Beurs Amsterdam Dingen VRIJDAG 5 JULI 1985 PAGINA 21 Noteringen van vrijdag 5 juli 1985 (tot 12:30 uur) AANDELEN binnenland doorlopend vk sk 235.50 237.50 20080 73.50 20100 34300 361 00 366 50 24200 24500 273.00 280 00 352 00 356 00 31200 31500 97.50 10000 360.00 360 00 8050+ 8050+ 223 00 225.00 15800 16000B 800 00 780 00 194 00 194.80 nOm-bouw nedap n sch hyp c 240 00 83900 142.00 142.50 1700.00 155*00 43 50 11600 148 80 7600.00 1770.00 142.00 140.80 163 00 10500 74 00+ 11900 337 00 29000 2630+ 411.00 157500 118.00 25200 253.00 26100 540.00 535.00 234 00 234.50 beleggingsinst. 107.90 107.90 4980 4980 177.00 178 00 NG offkaèle nol gesctorst a achtergestelde lening 1326 00 1326 00 OBLIGATIES staatsleningen 136.70 115.50 115 50 1I11V4 82-92 115.20 Tl 10V2 82-92 112.40 108 00 107 50 10580 8V*2 8411-91 105.10 nl 8% 83-93 103.70 nl 8V4 84-94 104.80 10520 105.15 10050 100.50 bg 10*4 82-07 bg 10 80-88 lüb.bO bg 9'£ 82-07 1.13.60 bg 9 83-08 110.90 bg8V2 64ll-09 107.30 bedrijfsleven 119 20 119 20 110.50 110.50 abn 7*4 85-93 102 20 118 50 118.50 104 60 104.60 bmh 9V2 83-93 106 K 7743 85-93 102 70 is 9 83-91 106 30 nwb 7^85715 100.50 105.20 104 80 105.30 105 30 105.50 10550 100 70 100.70 109.50 109 50 106 50 108 50 S X gedaan en beden Igh 11 81-88 105.20 105.20 »gh 9 78-86 Igh 9 83-92 Igh 8 85-93 10620 106.20 h 8*4 84 106.30 wuh 12 80-88 106 60 wuh 11 80-88 105.70 wuh 9Mj 7987 103.00 wuh 8 84-93 101.50 101.50 indices e.d. Indices (a.n.p.-c.b.s) obl.lndex/eff.rend.(c.b.s.) Pandbrieven 7.47 Goud en zilver Beursoverzicht Beurs w n geen ophouden Nadat al dagen lang het ene record na het andere sneuvelt op de Am sterdamse effectenbeurs ging de hausse vanochtend onverminderd voort. Onafhankelijk van de Ameri kaanse markt. Wall Street bleef gisteren gesloten, blijkt het Damrak de prima stemming met gemak te kunnen handhaven. Akzo voegde nog weer ruim drie gulden toe aan de toch al omvang rijke koerswinst van de afgelopen dagen en ook Hoogovens lag er stralend bij met een winst van bijna drie gulden. KLM en Koninklijke Olie trokken met ongeveer een gul den aan en Unilever verbeterde zich met meer dan drie gulden. Philips was de enige international die op het vorige niveau bleef lig gen. De banken waren rustig maar goed prijshoudend en datzelfde beeld was te zien bij de hypotheekban ken. Verzekeraar Amev schoot echter na een kalme start pijlsnel naar boven en tegen de middag De in Australië geboren artiest Stelarc heeft zijn optreden voor het 'Festival of fools' in Dene marken beëindigd met een vrij griezelige stunt. Deze 'super-gek' liet maar liefst achttien vleeshaken in zijn rugvel aanbrengen en ver volgens liet hij zich zestig meter hoog optrekken door een hijs kraan. Zo bleef hij twintig mi nuten hangen. Na afloop klaagde hij alleen over hoogtevrees... (foto ANP) ONGELDIG - De Amerikaanse failliete autofabrikant John De- Lorean, die na zijn opzienbaren de vrijspraak van de beschuldi ging van cocaïnesmokkel in Los Angeles was gescheiden van zijn vrouw, is in het geheel niet wet tig gescheiden. Dit constateerde een rechter in Somerville in New Jersey, die zich bezighoudt met het proces dat DeLorean heeft aangespannen om de toewijzing van de twee kinderen van