'Straks vallen er nog doden' Verhoeven neemt kans waar Teun van Vliet als martelaar Zwarte Piet voor Manders Rodeo-rijders gediskwalificeerd Hage raakt trui kwijt VRIJDAG 5 JULI 1985 PAGINA 15 REIMS (GPD) De wanklank van de overwinning van Henri Manders, woensdag in de Hel van het Noorden, galmde een dag later nog na in het peloton. Van hoog tot laag was er gekrakeel over het passieve koersgedrag en werd de ziekte van de Nederlander in ernstige twijfel ge trokken. „Ik schaam me voor de overwinning van Man ders", liet Tour-directeur Felix Levitan weten, die de dag tevoren via de interne communicatie ook al in duidelijke bewoordingen zijn misnoegen over de defensieve taktiek had uitgeroepen. Franse en Belgische kranten spra ken in blokletters over de Neder landse wieleroorlog. Sympathiebe tuigingen in overvloed voor Teun van Vliet, die voor het alom aanwe zige oog van de televisiecamera's beulswerk verrichtte en tenslotte met verkrampte beenspieren werd teruggeslingerd in het peloton. Zelfs de onverstoorbare Jan Raas, die de dag eerder nog geen krimp gaf na de gepeperde kritiek van Van Vliet, was er kennelijk van on der de indruk geraakt. „Ik vind het rot voor hem. Natuurlijk heb ik in de eerste plaats de belangen van mijn ploeg te dienen. Maar als we deze ronde nog iets terug kunnen doen voor Teun, zullen we dat niet laten". De centrale vraag was niet zo zeer of Raas wel juist en sportief had gehandeld. „In zijn plaats", zei Peter Post bijvoorbeeld, „zou ik hetzelfde hebben gedaan". Veel in grijpender was de discussie of de nieuwbakken ploegleider wat al te De uitslag van de zesde etappe van de Ronde van Frankrijk is: 1. Castaing (Fra, Berland). 221,5 km van Toureoing naar Reims, in 6 uur 29 minuten en 34 seconden, met tijdsvergoeding 6.29.04, gemiddelde snelheid 34,114 km/ uur, 2. Lemond (VSt, Kóchli) 6.29.34, met 3. Van Brat et tijdsvergoeding 6.29.24, 4. Vandenbrande (Bel. De Kimpe) 6.29.34, 5. Leo van Vliet (Ned, Raas), 6. Lieckens (Bel, Godefroot), 7. McKenzie (NwZ, Godefroot), 8. Vichot (Fra, De Gri- baldy), 9. Dernies (Bel, Godefroot), 10. Lud- wig Wijnants (Bel, Wouters), 11. Wijnands (Ned, Raas), 12. Peiper (Aus, Berland), 13. Hinault (Fra, Köchli), 14. Rogiers (Bel, De Kimpe), 15. Lauraire (Fra, Ocana), 16. Van der Poel (Ned, Raas), 17. Anderson (Aus, Post), 18. Roche (Ier, Geminiani), 19. Li- nard (Fra, Berland), 20. Bontempi (Ita, Boi- fava), 22. Bauer (Can, Köchli) allen zelfde tijd als Vandenbrande. 28. Rooks (Ned, Post), 39. Pieters (Ned. Minguez), 41. Lub- berding (Ned, Post), 50. Winnen (Ned, Post), 54. Zoetemelk (Ned, Raas), 57. An- (Ned, Swerts), 86. Kuiper (Ned, Swerts), 90. De Keulenaer (Bel, Post), 92. Veldscholten (Ned, Post), 97. Nulens (Bel, Post), 99. Man ders (Ned, Raas), 103. Lammerts (Ned, Post), 104. Peeters (Bel, Raas), 113. Van Meer (Ned, De Gribaldy), 114. Ducrot (Ned, Raas), 115. Nijdam (Ned, Raas), 122. Jan van Houwelingen (Ned, Swerts), 125. Van- deraerden (Bel. Post), 126. Kelly (Ier, De Gribaldy), allen dezelfde tijd als Vanden brande, 127. Solleveld (Ned, Raas) op 27 se conden, 135. Shapiro (VSt, Raas) op 2.23, 