Televisie toegelicht PAGINA 24 RADIO-TV VRIJDAG 1 MAART 1985 NCRV 18.20 Bijbels Prentenboek, afl. 4: Jozef TELEAC 18.30 Engels voor gevorderden (Follow me 2). Sa menvatting les 50 18.45 Engels voor gevorderden (Follow me 2). Les 51 NCRV 19.00 De Helemaal Alleen in je Eentje Show, spel- programma gepresenteerd door Leontien Ceulemans en Frank Masmeijer NOS 20.00 Journaal NCRV 20.28 De Helemaal Alleen in je Eentje Show, ver volg 21.30 Hier en Nu, actualiteitenmagazine 22.00 The Winds of War, Amerikaanse tv-serie. Afl. 9. Dankzü de bemoeienis van Pug wordt By ron aangenomen bij de marine. Natalie is weer teruggegaan naar Italië, waar haar oom Aaron huisarrest heeft sinds Italië ook be trokken is bij de oorlog 22.55 Kerk Vandaag. Actualiteitenrubriek over kerk en samenleving 23.15 Hill Street Blues, Amerikaanse politieserie. Afl.: Tijdens de burgemeestersverkiezingen heeft agent Perez per ongeluk een kind ge dood. De agenten van The Hill houden een FEDUCO 18.00 Plaatselijke politiek: Wat kun je aan de s ciale dienst vragen. Afl. 2 (herh) NOS 18.15 Nieuws voor 18.20 Paspoort voc 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal 19.00 Journaal doven en slechthorenden r Spanjaarden inzamelingsactie kind NOS 00.10 Journaal de moeder dit Zaterdag NOS 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden TELEAC 09.35 De Belastingcursus va 10.05 CADCAM, ontwerpen puters, herh. les 12 10.35 Programmeren met Pascal, Les 15 FEDUCO-ROF 11.05 TELEBORD 17: Over muziek en muziek rr ken, cursus voor niet-Friestaligen (herh.) TROS 20.00 Wondere wereld. Nieuws uit de wereld van de electronica. O.a.: De automatische landing van een vliegtuig; Landelijke robotdag 20.25 Twee handen op een buik, tv-klucht van Ger- ge Layton en Jonathan Lynn, vertaald door René van Vooren. Met o.a. Tetske van Ossen- waarde, Willeke van Ammelrooy en Rudy Falkenhagen. De verwikkelingen in een Am sterdamse fitnessclub, waar Frits zijn vrien dinnetje Tilly moet afhalen. Tot zijn grote schrik blijkt ook zijn vrouw Heieen aanwezig te zijn.... 22.10 Gesprek met de Minister-President IKON 22.45 Lasten en lusten, gespreksprogramma gepre senteerd door Wim Neijman. Afl. 8: Ouder worden en alleen leven. Gesprekken met al leenstaande mensen tussen 55 en 70 jaar 23.28 Een bericht van de Wilde Ganzen slechthorenden AVRO 23.35 Gator, Amerikaanse thriller uit 1976 van Burt Reynolds. Met in de hoofdrollen: Burt Rey nolds, Mike Douglas en Lauren Hutton. Een klein stadje wordt geterroriseerd door de gangster Barna McCall. De plaatselijke over heid roept de hulp in van Gator, voormalig illegaal whiskystoker en oude vriend van de gangster, om de man onschadelijk te maken 18.00 Plons, de gekke kikker, teken filmserie voor de allerkleinsten. A. Peeters 19.40 Mededelingen en programma- overzicht 19.45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 Fundamenten: De Duitse kwes tie: Verleden en toekomst 21.05 Panorama, actualiteitenmagazi ne (herh) 22.00 Jumping in Antwerpen. Recht streekse reportage van de kracht proef. Commentaar: Louis de Pels- maeker Vervolg Plein Jeu weekend (18.30 Kort nieuws. 