Televisie toegelicht NCRV 18.30 Ben je zestig kwis, spelprogramma met nostalgische filmfragmenten uit de jaren twintig tot heden. Presentatie: Judith Bosch 19.00 Kerkepad 1985. Langs de Friese Ijsselmeer- kust 19.25 Hotel de Witte Raaf, jeugdserie. Afl. 9: Even afrekenen, meneer Donkers! Een hoteldief maakt de buurt onveilig maar Veldwachter Bulderbast zal wel opletten! 19.50 Verslag kampioenschap "Holland Surf Cup" NOS 20.00 Journaal NCRV 20.28 Bartje, tv-serie van Willy van Hemert naar de gelijknamige roman van Anne de Vries. Deel 5: De Klabatse. Gelukkig voor Bartje woont het gezin Bartels weer in een eigen huisje. Er is echter weer een nieuw kindje op komst en dat maakt het leven er niet gemakkelijk op... 21.20 Hier en nu, actualiteitenrubriek 21.55 Hill Street Blues, Amerikaanse politieserie. Henry Goldblumeé ex-vrouw wordt tot zijn grote woede verkracht en Hunter maakt een einde aan een gijzelingsdrama 22.40 Cheers, Amerikaanse comedyserie. Als Nor man zijn baan kwijtraakt willen Sam en Dia ne hem helpen. Norman neemt de hulp met beide handen aan. Maar wel een beetje te en thousiast naar de zin van Sam! 23.05 Dertien persoonlijke ontmoetingen....dag- sluiting NOS 23.20 Journaal NCRV 23.25 De Sunshine Boys, Amerikaanse speelfilm uit 1975 van Herbert Ross met o.a. Walther Matthau en George Burns. Een komisch duo, dat jaren lang succesvol samen optrad gaat met ruzie uit elkaar. Na jaren probeert een impressario hen weer samen te brengen, maar dan komt al het oude zeer weer boven Zaterdag NOS 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden RVU 15.00 Mag het wat zachter? Serie over geluidsover last. Afl.l: Geluidsoverlast tijdens het recreë- zoon 16.49 Mika, kinderserie naar het boek van Arne Sti- vell. Afl. 6: In vol ornaat op straat. Mika gaat in Stockholm op zoek naar zijn neef maar ontmoet een heel ander persoon... 17.04 Scooby, Scrappy and Yabba Doo, tekenfilm NOS 17.30 Journaal VARA 17.35 De sprookjesbruid, sprookjesserie. Afl. 6: Wensring en tovermantel. Rumburak zet een professor voor gek, die een lezing houdt waar hij in uitlegt dat Rumburak niet bestaat NOS 18.15 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.20 Studio Sport. Wielrennen, samenvatting van de zevende etappe van de Tour de France 18.40 Sesamstraat 19.00 Journaal KRO 19.12 De Beste Muppetshow. Een keuze uit de Muppetshows van de afgelopen jaren. Van avond als gast: Lola Falana 19.40 KROé Wereldcircus, top-artiesten uit het cir cus van Korea. Met o.a. Mr. Sun, evenwichts- nummer: Mr. Djang, koorddansen; Pjong Jang Troupe, fietsen op de draaf en The Flying Devils, vliegende trapeze 20.30 De onbekende sport. Radio Nederland We reldomroep heeft een aantal specifiek neder- landse sporten gefilmd. Vanavond: beuge len, ringsteken en kaatsen 20.55 Ted Tijd, KROé zomerspelshow gepresen teerd door Ted de Braak met assistentie van Mariette Bruggeman 21.55 10e Wereldmuziekconcours Kerkrade. Rechtstreekse reportage van de openingsma nifestatie van dit muzikale festijn van we reldformaat. Presentatie: Tineke de Groot NOS 22.30 Journaal IKON 22.45 Screentest, licht satirisch programma voor en door etnische minderheden 23.28 Een bericht van de Wilde Ganzen NOS 23.30 Nieuws voor doven en slechthorenden Zaterdag NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 15.00 Studio Sport. 1. Wielrennen: Tour de France. 