140. Matthijs (Bel, De Kimpe), 142. De Rooy (Ned, Post), 152. Teun van Vliet (Ned, Swerts), zelfde tijd als Shapiro, 169. en laat ste Ibanez (Spa, Minguez) op 19.27. Na 'het verraad' tegen Teun van Vliet viel het hele peloton over Henri Manders heen. Die zocht e bescherming. Bij bergkoning Adri van der Poel. i Kelly kregen ieder 15 se- lichtvaardig voorbij was gegaan aan de belangen van de nationale wielersport, waar ook zijn ploeg bij gebaat is. Heeft Raas voorkomen dat Nederland weer op de banken staat voor het profwielrennen als Van Vliet dagen in het geel zou heb ben gereden en Manders de rit had mogen KNWU-voorzitter Piet van der Molen reageerde anti-Raas. Hein Verbruggen, voorzitter van de FICP (de profsectie van de interna tionale wielrenunie) en voorzitter van de Nederlandse commissie be- roepswiélrennen, viel hem gisteren in Reims af. „Ik heb zitten genieten voor de televisie. Vooral natuurlijk omdat er een Nederlander won, want toen Van Vliet moest lossen heb ik 'm wel even geknepen", gaf hij toe. „Ik vond het dus prachtig. En Teun van Vliet moet niet zeuren over het belang van de Nederland se wielersport. Dient hij die dan wel door in een Belgische ploeg te gaan rijden. Dan moetje niet later ineens een beroep doen op je Neder landerschap. En verder: de win naar heeft altijd gelijk. Dat Van der Molen er misschien anders over denkt komt waarschijnlijk door de emotie van het moment. Maar daar moet je toch door heen kunnen kij ken". Verbruggen sloot zich niet aan bij het leger aanhangers van Teun van Vliet, wiens ploeg de dag na de gewraakte kasseienrit nog steeds boosaardig was over de gang van zaken. Er werd in die kringen zelfs gesuggereerd dat het wielermilieu de rekening wel zou presenteren. Een gedachte die werd tegenge sproken door Bernard Hinault, de leider van de troep. Die had onmid dellijk na de ontsnapping van Van Vliet al bij de auto van Felix L-evi- tan gemeld om zich er over te bekla gen dat de Nederlander achter de motor van een radioverslaggever zou zijn weggesprongen. „Boven dien", zei de Breton, „gebeurde dat op een moment dat het halve pelo ton een plasje stond te doen aan de kant van de weg. Meneer Van Vliet probeert zich te gedragen als een kampioen. Dan moet hij ook maar eens demarreren als een kam pioen", aldus Hinault. (Ned, Post) op 2.22 18. Wijnands (Ned, Raas) op 2.24 19. Winnen (Ned, Post) op Forest (Fra^ Berland) op 2.28 22. Steven Roche (Ier, Geminiani) op 2.31 27. Leo van Vliet (Ned, Raas) op 2.48 52. Van der Poel (Ned, Raas) op 4.15 57. Van Meer (Ned, De Gribaldy) op 4.28 58. Nijdam (Ned, Raas) op 4.39 65. Matthijs (Bel, De Kimpe) op 4.45 66. Manders (Ned, Raas) op 4.47 67. Shapiro (VSt, Raas) op 4.48 74. Lammerts (Ned, Post) op 5.18 76. Adri van Houwelingen (Ned, Swerts) op 5.36 77. Jan t J09 li 'W* iÈ* L -1 - «ar^ÉT i .r "N - vjmf j§r i-F' m REIMS (GPD) - Verbouwereerd trok Eric Vanderaerden gisteren in Reims zijn gele trui weer uit. Net gehuldigd als etappewinnaar en nieuwe leider, kwam de tijding dat de jury hem en Sean Kelly had gediskwalificeerd. De Belg speelde de vermoorde onschuld. Hij leek zijn roekeloze zig-zag