Snelheid bevriezen met fotocamera Parelhoen is gebraden het lekkerst Verwarring rond onze geraniums Een slim ding: kraspasser-set Achtarmige lekkernij uit zee Elektrische Handige verfpot Eenvoudige inbraak preventie luiwagen ZATERDAG 22 SEPTEMBER 1984 EXTRA PAGINA 29 Een fototoestel kan uiterst snelle bewegingen in fracties van se conden haarscherp stilzetten, „bevriezen", zoals de populaire vakterm daarvoor luidt. Dankba re onderwerpen voor zulke 'be vroren' foto's zijn sportevene menten. Wanneer je vanuit de verfbus schildert zitten vaak in een mum van tijd je handen en vingers on der de verf. En als je het werk even onderbreekt en daartoe de kwast even op de bus legt is de steel prompt met verf besmet. Om die narigheid te voorko men heeft Van Vliet Kwastenfa- briek - Nijmegen een uitgekien de verfpot bedacht met vier ge riefelijke voordelen. Druk de pot op het deksel en omvallen is vrijwel uitgesloten. Op de pot is een klem om de kwast in te drukken ingeval het werk even onderbroken wordt. Steeds schone steel. De pot heeft een schuine af- strijkrand met als gevolg dat de buitenzijde schoon blijft. Boven dien met handvat waardoor de verf steeds binnen bereik is. Dus niet altijd bukken om in te do pen. Als het werk gereed is kan de pot luchtdicht worden afge sloten. Na gebruik de pot even schoonmaken met wat verdun ning om deze bij een volgend karwei opnieuw te kunnen ge bruiken. De prijs: 2,95. Turboborstel Voor het opzuigen van katte- en hondehaar brengt Philips een spe ciale turbo-borstel die op elke Philips slangstofzuiger past. Dit hulpstuk heeft een roller die door krachtig ronddraaien het tapijt reinigt van haren of dieperliggen de vuil. De adviesprijs: 89 gulden. Er zijn twee manieren om die vaart in het beeld vast te leggen: stilzetten van de actie, of juist de flitsende beweging benadruk ken. Dit laatste is eigenlijk een andere manier van 'bevriezen', omdat je er de snelheid mee con serveert. Probeer beide technie ken eens uit bij een officiële wed strijd of bij het zomervoetbal- toernooi waar uw kinderen aan meedoen! Haarscherp Dank zij de extra gevoelige films van bijvoorbeeld ISO 400 en ISO 1000 kunt u de zelfs de snelste sporten haarscherp foto graferen. Een gevoelige film heeft namelijk niet zoveel licht nodig en u kunt dus een korte sluitertijd gebruiken. Stel uw ca- De gewone kip heeft zich op on gewoon grote schaal verspreidl over de wereld. Tot in de verre: uithoeken van alle continenten scharrelen deze hoenders hun kostje op. Hoe veelzijdig die kip ook is, als eierenleverancier en vleesproducent, in gastrono misch opzicht is ze niet zo inte ressant. Een verre nicht van de kip, het beestje dat wij parelhoen noemen, heeft van zichzelf een veel meer uitgesproken smaak. De verre voorouders van de kip komen ergens uit Azië, ver moedelijk uit de omgeving van Maleisië. Het parelhoen stamt uit Noord-Afrika. De oude Grieken waren al met het dier bekend en ook de Romeinse smulpapen waardeerden de vogel zeer. Ze noemden haar „Numidische kip", naar het oude rijk Numidië in het noorden van Afrika. De wetenschappelijke naam Numi- dia Meleagris herinnert daar nog aan. Toen de Romeinse bescha ving ten onder ging, verdween ook deze vogel uit de Europese belangstelling. In de vijftiende eeuw ontdek ten Portugese zeevaarders ge spikkelde hoenders in West-Afri- ka. Ze dachten dat de vogels met verf bespat waren, en noemden het dier „pintada", de geverfde. Zo