18.35 Micro-defi, spel- programma en Le jeu des erreurs) 19.00 Ce soir, regionaal magazine 19.25 Minute papillon 19.30 Journaal 20.00 Au nom de la loi, juridisch ma gazine 21.00 Cine-club de Minuit: Identifica tion d'une femme allemande. Alle- magne, mere blafarde. (Deutsch- land bleiche Mutter), Duitse speel film uit 1980 van Helma Sanders- Brahms. Met in de hoofdrollen: Eva Mattes, Angelike Thomas en Ernst Jacobi. Het relaas van een jonge vrouw die veel moeite heeft met de terugkeer van haar man, na de oor log 23.05 Staatsloterij 23.10 Journaal ZATERDAG 09.00 Teletekst magazine 12.30 Interwallonie. Zdravo-Zdravo- Zdravo. Magazine voor Joegosla- ven in Belgie 13.00 Interwallonie. - Ciao Amici. Ma gazine voor Italianen in Belgie 18.00 Hier und Heute 18.25 WWF-Club. Live vanuit de Stu dio (1) 19.00 WWF-Club. Live vanuit de Stu dio (2)) 19.58 Heute im Ersten 20.00 Tagesschau (ondertiteld voor doven en slechthorenden) 20.15 It's my turn - Ich nenn'es Liebe (It's my turn), Amerikaanse spee- film uit 1980. Met: Jill Clay burgh, Michael Douglas, Charles Grodin e.a. Regie: Claudia Weill, als Kate Gunzinger, een zelfbewuste jonge wiskundeprofessor, naar de brui loft van haar vader gaat in New York, ontmoet zij de zoon van haar stiefmoeder, die een diepe indruk op haar maakt 21.45 Plusminus, eoconomisch-ma- gazine van de ARD 22.30 Tagesthemen en een reportage uit Bonn 23.00 Die Sportschau. Met o.a. voet bal en ijshockey 23.25 Heut* abend... De ARD-Talk- show met Joachim Fuchsberger. Als gaste: Heinz Schenk 00.10 Exil, tv-serie in 7 delen van Ro bert Muller en Egon Günther naar de gelijknamige roman van Lion Feuchtwanger. Afl. 4: Trautwein. Met: Klaus Löwitsch, Louise Marti ni, Christoph Eichhorn e.a. Regie: Egon Günther (herh). Trautwein or ganiseert een vergadering om het geval van Benjamin onder de aan dacht te brengen. Maar de slechtbe- zochte vergadering wordt voortij dig afgebroken 01.10 Tagesschau ZATERDAG 10.00 Heute 10.03 Die sportschau 10.30 Hoch droben auf dem Berg 12.15 Aspekte 12.55 Persoverzicht 13.00 Heute 12.40 Griekenland. 13.20 Span- 18.00 Telekolleg II: Führungsform und Organisationsstruktur, cursus Volks und Betriebswirtschaftsleh- re (21) 18.30 Hallo Spencer, tv-serie. Afl 45 19.00 Aktuelle Stunde, met Bliek- punkt Düsseldorf 20.00 Lander-Menschen-abenteuer: Die Brücke aus Gras, reportage uit Peru over de hangbruggen van de Inka's 21.00 Jenseits der grossen Mauer, do cumentaire-serie over China. Afl. 8: Offene Türe 21.45 Landesspiegel: Der Niederr- hein, portret van een landschap 22.15 Jauche und Levkojen, tv-serie naar de gelijknamige roman van Christian Bruckner. Afl. 8.1945. De grote vlucht van naar het oosten is begonnen. Ook de familie Quindt bereidt zich op het vetrek voor. Maar de oude Quindt en zijn vrouw Sophie hebben de kracht noch de wil om hun geboorteplaats op te ge- 23.05 Rockpalast. Vandaag: Heinz Rudolf Kunze live vanuit de Markt hal in Hamburg 01.00 Laatste journaal Jill Clayburgh, vanavond op Duitsland 1 te zien in de