er mets meer van 'Ze weten niet wat verliezen is' Waterpoloploeg op sterven na dood Derde gelijkspel van West-Duitsland tiilSil Castelijn met VS in anonieme rol op WK hockey Vrouwen in finale-ronde Sowjet-Unie verrast Drama rond Annemarie Verstappen Zesde plaats Jeroen Piket >ov neemt een vrije dag Edwin Jongejans tiende V.V. DE SLEUTELS NOORDWIJK1 INSDAG 19 AUGUSTUS 1986 MADRID (ANP) - Het Nederlands mannen waterpoloteam, dat tegen West-Duitsland tekenen van her stel vertoonde, is gisteren in het duel met Griekenland weer de ver keerde weg ingeslagen. De patiënt beloofde bij het WK in Madrid even beterschap, maar bleek, toen het weer ergens om ging - namelijk de kwalificatie afdwingen als rede lijk B-land - op sterven na dood. De Grieken speelden in het eerste duel van het troosttoernooi zwak, de Nederlanders bij tijd en wijle bedroevend: 3-5. in Bclkum 1-2, Marc van Belkum 2-2 tan meer), Jansen 3-2 (man meer), Pate- s 3-3, Venetopoulos 3-4, Aronis 3-5. Van troost zal de komende dagen nauwelijks sprake kunnen zijn. Het eens zo trotse waterpololandje is, zo moet worden gevreesd, af gegleden naar het derde echelon. In het bar slechte duel hield Neder land tot in de vierde periode stand, al is dat nauwelijks een verdienste te noemen. De aanval stelde bij beide teams niets voor en het ge ringe aantal doelpunten was zel den aan goed werk van de beide doelmannen te danken, meer aan slecht schieten of naar behoren blokkeren. De dikwijls onbegre pen Stan van Belkum werd zo meegesleept in de misere, dat hij in de slotminuut verzuimde een straf- worp tot de gelijkmaker te promo veren. De late treffer van de Griek se kolos Aronis bracht een suppor ter tot vervoering. Alsof de we reldtitel werd binnengesleept. Hij was als enige lyrisch tussen de der tig betalende en zich flink bekocht voelende toeschouwers. AMSTELVEEN (GPD) - Dat het vrouwenhockeyteam van de Verenigde Staten tijdens het wereldkampioenschap in Amstelveen zo teleurstellend presteert, komt de Neder landse coach van de Amerikaanse ploeg, Boudewijn Castelijn, bijzonder slecht uit. In een poging het hockey in hèt sportland van de wereld voorgoed uit de anonimiteit te halen, was een aansprekende klassering een uitstekende mogelijheid geweest om zijn 'ontwikkelingswerk' te ver eenvoudigen. „In een land als Amerika", zo bena- zeggen dat we ook pech hebben ge drukt Castelijn, „gaat een sport pas had. Zo raakte aanvoerder Beth iets betekenen wanneer er interna- Beglin in de laatste oefenwedstrijd Boudewijn Castelijn: 'Prestaties een teleurstelling' tionale successen worden geboekt. Wanneer je kanshebber bent voor een olympische medaille, tel je ei genlijk pas mee. Dan worden er fa ciliteiten gecreëerd en is men be reid financiële middelen vrij te ma ken. Dat proces verloopt nu heel Vandaar ook dat een goed resultaat op dit WK erg be- onder de indruk het WK aan haar enkel gebles seerd. Toch heb ik haar moeten op stellen, omdat ze vreselijk belang rijk is voor het team. We hebben een erg jonge selectie, waarin nog maar drie vrouwen zitten die er op de Spelen in Los Angeles bij wa- Deze groep is ook geweldig MADRID (ANP) - Oefenen en nog eens oefenen. Dat gold gisteren zo wel voor het Nederlands vrouwen team als voor de laatste tegenstan der in de groep, België. De uitkom sten waren totaal verschillend. De Nederlandse polosters kunnen, moeten eigenlijk na het