Beurs Amsterdam K (BuüMiivtooü Dingen m Bewolldng met kans op regen DONDERDAG 11 DECEMBER 1986 PAGINA 19 VERKLARING DER TEKENS gedaan en laten vorige koers Noteringen van donderdag 11 december 1986 (tot 12:30 uur) AANDELEN binnenland ,hccaland 10.00-16.30 kempen b gist-broc c tóT n hoogovens c 238.00 240.50 208.30+ 209.30 203.00 203.50 4*!* 48O!M 27.20 27.40 11.30-16.30 ahrend gr c grolsch c gti holding hagemeyer hein hold ^97.50 97.00 2*!*- 226.00 223.50 226.50 41l!* 41l!* 1*!* 185.00 77o!* 77o!* 232!00+ «3 135.50 134.50 800.00+ 820.00 25S0Ó 24o!* 678.00 690.00 3200.00 3200.00 422.00 419.00 1910008 186:30 1232.00 18770 OBLIGATIES staatsleningen nl 12% 81-91 138.11 nl 12% 86-96 138.21 nl 11% 81-92 114.61 111% 82-92 114.61 111% 82-92 114.61 110% 82-92 112.11 110% 82-89 107.11 certilicaten van aandelen s 138.10 jij:* !K nl 8'/2 84II-94 nl 8% 8411-91 nl 8% 84111-91 il 7% 82-93 I 73/4 85-00 il 7% 831-90 nl 6% 85I-II nl 6% 86I-96 nl 6V2 86-96 bng bg 111/4 82-07 bg 10% 82-07 bg 9% 82-07 bg 9 83-08 bg 8% 84II-09 bg 7% 85-10 109.00 106!l0 113.60 106:80 10915 105.30 105.30 125.00 I??:* bedrijfsleven abn 9% 85-92 101 abn 7% 85-93 abn 7% 85 abn 774 *-96 abn 6% *-06 abn 6% 85-93 'O 6 M/92 100.20 bmh 6% 86-91 102.3! 110.80 104.* 106-* 107:* 106.* 105.50 nmb81/4 85-93 nmb 7% 85-93 nmb 7 Va 85-95 nmb 6% 85-93 nwb 6% M-06 100.* nwb 67» *-06 97.* wuh 674 99.50 pandbrieven fgh 11 81 104.M 100.M 99.50 fgh 8% 85-93 10040 S3 (gh 7% 84-92 i fgh 7 85-93 (gh 6% 86-89 fgh 6% 86-95 fgh 6 06-95 fgh 572 86-89 fgh fl.r 86-91 SS 96!* 9170 9170 1*001 rabh 9% 82 rabh 8% 83 109.10 10400 SS rabo 7% 84-93 106!* 104.* 104 20 rabh 6% 86-96 ioo'io 1*!* rabh 5% 86 rabh fl.r.86 Bib hyp.b wuh 11 80-* 1*!* iSS 105'* 106.25 wuh 8% 84-92 wuh 8 84-93 jol* S3 wuh 5 86-* !ii 198.00 wuh 6% wuh 6% 86-96 wuh 6% 86-93 io?!M wuh II r* 1*M 100.* niet officieel genoteerd breevast c 5.M 6.* rademakers 15.00 15.00 tilb hyp.b 1l!20 u;2o: berghuizer cvggbc Indices (a.n.p.-c.b.s) bankleningen pandbrieven 6.37 Goud en zilver Goud onbewerkt: 28250- 28750. .Zilver onbewerkt: 355-425. 19.00 en 21.15 u 14.30 uur, al. LIDO 1, 2, 3, 4 en STUDIO (124130/ 133210): 'Ruthless people', al. 'Top Gun', dag. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, al. 'The Mission', dag. 14.15, 18.45 en 21.15 uur, 12 jr. Kindervoorstelling: 'Sneeuwwitje', TRIANON (123875): 'The story of O II', dag. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo. 14.15,16.30, 19.00 en 21.15 uur, 16 jr. REX (125414): 'Wet dreams', dag. 14.30, 19.00, en 21.15 uur, 16 jr. Nachtvoorstelling: T poesjes', vr. en za. 23.30 uur, 18 jr. KIJKHUIS (142895): 'The killing,do. t/m woe. 20.00 en 22.15 uur. 'A Hora da Estrela', do. t/m woe. 19.30 'Abél', do. t/m woe. 21.45 uur. ALPHEN (voor reserveringen 01720-20800): EURO 1. 2, 3, 4: 'Ruthless people', dag. 18.30 en 21.00 uur, za., zo. en woe. ook 14.00 uur, al. Bioscopen 'Top gun', dag. 18.45 en 21.15 uur, al. 'Heartburn', dag. 18.45 en 21.15 uur, za., zo. en woe. ook 13.45 uur, al. 'Running scared', Dag. 18.30 en 21.00 uur, za., zo. en woe. ook 13.45 uur, 12 Nachtvoorstellingen: 'Zuster voor dag en nacht', za. 24.00 uur 18 jr. 'Ruthless people', za. 24.00 uur, 16 jr. 'Running scared', za. 24.00 uur, 16 jr. 'Sexfeestjes', za. 24.00 uur, 18 jr. VOORSCHOTEN (voor resérveringen 01717-4354) Greenway: 'Abel', ma. t/m woe. 20.15 'The runawaytrain', do. 20.15 uur, z 21.15 uur, 12 jr. 