c Nederland 1 Radio Radio - tv Zaterdag NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden RVU 15.30 Op jezelf. (3) KRO 16.00 Afscheidsconcert "Doe Maar", rechtstreekse uitzending vanuit de Maaspoort in Den Bosch waar de groep "Doe Maar" voor het laatst optreedt m.m.v. ex-Doe Maar leden en andere collega-muzikanten FEDUCO 17.25 Medelanders Nederlanders: Sila, ora mi.... buta mi..., programma voor Turken FEDUCO-TELEAC 17.55 Taal, tekens en regels, cursus Nederlands, herh. afl. 23: De geschiedenis van onze taal FEDUCO-TELEAC 18.05 Het kantongerecht, herh. afl. 4 Strafzaken TELEAC 18.25 Let's Swing, les 3 TROS 18.55 Donald Duck en de Beren, tekenfilm 19.03 The A-Team, Amerikaanse serie. Afl.: Puur vergif. Het A-Team komt ditmaal een oude makker uit Vietnam te hulp. Deze is tegen- NOS 20.00 Journaal TROS 20.28 De Showbizzquiz, showprogramma gepre senteerd door Ron Brandsteder. Met als gas ten vanavond: Kamahl en Roger Daltry 21.55 Falcon Crest, Amerikaanse tv-serie. Afl.: Wat is er met Maggie? Michael brengt eindelijk uitsluitsel van Maggie's medische tests. Me lissa's miskraan drukt zwaar op het geweten van Linda 22.45 TROS Aktua-Sport NOS 23.30 Journaal 23.35 Nieuws voor doven en slechthorenden NOS 13.00 Nieuws voor doven c i slechthorenden NOS 18.15 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.20 Paspoort voor Marokkanen 18.30 Sesamstraat 18.45 Toeristische tips 19.00 Journaal KRO 19.12 De Frank Kramer Show, spelprogramma waarin Frank Kramer verschillende bekende Nederlanders ontvangt 21.30 Het leven van Jezus van Nazareth, vierdelige filmcyclus van Franco Zeffirelli. Afl. 2. Met: Robert Powell, Olivia Hussey, Yorgo Voya- gis, e.a. 22.05 Van op een afstand, overweging 22.16 Algemene Loterij Nederland NOS 22.30 Journaal 22.45 Studio Sport KRO 23.15 Extra Editie, Amerikaanse speelfilm van Bil ly Wilder. Met in de hoofdrollen Walter Mat- thau en Jack Lemmon. De terechtstelling van een ter dood veroordeelde wordt op de voet gevolgd door journalisten van tegen el kaar concurrerende dagbladen. Als de gevan gene dan ontsnapt, breekt de hel los Bejgië/Frans 1 14.30 Encyclopedie (1) (herh.) 15.00 Technisch en wetenschappe lijk Engels (herh.) 15.30 Leven met je ademhaling (herh.) 16.00 Pak ons als je kan (Catch us if you can), Engelse muzikale speelfilm uit 1965 met De Dave Clark Five en Barbara Ferris. Een fotomodel Dinah wil weg uit het showwereldje naar een droomeiland. Ze overtuigt vijf jongelui, die een filmmaatschap pij hebben, haar te vergezellen 17.55 Journaal 18.00 Tik Tak, tekenfilmserie voor de allerkleinsten (herh.) 18.05 Merlina. Vlaamse detective- reeks voor de jeugd. Afl. 27: De "Tante Roosje" 18.30 De verborgen vallei (Secret valley), Australische jeugdserie. Met: Michael McGlinchey, TC. Brown, Akai Slater e.a. Afi. 10: Het geheim van Jeff 18.55 Juke Box, popmuziek 19.05 Boeketje Vlaanderen, weke lijks magazine met tips voor toe risme in eigen land. Vandaag: Monografie - Borgloon en het Zuidlimburgse fruit; Ons land is nog altijd leuk en Agenda van de toerischtische activiteten in Vlaanderen. Presentatie: Gerty Christoffels, Elvire Deprez, Frie da Montfort en Luc van de Put 19.35 Lotto-trekking, Belgische paardekoersen, mededelingen en programma-overzicht 19.45 Journaal 20.10 Kunst-Zaken 20.15 Hotel Americain. Showpro gramma vol afwisseling recht streeks vanuit Hotel Americain met o.m. Benny Nijman en Greetje Kauffeld 21.05 Terloops. Nieuws in de mar- 21.50 Weekendfilm: Een vrouw uit Kentucky (Kentucky Woman), Amerikaanse tv-film van Walter Doniger. Maggie Telford wil aan de kost komen als mijnwerker. Een hele opgave omdat men in het noordoosten van Kentucky' nogal wat vooroordelen heeft te gen het begrip "werkende vrouw". Veel van de scènes uit de film zijn gebaseerd op de so ciale werkelijkheid van thans. Met Cheryl Ladd, Ned Beaty, Tess Harper en Philip Levien 23.20 Sport op zaterdag 23.35 Journaal en Coda: "Olivier Cromwell The Ash Groove" van Benjamin Britten, door Syl via Traey (piano) en Guy De Mey (tenor) 12.00 Les meilleures recettes de Wallonië, culinair programma. Afl. 1: La calimaflee. 2. Le gateau de chou a la viande 12.30 Capital Nature, informatie over tuinaanleg en tuinonder houd 13.00 Interwallonie: Ciao Amici, magazine voor Italianen in Bel gië 14.30 La pensee et les hommes, ge sprek met de socioloog Claude Javeau rond het thema dood (herh.) 15.00 Theatre Wallon: Habotte, blijspel in Waals dialect, van Theo Nulens. gespeeld door de toneelgroep van het Trocadero van Luik. Regie: Freddy Charles 16.50 Onbekend 17.05 Les lavandes et le reseda, Frans filmdrieluik. Afl. 1 Met in de hoofdrollen Georges Claisse, 18.55 Mamemo, gevarieerd kinder programma. Afl. 22: La nuit c'est pas comme le jour 19.00 Teletourisme, toeristisch magazine 19.20 Lotto 19.30 Journaal 20.00 Le jardin extraordinaire, na tuurfilmserie. Afl.: Rendez-vour avec le blaireau 20.40 Sabrina, Amerikaanse speel film uit 1954 van Billy Wilder. Met in de hoofdrollen: Humph rey Bogart, Audrey Hepburn en William Holden. 22.25 Cineclip, twee-maandelijks magazine voor liefhebbers van video, film en muziek. Thema: Walt Disney tekenfilm en video clips 23.20 Journaal, sport en lotto TV 5 19.00 La bonne étoile, amuse mentsprogramma met Sacha Distel, Vicky Leandros en de Star Sisters. 20.00 URSS: le jour d'avant, docu mentaire over aspecten van de huidige sovjet-maatschappij. 21.00 Conccrtissimo, Pianist Ber nard Lemmens speelt romanti sche werken van Liszt en Scria- bine. 12.55 Persoverzicht 13.00 Heute 13.15 Programma-weekoverzicht 13.45 Der Göttliche König, verha len van het volk van de Schilluk, een film van Ivo B. Micheli 14.30 Sesamstraat 15.00 Qualverwandtschaften, tv- spel van Bernd Schroder. Regie: Ulrich Heising. Met o.a.: Hans Christian Blech, Bernd Tauber, Isle Künkele en Günther Mack. Stefan heeft problemen met zijn huwelijk. Hij aanvaardt het aan bod van zijn moeder en trekt sa men met zijn zoon bij zijn ouders 16.30 Buddenbrooks. Een film in 11 delen naar de roman van Tho mas Mann. Met: o.a. Martin Ben- rath, Ruth Leuwerik, Reinhild Solf, Volkert Kraftig en Gert Böckmann. Bendix Grünlich, koopman uit Hamburg, duikt op bij de Buddenbrooks en