Van der Luit Hier loon ie direkt mee weg. PRESBURG zomer-opruiming! Familieberichten SECRETARESSE INSTITUUT PONT Leiden: Donkersteeg 13-17. Na een kortstondig ziekbed ging toch nog onverwacht van ons heen, voorzien van het H. Sacrament der zie ken, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma, zuster, schoonzuster en tante ANNA ELIZABETH VLASVELD-KREUGER op de leeftijd van 70 jaar Zoeterwoude HR: P. N. VLASVELD THEO en ELLY VLASVELD- WENNEKERS WENDY CYNTHIA HAN en ANNET VLASVELD- WENNEKERS MASCHA SYLVIA NICO en WILLY VLASVELD HAKKER PETER - RICHARD SIMONE Roelof arendsveen: ANNEKE en TON KROEZE- VLASVELD CINDY RAYMOND 8 juli 1986 Willibrordusstraat 3 2382 XE Zoeterwoude HR Moeder is opgebaard in de aula van "Ad Sanctos", Lam mermarkt 43 te Leiden. Gebedsdienst aldaar: donder dag 10 juli om 19.00 uur met gelegenheid tot condoleren tot 19.30 uur. Vrijdag 11 juli wordt om 10.30 uur de H. Eucharistie voor moeder gehouden in de parochiekerk "De Meerburg" aan de Hoge Rijndijk 16 te Zoeterwoude, waarna de begrafenis plaatsvindt op het parochiekerk hof. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de kerk. Op 86-jarige leeftijd is na een welbesteed leven vol liefde en zorg, heden plotseling van ons heengegaan, onze lieve vader, groot- en overgrootvader SEBASTIANUS GERARDUS VAN STIJN Warmond: MIEN - KEES Warmond: PIET-TRUUS Warmond: KEES - CO Warmond: RIET Warmond: AGNES Warmond: BAS - BEP Warmond: FRANS-TINE Woerden: ANK - PAUL klein- en achterkleinkinderen Warmond, 8 juli 1986 Dorpsstraat 66 Pa ligt thuis opgebaard. De avondwake zal worden ge houden op donderdag 10 ju» om 19.00 uur in de paro chiekerk van de H. Matthias te Warmond, waarna gele genheid tot condoleren. De plechtige H. Mis van Re quiem zal worden opgedragen op vrijdag 11 juli om 10.00 uur in bovengenoemde kerk, waarna de bijzetting zal plaatsvinden in het familiegraf op het R.K. kerkhol aldaar. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in hotel 'De Zon', Dorpsstraat 114. Dankbetuiging Langs deze weg willen wij de familie, vrienden en kennissen bedanken voor het medeleven en de steun na het overlijden van onze lieve vrouw en moeder C. Rekelhoff - van Putten P.H. Rekelhoff en kinderen Bomeostraat 19 Leiden Ontroerd door de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn dierbare man en onze lieve vader Johannes Maria de Goede willen wij langs deze weg onze dank betuigen. J. H. M. de Goede-Vintges Ronald en Denise Jacqueline Juli 1986 Meidoornstraat 6 2313 XG Leiden Voor de vele blijken van medeleven en belangstelling na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonva der en grootvader Johannes Franciscus van Kampenhout zeggen wij u, langs deze weg, onze welgemeende dank. Oegstgeest, juli 1986 Zeer veel belangstelling hebben wij ontvangen na het zo plotse ling overlijden van mijn geliefde man, onze vader en opa Gerrit van de Ven voor de vele uitingen van medeleven, waaruit blijkt hoeveel hij voor ons en anderen betekend heeft, zeggen wij u hartelijk dank. Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te bedanken voor uw medeleven ons betoond na het overlijden van onze lieve moeder en oma Jacoba van der Meij-Knetsch zeggen wij u allen hartelijk dank. Kinderen en kleinkinderen Oegstgeest, juli 1986 Rijnzichtweg 132 Dankbetuiging Langs deze weg willen wij onze oprechte dank betuigen voor het medeleven welke wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn zuster, onze schoonzuster en tante Niesje Freke Onze dank gaat in het bijzonder uit naar Ds. M. Aarents, Dra. A. Spaans en de ouderlingen voor de geestelijke bijstand, de huis arts en de doktoren en het verplegend personeel van het A.Z.L. voor de liefdevolle medische bijstand, directie en personeel van Huize Salem voor de goede verzorging van de afgelopen jaren en begrafenisonderneming D.C. Vis en Zoon voor de goede ver zorging van de gehele begrafenis. Katwijk aan Zee. juli 1986 Heden overleed tot onze diepe droefheid, mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa JACOB BOLLE weduwnaar van B. MENSEN in de ouderdom van 73 jaar Leiden: W. BOLLE-VAN HERK Woubrugge: W. J. L. BOLLE E. M. BOLLE-DUIVENVOORDEN Leiderdorp: L. B. R. SLUITER-BOLLE W. T. H. SLUITER IRIS Leiden: H. ALTINK M. ALTINK-VAN PELT NIELS, JENS SANNE, LOTTE Leiderdorp: A. VAN DUUREN-ALTINK R. VAN DUUREN MARISKA. ROBBERT JAN, MARLOES Leiden. 7 juli 1986 Zijlsingel 85 De overledene is opgebaard in de rouwkamer "Eenvoud", Van Ingen Schenau, Hogewoerd 84. Be zoek aan de rouwkamer: donderdagavond a.s. van 8.00 tot 8.30 uur. De crematie zal plaatsvinden vrijdag 11 juli a.s. om 12.00 uur in het crematorium "Nieuw Eykenduy- nen", Kamperfoeliestraat 2a te 's-Gravenhage. Ook na de crematie gelegenheid tot condoleren in de ontvang kamer van het crematorium. Enige kennisgeving Heden is plotseling van ons weggenomen mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, groot- en overgrootvader, broer, zwager en oom WILLEM FREDERIK NIEUWENBURG op de leeftijd van 67 jaar Leiden: C. NIEUWENBURG-BLEIJI Nieuw-Vennep: H, C. NOLTE-NIEUWENBURG L. NOLTE Oegstgeest: W. F. NIEUWENBURG J. C. NIEUWENBURG-PIKET Leiden: C. NIEUWENBURG A. M. NIEUWENBURG-v.d. WERF J. J. NIEUWENBURG kleinkinderen en achterkleinkind Leiden, 8 juli 1985 Amaliastraat 18 Correspondentieadres: Haartemmerstraatweg 4, 2343 LB Oegstgeest De overledene is opgebaard in het Rouweentrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden. Bezoek al daar donderdagavond van 7-7.45 uur. Thuis geen bezoek De begrafenis is bepaald op vrijdag 11 juli a.s. om 3 uur n.m. op de begraafplaats bij de "Groene- of Willibrord- kerk". Haarlemmerstraatweg te Oegstgeest. Vertrek van het Rouweentrum om ca. 2.30 uur n.m. DAGOPLEIDINGEN VOOR Nog enkele plaatsen beschikbaar Duur 10 maanden - aanvang september Inlichtingen en prospectus: Breestraat 89a 2311CK Leiden (070)-523569 EXECUTIE-VERKOOP roerende goei kleuren-tv; Schneider Power Pack SPP 12 met boxen; ron de tafel 4 stoelen; 8-kantige salontafel; wandkast; wand- rekje met 6 tinnen lepels; schil derij (voorstellende botters); centrifuge; etc. De verkoop geschiedt con tant, zonder opgeld of b.t.w. J. M. van Belle gerechtsdeurwaarder Rapenburg 125 Leiden BANKJES SLAAPBANKJES BANKSTEL-KUSSENS MEUBELSTOFFEN eigen stoffering VAN DER KLUGT B.V. IN HEEL NEDERLAND VINDT U DEZE UNIEKE VOLKSWAGEN SPECIALS ALLÉÉN BU KAMSTEEG! populoire Volkswagen Jetta kun» u kleuren: wit, Ihosso metolk, btskoya blauw metallic en ontilope metollic. Binnenbeldeding. En dit krijgt u ollemaal extro in het ofgestemde .Spirit'-pokket! GL doshboord. met o.a klok, dogteKer, extro ventilatie openingen console met verlichting, aan steker. opbergvok» groen zonwerend glos» in hoogte verstelbore bestuurdersstoel» opbergvokken in portieren hoofdsteunen voor en ochter 2 verstelbore spiegels links en rechts van binnenuit jubileumwieldoppen* ruitenwisser met 3 stonden, o.a inte" tekenveld met jubteumnoom Spirit. De Jetto .Spirit" vanaf HertoSech^eder®ofh|fcritgriis, s,elHfla?