'The little lord Fauntleroy', vr. t/m z en woe. 15.45 uur, al. Kindervoorstelling: 'Sneeuwwitje e de zeven dwergen', za., zo. en wo 14.00 uur. KATWIJK (Voor reserveringen 01718-74075) City 1: 'Poltergeist II', do., vr., za., z en woe. 14.45, 19.00 en 21.15 uur, m en di. 19.00 en 21.15 uur. City 2: 'The color purple', do., vr.,zi zo. en woe. 14.45, en dag. 20.00 uur. City 3: 'Aliens', do., vr., za., zo. en wc 14.45, 19.00 en 21.30, ma. en di. 19.1 en 21.30 uur. City 4: 'The Hitcher', zie tijden City beh. za.- woe.middag. City 4: Kindermatinee: 'Peter en vliegende autobus', za. en woe. 14.' 'Short circuit', vr., za. en ma. 2 uur, zo. 20.15 uur, di. 19.00 uur. The jewel of the Nile', vr., za. en 19.00 uur, zo. 15.00 uur, di. 21.15 i Ongevallendienst Elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 tot woensdag 13.00 uur (Diaconesse- huis) en van vrijdag 13.00 tot zater dag 13.00 uur (Elisabeth Zieken huis) Bezoekuren Diaconessenhuis (tel. 071-178178): dagelijks 16.00-17.00 uur en 18.30- 19.30 uur. Afdeling intensieve zorg: 10.30-11.00 uur en 19.00-19.30 uur en na overleg Kinderafdeling: 10.30-19.00 uur en na overleg Jongerenafdeling: 16.00-17.00 uur en 18.30-19.30 uur St Elisabeth Ziekenhuis (tel. 071 899250): volwassenen 14.00-14.45 uur en 18.30-19.30 uur. Klasse afd.: 11.15-12.00 uur. 14.00-14.45 uur. 18 30-19.30 uur KraSmafdelihg: 15.00-16.00 uur en 18.30-19.30 uur. alleen voor vaders Ziekenhuizen bovendien van 19.30-21.00 uur Afdeling CCU(hartbewaking): 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur Intensieve verpleging: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur Sportblessures: maandag 19.30- 20.30 uur Academisch ziekenhuis: (tel 071- 269111). alle patiënten (behalve kin deren): 14.15-15.00 uur en 18.30- 19.30 uur Avondbezoekuur afdeling Verlos kunde: 18.00-19.00 uur Prematurenafdeling: in óverleg doorlopend bezoek mogelijk Ernstige patiënten: wanneer doorlo pend bezoek wordt toegestaan kun nen speciale kaarten worden ver strekt Kinderafdelingen: voor odders van opgenomen kinderen is er een rui me bezoek mogelijkheid in overleg met de hoofdverpleegkundige Voor andere bezoekers .gelden, de volgende tijden: Keel-, neus- en oor heelkunde en neurologie: 14.15- 15.00 uur en 18.30-19.30 uur: oog heelkunde en heelkunde: 14.15-, 15.00 uur en 18.30-19.00 uur Kinderkliniek: zalen voor peuters, kleuters en grote kinderen: 15.15- 17.00 uur; babyzaal en boxenafde ling: volgens afspraak met de hoofdverpleegkundige Rijnoord (tel. 01720-9244): 14.30-15- .15 uur en 18.30-19.30 uur. Extra voor bezoek hartbewaking: 11.00-11.30 uur. Extra bezoek vaders op kraamfdeling: 19.30-20.30 uur Kinderafdeling: 14.30-15.30 uur. al leen voor ouders 14.30-18.30 uur 11 december 1986 Honderd jaar geleden stond er in de krant: - Prinses Wilhelmina heeft naar men aan het UtrDbl." uit Apeldoorn meldt, vier paardjes van Shetland's ras gekregen van Z.M. Zij zijn nog niet zo groot als een ezelhebben groote koppen en lange haren. Zij zijn buitenge woon mak en door een 10-jarig meisje gedresseerd. Denkelijk ko men er nog twee paardjes. - Men schrijft uit Winschoten: In de nabijheid dezer plaats (bij gevonden smokkelaar. Hij moet door twee andere smok kelaars, dié hij verklapt had, om het leven zijn gebracht. Het ge rucht loopt dat de daad door an dere personen is gezien. De poli tie doet onderzoek. -In den nacht van 8 op 9 dezer zijn bij den landbouwer J. Maas kant, Veldweg bij den Vijfhuizer- weg te Haarlemmermeer, 29 van de 32 eenden ontvreemd, welke los op het erf bij de woning lie pen. Naar de daders wordt on derzoek gedaan. - Uit vrees dat hunne netten door den grooten golfslag stuk ge- slag'en zouden worden, waagden zich twee Hoornsche visschers met eene boot in zee, met het onge lukkig gevolg dat het bootje om sloeg en zij verdronken. Vijftig jaar geleden: EEN LAFFE DAAD!