begint dochter Toni het hof te maken 17.30 Hier und Heute unterwegs 17.55 WWF 19.00 Markt 19.25 Büro, Büro. Afl.: Betrieb- sprüfung 18.00 Tagesschau 18.05 Die Sportschau, met o.a Voetbal Bundesliga 20.00 Tagesschau 20.15 Die spanische Fliege. Klucht van Franz Arnold en Ernst Bach. Met o.a.: Ekkehard Fritsch, Inge Wolffberg en Danielle Streitzel. Een rijke fabrieksdirekteur ver bergt al sinds jaren een geheim: ooit had hij een relatie met een danseres, genaamd de Spaanse Vlieg, waaruit een kind werd ge boren. Hij betaalt al jaren een toelage voor deze buitenechtelij ke telg, maar is echter niet de enige in de stad 21.50 Ziehung der Lottozahlen. Aansl.. Tagesschau en Das Wordt zum Sonntag. Ds. J. Bours uit Münster 22.10 Die haarstgraubende Reise in einem verrückten Bus (The Big Bus). Amerikanse parodie op de z.g. rampenfilms uit 1976, met o.a.: Joseph Bologna, Harold Gould en Stockard Channing. Regie: James Frawley. De 36 me ter lange bus Cyclops, door atoomenergie aangedreven, en voorzien van pianobar, zwembad en bowlingbaan, vertrekt met passagiers voor een eerste spec taculaire nonstop busreis New York-Denver 23.35 Die Herren Ballerinen las sen bitten. Een opname van de Amerikaanse travestie-ballet groep Les Ballets Trockadero de Monta Carlo in het Olympia te Parijs 0.35 Tagesschau Front Page Regisseur Billy Wilder liet een jaar of tien geleden The Front Page nog eens op- en doordraven. Dat bejaarde raspaardje werd in 1928 gefokt door succesvol schrijver spaar Ben Hecht en Charles Ma- cArthur, die zelf de met vinnige spot en intens leedvermaak ten tonele gevoerde krantenwereld resoluut de rug toe hadden ge keerd. En het bleef zó lenig en gespierd, dat ook zaterdagavond, bij de uitzending door de KRO - geschater gegarandeerd is. Het stuk was destijds op Broadway direct een enorme hit en hield na de première bijna een jaar lang de voetlichten brandend. In 1931 werd het voor de eerste keer verfilmd, waarbij Lewis Milesto ne het sociale element niet onder de bioscoopfauteuils weggemof feld schijnt te hebben. In de tweede filmversie (Howard Hawks' His Girl Friday uit 1940) was starreporter Hildy Johnson een vrouw geworden Rosalind Russel in de clinch met Cary Grant als hoofdreacteur Walter Bums - en de vonken spatten er af. Met het koppel Wilder I. A. L. Dia mond, die altijd samen scena rio's schreven, zijn we weer terug in de mannenwereld én in de tijd: het nummer van de Chicago Examiner, waarin de voltrekking van een doodvonnis wordt aan gekondigd, draagt de datum 6 ju ni 1929. Op de binnenplaats van het gerechtsgebouw wordt het valluik al beproefd voor een ver kouden anarchistje, dat door een ongelukkig toeval een politie man doodschoot en daarmee al even ongewild do burgemeester in de (verkiezings)kaart speelde. En in de perskamer doden de even cynische als slonzige stadsverslaggevers de tijd met drank, pokerspel en sick jokes. Wilder schakelt dan bedreven door naar de eerste van een lange reeks scrimmages tussen hoofd redacteur Burns (Walter Matthau steelt de show met zijn onweer staanbare nonchalance en zijn gewetenloosheid) en