De Lange Adem Brandpunt Huwelijk en echtscheiding 'The Prize' 'Spop' PAGINA 26 VRIJDAG 14 OKTOBER 1983 KRO 18.55 Belfy en Lillibit. Jeugdserie. Afl.: De s 19.20 Ik woon in Zweden. Serie over het leven van kinderen in Europa. Vandaag: De 12-jarige Charlotte Skyttberg uit Jakobsberg. NOS 20.00 Journaal KRO 20.28 De Vrouw in het Wit. Vijfdelige Engelse dramaserie naar de gelijk namige roman van Wilkie Collins. Afl.: 2. Walter Hartright ontdekt dat Anne door Glyde naar een krankzinnigengesticht is gestuurd. 21.20 Brandpunt 22.05 Alle zegen komt van Boven. Engelse comedyserie. Afl.: Vrouwen. 22.30 De Alles is Anders Show. Praatprogramma van Aad van den Heu vel over mensen en media. NOS 23.35 Journaal 23.40 Nieuws voor slechthorenden Zaterdag 09.30 Nieuws voor slechthorenden FEDUCO 18.15 Nieuws voor slechthorenden 18.20 Paspoort. Informatie voor Spanjaarden. 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal 19.00 Journaal NCRV 19.12 Kanaal 13. Serie rond Pim en Door, programmamakers van een plaatselijk radiostation. Afl. 1: Alles onder controle? De arbeidsvreug de wordt verstoord door ene mr. Van Krimpen, die de subsidie-aan vraag van Kanaal 13 behandelt. 19.35 Zo Moeder, zo Zoon. Spelprogramma gepresenteerd door Gerard van den Berg. 20.00 Spop. Sportprogramma waar pop in zit! Met o.a. reportages en flit sen van de Provinciale Jeugd Olympische Dagen. 20.45 BZN in de bloemen. In Rijnsburg presenteert BZN een boeket van fonkelnieuwe nummers. 21.20 Rondom Tien. „Daar komt de bruid...". Hans Sleeuwenhoek praat met getrouwde en gescheiden mensen. 22.10 Praten met de minister-president NOS 22.30 Journaal IKON 22.45 De Lange Adem. Duitse documentaire over de Duitse herbewape ning na de Tweede Wereldoorlog. NCRV 23.35 The Prize. Amerikaanse thriller naar de roman van Irving Wallace. Nobelprijswinnaar Andres Craig (Paul Newman) ontdekt dat een van de andere prijswinnaars, dr. Stratman (Edward G. Robinson), niet de echte Stratman is... België 1 18.00 Quaquao. „De tijger". Kleu terserie. 18.05 Klein, klein kleutertje. Ma gazine „Ziek zijn". 18.20 Er was een keer... Verhaaltje van Guido Staes verteld door Jef Burm. 18.30 Open School. Loon naar werken: Veiligheid op het werk (6). 19.00 Vrije Tijd Vrijdag. „Baas in eigen huis". Herfsteditie met de onderwerpen: zelf cider maken; batikken op zijn Deens; zelf pot tenbakken. 19.40 Mededelingen en Vanavond 19.45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 Mini Micro Macro. Spelpro gramma gepresenteerd door Ar- mand Pien. 20.20 Coup de Torchon. Franse speelfilm (1981) van Bertrand Ta- vernier met Philippe Noiret, Isa- belle Hupert, Stephane Audran en Eddy Mitchell. Lucien Cor- dier is politiecommissaris in het plaatsje Bourkassa in Frans- Equatoriaal Afrika, anno 1938. In het dorp is hij het mikpunt van spot en plagerijen, niet in het minst omdat hij door zijn vrouw wordt bedrogen. Wanneer Lu cien bij een schietpartij raakt be trokken, begint hij langzaam maar zeker Bourkassa van cor ruptie te zuiveren... 22.30 Première. Filmnieuws gepre senteerd door Jo Ropcke. 23.20 Journaal. Aansluitend: Coda. België/Frans 2 Duitsland 1 Bij de IKON zal vanavond het eerste deel van de Duitse docu mentaire "De Lange Adem" te zien zijn. Deze film van Chris- toph Boekei en Beate Rose over de Duitse herbewapening na de Tweede Wereldoorlog, bestrijkt een nabijer verleden van de vredesbeweging. Het verrassende van dit afstu deerwerk van de Academie van München is, dat de Duit sers er ineens weer aan worden herinnerd hoe massaal zij in het begin van de jaren vijftig tegen hun herbewapening wa ren. De film, die een overvloed aan documentatie en beelden van die bewogen jaren laat zien de eerste golf van de koude oorlog - kreeg de prijs