2. Tennis te Wimbledon - Finale dames enkel en finale heren dubbel 18.00 Tik Tak, kleuterprogramma.Af- 1.110. (herh) 18.05 Plons, de gekke kikker, teken filmserie. Afl.: Plons en de sneeuw man (herh.) 18.10 Star Trek, Amerikaanse scien- ce-fictionserie. 19.00 Tour de France. Samenvatten de reportage van de rit van vandaag 19.20 Uitzending door derden: Pro- de Liberale Radio- Omroep 19.40 Mededelingen en programma- overzicht 19.45 Journaal 20.10 Weerbericht 20.15 Pallieter, speelfilm van Roland Verhavert. Vlaanderen, begin deze eeuw. Een jongeman heeft zijn ver loofde verloren en begint langza merhand over dit verlies heen te ra ken. De natuur en alles wat daar mee samenhangt krijgt een zodani ge invloed op hem dat hij zijn vroe gere leven volledig afzweert. Van dat moment af noemt hü zichzelf Pallieter... 21.40 Premiere-extra, nieuwe films 22.40 Journaal en Coda: k zat bij nen boom te lezen van Guido Gazelle ZATERDAG 17.00 Tour de France. Rechtstreekse reportage van de individuele tijdrit: Sarrebourg - Strasbourg 18.00-20.30 Internationale tenniskam pioenschappen in Wimbledon. Rechtstreekse reportage van de halve finale heren enkelspel. 21.00-22.30 Knokke Cup 1985, Europ Top Star - rechtstreekse reportage ZATERDAG 15.00 Internationale tenniskampioen schappen te Wimbledon. Finale da mes enkelspel en finale heren dub- 18.10 Lollipop, gevarieerd kinderpor- gramma 18.45 Clip Club 19.00 Ce soir, regionaal magazine 19.30 Journaal 20.00 Samenvatting van de vandaag verreden etappe van de Tour de France 20.10 Lóeil des autres, serie reporta ges, gemaakt door andere tv-sta- tions. Vanavond: Memoires (RTBF - CPL) 21.10 Cine-club de minuit: cinema beige: Deja sénvole la fleur maigre, Belgische geromantiseerde docu mentaire uit 1959 van Paul Meyer. Schets van het leven van een groep gastarbeiders uit Italië in een klein Belgisch dorp. Verlaten door de oorspronkelijke bewoners vanwe ge de economische malaise. Regie: Paul Meyer 22.35 Journaal ZATERDAG 09.00 Teletekst magazine 13.00 Einde 15.30 La pensée et les hommes 16.00 Einde 17.00 Wielrennen - Tour de France, Reportage van de 8e etappe: Sarre bourg - Strasbourg ZATERDAG 15.00 Internationale tenniskampioen schappen te Wimbledon. Finale da mes enkelspel, finale heren dubbel spel en finale dames dubbelspel (REGIONALE PROGRAMMA'S: WDR 18.00Hier und Heute 18.15 Engel in Weiss 18.40 Grand Cafe. De film is ontdekt 19.00 Goldene Zeiten - Bittere Zei ten.) 19.58 Heute im Ersten 20.00 Tagesschau (Ondertiteld voor doven en slechthorenden) 20.15 Hotel des Todes (Ants), Ameri kaanse sppeelfilm uit 1977. 21.50 Plusminus, economisch maga- 22.30 Tagesthemen met Bericht aus Bonn, parlementair overzicht 23.00 Die Sportschau. Met o.a. De In ternationale Tenniskampioen schappen van Engeland vanuit Wimbledon en de Deutsche Meis- terschaft im Springreiten in Mün- ster 23.25 Heutébend... De ARD talkshow met Joachim Fuchsberger. Te gast: Alice Schwarzer 01.00 Hoopers letzte Jagd (3), tv-film van Rüdiger Humpert en Claus Pe ter Witt. (herh.) 01.45 Tagesschau ZATERDAG 10.00 Heute 10.03 Die Sportschau 10.30 Das ist nichts für kleine Mad- chen 12.05 Brief aus der Provinz. Leucht- turm 'Roter Sand'- Muss ein altes Stück sterben? (herh.) 12.15 Aspekte 12.55 Persoverzicht 13.00 Heute 13.15 Programma-overzicht 13.45 Spielen um jeden Preis...Repor- tage