LEIDSCH DAGBLAD Gijzeling in El Salvador voorbij 21 21 44 TAXI Celstraffen voor herrieschoppers Guerrillastrijders geven zich over Van Raamsdonk wint; gelijkspel hockeyers QOPS C~kTHK| ze blijven opvaiien, Xe snelle Duitsers die gele rakkers. op de bon geslingerd Vakantiewerk Zondag 12 augustus zijn de Olympische Spelen verleden tijd... BAAAAAALEN, ZATERDAG 4 AUGUSTUS 1984 OPGERICHT 1 MAART 1860 No. 37465 Directeur: G. Koopman Hooldredacteur: drs. J. W. E. Metselaar Adj. hooldredacteur: R. D. Paauw HET GROOTSTE DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Postbus M 2300 AB Leiden Voor tei.nrs. zie colofon De reisbureaus hebben een chaotisch maandje achter de rug. Het almaar uitblijven van noemenswaardig zomerweer leidt bij sommige zonaanbidders zelfs tot lichte hysterie. Gevolg: een best jaar voor de touroperators. Zelfs de vertrouwde last minute reizen zijn nauwelijks voorhanden. Vrijwel alles is uitverkocht. PAGINA 15 De tussenstand na een weekje Olympische Spelen: klagende middenstanders, het allesoverheersende tv-station ABC, en toeschouwers die het doen voorkomen dat de Russen en Oostduitsers ook niet opgewassen zouden zijn geweest tegen de prestaties van hun landgenoten. Bericht uit het circus. PAGINA 17 Dankzij de amoureuze capriolen van een Britse hertogin werd op een heuvel ten oosten van Londen een observatorium gebouwd, waarin de beweging van de maan ten opzichte van de sterren kon worden bepaald. Het begin van Greenwich Mean Time. Hoewel sinds acht jaar niet meer de universele tijdsbepaling, toch nog steeds een begrip. PAGINA 19 Geharrewar rond prijs Alphense saxofonist LOOSDRECHT (GPD) - De tenor saxofonist Toon Roos uit Alphen aan de Rijn heeft de Wessel Ilcken- prijs 1984 gekregen en niet de Haarlemse fluitiste Ellen Helmus. Door het ontbreken van een goed reglement is er 'enige onduidelijk heid' rond de toekenning geweest, zo geeft de jury ruiterlijk toe. De prijs is door de Stichting Loosdrecht Jazz vorig jaar inge steld ter aanmoediging van een jonge, veelbelovende, Nederlandse jazzmusicus. De eerste laureaat was Marcel Serierse. 'Een beetje vervelend allemaal', aldus jurylid Jan Rensen over de troebelen. 'Twee weken geleden werd ik benaderd door de organi satie. Ellen Helmus stond toen op de nominatie en had al gehoord dat zij de prijs zou krijgen. Frits Lager werf, criticus van dagblad Trouw, en ik wilden alleen in de jury plaatsnemen, als de kandidatuur van Ellen als voordracht zou wor den beschouwd en niet al van te voren vaststond. We wilden de prijs op basis van een grondig oor deel toekennen. Uiteindelijk is daar iemand anders uitgerold'. De Haarlemse fluitiste voelt zich niet al te gepasseerd. 'Ik vind de reden aannemelijk. Toon Roos is gewoon goed. Eerlijk is eerlijk'. "Ons advies kost u niets" LOS ANGELES - De scheidsrechter heft de hand van Pedro van Raamsdonk ten teken dat de jury hem als winnaar heeft verklaard in het gevecht tegen de Italiaan Cruciani. Middengewicht Van Raamsdonk is nu doorgedrongen tot de kwartfinales. (foto anpj ASSURANTIËNB.V. Westeinde 12 Noordwijk ti iLcrerfy De Nederlandse middengewicht- bokser Pedro van Raamsdonk blijft een kanshebber voor de gou den medaille in zijn klasse. Hij ver sloeg gisteravond de Italiaan Noe Cruciani op overtuigende wijze en heeft nu de kwartfinales bereikt. De Nederlandse hockeyploeg was in de wedstrijd tegen Pakistan duidelijk sterker, nam twee keer een voorsprong (2-0 en 3-2), maar moest ten slotte door ernstige ver- dedigingsfouten genoegen