starreporter Hildy (Jack Lemmon, leuk als al tijd). Uitgerekend op het mo ment dat de Examiner met een dot van een terechtstellingspri meur de concurrentie tot vertwij feling kan brengen, daagt Hildy, in dandy-uitvoering nog wel, op om zijn baas te laten weten dat deze het verder maar moet uit zoeken. Hij heeft zijn droom vrouw gevonden en maakt zich op met haar naar Philadelphia af te reizen om er te trouwen en zich in het reclamewezen te stor ten. Waarop Burns, die geen me thode te min vindt om zijn doe len te bereiken, onmiddellijk ac tie neemt teneinde de vermale dijde verloving te torpederen. Een journalist hoort tenslotte ZATERDAG 14 APRIL 1984 (net als hij zeil) met de krant ge trouwd te zijn. En als er zonodig dan toch een ring om de vinger moet, blijft de krant de bevoor rechte maitresse en mag nooit in de steek worden gelaten. (Neder land 2 23.15 uur). Doe Maar De fans, die vergeefs hebben ge probeerd een kaartje te be machtigen voor de afscheids concerten van Doe Maar in Den Bosch, kunnen opgelucht adem halen: De KRO zal het grootste deel van het middag concert rechtstreeks uitzen den. De anderhalfuur durende televisie-uitzending begint za terdagmiddag om 16.00 uur. De KRO zal ook bij het gedeelte van het afscheidsconcert vóór 16.00 uur en bij het avondcon cert opnamen maken, die op een nog nader te bepalen da tum worden uitgezonden. (Ne derland 1, 16.00 uur). Marathon 'n een extra uitzending van Stu dio Sport (Nederland 2, 15.25 tot 18.15 uur) een rechtstreeks verslag van de Marathon van Rotterdam. Verslaggever bij cjezê internationaal sterk be zette loop is Theo Reitsma. Showbizzquiz lüquii, uicut inao uil i i op het scherm brengt, zal Ron Brandsteder een groot aantal artiesten ontvangen: ex- Who zanger Roger Daltrey, Ka mahl, The Guys 'n Dolls, Cata- rina Valente, Scott Fitzgerald, Dianne Marchal, Sandra Ree nter en Audrey Landers (Afton uit 'Dallas). (TROS, Nederland 1, 20.28 uur). Radio-toegeiicht In de RVU-serie 'Allemaal poli tiek' wordt vanmiddag het be grip 'ideologie' duidelijk ge maakt. Dat gebeurt aan de hand van een discussie tussen een kraker, een huurder en een huiseigenaar. Om 15.10 uur op Hilversum II. Duitsland 2 12.15 Nachbarn in Europa, infor matie en amusement voor bui tenlanders en Duitsers 14.30 Heute 14.32 Tao Tao. Dierenverhalen uit alle delen van de wereld, teken filmserie 14.55 Urlaub nach Mass, vakantie- tips van Joachim Jomeyer 15.45 Auf einem langen Weg. Tv- serie naar de gelijknamige ro man van Gundrun Pausewang. Afl. 3: Was die Adameks auf dem letzten Teil ihrer Flucht erleben. Met: Nils Viktor Sorge, Mark Heine, e.a. Regie: Helmut Chris tian Görlitz 16.15 The Queen Special, een rock formatie en hun wereldhits 17.05 Enorm in Form. Afl. 15 17.24 Der grosse Preis. Bekendma king van de winnaar van de week 17.25 Heute 17.30 Landerspiegel, informatie en meningen m.b.t. thema's van de ze tijd 18.20 Helga und die Nordlichter, tv-serie. Afl.: Heisse Ware für Kenner. Dochter Helga krijgt een idee om de omzet van de boekhandel waarin zij werkt te vergroten. Met: Helga Fedder- sen, Evelyn