Baalbergen®?) FllNPR RS VOELEN ZICH ITHUISBU BAALBERGEN Katwijk PAGINA 20 RADIO-TV DONDERDAG 11 DECEMBER 1986 IOS 18.15 Weggelopen kinderen TELEAC 18.30 Cursus Statistiek. Les 2. (herh) EO 19.00 Familie Robinson, tekenfilmserie. Afl.: Sa men in de zee. De familie gaat het onbewoon de eiland verlaten, maar het afscheid valt 19.24 Jong geleerd, muzikaal programma voor de jeugd NOS 20.00 Journaal EO 20.28 Vermist: Adam Walsh, Amerikaanse speel film uit 1983 van Michael Tuchner. Op 27 juni 1981 gaan de 6 jaar oude Adam en zijn moeder winkelen in een warenhuis. Zijn moeder laat hem even alleen op de speelgoedafdeling. Dan blijkt Adam te zijn verdwenen; een zoekactie levert niets op 22.00 Tijdsein, actualiteitenmagazine 22.40 Ars Musica, het Dettinger Te Deum van Han del, uitgevoerd door het Amsterdams Kamer orkest en het Bach-koor Holland o.l.v. Char les de Wolff m.m.v. solisten NOS 23.30 Journaal 23.35 Nieuws voor doven en slechthorenden VRIJDAG NOS 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden RVU 14.00 Leven met borstkanker. Afl. 2 TROS 14.30 Sons and daughters, Australische serie. Ter wijl Margaret Paul laat weten, dat zij naast hem staat, lijdt Martin onder het feit dat zijn kinderen zich tegen hem keren 15.35 Rosco leest voor, televisieprentenboek 16.00 TROS Blufshow, spelprogramma voor de jeugd. Presentatie: Hans Kazan 16.45 TROS Pop Formule 10, popmuziek vanuit discotheater Escape te Amsterdam. Presenta tie: Lirtda de Mol en Jeroen Soer NOS 17.30 Journaal TROS 17.46 TROS Sport, sportmagazine 18.15 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.20 Paspoort voor Joegoslaven 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal 19.00 Journaal NCRV 19.12 Los Vast, popmuziek vanuit de Merwehal in Dordrecht gepresenteerd door Jan Rietman 20.00 De Frank en Vrij Show, spelshow gepresen teerd door Frank Massmeijer. Gasten o.a. Frank Ashton, Frizzle Sizzle en Don Martinez 21.05 Murder, she wrote, Amerikaanse misdaadse rie. Afl.: Contractbreuk. Jessica is uitgeni- digd bij krantenmagnaat Bundy, een uitge sproken onsympathieke man. Chester Harri son kan haar indruk bevestigen. De volgende ochtend wordt de uitgever vermoord gevon den 21.50 Profiel, gesprek met de Belgische priester Jean-Pierre Goethebuer NOS 22.30 Journaal 22.45 Den Haag vandaag 23.00 Nieuws voor doven en slechthorenden VRIJDAG NOS/NOT 09.30 Nieuws uit de natuur, afl.: 9 10.00 Einde 11.00 School-tv Weekjournaal, afl. 13 11.30 Brandpunt in de school, afl.: 4 12.00 Einde NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden België 1 Duitsland 1 Duitsland 3 18.00 Tik Tak, kleuterprogramma. 18.05 De zeven van Blake (Blake's se ven), Britse science-fictionserie 18.55 Kwizien, tips voor koken en lekker eten. Vandaag: Varkens haasjesmozaïek 19.15 Uitzending door derden: Pro gramma van Televisie em Onderne ming 19.40 Mededelingen en programma- overzicht 19.45 Journaal 20.10 Kunst-zaken 20.20 Hoger Lager, spelprogramma met speelkaarten en twee koppels. 21.05 Panorama 21.55 Hotel, Amerikaanse serie. 22.45gJournaal en Coda: December bossa, van en door M. Matthijs 23.05 Einde VRIJDAG 17.55 Journaal *S!2*!2 and 13:30 Einde 14.35 (S) Teletekst 19.00 Zonen daughters), Australische 19.23 Intermezzo: J. van Landeghem, klavecimbel: Prelude Bach, (herh.) 19.25 Luister met je ogen, WDR 18.25 Losberg, serie. 19.00 Detektivbüro Roth, serie. 19.57 Programma-overzicht 20.00 Tagesschau. 