Vakbeurs woninginrichting ziet toekomst zonnig in Ontbijttafel Spoelknop bespaart veel water LICHTE TINTEN EN MEER KWALITEIT Meubels van oude materialen Tapijt naar eigen ontwerp WONEN ZATERDAG 25 OKTOBER 1986 PAGINA Wie een niet al te kleine keuken heeft, zou eens kunnen denken aan een werkeenheid annex ontbijtta fel in het centrum. Allmilö heeft een dergelijk eenheid ontworpen. Aan een kant is een rail gemon teerd waaraan allerlei "gereed schap" kan worden gehangen. Voor het ontbijt kan het dubbele bovenblad worden uitgezenkt. In formatie: Allmilö, tel.03200-41700. Om op het toilet water te besparen kunt u nu een keuzeknop, voor een grote of een kleine boodschap, monteren. De knop, die de naam SIT-2000 spoelbegrenzer heeft ge kregen, maakt het mogelijk bij een kleine boodschap maar dertig pro cent van het spoelwater te gebrui ken. Het gebruik van de knop kan op het totale huishoudverbruik van water een besparing van twin tig procent opleveren. De prijs van de knop, die heel snel zelf te mon teren is, ligt rond de vijfentwintig gulden. Informatie VAAC Interna tional, Postbus 201, 1180 AE Am stelveen. Bij atelier "De lijn" aan de Amsterdamse Overtoom, zijn zes vrouwen, allen meubelmaker, bezig aan een boeiend experiment: het ontwerpen van een nieuwe interieurlijn van oude materialen. Voor het ontwerp van de lijn tekenden Mieke de Bock en Günther Frank. De ontwerpen zijn stuk voor stuk uitgevoerd in gebruikte materialen Soms zijn die materialen afkomstig van Monumentenzorg maar ook de 300 jaar oude massief grenen delen uit de voormalige koninklijke stallen in Utrecht worden met graagte door het zestal verwerkt. Bij de ver- en afwerking worden geen chemische produkten gebruikt. Informatie 020- 838736. Boven: knop in ruststand; midden: bij een 'grote' boodschap optrek ken; onder: bij een 'kleine' bood schap indrukken. uiteraard op de vraag inspelen. Het is niet zo dat de verkoop in woningmaterialen nu plotseling naar recordhoogte vliegt, maar er is wel een duidelijke voorkeur voor spullen van goede kwaliteit. In sommige sectoren van de woon- markt is sprake van een gedaalde omzet wat het aantal meters be treft, maar een stijging in het geld dat men ervoor wil neertellen. Dit geldt met name voor het arti kel zonwering, dat in de afgelopen jaren een geweldige opgang heeft gemaakt. De grote rage van deze tijd is de verticale zonwering, die niet alleen praktisch is maar ook een grote rol speelt in de verfraai ing van het interieur. Ze heeft de horizontale zonweringsprodukten lange tijd verdrongen, maar die komt nu ook weer flink opzetten, waarbij de heel smalle lamellen on miskenbaar favoriet zijn. Beddegoed De lichte, vrolijke trend is ook af te lezen van de nieuwe collecties beddegoed. Heel lichte pastelkleu ren, waarin grijs/blauw en rose overheersen, zijn helemaal 'in'. Het wit van ons moderne beddegoed is ook niet meer van dat ziekenhuis achtige wit, maar licht aangetint, meestal naar grijs. De dekens verliezen het steeds meer van de dekbedden en dat heeft uiteraard ook consequenties voor de veroop van lakens. Wel licht heeft de favoriete rol van het dekbed er mede toe geleid dat ont werpers van slaapkamertextiel zich intenser met het (hoofd)kus- sen gingen bezig houden. Er zijn verschillende types ont wikkeld, voor de even zo vele 'stij len* van slapen. Men spreekt daar bij over het 'gedifferentieerde hoofdkussen', met keuzemogelijk heden uit plat, hard of zacht, groot of klein, dik of dun. Daarvan waren op de beurs vele voorbeelden te zien... allemaal te mooi en ook een beetje te duur om er kussenge vechten mee te houden. Bad en keuken Huishoudtextiel gaat er nu ook