heet het hoen nog steeds in Portugal, de Franse naam pinta- de is daar uiteraard van afgeleid. -Engelsen echter, die via de Por tugezen de vogel leerden ken nen, noemden haar naar de her komst uit Guinee: Guinea fowl. Merkwaardig genoeg namen de Spanjaarden die naam over: „gallina de Guinea". Turkey Overigens dachten veel (wat slordige) Engelsen dat alles wat van ver kwam uit Turkije afkom stig moest zijn. Daaraan dankt ons hoen zijn naam 'turkey', die ze tot in de zestiende eeuw heeft mera in op l-250e seconde of nog korter (l-500e of zelfs l-1000e se conde). Met deze tijden bent u verzekerd van een scherp, stil staand beeld. U kunt bij wijze van spreken de zweetdruppeltjes tellen op het voorhoofd van de wielrenner; en ook de spaken in het wiel. Afhankelijk van de weersom standigheden kunt u ook een minder gevoelige film kiezen, bijvoorbeeld ISO 200 of ISO 100. Maar in ons klimaat zult u vaker de hooggevoelige films moeten gebruiken. Beweging versterken Zoals gezegd, u kunt de bewe ging van een actie ook benadruk ken. In dat geval kiest u juist een wat langere sluitertijd. Tijdens de beweging drukt u af en be- gedragen. Toen vonden de kolo nisten in Amerika een vogel die veel groter was, maar er veel op leek: de kalkoen. Sinds die tijd draagt dat beest officieel de naam „turkey" in het Engels, hoewel het toch een heuse Ame rikaan is. Wij Nederlanders vonden die geverfde kip heel aantrekkelijk. Frans spreken was de grote mo de, daarom spraken ontwikkelde mensen over „poule pintade'. Wie niet zoveel had geleerd ver basterde dat tot „poelepetaat", een echt oud-Hollandse naam, die nog wel eens wordt gehoord. weegt u de camera mee. Een raceauto wordt dan scherp afge beeld, terwijl de achtergrond streperig is; dat versterkt het idee van snelheid. De beste slui tertijd hangt af van de snelheid van uw onderwerp. Kies l-60e se conde voor de zeer snelle bewe gingen, en l-30e of l-15e seconde voor de minder snelle. Bent u in het bezit van een spiegelreflexcamera en een zoomlens, dan kunt u prachtige „bewogen" opnamen maken. Stel, een wielrenner komt naar u toe gereden. U stelt scherp en tij dens het afdrukken zoomt u de lens in. Ér ontstaat dan een stre- penpatroon in de achtergrond, met de wielrenner als middel punt. Ook hier geldt weer dat een lange sluitertijd de beste resulta ten geeft. Wie voor het eerst de huidige naam parelhoen heeft bedacht is niet bekend, maar het is een mooie en toepasselijke naam. Duitsers vinden dat ook, zij zeg gen „Perlhuhn". Lekkerbekken kunnen erover van mening verschillen of het pa relhoen nu tot het tamme of tot het wilde gevogelte gerekend moet worden. Een feit is dat de smaak wilder is dan die van kip, geuriger en meer uitgesproken. Maar toch minder wild dan fa zant, die overigens ook wordt ge kweekt tegenwoordig. Dat doet men natuurlijk ook met het pa relhoen. Niet op zo grote en in dustriële schaal als de kip, maar alle parelhoenders die de poelier aanbiedt zijn gekweekt. Het lek kerst zijn ze in het voorjaar, zo tussen maart en juni. Kleiner Het parelhoen is wat kleiner dan de kip. Het meeste kippe- vlees bevat echter een groot per centage water door de moderne fokmethoden. Vlees van parel- hoenders is inderdaad wat droog en minder sappig dan kip. Het dier wordt daarom altijd gebra den met een jasje van spek, ge lardeerd zegt de kok. De poelier heeft dat meestal al verzorgd: hij bindt een prachtig plakje vet spek op de