20.15 Unzufrieden mit den Eltern, documentaire over het oordeel van kinderen over hun ouders 21.00 Der 7. Sinn 21.03 (S) Telestar, amusementspro gramma rond de uitreiking van de Ereprijs voor TV-amusement 1986. M.m.v. Heather Parisi en haar gala show 22.30 Tagesthemen, actualiteiten 23.00 Tatort, politieserie. 00.30 Tagesschau 00.35 Nachtgedanken, beschouwin gen door Hans Joachim Kulen- kampff VRIJDAG 10.00 Tagesschau met aansl. Tages themen 10.23 Der grosse Preis 11.45 Umschau 12.10 Telemotor 12.55 Persoverzicht 13.00 Tagesschau 13.15 (S) Teletekst 18.00 Telekolleg II: Sociale weten schappen, les 12: De Europese inte gratie 18.30 Het programma met de muis 19.00 Aktuelle Stunde, regionaal ma gazine met nieuws en sport 19.45 Raamprogramma van de regio nale studio's 20.00 Tagesschau en weerbericht 20.15 Film am Donnerstag: (ZW)Der verzauberte Tag, Duitse speelfilm uit 1943/44. Christine en Anni zijn verkoopsters op het station van een provinciestadje. Terwijl Christine haar brave maar bekrompen boek houder laat zitten voor een char mante kunstenaar, gaat Anni in op de avances van de brave stations chef. Zouden hun dromen dan toch werkelijkheid worden? 21.35 Filmbuchtip 21.45 Ganoven - Glück - Gewinne, re portage van Wolfgang Frings over gokken, kansspelen en de verlei ding 22.15 Kulturszene, cultureel magazi- VRUDAG Jo Beth-Wil liams en Daniël Travanti als John en Reve Walsh in 'Vermist: Adam Walsh'(fotop.r.) Vermist: Adam Walsh De EO brengt vanavond de Ame rikaanse speelfilm 'Vermist: Adam Walsh' op de televisie. De film is gebaseerd op het waar ge beurde verhaal van de 6-jarige Adam Walsh, die in 1981 ont voerd en vermoord werd. De ou ders, John en Reve Walsh, heb ben alles in het werk gesteld om hun zoontje terug te vinden, maar kregen geen medewerking van de FBI. 27 juli 1981. Hollywood, Flori da. Reve Walsh gaat met haar zoontje Adam winkelen in een supermarkt. Adam blijft op de speelgoedafdeling, terwijl zijn moeder de boodschappen doet. Als Reve terugkomt is Adam ver dwenen. Ze zal hem nooit meer terug zien. Onder leiding van John wordt een grootse opspo ringsactie in gang gezet. Televi sie, radio, kranten en honderden vrijwilligers zetten zich in om Adam terug te vinden. De FBI verleent echter geen enkele me dewerking omdat niet bewezen is dat Adam over de grenzen van Florida ontvoerd is. Na twee weken wordt het hoofdje van Adam gevonden in een kanaal. Gesteund door vele sympathisanten en hulporgani saties starten John en Reve een actie om de wet omtrent vermis te kinderen veranderd te krijgen. In de hoofdrollen: Daniel J. Tra vanti als John Walsh en Jo Beth Williams als Reve Walsh. (Neder land 1, 20.28 uur). 'Frank en vrij show" In de vanavond uit te zenden af levering van de 'Frank en Vrij Show' is een optreden te ver wachten van de Amerikaanse groep 'The Commodores'. Ook zanger Frank Ashton en de mei dengroep 'Frizzle Sizzle' leveren een muzikale bijdrage aan deze NCRV-spelshow. Gast-juryleden zijn: Ger Smit, die in de Fabel tjeskrant negen verschillende 'dieren'-stemmetjes voor zijn re kening neemt en de Miss World University Rosalie van Bremen. Tot slot zal de Amerikaan Don Martinez een trampoline-act ver zorgen. (Nederland 2, 20.00 uur). Orruoep Rijnland In het onderwijsprogramma 'Ga jy de klas maar in' aandacht voor de volgende onderwerpen: de vi deoband over de gevaren van vuurwerk, bestemd voor Leidse scholieren; de school van het Academisch ziekenhuis; een stu diereis van twee studenten cultu rele antropologie naar Sri Lanka (18.00 uur). 