over het werk van de vrije theatergroepen (herh.) 14.30 Sesamstraat 15.00 ARD-Sport extra. De Interna tionale Tennis Kampioenschappen van Engeland vanuit Wimbledon. Finale dames enkelspel 17.30 Hier und Heute unterwegs 17.55 WWF 18.20 Rate mal mit Rosenthal, luchtig quizprogramma voor mensen zoals jü en ik 18.56 Programma-overzicht. Met pre sentatie verzoekfilm 19.00 Heute 19.30 Auslandsjournal, reportages van buitenlandse correspondenten 20.15 Aktenzeichen: XYungelöst, de recherche vraagt uw medewer king 21.15 Projekt Fischotter, reportage over het leven van een bedreigde diersoort 21.45 heute-journaal 22.05 Aspekte, cultureel magazine 22.45 Aktenzeichen XYungelöst, reacties van toeschouwers 22.50 Die Profis, Engelse serie. Afl.: De exporteur. Een bende kunstdie- ven maakt london onveilig, ze schrikken niet terug voor een moord en gaan recht op hun doel af. George Cowley komt ze echter op het spoor en is vastbesloten met hen af te rekenen 23.40 (ZW) Das ist nichts für kleine Madchen (Lemmy pour les dames), Franse speelfilm uit 1961 van Ber nard Borderie. Met in de hoofdrol len: Eddie Constantine, Francoise Brion en Claudine Coster. Lemmy Caution denkt vakantie te kunnen te houden aan de Cote dAzur. Maar voor hij het weet is hij tot over zyn oren verwikkeld in een spionnage- affaire 01.10 heute ZATERDAG 11.00 Programma-overzicht 11.30 Chemie, les 13 12.00 Nachbarn in Europa, informa tie voor buitenlanders en Duitsers 14.00 Diese Woche, nieuwsoverzicht van deze week 14.20 Damals, veertig jaren geleden. Berlijn wordt opgedeeld 14.30 Umwelt. De verpakte maat schappij - zakken, kisten, dozen en pakjes - de kostbare lawine, repor tage over verpakkingsmaterialen die schadelijk zijn voor ons milieu 15.00 Traumland Operette. Annelie- se Rothenberger presenteert melo dieën uit de wereld van de operette. Charme im 3/4 Takt 15.45 Zarflichtkeit und Zorn, Zwit serse documentairefilm over de'zi geunerfamilie Cesa 17.10 Danke schön. Nieuws van de Aktie Sorgenkind. Aansl.: Der grosse Preis 17.25 Heute 17.30 Landerspiegel, informatie en meningen uit de Bondsrepubliek 18.00 Telekolleg II: Das Gesundheits- wesen. Cursus Gesundheitslehre, les 6 18.30 Hallo Spencer, kinderserie 19.00 Aktuelle Stunde, met Blick- punkt Düsseldorf 20.00 Tagesschau/Wetterkarte 20.15 Lander - Menschen - Aben- teuer: Pantagonien-Expres, filmre portage uit Argentinië van Rolf Pflücke 21.00 Der Sternenhimmel im Juli, van en met Erich Übelacker 21.15 Unser Auto wird hundert, do cumentaire-serie van Michael Schömann. Afl. 13: Ein notwendi- ger Nachruf 21.45 Landesspiegel: Drei Braute - Hochzeitsrituale in NRW, filmre- portage over huwelijksrituelen 22.15 Malu, Braziliaanse tv-serie. Ma- lu gaat met haar ouders en dochter tje Elisa naar de bruiloft van haar nichtje. Daar ontmoeten zij Malué neef en jeugvriend Nelson, die nog vrijgezel blijkt te zijn. Elisa pro beert voor koppelaarster te spe len.... 23.00 Rockpalast. Vandaag met Ro ger Chapman and the Shortlist (herh.) 00.55 Laatste journaal ZATERDAG 09.00 Samstag-Kolleg 16.30 Telekolleg II 17.30 Auskunft, magazine voor ar beid en beroep Sunshine Boys Drieënveertig jaar lang hadden zij als The Sunshine Boys succes voor het voetlicht, nu zijn ze al weer elf jaar uit elkaar. De inmid dels bejaarde vaudeville-komie ken Willy Clark en Al Lewis kun nen elkaar niet meer luchten of