- De sinds eenigen tijd in de Van Manders- loostraat door de Oranje Garde geplaatste brievenbus waarin oplossingen van het Historisch raadsel kunnen worden gedepo neerd door het publiek, bleek gis termorgen verdwenen. Later werd de brievenbus drijvend ge vonden in den Rijn. De oplossin gen die zich in de bus bevonden waren geheel doorweekt; het be stuur hoopt ze echter te drogen en nog te kunnen ontcijferen. De po litie heeft de zaak in onderzoek doch als vaststaand kan zeker worden aangenomen, dat hier èehige opgeschoten vandalen aan het werk zijn geweest. mmm In Amerikaanse winkels wor den voor 4,99 dollar (elf gulden) poppen te koop aangeboden, die er niet alleen verschrikkelijk le lijk uitzien, maar die ook nog een uiterst onfrisse walm uita demen als men erin knijpt. Zo zijn er George Garbage- mouth (George Vuilnisbek), juf frouw Morningmouth (Ochtend kegel), Makreelwalm, Honde wasem, Lijkenlucht en Victor Vomit (Victor Kots). „Als Victor in je gezicht ademt, wil je zelf ook kotsen," zegt fabrikant No lan Busnell in een reclamefol dertje. „Dit speelgoed heeft geen an der doel dan de tolerantiegren zen van de maatschappij op de proef te stellen," zegt Nolan's marketing manager Jim Sim mons. (foto AP) RAUWKOST, GEEN SIGARET TEN - De GPV/RPF-fractie in de Zuidhollandse staten pleit er voor sigaretten- en snoepauto maten te vervangen door rauw- kostautomaten. De fractie vindt namelijk, dat de huidige automa ten de suggestie wekken dat ror1 ken belangrijk zou zijn voor het functioneren van het personeel. Fractievoorzitter Blokland: "Als we niet willen bepalen wat goed of niet goed is voor het perso neel, halen we' die automaten weg. Wat we beschikbaar stellen moet in het provinciaal beleid pas. Koffie, thee en frisdranken passen daarbinnen. Rookwaren niet". PLOTS MILJONAIR - De be jaarde Spanjaard Manoio uit het dorpje Torrepacheco in de pro- Parmezaanse zuurkoolschotel In plaats van parmezaanse kaas kunt u uiteraard elke andere geraspte kaas gebruiken. Neem echter niet een al te milde kaas, omdat deze 'ver drongen' wordt door de smaak van de zuurkool zelf. 125 gram spek in dobbelsteentjes, 500 gram zuurkool, 1 ui, 1,25 dl kippe- bouillon, 125 gram druiven, peper uit de molen, 50-75 gram parmezaanse kaas, 1-2 eetlepels paneermeel en boter. Bak de spekblokjes in een grote braadpan knappen. Snijd de zuurkool klein en hak de gepelde ui fijn. Voeg uisnippers, zuurkool en bouillon bij de uitgebakken spekblokjes, leg een deksel op de pan en stoof het geheel 10-15 minuten. Was en halveer ondertussen de druiven en verwijder de pitjes. Voeg de gehalveerde druiven bij de zuurkool en kruid met versge malen peper. Schep het zuurkoolgerecht in de ovenschaal en bestrooi de bovenzijde met parmezaanse kaas en paneermeel, leg hier en daar een klontje boter en schuif de schaal in een voorverwarmde oven van 175 graden C. (gas- stand 3). Bak in ongeveer 10 minuten een knapperig korstje op de zuur koolschotel. JANNY VAN DER LEE vincie Cartagena is onverwacht miljonair geworden. Als ver woed lottospeler kwam hij na de radio-uitzending tot de conclusie dat niet meer dan drie