i D 1 1 a R 1 IS 4 EEN NEUW BEROEP VOOR U? VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES VAKATURES regionale verkoopleider (m/v) accountmanager (m/v) verkoper/marktbewerker voor de afdeling kantoormachines verkoper/marktbewerker voor de afd. kantoor- en projektinr. MTS-er elektronika koördinator van technische service-afdeling (m/v) ÖiOSPA WERKVOOR VERPLEEGKUNDIGEN INDE ZWAKZINNIGENZORG ONDERZOEKS MEDEWERK(ST)ER HEEFT GROOTSE PLANNEN! 2 DOCENTEN I 30 m co WW is een zelfstandige vestiging van's werelds grootste ho telketen. In verband met het ontstaan van een vacature zoeken wij op korte termijn een zelfstandig werkende kok [ml v) die als vakbekwaam medewerker in de keukenbrigade zal gaan functioneren. Tevens zal hij/zij het beleid van de chef-kok moeten kunnen uitvoeren en overbrengen aan de leerlingen. Functie eisen: diploma tweede restaurant kok (kok B) goede kennis van de la carte keuken creatief en flexibel. Sollicitaties kunt u richten aan Holiday Inn Leiden, Haag se Schouwweg 10, 2332 KG Leiden. (Tel.: 071-769310) t.a.v. de heer B. Bonhof, bedrijfsleider keukens. IGNESSCHOLENGEM EENSCHAP R.k. school voor VAV.O. - H.A.V.O. - M.A.V.O. Eijmerspoelstia.it 3 - 2334 CV Leiden Telefoon 071 - 155740 Giro 511 378 In het kader van de zgn. W.P.O.-regeling kunnen wij benoemen een medewet die belast zal worden met de uitvoering van een projekt dat erop gericht is: a. de staat en de veiligheid van het gebotiw verder te verbeteren b. ondersteuning te geven aan de op school bestaande contröle-procedures. Gevraagd wordt voor 32 uur in de week een medewerker met bijv. een l.t.s.-opleiding, die tevens beschikt over enige administratieve ervaring. De W.P.O.-regeling stelt als benoemingsvoorwaarden, dat de te benoemen persoon: - niet ouder dan 32 jaar mag zijn - gedurende één jaar reeds werkloos moet zijn - ingeschreven moet zijn bij het arbeidsbureau. Brieven graag vóór 21 januari a.s. te richten aan de rec tor, dhr. A.J.L. Tromm, Eijmerspoelstraat 3. 2334 CV Leiden. Aspa is toonaangevend in kantoorautomatisering en kantoorinrichting. Aspa-Kentie bv is de grootste van de negen Aspa-vestigingen. Het marktgebied is Groot-Den Haag. Wij hebben veel werk. Daarom zoeken wij kontakt met een Voor de afdeling kanfoor- en projektinrichting. Wij zien hem zo: uiteraard kommerciële ervaring; HEAO- of vergelijkbare opleiding; iemand die verkoopplannen kan maken en die kan uitvoeren; een sterke, aktieve en open persoonlijkheid; leeftijd tot 40 jaar. eveneens voor de afdeling kantoor- en projektinrichting Wij zien hem zo: hij draagt zorg voor de bewerking van een deel van de Rijksoverheidsmarkt; een man die op een goed nivo kan onderhandelen; hij is prettig in de omgang, denkt in service en is dus klantgericht bezig; hij heeft middelbare opleiding; leeftijd tot 35 jaar. Wij zien hem zo: hij krijgt de zorg voor een deel van onze klantenkring en doet er alles aan die kring uit te breiden; hij is een modern type verkoper dus niet die traditionele vertegenwoordiger; een gedreven, enthousiaste medewerker en een goed kollega; heeft hij vakkennis in kantoorautomatisering dan is dat natuurlijk plezierig. Een absolute must is dat niet. De interne opleiding geschiedt namelijk grondig. Wij zien hem zo: In feite gelden voor deze medewerker dezelfde uitgangspunten als onder de vorige funktie. Echter is nu versterking van de afdeling kantoor- en projektinrichting bedoeld. Een boeiend deel van ons vak waarvoor een goed gespreksnivo en overtuigingskracht nodig zijn. Ook voor deze afdeling is een zeer goede interne vooropleiding gepland. Door onze onstuimige groei is er royaal werk voör een elektronisch geschoolde medewerker. Wij zien hem zo: hij houdt de kantoorapparatuur bij onze relaties bedrijfsklaar. Dit werk zal zowel intern als extern gebeuren; voor deze baan zoeken wij een man met een 'helder