Paul Young: 'Bk spaar me om alles te kunnen geven' Concertgebouw van ondergang gered Britse zanger één van de toppers op Torhout/Werchter Expositie van Ra-foto's Leidenaars schrijven muziekstuk VARA zendt finale van Knokke niet uit Concerten Werk van industrieel ontwerper Castiglioni VRIJDAG 5 JULI 1985 RADIO-TV-KUNST PAGINA 23 Bedrag van vijfendertig miljoen voor grote opknapbeurt is binnen AMSTERDAM (GPD) - Het hon derd jaar oude Concertgebouw in Amsterdam is van de ondergang gered dankzij een nationale geldac- tie die binnen anderhalf jaar 35 miljoen gulden heeft opgebracht. Mr. G.A. Wagner heeft gisteren na mens de stichting Steun het Con certgebouw de fondsenwerving een groot succes genoemd. De campagne wordt op 5 juli in aan wezigheid van prins Claus officieel afgesloten met een concert van Beethovens 9e Symfonie. Twaalf procent van de giften is volgens de heer Wagner afkomstig van particulieren. Een bijna even groot deel namelijk 11 procent kon worden bijeengebracht door een loterij, een toeslag op de entree kaartjes en evenementen zoals twee veilingen van muziekvoor werpen en 'voorstellingen van be kende musici'. Het bedrijfsleven was goed voor 44 procent van de benodigde gelden en de gemeente Amsterdam schonk 12 miljoen gul den waardoor onmiddellijk met de renovatie van het verzakkende ge bouw kon worden begonnen. Er zullen geen nieuwe initiatie ven om geld in te zamelen meer worden ontplooid. "Alles wat nu nog binnenkomt boven het bedrag dat nodig was om de absoluut noodzakelijke verbeteringen aan te brengen wordt gebruikt voor aan vullende vernieuwingen", aldus drs. Martijn Sanders, directeur van het Concertgebouw. Hij verwacht een miljoen gulden aan extra in komsten waardoor bijvoorbeeld ook de foyers van airconditioning kunnen worden voorzien. De eerste meest kwetsbare hei activiteiten zijn vanaf mei geruis loos verlopen. Er wordt een dam- wand om het gebouw gelegd waar mee volgend jaar de grondwater stand kan worden verlaagd ten be hoeve van de bouw van een nieuwe kelder. De aannemer heeft in de komende grote vakantie twee we ken tijd om via de vloer van de gro te zaal de funderingspalen voor de kelder de grond in de drijven. In totaal worden 380 van de 2791 hou ten palen onder het Concertge bouw vernieuwd. Het hijen in de drassige Amsterdamse bodem ge beurt met zogenaamde tubexpa- len. Holle buizen die aan elkaar worden geschroefd en met staal worden gewapend voor men ze volstort met beton. Op de nieuwe fundering wordt een roosterwerk van staal aangebracht waarop het gebouw zal rusten. Twee jaar geleden begon het Concertgebouw in Amsterdam zo ernstig te verzakken dat een drasti sche oplossing nodig was. De di rectie ging er toen van uit dat de concertzalen met hun beroemde akoestiek in de zomer van 1985 moesten sluiten om renovatie mo gelijk te maken. Dankzij moderne apparatuur die speciaal voor dit ge bouw is ontworpen kan het mu- ziekseizoen echter gewoon door gaan. Er wordt naast het pand een tijdelijke ingang gebouwd met foyers en garderobes. Het publiek zal de komende twee jaar via de zij ramen het vertrouwde Concertge bouw moeten binnenstappen. So listen en orkestleden krijgen tijde lijke kleed- en stemkamers in de riante spiegelzaal. In 1987 zullen zij in de nieuwe kelder beschikken over de meest moderne werk- en kleedruimtes van Europa. Het bedrag van 35 miljoen voor het opknappen van het Concertgebouw in binnen. De voorzitter van de Stichting Steun het Concertgebouw, G.A. Wagner middenheft het glas met Concertge