■IamlmAmMImiJIIll IdNkm "chef de partie" passen uw ambities in de plannen van samsom data systemen? PER personeelI SO "eel offsetdrukker offsetdrukkerij DE LEEUWb.v. s soneel persone A) Mercedes-Benz le MONTEUR PERSONENAUTO'S fotozetter m/v ERVAREN TYPISTE/ ADM. MEDEWERKSTER (m/v) ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN administrateur m/v secretaresse DE RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN vraagt t.b.v: medewerker van het secretariaat (m/v) analist (m/v) 2 OPROEPBARE PARTTIMERS (lil) HALFORDS B.V. Restaurant Elckerlyc Verheij Horeca b.v ORCO/V1 BV SPD'er (M/V) X commercieel medewerker verkoop binnendienst m/v computerservices V PERSONEEL^^ #1 personeel pERsofta personeel B.V. L.I.A.M. is één van degrotere automobielbedrijven in de regio, gespecialiseerd in verkoop, onderhoud en repara tie aan MERCEDES-BENZ personen- en bedrijfswagens en Aj-FA ROMEO personenwagens. Voor onze personenwagenwerkplaats te Alphen a/d Rijn zoeken wij gegadigden voor de functie van Wij denken hierbij aan iemand tot maximaal 35 jaar oud, die beschikt over een behoorlijke dosis ervaring en zich specialist kan noemen op het gebied van moderne motor tune-up. Kennis van en ervaring met diesel- en benzine- injectiemotoren strekt tot aanbeveling. Ook afstelling en controle aan een automatische versnel lingsbak is hem niet vreemd. L.I.A.M. is een stabiel bedrijf met goede vooruitzichten. Er heerst een prettige werksfeer en er zijn goede secun daire arbeidsvoorwaarden. Nadere informatie krijgt u van onze werkplaatschef, de heer J. v.d. Berg, tel. 01720-75155, met wie u tevens een afspraak kunt maken voor een gesprek. Sollicitaties bij voorkeur schriftelijk aan: B.V. L.I.A.M., Postbus 25, 2300 AA LEIDEN. DRUKKERIJ ALBÉDON/KLOP BV is een dynamisch en modern offset- bedrijf met ca. 30 medewerkers dat zich toelegt op kwaliteitswerk. Wij vragen met spoed voor ons MCS-zetsysteem een Onze gedachten gaan uit naar een direkt inzetbare vakman/vrouw van 20-30 jaar voor plat, tabellen, formulieren en complete pagina's. Wij bieden een prima salaris, een geheel zelfstandige functie, reiskostenvergoeding of dienstvervoer. Sollicitaties aan de directie van Albédon/Klop bv, Blekerstraat 1, postbus 511, 2220 AM Katwijk zh WEGENS UITBREIDING VAN ONZE AKTIVITEITEN ZOEKEN WIJ EEN die, na een korte inwerkperiode, zelfstandig onze HEIDELBERGER GTO kan bedienen. Leeftijd tussen de 18 en 22 jaar. Wij bieden een prettige werksfeer, goede beloning en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Rijnsburgerweg 100 Postbus 27 - 2230 AA Rijnsburg - tel. 01718-29301 DE BAAK geeft in een eigen conferentiegebouw, zoekt voor de voor het verrichten van de volgende werkzaamheden: Het opmaken van fakturen voor de gehouden leergangen Het boeken van voorgecodeerde stukken op de computer Het assisteren bij diverse administratieve werkzaamheden Het bijhouden van de voorraadadministraties met de computer Deze taken kunnen slechts goed worden vervuld als men een HAVO, MEAO of MAVO diploma heeft en in het bezit is van een type-diploma. Enige administratieve ervaring in de praktijk is gewenst. Leeftijd 19 t/m 23 jaar. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd van de financiële administratie, Stich ting De Baak, Koningin Astridboulevard 23, 2202 BJ Noordwijk. NOTARIS MR. J. KARSTENS TE LEIDEN VRAAGT: De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het ver vaardigen van akten, concepten, kontrakten en het ver zorgen van correspondentie en bijkomende administra tieve werkzaamheden. Voor deze funktie wordt verlangd: de nodige ervaring (zo mogelijk in de notariële praktijk), vermogen om met an deren samen te werken, bekendheid met moderne tekst- verwerkende apparatuur en een opleiding op HAVO-ni- veau. Schriftelijke sollicitaties worden gaarne tegemoet gezien op het kantooradres: Plantsoen 25 2311 