verlies te gen Australië, dergelijke duels aan wenden nog eens alles uit te probe ren voor de werkelijke krachtme tingen tegen Canada en de Ver enigde Staten. De Belgische speel sters hopen er zoveel van op te ste ken, dat er in de nabije toekomst ook eens iets te vieren zal zijn. Maandag was dat nog niet het ge val: 4-17. AMSTELVEEN (ANP) - Gaby Ap pel was gisteravond niet meer dan een zielig hoopje. De slechts 1,51 meter lange en 49 kilo wegende re cord-international van West-Duits land (157 wedstrijden) kon haar ze nuwen niet meer in bedwang hou den. De tranen biggelden over haar wangen. Want het had bijzonder weinig gescheeld of de Westduitse ploeg, die twee jaar geleden in Los Angeles achter Nederland nog Olympisch zilver veroverde, zou tijdens de wereldtitelstrijd in Am stelveen verloren hebben van Nieuw-Zeeland. Eerder kwamen de Westduitse vrouwen twee keer niet verder dan 0-0. Slechts een doeltreffende inzet van Susi Schmid - die vroeger triomfen vier de in het doel - redde twee minuten voor het einde een punt voor West- Duitsland: 2-2. Appel had zich een nederlaag kunnen aanrekenen om dat zij kort na de hervatting, bij de stand 1-1, een strafbal verknoeide. Wolfgang Strödter, de Westduit se coach, reageerde na afloop op merkelijk rustig. „Ik heb van tevo- zou zijn geweest. Dus waarom dan ik me af?", (standen ren gezegd, dat in deze groep de wel bij de hockeyvrouwen, vraag bord), ploegen elkaar niet veel ontlopen. langrijk is" Aanvankelijk was Castelijn met de Amerikaanse formatie naar Ne derland gekomen om ten minste i vijfde plaats veilig te stellen. hier e de ambiance niet zo onbegrijpelijk je nooit voor meer dan honderd mensen hebt gespeeld. Dat maakt ze nerveus en wanneer het dan even tegen zit, verdwijnt Alles is mog ^lijk, dat zie je maar met de overwinning van Argenti nië op de Sowjet-Unie. Dit was een goede wedstrijd, waarin wij weer eens verzuimden doelpunten te maken. Als het in de eerste helft 3-0 voor ons zou hebben gestaan, zou niemand gek hebben opgeke ken". Strödter, die net als Gijs van Heumen zes jaar coach is van de nationale ploeg en een contract heeft tot 1 januari 1989, was tevre den over zijn beslissing centrum- half Christina Moser deze keer in de spits op te stellen. Weinig goede woorden had hij over voor het toer- nooischema, dat voorziet in het spelen van zeven wedstrijden in tien dagen. „Ik verwijt het zeker niet de Nederlandse hockey bond, die weinig tijd had alles voor te be reiden. Maar ik weet zeker dat in het profvoetbal zoiets onmogelijk (ANP) - De grote revelatie van het toernooi is tot nu toe ongetwij feld Argentinië, dat gisteren het veel sterker geachte Sowjet-Unie met 2-1 versloeg. Gabriela Liz miste kort voor het einde zelfs nog een strafbal, iets wat tijdens dit toernooi overigens opmerkelijk vaak gebeurt. De Sowjet ploeg kwam niet onder de druk van de sterk aanvallende Argentijnse speelsters vandaan. Bovendien werd topscoorster Natalja Krasnikova (zes doelpunten) streng ge dekt. Een keer was zij slechts succesvol, meer stond Argentinië, dat in het wat verdere verleden finales van wereldbekertoernooien bereikte in Mandelieu, Barcelona en West-Berlijn, niet toe. In een bikkelhard duel wist de Verenigde Staten met 2-0 van Ierland te winnen. Het waren de eerste punten voor de ploeg van de Nederlandse coach Boudewijn Castelijn, die de laatste kans op plaatsing voor de halve finales greep. Sheryl Johnson en Yolanda Hightower zorgden voor de doelpunten. Alle landen van groep B zijn nu nog in de strijd voor een plaats bij de laatste vier. Het verschil tussen nummer één (Nieuw-Zee land) en nummer laatst (Ierland) is slechts twee punten. Nederland - België 17-4 (3-1, 5-1. 