bouw-directeur Sanders rechts). (foto Anefoi ROTTERDAM (GPD) - Dit weekeinde reizen 40.000 tot 50.000 muziekminnende Nederlanders af naar Bel gië. Doel is het tweedaagse popfestival Torhout/Werch ter, een van de grootste openluchtevenementen in Europa. In het Westvlaamse Torhout (bij Brugge) treden zaterdag op: U2, Joe Coc ker, Style Council, Lloyd Cole and the Commotions, Depeche Mode, REM en The Ramones. Zondag volgt de herhaling in Werchter (bij Leuven). Het Belgische dubbelfestival heeft een ijzersterk aanbod, niet in het minst doordat het over grote budgetten beschikt. Zo werd de Ierse band U2 voor 600.000 gul den gestrikt. Een van de topattracties is het Britse idool Paul Young, een zeld zaam goede zanger die wei nig zijn mond opendoet in interviews. Om zijn stem te sparen. Vorig jaar zou hij daar ook optreden, maar moest op het laatste mo ment afzeggen. Hij was zijn stem kwijt. door John Oomkes "Je wordt vaak verdacht van ste rallures, van egocentrisch gedrag. Maar neem nou 'Every Time You go away'. Het mooiste van dat nummer zit niet in het herhalen van dat meerstemmig gezongen refrein, maar in de gitaarsolo hal verwege". Het aardige van Paul Young is zijn onopgesmuktheid. Hij wil niet het achterste van zijn tong laten zien, maar is tóch op recht. Een zeldzame kwaliteit bij de jongste generatie popidolen, waar de een zich nog gelikter op stelt dan de ander. Paul Young zingt dan ook soulmuziek. Niet zo origineel als in de jaren zestig, maar minstens zo intens, ook al is het een pastiche. Paul Young bromt wat. "Pastiche? Mmm. Tsja. Je hebt gelijk". Twee elpees, No Parlez en The Secret of Association, heeft het ge kost om de reputatie van Paul Young te vestigen. Een echte de butant is hij overigens niet. Aan het eind van de jaren zeventig was hij leadzanger van de soulband The Q-Tips, een formidabele live- act die nog op het New Pop Festi val in Rotterdam heeft opgetreden. The Q-Tips slaagden er nooit in hun concertreputatie om te zetten LEIDEN - De Burcht-galerie biedt van het komende weekeinde af onderdak aan een tentoonstel ling van foto's, die van de vorige maand in Leiden gepresenteerde Ra-produktie zijn gemaakt. De ex positie zal behalve uit foto's van het theaterspektakel ook bestaan uit maskers en andere attributen, die tijdens de produktie zijn ge bruikt. Er zullen ook enkele mum mies te zien zijn. De foto's zijn ge maakt door Frits Falkenhagen. De expositie wordt morgenavond om half negen geopend. Zij duurt tot en met 21 juli. in memorabele platen. Paul Young wèl, geholpen door ervaren krach ten als arrangeur Ian Kewley en bassist Pino Palladino. Zijn loop baan kreeg extra snelheid toen Pauls knappe uiterlijk in de smaak bleek te vallen. Paul Young is niet alleen een mooie jongen, maar een uitsteken de performer die weet waar zijn wortels liggen. Sinds hij begin dit jaar zijn achtergrondzangeressen Kim en Maz (The Wealthy Tarts) in ruilde voor drie zwarte achter grondzangers (George Chandler, Jimmy Chambers en Tony Jack son) heeft hij aan respect gewon nen. Paul, licht stotterend: "Ik wil de het soulelement van mijn show vergroten, daarom heb ik zwarte zangers aangetrokken. Redding "Er zijn veel mensen die dat emotioneel geladen zingen nog niet hebben ervaren, doodgewoon omdat ze te jong waren toen soul muziek groot was of omdat ze sim pelweg nog niet waren geboren. Ik zelf ook niet. "Ik ken de klassieke soulplaten uit de jaren zestig uiter aard. Ik heb de films gezien van de mooie revues uit die tijd, opnamen van Otis Redding, The