borst van het beestje. Tijdens het braden doordrenkt het spekvet het „poelepetaten- vlees,, en maakt het mals en sap pig. Natuurlijk moet dat inmid dels uitgedroogde lapje spek na het braden worden verwijderd. Laten we toch vooral niet verge ten dat spek weliswaar vet is, maar tevens een vootreffelijke smaakmaker. Braden in een mengsel van boter en spekvet le vert beslist een veel smakelijker en geuriger resultaat op dan een vogeltje dat uitsluitend met braadboter kennis maakte. Braden is toch wel de beste be reidingswijze voor parelhoen tjes. Het is lekker om een parel hoen iets in de buik te stoppen voor ze wordt gebraden. Dat kan bijvoorbeeld een uitje zijn of een stukje wortel. Wat kruiderij, zo als tijm, en natuurlijk peper en zout niet vergeten. Vaak stopt men ook een klontje boter in de buik. Reken op een uur braadtijd iets langer dus dan geldt voor een kip van gelijke grootte. Braad bij matige hitte, met name na het eerste kwartiertje. En flambeer het vogeltje na het bra den met wat brandende cognac. Dat komt de wildsmaak zeer ten goede. Uit de jongste statistieken blijkt dat het aantal 'gelegenheidsin- braken' schrikbarend toeneemt en dat de meeste amateur-dieven profiteren van de grenzeloze on achtzaamheid van hun slachtof fers. Een volgens strenge normen uitge voerde inbraakbeveiliging is ui teraard het beste wat je kunt doen. Maar als je, een week voor dat je voor een tijd op vakantie reis gaat, ineens denkt 'o ja, even aan de inbrekers denken', dan zijn heel simpele en snel uit te voeren maatregelen vaak al vol doende om een redelijke mate van inbraakpreventie te berei ken. Geen dievenklauwen op deuren en ramen? Gaatjes boren in kozijn en deur- of raamstyl, en in één daarvan een dikke spijker zetten, dan heb je in enkele minuten per 'inbraakgat' toch dievenklau- Naar buiten openende deuren of ramen kunnen ook effectief wor den beveiligd door schroefogen in kozijnen raam- of deurhout te draaien, en daar een stukje rond- staal of een dikke spijker door heen te steken. Beide ogen moe ten uiteraard in hetzelfde lengte- vlak liggen. Of anders een schroefoog in raam of deur en een gaatje in het kozijn. Let erop dat deze geïmproviseerde gren del van buitenaf onzichtbaar moet zijn, dus zo ver mogelijk buiten het zichtveld via het glas. Hetzelfde geldt trouwens voor echte grendels, zeker als die niet van een slot zijn voorzien. Bij sommige schoonmaakkar- weitjes moet fors geschrobd wor den, een inspannende klus. Het gaat echter zonder moeite en heel vlug met de pas verschenen „Snelschrobber"; je zou hem ook een „elektrische luiwagen" kun nen noemen. Het is een oplaadbaar apparaat, waarbij je dus geen hinder van een snoer hebt. In ruststand wordt hij opgeborgen in een met een stopcontact verbonden wandhouder en daar haalt hij in 16 uur tijd de nodige energie weer uit om een half uur lang ste vig te boenen. Je kunt er o.a. kalk- en andere aan slag op muren enz. mee verwij deren, ook in combinatie met vloeibare reinigingsmiddelen (die je dan niet aan je handen krijgt), roosters van barbecue of grill, sterk vervuilde wielvelgen, de bootromp en talloze andere dingen reinigen die alleen door heel zwaar schrobwerk weer schoon te krijgen zijn. Deze nieu we „elektrische werkster" van Black en Decker wordt geleverd met twee slijtvaste nylon bor stels, een grote en een kleine. De adviesprijs is f 169. In plaats van een bad Het vacht van de hond ruikt niet altijd