het echtpaar en de verdeling van zijn op 10 miljoen dollar geschatte vermogen. De rechter stelde vast dat De- Loreans vrouw, Christina Ferra- re, op het ogenblik van haar echt- scheidingseis in april nog geen half jaar woonachtig was ge weest in Californië, wat de wet in haar geval eist. Door deze uit spraak is ook het huwelijk ongel dig dat Christina Ferrare enkele weken later sloot met een werk nemer van de televisiemaat schappij ABC. De advocaat van het vroegere fotomodel wil de uitspraak van de rechter voor het hoogge rechtshof van New Jersey, in welke staat DeLorean een land goed van zes miljoen dollar bezit, aanvechten. ONDERSCHEIDINGEN Vier leerlingen van lagere scho len in Rotterdam hebben van de Japanse provincie Kanagawa zil veren medailles en oorkonden gekregen voor hun inzending in een internationale tekenwed strijd waaraan uit de gehele we reld 3.500 kinderen hebben deel genomen. In het nsóaar van 1984 was een selectie van 30 tekenin gen van vijf Rotterdamse scho len ingezonden. De leerlingen hebben de prij zen inmiddels ontvangen uit handen van de Rotterdamse wet houder Den Dunnen. ALCOHOLISCHE RIJ - Alco holici staan in de rij om te kun nen worden behandeld in een speciale kliniek in de Russische hoofdstad Moskou. De behande ling is niet gratis, maar daar staat tegenover dat er niet naar namen of adressen van de patiënten wordt gevraagd. Dit staat in Moskovskaya Prav- da (De waarheid van Moskou). Volgens de krant vraagt de kli niek honderd roebel (375 gulden volgens de officiële koers, 75 gul den volgens de onofficiële) voor een combinatie van hypnothera pie en andere behandelingswij zen. Het gemiddelde maandloon in de Sovjet-Unie bedraagt 180 roebel. Gezondheidszorg is meestal gratis in Rusland. De kliniek vraagt wel geld, omdat zij haar diensten op ongebruikelijke en discrete wijze aanbiedt. 'Er wor den geen vragen gesteld', aldus de krant. Volgens de Moskovskaya Pravda worden de doktoren in 'kliniek nummer één' overspoeld met patiënten, maar is de kliniek aan de kleine kant. De omstan digheden moeten worden verbe terd nu het Kremlin heeft beslo ten de wodka uit te bannen en het alcoholisme aan te pakken, zo vindt het blad. GOUDVANGST - Vissers in Akko op de Israëlische Middel- landse-Zeekust hebben honder den goudstukken gevonden die afkomstig zijn uit de ruimen van een Byzantijns schip dat een kleine negen eeuwen geleden ter hoogte van de stad zonk. Volgens het dagblad Jediot Achronot bewaarden de vissers zorgvuldig het stilzwijgen over elk goudstuk dat ze ophaalden, maar het geheim lekte uit door dat ze voor 300 dollar per stuk onder de toonbank te koop aan geboden werden. Bovendien ontstond in Akko een toeloop van 'goudvissers'. De overheid heeft nog geen stappen ondernomen om wat nog rest van de schat te bergen. Tijdelijk koeler daarna zomers Het weer maakt morgen een lichte inzinking door, maar een snel her stel lijkt nog steeds erg waarschijn- De onweersstoring die woensdag in de omgeving van Bordeaux on stond trok vrij snel naar het noor den. Morgen moet zeker in de oostelijke helft van het land met onweer rekening worden gehou den. Elders valt een enkele regen bui. De wind draait naar westelijke richtingen en daarmee