hoofd en twee rechterhanden'. Noem hem regisseur of werkplannen Wij zien hem zo: hij neemt (voornamelijk) telefonisch binnenkomende storingen op; hij regelt dat die perfekt en op tijd worden uitgevoerd. Hij houdt dus de vinger aan de 'organisatorische pols'; een taak voor een geboren organisator. Wij bieden onze medewerkers een goede werksfeer en moderne primaire en sekundaire arbeidsvoorwaarden. Als u belangstelling hebt voor een van deze funkties, schrijf dan een brief met relevante gegevens aan de dlrektie van Aspa-Kentie bv. Vooraf bellen kan ook. Overdag: 079-413541. 's Avonds (privé) 071-175429, dhr. S. v. d. Ven (dir.). (m/v) Het is prettig als u op een redelijke afstand van Zoetermeer woont. "postbus 275 2700 AG zoetermeer In de bosrijke omgeving van Heemstede bevindt zich op het landgoed De Hartekamp een instituut voor de verzorging en begeleiding van 449 geestelijk gehandicapten. Heemstede ligt dichtbij Haarlem en Zandvoort en biedt ruime mogelijk heden op het gebied van cultuur, recreatie en ontspanning. Door de uitbreiding van het aantal socio-woningen en het verkleinen van de woongroepen hebben wij op korte termijn plaatsingsmogelijkheden voor Z-verpleegkundigen gediplomeerden MBO-V of HBO-V A- en B-verpleegkundigen worden eveneens verzocht te reageren. Bij voldoende belangstelling zal hun de mogelijkheid worden geboden de verkorte 2-jarige Z-OPLEIDING te volgen. Bij eventueel noodzakelijke verhuizing zal de Hartekamp medewerking verlenen bij het vinden van geschikte huisvesting. In een personeelsflat op een paar km. afstand van ons instituut zijn 1-persoonskamers beschikbaar. De arbeidsvoorwaarden zijn konform de CAO-Ziekenhuiswezen. Alvorens te solliciteren kunt u desgewenst telefonisch nadere inlichtingen in winnen bij de heerJ. Rijnen, hoofd Verplegingsdienst, of de heer H. van Essen van de afdeling Personeelszaken, 02502-8941. Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gestuurd aan de afdeling Personeelszaken van De Hartekamp, Postbus28, 2120AA Bennebroek. DE HARTEKAMP HEEMSTEDE Herenweg 5 De Stichting Beroepsopleiding VAM te Voorschoten roept sollicitanten op voor de funktie van: Voor de periode tot 1 augustus 1986, binnen de kaders van de regeling W.P.O. van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Opleidings- en ervaringsvereisten: - H.T.S. autotechniek, akte N IV of N IV W - goede redaktionele vaardigheden. - ervaring in de automobielbranche. Rechtspositie volgens rijksregeling. Uw sollicitatie dient u binnen 10 dagen na verschijning van dit blad te richten aan het bestuur van de Stichting, t.a.v. de heer N. Heertjes, Postbus 399, 2250 AJ Voor schoten. Daarvoor hebben wij nodig: TOEKOMSTIGE BEDRIJFSLEIDERS Gegadigden voor deze functie zullen in staat moeten zijn op korte termijn de gehele leiding en verantwoor ding van een druk bezochte supermarkt op zich te nemen. Vanzelfsprekend dient men over de nodige opleiding en ervaring te beschikken, die voor een dergelijke zware funktie vereist zijn. ASSISTENT-BEDRIJFSLEIDERS Een assistent-bedrijfsleider heeft bij ons een omvangrijke verantwoordelijke taak. Hij zorgt onder meer voor een goede presentatie van talrijke artikelen en houdt de voor raden nauwlettend in het oog. Hij geeft tijdig bestellingen door, beantwoordt vragen van klanten en stimuleert en motiveert de aan hem toevertrouwde medewerkers. Voor deze functie komen in aanmerking energieke medewerkers van ongeveer 20 jaar met b.v. M.A.V.O. en een vakgerichte opleiding. Ervaring in een soortgelijke funktie kan uiteraard een voordeel zijn. Wij zorgen voor een gedegen interne opleiding, waarna men de bedrijfslei der bekwaam gaat assisteren en deze bij afwezigheid kan vervangen. AFDELINGSCHEF GROENTEN EN ERUIT Flinke mensen die: Kennis hebben van groenten en fruit, gevoel hebben voor de verkoop, open staan voor nieuwe