even fris. Dat hoeft hele maal niet aan de verzorging te liggen. Honden hebben nu een maal vaak een voorkeur voor niet al te schone plekjes. Ook na een wandeling in de regen ruikt de hond vaak onaangenaam. El ke keer in het bad stoppen is ook niet goed. Misschien is daarom Haarfijn wel een oplossing. Met deze spray is de hond in een handomdraai weer fris: haarfijn opspuiten en met een droge schone doek goed nawrijven. Je zou het kunnen vergelijken met onze droogshampoo. De verstui ver die te koop is in dierenspe ciaalzaken kost ongeveer 8 gul den. De strepen die ontstaan verhogen het effect van snelheid. Men zegt dat het de schuld is van Linnaeus, de plantkundi ge die in het midden van de 18e eeuw een systeem opzet te tot indeling van de plan ten. Hij deelde de Pelargo niums in bij de familie der Geraniaceae en pas enkele tientallen jaren later (1789) publiceerde de directeur van Kew Gardens in Londen een stuk, waarin hij het nieuwe geslacht Pelargonium ten to nele voerde. Toen was het kwaad echter al geschied en zou Pelargonium als Gera nium door het leven blijven gaan. Het zijn evenwel heel verschil lende planten, met ook heel ver schillende bloemen. Het meest opvallende verschil is dat de Ge ranium alzijdig symmetrische bloemen heeft en de Pelargo nium is slechts op één manier in twee gelijke delen te verdelen. Ze bloeien in deze tijd allebei, zo dat u de proef op de som kunt nemen. Voor de Geranium moet u de tuin in, want daar is het een blauw bloeiende vaste plan: Ge ranium platypetalum. Er zijn ook andere soorten die rose, wit en zovoorts bloeien, waaronder de 'treurende weduwe' met bruinro de bloemetjes. Pelargoniums zijn in wezen kamerplanten. Ze mogen dan ook pas na half mei naar buiten, waar ze steeds meer balkonranden sieren! In sommi ge grote steden heeft men grote bakken geplaatst waarin toren hoog de 'geraniums' prijken, die pyramidaal zijn aangebonden. Een feestelijk en verrassend beeld Zowel de vasteplant-geranium als de kamerplant, die we zo zijn blijven noemen, behoren tot de familie der Gesneriaceae of ooie- vaarsbek-achtigen, maar het Grieke pelargos betekent ooie vaar. Van dit Griekse woord pe largos is de geslachtsnaam Pelar gonium afgeleid. De ongeveer driehonderd sooren die het ge slacht Geranium telt komen voornamelijk in de gematigde streken van de aarde voor. Onze inheemse, wilde flora kent heel wat ooievaarsbekken waaronder een aantal hier zeldzaam voorko mende. Daarnaast komen hier ook nog reigersbekken voor, die tot het aparte geslacht Erodium behoren. Om de verwarring nog groter te maken behoren tot dit geslacht planten als 'uiversbek' en 'kraanvogelbek' (Het Griekse geranos, waarvan de familie naam Geraniaceae is afgeleid, betekent kraanvogel...). Zuid-Afrika De ongeveer 250 soorten die tot het geslacht Pelargonium wor den gerekend, komen voorname lijk uit Zuid-Afrika. U kent zeker de band pelargonium (P.zonale en zijn hybriden), die op het blad een al of niet duidelijke donkere band vertoont. Hiertoe worden ook de bontbladige 'chimaeren' gerekend. Veel gevraagd zijn ook de hangpelargoniums (P.pelta- tum-hybriden) en de grootbloe- mige Franse geraniums (P.gran- diflorum-hybriden). De bladeren van de Pelargoniums zijn be haard, onder andere met klierha- ren die geraniumolie bevatten, waarin citral, dat de typische geur veroorzaakt. Heel sterk is die geur bij de citroen- en de ro- zengeranium, die eveneens tot de Pelargoniums