Arrestaties rond Boy George PAGINA 18 RADIO-TV WOENSDAG 9 JULI 1986 18.10 Zomerpop, oude en nieuwe clips en opnamen uit Clipparade en Je Ziet Maar 18.55 Gil Julie, tekenfilmserie. Afl. Gil speelt voor dierenarts 19.00 De smurfen, tekenfilmserie. Afl.: De verlaten stad van Yore 19.24 Vijf tegen vijf, spelprogramma gepresen teerd door Willem Ruis NOS 20.00 Journaal SOCUTERA 20.28 Centrum BEroepsopleidingen Hoensc- broeck ARA 20.35 De Konsumentenbus, Frits Bom bezoekt vakantiegangers in Spapje en lost ter plaatse diverse problemen op 21.20 Man over de vloer, Engelse comedyserie. Afl.: Hoe vertel ik het mijn moeder. De in tocht van Robin wordt op de voet gevolgd door een bezoek van Chrissy's moeder 21.45 Achter het nieuws, actualiteitenmagazine 22.10 Het leven van Verdi, serie. Regie: Renato Castellani. Afl. 2: Giuseppe is bij de familie Barezzi gaan wonen. Hij wijdt zich nu hele maal aan de muziek en studeert van vroeg tot laat (herh) NOS 23.05 Journaal 23.10 Nieuws voor doven en slechthorenden DONDERDAG NOS 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden EO 16.30 Wild America, natuurserie. Afl.: Schepselen uit de cayon 16.55 Recht door zee, belevenissen van zeelieden, opstappers en een solo-zeiler 17.05 Anders is ook gewoon, serie over kinderen en hun families in de verste uithoeken van onze aarde. Vandaag: Straatjongen in Seoul, over een Koreaanse weesjongen NOS 17.30 Journaal EO 17.40 Onder zeil, een Engelse reportage over het leven aan boord van een groot zeilschip NOS 18.15 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesamstraat 18.45 Studio Sport 19.00 Journaal 19.12 Van Gewest tot Gewest, regionaal magazine. Met als onderwerp: 1. Een foliow-up van het christelijke en openbaar onderwijs. 2. Warde nier. 3. Coevorden in Vancouver 20.05 Hendrik VI, deel 3, uitzending van het ko ningsdrama van Shakespeare. Regie: Jane Howell 22.30 Journaal 22.45 Hendrik VI, vervolg 00.00 Nieuws voor doven en slechthorenden - 00.05 Studio Sport. Samenvatting van de W.K. Basketbal in Spanje 00.30 Einde DONDERDAG NOS 13.00 Nieuws voor doven e 15.00 Studio Sport slechthorenden 18.00 Tik Tak, kleuterprogramma, (herh.) 18.05 Plons, kinderserie, (herh) 18.10 (Z/W) Keromar, jeugdserie in 13 afleveringen. 18.35 Stop, verkeerstips voor de jeugd 18.37 Tour de France, samenvattende reportage 18.50 Dromen (Dreams), dertiendeli ge Amerikaanse serie over een groepje jongeren dat een eigen rockband wil oprichten. 19.15 Onze merkwaardige wereld (Phenomenal world), Amerikaanse documentaire-serie. Vandaag: Een ondergrondse zee (The sea beneath the earth.) 19.40 Mededelingen en programma overzicht 19.45 Journaal 20.10 Bill Cosby Show, Amerikaanse comedy-serie. 20.35 Kijk uit, verkeerstips 20.40 Doelwitten (Targets), Ameri kaanse speelfilm uit 1968 van Peter Bogdanovich met Boris Karloff, Tim O'Kelly, James Brown e.a. Griezelfilmacteur Byron Orlok wil de filmwereld vaarwel zeggen. Tij dens een drive-in vertoning van een van zijn films wordt hij geconfron teerd met een sluipmoordenaar die het publiek tot doelwit neemt 22.10 Gerard Walschap, programma n.a.v. de 88ste verjaardag van deze schrijver (vandaag). Hij spreekt over geloof, geloofsafval, seksuali teit en feminisme. M.m.v. Hugo Claus, Julien Weverbergh en Wal ter van den Broeck 23.15 Nationale loterij en paardekoer- DONDERDAG 15.40 Tour de France, rechtstreekse reportage van de rit Cherbourg - St. Hilaire 16.55 Einde 17.55 Journaal 18.15 Contes et légendes 18.25 Dare, Dare, Motus, tekenfilms 18.30 De smurfen, tekenfilm 18.55 Bod et Bolek 19.00 Regionaal magazine 19.30 Journaal 20.10 Contacts, verkeersinformatie 20.15 Tour de France, documentaire serie over de geschiedenis van de Tour de France. Afl.: 2 21.05 Rox Box. 22.05 Laatste nieuws 22.30 Le coeur et l'esprit, programma van de katholieke omroep DONDERDAG 15.40 Tour de France: 6e etappe: Cherbourg - St. Hilaire 16.45 Pauze 16.55 Einde 13.00 Tagesschau 13.15 Teletekst 13.30 Die Abenteuer von Tom Sa wyer und Huckleberry Finn, jeugd serie naar een roman van Mark Twain. 