uit 1980 daterende Amerikaanse speelfilm 'It's my turn'. (Archieffoto) 18.20 Rate mal mit Rosenthal, spel- programma 18.56 Programma-overzicht 19.00 Heute 19.30 Auslandsjournal, reportages van buitenlandse correspondenten 20.15 Derrick, politieserie van Her- bert Reinecker 21.15 Vorsicht, Falie! Waarschuwin gen van de misdaadpolitie 21.45 Heute-Journal 22.05 Aspekte, cultureel magazine 22.45 Die Profis, tv-serie. Afl.: Dunkle Geschafte. George Cowley moet onderzoeken waarom grote bouwopdrachten steeds bij de Fir ma Temple Blake terechtkomen. Logan Blake en zijn partner Sir ja- mes schrikken nergens voor terug Zelfs niet voor moord 223.35 Francis Durbridge: Die Pup- pe, tv-film in twee delen. Met: John Fraser, Anouska Hempel, Geoffrey Whitehead e.a. Regie: David Askey. Deel 1. Peter Matty leert op het vliegveld van Geneve de aantrek kelijke Phyllis Due Salle kennen. Hij raakt in het vliegtuig in gesprek met haar en wordt tot over zijn oren verliefd. Hij wi haar beter leren kennen en het feit dat haar man om het leven gekomen is weerhoudt hem daar niet van. (herh) 00.35 Heute. Aansl.: (S) Gute Nacht- Musik. Shoko Sugitani, piano: So nate in C gr.t., KV 330. deel 1 - Alle gro moderato, Mozart ZATERDAG 11.00 Programma-overzicht 11.30 Einführung in das mietrecht, informatieve serie. Afl.8: Bittere waarheden (herh) 12.00 Nachbarn in Europa, informa tie en amusement voor buitenlan ders en Duitsers. (12.00 Joegosla- Dennie Christian en zangeres Mieke zijn vananavond in het tv- programma 'Op volle toeren' voor de eerste maal als duo te zien met het door Pierre Kartner geproduceerde nummer 'Zaterdagavond'. Nederland 2,19.12 uur). (foto gpd) Bob van Tol, Tetskè van Ossewaarde, Rudi Falkenhagen en Willeke ^Ammelrooy in de klucht 'Twee handen op een buik', vanavond op (foto ANP) de TROS-televisie (Nederland 2,20.25 uur). Lasten en lusten In de vanavond uit te zenden af levering van het IKON-program- ma 'Lasten en Lusten' zullen al leenstaande mensen tussen de 55 en 70 jaar aan het woord komen over 'ouder worden en alleen le- Zij praten over de keuze die zij op oudere leeftijd maakten tus sen: alleen blijven leven en wo nen, met wellicht het gevaar van vereenzaming, of kiezen voor bij voorbeeld een zekere geborgen heid van een woongroep. Welke motieven speelde of spelen bij die keuze een rol? Gaat het daar bij alleen om het kiezen voor ge borgenheid of juist Privacy? Presentetor Wim Neijman praat o.a. met deelnemers aan een experimenteel woonproject in Hoorn, dat onlangs, na twee jaar voorbereiding, is begonnen. (Nederland 2, 22.45 uur). Schotland - Wales, kampioenschappen Athene 21.05 Nature, natuurserie 21.35 Gardeners world, informatie voor de tuinder 22.00 Just another day. afl. 2. Driving school 22.30 The New Pacific. Afl.: Jugs to be filled or candles to be lit 23.30 Newsnight, actualiteitenmaga- 18.25 Nieuwsoverzicht met ondertite ling voor doven en slechthorenden en weerbericht 18.30 Kings Country 19.00 The invaders 19.50 The Phil Silvers Show 20.15 O.R.S. '85, gevarieerd magazine ZATERDAG 8.50 Tele-Gymnastik (27) 9.00 Samstag-Kolleg. (9.00 News of the Week. 9.15 Actualites. 