LEIDSCH DAGBLAD 37?° Bomexplosie in centrum van Madrid >k APRIL DOET WAT 'E WIL, MAAR NU IS HET TOCH ZOVER... den Haan ABP moet dure managers huren Corso voor 39ste maal BRfSTÜf Vijf leden van guardia civil in busje gedood garden-centre bloemendaal bv. CNV sluit zich weer bij metaalstaking aan BARBECUE DEMONSTRATIE EN TUINMEUBEL-SHOW Drie jaar en tbr geëist voor wurging Toch akkoord over prijzen EG-landbouw Nieuwe of gebruikte auto kopen? VRIJDAG 25 APRIL 1986 OPGERICHT 1 MAART 1660 No. 37994 Crèmespoeling bleek middel voor ontharing UTRECHT (ANP) - Een 16-ja rig meisje uit Utrecht kwam deze week bij het wassen van haar haar bedrogen uit: de crè mespoeling die ze bij een dro gisterij dacht te hebben ge kocht, bleek een ontharings- middel te zijn. Dankzij haar stevige haar dos bleef de schade beperkt tot lichte haaruitval en het kwijtraken van haar perma nent. De Keuringsdienst van Waren stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de ver wisseling. (Van een onzer verslaggevers) BOLLENSTREEK - Voor de 39ste keer trekt morgen het bloemencorso door de bollenstreek. Vertrek- en eindpunten van de 20 praalwagens en een evengroot aantal personenauto's zijn zoals gebruikelijk Haarlem en Noordwijk. De stoet, die dit jaar als motto 'De dierentuin' draagt, vertrekt om 09.50 uur vanaf de Nassaulaan in Haarlem. Iets na 13.00 uur wordt de stoet in Hillegom verwacht. Via de Weeresteinstraat en de Leidsestraat zetten de wagens koers richting Lisse. Om 14.30 uur rijden de wagens de Heereweg op, een uur later komt het corso via de Hoofdstraat Sassenheim binnen. Tegen vijf uur vertrekken de wagens richting Noordwijk. In tegenstel ling tot voorgaande jaren wordt ook Noordwijk-Binnen aangedaan. Via de Voorstraat en de Zeestraat zet de stoet koers richting Noordwijk aan Zee. Een deel van de versierde wagens wordt op de Koningin Wilhelmina Boulevard geparkeerd en zal zondag de hele dag te bezichtigen zijn. Vandaag werd er nog hard gewerkt aan het gereedmaken van de praal wagens in de Hobaho-hallen in Lisse. (foto anp» Tot 2000 gulden per dag Een beeld van de ravage in het centrum van Madrid nadat de av.' tobom was ontploft. De wagen van de guardia civil werd volledig ver woest. De slachtoffers werden afge dekt met een deken waar bovenop de tricome, het bekende hoofddek sel van deze paramilitaire organi satie, werd geplaatst. (foto anp» DEN HAAG (GPD) - De directie van het Algemeen Burgerlijk Pen sioenfonds (ABP) in Heerlen heeft zo'n 25 full-time krachten van bui ten het bedrijf moeten inhuren voor bedragen van 1500 tot 2000 gulden per dag. De allerduurste krachten - twee ingehuurde mana gers - werken op de afdeling beleg gingen. Deze afdeling is sinds het ABP in opspraak is geraakt op ver denking van malversaties en steek penningen onderbezet, daar ver scheidene topmensen bij het justi tieel onderzoek zijn betrokken. De meeste ingehuurde krachten zijn automatiseringsexperts, die niet op korte termijn en binnen de voor ambtenaren geldende salaris schalen te vinden zijn. Er is echter geen sprake van een noodsituatie bij het ABP, aldus directie-secreta ris Jadoel. Het aantrekken van de kostbare tijdelijke krachten kwamen giste ren ter sprake tijdens een hoorzit ting van de vaste kamercommissie voor ambtenarenzaken. Daar lag het voorstel van wijlen minister Rietkerk ter tafel om veel strakker toezicht te houden op het pen sioenfonds. De nieuwe ABP-hoofddirecteur drs. mr. Snijders pleitte voor de be voegdheid om in de toekomst een eigen arbeidsvoorwaardenbeleid voor hoger personeel te mogen voeren. Hij vreest dat hij bepaalde topfuncties niet kan bezetten als daaraan een salaris is gekoppeld van 110.000 tot 120.000 gulden. Volgens Snijders steken de door het ABP betaalde salarissen schril af bij wat bij bedrijfspensioenfond sen en beleggingsmaatschappijen gebruikelijk is. oGEESSESCTïSSSSSCo 3 Chinees-Ind.