KG Leiden. Apotheek Ten behoeve van het beheer van de centrale ziekenhuisafdeling Apotheek zoeken wij een vac.nr. 080.R.12.15.LD Het werkterrein omvat o.a.: - het beoordelen van aanvragen m.b.t. de aanschaf van geneesmiddelen en grondstoffen; - de inkoopadministratie en factuur controle; - het leveren van declaratiegegevens voor de ziekenhuisadministratie; - de administratieve verwerking en in terpretatie van omzetgegevens, als mede verzorging van overzichten t.b.v. verslaglegging, beleidsvoering en budgettering; - deelname aan en het leveren van een inbreng m.b.t. automatiseringsaan gelegenheden; - de personele administratie; - de administratie m.b.t. inventaris en gebouwen, verplichtingen en verbruik; - opstellen van begrotingen en krediet- beheer; - het waarnemen van de inkoper apotheek bij afwezigheid. De farmaceutische inbreng m.b.t. de in koop en administratie wordt verzorgd door een goed ingewerkte apothekers assistente. Functie-eisen: - een voltooide opleiding M.B.A.; - enige jaren ervaring in een zelfstan dige administratief-commerciële functie; - ervaring met automatiseringsaan gelegenheden; - goede contactuele eigenschappen. Salaris: max. 3274 bruto per maand. Informatie: nadere inlichtingen worden gaarne aan verstrekt door de heer Dr. P. Vermeij, hoofd van de apotheek (071-262790). Reacties uiterlijk 14 dagen na ver schijningsdatum van deze advertentie. Polikliniek Gastro-Enterologie Ten behoeve van het secretariaat van deze afdeling wordt tot het betrekken van de nieuwe polikliniek (medio 1985) gevraagd een voor 20 uur per week vac.nr. 341.A.10.15.LD Taak: o.a. werkzaamheden t.b.v. de af delingsbibliotheek - post halen en sorteren; - agenda's bijhouden en het verrichten van typewerkzaamheden; - archivering. Vereist: MAVO en typen. Salaris: max. 1167 bruto per maand. Informatie: nadere inlichtingen worden gaarne aan u verstrekt door de manager van de afdeling, de heer A.A. Vos (071 - 2634 38). Reacties tot uiterlijk 14 dagen na ver schijningsdatum van deze advertentie. Bij indiensttreding wordt iedereen direct opge nomen in het Algemeen Burgerlijk Pensioen fonds. Vakantietoelage 7,5%. U kunt solliciteren door een brief te zenden aan het hoofd van de dienst personeelszaken AZL. Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden. Graag op de brief het vacaturenummer vermelden. Academisch ziekenhuis leiden Universiteitsbibliotheek vacaturenummer: 4-075/1158 Het secretariaat is de afdeling van de Bibliotheek waar de verzorging van de post- en archiefzaken, de verwerking van de correspondentie en de administratie van de personeelszaken voor de gehele bibliotheek plaatsvindt. Daarnaast fungeert de afdeling als directiesecretariaat. Het hoofd van het secretariaat wordt bijgestaan door één medewerk(st)er. Taak: - Het typen van brieven en nota's (in het Nederlands en de drie moderne talen); - het gereed maken van vergaderstukken; - het bijhouden van het archief; - verzorging van de verlof- en ziekte-administratie; - het bijhouden van agenda's van de bibliothecaris en onderbibliothecarissen; - het ontvangen van bezoekers. Vereist: - HAVO/VWO-niveau; - goede typevaardigheid; - ervaring in een soortgelijk functie; - verantwoordelijk heidsgevoel en accuratesse; - het vermogen om zelfstandig te kunnen werken. Salaris maximaal 2691,— bruto per maand. Vakgroep Vrouwenziekten, Verloskunde en Voortplanting van de Faculteit Geneeskunde vacaturenummer: 4-099/1158 Taak: - Medewerking aan project afd. Gynaecologie; - opzetten nieuwe bepalingen per immuno-assay. Vereist: - HBO-A niveau; - kennnis en praktische ervaring met immuno-assays (radio-enzyme-immuno assays etc.). De aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor ten hoogste 6 maanden zonder vooruitzicht op een vast dienstverband. Salaris maximaal 2691,bruto per maand. Inlichtingen worden verstrekt door