9.30 Ha- blamas Espagnol, cursus Spaans. Afl. 6 (herh.). 10.00 Im Original. Breizh - La Bretagne actuelle. Afl.: Les huitres de l'esperance 10.30 Unser kleiner Planet, serie. Afl.5: Don Daeng - een dorp in Thailand (herh) 11.15 Cursusinformatie) 16.30 Telekolleg II: Weitere Nach- richten..., cursus Duits (herh. 21) 17.00 Telekolleg II: Potenzrechnung, cursus algebra, les 34) 17.30 Auskunft, serie voor werk en beroep. Vandaag: Meisterkurse 18.00 The secret garden, kinderserie 18.30 Friday People, sterren in het spotlicht 19.00 Journaal 19.30 Weerbericht 19.35 Look East, regionaal magazine 20.00 Wogan 20.40 Odd one out, spelprogramma 21.10 Starsky and Hutch, Amerikaan se tv-serie. Met: Paul Michael Gla- ser en David Soul 22.00 Journaal en weekend-weerbe richt 22.25 Miss Maiple: A murder is an nounced 23.15 Tribute: Olivier 00.20 Stardust, Engelse speelfilm uit 1975. Film over de opkomst en de ondergang van een rockgroep 02.05 Weerbericht ZATERDAG lO.OOSaturday Superstore, geva rieerd kinderprogramma 13.12 Weerbericht 13.15 Grandstand, sportprogramma. Met o.a.: 1. Nieuwsoverzicht. 2. Paarderaces te Haydock. 3. Rugby Union: Ierland - Frankrijk en ADVERTENTIE Hier en Nu - De televi sierubriek Hier en Nu van de NCRV (vrijdag, Nederland 1, 21.30 uur) besteedt aandacht aan de ontwikkelingen rond de dol- larprijs. Voorts een eigen repor tage over de verschuivingen in de gezondheidszorg, met daarin een gesprek met staatssecretaris Van der Reijden. Tot slot een te rugblik op het derde RSV-debat en de positie van minister Van Aardenne. Countdown Cafe van Veronica staat vanavond voor het laatst in het te ken van de jaren zestig. Vanavond treden de Tee Set en de Pretty Things (ook op toernee door ons land) op in de Anna's Hoeve in Hil versum (Hilversum 3, 22.00 uur). A-status VOO hoogst onzeker DEN HAAG (GPD)—De promotie van Veronica tot A-omroep op 1 oktober is hoogst onzeker. De landsadvocaat zei gisteren in een kort geding van Veronica tegen mi nister Brinkman van WVC dat de minister geen kans ziet de beslis sing over de toekenning van de A- status voor 1 april te nemen. Rede nen zijn de onvolledige gevens van Veronica over de ledenaantallen en de onoverzichtelijke ledenadmini stratie. Bovendien weigert de mi nister de 'tientjesleden' voor wie de contributie is voorgeschoten, mee te tellen. Veronica had het korte geding, dat diende voor de rechtbank in Den Haag, aangespannen om de minister onder druk te zetten voor 1 april over de promotie te beslis sen. Haalt de minister die datum niet, dan gaat de eventuele A-sta tus een jaar later in (1 oktober 1986). Het conflict ontstond over twee punten: het tijdstip van de leden telling en het meetellen van de 18.000 leden voor wie de contribu tie is voorgeschoten door de Vero nica Omroep Stichting (VOS). PERSCHEF - Ben Spekman wordt met ingang van 1 juni de nieuwe perschef van de KRO. De 45-jarige Spekman, geboren in Rosmalen, is nu nog perschef van het bisdom Den Bosch en hoofdre dacteur van het bisdomsblad. Ben Spekman volgt Jan van Gooi op, die vorig jaar adjunct-hoofdredac teur van KRO's Mikrogids is ge worden. ZATERDAG 7.25 Open University 18.30 Mr. Ed. 