Hamann, Gerda Gmelin. Regie: Marcus Scholz 18.58 Programma-overzicht 19.00 Heute 19.30 Der Mann, der keine Autos möchte, komische serie van Die ter Wedel. Afl. 6: Puur natuur. Met in de hoofdrollen: Ralf Schermuly, Jörg Pleva, Elisa beth Volkmann 20.15 Wetten, dass....? spelpro gramma van en met Frank Elst- ner. Met als kandidaten: Peter Alexander (Duitse Olympische equippe) en Michel Piccoli 22.00 Heute 22.05 Das aktuelle Sport-Studio, reportages, interviews en lotto getallen 23.20 Das elfte Opfer (The llth victim), Amerikaanse speelfilm uit 1979. Met in de hoofdrollen: Bess Amstrong, Max Gail, Ha rold Gould e.a. Regie: Jonathan Kaplan. Een televisie-omroep- ster gaat op zoek naar de moor denaar van haar zusje. 0.55 Heute 21.30 Kunst ist so gut wie Reli gion. De Cypriotische pianist Katsaris speelt pianomuziek van Liszt en Schumann 22.35 Das Madchen vom Minneso ta Strip (Off the Minnesota Strip), Amerikaanse speelfilm uit 1980. Met in de hoofdrollen: Hal Holbrook, Michael Learned, Mare Winningham e.a. Regie: La- mont Johnson. (Originele versie met Duitse ondertiteling). Het meisje Michelle wordt door haar ouders geslagen en mishandeld. Op een dag loopt zij weg van huis en vlucht naar New York waar zij gaat werken als prostitué 0.50 Laatste nieuws met: Mark Kingston, Donald Gee, Andrew Rigby. e.a. 22.55 Match of the day 23.45 Late Film: Quatermass and the Pit (Five Million Years to Earth), Engelse speelfilm uit 1968. Met: James Donald, Barba ra Shelly, Andrew Keir, Julian Glover e.a. Regie: Roy Ward Ba ker. Een film over de bemanning van een buitenaards ruimteschip in het moderne Londen 1.25 Weerbericht BBC 2 16.30 Telekolleg I: Duits, les 54 (herh.) 17.00 Gezondheidsleer, les 2 (herh.) 17.30 Grafische druktechnieken, tv-cursus. Afl. 4: Lithografie 18.00 Songs alive: Greensleeves herh. 18.15 Pauk mit: Latein (12) 18.30 Die Michael Braun Talk show live 19.00 Aktuelle Stunde, met Sport im Westen 20.00 Tagesschau 20.15 Frauen-Fragen: China mit meinen Augen. Reportage van de cineaste Dagmar Walser, die twee maanden lang door de Volksrepubliek China heeft ge reisd 21.00 Gott und die Welt: Der Rabbi Jesus. Seder-Feier und leztes Abendmahl, reportage BBC 1 13.12 Weerbericht 13.15 Grandstand, sportmagazine, met nieuwsoverzicht, paarde- sport, badminton en zwemmen 18.05 Anything goes, amusements programma 18.45 Journaal, weerbericht 18.55 Sport 19.00 Some mothers do 'ave 'em 19.30 The Laughter Show, show- programma 20.05 The action film: The Sou thern Star, Engels-Frans-Ameri- kaanse speelfilm uit 1969. Met George Segal, Ursula Andress, Orson Welles, e.a. Regie: Sidney hayers. Luchtige komedie over de jacht op een zeer grote dia mant 22.05 Driving ambition, tv-serie. 