nemen met een gelijkspel: 3-3. Na twee kleine,zwaar bevochten overwinningen op China en Cana da liep het Nederlands waterpolo- Rover, Petra van Staveren, Anne- marie Verstappen en Desi Reijers noteerden in de series een nieuwe Nederlandse recordtijd. Ver voor de andere ploegen tikte Desi Reij ers aan. Nederland leek in de finale een goede kans te hebben tegen het favoriete Amerika dat de ande re serie won. Maar de Nederlandse ploeg zou helemaal niet aantreden in de eindstrijd. Een der kam prechters was het niet ontgaan dat Desi Reijers had afgelost nog voor Annemarie Verstappen haar vlin derslag had beëindigd. Vierhon derdste van een seconde te vroeg was Desi Reijers weggesprongen en de reglementen laten slechts i marge van driehonderdste toe team tegen zijn eerste nederlaag De video en de computer beves- De Joegoslaven zegevierden royaal: 9-5. De waterpolöers zullen desondanks toch in de finalepoule uitkomen. tigden later nog eens duidelijk dat het echt om een honderste seconde te veel ging. De strijd om de individuele titel bij het damestumen verliep uiter- A1 deze resultaten werden giste- mate spannend. De 16-jarige Ame- overschaduwd door het drama rikaanse Mary Lou Retton ging met het goud strijken. De Roe- Szabo verwierf het zilver. rond de Nederlandse 4 x 100 m wis- selslagestafette-ploeg. Jolanda de Bakker in Lisse zit te springen om scholieren die kunnen helpen bij het gereedmaken van onze katalogi. Schoon, prettig, goedbetaald werk. Bel snel: 02522-19126 of kom langs: Akervoorderlaan 1, Lisse. (De heer Paul Lovink). ETTEN-LEUR (GPD) Bij een grootscheepse verkeerscontrole op rijksweg A-58 heeft de politie van Etten-Leur gisteren 38 te snel rij dende Duitsers in de kraag gegre pen. Zij moesten de boete direct af rekenen. Een van hen die met 126 km per uur langs reed mocht het dagre cord van 186 gulden uit zijn porte monnee te voorschijn halen. Enkele bui Een enkele bui, ook af en toe zon. Mini mumtemperatuur van veertien gra den, middagtemperatuur omstreeks twintig graden. Matige noordwesten- De vooruitzichten van maandag tot en met donderdag: Af en toe zon en vrijwel overal droog. Weinig verandering in tempera- 16.39, onder 0.33 u Hoogwater in Katwijk 22.43 uur, laagwater om 5 17.57, onder 0.58 u Hoogwater in Katwijk om 11.30 ij laagwater om 6.51 en 19.28 uur. En don? Dan is het wachten op wat er in onze eigen regio allemaal staat te gebeuren op sportgebied. U leest er alles over in de Sportkrant van net Leidsch Dagblad. Die zal dit jaar verschijnen op 29 augustus mi.mii.T Mrnrra 'n Sportieve krant! Een woordvoerder van de Etten- Leurse politie: 'Wij merkten dat er onder de Nederlanders nogal wat frustraties bestonden. De Duitser die hier een snelheidsovertredig maakt, komt er toch goedkoop vanaf omdat hij er niets meer van hoort, wanneer hij eenmaal terug is in Duitsland. Vooral in deze vakan tieperiode wekt dit soort rechtson gelijkheid bij de Nederlandse auto mobilist de nodige wrevel op. Van daar deze actie'. Onder toezicht van een officier van justitie en een verkeersschout wachtten motoragenten de Duitse overtreders langs de rijksweg op. Een methode van werken die geen Benzinestation Roelofarendsveen doelwit overval (Van één onzer verslaggevers) ROELOFARENDSVEEN - Bij een overval op een benzine station van Texaco in Roelofa rendsveen is gisteravond 3000 tot 4000 gulden buit gemaakt. Een jongeman van ongeveer 25 jaar stormde het station binnen en greep de 59-jarige vrouwelij ke pompbediende vast. Daarop griste hij