weer een stuk beter in. In badka mer en keuken wordt meer textiel gebruikt als in voorbije jaren. De consument kiest daarbij heel be wust voor gecoördineerde dessins en kleuren, passend bq het overige wooninterieur. Een leuk noviteitje op Interdecor was het strandlaken dat tevens als draagtas kan dienen en dat voor zien is van een opblaasbaar gedeel- waarop we ons huis in richten is natuurlijk sterk afhanke lijk van onze eigen smaak en per soonlijke instelling. Volgens 'woonpsychologen' kan het inte rieur zelfs gezien worden als een graadmeter voor onze kijk op de maatschappij. In de sombere jaren waarin het er voor de landsecono- mie niet zo best uizag, overheer sten in de aanschaf van vloerbe dekking, woningtextiel enz. de donkere kleuren. Kennelijk heeft de huidige ople ving ook ons woongedrag zonnig beinvloed. Op de vakbeurs Inter decor (over alles wat met woning inrichting te maken heeft) over heersten de lichte tinten. De con sument ziet het wel weer 'zitten', de handel c 'Levend wit' De term 'levend wit', die op de beurs als een trefwoord werd ge hanteerd en die duidelijk gestalte kreeg in de gelanceerde nieuwe collecties, is eigenlijk uitgevonden door een verffabrikant. Die zag de opgang in de economie misschien al wat eerder aangekomen. Dat 'le vend' slaat op het feit dat wit niet zo maar hagel- of sneeuwwit hoeft te zijn, niet akelig klinisch. Wit kan velerlei gezichten hebben (Vroeger gebruikte men de ietwat rare term 'gebroken wit'). Wittinten, in combinatie met lichte kleuren, overheersen het aanbod waarmee de consument wordt geconfronteerd, een ver schijnsel waarmee de fabrikanten Lichte tinten en vrolijke dessins ook in vitrage en gordijnen. -De oude rookstandaard is terug van weggeweest, maar dan wel in eigentijdse vormgeving. De 'rubber look' van Hart Design in Delft is een stabiele rubbergecoate zuil met kunststof manchetten. Het gebeurt maar al te vaak, of het nu om een jurk, een stoel of vloerbe dekking gaat, je weet percies wat je wilt maar het is niet te koop. En wie dan de coupeuse of meubelmaker kan uitleggen wat hij wil, speelt het in de eerste twee gevallen gemakkelijk klaar het idee te verwezenlijken, maar voor wie vloerdekking naar eigen ontwerp wilde hebben, zat er tot nu toe weinig anders op dan zelf aan de slag te gaan. Bij Holland Haag in Gouda heeft men sinds kort de mogelijkheid om tapijt naar eigen ont werp te bedrukken. De fabrikant heeft daarbij vooral gedacht aan win kels. die hun huisstijl tot op de vloer willen doorvoeren, maar wellicht biedt dit idee ook mogelijkheden voor de creatieve consument. Vanaf vijfentwintig vierkante meter is het mogelijk een eigen ontwerp af te leveren, dat door de fabrikant wordt uitgevoerd in de kwaliteit Madura "ensemble". Informatie Holland Haag BV, tel. 01820-19700. Hoofdkussens die beantwoorden a te,- waarmee het uitgevouwen la ken een prettig hoofdkussen krijgt. Tapijt Het bekende beige Berber tapijt en karpet moet zijn eerstrangs- plaats overdragen aan kleuriger materialen. Velours en zogenaam de saxonies met volle, vrolijke kleuren komen ervoor in de plaats. Zelfs het Oosterse tapijt doet een persoonlijke stijl. daaraan mee. In landen als India, Pakistan en Marokko heeft men snel en handig' ingespeeld op het gat dat Khomeini in de Iraanse ta pijtexport veroorzaakte. China biedt intussen ook heel wat aan in Oosterse tapijten. De overwegend rode kleuren in deze produkten maken plaats van lichte tinten, vooral blauw. We kunnen niet meer spreken van 'Perzen' nu Iran op deze markt van zijn oude eerste plaats naar de vierde is gedrongen. De moderne opvolgers van die aloude, zwaar roodkleurige 'per zen' worden, gezien de stijgende veroop, niet langer beschouwd als pure weelde-artikelen, alleen pas send in luxueuze interieurs. De moderne woonstijl kan de ver nieuwde Oosterse tapijten heel goed verdragen. .mnM (X-Al/H. Al 'N 3SSTE, W /ccyHEAJ y AlLBEAJ £l/£A/££A! AA/SVEAA \A.W3NS D/TPAKD 7Z /COPEA/. J ►JOU, VVAT ze® JÉ 6SVAM? gÊN AARPI& OPTRÊKJÉ WAT? ÉN DÉ JS IS SCHAPP&.