, e.a. Af- 1.15. Terwijl Ferrari Bruno inlicht over zijn gezondheidstoestand, maakt Jean-Claud samen met Nico le de trieste balans op van hun rela tie. Verder wil Nicole breken met Pierre 15.00 Billet de faveur: Folie Amanda, toneel van René Clermont. Vijftien jaar geleden was Amanda de vedet te die heel Parijs aan haar voeten had liggen. Na haar huwelijk met Philippe, een jonge politicus, be sloot ze haar carrière op te geven. Een scheiding volgt en ieder gaat zijns weegs. Maar ze ontmoeten el kaar opnieuw, wanneer Amanda haar mémoires wil publiceren 17.25 Histoire des inventions, serie reportages. Afl.l: Inventer pour vi- 18.15 Noubanimé, kinderprogramma met o.a. De Smurfen; Mamémo 18.35 Muppetshow: Gast: Rudolf Noerejev 19.00 Week-end sportif. Presentatie: Mare Jeuniau 19.27 Quick et Flupke, tekenfilm 19.30 Journaal 20.00 Cinéma la une 20.05 Tatayet Show. Gasten: Rose Laurens en Emmanuelle 21.15 Out, une ville au bord de l'amer, tv-film van een jeugdige theater groep 22.05 Home eccentric Home, reporta ge van Christian Bussy over Engel se architectuur 22.40 Laatste nieuws Duitsland 1 09.15 Programma-weekoverzicht. (Herh.) 09.45 Schwarze Rhythmen, zevende lige serie over Afro-Amerikaanse muziek. Met: The Kanute Family, Momadu Camara, Jeneba Kuvaate, e.a. Afl.l: De Djali uit Gambia 10.45 JanoschsTraumstunde, kinder serie. Afl.: Das Schone Leben des Hasen Robinson en Ade, kleines Schweinchen 11.15 Solaris TV -der freundliche Sender im All, science-fictionserie met Ilse Biberti, Irene Fischer, Pe ter Faerber, e.a. Afl.4: Hirn und Muckies 12.00 (S) Der Internationale Früh- schoppen, journalistenforum. Ge spreksleiding: Werner Höfer 12.45 Tagesschau 12.55 ARD-Sport extra. Skiën: 1. Af daling heren 2. Vierschanzentoer- nooi in Innsbruck 15.30 Der kleine Vampir, kinderserie. Afl.: Fliegen will gelernt sein 16.00 Wanderungen durch die Mark Brandenburg, drama-serie naar het werk van Theodor Fontane. 17.00 Kaiserleistrasse 51: seht, welch ein Mensch, reportage van Joachim Schmidt 17.15 Programma weekoverzicht 17.20 ARD-Ratgeber, reisinformatie 18.00 Tagesschau 18.05 Wir über uns 18.10 Sportschau, met o.a. het doel punt van het jaar 18.40 Lindenstrasse, serie van Hans W. Geissendörfer. Afl.: Knallbon- bons. (Teletekst ondertiteling) 19.10 Weltspiegel, reportages van buitenland-correspondenten 19.50 Sportschau-Telegram 19.57 Programma-overzicht 20.00 Tagesschau. (Teletekst onderti teling) 20.15 Hitier - eine Karriere, documen taire van Joachim C. fest en Chris tian Herrendörfer waarin aan de hand van feitenmateriaal getracht wordt het officiële propaganda- beeld van de Führer te ontmaske- 22.50 Hundert Meisterwerke, culture le serie, Vanavond: Stefan Loch- ner's Die Muttergottes in der Ro- senlauber 23.00 Tagesschau 23.05 Damonen im Garten (Demo- nois en el jardin), Spaanse speel film uit 1982 van Manuel Gutiérrez Aragon. Dona Gloria, een Spaanse koopmansweduwe, is tijdens de oorlogsjaren rijk geworden met zwarte handel. Wanneer haar jong ste zoon zjjn nicht zwanger heeft gemaakt, vertrekt hij naar Madrid om onder Franco carrière te ma ken. Dona Gloria neemt haar klein kind in huis en verwendt hem als een prins. Spoedig tiraniseert het joch het hele huishouden 00.45Tagesschau 00.50 Nachtgedanken; beschouwin gen door Hans Joachim Kulen- kampff MAANDAG 09.45 ARD-Ratgeber. Tips voor alle dag. De tv-tuin: groene hofjes 10.00 Tagesschau 10.03 Der Prinz. (herh.) 11.40 Wer erschoss Boro? herh.) 12.15 Weltspiegel 