haar de geldtas van de schouder. De overvaller, die ongewa pend was, wist daarna met zijn buit te ontkomen. De pompbe diende sloeg alarm bij het poli tiebureau, vlak tegenover het benzinestation aan de Populie renstraat. De groepscommandant van Alkemade verzoekt getuigen van de overval zich te melden. SAN SALVADOR (AFP/UPI/Rtr.) - De vier Salvadoraanse guerrilla strijders die twee dagen lang 60 mensen in een bankgebouw in San Salvador in gijzeling hielden, heb ben zich gisteravond overgegeven. Wat er met de vier gijzelaars gaat gebeuren is nog onduidelijk. De overgave werd meegedeeld door kolonel Rinaldo Golcher, hoofd van de fiscale politie van El Salvador. Volgens hem hadden de vier besloten de gijzeling te beëin digen, omdat geen land bereid was hen asiel te verlenen. Het ministerie van buitenlandse zaken van El Salvador heeft con tact gezocht met Nicaragua, Frank rijk, Zweden en enkele andere lan den in Europa. Volgens een woord voerder was geen enkel land be reid de guerrillastrijders op te ne men, omdat zij bij hun actie een man hadden gedood. Ook Mexico weigerde zijn mede werking. Eerder dit jaar had Mexi co vier guerrillastrijders toegelaten die bij een overval op een super markt in San Salvador eveneens een aantal personen in gijzeling hadden genomen. Bij die gijzeling vielen geen doden. Volgens het Amerikaanse pers bureau UPI is Frankrijk echter wel degelijk bereid de vier gijzelaars Actrice Elly van Stekelenburg (83) overleden BREUKELEN (ANP) - Op 83-jari- ge leeftijd is gisteravond in haar woonplaats Breukelen de actrice Elly van Stekelenburg overleden. Zij was al enige maanden ziek. op te nemen. Het persbureau heeft dit vernomen van Julio Adolfo Rey Prendes, chef-staf van het bureau van de Salvadoraanse president Duarte. Een woordvoerder van de Franse ambassade in San Salvador wilde dit bericht bevestigen noch ontkennen. Na afloop van de gijze ling was Rey Prendes niet bereid uit te leggen wat er met het aanbod uit Parijs was gedaan. De guerrillastrijders waren don derdag de Banco Agricola Comer- cial in de voorstad Soyapango bin nengedrongen. Zij slaagden er niet Hoofdagent beschoten, dader gepakt ROTTERDAM (ANP) - Een 29-jari- ge hoofdagent van de Rotterdamse politie is vrijdagavond aan de Noorderkanaalweg door een onbe kende in de rug geschoten. De poli tie werd gealarmeerd door een sluiswachter, die op zijn beurt door een visser was gewaarschuwd dat er in de omgeving schoten hadden geklonken. Twee politiemannen stelden een onderzoek in, toen één van hen plotseling werd beschoten. De ge wonde agent is in het Bergweg-zie kenhuis opgenomen. In de loop van de avond arres teerde de politie de 50-jarige W. van L. in diens woning aan de Gor- delweg. De man heeft bekend aan de Noorderkanaalweg een keer of twintig in het wilde weg te hebben geschoten. Onder de vloer van het toilet in de woning vond de politie een karabijn en een revolver. ..- In de bloemveiling Flora in Rijnsburg is gisteren de laatste hand gelegd aan de praalwagens die vanaf moeilijkheden opleverde, aldus de vanmiddag 13.00 uur in het Rijnsburgse bloemencorso meerijden. De toch voert door Rijnsburg, Oegstgeest, Leiden en Noordwijk. (foto ANPJ politie. Rechter: 'Dit is een directe aanval op de rechtsorde' ALKMAAR (GPD/ANP) De Alk- maarse politierechter heeft giste ren een groep van zes jongeren in de leeftijd van 16 tot 21 jaar uit Hei- loo en Alkmaar gevangenisstraffen opgelegd variërend van twee we ken tot vier maanden voor hun aandeel in een grote vechtpartij