spurt vergeten en pruilde dat hij er niets van begreep. Weer geen ritsucces in deze Tour. Zijn concurrenten genoten, want wie in de rodeo van de massale aankomst de regels zo zichtbaar overtreedt moet gestraft worden. De cowboys van het peloton, met hun bloedstollende acrobatie in de laatste kilometér, hebben een eige naardige lotsverbondenheid. Al leen Vanderaerden staat daar na- drukkelijk buiten. Al jaren wordt combinatie hij beschouwd als een onbezonnen stuntman, die de gezondheid zijn collega's nodeloos brengt. Een twijfelachtige reputa tie die hem overal vergezelt is inmiddels al voldoende om bij de eerste vermeende overtreding nog do- Een beetje overdreven, maar ge vaarlijk was het optreden van Van deraerden wel. Sprinten is een combinatie van kracht en intimida tie, alleen legt hij te dikwijls het ac cent op dat laatste. Gisteren na de gevaar wandeletappe tussen Toureoing en uta- Reims zocht hij in de laatste me- »et ters eerst de Ier Sean Kelly op, met 'hij een handgemeen kreeg, en aantal onvriendelijkheden opzichtig met de hand in de lucht stak hü in een verticale lijn de weg over om de Fransman Francis Cas- Dat gebeurde gisteren op de bre de oprijlaan naar de majestueuze kathedraal van Reims, waar Van deraerden halsbrekende toeren uithaalde. Zelfs Bernard Hinault, die zich ook voor in het peloton vertoonde, stapte na afloop op de jury af met de mededeling: „Als Conclaaf taing de stuipen op het lijf te jagen. „Er gebeurt altijd van alles in de sprint", was het verweer van Van deraerden. „Kelly zóu het precies zo gedaan hebben". REIMS (GPD) Heieen Hage is gisteren in de Tour de France voor dames de gele trui kwijt geraakt. In de individuele tijd- rijt over 18,2 kilometer was de Italiaanse Canins de beste voor de Francaise Jeannie Longo, die de leiding in het klassement overnam. De Nederlandse ver speelde zoveel tijd dat ze zelfs naar de vierde plaats zakte op bijna een minuut achterstand. De trui zal ze dus niet snel hero veren, „maar", zei ze, „er ko men nog dagen genoeg". Het verlies was ingecalcu leerd. „Ik had het parkoers ver kend en wist al dat Longo en Canins de grote favorieten zou den zijn. In het eerste deel kon ik me nog goed handhaven, want daar ging het bergop. Maar vervolgens waren zij met dat moderne materiaal in het voordeel", vertelde de Arnhem se. „Misschien dat ik voor vol gend jaar aan mijn sponsor ook dat aërodynamische materiaal moet vragen". Hennie Top was met een vijfde plaats de beste Nederlandse. Nog voordat er een protest was ingediend echter was het interna tionale jurykorps met de video band onder de arm al in conclaaf gegaan. „We hadden een commis saris op 150 meter van de finish staan en die heeft rapport uitge bracht. De beelden wezen uit dat Vanderaerden en Kelly elkaar aan de trui hebben gepakt en hebben geslagen", vertelde het Nederland se jurylid Wim Jeremiasse. „En verder dat Castaing werd gehin derd. We geloven bovendien dat het goed is om nu een voorbeeld te stellen". Vanderaerden, het zondagskind van de Belgische wielersport, op nieuw aan de schandpaal gena geld. Hij werd al vaker voor het in ternationale