22.00 Journaal en weerbericht (regio naal eveneens) 22.30 Just good friends, serie 23.00 Question time 00.00 Olympia paardenshow 01.10 Weerbericht 14.00 Nieuws en weerbericht 14.25 Neighbours, serie 14.50 King Rollo met aansl.: Gran 15.00 The liver birds, serie 15.30 Knot's landing, serie 16.20 Box Clever, spelprogramma 16.45 Tekenfilm 16.50 Phillip Schofield. Aansl.: Jim- VRIJDAG bo and the jet set 17.00 Philomena the cat 07.00 Teletekst 17.10 Superted, tekenfilm 07.30 Nieuwsoverzicht met aansl.: De 17.20 Odysseus, the greatest hero of 14.55 Lawinenpatrouille, s T7,, uannitiiyaii FuS3' 15.50 Tagesschau 16.00 Der Maulwurf kommt Stadt, tekenfilm elessen l^OPanTauund der lange Sonn- 17.45 Tagesschau stoorden. Les 11: Het ziekenhuis, (herh.) 19.40 Mededelingen en programma- overzicht 19.45 Journaal 20.10 Juke Box 20.15 Kwidam, telefoonspel 20.20 Anne Trister Canadese speel film uit 1985/86 22.10 Einde 08.00 Tele-Gymnastik (23) 08.10 Schooltelevisie 12.25 Einde 16.35 Teletekst-overzicht 17.00 Schooltelevisie 18.20 S.Y. Arche Noah, 13-delige se- 18.56 Programma-overzicht 19.00 Heute 19.30 Der grosse Preis, quiz voor slimme lieden. Medewerking verle nen het showorkest van Roland Ba ker, Johannes Heesters en Bianca 20.50 Die grosse Hilfe, balans van de Aktion Sorgenkind 21.00 Telemotor, automagazine. 21.45 Heute-Journal 22.05 Was steht zur Wahl? Hearing over de binnenlandse en milieu-po litiek 23.20 Die Strassen von San Francisco (The Streets of San Francisco), Amerikaanse serie 00.10 Heute VRIJDAG 18.00 Carrefours, gevarieerd pro gramma 18.02 Monsieur Spectacle 18.07 Coude a coude, informatieve rubriek 18.39 Micro-défi, spelprogramma 19.00 Ce soir, regionaal magazine 19.27 Quick et Flupke, tekenfilm 19.30 Journaal 20.00 Autant savoir, informatief pro gramma. Vandaag: Industrieel erf goed 20.20 Le Léopard, Franse speelfilm uit 1983. Ontslagen uit de geheime dienst besluit commandant Larti- gue te gaan schrijven onder het 10.00 Zie Duitsland 1 pseudoniem Léopard. Bij zijn uit- 13.15 Europa diese Woche, politiek gever ontmoet hij de succesvolle nieuws uit Straatsburg, detective-schrijfster Pauline Fitz- 14.00 Einde gerald. Samen raken ze betrokken 15.00 Programma-overzicht bij- een meeslepend avontuur 15.05 Heute 21.55 Cinémusic 15.10 (ZW) Maddalena, em Madchen 22.55 Laatste nieuws mit Pfiff (Maddalena, zero in con- 23.20 Politieke uitzending: Reflets du dotta), Italiaanse speelfilm uit 1940 libéralisme van Vittorio De Sica. Met: Vittorio 23.30 Einde De Sica, Vera Bergman, Carla del Poggio. Aansl.: Heute-Schlagzeilen 16.30 Freizeit...und was man daraus machen kann, informatief vrije- tijdsmagazine. 17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan- dern 17.15 Tele-Illustrierte, actuele the ma's, sport en amusement 17.45 Shaka Zulu, serie. 18.10 Blue Peter, kinderprogramn 18.35 Masterteam, spelprogramma 19.00 Journaal en weerbericht 19.35 London plus 20.00 Top of the pops 20.30 Eastenders 21.00 Tomorrows world 21.30 A question of sport Flinstones 08.00 Breakfast time, actualiteiten 09.40 Watchdog 09.55 Regionaal nieuws en weerbe richt 10.00 Nieuws en weerbericht 10.05 Day to day 10.45 Advice line 11.00 Nieuws en weerbericht slechthorenden 11.05 Neighbours, serie 11.25 Philip Schofield 11.30 Play school 11.50 Pinny's house 11.55 Five to eleven 12.00 Nieuws en weerbericht 12.05 Public school. 