12.55 Persoverzicht 13.00 Tagesschau 13.15 (S) Teletekstoverzicht 15.00 (S) Teletekstoverzicht 15.20 Tagesschau 15.30 Die Sklavin Isaura, Braziliaan se serie naar de roman van Bernar do Guimaraes. Met: Lucelia Santos, Rubens de Falco, Beatriz Lira, e.a. Afl. 21 15.55 AUerhand Leute - Urlaubsge- schichten, serie 16.45 Der kleine Vampir, kinderpro gramma. Afl.: Nachtlicher Besuch en Fliegen will gelernt sein 17.45 Taeesschau (REGIONALE PROGRAMMA'S: WDR 09.10 Sesamstraat 17.55 Hier und Heute Duitsland 2 09.00 (S) Programma-weekoverzicht 09.30 Katholieke kerkdienst 10.15 Stadtschreiber Matinee: For- mentera - Chronik einer magischen Insel. De schrijver Hqjo Schedlich raporteert over de intrede van de moderne tijd op dit Spaanse eiland 11.15 Mosaik - Kopfbedeckung oder Positionslicht? Von Mützen, Melo- nen en Klockenspaltern, reportage over hoofdbedekking door de eeu wen heen 12.00 (S) Das Sonntagskonzert: Faszi- nation Musik: Vooruitblik op het programma van 1987. Met: Festival der stemmen, Grote dirigenten - be roemde orkesten en Sonntagskon zert op tournee 12.45 Heute 12.47 Sontagsgesprach. Gast: Rudolf Augstein, uitgever van Der Spiegel. Gastheer: Guido Knopp 13.15 Neues Denken - alter Geister, 8- delige documentaire-serie over de ontwikkeling van de z.g. New Age- beweging. Afl. 1. Unruhe im Wes ten, de beats en het hippiedom. Aansl.: Sonntags Nach-Tisch 13.45 Emilys grosser Talentwettbe- werb, tekenfilm 14.10 Löwenzahn, serie. Afl.: Peter steht im Bach. Met: Peter Lustig, Maximilian Ruethlein, Jonas Hoff mann en Rüdiger Schmidt 14.40 Pippi Langstrumpf: Pippi in Taka-Tuka-Land, Zweeds-Duitse speelfilm uit 1969 naar het boek van Astrid Lindgren. Regie: Olie Hellbom. Met: Inger Nilsson, Maria Persson, Par Sundberg e.a. De ou ders van Tommy en Annika zijn op vakantie en Pippi past op de kinde ren. Pippi bedenkt steeds weer nieuwe spelletjes. Maar dan vindt ze een fles met een brief van haar vader. H(j is gevangen genomen door piraten. Met een luchtballon vertrekken de kinderen naar Taka- Tuka-Land om hem te bevrijden 16.20 Einblick - Der Gesang der Stei- ne, reportage over de beeldhouwer Elmar Daucher, die stenen kan la ten klinken 16.25 Konsul Möllers Erben, serie. Afl. 4. Met: Manfred Krug, Ulrike Bliefert, Barbara Freier e.a 17.20 heute 17.22 Die Sport-Reportage: wereld kampioenschappen reuzenslalom voor dames in Maribor, Joegoslavië 18.10 Tagebuch, nieuws uit de pro testantse kerk 18.25 Mein Rendezvous...in Wien Beate Wedekind in gesprek met di verse gasten 18.50 Programma-overzicht 19.00 Heute 19.10 Aus der Bundeshauptstadt Bonner Perspektiven. politiek 19.30 Menschenskinder!. reportage over fantastische architectuur in Amerika 20.15 Fackeln im Sturm, 6-delige se rie naar de roman North and South van John Jakes. Afl. 1. Wilde Ju- gend. Amerika in de jaren van de Burgeroorlog. De Mains vormen een familie van plantage-eigenaars. De jonge Orry Main vertrekt naar de militaire academie van West Point. Daar sluit hij vriendschap met George Hazard, zoon van een welgestelde noordelijke fabrikant. Ondanks alle tegenstellingen raken de families nauw verbonden 21.45 Heute. Aansl.: Sport am Sonn- tag 22.00 (S) Das internationale Musik- theater: Werther, opera-film van Petr Weigl. Muziek: Jules Masse net. Praags Symfonie Orkest o.l.v Libor Pesek m.m.v. solisten 23.50 Brief aus der Provinz - Das Zwi- schenahner Meer: Wasser, Moor und Raucheraale 23.55 heute MAANDAG 09.45 Zie Duitsland 1 13.20 Programma-overzicht 