17.10 Saturday Cinema: (ZW) The Southerner, Amerikaanse speel film uit 1945. Met: Zachary Scott, Betty Field, Beulah Bondi, e.a. Regie: Jean Renoir. Film over een familie die elke tegenslag verdraagt om maar te kunnen le ven van een stuk boerenland 18.40 Badminton Horse Trials 19.35 Open University 20.15 Journaal, sport en weerbe richt 21.00 Masterclass: Paul Tortelier, cello - Variaties op een rococo- thema, op. 33, Tchaikovsky 21.45 Rugby special 22.20 Europese kampioenschap pen badminton 22.50 Journaal en weerbericht 22.55 Le Trou, Franse speelfilm uit 1960 van Jacques Becker. Met in de hoofdrollen: Michel Constan ts, Jean Keruady en Philippe Leroy. Een stel gevangenen in dezelfde cel bereiden een ont snapping voor ZATERDAG HILVERSUM 1 Na 18 uur VARA: 18.30 De Vereniging. NOS 20.30 Langs de lijn. sport en mui 22.02 Nordring Rendez-vous. 23.02 Met het oog op morgen. AVRO: 0.02 De ware aard. 2.02 Jazz at night. 4.02 Robin Albers HILVERSUM 2 Na 18 uur 18.00 Nws. 18.10 AVRO's Radio- journ. P.P: 18.20 Uitzending van de RPF. OVERHEIDSVOORLICH TING: 18.30 Wetenschap. AVRO 18.40 Richting. 18.50 Jazz Spectrum. EO: 19.45 Sangh en spel. 20.00 Nws. 20.03 Zaterdagavondmagaz. 20.30 EO-Metterdaad. 20.45 Laat ons de rustdag wijden. 21.26 EO-Metter daad. TELEAC: 21.30 Let's swing, les 3. 22.00 Programmeren met Pas cal, herh. les 18. EO: 22.30 Nws. 22.40 Reflector. 23.00 Deze week. 23.20 Orgelbespeling. 23.50 Tenslot te. 23.55 Nws. HILVERSUM 3 Na 18 uur NOS: 18.04 De Avondspits. NCRV: 19.02 Koploper, (ca. 19.30 De Kop- krant). 20.03 Elpee-pop. 22.02 Coun try Style. 23.02 Late date. HILVERSUM 4 Na 18 uur KRO: 20.00 Willem Fredenk Bon, 1940-1983, muzikaal portret (4). 21.15 Complement, deel 26. 21.50 Poezie. 22.00 Laudate. 22.50 Ter overweging ZONDAG 15 APRIL HILVERSUM 1 Ieder heel uur nws. VARA: 7.02 Vroege vogels. (7.02 Radio Sterre- bos. 8.05 Natuur en milieu). KRO: 10.02 Eucharistieviering. 11.02 'n zondags pak... voor alledag. 12.02 De Huts. (NOS: Wielrennen Tussen 13.15 en 14.00 uur kan het progr. on derbroken worden voor flitsen van Luik-Bastenaken-Luik). AVRO: 13.05 AVRO-Magazine. 13.40 Tref punt. NOS 14.02 Langs de lijn, sport en muziek. 17.55 Meded. TROS: Na 18.00 uur: 18.05 Inkijk met Inbar. NCRV: 19.02 NCRV-Zondagavond In beweging. 19.15 Zondagavondmuziek. 19.45 Golgotha, Gods diepste Woord. VPRO: 20.03 Een hemel op aarde. 22.02 Welingelichte Kringen. NOS: 23.02 Met het oog op morgen. TROS: 0.02 De Nachtwacht. 4.02 Krieken met Adje Hilversum 2 NCRV: 8.00 Nws. 8.10 NCRV-Zon- dagmorgen: Passsie-muziek bij het Evangelie van Marcus van Hans Boelee (deel 2). 8.45 Barok op zon dag. 9.05 Bijbeloverdenking. NOS: 9.25 Waterst. KRO: 9.30 Kroost. 10.00 Nws. IKON: 10.02 Het verdriet van Job (4). 10.12 Kerkdienst. 10.55 Wilde Ganzen. 11.00 De andere we reld van zondagmorgen... NOS: 12.00 Tambu. 12.30 Suara Maluku. 13.00 Nws. 13.10 Zorg en hoop. 13 55 Progr. voor buitenl. werknemers. ZENDTIJD VOOR KERKEN: 17 00 Kerkdienst. IKON: 17.58 Wilde Ganzen. Na 18.00 uur: 18.00 Nws. 18.10 Brood Spelen 18.40 Liturgie kerkmuz. NOS: 19.10 Hobbyscoop. AVRO: 19.45 Spel met poezie. 20.00 Nws. 20.03 AVRO-Magazine Buitenland. 20.25 Europa plus en min. 20.45 Vlag met blauwe wimpel. 21.20 Mensen, men sen. RVU: 21.40 De doorbraak. FE DUCO: 22.00 Leerwijzer, afl.23. AVRO: 22.30 Nws. 22.40 Trefpunt. 23.00 Klassiek met Caroline. 23.55 HILVERSUM 3 Ieder heel uur nws. AVRO: 8.02 Ko de Boswachtershow. 8.30 AVRO's Sportpanorama Junior. 