6-0, 3-2). Doelpuntenmakers Nederland: Lindhout (7), Van der Heuvel (4), Van der Veen (2), Bibo, Verdam, Libreghts en Pesman. Voor België: Charlier (2), Verbauwen en Del- Een paar minuten was er een feestje aan Belgische zijde, toen Nicole Charlier de score opende. De misschien wel historische voor sprong was geen lang leven be schoren. Lieneke van de Heuvel toonde met name in de beginfase MADRID (GPD) - Tranen van verdriet in het Centra de een productieve bui met vier tref- Natacion van Madrid, waar Annemarie Verstappen bezig school "overtroffen^ door Ali?ê is aan het meest frustrerende afscheid dat een topsporter Lindhout, die door coach Van de zich maar kan voorstellen. Juist op de afstand die haar vier Biggelaar de laatste veertien minu- jaar geleden wereldfaam bezorgde op de WK in Ecuador, ten het water in werd gestuurd. De kreeg de 20-jarige zwemster gisteravond de mentale gena- daarhi z?ven kee^raak^ Sch°0t deklap toegediend. De regerend wereldkampioene op de 200 meter vrije slag kwam net als zondag op de 100 vrij weer niet verder dan de voor haar beschamende achtste en laatste plaats. De desillusie was totaal, verklaringen voor haar falen op de vijfde editie van de WK niet voorhanden. Na afloop van de race, die naar ver- van het veld. Maar wat er daarna wachting werd opgeëist door we- allemaal is gebeurd (na 100 meter PATTcnAT /mtdi r» n.reldrecordhoudster Heike Frie- tweede, op 150 meter zesde) weet GAUSDAL (NTB) - De Cubaan ^rich uit Oost-Duitsland, speelde ik niet. Voor mijn gevoel ging alles Walter Arencibia is gisteren in ^ch een aandoenlijk tafereel af in naar wens. Mijn slag was goed en Gausdal (Noorwegen) wereldkam- het overdekte trainingsbad. Waar ik heb niet één keer vastgezeten, pioen schaken by de junioren ge- Conny van Bentum „redelijk tevre- Daarom heb ik ook niet bewust op worden. Hij won in de zesde en den" aan het uitzwemmen was in de andere meisjes gelet. Pas toen laatste ronde van de Oostenrijkse de wetenschap dat ze ditmaal het ik had aangetikt merkte ik dat ie- hjstaanvoerder Klmger. De Noor brons siechts op een haar na dereen al stil lag. Ik wist niet wat Simen Agdestem verzamelde (twaalfhonderdste van een secon- me overkwam, zeker niet toen ik evenals Arencibia 9,5 punt. De Cu- de) had gemist, liep Annemarie naar het scorebord keek. Ik heb baan kreeg de titel toegewezen op Verstappen reddeloos verloren zelfs langzamer gezwommen dan grond van het SB-systeem. rond langs de kant van het bad. op de NK". Leiderdorper Jeroen Piket Geen praatpaal/psychiater voor- kwam op de slotdag remise over- handen om bij uit te huilen, omdat een met Gad Rechlis uit Israel. De de KNZB zo'n uitbreiding van het Nederlandse junior eindigde op de kader overdreven en niet noodza- gedeelde zesde plaats met 8,5 punt. kelyk vindt. i„ tegenstelling oven- Eindstand WK schaken junioren: 1. en we- Bens tot toonaangevende zwemna- reldkampioen Arencibia (Cub) 9.5 punt. 2. ties als Oost-Duitsland en de Sow- Agdestein (Noo) 9,5,3. Barejev (Sov), Klin- jet-Unie, die al jaren gebruik