14.00 ARD Sport extra: Springreiter- Weltmeisterschaften, finale heren 18.45 Einde 18.20 (ZW) Jagd auf Apachen-Jack. (2) 18.55 Lotto am Mittwoch 18.58 Programma-overzicht 19.00 Heute 19.30 Direkt, actueel jongerenpro gramma 20.15 ZDF-Magazin, actualiteiten ru briek 21.00 Der Denver-Clan, Amerikaanse 21.45 Heute-Journal, aktualiteiten 22.10 Die Sport-Reportage. WK Springreiten 1. Qualificatie. WK Basketbal vanuit Madrid: Duits- land-Italië 22.55 Sommerfestival im ZDF - Filme unsere nachbarn: Dach überm Kopf. Oost-Duitse speelfilm uit 1980. Een vrouw van midden dertig heeft plotseling de behoefte haar eigen leven te gaan leiden 00.40 Heute DONDERDAG •09.45 Zie Duitsland 1 13.15 (S) Teletekst 13.30 Einde 14.55 Programma-overzicht 15.00 Heute 15.03 Kleine Abenteuer, jeugdserie 15.30 Ferienkalender: tips, amuse ment en spanning. Vandaag o.a. tips voor de verkeèrsveiligheid 16.05 Der Stein des Marco Polo, avontuur in Venetië, jeugdserie 16.30 Ein Fall für TKKG, jeugdserie met Fabian Harloff, Christian Pfaff, Kai Maahs e.a. Afl.: Angst in der 9 A 17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan- dern, regionaal nieuws 17.15 Tele-Illustrierte. Aktualiteiten, sport en amusement 17.45 Der rosarote Panther, teken filmserie. Aansl.: Heute-Schlagzei- len 18.00 Industrieroboter. Afl.: 1. Indus trierobots - hoe men ze defïnieërt 18.30 Sesamstraat 19.00 Aktuelle Stunde, regionaal ma gazine met nieuws én sport 19.45 Raamprogramma van de regio nale studio's 20.00 Tagesschau 20.15 Mittwochs in..., informatie en amusement 21.45 eff-eff, vrije tijd en fitness 22.30 Berlin Chammisoplatz, Duitse speelfilm uit 1980. Berlin Cham misoplatz is een woonwijk die gere noveerd moet worden. Daar ont moet de studente Anna de architect Martin 00.15 Laatste nieuws 18.00 John Craven's newsround, jeugdjournaal 18.10 Heidi, kinderserie 18.35 The Flinstones, tekenfilmserie 19.00 Journaal en weerbericht 19.35 London Plus 20.00 Wogan, amusementsprogram ma met Terry Wogan 20.40 Lame ducks 21.10 Dallas, Amerikaanse serie 22.00 Journaal, regionaal nieuws en weerbericht 22.30 The Africans, documentaire-se- DONDERDAG 07.00 Teletekst 07.50 Breakfast time 10.20 Teletekst 11.30 Play School, kinderserie 11.50 Gharbar, programma voor bui tenlandse vrouwen 12.15 Teletekst 13.35 See hear! 14.00 Journaal, nieuwsoverzicht voor doven en slechthorenden, regio naal nieuws en weerbericht 14.30 Little misses and the mister men, kinderserie. 14.45 W.K. Springconcours vanuit Aken 17.12 Regionaal nieuws 17.15 Dastardley and Muttley 17.25 Treasure in Maltal7.40 Dun geons Dragons, kinderserie BBC 2 22.00 M.A.S.H., serie 22.25 All together now, toneelstuk 23.20 Sing country 23.45 Newsnight, actualiteiten 00.30 Weerbericht 00.35 Cricket 01.10 Open University DONDERDAG 07.55 Open University 08.20 Einde 10.00 Teletekst 17.10 WK Paardesport vanuit Aken Anglia TV WDR 18.14 Amandas stilles Haus..., serie. Afl.: Nur Zack liebt's polynesisch 18.40 Abenteur Tierwelt im Reich der Mitte. Afl.: Die Kraniche der Mand- schurei 19.00 Hart aber herzlich, serie. Afl.: Jagd in Ketten.) 