FAMILIEBERICHTEN „aö sanctos GUN UZELF HET BESTE tl tEnmnal TOCH 00K UW SLAGER! B. A. HEETVELT J6l|295 Rouwadvertenties. Plaatsing van rouwadvertenties kunnen van maandag t/m vrijdag worden aangenomen tot 10.00 uur voor dezelfde dag, voor zaterdag tot 's nachts 04.30 uur in de brievenbus, Witte Singel 1, Leiden. Wat de toekomst brengen moge. mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. In vol vertrouwen op zijn Heiland is ontslapen mijn gelief de man, mijn lieve zoon, onze vader en opa LEENDERT VAN TILBURG echtgenoot van J. VAN DER GUGTEN op de leeftijd van 66 jaar Rijnsburg: J. VAN TILBURG- VAN DER GUGTEN G.M. VAN TILBURG-VAN T HOOG W. VAN TILBURG M.M. VAN TILBURG-HEEMSKERK Culemborg: G.M. VERHEIJ-VAN TILBURG J. VERHEIJ Rijnsburg: G.A. VERHEIJ-VAN TILBURG P. VERHEIJ J. VAN TILBURG J.H. VAN TILBURG-STAR A.A. HEEMSKERK-VAN TILBURG C. HEEMSKERK L. VAN TILBURG A. VAN TILBURG-VAN BELEN en kleinkinderen Gelegenheid tot condoleren: vrijdag 12 december a.s. van 7.30 tot 9.30 uur n.m. in de zaal van de Immanuël- kerk aan de Kerkstraat te Rijnsburg. De dankdienst zal D.V. gehouden worden zaterdag 13 december a.s. om 10.30 uur v.m. in de Geref. Immanuël- kerk aan de Kerkstraat te Rijnsburg waarna de begrafe- .nis zal plaatsvinden op de begraafplaats van de Geref. Kerk aan de Sandtlaan te Rijnsburg. Geheel onverwacht is van ons heengegaan onze gelief- OOM LEEN v. TILBURG Door zijn opgewektheid en hartelijk meeleven blijft hij voor ons onvergetelijk, in Godsvertrouwen een voor beeld. Wij wensen tante Co, kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe. (Jezus roept u hoort zijn stem) Van ons is heengegaan onze lieve fijne opa LEENDERT VAN TILBURG Wij hielden zo veel van hem en zullen hem nooit verge ten. LEON - GERT - NIELS - RYAN PETER - JACOLIEN - MARTIJN RICHARD - JEANNETTE - GERTJAN JOLANDA - SANDRA - JOHAN CAROLINE - MICHEL - ANNEMIEKE - SIMONE - LENNERT - CORINA Rijnsburg, 9 december 1986 Heer, Gij bewaart wie tot U vliedt Die U vertrouwt, verlaat Gij niet. Psalm 9:5e Heden is onverwacht uit onze familiekring weggenomen onze geliefde zwager LEENDERT VAN TILBURG echtgenoot van J. v.d. GUGTEN op de leeftijd van 66 jaar Wij zijn dankbaar voor wat hij voor onze familie heeft betekend. Wij bidden dat de Heer bij onze zuster, haar kinderen en kleinkinderen zal zijn en blijven. FAM. v.d. GUGTEN Rijnsburg, 9 december 1986. LEEN VAN TILBURG PIET JAN en GER PIET en NEELTJE JAN NEL ELST COR en PIETJE Rijnsburg, 9 december 1986 Na jarenlange vriendschap werd plotseling uit ons mid den weggenomen LEEN VAN TILBURG Wij wensen Co en de kinderen van harte sterkte toe dit verlies te dragen. Rijnsburg, 9 december 1986 COR DE MOOY SOPHIE SCHONEVELD JAN en DIET KROMHOUT JAN en JO KROMHOUT DIT SCHONEVELD-NOORT Mijn genade is u genoeg Plotseling werd uit ons midden weggenomen c buurman en jagersvriend L. VAN TILBURG FAMILIE J. VAN DELFT Rijnsburg, 11 december 1986 Met verslagenheid heeft de K.A.Z. van de Geref. Kerk te Rijnsburg kennis