12.35 Open air 13.00 Nieuws en weerbericht 13.25 Domesday Detective, kwis waarin de kennis over het leven in Groot-Brittannië wordt getest 13.55 Regionaal nieuws en weerbe richt them all, jeugdserie 17.35 A day in the life, dierenpro- gramma 18.00 Domesday Detective, kwis waarin de kennis over het leven in Groot-Brittannië wordt getest 18.30 Film '86 19.00 Star Trek, Amerikaanse scien- ce-fictionserie 19.45 What on 19.50 What on earth? Natuurkwis 20.10 Golf: The day we won the Ry der Qup 20.50 Open space: A voyage round the Monarchy 21.10 Fallout from Chernobyl 21.20 Brass tacks 23.10 Bilkon's Ehgagement ADVERTENTIE VRIJDAG 14.00 Schooltelevisie 14.25 Teletekst 17.15 Vacaturebank 17.30 Nouba nouba, gevarieerd kin derprogramma Enkele voorbeelden: magistrale salonkast die ook in antiek wit lever baar is. Afm. 204 x 147 x 47 cm. (Als dichte of als vitrinekast.) De eetkamer met ronde tafel is een voorbeeld van meubelperfektic. Tafel 0120 cm. - met tui- melblad. Omroep kost volgend jaar een miljard HILVERSUM (ANP) - De Neder landse omroep geeft volgend jaar bijna een miljard gulden uit om de radio- en televisiezendtijd te vul len. Dat bedrag komt voor onge veer de helft uit de algemene mid delen (Omroepbijdrage) en voor de andere helft uit opbrengsten van de STER. De omroepen zullen naar verwachting 361 miljoen uitgeven en de NOS 505 miljoen gulden. In de begroting van de binnen landse omroep, die morgen door het NOS-bestuur wordt bespro ken, zijn de kosten voor het derde net niet inbegrepen. Als de uitzen dingen van Nederland 3 daadwer kelijk op 1 oktober 1987 beginnen, zal nog eens 48 miljoen gulden op tafel moeten kómen. Tussen de door de raad van beheer (dagelijks bestuur) ingediende begroting en het door wvc-minister Brinkman aangegeven budget zit een verschil van twee miljoen gulden. De NOS verwacht dat de minister deze kos ten wel wil vergoeden. VRIJDAG 10.00 Teletekst 13.30 Open universiteit 15.00nieuwsoverzicht en weerbericht 15.02 Olympia paardenshow 16.00 Journaal en weerbericht 16.03 Olympia paardenshow 16.50 Journaal en weerbericht 17.00 Pamela Armstrong show 17.35 Blizzard's wonderful wooden toys: Models 18.001 Dream of Jeannie 18.30 Hazel 19.00 Hogan's Heroes. To the Gesta po with love 19.30 Mork and Mindy. Gotta run part 2 20.00 Spare Tyres 20.30 A Country Practice 21.20 Championship Wrestling 22.15 Programme to be announced 23.15 Italian Football 00.15 Sky Trax. Popmuziek 00.45 Closedown VRIJDAG 07.30 The DJ Kat Show 08.30 Sky Trax. Popmuziek 12.10 Soft N Romantic 13.10 Skyways 14.00 City Lights 14.30 Fashion TV 15.00 Sky Trax. Popmuziek 17.00 The Dj Kat Show TV 5 Music Box 18.00 Récréation. 18.40 Cijfers en letters. 19.00 Champs-Elysées. 20.30 Aujourd'hui la vie. 21.30 Images en liberté. 21.40 Court-métrages d'art. 21.50 Aujourd'hui en France, act. 22.00 Nieuws. 22.30 Apostrophes. Literair pro- gramma. VRIJDAG 16.05 L'Escale Imprévue 16.35 Pollen 17.35 La Mémoire des Siégles DONDERDAG Radio 1 na 18 uur KRO: 18.05 Man en paard. 18.30 Derde Wereld. 19.02 KRO's Country Time. 19.55 Maria ter Steeg. VARA: 20.02 Voor wie niet kijken wil. NOS: 23.00 Nieuws en mededelingen. 23.05 Met het oog op morgen. EO: True light (0.02 Stof tot nadenken. 1 no TP<"Vc xnnntru uur O 00. Vnnr wip 19.02 Ferry Maat's Soul- en Discc Show met Ferry Maat. 21.02 De CD en L.P. Show. 22.02 TROS Country. 23.02 Sesjun Radio 4 na 18 uur VPRO: 18.00 Nws. 18.02 De bewe ging. 20.00 Nws. 20.02 De wandelen de tak: Muziek uit Bengalen. 