'Clint Eastwood meets Mr. Ed' 19.00 The Lucy show. The loophole in the lease' 19.30 Mork Mindy. 'Mork vs the ne- crotons' 20.20 Starksy 8c Hutch. 'Gillian' 21.10 The new candid camera 21.35 Wayne Shuster 22.05 The Deadly Ernest horror show. 'The blood beast terror' 23.30 Sky Trax. Popmuziek 00.30 Sluiting 18.15 Blockbusters 18.45 News at 5.45 19.00 About Anglia, regionaal maga- 20.00 Me and my girl 20.30 The practice 21.00 The miners' strike 22.00 News at ten, Anglia late news and weather 22.30 The miners' strike 23.15 Snooker 01.15 Hammer house of mystery and suspense 02.35 Graham Kendrick sings ZATERDAG 10.25 Foghorn leghorn 10.35 Scooby, Scrappy and Yabba Doo 11.00 No. 73 12.20 Chips 08.00-19.00 Music Box - Popmuziek en videoclips. 19.00 Jeugdprogramma 19.23 Les enfants Pillards, tv-film 20.50 Isabelle Larrey, portret van een fotografe in Casteljaloux 21.05 La terre des vivants et le royau- me des morts, documentaire over de prehistorie 22.00 Nieuws -02.00 Herhaling popmuziek en videoclips. Hilversum 1 na 18 uur TROS: 18.06 Aktua. (18.30 Sport) 19.02 TROS Country. 20.03 Blad goud. 21.02 En nu de moraal. Afl.52: Een kwestie van mentaliteit 21.25 Coulissen. 22.02 Sesjun. NOS: 23.02 Met het oog op morgen. VOO: 0.02 De stemband. 2.02 In the mix. 3.02 Peter Teekamp. 5.02 Ook goeiemor- gen Hilversum 2 na 18 uur 18.00 Nws. 18.10 BZ. Overheids voorlichting: 18.30 De Nederlandse Antillen. VARA: 18.40 Monogram men. 19.30 Luchtruim. 20.00 Nws. 20.03-24.00 VARA vrijdagavond. (22.30 Nws). Hilversum 3 na 18 uur NOS: Ieder heel uur nws. 18.04 De Avondspits. VOO: 19.02 Curry en van Inkel. 22.02 Countdown Cafe. Hilversum 4 na 18 uur (18.00 Nws) 18.45 Orgelbespeling. Afl.: Fa. Vulpen uit Utrecht. 19.15 De Cantates van Bach. NOS: 20.00 Europees Concert Podium. Het Om roep Ork. met klarinet: Moderne muz. Aansl.: circa 21.15 Muziekspie- gel. 21.30 Horizon. Volksmuz. en niet-westerse klass. muz. 22.30 NOS-Jazz - Michiel de Ruyter. Van daag: Vaalbeek Vokaal Hilversum 5 na 18 uur IKON: 18.05 Kwartier. P.P.: 18.2G uitzending van de PvdA. KRO- RKK: 18.30 Taal en teken. NOS: in 't Nederlands wil zingen. 12.03 In de Rooie Haan. 14.03 v-h Tussen Ba rend en van Dorp. 15.03 Muziek uit 19.00 Nieuws voor buitenlanders. (19.00 Turks. 19.10 Berbers. 19.20 Marokkaans-Arabisch. 19.30 Spaans.) 19.40 Homonos. 20.10 Hob- byscoop ZATERDAG 2 MAART Hilversum 1 voor 18 uur NOS: Ieder heel uur nieuws. VARA: 7.03 Radio Sterrebos. 7.30 Hallo hier Hilversum!. (8.06 Dingen van de dag. 8.55 Het Socialistisch Strijd lied. 9.50 Vandaag bij de VARA.) 10.03 De stand van zaken. 11.03 Wie Hilversum 2 r 18 i TROS: 7.00 Nws. 7.06 TROS Nieuws Show. (7.07, 7.35, 8.35,9.35,10.35 en 11.00 Aktua. 9.00 en 10.00 Aktua Nieuwsoverzicht. NOS: 7.30, 8.00, 8.30, 9.30 en 10.30 Nws.). 11.30 Nws. 11.33 Aktua Kamerbreed. NOS: 12.26 Mededelingen voor land- en tuinbouw). 