zien. Ben Clark, neef van Willy en impresario, lijkt dan ook een onmogelijke taak op zich te heb ben genomen om de aartsvijan den nog één keer samen te bren gen voor een optreden in een te levisie-programma met hun po pulairste sketch, 'The doctor will see you now'. De tijdelijke her eniging komt weliswaar met veel vijven en zessen tot stand, maar loopt anders af dan de bedoeling 'The Sunshine Boys' is een van de kostelijkste komedies van Neil Simon, die voor Herbert Ross' verfilming zelf zijn toneel stuk tot scenario verbouwde en er nog een aantal grappige uit breidingen bij bedacht. En met Walther Matthau en George Burns als het sputterend en spet terend duo kon er al helemaal niets mis gaan. Matthau parodieert haast zich zelf als de ongetrouwde kanker pit Willy, die zelfs zijn aandeel in een simpel reclamespotje voor potato chips verpest, maar geen afscheid van het artiestenbe- staan kan nemen. George Burns, 79 toen al, maakt met zijn perfec te timing, zijn speciale manier van kijken, zijn gravel-stemge- luid en niet te vergeten zijn onaf scheidelijke sigaar een prachtig portret van Lewis, die ten huize van zijn dochter in New Jersey vergeteert en voor wie het alle maal niet zo nodig meer hoeft. Bij de repetities in een prop volle hotelkamer vlamt de ani mositeit van weleer weer op, waarbij Al zich nog steeds kapot ergert aan Willy's gewoonte om teksten te veranderen en deze al- tijd weer furieus wordt vanwege de eigenaardigheid van zijn „partner" om met de vinger in Willy's borst te porren en hem al pratend te besproeien (Neder land 1, 23.25 uur). Screentest Vanavond bij de IKON de laatste van vier afleveringen van Screentest, het licht satirisch programma voor en door etni- Het ringsteken, Oudhollands behendigheidsspels dat i 'De onbekende sport'. (Nederland 2,20.30 uur). sche minderheden. Terwijl tien procent van de Nederlandse be volking inmiddels tot die groep behoort, is het nog lang geen vanzelfsprekendheid dat die ver houding ook op het Nederlandse tv-scherm is terug te zien. Daar is het terrein van de etnische min derheden nog dat van problemen en kleurrijke folklore, (enkele uitzonderingen daargelaten). De omzichtigheid waarmee de ze bevolkingsgroep in ons land benaderd wordt, wordt in Screentest terzijde geschoven. De makers proberen te laten zien waarom het werkelijk gaat in de confrontatie tussen verschillen de bevolkingsgroepen. (Neder land 2, 22.45 uur). 18.00 Fast Forward, kinderserie 18.30 Now get out of that 19.00 Journaal en weerbericht 19.35 London Plus 20.00 Wogan, amusementsprogram ma rond Terry Wogan 20.40 Cover Up, tv-serie. 21.30 Sharon and Elsie. 22.00 Journaal en weekend-weerbe richt 22.25 Give us a break. Afl.: Heaven sent 23.15 Wimbledon match of the day 00.15 The late film: The Last Ameri can Hero, Amerikaanse speelfilm uit 1973. Met: Jeff Bridges, Valerie Perrine, Geraldine Fitzgerald e.a. Film over het leven van Junior Jackson, een illegale drankstoker uit North Carolina en een fanatie keling die al zijn talenten aanwent in zijn strijd tegen het systeem 01.50 Weerbericht ZATERDAG 07.45 Open University 09.30 The Saturday Picture Show 11.40 Saturday Morning film: Hansel and Gretel 12.50 Abbot Costello. Afl.: Meet Captain Kidd 14.00 Grandstand, sportprogramma nals of singles and brace 22.45 The Paperchase 23.35 Newnight, actualiteiten 00.20 Weerbericht 00.25 Onbekend ZATERDAG 07.25 Open University 16.10 Saturday Cinema: (ZW) The Heiress, Amerikaanse speelfilm. In het vroeg 20e eeuwse New York, wordt een oude vrijster het hof ge maakt door» een fortuinzoeker 18.30 Mr. Ed. 