19.57 Programma overzicht 20.00 Tagesschau (Ondertiteld voor doven en slechthorenden) 20.15 Laufen, leiden, langer leben (2), tv-spel met als onderwerp de fit ness-rage. 21.40 Brennpunkt 22.30 Tagesthemen 23.00 (S) Graig Russell in concert, programma van de Canadese ko- miek en stemmen-imitator Graig Russell, (herh.) 23.45 Tagesschau 23.50 Nachtgedanken, beschouwin gen door Hans Joachim Kulen- kampff DONDERDAG 09.10 Het programma met de muis 09.40 Einde 09.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf 10.00 Tagesschau und Tagesthemen 10.23 Laufen, leiden, langer leben (2), televisiespel 11.50 Umschau 12.10 ZDF Magzin 12.55 Persoverzicht DONDERDAG 07.55 Aerobic (7) 08.10 Schooltelevisie. (09.10 Pro gramma met de muis) 11.40 Einde 17.00 Schooltelevisie Tim Fuke als Richmond Jr. en Peter Benson als Hendrik VI in het laatste deel van het konings drama van Shakespeare (Neder land 2,20.05 uur). (foto gpd> Achter het Nieuws In VARA's acutaliteitenrubriek 'Achter het Nieuws' vanavond aandacht voor de kabinetsforma tie. Voorts een reportage over de deportatie van de Navajo-india nen. Deze worden door de Ame rikaanse regering gedwongen hun woongebied Big Mountain te verlaten omdat daar kolen en uranium in de grond zou zitten. Tot slot aandacht voor de gren zen binnen de Europese Ge meenschap. Achter het Nieuws laat zien welke grenspapieren er allemaal nodig zijn om bijv. een bos bloemen uit te voeren. (Ne derland 1, 21.45 uur). Knokke Cup Jongstleden zaterdag wist de Guiseppina Strepponi in de tweede aflevering van de serie 'Het leven van Verdi'. (Nederland 1,22.10 uur). (fotoGPD) VARA voor de tweede achter eenvolgende maal de Knokke Cup in de wacht te slepen. Het VARA-team, dat dit jaar bestond uit de zangeressen Lisa Boray, Ruth Jacott en Marielle Tromp eindigde met ruime voorsprong op de teams van de Belgische en Noorse Radio. De VARA zal vanavond een twintig minuten durende samen vatting van de strijd om de Knokke Cup op de televisie brengen. (Nederland 1, 23.00 uur). Omroep Rijnland In het actualiteitenprogramma van omroep Rijnland wordt aan dacht besteed aan de Leidse La- kenfeesten. Andere onderwer pen in het programma zijn: een tentoonstelling over Afghaanse vluchtelingen, de gisteren ge houden besprekingen tussen in formateur De Koning en de Jon gerenbeweging (FNV) over de nieuwe plannen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid, en een onderwerp over de veilig heid van vaartuigen. (18.00-19.00 uur). Popster betrokken bij heroïne-schandaal Boy George tijdens één van zijn laatste optreden eind juni in Lon den. (foto AP) LONDEN (AP) - Een broer van Boy George en drie anderen zijn gisteren in Londen gearresteerd. Zij worden er van beschuldigd de rockster te hebben kvoorzien van heroïne. De zanger zelf werd nog voor verhoor gezocht. De politie verklaarde dat ook de vriend van Boy George, de zanger Marilyn, is gearresteerd omdat hij heroïne in zijn bezit had. De politie had geen commentaar op geruchten dat Boy George, wiens echte naam George O'Dowd luidt, was vertrokken naar de Ver enigde Staten. Wel werd verklaard dat de arrestaties het resultaat wa ren van een weken durend onder zoek van de narcoticabrigade. De vier die wegens de verkoop van heroïne aan Boy George in staat van beschuldiging zijn ge steld, zijn zijn broer Kevin O'Dowd, Anna Tinamaun, Steven Luben en Diane Feiner. Luben en Feiner zitten nog vast. Kevin 18.15 Connections 18.45 News at 5.45 19.00 About Anglia 19.35 Crossroads 20.00 Where there's life... 20.30 Coronation Street 21.00 The Benny Hill Show 22.00 The return of Sherlock