20.30 Radio Kamer Orkest o.l.v. Ed Span jaard met bas. 23.00 Muziek van nu Radio 5 na 18 uur KRO: 18.10 Lezen voor de lijst. IOS: 18.40 Turks programma. NOS: 19.00 Programma voor buitenlandse werknemers. TELEAC: 20.30 Doel gericht ondernemen. 21.00 Ni Hao. 21.30 Por Favor. 22.00 Gezondheids voorlichting Kanker OMROEP RIJNLAND 18.00-19.00 Ga jij de klas maar in, onderwijsprogramma 19.00-20.00 Kunstuur 20.00-23.00 Muziek uit Leiden (onder voorbehoud) VRIJDAG Radio 1 voor 18 uur NOS: Ieder heel uur nws. VPRO: 7.03 Het Gebouw. (7.03 Dorrestijns' persagentschap (DPA); Afdeling 5 Het Spoor; Euroburo; het Gebouw.) 11.05 Afdeling buiten land. 12.05 Afdeling binnenland, vervolg. NOS: 12.56 Mededelingen voor land- en tuinbouw. NCRV: 13.08 Hier en Nu. 13.35 Kerk Van daag. 14.05 Van huis uit. VARA: 16.05 De Rode Draad Radio 2 voor 18 uur NOS: Ieder heel uur nws. KRO: 7.03 Het levende Woord. 7.12 Ontbijt- show. 8.50 Pater Adri Maat 9.03 Adres onbekend. 10.03 (S) In ant woord op uw schrijven. 11.03 (S) M/ V - Magazine. 11.50 Pater Adri Maat. 12.03 (S) Van Twaalf tot Twee. (13.03 Echo). 14.03 Ratel. 15.03 (S) KRO ca baret TROS: 15.30 Gerard de Vries draait op verzoek. 17.03 De Neder landstalige top tien Radio 3 voor 18 uur NOS: Ieder heel uur nws. VOO: 7.02 Ook goeiemorgen. 9.02 Goud van oud. 11.02 Erik de Zwart. 13.02 Rin- keldekinkel. 15.02 De Top 40 Radio 4 voor 18 uur VARA: 8.00 Nws. 8.02 Vroeg Och tendconcert. 9.00 Het Internationale Concertcircuit: Nouvel Orchestre Philharmonique o.l.v. Nello Santi met solisten. 11.00 Werken van Villa Lobos. 12.00 Lunchconcert: Shlomo Mintz, viool. 13.00 Nieuws. 13.02 Operette, 'n Biedermeiertje uit We nen. EO: 14.00 Orgelmuziek. 14.30 Klein bestek: John Russo, klarinet Lydia Walton Ignacio, piano. Radio 5 Voor 18 uur NOS: 9.00 Nieuws. 9.02 NOS-Spor- tief. 9.25 Waterstanden. RVU: 9.30 je eigen bedrijf. AVRO: 10.00 Meer dan Muziek. 11.00 Hobby-vitami nen. OVERHEIDSVOORLICH TING: 11.45 Onder anderen, feiten en meningen over minderheden. NOS: 12.00 Nws. RVU: 12.05 Toe gift FEDUCO: 12.15 Wijzer op 5 met de NOS-leerberichten en Werken aan Werk. NOS: 13.00 Nieuws. VPRO: 16.30 Welir Een enquête mag dan hebben uitge wezen dat partijleider Gorbatsjov in West-Europa populairder is dan president Reagan, het trieste feit blijft dat de 48-jarige Anatoli Martsjenko in één van Gorbatsjovs gevangenissen is overleden. Een edel mens. 'Edel' is natuurlijk een raar woord, dat zeg je vandaag de dag niet gauw van een man, maar iemand die met toveel hardnekkig heid onder de erbarmelijkste om standigheden (hij zat vanaf zijn 22ste twintig jaar gevangen of was verbannen) blijft vasthouden aan de menselijke waardigheid en aan het grondbeginsel dat de mens vrij dient te kunnen leven, mag van mij gerust 'edel' worden genoemd. Tot in lengte van dagen zal hij bekend blijven omdat hij, in 1967, het eer ste boek ('Wat ik zeggen wou') schreef over de concentratiekam pen in de Sovjet-Unie, waarin hij toen zelf 6 jaar had doorgebracht. Bijzonder is ook, dat hij niet zoals de meeste Russische dissidenten uit de intelligentsia voortkwam, maar zelf een arbeider was uit een arbei dersgezin (zijn moeder kon zelfs le zen noch schrijven). Daar kwam nog bij, dat hij absoluut geen 'vol doening' puurde uit het gevangen zitten, of zijn vele gevangenschap pen uit een of andere drang tot zelf vernietiging heeft gezocht. Hij vond het verschrikkelijk. Op de voorplaat van zijn tweede boek, 'Van Taroesa naar Tsjoena' (Van Oorschot, 1976) staat hij afgebeeld