-Restaurant PEARL CITY 5 EN NEW PEARL CITY c VOOR EEN BETAALBARE LUNCH Echt chinees eten van de chef Hokoo is een nieuwe ervaring. Veel nieuwe gerechten. Ruime parkeergelegenheid aanwezig Leiden 5 Meiplein 130. tel. 071-720117 Rosmolen 25. Kopermolen r Tel. 071-220053 Vrijspraak fauteuil Adviesprijs 49.95 alléén vandaag en morgen slechts max. 4 stuks per klant. Lelden - Lange Gracht 5 (naast Oigros) tel. 071 142864 donderdag koopavond Af en toe regen Veel bewolking en van tijd tot tijd re gen. Minimumtemperatuur omstreeks 6, middagtemperatuur rond 14 graden. Matige wind, om en nabij kracht 4, draaiend van oost naar west. De vooruitzichten voor zondag tot en met woensdag: perioden met zon, maar ook een enkele bui. Middagtempera tuur omstreeks 15 graden. Zaterdag 26 april 1986 zon Ap: 06.20 uur, zon onder: 20.56 uur; maan onder: 07.01 uur. Waterstanden Katwijk hoogwater: 05.12 en 17.35 uur; laag- 0.52 en 13.23 u Een 54-jarige architect uit Waal- re, een van de verdachten in de ABP-affaire, werd vanochtend vrij gesproken. Volgens de Maastricht se rechtbank is er geen wettig en overtuigend bewijs. De officier van justitie had tegen de man 90 dagen cel geëist plus 13.500 gulden boete. Die boete moest worden gezien als terugbetaling van het - in de ogen van de officier - veel te hoge bedrag dat de architect via het ABP heeft geïncasseerd voor het taxeren van het Weena-gebouw in Rotterdam. Vader en dochter proberen Italiaan geld af te persen UTRECHT (ANP) - De Utrechtse politie heeft gisteren een 48-jarige Siciliaan en zijn 19-jarige dochter aangehouden op verdenking van afpersing van een Italiaanse hore- ca-ondernemer in Utrecht. De man had de ondernemer dreigbrieven gestuurd om een 'groot kapitaal' aan een Mafia-organisatie af te staan. De politie is bijzonder ingeno men met de aanhoudingen, omdat de man waarschijnlijk bij meer af persingen van Italianen in Utrecht is betrokken. Het is nog niet duide lijk of de man deel uitmaakt van een Mafia-organisatie. Koopkracht van bejaarden 17 procent gedaald DEN HAAG (GPD) - De koop kracht van bejaarden is de laat ste vier jaar veel sterker achter uit gegaan dan blijkt uit de offi ciële cijfers van het ministerie van sociale zaken. Volgens dr. J. L. van Zanden, wetenschap pelijk medewerker aan de Eras mus Universiteit in Rotterdam, bedraagt de werkelijke achter uitgang van het reële inkomen van bejaarden tussen 1980 en 1985 tussen 17 en 20 procent, waarvan 12 tot 14 procent tij dens de regering-Lubbers. In het kader van een onder zoek, komt Van Zanden tot de conclusie dat de gemiddelde prijs van het pakket goederen en diensten dat bejaarden ko pen, veel meer is gestegen dan is berekend door het CBS. Verkeersknooppunt bij Leidschendain: Prins Clausplein DEN HAAG (ANP) Koningin Beatrix zal dinsdag 29 april het ver keersknooppunt bij Leidschen- dam officieel in gebruik stellen en het de naam van haar man geven: Prins Clausplein. Met de bouw van het kunstwerk in vier verdiepin gen is in de jaren 70 begonnen De laatste fase die nu wordt afge sloten omvat de nieuwe brug over de Vliet en het Marianneviaduct in Voorburg. Het knooppunt ver bindt de rijkswegen Amsterdam- Rotterdam en Den Haag-Utrecht. Dagelijks passeren er 170.000 au to's. MADRID (AP/Rtr/AFP/UPI/DPA) - Vijf leden van de Spaanse guardia civil zijn vanochtend gedood bij een bomaanslag in het centrum van Madrid. Volgens de Ma- drileense politie raakten ten minste elf mensen gewond. De bom werd tot ontploffing gebracht op het moment dat een busje van de guardia civil passeerde. De bomontploffing deed zich voor vlak bij de Italiaanse ambassade in de villawijk Salamanca. Volgens ooggetuigen raakte het busje van de guardia civil in brand. Onder de gewonden zouden