ma- -orlOoa^enBeaenslZweiM.Piket'Ned'. ken van een zjelenknijper. Nu nam rechtenstudent Frank Drost die taak maar op zich. Verstappen was -ry er maar wat blij mee. In de armen IV QVTinV nPPlTlt van Drost liet ze zich helemaal rvai pvr V gaan Minuten later pas was het zielige hoopje mens in staat Van Bentum achterna te duiken. Verstappen beseft zelf dan ook als geen ander dat zich een drama LONDEN (Reuter) - De negende rond haar afscheid aan het voltrek partij in de tweekamp om de we- ken is, maar een verklaring voor reldtitel schaken tussen Anatoli haar steeds meer dalende presta- Karpov en Garry Kasparov is op tiecurve kan ze niet geven. Weer verzoek van uitdager Karpov uit- enigszins hersteld, maar nog gesteld tot morgen. Het is de eerste steeds met de tranen in haar ogen keer dat Karpov een extra rustdag 'zwom' ze haar 200 meter daarom opneemt, Kasparov deed dat na de nog maar eens keer. vijfde partij. De titelverdediger „Mijn start was ditmaal goed, ik leidt in de tweekamp met 4,5 - 3,5. keerde na vijftig meter als eerste Rechlis (Isr), Anand (India) 8,5. (ANP) - Edwin Jongejans heeft gisteren in de finale van het schoonspringen van de drie-meterplank zijn verrichting bij de kwalificatie (zevende) niet kunnen herhalen. In de door de Ameri- kaan Greg Louganis met overmacht gewonnen eindstrijd werd Jongejans tiende met 546,18 punten, veertig minder dan zondag. Een prestatie waarmee hij in dit WK-gezelschap dik tevreden mag zijn en ook was. „Ik heb in feite opnieuw niets gemist, maar iets minder gespron gen dan de dag ervoor. De verschillen met de naaste concurrenten waren klein. Dat kan het gemakkelijk gebeuren, dat je een paar plaatsen zakt. De finale halen was het doel. Voor aanvang van het toernooi ging ik uit van een plek bij de beste twintig, omdat ik twee maanden door een knieblessure niet had kunnen trainen. Hier in Madrid ging het echter steeds beter". „Ik begrijp er zelf ook niets meer van", vervolgde ze. „Ik heb me het afgelopen jaar rotgetraind, alles opzij gezet voor dat zwemmen en ik sta na mijn twee favoriete af standen nog steeds met lege han den. De conditie is uitsteklend, daar ligt het niet aan, dat weet ik zeker. En het zwemmen ging van daag ook lekker, dus als iemand me kan vertellen wat er dan wel aan schort, dan sta ik vooraan in de rij om het te horen". Omschakeling „Annemarie", meldde bonds coach Ruud Beele, „ervaart nu dat je naarmate je ouder wordt steeds meer moet doen om met steeds kleinere beetjes vooruit te gaan. Daarmee wil ik niet zeggen dat ze het afgelopen jaar te weinig heeft getraind, maar toch blijkt er iets te ontbreken. En wat dat precies is weet alleen Annemarie Verstappen zelf. Voorlopig houd ik het er op dat de omschakeling van training naar een WK groot, misschien wel te groot voor haar is gebleken. Ze ker op deze 200 meter vrij, waar ze een wereldtitel te verdedigen had. Wereldkampioen zijn is dan ook heel iets anders dan het te wor den". Geen Nederlandse medaille dus op de tweede dag van de WK. Con ny van Bentum zat er met haar tijd van 2.00,26 heel dicht bij, maar moest toch haar meerdere erken nen in de Amerikaanse Mary T. Mea'gher (2.00,14), die het brons voor zich opeiste. „Maar ontevre den ben ik niet", lachte de bronzen medaillewinnares van de 100 vrij. Friedrich en Stellmach (zilver) wa ren sowieso onbereikbaar voor me. Ik had een beetje gehoopt op die derde