front veracht en uitge jouwd om zijn eindsprint. Vorig jaar vond hij voor het eerste zijn Waterloo in Gent-Wevelgem, waar de Italiaan Guido Bontempi zich tijdens de laatste meters van die klassieker niet van de wijs liet brengen door een dreigende fysie ke aanval van de Belg. Dit voorjaar werd hij uit de uitslag geschrapt 1 van een rit in de Tirreno-Adriatico, toen ten voordele van Moreno Ar- gentin. Hoewel die bestraffing, op gelegd door een chauvinistische Italiaanse jury onterecht was, kwam het de naam van Vanderaer den niet ten goede. Peter Post was gisteren boos op zijn Belgische sprinter. Niet van wege de diskwalificatie, maar wel door zijn eigenzinnige gedrag. Vanderaerden weigerde namelijk om onderweg mee te sprinten om de bonificaties. „Die trui interes seert me niks. Ik wil een etappe winnen en daarom zal ik me onder weg sparen", zei hij voor de start. Het stond haaks op de opdracht van Amstelvener, die zeker na de twee successen van de formatie van Jan Raas, de maximale publi citeit uit de Tour wil halen. Dus eist Post dat de specialisten op hun terrein er uit halen wat er in zit. De koppigheid van Vanderaerden le verde gisteren in de champagne- stad niets op. Geen ritzege en geen geel. Toch had hij in deze etappe zijn slag moeten slaan. De bergen ko men steeds naderbij en dan ver huist de Belg naar de staart van het Terwijl Eric Vanderaerden keihard doorgaat steekt Castaing uit protest zijn hand c Fransman tot winnaar uitgeroepen. peloton. Bovendien werd zijn ploeg gisteren niet geteisterd door vroege aanvallen, die zouden dwin gen tot een lange achtervolging. Die zou moordend zijn gev/eest, want de hitte hing als een perzisch tapijt over het peloton heen. De strijd ontbrandde pas in de laatste fase. De sprinters roken hun kans, de ploegmaats werden opgetrommeld om de rijen geslo ten te houden. Ook Leo van Vliet voelde dat aan. „Misschien ben ik normaal gesproken wel kansloos tegen die echte snelle jongens, maar je weet nooit. Ik ging als tweede door de bocht en kwam daarna te snel op kop. Dat was jam mer, want ik rij goed en door de successen is onze ploeg extra fana tiek". 'In het gekrioel naar de aankomst toe, sloeg hij vanuit zijn ooghoeken de schermutselingen gade. Cas- BODEGRAVEN - "Appeldoorn reed ook soe pel hoor. Ik heb echt alles moeten geven om hier te winnen. Mijn grote geluk was dat ik nog vier ploegmaten in de kopgroep had zitten. Die hebben veel voor me gedaan. Vooral Gert Jacobs heeft veel werk opgeknapt". Nico Ver hoeven, de vooraf aangekondigde favoriet voor de zes van Rijn en Gouwe, kwam gister avond dan eindelijk in de oranje trui. Hij ont troonde Theo Appeldoorn door de etappe in Bodegraven te winnen en in de tussensprints het maximum aan klassementspunten te vero- De 23-jarige neo-prof uit Berkel Enschot graaide daardoor zoveel punten weg voor de neus van Appeldoorn, dat hij al vrijwel zeker werd van de eindovèrwinning in de zesdaagse. De marge op de geklopte Appeldoorn, die niet verder dan een vierde plaats kwam, bedraagt met de slotavond in Gouda voor de boeg, plot seling negentien punten. Een luxe, die Appel doorn