'Ed the donkey' 19.00 The Lucy Show. 'Lucy meets Sheldon Leonard'. Tv-serie 19.30 Mork and Mindy. 'Rich Mork, poor Mork-My dad can't beat up anybody'. Tv-serie 20.20 Starsky and Hutch. 'Foxy lady'. Tv-serie 21.10 The new candid camera 21.40 Detective School. 'Oh, how we danced' 22.05 The Deadley Ernest Horror Show. 'Kingdom of the spiders'. Film 23.45 Sky Trax. Popmuz. 00.30 Sluiting ZATERDAG 13.00 Stanley Cup Ice Hockey 1985 14.05 All Star Wrestling 15.00 International Motor Sports 16.00-18.30 Sky Trax. Popmuziek 17.10 Wimbledon tennistoernooi 21.20 Delia Smithé one is fun 21.35 Gardeners world, informatie voör de tuinier 22.00 One man and his dog. Afl.: Fi- Anglia TV Hier en Nu In het kader van het internatio nale congres van de officiële Vre desbeweging in Amsterdam, be steedt 'Hier en Nu' aandacht aan de onofficiële vredesbewegingen in Oost-Europa, aan de hand van heimelijk gemaakte bijdragen in Tsjechoslowakije en de Sowjet- Unie. Overige onderwerpen: het we kelijks gesprek met de minister president; - een reportage over de kerncentrales in Kalkar en een bijdrage over de opening van het graf van Michiel de Ruyter in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. (Nederland 1, 21.20 uur). In de vijfde af levering van de dertien jaar ou de serie 'Bartje' krijgt de jonge Drent proble men met 'kla batse'. Op de fo to Bartje (Jan Krol) met moe der (J. Weur- ding-Spijker- man), vader (Arend Kuik), zusjes en broer tjes. (Nederland 1,20.28 uur). (foto ANP) 18.15 Connections 18.45 News at 5.45 19.00 About Anglia 20.00 The Zodiac Game 20.30 And there's more 21.00 Majorie and men 21.30 That's my boy 22.00 Shine on Harvey moon 23.00 News at Ten 23.30 Cross question 00.10 Order to kill, speelfilm 01.55 Jancis Harvey sings ZATERDAG 10.25 Cartoon time 19.35 Captain Scarlet and the Myste- rons (herh) 11.00 The Harlem Globetrotters 11.25 Wombling Free. Film uit 1977 13.15 World of Sport 13.45 ITN News 13.50 vervolg World of Sport 18.00 Musicbox, videoclips 19.00 Kinderprogramma 19.23 La Venus d'Ille, tv-film, geba seerd op het werk van Prosper Mé- rimée over een antiek beeld dat on heil oproept 20.18 La ruée vers l'eau, entertain- ment met Antoine en Philippe Clay 21.12 Espace Francophone, docu mentaire over Haitiaanse volks kunst 21.42 Prélude, sonate voor piano en klarinet van Poulenc 22.00 Nieuws 22.30-02.00 Musicbox, videoclips ZATERDAG 08.00-18.00 Musicbox, videoclips Hilversum 1 na 18 uur TROS: 18.06 TROS-Aktua. (18.30 TROS Sport.) 19.02 TROS Country. 20.03 Raad een lied.... of niet. 21.02 Coulissen. 22.02 Sesjun. NOS: 23.07 Met het oog op morgen. TROS: 00.02. De stemband. 2.02 In the mix. 3.02 Peter Teekamp. 5.02-7.00 Ook goeiemorgen Hilversum 2 na 18 uur NOS: 18.00 Nws. 18.10 BZ, Over heidsvoorlichting; 18.30 De Neder landse Antillen. Humanistisch Ver bond: 18.40 het voordeel van de twijfel. NOS: 19.40 Tussen Wadden en Wuustwezel. 20.00 Nws. VARA: 20.03-24.00 VARA vrijdagavond. (Met om: 20.03-21.00 Monogram men. 21.10-22.30 Tussenstation. 22.30 Nws.) Hilversum 3 na 18 uur Inkel. 22.02 Countdown Cafe Hilversum 4 na 18 uur (18.00 Nws). 