Allure in wit met f1.250,- voordeel. Feestelijk JVC aanbod van KLEIN-G E F Let maar eens op Kom daarom maar DIREKT naar KLEIN GEFO Peugeot309,y///W f21.395,- Lot van Antillen door crisis in handen van Nederland en toerisme JVC V De succesvolle Peugeot 309 is er tijdelijk in een wel zéér exclusieve uitvoering: de 309 Allure. Hij onderscheidt zich onmiddellijk van z'n klasse-genoten door z'n modieuze witte uiterlijk. En bij nadere kennismaking zult u aange naam worden verrast door z'n complete uitrusting. Een extra verrassing vormt z'n 1.3 li ter'schone'motor. Die nieuwe techniek ver mindert niet alleen de schadelijke uitlaat gassen, maar óók de Bijzondere Verbruiksbelasting. Dat maakt deze 309 Allure een stuk voordeliger. Tel daarbij z'n complete uitrusting, dan zult u beamen dat de comfort-reputatie van Peugeot op nieuw bevestigd wordt. En dat voor een prijs, die 'm wel héél verleide lijk maakt Want u koopt al een nieuwe Peugeot 3 09 Allure voor slechts f21.395,-. Inclusief een groot aantal exclusieve extra's. Waardoor u al met al een voordeel van zo'n f1250,- geniet Kom snel kennismaken met de exclusieve Peugeot 309 Allure. Uw Peugeot Dealer vertelt u het fijne ervan. Inclusief o.a.: witte turbine wielplaten witte achterspoiler witte beschermstrips met zwarte bies langs de zijkanten witte dak antenne witte sierplaat tussen de achterlichten speciale striping en 'Allure'-signering op de zijkanten, achterkanten op het dashboard hoofdsteunen op de voorstoelen 1.3 liter (65 DIN pk) 'schone' motor S-versnellingsbak. Oók over de voordelige financieringsmogelijkheden. Er is al een Peugeot 309 vanaf f 19.995,-. ËJ PEUGEOT 309 Ongehoord goed. Hillegom PRIJZEN [NCL BTW. AFEEVERINGSKOSTEN f 4SS,-. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. B.V. Schoonderbeek, Olivier van Noordstraat 8, tel.: 02520-18253. Leiden Katwijk aan Zee Autobedrijf Den Hollander B.V., Kon. Julianalaan, tel.: 01718-28554. afi tuecj. Auto Leithon, Oegstgeesterweg 175, tel.: 071-212911. Noordwijkerhout B.V. Schoonderbeek, Herenweg 236, tel.: 02523-72859. Sassenheim Automobielbedrijf J. Faas B.V., Oude Haven 7, tel.: 02522-12922. WILLEMSTAD (GPD) - "De crisis waarin de Antillen momenteel ver keren is zo groot dat Curacao dit niet alleen kan oplossen. De Ne derlandse regering zal moeten bij springen om de zaak draaglijk te houden". Dit verklaarde de Antil liaanse minister-president Don Martina naar aanleiding van vorige week aangekondigde duizend ont slagen bij de overheid per 1 janua ri. Premier Martina wil een beroep doen op het fonds 'Landen in Nood' van minister Bukman van ontwikkelingssamenwerking, zo dat de eilanden hulp krijgen buiten de normale ontwikkelingsgelden om. Om de afvloeiingsregeling voor duizend ambtenaren te be kostigen is volgend jaar 80 miljoen gulden nodig. door Elly Wempe De bedoeling is om de komende jaren het uit zijn voegen gegroeide ambtenarenapparaat van 14.000 mensen met 4000 in te krimpen. Als gevolg van de dalende koop kracht zullen in het bedrijfsleven mogelijk nog eens 2000 arbeids plaatsen verloren gaan. De over heidsvakbonden hebben nogal ge matigd gereageerd. De ambtena renvakbond ABVO bijvoorbeeld erkent wel dat er iets moest gebeu ren, maar had niet verwacht "dat de regering zulke onmenselijke maatregelen zou nemen", zo ver klaarde ABVO-secretaris