met zijn zoontje Pavel op de arm. Pavel (Pasjka) moet nu 13 jaar zijn. In dat laatste boek schrijft hij: „Ergens heb ik gelezen dat wan neer je getuige mocht zijn van een natuurramp, een buitenlandse in vasie, onderdrukking etc. je alles op moet schrijven wat je zelf ziet of van anderen hoort. Dat is je plicht". Het is uit dat plichtsgevoel dat hij weer over zijn belevenissen na zijn arrestatie op 25 februari 1975 schreef: „Maar ik kon niet snel inslapen. Er is niets ergers dan aan thuis denken als je in de cel zit, maar probeer er eens niet aan te denken! Bij alle voorgaande arrestaties was het veel gemakkelijker, toen was ik alleen. Maar nu hoefik mijn ogen maar te sluiten of ik zie, zo levendig en zo duidelijk, hoe Pasj ka 's ochtends wakker wordt, gaat staan in zijn bedje en het uit alle macht heen en weeer schudt. Hij lacht, roept mij; 's nachts en 's och tends wil hij alleen van mij iets we ten omdat zijn moeder in de andere kamer slaapt. Ik heb hem 's avonds nog in mijn armen gewiegd en in bed gelegd terwijl de huiszoeking plaats vond. En nu voel ik nog zijn hoofdje op mijn schouder rusten. Hoe zal mijn vrouw het daar klaar spelen met het jongetje en haar huishoudelijke bezigheden?" De volgende dag wordt hij van uit Taroesa op transport gesteld naar Kaloega, in een 'zwarte raaf zoals de Russen de politiewagens noemen. Ik citeer: „De wagen draaide naar links. Ik voelde heel sterk dat Larisa in de buurt was, en toen ik haar zag was ik niet eens verbaasd. Ze liep de wagen tegemoet, langs de melkwin- kel, terwijl ze Pasjka op het sleetje voorttrok. Zijn rode bontjasje, het enige in heel Taroesa, was uit de verte zichtbaar. Larisa zag de zwarte raaf en bleef, ingespannen turend, staan. De wagen kwam op gelijke hoogte met hen en ik klopte op het raam. Larisa zwaaide met haar arm, boog zich voorover om iets tegen Pasjka te zeggen en bleef lange tijd staan terwijl ze de wa gen nakeek die ondertussen om hoog kroop langs de met een ijslaag bedekte straat. Ze weten nu tenminste dat ik niet meer in Taroesa ben. Zullen we nog eens met z'n drieën bij elkaar komen? Wanneer? Waar?" Als zijn vrouw, Larisa Bogoraz, zelf een van de bekendste dissiden ten, hem later een keer mag bezoe ken de laatste tweeëneenhalf jaar voor zijn dood kregen zij daar geen toestemming meer voor, want het is echt een onmenselijk regime), ver telt hij: „Larisa wilde me over Pasjka vertellen, maar ik kreeg tranen in mijn ogen en vroeg haar niet over onze zoon te praten. Ik verlangde ontzettend naar hem. Hij stond met zijn grootvader vlakbij, achter de poort van de gevangenis, te wach ten". Voor het schrijven van dit boek en wat artikelen over schendingen van de mensenrechten werd Anato li Martsjenko in 1981 tot tien jaar kamp en vijfjaar verbanning ver oordeeld. In een oproep, die hij in oktober van dit jaar uit de Tsjisto- pol-gevangenis wist te smokkelen, vertelde hij dat hij in december 1983 door kampbewakers was afge ranseld. „Ze hadden mij geboeid en sloegen mijn hoofd net zo lang te gen de cementen vloer tot ik het be- wustzijn verloor. Ik liep een hersen schudding op. Tot op de dag van vandaag voel ik het effect van deze afranseling: voortdurende pijn in mijn achterhoofd, duizeligheid, misselijkheid en een constant flui ten in mijn oren (hoorhallucina- ties)". Dat lijden is nu dus voorbij. Larisa is haar man kwijt. Pavel zijn vader. De wereld een groot

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 20