goéd gera den had. Toen hij zijn troostprijsje van 300 peseta's wilde incasseren bleek de bejaarde geen drie maar alle zes nummers goed voorspeld te hebben. Daarom kan Manoio binnenkort de cheque van hoofdprijs tegemoet zien: 75 mil joen pesetas en dat is nog altijd 1.256.000 gulden. EEUWENOUDE CONDOOMS - Britse archeologen hebben bij opgravingen in Dudley Castle in midden-Engeland vijf ongeveer 350 jaar oude condooms gevon den. De condooms uit darmen dieren die in de latrines vai burcht lagen, werden vermoede lijk in het midden van de ze tiende eeuw gebruikt door solda ten in de Engelse burgeroorlog, om voor geslachtsziekten ge spaard te blijven. REAGEERBUIS-DRIELING - Een Oostduitse vrouw heeft als eerste in Oost-Europa een rea geerbuis-drieling ter wereld ge bracht. De drieling - twee jon gens en een meisje - werd begin december geboren in een gynae cologische kliniek in Leipzig. Moeder en kinderen verkeren in goede gezondheid. Tot nu toe zijn in de kliniek Leipzig zes vrouwen door mid del van kunstmatige inseminatie bevrucht. Ons land ligt ook morgen in het overgangsgebied tussen een hoge- drukcentrum boven centraal-Euro- pa en depressies op de oceaan. De aangevoerde lucht komt uit het zuiden. Er is nogal wat bewolking. Tijdens opklaringen kan in de nacht mist ontstaan. De kans op mist is het grootst in het oosten en zuiden. Uit de bewolking kan wat regen vallen, met name in het noor den van het land. Vannacht wordt de minimum temperatuur ongeveer plus 1 graad. Morgenmiddag zal de ther mometer niet hoger komen dan een graad of 4. De zuidelijke wind is matig, aan de kust af en toe krachtig. a. s A 2 1 8 Amsterdam zwaar bew. 9 0 2 De Bilt zwaar bew. 8 1 0 Deelen mist 6 -1 0.2 Eelde mist 6 -1 2 Eindhoven zwaar bew. 7 0 0 Den Helder mist 9 0 0.1 Rotterdam zwaar bew. 8 2 0 Twente mist 6 0 0.7 Vlissingen zwaar bew. 3 3 0 Zd. Limburg licht bew. 6 -1 0 Aberdeen regen 5 5 2 Athene regen 8 0.2 Barcelona zwaar bew. 10 8 0 Berlijn regen 7 3 2 Boedapest zwaar bew. -2 -4 0 Brussel zwaar bew. 7 2 0 Dublin regen 10 7 4 Frankfort zwaar bew. 7 2 0 Genève zwaar bew. 7 5 0.1 Helsinki zwaar bew. 5 1 0.3 Innsbruck zwaar bew. 6 0 0 Klagenfurt zwaar bew. -3 -5 0 Kopenhagen mist 3 1 0 Lissabon half bew. 12 6 0 Locarno mist 10 -3 0 Londen zwaar bew. 8 3 0 Luxemburg mist 4 0 0.1 Madrid onbewolkt 10 -6 0 Malaga onbewolkt 19 3 0 Mallorca half bew. 1 - Moskou zwaar bew. -4 -5 0 München mist 0 0 0 Nice onbewolkt 14 8 0 Oslo mist 7 -4 0.1 Parijs Praag zwaar bew. zwaar bew. 9 -1 3 0 -1 0 Rome licht bew. 3 0 Split onbewolkt 15 3 0 Stockholm onbewolkt 7 -2 0 Warschau motregen 3 0 0.1 Wenen -1 •2 0.2 Zürich zwaar bew. 6 5 0 Casablanca zwaar bew. 15 4 0 Cyprus onbewolkt 19 9 0 Istanbul motregen 9 7 0.3 Las Palmas onbewolkt 21 17 0 Tel-Aviv onbewolkt 19 10 0.5 Buitenlands geld Amerikaanse dollar Engelse pond Belg. franc (100) Duits mark (100) Ital. lire (10.000) Portugese esc. (100) Can. dollar Franse franc (100) 2,23 2,35 3,10 3,40 5,26 5,56 110,75 "4,75 15,30 17,30 1,25 1,75 «wits. franc (100). Zweedse kroon (100) Noorse kroon (100) Deense kroon (100) Oost. shilling (100) Spaanse peseta (100) Griekse drachme (100) Finse mark (100) Joeg. dinar (100) Terse pond 133,00 137,50 31,00 34,00 28,50 34,00 28,50 31,50 15,85 16,35 1,55 1,80 1,20 1,80 44,25 47,25 0,25 0,65 2,92 3.22 pit Kwgmuiva-s HRPPRN Hl&S PAN Kb HUIS öRHOUPRN.. HOPemK HAfSN ze ONS VOORT AAN «erRosf.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 19