Zoig óók voor de ander, als u er zelf niet meer bent V 1 U hebt een leven lang voor elkaar gezorgd. u D Een 504- Plan Polis van 't Hooge Huys Alkmaar.zeker zonder zorgen AANVRAAGFORMULIER AANVRAAGFORMULIER 't Hooge Huys Alkmaar, Een leven lang deel je lief en leed met elkaar. Ieder zorgt op zijn of op haar manier voor het welzijn van de ander. Samen word je 'n dagje ouder. Samen kijk je terug en praat je over de toekomst. Hoe zal het zijn, als één van de twee er niet meer is? Wie neemt dan die van zelfsprekende zorg van hem of van haar over? En vooral: is dat tegen die tijd wel te betalen, die extra zorg, die extra kosten? Laten we er geen doekjes om winden. Om het wegvallen van een van de partners in elk geval in praktische zin enigszins op te vangen, is er flink wat extra geld nodig. Voor gezinshulp, voor het opvangen van een vermindering van inkomen, voor hl die dingen die u nu als vanzelfsprekend voor elkaar doet. Als u lang geleden een levensverzekering afsloot, is de uitkering van die polis naar.de huidige maatstaven waarschijnlijk onvoldoende. Daar kunt u heel gemakkelijk wat aan doen. Maar ook als u helemaal geen levensverzekering hebt, is het gelukkig nog niet te laat. In beide gevallen kunt u voor het 50+ Plan niet worden geweigerd. Deze polis is speciaal ontwikkeld voor mensen tussen 50 en 75 jaar. Vandaar. Geen medische keuring. Geen medische vragen Het 50+ Plan van 't Hooge Huys is er voor iedereen van 50 tot 75 jaar. Als u even naar de coupon kijkt, zult u zien dat wij geen medische keuring van u verlangen. Dat wij zelfs geen medische vragen stellen. En dat is wél zo prettig, vindt u niet? n i h st< De vriendelijke voorwaarden van het 50+ Plan Het 50+ Plan heeft een "opbouwperiode" van 2 jaar. Bij overlijden voordat die 2 jaar om zijn, worden alle premies, vermeerderd met 10% rente-op-rente, uitbetaald. Bij overlijden door een ongeval wordt f 2.500,- extra uitgekeerd voor elke "eenheid" die u hebt verzekerd (kijk maar naar de tabel). Na afloop van de opbouwperiode van 2 jaar wordt bij overlijden ALTIJD het totale verzekerde bedrag uitgekeerd. Betaalbare premie, interessante uitkeringen Al voor f 17,95 per maand kunt u een levensverzekering volgens het 50+ Plan afsluiten bij 't Hooge Huys. Méér kan ook. ■et Natuurlijk worden de uitkeringen dan i ook hoger. In de tabel kunt u opzoeken hoe hoog de uitkering kan zijn, als u uit r d gaat van uw leeftijd en van het bedrag dat u maandelijks opzij wilt leggen. Ik Bijvoorbeeld: iemand van 55 jaar, die ;t' 3 eenheden neemt, verschaft zijn nabe- staanden een kapitaal van f 10.050,-. n De premie van uw polis kan niet door lv 't Hooge Huys worden verhoogd. v Evenmin kan de polis door 't Hooge n Huys worden opgezegd. Alleen uzelf n kunt dat eventueel doen. e H Steeds meer mensen nemen 2 polissen ie Bent u met z'n tweeën, dan doet u er verstandig aan, om zowel een polis voor de man als voor de vrouw te nemen. Dat doen steeds meer mensen 1 vandaag de dag. Doordat de premie van het 50+ Plan zo laag is, is dat financieel vaak niet moeilijk op te 5 brengen. Om deze reden vindt u in deze advertentie TWEE coupons. E Vraag de polis 10 dagen op zicht U loopt niet het risico een onberaden stap te zetten, als u vandaag J de coupon(s) instuurt naar't Hooge Huys. U