Tempta tions. Ik vind die shows veel span nender dan het toepassen van vi suele grappen en special effects zo als je tegenwoordig vaak ziet. Ik wilde iets presenteren dat sterk aan die klassieke shows doet den ken". Door de komst van een close- harmony trio moet Paul Young nu alles uit de kast zingen. "Het is niet angstig om met zulke goede stem men te werken. Het is alsof iemand je voortdurend met een mes in je rug prikt - je werkt er harder door. Dat was al heel essentieel in The Q-Tips. Iedereen liep daar op zijn tenen en omdat ik de zanger was moest ik de anderen zien te over treffen". Tijdens live-shows beheerst Young met razendknappe, acroba tische toeren het hele podium. Dat is visueel aantrekkelijk, maar der gelijk podiumgedrag vormt een breuk met de traditie in de soul die wil dat muzikanten als ze soleren de spot van de zanger overnemen. Young: "Dat is misschien wel zo, ja. Maar een groot deel van mijn publiek is een poppubliek. Ik denk datje dat ook moet entertainen. Ze betalen ervoor! Ik ben blij dat ik een breed publiek trek, vooral in leeftijd gemeten. Qua muzikale op vatting bevredigen we vooral de wat ouderen, de mensen met ge voel voor waar de muziek vandaan komt. Je moet ook wat voor het jongere publiek doen". "En die spots op mij, ach, het spoort de anderen aan om harder te werken, dan. Het is mijn job. En het is mijn podium. Dus kan ik het maken. Ik zet de band niet hele maal in het donker, zó is het ook weer niet. Ik ken ze wel, de perfor mers die dat flikken. Maar het is een show... als ze naar mij kijken terwijl de gitarist zich afbeult..., het hoort er allemaal bij, denk ik. Het jongere publiek kijkt nog niet kri tisch, ziet niet eens hoeveel zweet een goeie solo kost. Misschien ben jij van mening dat ik de plicht heb om mijn publiek dan maar op te voeden, maar zo denk ik er niet over". De kritiek die Paul Young veel te horen krijgt, heeft te maken met verschil van opvattingen over de juiste wijze waarop je covers moet uitvoeren. Zijn versies van Love will tear us apart (Joy Division) en Where ever I lay my Hat (Marvin Gaye) zijn omstreden. Hij laat soms de diepere emotie achter der gelijke songs weg. Paul: "Soms speel ik het noodza kelijkerwijs anders. Als de stem zich niet in de beste conditie be vindt dan moet je naar trucs grij pen. Bij een verkoudheid bijvoor beeld moet je je beperken. Als ik nu bij 'Love will tear us apart' voel dat ik tekortkom, zoek ik het in show, in fysieke uitstraling. Als ik volledig eerlijk ben, dan heeft dat te maken met het maskeren van je onzekerheid". Ventiel Rond de jaarwisseling ging Paul Young onder stress gebukt. De tweede elpee, The Secret of Asso ciation, vlotte niet erg. Bovendien miste hij de zes bovenste tonen van zijn stembereik. Paul: „Ik heb pas zeer recent zangles genomen. Er zijn er nogal wat onder de mooiste stemmen die zuiver op natuurta lent gebaseerd zijn. Ik ben een lief hebber van James Taylor, de lead zanger van Kool the Gang. Hij heeft zo'n soepele stem dat ik er van overtuigd was dat hij lessen had gevolgd. Maar dat was niet het geval, zo vertelde hij me. Maar les- nemen is heel belangrijk. Je krijgt er techniek door en daardoor krijg je de beschikking over een ventiel, een veiligheidsklep". "James Taylor gebruikt meer de middelste registers van zijn stem en dus zal hij niet zo'n last hebben, maar ik zing veel met kopstem, met falset. Ik zet dus veel spanning op de stembanden en moet daarom mezelf in acht nemen. Vorig jaar werd ik ziek in Amerika en