Holmes 23.00 News at Ten, followed by Ang lia Late News and Weather 23.30 Crime Inc. (herh.) 00.30 The Stones in the Park 01.30 Shalom Chaverim. Followed by Closedown Crosswedstrijden op het strand van Scheveningen 18.30 The Tales of Wells Fargo. The Inscrutible Man 19.00 Dennis. The New Neighbours 19.30 Green Acres. St u- Witness 20.00 The Greatest American Hero. Vanity, says the Preacher 20.55 Tomorrow we Live 22.20 International Motor 1986 23.25 Roving Report 23.55 Sky Trax. Popmuziek 00.55 Closedown DONDERDAG 08.45 Sky Trax. Popmuziek 14.15 Skyways 15.05 A country practice 16.00 Sky Trax. Popmuziek 18.05 Europa Count Down. Popmu- Sports 18.50 Spectrum: The r 19.20 World Watch, weerbericht programma-overzicht 19.30 Documentaire: Hands: wool spinning 19.55 Ballet: Salome 21.10 Sports Report 22.40 World Watch, weerbericht, pro gramma-overzicht voor morgen and Closedown DONDERDAG 17.30 Weerbericht en progr, overzicht 17.35 Kinderprogramma: met o Tak and Gigi Het programma van Musicbox wordt via dit kanaal dag en nacht uitge zonden als TV 5 niet in de lucht is 17.50 L'image fascinante, cultureel magazine 19.00 5 ans déja, amusement 19.45 25 fois la Suisse, enquête 20.50 La vie d'artiste, culturele ru briek 22.00 Nieuws DONDERDAG 16.05 Projection privée, cultureel ma gazine 16.45 Machinations, serie 17.45 Apostrophes, literair magazine WOENSDAG Radio 1 na 18 uur NOS: 18.58 Metterdaad hulpverle ning. 19.02 Hobbyscoop. 19.30 NOS Podium van de Nederlandse lichte muziek. NCRV: 20.30 Zomeravond- muziek. NOS: 22.30 Akkoord. 23.00 Nieuws en mededelingen. 23.07 Met het oog op morgen. NCRV: 0.02 La te date. 1.02 Romance. 2.02 Nachtexpress. 6.02 In 't voorbij gaan. 6.07 Non-stop lichte muziek DONDERDAG Radio 1 voor 18 uur NOS: Ieder heel uur nws. AVRO: 07.03 Auto in? AVRO aan! (7.13 Jeugdradiojournaal. 7.32 AVRO's Radiojournaal.) 08.30 Financ. nws. 8.35 Sport. 09.05 Arbeidsvitaminen. (9.50-10.00 Snotneus Ahoy). 12.05 De burgemeester is jarig. NOS: 12.56 Mededelingen voor land- en tuinbouw. AVRO: 13.08 Middagedi tie AVRO's Radiojournaal. 14.05 Ra dio Tour de France. KRO: 17.08 Echo-magazine, (17.45 Kerk en sa menleving) Na 18 uur NCRV: 18.03 Hier en Nu. 18.54 In 't voorbijgaan. 19.00-07.00 Zie Radio 1 DONDERDAG Radio 2 voor 18 uur NCRV: 07.03 Het levende woord. 07.10 Vandaag...donderdag. 08.03 Hier en Nu. 8.54 Ontmoeting. 9.03 Plein Publiek. 10.03 Denk je nog aan die tijd? 10.30 Kletsmajoor. 10.40 Het blijft Hollands. Non-stop zedienst. 13.03 Hier en Nu. 13.20 Het beste uit globaal. 16.03 Studio 55. Programma voor ouderen. VOO: 17.03 Hollandse hits WOENSDAG Radio 3 na 18 uur NOS: 18.04 De Avondspits. VPRO: 19.02 The John Peel Show. 20.02 Frontlijn. 21.02 Backline. 22.02 Gon- zo Radio. 23.02 Heartlands DONDERDAG Radio 3 voor 18 uur TROS: 07.03 De Havermoutshow. 09.03 De Hugo van Gelderen Show. 11.03 De Europarade. 12.03 50 Pop of een envelop. 14.03 De Polderpop- i c; m Tono 4 WOENSDAG Radio 4 na 18 uur NOS: 18.00 Nws. AVRO: 18.02 Het betere werk. 19.00 Compact Con cert. NOS: 20.00 Nws. 20.02 Kasteel concert. 21.40 Liederen van Bern stein. 22.00 De mooiste kleren van de keizer. 23.00 Zeg, luister 's. Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Cox!, detective-serie DONDERDAG Radio 4 voor 18 uur VOO: 08.00 Nws. 08.02 Veronica's Meesterwerken op CD. 11.00 Mu ziek voor miljoenen. NOS: 13.00 Nws. 13.02 Nederland Muziekland Klassiek. EO: 14.00 Metronomium. VPRO: 16.00 Het Portret WOENSDAG 18.30 Tempo Doeloe. NOS: 19.00 Programma voor buitenlandse werknemers. FEDUCO: 20.30 Me delanders Nederlanders. NOS: 21.00 NOS-Cultuur DONDERDAG Radio 5 voor 18 uur NOS: 09.00 Nws. 09.02 NOS-Spor- tief. 09.25 Waterstanden. RVU: 09.30 Leergeld. KRO: 10.00 M/V Special. Programma voor de vrouw. 