komt de aanvoer op gang van koelere oce- aanlucht. Een hogedrukgebied op de oce aan dat op weg is naar Frankrijk brengt de zon echter weer snel te rug en dat betekent dat vanaf zon dag de temperatuur geleidelijk weer kan oplopen. De volgende on weersstoring wordt niet voor mid den volgende week verwacht. Het wordt eerst koeler, maar vanaf zondag gaat (ie temperatuur geleidelijk weer stijgen. Waar schijnlijk worden midden komen de week opnieuw zomerse waar den bereikt. Gisteren werd in De Bilt een ma ximumtemperatuur van 27 graden bereikt. Dit was de eerste zomerse dag sinds 4 juni. Weerrapport Leiden LUXOR (121239): 'The Glenn Miller Story', da. 14.30,19.00 en 21.15 uur, zo. 14.15, 16.30, 19.00 en 21.15 uur. al. LIDO 1, 2. 3, 4 en STUDIO. (124130/ 133210): 'A view to a kill', 12 jr. 'Best defense', al. 'Witness', 12 jr. 'Beverly Hills Cop', al. dag. 14.30, 19.00 en 21.15 uur. 'Passage to India', dag. 20.00 uur, al. Kindermatinee: 'Assepoester', za., zo. en woe. 14.30 uur. al. TRIANON (123875): 'Vier vuisten in het kwadraat', da. 14.30,19.00 en 21.15 uur. zo. 14.15,16.30,19.00 en 21.15 uur. al. Nachtvoorstelling: Trashi. van uw dromen', vr. en za. 23.30 uur, 18 jr. KIJKHUIS (142895): 'Passione d'A- more', do. 20.00 en 22.15 uur. 'Tales of Ordinary Madness', vr. 20.00 en 22.15 uur. 'Kaos', za. t/m ma., woe. 20.00 en 22.15 Bioscopen 'Death In Venice', di. 20.00 en 22.15 Alphen (voor reserveringen 01720-20800) EURO: 'A view to a kill', da. 13.30, 18.30 en 21.15 uur, 12 jr. Nachtvoorstelling: 'A view to a kill', za. 24.00 uur, 16 jr. Nachtvoorstelling: 'Susy Superstar', za. 24.00 uur, 18 jr. EURO: 'Passage to India', da. 20.00 uur, al. Nachtvoorstelling: 'Liefde zondre schaamte', za. 24.00 uur, 18 jr. EURO: 'Beverly Hills Cop', dag. 13.30, 18.30 en 21.00 uur. al. Nachtvoorstelling: 'Beverly Hills Cop', za. 24.00 uur. 16 jr. Kindervoorstelling: 'Donald Duck in het wilde westen', dag. 14.00 uur, al. Voorschoten (voor reserveringen 01717-4354) Greenway: 'Ghostbusters', vr. 19.00 uur, za. en zo. 15.45 en 19.00 uur. ma. t/m woe. 15.45 uur, al. 'The killing fields', do. 20.00 uur, vr. t/m zo. 21.15 uur, ma. t/m woe. 20.00 uur. 12 jr. Kindermatinee: 'Woody Woodpec ker'. za. t/m woe. 14.00 uur. al. Katwijk (voor reserveringen 01718-74075) CITY 1: 'City heat', dag. 14.45, 19.00 en 21.15 uur, 12 jr. CITY 2: 'Hot bubblegum: dikke lief de', zie tijden als in City 1, 12 jr. CITY 3: 'Jaws 3', zie tijden als in City 1. CITY 4: 'Sweet lollipop', zie tijden Ci ty 1. dag. 19.00, 21.15 uur, zo. ook om 14.45 uur. Kindermatinee: 'Pink Panther festi val'. dag. beh. zo.. 14.45 uur. Noordwijk (voor reserveringen 01719-12800) LIDO: 'Killing fields', za. 19.00 uur. zo. 20.15 uur, ma. en di. 19.00 uur. 'De Bedrieger', vr. 16.00 uur, za., zo., di. en woe. 15.00 uur. 'Tiroler slipjes', ma. en di. 21.15 uur. Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden •Ongevallendienst elke dag Acade misch Ziekenhuis behalve van dins dag 13.00 uur tot woensdag 13.00 uur (Diaconessenhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot zaterdag 13.00 uur (Elisa beth Ziekenhuis). Bezoekuren ziekenhuizen Diaconessenhuis: Dagelijks van 16.00-17.00 uur en van 18.30-19.30 uur. met uitzondering van: Afdeling intensieve zorg: van 10.30- 11.00 uur en van 19.00-19.30 uur en na overleg met de dienstdoende ver pleegkundige. Kinderafdeling: van 10.30-19.00 uur en na overleg met de dienstdoende verpleegkundige. Jongerenafdeling: van 16.00-17.00 uur en van 18.30-19.30 uur. Sportmedisch Advies Centrum: Blessurespreekuur: Elisabeth Zie kenhuis Leiderdorp, 's maandags van 19.30-20.30 uur. Bezoekuren St. Elisabeth Ziekenhuis: Volwassenen: dagelijks van 14.00- Ziekenhuizen 14.45 en van 18.30-19.30 uur. Klasse afd. dagelijks van 11.15-12.00 uur, van 14.00-14.45 uur en van 18.30- 19.30 uur. Kraamafdeling: dagelijks van 11.15- 12.00 uur (alleen voor echtgenoot), en van 15.00-16.00 uur en van 18.30-19.30 Kinderafdeling: dagelijks van 15.00- 18.30 uur. Afdeling C.C.U. (hartbewaking) dage lijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00- 19.30 uur. Intensieve verpleging: dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur. Academisch ziekenhuis Tel. 269111 Voor alle patiënten (behalve kinde ren) zijn de bezoekuren als volgt: Elke dag: 14.15-15.00 uur en 18.30- kunde" 18.00-19.00 v doorlopend bezoek mogelijk. doorlopend bezoek wordt toegestaan kan de hoofdverpleegkundige hier voor speciale kaarten verstrekken. Bezoektijden Kinderkliniek: Dagelijks 15.00-15.45 uur en 18.30- 19.00 uur. Bezoektijden kinderafdelingen: Elke dag: 14.15-15.00 uur en 18.30- 19.00 uur. (Alleen voor ouders van kinderen kan er een afwijkende tijd Alphen aan den Rijn Rijnoord: Bezoektijden 's middags' 14.30-15.15 avonds 19.30-20.30 uur. Kinderafde ling 's middags 14.30-15.30 uur, 's middags alleen voor ouders 14.30- 0uftï7icuto£ 5 juli 1985 Honderd jaar geleden stond in de krant: De Duitsche kanonneerboot "Hyane" trof eenige maanden geleden op een kruistocht tus- schen Australië en de Zuidzee-ei- landen eene scheepssloep aan, waarin zich drie geheel uitgeput te personen bevonden. Zij behoor den tot de bemanning van het Engelsche schip "Bothwell Cast- Ie", en hadden in hun kleine vaartuig niet minder dan 1750 zeemijlen afgelegd (d.i. ruim 3200 kilometer, red.). De bark "Bothwell Castle", aldus vertel den de drie - de kapitein, de twee de stuurman en de scheepsjongen - was gestrand nabij het eiland Ngarik en werd totaal wrak. De schipbreukelingen brachten ver scheidene weken in hunne boot door en hadden gedurende dien tijd verschrikkelijk te lijden. Ein delijk kwamen zij in de nabij heid van de Pellew-eilanden, waar zij zeer vriendelijk aan boord van de "Hyane" werden opgenomen. Het Duitsche schip zette hen na korten tijd af te Ma- tupi in Nieuw Britannië. De manschappen van een ander in de Zuidzee verongelukt schip hadden evenzeer in eene open boot veel ontberingen uit te staan. Het waren de kapitein en diens echtgenoote e.i vijf matro zen van het Engelsche schip "Bit tern". dat nabij Browse-eiland wrak werd. Een deel der equipa ge verliet het eiland in eene open boot en bereikte eene plaats, die Derby heette, terwijl negen man, voorzien van proviand en water, voor den tijd van twee maanden op het eiland achterbleven. Na dat de kapitein dit den autoritei ten had medegedeeld, vertrok de kotter "Eagle" naar het eiland Browse en haalde de overige schipbreukelingen