ook burgers zijn. De zeer krachtige explosie, die zich tijdens het ochtendspitsuur voordeed, richtte grote schade aan in de omgeving en sloeg een gat in de muur van een nabijgelegen gy naecologisch ziekenhuis. Volgens het personeel van het ziekenhuis liepen verscheidene patiënten een shock op. In de kliniek liggen meer dan vijftig pasgeboren kinderen. Onmiddellijk na de aanslag be gon de politie de omgeving af te zoeken vanuit helikopters. Ook stelde de politie in de stad contro leposten in en sloot zij de uitvals wegen uit Madrid af. De bom, die volgens de politie 50 tot 60 kilo springstof bevatte, is waarschijnlijk door middel van af standsbediening tot ontploffing gebracht. Tot nog toe heeft nie mand zich verantwoordelijk ge steld voor de aanslag. Vorig jaar september werd in Madrid een burger gedood en raak ten 18 agenten van de guardia civil gewond bij een aanslag met een au tobom, waarvoor de Baskische or ganisatie ETA de verantwoorde lijkheid opeiste. Een hoge politiefunctionaris ver klaarde onlangs dat de Spaanse po litie nieuwe aanslagen van Basken verwachtte in de aanloop tot de vervroegde parlementsverkiezin gen op 22 juni. Volgens hem is de ETA verzwakt door acties van de politie in Baskenland en lijkt de or ganisatie haar activiteiten nu te verleggen naar Madrid. In 1973 plaatste de ETA een bom nabij de plaats waar zich de explo sie van vandaag voordeed. Die aan slag maakte een einde aan het le ven van admiraal Luis Carrero Blanco, de man die door generaal Franco was aangewezen als zijn opvolger. Sinds 1968 heeft de ETA de ver- de dood van ruim 500 politiemen sen en militairen. De beweging streeft jiaar zelfbestuur voor de drie noordelijke Baskische provin cies. 'Het cellentekort in ons land is nog niet opgelost' PAGINA 11 Minister Brinkman komt Tamils nu versneld te hulp PAGINA 5 beter moeten worden be veiligd PAGINA 7 1 Taxichauffeurs vinden 'sociaal examen' een bela chelijke zaak PAGINA 9 Rinus Michels - daar ben ik weer - werkt aan een herkenbare voetbalstijl van het Nederlands elftal PAGINA 13 alles voor uw tuin en op 30 april de gehele dag\ graag tot uw dienst. hoogmadeseweg leiderdorp tel. 071-410377 Acties flink uitgebreid DEN HAAG (ANP) - De Industrie- en Voedingsbond CNV heeft zich weer bij de stakingen in de metaal aangesloten. Een hevig conflict met de Industriebond FNV, die vier maal zoveel werknemers in de metaal vertegenwoordigt, is bijge legd. De cao-onderhandelingen zijn weer opgeschort, terwijl het aantal 24-uursstakingen fors is uit gebreid. In totaal wordt er nu bij zeven tien metaalbedrijven gestaakt met in totaal 4400 werknemers (stakers en niet-stakers). Acht bedrijven gingen vandaag voor het eerst plat. Deze uitbreiding van de stakingen betrof zeven bedrijven in de Noor delijke scheepsbouw en het me- ZATERDAG 26 Ar RIL, Dat mag u niet missen: a.s. zaterdag smakelijke WEBER BARBECUE r demonstraties. Kom het [KOMKlJKFKrZT.~-S. allemaal zelf bekijken -^MPROE]j (en proeven!). Dan ziet u gelijk onze fantastische kollektie tuinmeubelen. Zoveel zomers-zitplezier heeft u nog nooit gezien! U Dagelijks geopend van 9-18 uur; vrijdag koopavond de tuinmeubel-specialisten taalbedryf Mayfram in het Lim- „HJU burgse Schaesberg (170 werkne- antwoordelijkheid opgeëist voor niers). Ook 500 werknemers bij De Schelde in Vlissingen legden het werk neer tijdens een 'verrassings staking'. De werknemers bij Kloos in Kin derdijk en Mercon in Gorkum sta ken nu al een week en de stakingen daar gaan voorlopig nog door. Sta kingen voor onbepaalde tijd zijn er ook bij Brown Boven en RDM in Rotterdam. Hollandia in Krimpen aan den IJssel, Penn en Bauduin in Dordrecht, Gazelle in Dieren en de Nederlandse Hardmetaalfabriek in Zevenaar. Voor volgende week hebben FNV en CNV verdere uit breiding van de stakingsacties aan