Ü* HOHO, U ZUl-T WÉL MOÉTÉN VÉÉKOPÉN.KÉNMÉ' UJJK HÉÉFT U DÉ IAATSTÉ ÉÉURSÉÉRICHTEN Nier e>&tez-eNHiep, KJK ZËIT.DÉ /WARKT is iN&esiöur. u eeNr ?aiw.ier; PoPiSVf AW/V WE LA p/£ /s AYTL&WL wsrTE mar; ....Ml»/ rrAl Aoeratr i p*r is mlma ff££iN. i wiet weet? dweilen, AT- W£MEN,..Z£}y ie- manp l-g. TATCPOTU\T~ 1 VlNC^NT MASZ A\J&> PULUe PATI»; MAF&EN RAM HÉBBEN jLMXfc l-IET MI& pume denizen zei-ree jpat ik" zseiZbém om- pat HZgrert HtlléHCfclP- PO0OTAAM HETOir- VlMP>ENl BEnJ. NE£.,. lE/WAMF» PIÊ ue-li LEIDEN LUXOR (121239): 'Running scared', dag. 19.00 en 21.15 uur, za„ zo. en woe. ook 14.30 uur, al. LIDO 1. 2 3. 4 en STUDIO (124130/ 133210): The color purple', dag. 20.00 uur, zo. 'ook 14.15 uur. al. 'Aliens', dag. 14.30.18.45 en 21.15 uur. 12 jr. 'Hannah and her sisters', dag. 19.00 en 21.15 uur. do. tm za. en ma. tm woe. 14.30 uur. al 'Top gun', al. 'Down and out in Beverly Hills', dag. 14 30, 19.00 en 21.15 uur. al. Kindervoorstelling. 'Sneeuwwitje', za.. zo. en wo& 14.30 uur. TRIANON (123875): 'Hot resort', dag. 14.30. 19.00 en 21.15 uur. zo. 14.15. 16.30.19.00 en 21.15 uur. al REX (125414): 'Meisjes in vuur en vlam', dag. 14.30. 19.00, en 21.15 uur. 16 jr Nachtvoorstelling: 'Ladies in Lace'. za. 23.30\iur. 18 jr. KIJKHUIS (142895): 'Abel', do. t/m woe. 19.30 en 21.45 uur. 'Wetherby'. do. t/m zo. 20.00 en 22.15 'Cui-de Sac'. ma. 20.00 en 22.15 uur Ongevallendienst Elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 tot woensdag 13.00 uur (Diaconesse- huis) en van vrijdag 13.00 tot zater dag 13.00 uur (Elisabeth Zieken huis) Bezoekuren Diaconessenhuis (tel. 071-178178): dagelijks 16.00-17.00 uur en 18.30- 19.30 uur. Afdeling intensieve zorg: 10.30-11.00 uur en 19.00-19,30 uur en na overleg Kinderafdeling: 10.30-19.00 uur en na overleg Jongerenafdeling: 16.00-17.00 uur en 18.30-19.30 uur St Elisabeth Ziekenhuis (tel. 071- '899250): volwassenen 14.00-14.45 uur en 18.30-19.30 uur. Klasse afd.: 11.15-12.00 uur. 14.00-14.45 uur, 18.30-19.30 uur Kraamafdeling: 15.00-16.00 uur en 18.30-19.30 uur, alleen voor vaders Bioscopen ALPHEN (voor reserveringen 01720-20800): EURO 1. 2, 3, 4: 'The money pit', dag. 18.45 en 21.15 uur. za. niet om 21.15 uur, za.. zo. en woe. ook 13.45 uur. al. 'Top gun', dag. 18.45 en 21.15 uur. za.. zo. en woe. ook 13.45 uur. al. 'American Nipja', dag. 18.30 en 21.00 uur, za.. zo. en woe. ook 14.00 uur, 16 jr. 'The color purple', dag. 20.00 uur, al. Kindermatinee: 'Assepoester', za.. zo. en woe. 14.00 uur Nachtvoorstellingen: 'American Nin- ja'. za. 24.00 uur 18 jr. Nasty nurses', za. 24.00 uur. 18 jr. 'The money pit', za. 24.00 uur, 16 jr. 'Kostschoolmeisjes', za. 24.00 uur. 18 Ziekenhuizen bovendien van 19.30-21.00 uur Afdeling CCU(hartbewaking): 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur Intensieve verpleging: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur Sportblessures: maandag 19,30- Academisch ziekenhuis: (tel 071- 269111). alle patiënten (behalve kin deren): 14.15-15.00 uur en 18.30- 19.30 uur Avondbezoekuur afdeling Verlos- overleg kunde: 18.00-19.00 Prematurenafdeling: doorlopend bezoek mogelijk Ernstige patiënten: wannéér doorlo pend bezoek wordt toegestaan kun Greenway: 'Cobra', do. t/m zo. 19.00 uur. 16 jr. 