af. Vijftig jaar geleden: - Nu ook uit meer afgelegen stre ken de cijfers binnen zijn, blijkt het aantal dooden op Onafhan kelijkheidsdag in Amerika (4 ju li) meer dan 150 te bedragen. Het aantal personen dat door vuur werkontploffingen om het leven is gekomen, is slechts onbedui dend tegenover het aantal ver keersslachtoffers. AARDAPPELSOUFFLE Deze soufflé is heel eenvoudig te bereiden met een pak instantaardap- pelpuree. Let er, zoals bij alle soufflé's goed op dat de ovendeur niet tussentijds geopend wordt en de soufflé inzakt. In plaats van verse peter selie kunt u ook andere kruiden als selderij of zelfs bieslook gebruiken. 1 pak instant aardappelpuree, melk, zou, peper, boter om in te vetten, 2 eieren, 1 extra eiwit, enkele takjes verse peterselie. Maak de aardappelpuree volgens aanwijzingen op de verpakking met melk en water, maar voeg geen boter toe. Breng de puree op smaak met zout en peper. Vet een oven- of souffléschaal in en verwarm de oven voor op 180 graden C. (gasstand 3). Splits de eieren en roer de dooiers los. Klop de eiwitten stijf met wat zout. Was de peterselie, sla deze droog en hak de kruiden fijn. Roer de eidooiers met de gehakte peterselie zorgvuldig door de puree. Spatel de zeer stijfgeslagen eiwitten door de puree en laat alles in de ingevette ovenschaal glijden. Schuif de soufflé in de voorverwarm- ,de oven en bak deze in 25-30 minuten goudgeel en gaar. Serveer de souf flé direct zodat ze niet in kan zakken. JANNY v.d. LEE Buitenlands geld Amerikaanse dollar3 35 Engelse pond434 Belg. franc 100)5^44 Duitse mark (100)110 75 Ital. lire (10.000)jg'gg Portugese esc. (100)ijgg Can. dollar2^46 'Franse franc (100)35*75 Zwits. franc (110)132J5 Zweedse kroon (100)37*75 i Noorse kroon (100)37J5 Deense kroon (100)30*25 Oost. schilling 100)j 5 jgg Spaanse peseta (100)j 'g2 Griekse drachme (100).... 2*20 Finse mark (100)53^0 Joeg. dinar (100)q85 Ierse pond3;38 4,64 5,74 114,75 18,90 2,40 2,58 38,75 137,25 40,75 40,75 33,25 Amsterdam licht bew. 26 16 0 De Bilt onbewolkt 27 16 0 Deelen onbewolkt 27 15 0 Eelde onbewolkt 26 15 0 Eindhoven onbewolkt 27 16 0 Den Helder licht bew. 26 17 0 Rotterdam onbewolkt 27 16 0 Twente onbewolkt 26 16 0 Vlissingen 26 0 0 Zd. Limburg 27 17 0 Aberdeen 19 12 0.2 Athene onbewolkt 26 19 0 Barcelona onbewolkt 28 18 0 Bordeaux zwaar bew. 20 17 16 Brussel 28 19 0 Dublin 22 15 0.1 Frankfort onbewolkt 28 14 0 Genève 25 16 29 Helsinki onbewolkt 22 11 0 Innsbruck 28 16 3 Klagenfurt 22 16 0 Kopenhagen onbewolkt 21 11 0 Lissabon onbewolkt 26 17 0 Locarno 19 Londen 27 18 0 Luxemburg licht bew. 26 15 0 Madrid onbewolkt 30 15 0 Malaga licht bew. 18 0 Mallorca onbewolkt 28 15 0 Malta onbewolkt 23 0 Nice onbewolkt 27 19 0 Oslo 23 15 0 Parys 17 Rome onbewolkt 30 19 0 Split 27 17 0 Stockholm onbewolkt 23 12 0 Wenen onbewolkt 23 11 0 Zürich zwaar bew. 27 15 0.6 Casa blanca half bew. 25 18 0 Istanbul onbewolkt 22 13 0 Las Palmas licht bew. 20 Beiroet licht bew. 28 23 0 Tel-Aviv licht bew. 28 24 0 Tunis onbewolkt 34 22 0 IK ZAL PP/WE IMI&TÉ' T0E5PREKEN. U ZULTA1I3 mi WILLEN ÓTÉUNEN, NEEM IK AAN? IK ölNó UIT M'N BOL 10W HU ZEI PAT IK OP JL LEEK/

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1985 | | pagina 21