kreeg Treincoupé als camera obscura UTRECHT (ANP) - Tussen 8 en 23 juli zal er tussen de stations Am- sterdam-RAI en Dordrecht een treinstel rijden, waarvan er twee coupés zijn ingericht als een zoge naamde camera obscura. De cou pés zijn aan een kant, op een gaatje in de ruit na, geheel afgeplakt. Hierdoor is het volgens NS moge lijk dat treinreizigers op de witge- maakte coupéwand er tegenover de wereld op zijn kop kunnen aan schouwen. Het gaat bij de camera obscura om een artistiek project van de 'Westduitse kunstenaars Fritz Rah- mann en Florian Kleinefenn die vorig jaar in eigen land met zo'n project al succes hebben gehad, al dus de NS. Recordbedrag LONDEN/AMSTERDAM (ANP) - Een schilderij van de landschaps schilder Salomon van Ruysdael heeft op een veiling van werken van oude meesters bij Sotheby's in Londen een recordbedrag van 1,6 miljoen gulden opgebracht. De ko per is een kunsthandelaar uit de Britse hoofdstad. Enkele weken geleden werd in Amsterdam een schilderij van dezelfde kunstenaar voor ruim één miljoen gulden ge veild. Dit was toen het hoogste be drag dat ooit in Nederland voor een kunstwerk werd betaald. Een schilderij op paneel van Pie- ter Brueghel de Jonge, getiteld "Zomer", werd voor 1,5 miljoen gulden verkocht. Een prive-verza- melaar werd de nieuwe eigenaar. Paul Young: "Het heeft te maken met h ik recepten om de tournee te kun nen volhouden; Amerika is belang rijk. Het betekende wèl dat ik werkte met een stem die rust nodig had. Na terugkeer in Engeland rustte ik vijf dagen en moest toen opnieuw optreden. Dat kun je ver gelijken met een gewichtheffer die vijf dagen niet oefent maar daarna wel hetzelfde gewicht tilt. Een paar dagen later kwam voor mij de klap. Zere keel en opgezette spieren. Mond houden en rust nemen, rust gevende technieken toepassen. Je leert pas op den duur hoe je jezelf moet sparen om alles te kunnen ge ven". LEIDEN De Streekmuziek- school voor Leiden en omstre ken houdt zondag 17 november in samenwerking met het LAK, K O, de amateuristische mu ziekbeoefening en gemeente een grote manifestatie in de Stadsgehoorzaal ter gelegen heid van het Europees jaar van de muziek. Acht componisten uit Leiden en omgeving zullen speciaal voor die gelegenheid een muziekstuk schrijven. Dat zijn: Henk Briér, Warner van Es, Dick Borstlap, Lex Hakker, Frank den Herder, Burckhard Soil, Wim van der Reijden en Henk Werkhoven. Bedoeling is dat deze muziek door amateur musici en -ensembles wordt uitgevoerd. Wie mee wil doen kan zich bij de muziekschool aanmelden. Naast dit componistenpro ject worden drie cursussen van zes avonden over twintigste eeuwse muziek gegeven. Bij Het LAK is dat de cursus 'Inlei ding in de hedendaagse mu ziek', waarbij o.l.v. Tom Gott- schalk ook gemusiceerd wordt. Burckhard Söll geeft bij K O een 'Rondleiding door de 20ste eeuwse muziek'. André Pou- wer doceert bij de Streekmu- ziekschool over de 'Geschiede nis van de lichte muziek en haar invloed op de klasieke 20s- te eeuwse muziek'. Ploegleider Flor van Zutphen: Een schandaal KNOKKE (GPD) - De VARA trekt voor het vierde achtereen volgende seizoen de portemonnee royaal open om deel te nemen aan het Knokke-festival. Toen men destijds de rol van de TROS overnam gebeurde dat met de be doeling de achterban duidelijk te maken dat zo'n festival niet bij voorbaat in één adem genoemd behoefde te worden met een fraai ogend, en vooral goed verkopend spektakel. En wat is er in die filo sofie mooier dan het beschikken over de mogelijkheid van zoiets zowel