genomen van het plotseling overlijden van zijn zeer toegewijde ouderling LEEN VAN TILBURG op de leeftijd van 66 jaar Wij gedenken hem als een voorbeeldig Christen, die als ouderling en voorzitter van Wijk Kerkeraad 3 van onze gemeente onze Here en Zijn Koninkrijk van harte diende in het zoeken van het goede voor allen. Door zijn overlijden voelen wij ons armer als gemeente. Wij bidden God om troost en kracht voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en voor ons allen bij het dra gen van dit groot verlies. Rijnsburg, 9 december 1986 Met grote verslagenheid en verbijstering heeft wijkkerke- raad 3 van de Geref. Kerk te Rijnsburg kennis genomen van het plotseling overlijden van zijn 2e praeses br. LEEN VAN TILBURG Wij verliezen in hem iemand die, door zijn tomeloze in zet, diepe geloofsovertuiging en plichtsbesef gedurende een lange reeks van jaren de Kerk van Jezus Christus mocht dienen. Hij was voor velen die hem kennen een vertrouwensper soon en in die hoedanigheid zullen wij hem missen. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, zijn hoogbejaarde moeder en de vele verdere familieleden in deze moeilijke dagen en in de komende tijd de troost en de nabijheid van God de Heilige Geest toe. Namens wijkkerkeraad 3 van de Geref. Kerk te Rijnsburg H. BAKKENES. scriba Rijnsburg, 9 december 1986 Diep bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor de zorg en liefde waarmee zij ons omringde, geven wij kennis van het plotseling overlijden - door een noodlottig ongeval - van onze lieve moeder en oma CORNELIA THEODORA MARIA VREEBURG-MÖLLERS Waarland: INEKE en JAN MAAIK en MONIQUE BARBARA JURIAAN SUZANNE St. Maarten: BEN JURIAAN JOAN Leiden: ELS Waarland: JURIAAN en ANKE PAUL MARTINE 9 december 1986 Herengracht 22 2312 LD Leiden Mama is thuis opgebaard. De gezongen H. Mis van Requiem wordt voor haar op gedragen in de parochiekerk van de H. Lodewijk (Steen- schuur) te Leiden op zaterdag 13 december om 11.00 uur, waarna te ca 12.45 uur de begrafenis plaatsvindt in het familiegraf op de r.k. afdeling van de begraafplaats "Rosenburgh" aan de Rosenburgherlaan (in de wijk Boschgeest) te Voorschoten. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de ont vangkamer van de begraafplaats. CORNELIA THEODORA MARIA VREEBURG-MÖLLERS E. LAKEN-VREEBURG P. VERDUIN-VREEBURG J. VREEBURG H.J. BEEKMAN J. VREEBURG M.J.J. VREEBURG-BEMELMAN H. KOPPENOL-VREEBURG H.TH. VREEBURG M. VREEBURG-DREEF C. MARIJT-VREEBURG G. MARIJT J. STOLP-VREEBURG B. STOLP Neven en nichten .9 december 1986 Zo blijven dan Geloof, Hoop en Liefde maar de meeste van deze is de Liefde. In en uit deze Liefde hebben wij geleefd. 