Hubert Bebe Rójer. Van het Curacaose bedrijfsleven krijgt het kabinet-Martina niets dan lof toegezwaaid voor deze 'moedige' bezuinigingsoperatie zo vlak voor de verkiezingen in april volgend jaar. "Er is een eerste stap gezet in de goede richting", zo oor deelde de voorzitter van de Vereni ging Bedrijfsleven Curacao (VBC) Mario Evertsz. Chaos Volgens oud-premier Minguel Pourier kon de regering niet an ders dan maatregelen nemen "om dat er anders een chaos was ont staan". Deze drastische ingreep zal zich volgens Pourier in de gehele maatschappij doen gevoelen. Ont slag van zoveel ambtenaren bete kent daling van het besteedbare in komen, waardoor ook bij de han del en industrie harde klappen zul len vallen. Premier Martina: "De overheids inkomsten uit de belastingroute via de Antillen zijn in het begin van de jaren '80 gegroeid van 130 mil joen in 1980 naar 500 miljoen in 1984. Door de verandering in de be lastingwetgeving in Nederland en in de Verenigde Staten zullen die inkomsten binnen enkele jaren weer terugvallen naar 130 mil joen". De Antilliaanse premier er kent dat het onmogelijk is om deze hoge belastinginkomsten te be houden. "De bevolking moet zich aanpassen aan een lagere levens standaard. Deze regering wil de mensen bewust maken van de rea liteit, zodat grote sociale onrust voorkomen wordt". Toerisme De afgelopen jaren bestond er bij de Antilliaanse ondernemers geen vertrouwen in de eigen economie. Er was een enorme kapitaalvlucht, zodanig dat zelfs de waarde van de Antilliaanse munt in gevaar was. Volgens premier Martina tekenen zich nu betere perspectieven af. Vooral het toerisme biedt op korte termijn mogelijkheden om werk gelegenheid te scheppen. Martina: "De Antillen willen ook Neder landse bedrijven interesseren om hier heen te komen. We zullen maatregelen nemen ter verbete ring van het investeringsklimaat, bijvoorbeeld door de minimumlo nen en de ontslagwet tè wijzigen" De Antilliaanse premier wil nog niet vooruit lopen op de verkiezin gen in april volgend jaar voor de Eilandsraden. Politieke waarne mers verwachten echter dat de op positiepartij van oud-premier Li beria-Peters, de Nationale Volks partij (PNP), zal winnen. Martina: "In de huidige coalitie hebben we dit jaar goed gewerkt. We hebben tijd nodig om ons programma af te maken". Als de Nationale Volkspartij op Curacao wint is het zeer de vraag of de huidige sanering wordt voortge zet. Oud-premier Liberia-Peters verklaarde dinsdag "dat de huidige regering te .weinig rekening heeft gehouden met de menselijke as pecten". Eén van de politici uit de PNP zou zelfs de ontslagen ambte naren al hebben toegezegd, dat zij hun baantje terugkrijgen als hij wethouder wordt. AUDIO VIDEO Wij gaan samen met u vieren dat wij de oudste JVC dealer van Leiden zijn. We zijn in een feeststemming. - 2 x 80 watt - ingeb. 7 traps equalizer - mc ingang fJXèArT— NU! - 2 x 85 watt - afstandbediening i samenwerking met SEARM 20 RM - 20 equalizer/stuureenheid - compulink. - 2 x tape dubbing Umr- - 7 traps equalizer afstandbediening unit voor alle compulink app. van JVC (alles op afstand - te bedienen). - div. equalizer instellings-^, geheugens etc^ t*69;- Als oudste JVC dealer van Leiden weten wij er gewoon alles van af. Haarlemmerstraat 239 Leiden Deze aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 18