behoren. On der de Pelargoniums rekent men een aantal succulente soorten, met korte, vlezige stengels, die als plant helemaal niet op de ons zo bekende bladplanten lijken. Het zijn woestijnplanten, die in de droge tijd hun bladeren ver liezen. Ook onze kamer- en balkonpe- largoniums kunnen goed tegen droogte. Vandaar dat ze op de balkonrand ideale bloeiers zijn, al vragen ze ook als u met vakantie bent! heus wel een beetje vocht. En mest daarin, om lang te blijven bloeien. Achter glas kunt u ze beter niet in de fel le zon laten staan, maar ze vragen wel veel licht. De benamingen ooievaarsbek, reigersbek, kraanvogelbek en wat er nog meer mag zijn, duiden op de vorm van de vruchten. Bij Pelargoniums rollen de slippen van de vruchtjes zich kurketrek- kervormig op, bij Geraniums ge beurt dat rugwaarts. Het is alle maal met het blote oog waar te nemen, als u bereid bent er even voor door de knieën te knikken... In een doe-het-zelf-winkel, om even een „blistertje" met schroe ven te kopen, zagen we ineens een ding liggen: de Lux „kras- passer". Heel simpel. Het is een setje van twee kunststof blokjes, voorzien van een scherpe stalen kraspen. Die blokjes kunnen op een waterpas, op een stalen rij of een lat worden geklemd. De dik te daarvan kan variëren van 17 tot 35 mm, omdat het spanbereik door middel van een stelschroef gewijzigd kan worden. Dit kun je er allemaal mee doen: boorpunten markeren (om bijvoorbeeld wandsysteemrails precies „te lood" en op exact ge lijke afstanden ten opzichte van elkaar te bevestigen), grote of kleine cirkels op plaatmateriaal of op de wand afschrijven, vaste afmetingen-in-serie millimeter en nog di verse andere pas-, meet- en schrijfdingen die je in de prak tijk vanzelf ontdekt. Voor cirkeltrekken kan in een van de blokjes de stalen punt vervangen worden door een pot loodstiftje (worden bij de set meegeleverd), en als het hulp middel (zoals een lat) nu maar lang genoeg is, kun je bij wijze van spreken cirkels of segmen ten daarvan tot de grootst denk bare afmetingen nauwkeurig af tekenen. Slim bedacht van „me neer Lux", een bekende leveran cier van doe-het-zelf-gereed- schappen in Duitsland. De kras passer-set is overigens in vele doe-het-zelf-winkels verkrijg baar. Wij betaalden er f 13,85 voor, en voor dat geld heb je een heel handig stukje hulpgereed schap. Het schoonmaken van pijlinktvis. Snij de armen en tentakles af. Trek de kop en ingewanden er uit. Snij de zijvinnen van het zakvormige lijf Vul dit, na zorgvuldig schoonspoelen of snij het in rinqen «ekeoinf gpd> Wat jammer toch dat nog steeds zoveel Nederlanders al rillen bij de gedachte alleen dat ze inktvis zouden eten. Niettemin hebben ze zich vaak, aan Spaanse stran den, laten verwennen met gefri tuurde rondjes, als hapje bij het bier. Wel, die „frietjes-in-het-rond" waren toch heus in ringen gesne den pijlinktvissen. Calamares al la romana, inktvissen op zijn Ro meins, of want in Italië ken nen ze het hapje ook calama- retti fritti. Bepaald niet griezelig, en heel lekker ook, om langzaam van te knabbelen op een terrasje. Maar er zijn nog heel veel an dere manieren om inktvis sma kelijk te bereiden. Veel recepten spreken van gevulde pijlinktvis. Want geen ander dier leent zich er zo goed voor om te worden ge vuld: het grootste en eetbare deel, het achterlijf, is zakvormig. Aan de zijden van dat lijf zitten twee vleugelachtige vinnen, die ook gegeten kunnen worden, maar