gekondigd. De Industrie- en Voedingsbond CNV verklaarde zich aanvankelijk Moordzaak Voorschoten (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG/VOORSCHOTEN De officier van justitie by de Haag se rechtbank heeft gisteren - achter gesloten deuren - drie jaar gevan genisstraf en tbr geëist tegen een 17-jarige Voorschotenaar die in de nacht van 23 op 24 november vorig jaar Willeke Bakker (20) wurgde. De advocaat van de Voorschote naar, mr. C.H.J. van Leeuwen, pleitte voor vrijspraak, omdat er volgens hem van opzet geen spra ke was. Het psychiatrisch rapport meldt, dat de jongen niet geheel toerekeningsvatbaar was. Boven dien drong hy er bij de rechtbank op aan kinderstrafrecht toe te pas sen. Zou de rechtbank aan dit ver zoek gehoor geven, dan kan de Voorschotenaar niet tot gevange nisstraf worden veroordeeld. Hy kan wèl tbr krijgen, maar die houdt op z'n 21ste levensjaar op. De Voorschotenaar, die nog nooit eerder met justitie in aanra king was geweest, wurgde Willeke Bakker in een 'vlaag van paniek'. Hy wilde inbreken in haar kamer aan de Bethlehemstraat. Het slachtoffer werd echter wakker van het gestommel. Toen ze op on derzoek ging trof zij de jongen, die haar doodde. Anderhalve dag later werd ze door haar hospita gevon den, de jongen werd op 8 decem ber aangehouden. LUXEMBURG (DPA/Rtr.) - De mi nisters van landbouw van de Euro pese Gemeenschap hebben vrij dag, met meerderheid van stem men, een voorstel van landbouw commissaris Andriessen voor de prijzen en produktiehoeveelheden in de zuivel- en landbouwsector aanvaard. In de komende drie jaar moet de totale melkproduktie in de EG met drie procent omlaag. De Westduit- se minister Kiechle stemde tegen het totale akkoord, dat ook een be vriezing van de prijzen van rund en varkensvlees, melk en suiker behelst. Granen worden tot vyf procent goedkoper. Maar tarwe van betere kwaliteit, die gebruikt wordt voor de bereiding van brood, wordt twee procent duur der. Spanje, Luxemburg en Ier land stemden alleen tegen de zui- velparagraaf. Aan het akkoord is moeizaam overleg gedurende vijf dagen voorafgegaan. bereid acties af te lasten, nadat de werkgevers dit als voorwaarde hadden gesteld om verder te pra ten. Dit leidde tot grote deining in de eigen gelederen en bij FNV- coördinator Schermerdie het voornemen van de CNV-bond „ronduit verbijsterend en bescha mend" noemde. CNV-coördinator Hanko be schuldigde zijn FNV-collega's ver volgens van „het gooien met stront" en vroeg hen te „erkennen dat met name de slag om de 36-uri- ge werkweek dit jaar is verloren". Omdat een kort gesprek met de FME volgens de bond te weinig op leverde en veel CNV-leden bleven doorstaken, kwam de christelijke vakcentrale gisteravond echter op haar standpunt terug en werd de vrede met de FNV weer getekend. (zie ook pagina 9) Informeer naar onze inruilprijzen en extra mogelijkheden. fÜHet Motorhuis vonofcllaan 00.2132 am ieicxwyeufoon 071-76931). Het Motorhuis: je kunt er niet omheen. BRIT DOODGESCHOTEN - In het Franse Lyon is vanochtend de Britse directeur van de vestiging van het Amerikaanse bedrijf Black and Decker door een onbekende neergeschoten. De man kreeg twee kogels in het hoofd en overleed in het ziekenhuis. De 43-jarige Kenneth Marston werd neergeschoten toen hy zijn woning verliet. Onduidelijk is of het om een terroristische moord gaat of de daad van een inbreker die werd betrapt. NEEM NU EEN ABONNEMENT! I Neem nu een abonnement en beslis zeil hoe u betaaiflT P®f maand 22,70 (^j per half |aar 134,90 (alléén mogelijk met automatische betaling) per iaar 256 90 per kwartaal 67,45 De eerste 2 weken kri/ql u de krant natuurlijk gratis in de busI Straat Postcode'Plaats Telefoon controle bezorging) 0 VB Lexten. In plMts v

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1986 | | pagina 1