met de politie van Heiloo. De jon geren hadden het politiebureau in Heiloo bestormd en waren de agenten te lijf gegaan. Aanleiding tot de bestorming was een verkeerscontrole. Toen een politieman een automobilist attent maakte op het feit dat de achterlichten van de auto het niet deden, kreeg hij een flink pak slaag. De automobilist en een inzit tende werden kort daarna gearres teerd. Een derde jongen wist te ontsnappen en haalde versterking. Bij het politiebureau aangeko men werd de voordeur openge- trapt en gingen de jongens de agenten te lijf, onder meer met een ketting en een riem. Aan het ge vecht kwam pas een eind toe de agenten een waarschuwingsschot losten. 'Wat een paar lummels als jullie gedaan hebben, is niet eens meer een schending maar een directe aanval op de rechtsorde. Dit gaat ver uit boven wat zich hier in deze zaal doorgaans afspeelt', zei de po litierechter tegen het zestal. Officier van justitie, mr F.J. Veenhoof viel uit in de richting van de raadslieden, die probeerden aan te tonen dat er alleen maar enkele tikjes waren uitgewisseld. Een pleidooi van een van de advocaten over een mogelijke dienstverlenen de straf werd door de politierech ter afgekapt. 'U mag daar wat mij betreft gerust uitgebreid over pra ten, maar ik pieker er niet over zelfs maar aan dienstverlening te denken. Hier moeten onvoorwaar delijke vrijheidsstraffen op vol gen', aldus de rechter. in het gebouw weer te verlaten, aangezien het vrij snel werd omsin geld door para's van de Salvado raanse luchtmacht. Tijdens een vuurgevecht werd een bankbewa- ker door de overvallers gedood. Over het aantal gijzelaars deden aanvankelijk verschillende lezin gen de ronde. De overvallers, die zeiden te behoren tot het FMLN, de overkoepelende guerrilla-orga nisatie in El Salvador, hielden het op ongeveer 100. En functionaris van het Rode Kruis die gisteren als bemiddelaar optrad, liet weten dat er tussen de 30 en 40 mensen ge vangen zaten. Tijdens de gijzeling hebben de guerrillastrijders tien gijzelaars vrijgelaten. Eén van hen verklaar de dat de vier gemaskerd waren met doeken waarop de letters 'FMLN' stonden. Waarnemers in de hoofdstad verbazen zich over het feit dat nog geen van de vijf bij het FMLN aangesloten guerrilla- groeperingen de verantwoordelijk heid voor de actie heeft opgeëist. Twintig auto's ingezet bij jacht op BMW (Van één verslaggevers) TER AAR - Twintig politieauto's geassisteerd door een helikopter hebben gistermiddag een specta culaire maar vergeefse jacht door de Bollen- en Rijnstreek gemaakt op een BMW met vier inzittenden die bij een verkeerscontrole in Ter Aar een stopteken had genegeerd. Tijdens de achtervolging kwam het in Leimuiden tot een aanrij ding tussen een politiewagen en de BMW, die daarop echter wist te ontkomen. De BMW was opgevallen tijdens een verkeerscontrole in Ter Aar. Daar gaf de bestuurder vol gas, na dat een wachtmeester gesom meerd had te stoppen. De poütie, die inmiddels heeft nagetrokken dat het kenteken van de BMW niet klopt, zet het onderzoek voort. dat die gerenoveerde etage al weg was. Had ik die krant nou maar als éérste gezien. Zorg dat je altijd vooraan staat. Neem zélf een abonnement. Ja. ik wil uw krant: een kwartaal (f 63,10). Ik krijg de krant eerst 2 weken gratis. 4 weken voor 10.-. Naam Adres U kunt deze bon opsturen naar het Leidsch Dagblad, Antwoordnr. 10050, 2300 VB Leiden Bellen kan ook, teL 071-144941 LEIDSCH DAGBLAD

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1984 | | pagina 1