plaats, maar Meagher was dit keer iets sneller. Dat kan gebeu- Petra van Staveren presteerde naar verwachting op de 200 meter schoolslag. In de series zwom de Kampense al in de buurt van haar eigen Nederlandse record (2.36,14 tegen 2.37,40), in de B-finale wan kelde de vaderlandse toptijd zelfs met 2.36,54. Petra Hillenius wist zich op haar eerste WK niet te plaatsen voor de trooststrijd en no teerde een twintigste tijd (2.40,13). Heel wat sneller finishte de Oost- duitse Silko Hoerner in de door haar gewonnen A-finale van de 200 meter schoolslag. Hoelner hielp Madrid zelfs aan het eerste indivi duele wereldrecord met een tyd 'van 2.27,40. Het oude record stond op naam van haar landgenote Syl via Gerasch (2.28,20), die nu als vierde eindigde. Frank Drost en Gerard de Kort haalden beiden de B-finale van de 200 meter vrije slag. Drost door een zestiende tijd, De Kort met dank aan twee zwemmers die 's middags hadden laten weten geen trek meer in het goedmakertje te hebben. Drost, zwemmer van het jaar in 1985, finishte als laatste, De Kort een plaats voor hem. Vuur Frank Drost kwam later op de avond ook nog in actie met de Ne derlandse estafetteploeg (Kroes, Dybiona, Schlingemann) op de 4x200 meter vrije slag, maar ook daarin was geen succes voor Oran je weggelegd. Niet verwonderlijk overigens, omdat de teams van Oost-Duitsland, West-Duitsland en de Verenigde Staten juist deze af stand aangrepen om elkaar het vuur aan de schenen te leggen. Oost-Duitsland toonde zich uitein delijk toch weer de sterkste van De Drie, meteen maar een nieuwe we reldtijd klokkend (7.15,91). West- Duitsland eindigde als tweede, de Verenigde Staten, die deze estafet te sinds 1956 niet meer verloren hadden, behaalden schouderopha lend het brons. Een vertrekpunt dat, afgaande op het zelfvertrouwen, want ze heb- de progessie van de laatste jaren, ben nooit geleerd te verliezen", als reëel werd gezien door de 40- XJorH me dVbronzen ^al^^deofymp!- getipt- het echt vreselijk rot voor me. Ze Overwinning "sfnTsluU W35°°berust bij hem de De eerste twee wedstrijden, te- aigehele technische leiding. Hij gen de Sowjet-Unie en Nieuw-Zee- werd de opvolger van Beth An- land, gingen echter verloren. Gis- derSi die na de Spelen van Los An- teravond werd pas de eerste over- „eles haar actieve hockeycarrière winning (2-0) geboekt tegen Ier- beëindigde. De voormalige straf- land, waardoor er mede door het cornerspecialiste van de Ameri- verrassende verlies van Rusland kaanSe formaüe knapte evenwel zo tegen Argentinië nog een kleine snelafop die functie („Ze kon geen kans is op plaatsing voor de halve afstand nemen") dat Castelijn, die finale. toen ook al als assistent van An- „Voor mij zy n onze prestaties na- ^ers optrad, voor deze vacante post tuurlijk ook een teleurstelling", zo werd gevraagd, onderstreept Castelijn, „al moet ik En dat is niet zo verwonderlijk, want sinds 1979 maakt de voorma lig hockeycoach van EMHC zich al verdienstelijk voor de Amerikaan se hockeyfederatie. Eerst als do cent bij de zogenaamde hockey- kampen, vervolgens als gasttrainer bij de vrouwenploeg en later ver zorgde hij op uitnodiging van de Amerikanen, met de Westduitse hockeykenner Horst Wein, clinics tijdens de Spelen in Los Angeles. Mede door deze betrokkenheid kreeg Castelijn, die ook de oplei ding van de Amerikaanse coaches voor zijn rekening neemt, een uit stekend