12.30 Nws. 12.36 TROS Nieuws Show, vervolg. (12.36 en 13.33 Aktua. NOS: 13.00 en 13.30 Nws.). AVRO: 14.00 Pim Jacobs met hits uit de 50er jaren. (14.30 Nws.). 15.00 Per Saldo. 15.30 Nws. 15.33 AVRO' Denksportpanorama. 16.00 Buut-vrij. 17.00 Waar geen wil is, ben je weg. 17.30 Nws. 17.36 AVRO's Radiojournaal vstop. 9.03 Gospelrock. 10.03 Popsjop. (ca. 11.30 Weerman Hans de Jong). 12.03 Los Vast Special. (13.35 De Dikvoormekaarshow). 14.03 Hier en Nu. 14.07 Tussenuur. 15.03 Hier en Nu. 15.07 Popstation. 16.03 Hier en Nu. 16.07 NCRV-Za- terdag-Sport (17.03 Hier en Nu). bo Kwartet. VOO: 12.00 Strauss en Co. 13.00 Nws. 13.02 Veronica Klas siek. Het Kamerorkest Per Musica, met solisten. Klass. muz. 14.45 Club Veronica Klassiek. 15.30 Nieuwe grammofoonplaten en compactpla- ten. 16.00 Lang leve de opera. KRO: Hilversum 5 v r 18 u Hilversum 4 r 18 i AVRO: 7.00 Dag Nacht, dag Dag! (8.00 Nws.) 8.30 Mooi zo! 9.30 Con certo mattinale. 11.00 Kurhauscon- cert. Vandaag: Het Amsterdams Ho- NOS. 9.03 NOS-Sportief. 9.25 Water standen. FEDUCO: 9.30 Magazine. Met om: 9.30 Open Schooltijd-the ma 17: De werkende vrouw. 10.00 Taal, tekens en regels. Afl. 17: Hoofdzinnen en bijzinnen. 10.40 Plaatselijke Politiek: De sociale dienst. Afl.: Met welke specifieke vragen kun je er terecht? 11.00 Me delander, Nederlanders. Afl.: Ritmo die kambio (Ritme van veranderin gen.) Taal: Papiamentu (herh.) Politiek is een merkwaardig be- drijf. Woensdagmiddag om half twee zou het debat in de Tweede Kamer over de PC Hooftprijs be ginnen, maar het RSV-debat liep uit, daarom werd de PC Hooft naar half drie verschoven, maar het RSV-debat liep uit, daaróm werd de PC Hooft naar half vier verschoven, maar het RSV-debat liep nog verder uit (had ik u al ge zegd, lezer, dat mijn verhaal eento nig was?), daarom duurde het tot vijf over vier voordat er achter de regeringstafel een wisseling van de wacht plaats greep. De vier be windslieden die het RSV-debat hadden aangehoord (Lubbers, Van Aardenne, Ruding en De Ruiter, van wie Van Aardenne zich steeds het meest geamuseerd had getoond bij alle woordenwisselingen tussen Den Uyl en De Korte van de WD over zijn beleid en zijn persoon) stonden op en maakten plaats voor de vers binnengekomen minister Brinkman, die breed lachend de schouderklopjes en plaagstootjes van zijn collega's in ontvangst nam. Het is allemaal een spel. Maar mijn god, wat wordt het slecht gespeeld! Ik ben natuurlijk partijdig, ik vind dat Hugo Brandt Corstius de PC Hooftprijs niet alleen had moe ten krijgen maar ook verdient (wil die schreeuwende ouwe gek die mij vannacht om half vier uit bed belde dat niet meer doen, anders zou ik nog gaan denken dat alle aanhan gers van dit kabinet schreeuwende ouwe gekken zijn), maar het kan toch onmogelijk aan mijn partij digheid liggen, dat ik de bijdragen aan het debat van de Kamerleden die Brinkman bijvielen zo 'dun', zo tegenstrijdig en gespeend van elke intelligentie of literair benul vond? Is dat nu onze volksvertegenwoor diging? Ergens in je achterhoofd heb je toch nog altijd het idee dat ons land in deze ingewikkelde en