9.02 Juist op zondag. VARA 10 02 Het zon dagse gezicht van de VARA op drie. 11.02 Dubbellisjes TROS 12.02 De Europarade. VPRO: 14.02 Spleen - een hemel op aarde NOS: 17.30 Boptheina's en swingsessions. Na 18.(Ml uur: 18.02 De Nationale Hitparade met de titeltekst 20.03 Radio Thuisland. 21.02 NOS-Jazz. (21.02 Jazzgeschie denis. 21.30 Internationaal Jazz Fes tival Amsterdam 1983). KRO 22.02 Caribia 23.02 Rockdreams TROS: 8.00 Nws. 8.05 Er staat een orgel in Hilversum. 8.30 Kamer- conc. 9.25 Concertagenda. 9.30 Cas cade. AVRO: 10.30 Concerto Matti- nale. 12.00 Kamermuz. van Beetho ven en Clementi. 13.00 Nws. 13.05 Notre Dame. The Early Music Con sort of London: Muz van Leoninus Johannes-Passion. Leden van het Conc.gebouworkest, met solisten. (In de pauze ca. 14.00 Voordr.). ca. 16.30 Pianorecital. Na 18.00 uur: TROS: 20.00 Specialiteiten a la car te. 22.00 Koren en korpsen. 22.30 Guitariteiten MAANDAG 16 APRIL HILVERSUM 1 Voor 18 uur Ieder heel uur nieuws. TROS: 7 02 Aktua. 7.05 De havermoutshow. (8.06 Aktua.). 9.03 Aktua. 9.06 Conti nu muziek. (10.03 Aktua.) 11.03 Ak tua. 11.06 Op volle toeren. 12.03 Ak tua. 12.06 Domburg te gast by Her man Emmink. 13 06 Aktua. 13.15 Raad een lied of niet 14.03 Ak tua. 14.06 Gerard de Vries draait op verzoek. (15.03 Aktua.) 16.02 Aktua. 1605 Maandagmiddagmagazine. (16.05 Een duit in de zak. 17.02 Ak tua. 17.05 Piekuur. 17.55 Meded. (NOS) HILVERSUM 2 Voor 18 uur NCRV. 7.00 Nws. 7.10 Het levende Woord. 7.20 De NCRV deze week. 7.30 Nws. 7.35 Hier en Nu. (ca. 7.57 Weerman Hans de Jong. 8.00 Nws.). 8.30 Nws. 8.33 Te Deum Laudamus. 8.59 Moment. NOS: 9.05 NOS-Spor- tief. 9.24 Waterstanden. 9.30 Nws. NCRV: 9.33 Een ingrijpende erva ring. (10.30 Nws.). 11.00 De wereld zingt Gods lof. (11.30 Nws.) 12.00 Boer en tuinder. OVERHEIDS- VOORL.: 12.16 Bizascoop. NOS: 12.26 Meded. voor land- en tuinb. 12.30 Nws. NCRV: 12.36 Hier en Nu. (12.55 Kunst- en Vliegwerk. 13.00 Nws. 13.10 Buitenl. commentaar van Herman Amelink). 13.30 Nws. 13.33 Kerk Vandaag. 14.00 Steen en Brons. 14.30 Nws. RVU: 14.33 We hadden het ons anders voorgesteld VOO: 14.53 Progr.-overzicht. 15.00 Nws. 15.03 Veronica Nws.radio (16.00 en 17.00 Nws) HILVERSUM 3 Voor 18 uur Ieder heel uur nws. AVRO 7.02 De Nummerplaat. (7.30 en 8.30 AVRO's Radiojourn.). 9.03 Hollands Glorie. (9.30 AVRO's Radiojourn 11.03 'n Nieuw Geluid. (11.30 AVRO s Ra diojourn.) 12.03 Arbeidsvitaminen. (13.30 AVRO's Radiojourn.) 13 56 Per Saldo. 14.03 Het Steenen Tijd perk. 15.03 Muziek met Meta. (15.30 AVRO's Radiojourn.) 16.03 Toppop Disco Show. (17.30 AVRO's Radio journ.) 17.56 Per Saldo HILVERSUM 4 Voor 18 uur KRO: 7.00 Nws. 7.02 Aubade. (8.00 Nws. 8.05 Pianosonate van Beetho ven). 8.50 Aan woorden voorbij... 9.00 Kamermuz. van Haydn. 10.15 Requim per la morte di Vincenzo Bellini van Donizetti. 11.40 Pianore cital. 12.15 Op kleine schaal. 13.00 Nws. 13.05 Van hoog naar laag en omgekeerd. 14.00 Kullage van alle daags en zeldzaam. VARA: 15.00 De kamermuz. van Schoenberg (4). 16.20 Muz van Dvorak

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1984 | | pagina 34