beeld van de situatie van het hockey in de Verenigde Staten (ongeveer 60.000 beoefenaren) en maakte hy kennis met de proble men van deze tak van sport in dit land. „De grootste fout die je kunt maken, is te proberen het Neder landse hockey te kopiëren. De si tuatie is daar volslagen anders dan in ons land. Clubhockey bestaat er nauwelijks en als het er is, dan heeft het nagenoeg geen niveau. „Alleen op de universiteiten wordt er een behoorlijk peil be reikt, maar de moeilijkheid is, dat de studenten die daar aan hockey doen vier jaar niet voor de nationa le ploeg geselecteerd mogen wor den. Dat is een afspraak met de bond. Dat betekent dat de speel sters pas in een laat stadium be schikbaar zijn". „Bovendien moeten ze alles zelf betalen. De Amerikaanse hockey- bond zit met een schuldenlast van 400.000 dollar. Een vergoeding voor het reizen of loonderving is er bovendien niet bij. De meisjes die de top willen bereiken, moeten er dus enorm veel voor over hebben. Het enige gebaar dat de bond heeft gemaakt, is dat elke speelster 3000 dollar krijgt wanneer ze op het WK bij de eerste zes eindigen". Ook de afstanden vormen in het uitgestrekte land een extra handi cap. Mede om die reden heeft Castelijn vijf assistenten, die in verschillende regio's de beste speelsters selecteren en de training voor hun rekening nemen. „Maar", zo weet hij, „veel stelt dat natuur lijk niet voor. Door de reisafstan den en door tijdgebrek komen ze maar een paar uur per week bij el kaar. Het meeste moeten ze zelf doen en dat blijft toch aanmodde- Ondanks alle moeilijkheden en hindernissen heeft Castelijn het toch naar zijn zin in de Verenigde Staten. „Ik kan er m'n ei kwijt", zo meent hij. „Er valt vreselijk veel te doen. Hockey is nog zo'n kleine sport in dat land. Het belangrijkste is dat er vooruitgang merkbaar is. Vooral de laatste jaren is de pro gressie enorm. Daar komt bij dat de discipline en de motivatie heel erg groot zijn. Daar hoef je nauwe lijks iets voor te doen. Amerikanen hebben er ontzettend veel voor over om in de sport iets te bereiken. ADVERTENTIE Het is weer ge lukt. Pablo Mora les viert in z'n eentje een feest na het behalen van de gouden me daille op de hon derd meter vlin- der. (foto AP) Het (buitenlandse) duel van de dag voltrok zich echter op de 100 meter vlinderslag bij de mannen. Daar lagen in de A-finale de we reldrecordhouder (de Amerikaan Pablo Morales), de snelste sprinter ter wereld (Matt Biondi) en de olympisch- en wereldkampioen op deze discipline (Michael Gross) te gelijkertijd in het water. Pedro Pa- blo Morales trok de titanenstrijd naar zich toe in een voor hem te genvallende tijd van 53,54. Biondi werd tweede en Gross zelfs vierde achter de Brit Andy Jameson. Met zijn zege nam Morales revan che voor de olympische finale van '84, waarin Gross hem niet alleen versloeg, maar ook nog eens het wereldrecord afsnoepte. „Dit is echt een opluchting voor me", be kende Morales, wiens ouders in '55 uit Cuba wegvluchtten voor het be wind van Fidel Castro. „Ik heb die 100 meter van vandaag misschien wel duizend keer gezwommen in mijn dromen. Steeds maar weer zag ik daarin Biondi en Gross voor me eindigen. Als er een Amerikaan blij is dat dromen niet uitkomen, dan ben ik dat dus wel". In memoriam P. Boot bokaal Hedenavond aanv. 19 uur Toegang gratis

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 9