10.30 De Zonnebloem. 11.00 Vijftig plus. 12.00 Nws. 12.05 Sporen in het ach terland. 12.30 De Derde wereld. 13.00 Nws. 13.10 Kruispunt. 13.30 Boekenwijsheid. 13.43 Thuis en in de synagoge. 14.00 Zin in muziek educatief. 15.00 Glas in lood. NOS: 16.00 Zo kan het ook. 16.30 Een le ven lang. 17.00 Er zyn grenzen. 17.30 Hobbyscoop. OVERHEIDSVOOR LICHTING: 17.46 Uitzending voor de landbouw. NOS: 17.56 Medede lingen en Nieuws O'Dowd werd op borgtocht vrijge laten en mocht het politiebureau met zijn moeder verlaten. Ook Ti namaun en Marilyn werden op borgtocht vrij gelaten David O'Dowd, een andere broer van Boy George, zei vorige week in een vraaggesprek voor de televisie dat de zanger sinds acht maanden verslaafd is aan heroïne. Maar Boy George zelf ontkenden onlangs dat hij ziek was. Boy George werd in 1982 in één klap beroemd als de leadzanger van Culture Club met de hit 'Do You Really Want to Hurt Me'. De laatste tijd was de groep wat min der populair. Boy George stond bekend om zijn uitlatingen, zijn zeer extrava gante gewaden en zijn bizarre ma- ke-up. Boy George en Marilyn zijn al ze ker driejaar nauw bevriend. Mary- lin heeft één keer een hit gehad in 1984 met 'Calling Your Name'. SCHEVENINGEN Op vrijdag avond 18 juli a.s. wordt op het bre de gedeelte van het strand in Sche veningen een evenement georgani seerd onder de naam Strandpop- Het eerste gedeelte van het pro gramma bestaat uit motorcross. De solo-rijders en trikes zullen een programma afwerken van 18.30 uur (eerste start) tot circa 21.00 uur.- Bij de solo-rijders zal een groot antal rijders deelnemen die hun sporen reeds hebben verdiend op het Scheveningse strand. Golden Earring verzorgt vanaf 22.00 uur een live-concert vanaf een speciaal podium dat is opge steld op het strand. Na afloop van het concert van Golden Earring zal door de stich ting Scheveningen Bad een vuur werk worden verzorgd vanaf een speciaal eiland in de omgeving van de Scheveningse Pier. „In de jaren 1961/1962 exploiteerde ik de stationsrestauratie te Leeu warden", schrijftde heer G. L. Wes- terhuis uit Haren. „Op een donkere koele avond kwamen de Heer en Mevrouw Drees onze 'lste Klasse'- restauratie binnen. Ik herkende ze meteen, allebei ook toen al oud, een beetje hulpeloos rondkijkend, hij in een heel oude 'Ulster'-winterjas en zij donker gekleed, met veel tassen en karabiezen. „Ik overwon mijn schroom, ging naar ze toe, nam de bagage over en bracht ze naar een vrije tafel. Het was voor mij een hele eer hen in ons bedrijfje te mogen ontvangen en ik vertelde ze dat ook. Ik bleef eerbie dig staan, maar hij schoof eigen handig een stoel aan en zei dat ik er bij moest komen zitten. Het was of ik een vertrouwd gesprek had met mijn grootouders. Hij liet mij alles vertellen over mijn werk en gezin. Zij waren allebei echt geïnte resseerd en luisterden aandachtig. Zij waren op doorreis naar een van de Waddeneilanden, ik meen Ter schelling, en moesten door naar Harlingen met de trein. „Toen zij weggingen bood ik hen een Friese kruidkoek aan, waar zij zich erg blij mee betoonden. 