1 Corinthiërs 13:13 Tot ons grote verdriet is na een moedig en dapper ge dragen lijden overleden, mijn lieve zorgzame man, onze dierbare vader, schoonvader en opa echtgenoot van ELISABETH J. BAKKER op de leeftijd van 65 jaar Sassenheim: E.J. WITTE-BAKKER 's-Gravendeel. HENK en KARIN Huizen (NH): WILLEM en MARGOT MAARTEN JASPER Gelegenheid tot condoleren op vrijdag 12 december 1986 van 19.00-20.00 uur in het rouwcentrum "Vliem" Jacoba van Beierenlaan 4 Sassenheim. De rouwdienst is bepaald op zaterdag 13 december 1986 om 11.00 uur in de Hervormde Kerk te Sassen heim, waarna de begrafenis zal plaats hebben op de begraafplaats aldaar. BEGRAFENISSE C REM ATIES ff LAMMERMARKT 43 - LEIDEN TEL. 071 - 12 66 18 Blijmoedig is heden, omringd door liefde, overleden c NELLEKE Ze werd 24 jaar F. VAN DAM S. VAN DAM-KAMSTEEG GEA GERT N. VAN DAM-BORREMAN Zwammerdam, 5 december 1986 "Hooge Burch" "De Kreek" Correspondentie-adres: Admiraal de Ruyterlaan 14 2341 KC Oegstgeest Toch nog onverwacht werd uit ons midden weggenomen mijn lieve dochter, onze zuster, schoonzuster, tante en oud-tante JOHANNA PETRONELLA MARÉ op de leeftijd van 50 jaar Leiderdorp: L.J. MARÉ-WETSELAAR Terneuzen: PH. MARÉ Australië: DJ. MARÉ G.A. MARÉ-MEIER Nichten en neven Achternichtje en achterneefjes 10 december 1986 Bosdreef 41 2352 BC Leiderdorp De overledene is thuis opgebaard. Bezoek aldaar zaterdagavond van 7.00-8.00 uur. De begrafenis is bepaald op maandag 15 december a.s. om 2.15 uur n.m. op de Algemene Begraafplaats aan de Hoogmadeseweg te Leiderdorp. heengegaan onze lieve zwager LEENDERT BLOK S. VAN TONGEREN-KOET P. SLOOS E. VAN DER BROEK-VAN TONGEREN C. GUBLER-VAN TONGEREN P. VAN TONGEREN T. VAN TONGEREN-BAKKER S. VAN TONGEREN P. KOPPENSCHAAR A. VAN TONGEREN G. VAN TONGEREN-KROMHOUT F. VAN TONGEREN Neven en nichten Leiden, 8 dec. 1986 Voor uw blijken van medeleven, die wij op welke wijze dan ook van u mochten ontvangen, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en onze vader Pieter Korpershoek willen wij u hartelijk danken. In het bijzonder dank aan ds. M.J. Aarents en ouderlingen voor de geestelijke bijstand, de huisarts dr. W. Bergman en zusters van Interkruis voor de medische verzorging en liefdevolle verple ging. Katwijk aan den Rijn, december 1986 Huetingstraat 26 HOGEWOERD 155 - LEIDEN TEL. 071-121662 P.P. NIEBOER tandarts Vrijdag 12 dec. geen spreekuur #®0nv Exclusieve HERENMODE Citroën Dealer. "...En dankzij dat veel te korte lontje, 1 heb ik nu i eindelijk een hondje!' Vuurwerk. Hou't leuk. Wilt u meer weten over vuurwerk? Bel gratis voor een folder de Stichting Consument en Vei- ligheid,06-0220220. TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK lid ONT - Gediplomeerd tandprotheti- - Vervaardiging van kunstge bitten - Unieke snelservice: repara ties klaar binnen 1 uur Openinqstijden: ma t/m vr 8.00-17.30* Brittenburg 20 - Leiderdorp - Tel. 890589 (De helden van de hemel) Prachtige spannende politiefilm vrijdag 12 dec. 20 uur Evangeliecentrum BETHLEHEMS- KERK Lammermarkt 57, Leiden Toegang vrij! ledereen is welkom! CHATEAUNEUF DU PAPE GEEN AAA MAAR V MAXIMAAL 3 FLESSEN PER KLANT CHABLIS 1985 PAUL JAVEY MAAR MAXIMAAL 3 FLESSEN PER KLANT HELLMUTH GEWURZTRAMINER GEEN AAA 8.98 l|98 MAAR MAXIMAAL 3 FLESSEN PER KLANT

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 6