13.25 Treffpunkt Urwaldapotheke, reportage over verschillende plaat sen in het Centraalafrikaanse oer woud waar dieren een heilzame aanvulling op hun dieet zoeken 14.10 Sicht weg - Gas weg: Als mist de werkelijkheid versluiert, een programma van het Duitse Veilig Verkeer 14.20 (ZW)Der alte Mann und das kind (Le vieil homme et l'enfant), Franse speelfilm uit 1966 van Clau de Berri. Met: Michel Simon, Luce Fabiole, Alain Cohen e.a. Tijdens de oorlog wordt de 8-jarige Claude door een jonge vrouw meegeno men naar haar ouders in het onbe zette deel van het land. Hij moet zijn joodse afkomst verzwijgen, want de conservatieve grootvader meent dat Frankrijk vier aartsvijan den heeft: de Engelsen, de joden, de vrijmetselaars en de bolsjewie- 15.40 (S) Enorm in Form: Fit durch den Winter, oefeningen voor de wintersport. Afl.8. Met Doris de Agostini, Judith Jagiello en Mi chael Veith 16.00 Heute 16.04 Glauben aus dem Herzen. Afl. 1: Die Welt der Orthoxie. Aansl. heute-Schlagzeilen 16.35 Die Brüder Löwenherz, serie naar het boek van Astrid Lindgren. Afl. 1: Mein Bruder Jonatan. Met: Staffan Götestam, Lars Söderdahl, Gunn Wallgren e.a. Jonatan en zijn broer Karl wonen in de krottenwijk van Stockholm. Karl is zwaar ziek en weet dat hij niet lang zal leven. Jonatan vertelt hem een verhaal over het land Nangijala, waar men na de dood heengaat. Daar noemt men hen de gebroeder Leeuwen hart. Zij maken er vrienden, maar er dreigt ook gevaar 17.00 Heute. Aansl. Aus den Lan- dern 17.15 Tele-Illustrierte: Actuele the ma's, sport en amusement 17.50 SOKO 5113, politieserie. Afl 1 Der Neue. Met: Werner Kreindl, Heinz Baumann, Wilfried Klaus e.a. Duitsland 3 13.00 Teletekst-overzicht 13.25 Tele-ski (8), tips voor piste en loipe 13.55 Die Bibel - für Kinder erzahlt (15) 14.00 Wie war 's mit Spinat? Kinder speelfilm 15.30 Sport im Westen Extra: Tennis Challenge-Cup 1987, reportage van de wedstrijd Boris Becker - Jimmy Connors 17.30 Computerclub spezial 18.00 Matt und Jenny, Engelse kin derserie. Afl.17: Skiba der Bar 18.30 Astronomie ohne Fernrohr, do- cumentaire-sene over de kennis van het heelal in de prehistorie en Oudheid. Afl: Ungehöriges an Him- mel 19.00 Aktuelle Stunde, regionaal ma gazine, nieuws en sport 20.00 Tagesschau met weerbericht 20.15 Geschichte: Aufklarung und Revolution, documentaire serie. Afl.:3. Die deutsche Zerplitterung miterlebt von dem Publizisten Adolph von Knigge (1752-1796), re portage 21.00 Puzzle -Ein Denkspiel für 3 x Kluge, spelprogramma 21.45 Die Mohrenlegende, naar een vertelling van Gertrud Fusseneg- ger. Regie: Gemot Friedel 22.30 Musik im Fernsehen Das Weihnachtsoratorium, Bach. Kan- tate nr.6. De Regensburger Dom- spatzen en het Collegium St. Erne- ram o.l.v. Hanns-Martin Scheidt 23.15 Laatste nieuws MAANDAG 09.10 Sesamstraat 17.35 Teletekst overzicht BBC 1 09.35 Play School -hallo again, kleu terprogramma 10.15 Umbrella 10.30 This is the day 11.00 Magazine voor Aziaten 11.30 Great experiments 11.55 Buongiorno Italia: Ricomincia- 12.20 With a little help from the chip 13.10 See hear! 13.35 Farming 14.00 Journaal 14.05 Bonanza, Amerikaanse serie 14.55 Tekenfilm 15.00 Eastenders Omnibus, serie met Michael Robartes, Bill Lyons e.a 16.00 Voetbal: Tottenham Hotspurs - Arsenal United 17.55 Tekenfilm 18.10 Diary of Anne Frank, 4-delige dramaserie 18.40 Antiques Roadshow: Barnsta ble 19.25 Journaal en weerbericht 19.40 Songs of praise 20.15 Last of the summer wine 20.50 Crisis, documentaire 22.45 