op radio als tv uit te dra gen? Wat de radio betreft is tot nu toe aardig gebruik gemaakt van die mogelijkheden. En ook de VA- RA-tv leek aanvankelijk prima in te spelen op de kwaliteit die de omroeporganisatie bijeen wist te brengen. In 1982 kreeg het eerste deelnemende VARA-team op de tv ruimschoots aandacht. Maar toen in de daaropvolgende jaren de afvaardiging reeds in de voor ronden een roomloze dood stierf daalde de interesse tot het nul punt. Nu het VARA-team deze week op overtuigende wijze de finale heeft bereikt leek het voor de hand te liggen dat de omroep de aanhang daarvan zaterdag trots getuige laat zijn. Zoals de zaken er thans voor staan kan men dat evenwel gevoeglijk vergeten. Zelfs de aanwezigheid van waar nemend voorzitter Herman van Wijk blijkt daaraan maar bitter weinig te kunnen veranderen. Hij bevestigt dat er binnen zijn organisatie is afgesproken dat zelfs het bereiken van de finale geen aanleiding zal zijn het za terdagavondprogramma van de VARA te wijzigen. "De kijkcijfers van het pro gramma dat wij vorig jaar over de Knokkecup uitzonden waren zo teleurstellend dat wij geen heil zagen in een soortgelijke uitzen ding". Ook niet nu de VARA- ploeg de finale heeft bereikt? Van Wijk: Ik, denk van niet. We heb ben die afspraak nu eenmaal ge maakt en we moeten daar niet van afwijken. Nederlandse kij kers die er toch in geïnteresseerd zijn moeten maar kijken naar de Belgische televisie". Deze nogal verbluffend opstel ling wordt geenszins gedeeld door Flor van Zutphen, de coach van het VARA-team. "Het is niet te geloven. Als je als omroep de keuze maakt om deel te nemen aan een dergelijk festival moetje daar volgens mij de consequen ties uit trekken. In de finale en niet op tv? Ik vind dat echt een schandaal. Belachelijk!" De VARA-radio besteedt overi gens wel aandacht aan de ver richtingen van het VARA-team ook. Tussen half acht en tien uur gaat het programma 'Hallo hier Knokke' rechtstreeks de ether in. Presentator Hans Zoet komt er speciaal voor naar de Belgische badplaats. Als de voortekenen niet bedrie gen beleeft het Knokke-festival deze zomer overigens de aller laatste editie in zijn huidige vorm. Het afvaardigen van een uit drie artiesten bestaand team waarvan niet alleen een indivi duele maar ook een prestatie in groepsverband wordt verwacht blijkt zo langzamerhand een te grote aanslag te plegen op het budget van de deelnemende om roeporganisaties. Wie zijn oor goed te luisteren legt achter de coulissen van de zesde editie van het festival kan daarom gevoeg lijk de conclusie trekken dat vol gend jaar vrijwel zeker uit een compleet ander vaatje getapt zal worden. Exposities LEIDEN Jacques van den Dool is aan de beurt om vrijdagavond 12 juli het K&O-zomerorgelconcert in de Pieters kerk te verzorgen. De Poolse violist Ro bert Szreder zal aan dit concert mede werking verlenen. Het programma ver meldt werken van Sweelinck, Corelli, Boyvin, Handel, Bach, Heilmann, Re- ger, Mozart en Andriessen. Jacques van den Dool is cantor-organist van de her vormde gemeente in Den Bosch, waar Bert Wisgerhof bespeelt morgenmiddag het orgel van de Hartebrugkerk. Dit we kelijkse wandelconcert, georganiseerd door de Stichting Orgelstad Leiden, be gint om drie uur en duurt zoals gebrui kelijk een half uur. Het wekelijkse lunchconcert op woens dagmiddag in de Hooglandse kerk zal ditmaal worden verzorgd door Bas de Vroome. Deze orgelbespeling duurt van DEN HAAG (ANP) - Het Haags Gemeentemuseum schenkt van 6 juli tot 26 augustus aandacht aan