18.45 Orgelbespeling:, Van Sweelinck tot Bach (2). 19.15 De cantate. NOS: 20.00 Stemmingen, .documentair hoorsp. 20.00 Euro pees Concert Podium: Radio Ka merorkest, met solist. Klass.muz. (In de pauze: ca.21.15-21.30 Muziek- spiegel.) 22.00 Horizon. Vandaag: Muziek uit Hongarije. 22.30-24.00 NOS-Jazz-Michiel de Ruyter. Vand.: Het Septet Daniel Humair met Stephane Grappelli, opgeno- Hilversum 5 na 18 u Nieuws voor buitenlanders. (19.00 Turks. 19.10 Berbers. 19.20 Marok kaans-Arabisch. 19.30 Spaans.) 19.40 Homonos. 20.10 Hobbyscoop ZATERDAG Hilversum 1 NOS: Ieder heel uur nieuws. 7.03 Radio Sterrebos. 7.30 Hallo hier Hil versum!. (8.06 Dingen van de dag. 9.50 Vandaag bij de VARA.) 10.03 De stand van zaken. 11.03 Wie in t Nederlands wil zingen. 12.03 Over- zomeren in Oldeberkoop. NOS: 14.03 Radio Tour de France. De 8ste etappe Individuele tijdrit Sarre- Hilversum 2 TROS: 7.05 TROS Nieuws Show. (7.07, 7.35, 8.35, 9.35, 10.35 en 11.35 en 12.36 TROS-Aktua. 9.00 en 10.00, 11.00 en 12.00 TROS-Aktua Nws- overz. 7.30, 8.00, 8.30, 9.30 ,10.30, 11.30,12.30 en 13.00 Nws.) 12.26 Me dedelingen voor land- en tuinbouw. AVRO: 13.30 Nws. 13.33 Pim Jacobs met hits uit de 50er jaren. 14.30 nws. 14.33 Crossen op een omafiets. (15.30 Nws.) 16.30 Nws. 16.33 Adel- heid kent geen tijd. 17.30 Nws. 17.36 AVRO's Radiojournaal Hilversum 3 Ieder heel uur nieuws. NCRV: 7.03 Vroegop. 7.30 Rabarbara. 8.03 Pop non stop. 9.03 Gospelrock. 10.03 Popsjop. 11.30 Weerman Hans de Jong). 12.03 Los Vast Zomerspekta- kel show. 14.03 Tussenuur. 15.03 Popstation. 16.03 Popexpress Hilversum 4 "AVRO: 7.00 Het vroege werk. 8.00 Nws. 8.02 Mooi zomers. 9.00 Leggie- ro, muzikaal sfeerprogr. 10.30 Con certo Mattinale. VOO: 12.00 Strauss en Co. 13.00 Nws. 13.02 Veronica Klassiek. Het Radio Kamerork., met solisten. Klass. muz. 14.32 Club Ver onica Klassiek. 15.40 Nieuwe gram- mafoonplaten en compactplaten. 16.00 Lang leve de o.pera. Hoogte punten uit de opera De barbier van Sevilla'van Rossini.KRO: 17.00 Zin in muziek. 17.55 Den-Bosch-800- journaal i.s.m. de ORVA standen. FEDUCO: 9.30 Magazine. Met om: 9.30 Taal, tekens en regels, afl. 12. 09.45 LBO-MAVO. kansen voor 15, 16 en 17 jarigen. Herh. Afl. 7. EO: 17.30 Kayen Rasja (Er is hoop). 17.45 Iyi Haberler (Goed nieuws) Mijn dochtertje Janna is deze week zeven jaar geworden. Een mijlpaal. Niet omdat 7 het heilige getal is, maar omdat elk jaar op die prille leeftijd een mijlpaal is. En afgezien daarvan is 7 toch een vrij bijzonder getal. Adolf Hitler meende dat het zijn geluksgetal was, daarom liet hij grote aanvallen liefst op de 7e van de maand beginnen, een ge woonte waar we waarschijnlijk veel aan te danken hebben. Maar los daarvan is 7 ook het populairste getal, de mensen schijnen het liefst „7!" te zeggen, als hun een getal on- der de 10 wordt gevraagd. Goed, Janna is nu dus 7, van- j daag zit ze voor het laatst in de eer ste klas van de lagere school, en ze zou naar de tweede klas overgaan als de enige lagere school in ons dorp niet tot het basisschoolsys- j teem was overgegaan, waardoor zij nu plotseling naar groep 4 gaat! Dat is de tol die wij allen aan de vooruitgang moeten betalen... Om ons zoeken naar een ca- i deautje te vergemakkelijken, had Janna op ons verzoek een verlang- lijstje gemaakt (zeg maar lijst), dat ik nu letterlijk voor u zal over schrijven, om u een idee te geven