krijgt de polis namelijk 10 dagen vrijblijvend op zicht. Tijd genoeg om deze aandachtig te bestuderen en te vergelijken. Pas daarna beslist u: houden of terugsturen. Veilig verzekerd zijn, of de dingen op hun beloop laten. U doet met 't Hooge Huys trouwens een verstandige keus. Een oer-solide maatschappij, die door de jaren heen oer-Hollands is gebleven! Degelijker kan het niet. DE UITKERINGEN VAN DE 50* PLAN POLIS De bedragen in deze tabel worden uitgekeerd na de "Uitkeringsopbouw Periode" LEEFTIJD 1 2 3 4 5 Een Een- Een Een Een heid heden heden heden f 17,95 f30,90 f4635 f61,80 f7735 MAN per mnd. per mnd per mnd per mnd per mnd 50 f 5160 f 10320 f 15480 f 20640 f 25800 51 4895 9790 14685 19580 24475 52 4685 9370 14055 18740 23425 50 S3 4410 8820 13230 17640 22050 51 54 4180 8360 12540 16720 20900 52 55 3960 7920 11880 15840 19800 53 56 3750 7500 11250 15000 18750 54 57 3545 7090 10635 14180 17725 55 58 3350 6700 10050 13400 16750 56 59 3165 6330 9495 12660 15825 57 60 2990 5980 8970 11960 14950 58 61 2820 5640 8460 11280 14100 59 62 2655 5310 7965 10620 13275 60 63 2500 5000 7500 10000 12500 61 64 2350 4700 7050 9400 11750 62 65 2210 4420 6630 8840 11050 63 66 2075 4150 6225 8300 10375 64 67 1945 3890 5835 7780 9725 65 68 1820 3640 5460 7280 9100 66 69 1700 3400 5100 6800 8500 67 70 1590 3180 4770 6360 7950 68 71 1480 2960 4440 5920 7400 69 72 1375 2750 4125 5500 6875 70 73 1275 2550 3825 5100 6375 71 74 1180 2360 3540 4720 5900 72 75 1090 2180 3270 4360 5450 73 1000 2000 3000 4000 5000 74 915 1830 2745 3660 4575 75 830 1660 2490 3320 4150 Gelukkig staat er na het overlijden van mijn man een flink kapitaaltje op de bank. Toen mijn man kwam te overlijden, moest ik voor allerlei klusjes in huis, zoals het repareren van de wasmachine en het bij houden van de centrale verwarming, in eens duurbetaalde vaklieden laten komen. Daarom was ik blij toen die hoge uitkering van 't Hooge Huys kwam. Die heb ik met een op de bank gezet. Steeds als het nodig is, haal ik daar geld vanaf. Ik betaal er ook de taxi van, nu ik dus geen auto meer heb Na veel omzwervingen vond ik eindelijk de maatschappij die geen vragen stelde. Voor mensen van mijn leeftijd zijn verzeke ringsmaatschappijen nogal kritisch. Mee stal draaide het erop uit, dat ze me weiger den, of dat ze met een extra hoge premie kwamen aanzetten. Toen ik via een familie lid in aanraking kwam met het 50+ Plan van 't Hooge Huys, had ik eindelijk de juiste maatschappij gevonden. Voor 'n lage pre mie heb ik toch het kapitaal gedekt wat ik wilde. Prima, in één woord prima Mijn man heeft i opgebouwd, juist daarom wil ik extra zekerheid. We kunn en het op het ogenblik aardig goed doen, vooral nu de kinderen het huis uit zijn. Toch maakte ik me zorgen over de toe komst. Als mijn man er niet meer zou zijn, zou ik van 'n klein pensioentje moeten levenOm die overgang op te vangen hebben wij een 50+ Plan polis afgesloten. Deze zorgt voor een forse uitkering, als dat onverhoopt nodig is. Ik vind het wel fijn, dat dit nu zo goed geregeld is. Wat ben ik blij, dat wij destijds die coupon van 't Hooge Huys uit de krant hebben geknipt! Een paar jaar geleden lazen wij in de krant een advertentie van het 50+ Plan. Mijn vrouw en ik hebben toen allebei een polis genomen. Na haar