het werk van de Italiaanse indus trieel ontwerper Achille Castiglio ni. Dat gebeurt in een expositie waarvoor de 76-jarige Castiglione originele constructies ontwierp en waarmee een vrolijk circus wordt aangericht, dat eerder in Wenen, Berlijn, Milaan, en Zürich werd op gevoerd, nu in Den Haag wordt op getrokken en vervolgens naar Mar- drid reist om aansluitend in het Centre Pompidou in Parijs zijn tocht door Europa te beëindigen. Castiglioni geldt als pionier en invloedrijk meester van het Ita liaanse ontwerp die nog steeds weet te verbazen. Zelf zegt hij ter toelichting van zijn werkwijze, dat hij uitgaat van de overtuiging dat een goed ontwerp een logische vorm heeft. Castiglioni houdt zich al meer dan veertig jaar bezig met vormge ven voor de industrie: radio- en af speelapparatuur, sanitair, medi sche instrumenten, verlichting en meubelen. Vele van zijn ontwer pen zijn klassiek geworden én heb ben een plaats in de belangrijkste collecties van Europa. Hij verwierf internationale faam en vele prijzen. Heel wat van de produkten die hij ontwierp, zijn nog verkrijgbaar. Hij deed ook veel ervaring op met (kunst)licht als ruimteschep pend element bij beurzen en ten toonstellingen, als vervolmaking van het interieur. De vraag naar het gebruik van het ding maakt voor Castiglioni het ontwerpen interes sant, of het nu gaat om een koptele foon, een mayonaiselepel, een stof zuiger of een tafellamp. De Lakenhal - Aspecten van Neder landse tekenkunst 1945-1985, tot 12/8; 'Verzameld en getoond', over oude sleu tels en sloten, t/m 2/9; di t/m za van 10-17 uur. zo 13-17 uur. Holiday Inn - pentekeningen Rob van der Horst en Karei Lengkrèek, t/m 31/7; dag. 10-22 uur. Galerie van der Vlist - 'Zomerten- toonstelling', t/m 31/7; di t/m za 10-17 De Waag - 'Leiden...werkt dat?', de in dustriële werkgelegenheid van 1945 tot 1985, t/m 11/7; ma 13-18 uur, di, vr van 10-18 uur, za 10-17 uur, zo 13-17 uur, do ook van 19-21 uur. Rijksmuseum voor Volkenkunde - 'Poolstreken, over leven en overleven' en 'Groenland, tastbaar verleden', t/m 2/ 9; 'Japanse mode en mooie vrouwen', tl m 14/7; di t/m za van 10-17 uur, zo van 13-17 uur. Museum van Oudheden - 'Op goede gronden' over de eerste boeren in NW Europa, t/m 1/9; di t/m za van 10-17 uur, zo van 13-17 uur. Rijksmuseum voor Geologie en Mine ralogie - 'Mineralen uit vakantielanden', t/m 1/9; ma t/m vr van 10-17 uur. zo 14-17 Galerie Oude Rijn - Stille Mare, teke ningen, aquarellen en houtsnedes/colla- ge van Tjade Witmaar, t/m 31/8; dag. 11- 18 uur, do tot 21 uur. Piggelmee - Jan Vossensteeg, 'vrou wen van het nachtleven', geetst en gete kend in houtskool en pastel door Lia Laimböck, t/m 2/8; ma t/m za van 9-18 uur, do van 9-21 uur. Demmenie - Haarlemmerstraat, por tretten van Ellen Spierenburg-Homan, t/m 12/7. Pourquoi Pas - Nieuwe Beesten markt, Lilian Groeneveld, Jossy Gus- sen, aquarellen, tot 31/8; di t/m za 9-22 uur, zo van 11-22 uur. Leiderdorp Leythenrode - Franse aquarellen Christaan Groothoff, t/m 8/8; dag. van 10-20 uur. Gemeentehuis - expositie gemeente lijke kunstaankopen, t/m 10/9; ma t/m do 8-17 i J-15 u Warmond Galerie De Pomp - Dorpsstraat, 'War- monders over Warmonders', t/m 14/7; di 19-21 uur, woe, do, za, zo van 14-16 uur. Wassenaar Auberge De Kieviet - Stoeplaan, aquarellen van Isabel van Selms, t/m 25/ 7; di t/m zo van 9-12 en 15-19 uur. Beeldentuin De Narwal - Oud Clin- gendaal, beeldenexpositie, t/m 29/9; ma t/m vr van 11-17 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1985 | | pagina 23