's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. y*) "GEMEENTE WASSENAAR Auto Leithon S3 MM) GEMEENTE ARCHIEF Openingstijden Oud-archief. Per 7 juli 1986 is hel gemeentelijk ambtelijk apparaat gehuisvest in het gemeentekantoor Joh. de Wittstraat 45 en daarmede ook het gemeente-archief. Het oud-archief over de perioden ca. 1500 -1898,1896 -1929 blijft echter ondergebracht in de gemeentelijke archiefbewaarplaats in het raadhuis De Paauw, Raadhuislaan 22. Inzage van de oud-archief stukken kan vanaf 7 juli a.s. alleen geschieden: op de maandag-, woensdag- en vrijdagochtenden tussen 09.30 en 12.30 uur alleen op afspraak. Afspraken kunnen zowel telefonisch als mon deling worden gemaakt: telefonisch: (01751 (-19340, afdeling interne zaken (sectie post- en archiefzaken monde ling: gemeentekantoor, Joh. de Wittstraat 45, idem. Bouwtekeningen-archief en kadaster De bouwtekeningen uit de perioden 1901-1929 en 1930-1960 blijven eveneens ondergebracht in de gemeentelijke archiefbewaarplaats, Raadhuislaan 22. Tekeningen uit de periode 1961-heden zijn naar het gemeentekantoor Joh. de Wittstraat 45, afdeling interne zaken, sectie post- en archiefzaken, overgebracht. Zij, die inzage in bepaalde bouwtekeningen wensen, wordt aangeraden tijdig - hetzij telefonisch hetzij mondeling - contact op te nemen met de afdeling interne zaken, sectie post- en archiefzaken, opdat zodanig kan worden gezorgd dat alle ter inzage gewenste tekeningen - dus ook die uit het oud-archief - in het gemeentekantoor Joh. de Wittstraat 45 aanwezig zijn. Het kadaster is per 7 juli eveneens verhuisd van Raadhuislaan 22 naar Johan de Wittstraat 45. N.V. BOEKHANDEL DRUKKERIJ V/H E.J. BRILL gevestigd te Leiden De directie deelt mede, dat in de op 23 juni 1986 gehou den Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhou ders werd besloten het dividend op de gewone aandelen vast te stellen op 14 in contanten of naar keuze van de aandeelhouders 4 in contanten en 10 in gewone aandelen, terwijl het dividend op de prioriteitsaandelen is vastgesteld op 6 in contanten. In verband met het bovenstaande zal met ingang van 10 juli 1986 bij de Algemene Bank Nederland N.V. en Lei den betaalbaar zijn: 1div. bew. nr. 7 van de gewone aandelen van nomi naal 1.000,- resp. 100,- met 40,- resp. 4.- in contanten onder aftrek van 25 dividendbelasting over 140,- resp. 14,- 2. div. bew. nr. 38 van de prioriteitsaandelen van nomi naal f 1000,- met 60,- in contanten, onder aftrek van 25 dividendbelasting. 3. div. bew. nr. 8 van de gewone aandelen van nomi naal 1.000,- resp. 100,- met 100,- resp. 10,- in contanten of naar keuze van de aandeelhouders tot 31 december 1986 tegen inlevering van het benodig de aantal div. bew. nr. 8 gewone aandelen van nomi naal 1.000,- resp. 100,- Na 31 december 1986 zullen de aandelen welke valide ren tegen de nog niet ter verwisseling aangeboden div. bew. nr 8 worden verkocht en zal de netto-opbrengst worden gereserveerd voor houders van de nog niet ver- wisseldde div. bew. nr. 8. De voor de verwisseling beno digde aandelen zijn onherroepelijk gedeponeerd bij de Algemene Bank Nederland N.V. te Amsterdam. Tenein de de Bedrijfsleden van de Vereniging voor de Effecten handel in staat te stellen bovengenoemde verwisseling voor aandeelhouders kosteloos te doen geschieden, zal t/m 31 december 1986 de reglementaire provisie worden vergoed. Leiden, 7 juli 1986 DE DIRECTIE j Gevraagd: i VAKANTIEHULP N/vl ter assistentie van de verkoopafdeling. Hij/zij moet in het bezit zijn van rijbewijs BE en be-SS reid zijn ook op de zaterdagen te werken. De mogelijkheid om na de vakantie op de zaterda-= j gen werkzaam te blijven is aanwezig. i Interesse? Neem dan kontakt op met Oegstgeesterweg/Maredijk 175 Leiden of maak een lel. afspraak met Men. D. van Kleef 071-212311. =E Peugeot en Talbot dealer voor Leiden e.o. llll Weekendje Krenten- of mueslibolletjes, 3 stuks naar keuze Zacht puntje, bolletje of tarwebolletje, 4 stuks naar keuze Nü 1." Schouderham, kU dik of dun gesneden, <t vacuüm verpakt, 100 gl39 l.Uy Bacon, Uj vacuüm verpakt OIQ 100 gram 249 41.12 Gekookte Gelderse worst, 5*1 vacuüm verpakt, r\ qq 500 gram 3&Z..2Z,7 Artland kalfsleverworst, vacuüm verpakt, 125 gram Vleessalade, 01Q bakje 300 gram ZL.Ju/ Sleuteltjes voor de rubrieken. Woonruimte gevraagd. Woningruil. Kennismaking en Diverse Clubs dienen kontant betaald te worden. BETALINGSWIJZE: 0 Ik betaal kontant Ik stuur u een giro-, bank- of Eurocheque, sómen met de tekst voor mijn advertentie O U stuurt mij per accept-girokaart een rekening Ik wil deze advertentie onder nummer plaatsen. Om dit door u aan te laten geven n de tekst en voor het opsturen van de reacties betaal ik 6,40 extra per plaatsing, vakjes naar keuze aankruisen. NAAM: ADRES: WNPL: P0STC: HANDTEKENING: Per post? Dan deze bon in een enveloppe zónder postzegel opsturen naar: Leidsch/Alphens Dagblad-afdeling Sleuteltjes PLAATSINGSDATUM: in de rubriek: Antwoordnummer 10050 2300 VB Lelden breedte Q 1 kolom 4cm) 2 kolom 8cm)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 20