i van de vorderingen in de schrijf kunst van een kind dat op school sinds één jaar lezen en schrijven 1 heeft geleerd. Wij behoren name- lijk niet tot het soort ambitieuze' I ouders, dat hun kleuter thuis al pri- vé-lessen geeft, waardoor het in de eerste klas al unverfroren krante koppen leest met woorden als „prestatiecurve" en „kruisraket- tenvarianten", terwijl zijn klasge nootjes nog zitten te worstelen met „roos", „boom" en „vis". ik wil een barbie van sara en papa en mama. van sara krijg ik babiekliren. en van oma wil ik barbiekli- ren en speltjes. en ik van iemant snoopy spu- lun. ik wil van mama en papa lidol boerdurrij poonie. en van oma wil ik een haar- bant. postpapier van paarden van oma. snoopy postpapier van sara. oodklopje van papa. Een nieuw fiets. een weker. een knufoltje. een plakje of een bloemeje. een pooster. een kaleder. een honkjes beetjes. een buitehok voor snoopy. een slape pop met klites. bad jas, zeepjes, een trui. een jas. U ziet, een ruime keus. Bij „een honkjes beetjes" had blijkbaar de Man met de Hamer toegeslagen, want nadere informatie bij Janna leerde dat zij daarmee „hondjes beeldjes" bedoelde, keramiek van hondjes dus. Want ze heeft geen hondje, alleen twee poezen en een cavia. U moet verder goed onder scheid maken tussen „babykleren" en „Barbiekleren", en „slape pop met klites" betekent „slappe pop met kleertjes" en niet „slaappop". Snoopy, tenslotte, is de naam van de cavia, die Janna en haar zusje zelf mochten bedenken, met dit onvermijdelijke gevolg- Wat ik mij intussen afvraag is, of Janna's verlanglijstje nu veel ver schilt van mijn verlanglijstje toen ik 7 jaar werd (dat was in 1937), of met dat van mijn vrouw in 1952. Ik heb geen flauw idee. Onze ouders waren geen bewaarders, alles werd weggekieperd, ze hadden geen ge voel voor historie. Of misschien woonden ze te klein. Wij bewaren nog alles wat Sara en Janna van enig belang produceren, maar mis schien komt er ook een tijd dat we het allemaal weggooien, zodra ze de deur uitgaan. Wellicht viel er in 1937 of 1952 ook minder te bewa ren. Wij hadden wel schriftjes, maar niet zo'n fraai in kleuren geïl lustreerd werkboekje van 16 pagi na's, waarmee Janna thuiskwam in plaats van een rapport met g'tjes en v'tjes, waardoor we nu een goed beeld hebben van wat ze op het ge bied van lezen, schrijven, rekenen en tekenen kan, en nog niet kan. Maakten wij überhaupt wel een verlanglijstje? Zo ja, dan zal het vast niet zo lang zijn geweest, en het zal ook wel geen Engelse woor den hebben bevat zoals Snoopy, Barbie en Little Pony. Maar schreef ik als 7-jarige ook zo fone tisch, afgaand op de klank: kliren, spulun, boerdurrij, knufoltje? Of maakte ik weer heel andere fou ten? Zijn de schrijfproeven van de 7- jarigen, de eerste-klassers dus, in de loop der eeuwen wel verzameld en in een of ander schoolmuseum ondergebracht, zodat we van de cennium tot decennium de veran deringen in aanpak en schrijfwijze kunnen zien? Ik heb geen idee. Maar het zou eigenlijk wel moeten. Mocht u nog dat soort verlanglijst jes of opstelletjes van 7-jarigen uit vroeger tijden in uw bezit hebben, dan houd ik mij van harte aanbevo len. Lijkt me leuk om te vergelij ken met wat een normale, redelijk goede leerling uit een eerste klas anno 1985 ervan maakt!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1985 | | pagina 22