er meestal eerst worden af gesneden. De kop heeft grote ogen en een bek die wel wat lijkt op de snavel van een papegaai. Het meest opmerkelijk echter zijn de acht armen en de twee nog langere tentakels die uit de kop groeien „kop-potigen" noemt men de familie van de inktvissen dan ook wel. Verhalen Het is een uitgebreide familie, die al in de pre-historie de ocea nen bezwom. Legendarisch zijn de verhalen van zeelui, die met schip-en-al ten onder gingen, de diepte in getrokken door een „kraak". Dergelijke giganten zijn in onze dagen uitgestorven, al duikt er hoogst zelden nog wel eens een exemplaar op die van zijn armen tot zijn achterkant drie meter lang is. Vissers zijn niet dol op ze, want ze knippen vaak de netten door en eten de kreeften en de krabben op. Maar jonge exemplaren zijn heel goed te eten. In het noorden van Span je eten ze graag deze pulpo, of poliep zoals hij in het Neder lands ook wel heet. Octopus is de wetenschappelijke, Latijnse Wat we hier kopen, diepgevro ren maar regelmatig ook vers, is een andere tak van de familie. De pijlinktvis of de Loligo vulgaris. Die zwemt in het zuidelijke deel van de Atlantische Oceaan, en ook in de Middellandse Zee. Meer in het noorden langs onze kusten tot aan Scandinavië, be weegt zijn neef, de Loligo for be-' si, zich pijlsnel voort. Een derde tak van de familie is de Sepia. In het Nederlands heet die de zee kat. Die is zeker ook eetbaar, maar toch wat minder interes sant. Schoonmaken Het schoonmaken van zo'n pij- linktvisje is een werkje dat even- geleerd moet worden. Snijd eerst, vlak voor de ogen, de ar men en de tentakels eraf. Houd ze apart, die zijn goed eetbaar. Trek dan, aan de kop, het bin nenste eruit. Wat dan meestal ook meteen meekomt is een langwerpig, transparant en plas- tic-achtig gevalletje: de inwendi ge „schelp" van de inktvis, een soort geraamte dus. De kop, de inktklier, de overige inwendige organen en dat harde stukje kun nen we niet eten. Was het overge bleven zakvormige achterlijf goed uit onder de stromende kraan, kreeg het desnoods bin nenstebuiten. Snijd dan de zij vinnen eraf. Vul nu de inktvis met een mengsel van gefruite ui, paprika en kruiderij, en de fijn gehakte armen, tentakels en zij vinnen. Er wordt soms nog een ei doorheen gemengd, vaak kno- tflook natuurlijk, een scheut witte wijn en soms in het noorden van Spanje lusten ze dat graag wat fijngesneden ham. Prik de tgevulde inktvissen dicht met tandestokers en bestrooi ze met wat bloem. Bak ze even aan en laat ze daarna in een uurtje in de oven gaar worden. Of maak die eerder genoemde calamares a la romana. Snijd het holle inktvissenlijf in smalle rin gen. Droog ze tussen keukenpa pier en bestrooi ze met wat zout. Haal ze even door bloem en los geklopt ei. Of gebruik een fri- tuurbeslagje van ei, bloem en wat water. Frituur ze dan tot ze goudbruin zijn, laat ze uitlekken en strooi er flink wat zout over. Inktvis wordt vaak bij nacht gevangen. De vissers laten een grote lamp branden aan dek, daar komen de zeedieren op af. Ze schijnen ook wel uit zichzelf in de richting van het maanlicht te zwemmen. Sommige ongeluk- kigen geraken daardoor nog wel eens uit hun natuurlijk element, en op het strand. Dus niet alleen honden en sommige mensen zijn maanziek. Ook de inktvis, die door biologen als tamelijk intelli gent wordt beschouwd, heeft er last van

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1984 | | pagina 29