onverwachte overlijden had ik aardig wat geld nodig om mijn huis houden draaiende te houden. Ik heb twee keer in de week hulp, de rest doe ik zelf. Dat kan ik betalen, dankzij de uitkering van 't Hooge Huys. Wat ben ik blij, dat wij toen die beslissing hebben genomen. VOORU VOOR UW ECHTGENOTE, FAMILIELID, VRIEND OF BUURMAN Opgelet: De uitkeringen bij overlijden zijn v en vrouwen verschillend. Kijk dus in de juiste kolom (man of vrouw)Per persoon kunt u maximaal 5 eenheden verzekeren. Het uitkeringsbedrag blijft uw hele leven geldig. Na uw 85e hoeft u geen premie meer te betalen. Sturen naar: 't Hooge Huys. Antwoordnr.23,1800 VB Alkmaar. (Verzenden in envelop zonder postzegel Kruis aantal gewenste verzekeringseenheden aan vijf eenheden Q vier eenheden O dne eenheden eenheden O een eenheid Gaame blokletters (getrouwde vrouwen dienen ook hun meisjesnaam op te geven) Naam Dhr. MevrVMej. sigji'lT-'JCJ' n tw voorletters achternaam Straat Postcode Geb. datum Woonplaats 19 .leeftijd .geslacht dag mnd jaar Begunstigde. O echtgeno(o) t(e) O kinderen O wettelijke Indien bij overlijden aan een andere persoon moet worden uitbetaald dan onderstaande regel invullen (X900) v Sturen naar: 't Hooge Huys, Antwoordnr.23,1800 VB Alkmaar. (Verzenden in envelop zonder postzegel.) Mp' I Kruis aantal gewenste verzekeringseenheden aan O vijf eenheden O vier eenheden Q dne eenheden ;."gj nl l-'Jt'n eenheden Gaame blokletters (getrouwde Naam Dhr. Mevr./Mej. voorletters :r eenheden e eenheden CJ een eenheid n dienen ook hun meisjesnaam op te geven) Voornamen (eerste voluit) achternaam j. datum Ik ga ermee akkoord, dat indien ik de polis niet binnen 10 dagen terugstuur, deze ingaat op de daann vermelde ingangsdatum, mit datum de eerste premie door 't Hooge Huys is ontvangen. 'X Handtekening van verzekerde datum Nr. Woonplaats /19 .leeftijd .geslacht S dag mnd jaar Begunstigde: O echtgeno(o) t(e) kinderen D wettelijke ei Indien bij overlijden aan een andere persoon moet worden uitbetaald dan onderstaande regel invullen (X900) Voornamen (eerste voluit) ichternaam geb. datum Ik ga ermee akkoord, dat indien ik de polis niet binnen 10 dagen na afgifte terugstuur, deze ingaat op de daarin vermelde ingangsdatum, mits op die datum de eerste premie door 't Hooge Huys is ontvangen. X Handtekening v n verzekerde datum Zo vraagt u de polis van het 50Plan 10 dagen op zicht Pak een pen en vul het aantal door u gewenste eenheden in. Vermeld duidelijk: naam, adres, geboorte datum, geslacht. Vermeld duidelijk aan wie bij overlijden moet worden uitgekeerd. Als u twee polissen tegelijk wilt aanvragen - een voor u zelf en een voor uw partner - gebruik hiervoor dan het tweede aanvraag formulier. Doe uw aanvraagformulieren) in een envelop en stuur deze vóór de sluitingsdatum aan: 't Hooge Huys, Antwoordnummer 23, 1800 VB Alkmaar. U hoeft geen postzegel op de envelop te plakken, die neemt 't Hooge Huys voor haar rekening. Als u voor 14 okt. a.s.uw aanvraag formulieren) instuurt wordt u voor het 50+ Plan gegarandeerd geaccepteerd. U hoeft dan niet medisch gekeurd te worden en geen gezondheidsvragen te beantwoorden. zeker zonder zorgen Postbus 274,1800 BH Alkmaar, Telefoon 072-194 195*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1984 | | pagina 8