gedurende de hele 'Six' nog niet gekend heeft. De ontknoping lijkt derhalve gevallen. Want buiten Appeldoorn om dreigt er voor Verhoeven geen gevaar meer. De nummer drie in het klassement heeft al een achterstand van 64 punten opgelopen. Erg spannend zal het vanavond dan wel niet meer worden. Verhoeven hoeft zich slechts op één man te richten en in Bodegraven was hij hem volledig de baas. Dat bleek vooral tijdens de klassementssprints, waarvan er iedére avond twee verreden worden. De eerste won Verhoeven op één been omdat Appeldoorn zich er niet mee bemoeide. De ontbrekende in teresse van laatstgenoemde was niet erg be grijpelijk omdat de voorsprong op de gedood verfde winnaar toch al gering was. Vanaf die eerste sprint reed Verhoeven virtueel in de lei derstrui. Bij de tweede tussensprint deed Appeldoorn wel serieus mee en toen bleek dat Verhoeven gedurende de week beter is gaan sprinten. Ap peldoorn werd duidelijk geklopt, hetgeen in de eerdere etappes nog niet was voorgekomen. Maar hij moest in Bodegraven veel alleen op knappen, terwijl Verhoeven zich uitstekend gesteund wist. "En toch zit ik helemaal stuk. Dus snap ik wel waarom Theo niet voldoende macht had om voor de overwinning te rijden. Ik heb de race kunnen opbouwen door me na die spurts te sparen voor de finale. Hij kon dat niet omdat zijn ploeg veel kleiner is en hij meer werk zelf moest opknappen", aldus de nuchtere analyse van de winnaar. Beiden zaten in de kopgroep van tien man, die bijna het gehele veld wist te dubbelen op het korte, benauwde circuit. De rijders, die het feit dat ze elke avond aan de bak moeten in de benen zijn gaan voelen, vonden het een zware etappe. En dat krijg je in een deelnemersveld van vrijwel uitsluitend jonge renners, die elke avond de rust in het peloton niet wisten te be waren. De krachten ziin geslonken en het pelo- 133 De Keulenaer (Bel, Post) op 15.45 139. Ducrot (Ned, Raas) op 16.30 160. Pieters (Ned, Minguez) op 31.02 169. en laatste Fuerte (Spa, Minguez) op 57.51. Vanderaerden conden straftijd. Het algemeen klassement na de zesde etappe is: 1. Andersen (Den, Köchli) 34 uur, 9 minu ten en 44 seconden 2. Vanderaerden (Bel, Post) op 40 seconden 3. Lemond (VSt, Köchli) op 1.05 4. Hinault (Fra, Köchli) op 1.07 5. Bauer (Can, Köchli) op 1.18 6. Veld scholten (Ned -Post) op 1.28 7. Anderson (Aus, Post) 1.37 8. Rüttimann (Zwi, Köchli) op 1.41 9. Kelly (Ier, De Gribaldy) op 1.41 10. Gomez (Fra, Köchli) op 1.43 11. Zoete melk (Ned, Raas) op 1.58 12. Haghedooren (Bel, Godefroot) op 2.00 13. Peeters (Bel, Raas) op 2.09 14. Peiper (Aus, Berland) op 2.1115. Pascal Simon (Fra, Berland) op 2.16 16. Millar (GBr, Berland) op 2.18 17, Rooks taing, een goede maar zeker niet betere sprinter dan Van Vliet, zette later aan voor de beslissende trap pen. Maar ook hij kreeg nog even bezoek van Vanderaerden, die in een dreigende scheervlucht voor langs het peloton schoot. Castaing had er baat bij, Kelly, die zich niet in kon houden, werd er het slacht offer van. „Wie zich zo gedraagt krijgt zijn trekken we thuis", aldus de Ier. ton snakt naar het einde. Zelfs Verhoeven. "Ik meen het