Mastermind 23.15 Journaal en weerbericht 23.30 Everyman: The mighty quinn, documentaire 00.10 Designers 00.40 Weerbericht MAANDAG 07.30 Journaal. Aansl Flintstones. tekenfilmserie 08.00 Breakfast time 09.40 Watchdog. Aansl Open air trail 09.55 Regionaal Nieuws 10.00 Journaal en weerbericht 10.05 Day to day 10.45 Parent programme When the money runs out 11.00 Journaal (Ondertiteld) 11.05 Neighbours, Engelse serie 11.25 Philip Schofield, kinderpro gramma 11.30 Play School 11.50 Willo the wisp 11.55 Five to eleven 12.00 Journaal 12.05 Day out with Angela Rippon Symonds Yat 12.35 Open air 13.00 Journaal 13.25 Wildlife showcase 13.55 Regionaal nieuws 14.00 Journaal en weerbericht 14.25 Neighbours, Engelse serie 14.45 Hokey, cokey 15.00 Living with C.F 15.35 The Onedin Line, serie met Pe ter Gillmore in de hoofdrol 16.25 Valerie, serie. Afl.. Sick House 16.50 Kindertelevisie met Philip Schofield. Met: Henry's cat 17.10 Just so stories 17.15 Mysterious cities of cold 17.40 Johnny Brigg's 17.55 John Craven's newsround BBC 2 10.00 Teletekst 10.45 Open Univeresity 11.10 The whirley birds 11.35 Charlie Brown, tekenfilm 11.55 Blue Peter review of the year 12.30 The Monkees at the movies 12.50 Laramie. Amerikaanse serie met: John Smith, Robert Fuller. Spring Byington, e.a. Afl The fugi- 13.40 Windmill Transport 14.10 Onbekend 14.40 Rugby special 15.25 Maestro: Jackie Stewart 16.00 Film: Operation Petticoat. Amerikaanse speelfilm uit 1959 van Blake Edwards Met: Cary Grant, Tony Curtis, Dina Merrill, e.a 17.15 Music in Camera: Opus 59 nr. 1 17.55 Music in Camera: De Razu- movsky Kwartetten. Strijkkwartet in F gr.t. uitgevoerd door het Lind say Kwartet 18.45 Ski Sunday 19.30 The money programme 20.15 Seventy summers: The story of a farm. Afl.l: The Grove 20.50 Return of the soldier, Engelse speelfilm uit 1982 van Alan Brid ges. Met: Alan Bates, Ann-Margret, Glenda Jackson, e.a 22.30 Jazz week: Jazz at the Philhar monic, deel 2 23.15 Screen Two: Coast to Coast, Amerikaanse speelfilm uit 1980 van Joseph Sargent. Met: Dyan Can non, Robert Blake, Quinn Redeker, 01.00 Einde MAANDAG 10.00 Teletekst 14.35 See hear!, programma voor do ven en slechthorenden 15.00 Journaal en weerbericht 15.02 Laramie. Amerikaanse serie Met "John Smith, Robert Fuller. Spring Byington e.a 16.00 Journaal en weerbericht 16.03 Ascent of man. Afl.l Lower than angels 16.50 Journaal, regionaal nws en weerbericht 17.00 Pamela Armstrong 17.30 R.I. Lectures: Frankenstein's quest Afl.l Sky Channel 08.00 Fun Factory 12.05 Sky Trax. Popmuziek 14.30 NFL American Football 1986 15.35 Davis Cup Tennis by NEC 16.35 Fashion TV - FTV 17.00 The Deputy 17.30 The Coca-Cola Eurochart Top 50 18.30 The Time Tunnel. The Alamo 19.25 The Life and Times of Grizzly Adams. Survival 20.20 The Reivers. Film 22.25 Hollywood close-up 22.50 The Paris to Dakar Rally 23.05 The Coca-Cola Eurochart top 50 00.05 Sky Trax. Popmuziek 01.05 Closedown MAANDAG 07.30 The DJ Kat Show 08.30 Sky Trax. Popmuziek 13.10 Skyways 14.00 City Lights 14.30 Hollywood Close-up 15.00 Sky Trax. Popmuziek 16.00 The American Show 17.00 The DJ Kat Show TV 5 15.00 Le monde désert 16.25 Découvertes et aventure 17.00 Fabien de la Dröme 17.55 Magazine culinaire 18.00 Le mot Juste 19.00 Grand Hotel 20.00 De la sainteté 21.00 Carnaval 22.00 Journal télévisé 22.30 7 sur 7 23.25 Le Marché Boursier Européen MAANDAG 16.05 Le Grillon du Foyer

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1987 | | pagina 25