^ natUmhiner®n Kleding taal 49,95 nu Begrafenissen - Crematies Transporten In het rouweentrum is gelegenheid tot opbaring in orize aula's. Koffiekamer beschikbaar. Ruime parkeergelegenheid. Verzekeringen - Deposito's. Leiden, Willem de Zwijgerlaan I79 Postbus 432,2300 AK Leiden, telefoon 071 -213231 Wassenaar. Deijlerweg 127. telefoon 01751-12436 Voorschoten, Hyacinthstraat 7, telefoon 01717-5985 Antwoord op de Joop Zoetemelk Kwisvraag van vandaag: 22! ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE DEN HAAG, UITSPRAKEN FAILLISSEMENTEN WOENSDAG 2 JULI 1986 196/86 - V.O.F. Siera en Keizer, gev. Bachstr. 470 de venn. H.J.J. Keizer, Kersenstr. 23, W. Siera, Herenstr. 123 allen te, Leiden, RC: Mr. J. Visser, Cur: Mr. F.A. Steketee, Rapenburg 36. postbus 2020, 2301 CA Lei den, 071-14.39.41. 198/86 - G.A. Vollering hodn Vollering Kassenbouw, v.d. Weydenlaan 14, Noordwijkerhout, RC: Mr. M.C. Go- vaerts, Cur: Mr. N.W.A. Brink, Gooweg 14, 2203 AB Noordwijk, 01719-1.30.80. de griffier Begrafenissen - Crematies TRANSPORTEN in binnen- en buitenland. OPBARINGEN - Eigen AULA en KOFFIEKAMER. Begrafenisonderneming "Eenvoud" Van Ingen Schenau Kantoor: HOGEWOERD 84 - LEIDEN - Tol. 120975. Oegetgeeat: De Kempenaerslraal 64, tel. 155832 Voorschoten: J Oosterorn Nieuw Voordorpslraal 48. lel. 01717-5602 •s£U Oegstgeesterweg - Rijnsburg Winkelcentrum "Remise" BREEKT DE WEG NAA R DE OPRUIMING OPEN! WACHT NIET LANGER EN DOE NÜ UW VOORDEEL! KOSTUUMS Topmerken zoals: Van Gils, Wilson Glenny, Baumler, Gross en Jeune Europe 10-40% KORTING KOLBERTS Internationale fabrikanten: Gross, Oormeuil, Slurka, Desch en Jeune Europe 10-40% KORTING Alle van Oils en Peter Hol land kolberts nu 198.- PANTALONS Ruitpantalons en unipantalons van: Brax, Melka, Favorit en Nollo Progressivo 10-50% KORTING Bleyle pantalons vanaf 89.- Van Glls en Peter Holland pantalons alles nu 98.- JACKS Ruiljacks 10-50% KORTING Uni jacks 10-50% KORTING Alle merken: Melka, Busch, v. Gils en John Slim Op alle TENSON jacks 100.- korting! REGENJASSEN Dé merken: Werther en Lord 10-50% KORTING LEER Bleyle en Striwa 10-40% KORTING TRUIEN EN VESTEN alles halve prijs! Topmerken zoals: Carlo Ca- lucci, Bleyle, Point, Brian Scott, Monello, Van Gils POLO'S Bleyle, Tenson, Carlo Calucci 10-20% KORTING OVERHEMDEN per 2 stuks 95.- KORTE EN LANGE MOUW dus per stuk 49.- Arrow, Melka, El-Mior, Bleyle Op alle unl-hemden 10-20% KORTING SCHOENEN Van Gils alles 98.- Topman Topman van 198 - voor van 129.- voor 169.- 98.- SCHIESSER ONDERGOED slip6 en hemdjes 2 sluks 20.- Pyama's 10-50% KORTING Badjassen vanaf 98.- JEANSHOUSE SPIJKER BROEKEN gebleekt en stonewashed Bo bos, Ball, Levi's en Love vanaf 59.- KATOENEN PANTALONS o.a. Love, Lee Cooper en Le vi's vanal 29.- ZOMERJACKS Love en Levi's vanal 39.- SPIJKER JACKS vanal 49.- TRUIEN EN VESTEN HALVE PRIJS! OVERHEMDEN korte mouw vanal 19.- Winkelcentrum "Remise" Rijnsburg.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 4