'A passage to India', do. 14.30 uur, vr. en za. 21.00 uur. ma. t/m woe. 20.15 uur. al. Betrayal', do. en zo. 21.15 uur. 16 jr 'E T za.. zo. en woe. 15.45 uur. al. Kindervoorstelling: 'Peter en de vliegende autobus', za., zo. en woe. 14.00 uur. KATWIJK (Voor reserveringen 01718-74075) City 1: 'Teachers', do., vr.. za., zo. en woe. 14.45, 19.00 en 21.15 uur, ma. en di. 19.00 en 21.15 uur. al. City 2: 'The jewel of the Nile', zie tij den City 1, al. City 3: 'American 3000', zie tijden City 1. 16 jr. City 4: 'De laatste dollars op vakan tie'. zie tijden City 1, beh. za.- woe- middag. City 4: Kindermatinee: 'Peter Pan', za. en woe. 14.45 uur. al Geen opgave ontvangen. nen speciale kaarten worden ver strekt Kinderafdelingen: voor ouders van opgenomen kinderen is er een rui me bezoek mogelijkheid in overleg met de hoofdverpleegkundige Voor andere bezoekers gelden de volgende tijden: Keel-, neus- en oor heelkunde en neurologie: 14.15- 15.00 uur en 18.30-19.30 uur; oog heelkunde en heelkunde: 14.15- 15.00 uur en 18.30-19.00 uur Kinderkliniek: zalen voor peuters, kleuters en grote kinderen: 15.15- 17.00 uur; babyzaal en boxenafde ling: volgens afspraak met de hoofdverpleegkundige Rijnoord (tel. 01720-9244): 14.30-15- .15 uur en 18.30-19.30 uur. Extra voor bezoek hartbewaking: 11.00-11.30 uur. Extra bezoek vaders op kraamfdeling: 19.30-20.30 uur Kinderafdeling: 14.30-15.30 uur, al leen voor ouders 14.30-18.30 uur ©uftiteutog 25 oktober 1986 Honderd jaar geleden stond in de krant: - Eene akelige ontdekking werd dezer dagen in een gebouw der Duitsche gemeente Hessen ge daan. Bij het openbreken van een vloer werd in den grond het lijk van een ongeveeer 20-jarig meis je gevonden. De lijkschouwing bewees dat dit meisje reeds 7 ja ren daar gelegen moest hebben. Er bestaan geen gegevens om de identiteit te bewijzen. Men schijnt met een geheim gehouden moord te doen te hebben. - Een student in de medicijnen te Luik, thans tijdelijk onder de wapenen, heeft een 71-jarigen hoofdambtenaar, sinds 26 jaren te Luik gevestigd, gedood door vergif, dat hij de brutaliteit had te storten in een glas bier, dat achter het slachtoffer stond, ter wijl de oude man met een paar vrienden rustig in een koffiehuis domino zat te spelen. Opmerke lijk genoeg bij zulk een leeftijd, is jaloezie over eene vrouw hier in het spel. - Het overmatig gebruik van ei kels heeft te Weerdingermond aan een twaalfjarigen knaap het leven gekost. - Een ambtenaar bij de Staats spoorwegen te Tilburg, zekere G. is voortvluchtig met 7000 uit de kas, waaruit hij de werklieden moest betalen. Vijftig jaar geleden: - De muggenplaag om het lJs- selmeer. De mogelijkheden van bestrijding worden onderzocht. De minister van Sociale Zaken heeft ingesteld een commissie, welke tot taak heeft een onder zoek in te stellen naar de oorza ken en gevolgen, met betrekking tot de volksgezondheid, van de muggenplaag om het IJsselmeer en te adviseren omtrent de moge lijkheden tot bestrijding dier plaag. - Trambestuurders, bedenkt dat uw voetbei een eenvoudig waarschuwingssignaal en geen slagwerk is. - Tegen oververmoeidheid van autobestuurders. Vele duizenden autobestuurders, zoowel bij het personen- als goederenvervoer maken regelmatig of vrij regel matig werkweken van 70 tot 80 en velen zelfs van 90 en 100 uren. Onafgebroken diensttijden van 24 uren en meer komen nog veel vuldig voor. GELOVEN 30LLIE KRAKERS NU ECHT PAT IETS 60EDS KAN KOMEN UITOOLLIÉ WETTELOOS OPTREDEN JA, DAAR REKENEN WÉ HEEL STERK OR.. WANT DE LANDBOUW, DE VISSERIJ, D£ MIDDEN - STAND, HET BEDRIJFSLEVEN DE GEMEENTEN EN DE PENSIOENFONDSEN 6EL0VEN HET ALLEMAAL OOK

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 17