woelige tijden bestuurd wordt door het neusje van de zalm, maar dan blijkt het niet meer dan een stukje staart, een schubje of een graatje van de bokking te zijn. Dat het alle maal toch nog zo'n beetje reilt en zeilt is eigenlijk een godswonder, waar we wel heel dankbaar voor moeten zijn! Het heeft niet met partijdigheid te maken dat ik die bijdragen van de WD en het CDA zo dun vond, maar met het feit dat ze zich op een terrein bewogen dat het hunne niet was. Iemand die geen imker is, kan zich maar beter niet in de bijenkorf wagen. Zoals de politiek haar ei gen spelregels en 'mores' kent (de Kamerleden mogen elkaar in het debat zo hard, zo sarcastisch, zo be ledigend als ze willen aanpakken, maar na afloop staan ze weer vro lijk lachend met elkaar te ginne gappen), zo kent de literatuur die nog in verhoogde mate. De Haagse Post drukt deze week de authentie ke tekst af, die minister Brinkman bij de uitreiking van de PC Hooft prijs aan Hugo Brandt Corstius had zullen uitspreken. Over de toe kenning van dezelfde prijs aan Ge rard Reve staat in die tekst: „Daarmee werd toch officieel ge sanctioneerd dat voor literatuur andere maatschappelijke non kunnen gelden dan algemeen geval is". Dat raakt de kern van het pro bleem. De PC Hooftprijs, met name die voor essayistiek, mag dan wel een staatsprijs heten waardoor de indruk wordt gewekt dat de prijs 'gans het volk' regardeert, maar in werkelijkheid is het natuurlijk een prijs voor werk van een schrijver waarvan slechts een klein segment van het volk enige weet heeft. Pre mier Lubbers heeft in Vrij Neder land zelfs toegegeven nooit een boek van Brandt Corstius gelezen te hebben. - quod erat demonstran dum! Doordat Brinkman zo oliebollig is geweest alleen politici te raad plegen die het werk van Battus, Piet Grijs c.c. niet of nauwelijks kenden (zie Lubbers), en niemand uit het literaire milieu, is hij gaan geloven dat zijn weigering de prijs toe te kennen op niet al te veel weer stand zou stuiten. Wie schetste toen zijn verbazing, dat de enige groep Nederlanders voor wie zo'n prijs toekenning interessant is, de enkele tienduizenden in literatuur geïnte resseerden die het werk van Brandt Corstius kennen, opeens wel te hoop liepen, moord en brand begonnen te schreeuwen, en het immense be lang inzagen van deze politieke schoffering van de Nederlandse let terkunde. „Atte commotie doet het voorkomen alsof grof onrecht is be gaan", zei Meindert Leerling van de RPF, die 'waarlijk vele belang rijker onderwerpen' wist te beden ken. Het is heel triest, dat een volks vertegenwoordiger in een democra tie niet beseft dat hij op deze ma nier op 'volksdemocratische' wijze de grondbeginselen van onze soort democratie aantast. „Denken is het leukste wat er is", heeft Hugo Brandt Corstius (geciteerd door Andrée van Es van de PSP) ooit ge zegd. Dat het gros van onze politici niet kan denken is treurig. Dat ze daarnaast ook het Fingerspitsen- gefühl missen op de verkeerde weg te zijn, is ronduit griezelig.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1985 | | pagina 24