eerlijk als ik zeg dat ik hoop dat Theo het vanavond in Gouda niet al te dol maakt. Want hij is de hele week al flink bezig geweest. En voor mij wordt het m'n achtste wedstrijd op rij. En dat voel je". Uitslag Bodegraven: 1. Nico Verhoeven, 2. Gert Jacobs, 3. Peter Heeren, 4. Theo Appel doorn, 5. Mario van Vlimmeren, 6. Johnny Broers, 7. Ad Tak, 8. Jannes Slendebroek, 9. Mathieu Hermans, 10. Fons van Katwijk. Klassement na vijf etappes: 1. Nico Verhoe ven 187, 2. Theo Appeldoorn 168, 3. Jean Paul van Poppel 123, 4. Gert Jacobs 122, 5. Mario van Vlimmeren 122, 6. Ad Tak 120, 7. Johnny Broers 116, 8. Ron Groen 115, 9. Peter Heeren 109,10. Mathieu Hermans 108. Bij de liefhebbers en veteranen ging de zege gisteren naar Edwoud Overmeer uit Pijnacker. Rijnsburger Piet Kralt pakt een keurige twee de plaats en Henk de Roon uit Leiden werd derde voor Jaap van der Weijden uit Nieuw- veen. Jan Zwaan (Voorschoten) en Hans Ver boom (Ter Aar) zaten met respectievelijk een zesde en achtste plaats ook voorin. Door zijn tweede plaats pakte Piet Kralt de zege in het eindklassement over twee dagen. Eric Bos (Moordrecht) plaatste zich als tweede, terwijl Jaap van der Weijden op de derde plaats be slag legde. WIM VAN WANROOY Bergklassement: 1. Van der Poel (Ned, Raas) 35 2. Bernau- deau (Fra. Ocana) 21 3. Herrera (Col. Meza) 18 4. Claveyrolat (Fra, Geminiani) 14 5. Du crot (Ned, Raas) 10 Dagploegenklassement: 1. Godefroot 19 uur 28 minuten en 42 se conden, 2. Berland, 3. Raas, 4. Wouters 5. Köchli, 11. Post, allen dezelfde tijd als Go- Algemeen ploegenklassement: 1. Köchli 102 uur, 32 minuten en 32 secon den 2. Post op 3.27 3. Raas op 4.14 4. Ber land op 5.01 5. Guimard op 5.33 Vrouwen De uitslag van de vierde etappe is: 1. Maria Canins (Ita) 18,2 km in 24.43 2. Jeannie Longo (Fra A) z.t 3. Valerie Simon- net (Fra B) op 36 sec 4. Mandy Jones (GBr) op 43 5. Henny Top (Ned) op 1.09 6. Kelly- Ann Way (Can) op 1.10 7. Tuulikki Jahre (Zwe) op 1.13 8. Heieen Hage (Ned) op 1.16 9. Cecile Odin (Fra A) op 1.40 10. Petra Stegherr (BRD) op 1.23 14. Petra de Bruin (Ned) op 1.32 32. Thea van Rjjnsover op 2.09 47. Petra Groen op 2.47 50. Monique de Bruin op 2.54 Het algemeen klassement na de vierde etapope ziet er als volgt uit: 1. Jeannie Longo (Fra A) 7.49.32 2. Maria Canins (Ita) op 22 sec 3. Valerie Simmonet (Fra B) op 39 4. Heieen Hage (Ned) op 47 5. Mandy Jones (GBr) op 1.04 6. Henny Top Dagploegenklassement: 1. Frankrijk A 1 uur, 17 i conden 2. Frankrijk B op 42 seconden 3. Italië op 0.45 4. Nederland op 0.55 Algemeen klassement: 1. Nederland 23.32,34 2. Frankrijk A op 0.07 3. Frankrijk B op 0.30 4. Italië op 1.08 Tennis Wimbledon Dames, enkelspel, halve Finales: Martina Navratilova (Vst) - 7' (Vst) 6-4,7-6 (7-3). Chris Lloy Kathy Rinaldi (Vst) 6-2, 6-0 Damesdubbelspel, kwartfinales: Hana Mandlikova/Wendy Turn buil (Tsj Aus) - Svetlana Tsjerryeva/Lanssa Savts- jenko (Sov) 6-4 6-3 Kathy Jordan/Elisabeth Smylie (Aus) - Virginia Ruzici/Andrea Te- mesvari (Roe/Hon) 6-2 7-6 Claudia Kohde/ Helena Sukova (BRD/Tsj) - Barbara Potter/ Sharon Walsh (VSt) 7-6 4-6 6-3 Martina Na- vratilova/Pam