Dr. R. M. Lequin, biochemicus, tel. 071-262897. De Rijksuniversiteit te Lelden wil meer vrouwen In dienst nemen, teneinde de getalsverhouding tussen mannen en vrouwen in evenwicht te brengen. Daarom worden vooral ook zij uitgenodigd te solliciteren. Schriftelijke sollicitaties worden, mits niet anders vermeld, binnen veertien dagen na het verschijnen van deze oproep ingewacht bij de Dienst Personele en Welzijnszaken der Rijksuniversiteit, Stationsweg 46,2312 AV Leiden, onder vermelding van het vacaturenummer op brief en envelop. HALFORDS B.V. voor ons filiaal Leiden zoeken wij gelieve uw sollicitaties te richten aan: vraagt voor haar keuken een per 1 mei 1984. Verlangd wordt een goede inzet, plezier in het werk en ervaring in een 1e klas restaurant. Leeftijd ca. 23 jaar. Sollicitaties kunt u richten aan Acacialaan 31-Postbus 168 Telefoon 071-411711 2350 AD Leiderdorp Administraties Automatisering Belastingen GELIEERD MET EEN MIDDELGROOT KANTOOR VAN REGISTERACCOUNTANTS. Ter versterking van onze kleine, doch sterk groeiende organisatie zoeken wij voor ons kantoor te 's-Gravenhage een of iemand die hiervoor studeert en over voldoende administratieve en fiscale praktijkervaring beschikt, teneinde op korte termijn zelfstandig te kunnen opereren ten behoeve van onze relaties. Wij bieden naast gevarieerde werkzaam heden een aantrekkelijke salarisregeling met goede secundaire arbeids voorwaarden. Voor het vragen van inlichtingen of het maken van een afspraak kunt u bellen met de heer M. van der Meij, tel. (070) 54 33 52. ORCOM B.V. Eisenhowerlaan 152, 2517 KP 's-Gravenhage. Samsom Data Systemen in Alphen aan den Rijn is één van de zes grootste automatiserings bedrijven in Nederland. Een positie die behalve aan de inzet van de ruim 400 medewerkers, ook aan de gedurende meer dan 30 jaar verzamelde automatiseringservaring is toe te schrijven. Deze ervaring wórdt toegepast op het brede spectrum van onze activiteiten zoals software ontwikkeling voor micro's, mini's en mainframes, computerdienstverlening, facilitiesmanagement, turnkey projecten en mediaconversie met micro film. Onze automatiseringsactiviteiten richten zich zowel op het bedrijfsleven als op overheidsinstel lingen. De marktgroep Bedrijfssystemen richt zich met automatiseringsoplossingen op kleine en middel grote ondernemingen. Voor de verkoop afdeling van deze marktgroep zoeken wij een Uw hoofdtaak is het ondersteunen van het marketing- en verkoopmanagement en de verkoop buitendienst op het gebied van de computerservices activiteit van de marktgroep. U onderhoudt hiervoor commerciële telefonische contacten met klanten en prospects. U maakt afspraken voor de buitendienst. Tevens beheert en interpreteert u de rapporten van de buiten dienst voor wat betreft het gebied van de computerservices. U verzorgt de commerciële correspondentie en offertes. Hierbij kunt u gebruikmaken van het eigen computersysteem met tekstverwerking Voor deze functie is een zelfstandig en commer cieel, klantgericht optreden noodzakelijk. Met enthousiasme en flexibiliteit dient u uw taken te verrichten. De functie is een uitdaging voor een jonge commercieel denkende MEAO-er met enige automatiseringskennis en ervaring in een vergelijkbare functie. Ervaring met computer services van ondermeer salarissen is een pré. Bent u dezeenthousiaste teamworker en trekt u de afwisseling in deze baan aan, aarzel dan niet en bel of schrijf nu direct naar de heer B.G.C. Ilgen. Voor meer informatie kunt u terecht bij het hoofd binnendienst, mevrouw A.A.M. van Gils, telefoon (01720)62593. Het adres is Samsom Data Systemen, afdeling Personeelszaken t.a.v. de heer B.G.C. Ilgen, Postbus 316,2400 AH Alphen aan den Rijn. Samsom Data Systemen Samsom Data Systemen bv is een onderdeel van de Wolters Samsom Groep nv

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1984 | | pagina 24