'Nu hoeven we voor het weekeinde ook niet meer te winkelen voor iets bij de koffie', zei de heer Drees tegen zijn vrouw. „Ik bracht ze naar de trein en wij namen afscheid van elkaar alsof ze werkelijk mijn opa en oma waren. Dit voorval heeft een enorme in druk op mij gemaakt. Ik voelde me daarna altijd met hem verbonden en bewonderde hem zeer". „In de 60er jaren - ik was toen burgemeester in Harlingen" (schrijft de heer B. Nauta uit Hee renveen), „trof ik de oude heer Drees met zijn vrouw, een zware koffer torsend, op weg van een res taurantje naar de aanlegplaats van de boot naar Vlieland. Ik ken de hem (een beetje) en bood aan hem te helpen met zijn bagage. Dat wilde hij eigenlijk maar nauwe lijks aanvaarden". „Op de boot - het was vermoed ik in het hoogseizoen - was nauwe lijks plaats en een zitplaats was ze ker nergens te vinden. Ook in die dagen was het al zo dat de jeugd geen plaats maakte voor de ouder dom. Ik ben toen de kapitein in de stuurhut gaan opzoeken, vertelde hem dat de oud-minister-president aan boord was en dat er voor hem en zijn vrouw geen (zit) plaatsen waren, waarop kapitein Horjus onmiddellijk aanbood - waarop ik ook wel min of meer had gespecu leerd - in zijn stuurhut gastvrij heid te verlenen aan de heer en me vrouw Drees". „Het heeft mij nogal moeite ge kost dr. Drees ertoe over te halen van dat aanbod gebruik te maken. Zijn overwegingen waren: 'Als an deren moeten staan, waarom ik dan niet? Ik ben hier ook als privé- persoon". „Maar omdat twee uren staan op een overvolle boot toch uiteindelijk wel wat zwaar vóot het toen al ou de) echtpaar zouden blijken te zijn, heb ik hen toch gedropt in de stuur hut, waar kapitein Horjus - een voortreffelijk man - hen gaarne heeft ontvangen". „Naderhand heb ik van de heer en mevrouw Drees nog een kaart ontvangen; zij hadden een fijne vakantie gehad op Vlieland en wil den hun dankbaarheid voor de hulp toch even tot uitdrukking brengen". „Het was in de jaren zestig dat wij op onze vakantie in Interlaken onze minister-president Drees plus vrouw en chauffeur Jan op een boot zagen zitten", schrijft de heer G. van Leeuwen uit Weesp. Het waren heel eenvoudige men- sen, zonder veiligheidsagenten. Na verloop van tijd ging me vrouw Drees een appel schillen, de appel werd verdeeld in drieën en de schillen gingen in een zakdoek in de tas. We gingen pér tandrad naar bo ven. 't Was een zeer warme dag en boven gekomen ging de familie Drees na een kwartiertje wandelen al puffend in 't gras zitten. Daar mevrouw Drees blijkbaar geen zonnehoed tot haar beschik king had, pakte ze op een gegeven ogenblik haar zakdoek, voorzag de ze van vier knopen en zette hem op haar hoofd. Het was een wonderlijk gezicht, zo de echtgenote van de minister president te zien zitten. Wij hadden hier fotografisch gebruik van kun nen maken, maar uit eerbied voor deze grote staatsman wilden wij dit beslist niet doen. Zij waren voor ons een gewoon Nederlands echt paar, dat met volle teugen van zijn vakantie genoot". „Omstreeks 1968 zaten wij in Ve netië met een paar reisgenoten op een zeer luxueus terras", schrijft mevrouw G. Koene-Zwart uit Velp. „Toen we Venetië verder gingen be kijken, zagen we op een bankje va der Drees met zijn vrouw zitten. We vonden dat eigenlijk zo ontroerend bescheiden, zoals ze daar zaten, tussen al die mensen en luxe rond om. We hebben niets gezegd, alleen even vriendelijk geknikt". „Als oud-hoofdconducteur der N.Strof ik de heer Drees eens aan in de lste klasse. Hij was op weg van Den Haag naar Hengelo. Ik vroeg naar zijn plaatsbewijs en zei tegen hem: zie ik het goed dat u on ze oud-minister-president bent? Hij antwoordde met ja, de courant waarin hij aan het lezen was werd neergelegd en de heer Drees knoop te een gesprek met mij aan. Het heeft mij bijzonder aangesproken dat hij daar de tijd voor nam".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 18