Shriver (VSt) - Jo Durie/ Chris Lloyd-Evert (GBr/VSt) 7-6 6-1 Clau dia Kohde/Helena Sukova (BRD/Tsj) - Bet sy Nagelsen/Anne White (VSt) 7-6 4-6 6-3 Gemengddubbelspel: Anne Smith/Tonny Giammalva (VSt) - Zi- na Garrison/Rodney Harmon (VSt) 7-5 4-6 6-4 Kathy Jordan/Mark Edmondson (VSt/ Aus) - Christiane Jolissaint/Zoltan Kuhars- ky (Zwi) 6-7 6-4 6-3 Herenndubbelspel, kwartfinales: Peter McNamara/Paul McNamee (Aus) - Eddie Edwards/Charlie Strode (ZafVVSt) 6-1 6-4 6- 2 Heinz Gunthardt/Balosz Taroczy (Zwi/ Hon) - Paul Annacone/Christo van Rens- burg (VS/ZAF) 6-4, 2-6, 6-4, 6-7. Peter Fleming/John McEnroe (VSt) - Tim en Tom Gullikson (VSt) 6-3 6-4 7-6 Pat Cash/John Fitzgerald (Aus) - Kevin Curren/ Johan Kriek (VSt) 6-1 7-5 6-4 LotingLandskampioenen Porto (Por) - Ajax (Ned) Jeunesse d'Esch (Lux) - Juventus (Ita) Akranes (IJs) - Aber deen (Sch) Gothenburg (Zwe) - Trakia Plovdiv (Bui) Bordeaux (Fra) - Fenerbahce (Tur) Gornik Zabrze (Pol) - Bayern Mün- chen (BrD) Dynamo Berlin (DDR) - Austria Wien (Oos) Sparta Praag (Tsj) - Barcelona (Spa) Linfield (Ier) - Servette (Zwi) Zenith (Sov) - Vaalerengen (Noo) Veije BK (Den) - Steaua Boekarest (Roe) Rabat Ajax (Mai) - Omonia Nicosia (Cyp) Kuusysi (Fin) - Sara jevo (Joe) Honved (Hon) - Shamrock Rovers (Ier) Verona (Ita) - PAOK (Gri) An- derlecht vrijgeloot. Bekerwinnaars AS Monaco (Fra) - Universitatea Craiova (Roe) Banyasz Tatabanya (Hon) - Rapid Wien (Oos) Galatarasay Istanboel (Tur) - Widzew Lodz (Pol) HJK Helsinki (Fin) - Flamurtari Vlora (Alb) Atletico Madrid (Spa) - Celtic Glasgow (Sch) FC Utrecht (Ned) - Dinamo Kiev (Sov) AIK Stockholm (Zwe) - Red Boys Differdange (Lux) FC La- rissa (Gri) - Sampdoria Genua (Ita) Dukla Praag (Tsj) - AEL Limassol .(Cyp) Fredrik- stad FK (Noo) - Bangor City (Wal) Cerkel Brugge (Bel) - Dinamo Dresden (DDR) Ro de Ster Belgrado (Joe) - FC Aarau (Zwi) FC Zurrieq (Mai) - Bayer Urdingen (BrD) Glentoran Belfast (N.Ier) - Fram Reykjavik (IJsl) Lyngby Kopenhagen (Den) - Galway United (Ier) Benfica vrijgeloot. Glasgow Rangers (Sch) - Osasuna (Spa) Va- lur Reykjavik (IJs) - Nantes (Fra) Coleraine (N-Ier) - Lokomotiv Leipzig (DDR) 1. FC Köln (BrD) - Gijon (Spa) Raba Vasas Eto (Hon) - Bohemians Praag (Tsj) Boavista (Por) - Club Brugge (Bel) Avenir (Lux) - PSV (Ned) Videoton (Hon) - Malmö FF (Zwe) Auxerre (Fra) - AC Milan (Ita) Slavia Praag (Tsy) - St. Mirren (Sch) Tsjernomo- rets (Sov) - Werder Bremen (BrD) Sparta (Ned) - Hamburger SV (BrD) Legia War schau (Pol) - Viking Stavanger (Noo) Wis- mut Aue (DDR) - Dqjepr Dnepropetrovsk (Sov) Aarhus (Noo) - Waregem (Bel) Bohe mians Dublin (Ier) - Dundee United (Sch) Spartak Moskou (Sov) - Turku (Fin) Borus- sia Monchengladbach (BrD) - Lech Poznan (Pol) Pirin (Bui) - Hammarby IF (Zwe) In ter (Ita) -St. Gallen (Zwi) AEK Athene (Gri) - Real Madrid (Spa) Dinamo Tirana (Alb) - Hamrun Spartans (Mai) Portimonense (Por) - Partizan (Joe) Dinamo Boekarest (Roe) - Vardar Skopje (Joe) Torino (Ita) - Boekarest (Roe) Athletic de Bilbao (LP„ Besiktas Istanboel (Tur) FC Luik (Bel) - Wacker Innsbruck (Oos)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1985 | | pagina 15