ontwikkelingen en mee willen groeien in een gezond bedrijf. Lagere Agrarische School Lange Voort 70. Oegstgeest Binnen het kader van het Werkgelegenheidsprojekt On derwijs mogen wij voor de periode van 1 januari 1985 tot 1 augustus 1986 aantrekken: De docent moet in het bezit zijn van een derde-graads bevoegdheid (volledig bevoegd onderwijzer). a. niet ouder te zijn dan 32 jaar b. geheel werkloos te zijn c. tenminste 1 jaar bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te zijn ingeschreven. Inlichtingen verstrekt de direkteur v Af. G. Knoppers (tel. 071-173216). de school, de Hr. Administratief medewerkers m/v Voor een bedrijf in Leiden. We zoeken mensen die langere tijd, hele dagen beschik baar zijn. Eisen voor deze baan zijn: HAVO of VWO diploma, een rep-esentatief voorkomen, goede contactuele eigenschappen en enig commercieel inzic.it. Interes se in deze baan, neem meteen contact met ons op. Boekhoudkundig medewerker m/v Voor een bedrijf in de omgeving van Leiden. Je werk gaat bestaan uit het verzorgen van de administratie op de afdeling debiteurenbewaking. Voor deze functie vragen we iemand met ervaring in een soortgelijke baan die voor 1 maand hele dagen aan de slag wil. Kom snel langs voor meer informatie. A en B verpleegkundigen Voor diverse ziekenhuizen en instellingen in en om Leiden. Ben je voor langere tijd alle diensten beschikbaar, kom dan snel langs om je in te laten schrijven. Salaris volgens NZR-normen. Produktiemedewerkers Vpor een bedrijf in Veerscheten. De banen zijn voor een half jaar hele dagen. Je krijgt voor dit werk het minimumjeugdloon. Kom meteen langs vbor meer informatie. Informatie over bovenstaande banen kunt u krijgen op onderstaand adres. m uitzendbureau content breestraat 1 leiden (071)125745 Bladenman. Dat is een beroep dat iemand als u veel te bieden heeft: zelfstandigheid, vaste klanten vanaf het begin en de zekerheid dat een grote uitgeverij u bij al uw werk terzijde staat. Als bladenman krijgt u via een franchise-overeenkomst met Medianet (het abonnementenbedrijf van de V.N.U.) het exklusieve recht om in een voor u afgebakende wijk als bladenman te handelen. Er zijn nog wijken beschikbaar in: Katwijk, Noordwijk, Sassenheim. Dat recht houdt vooral in dat u de alleenverkoop van abonnementen op bladen als Libelle, Margriet, Panorama, Nieuwe Revu, Story en Donald Duck heeft! Dat recht houdt ook in dat u in uw wijk als gewaardeerd adviseur op het gebied van bladen en boeken gaat optreden. Als u als franchisenemer van die rechten gebruik gaat maken, heeft u een voortreffelijk bestaan binnen handbereik. Want Medianet zorgt ervoor dat u vanaf het prille begin al een flink aantal vaste klanten heeft, zodat de basis voor uw zelfstandig bestaan direkt verzekerd is! U moet wel kunnen beschikken over aanvangskapitaal. Als bladenman bent u een gerespekteerd ondernemer: hulpbezorgers zorgen voor de snelle distributie van de bladen naar de abonnees, zodat u uw handen en uw tijd vrij heeft voor de aktieve verkoop en het adviseren van i enman... misse worden. Maarzoudt u er nü niet eens aan gaan denken? Vraag de zeer volledige informa tie over de franchise formule aan bij: De Bladenman, Zeelandhaven 8. 3433 PL Nieuwegein Telefoon: 03402 - 63071 (vragen naar de heer J. Martin) DE BLADENMAN is de franchise- organisatie van Medianet BV, het abonnementenbedrijf van de Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven BV. klanten. Bladenman... misschien heeft u er nog nooit aan gedacht om datte informatiebon w Ik wil graag méér weten over het zelfstandige beroep 'bladenman'. Wilt u mij de volledige I informatie hierover sturen? j Postcode plaats Telefoonnummer (Bon ingevuld en een envelop zonder postzegel I sturen naar: De Bladenman. J Antwoordnummer 50.909.2000 VK Haarlem.)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1985 | | pagina 18