van de filmkritiek. Zij toont de listen en lagen, die bondskanselier Adenauer gebruikte om de herbewapening door te drij ven. (Ned. 2, 22.45 uur). TV-TOEGEUCHT In Brandpunt vanavond een terugblik op de deze week gehouden algemene beschouwingen over de begroting 1984 in de Tweede Kamer. Voorts is er een verslag van stadsvernieuwing in de Haagse Schilderswijk en van de wereldvoedseldag zondag. Nieuw bij Brandpunt is een wekelijkse serie beeldmateriaal uit het historisch archief. De eerste keer staat 1931 in het middelpunt der belangstel ling. (Ned. 1, 21.25 uur). Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) loopt een op de vier huwelijken stuk. Aanleiding voor programmamaker Hans van Sleeuwenhoek om de eerste aflevering van het programma „Rond om Tien" in het nieuwe seizoen op ironische wijze „Daar komt de bruid...!" te noemen. In dit programma komen over het thema hu welijk en echtscheiding mensen aan het woord die pas zijn ge trouwd, zijn gescheiden of als bruidspaar verschillende jubilea ach ter de rug hebben. (Ned. 2, 21.20 uur). Bij de toekenning van de naar dynamietkoning Alfred Nobel genoemde prijzen is het niet al tijd pais en vree, dat is pas Fragment uit de Duitse documentaire 'De Lange Adem', die van avond op de IKON-televisie wordt uitgezonden. (foto gpd) weer gebleken. Maar gelukkig voor de eerbiedwaardige comi téleden en hun vorst doen zich bij de uitreiking niet zulke malle toestanden voor als NCRV's 20 jaar oude nachtfilm 'The Prize' ons wil doen gelo ven. Edward G. Robinson gaat in de ze door Mark Robson geregi- seerde film rónd in dubbele ge daante. Hij is de tot Amerikaan genaturaliseerde Duitse fysi cus Stratman, die voordat hem de prijs zal worden uitgereikt door boosaardige Russen wordt ontvoerd én Stratman's dubbelganger, die zij voor hem in de plaats in een hotel instal leren. Maar Paul Newman als schrijver, die óók een prijs komt afhalen ofschoon zijn creativiteit voor namelijk uit het ledigen van drankflessen schijnt te be staan, ruikt al gauw onraad. En als een goede Amerikaan neemt hij dat hele stelletje smerige communisten voor zijn rekening. (Ned. 2, 23.35 uur). Nicole en Sjors op de voorgrond presenteren 'Spop', Peter en Alex daarachter zijn de jeugdige reporters van het programma. (Foto ANP) Onder de titel „Spop" brengt de NCRV-televisie vanavond voor het eerst een vooral op jongeren afgestemd programma. Het wordt tweemaal per maand uitgezonden, afwisselend op vrijdag- en zater dagavond. „Spop" is een combinatie van sport en popmuziek. De sport is afkomstig van de twaalf provinciale Jeugd Olympische Dagen (JOD), die afgelopen zomer door het Nederlands Olympisch Corpité met medewerking van de NCRV, de Nederlandse Sport bonden en de Provinciale Sportraden werden georganiseerd. Zes camerateams maakten daarvan filmreportages, die dit seizoen steeds vanuit een andere lokatie in het land gepresenteerd zullen worden door een „piepjong" presentatieteam, bestaande uit Alex en Peter, die beiden als sportverslaggever fungeren, en Sjors en Nicole, die de presentatie verzorgen. In elke uitzending van „Spop" staat één provincie centraal. De eerste aflevering is dat de provincie Drente. Wielrennen, zaalhandbal, ju do en voetbal zijn de hoofdonderwerpen. (Ned. 2, 20.00 uur). Tasuya Fuji, Takahiro Tamura. 1895. Een dorp in Japan. Door zijn beroep is Gisaburo vroeg oud geworden. Zijn vrouw Seki ziet er echter nog steeds schitte rend uit. Zij wordt verliefd op Toyoji. De twee geliefden knij pen Gisaburo de keel dicht... 22.50 Journaal 18.00 La corde au cou (3). Politiese rie naar Emile Gaboriau met Bruno Devolder, Antonella Lual- di, Aniouta Florent. 19.00 Memo-Sud. Culturele agen da. 19.30 Journaal 20.00 Contacts. Verkeerstips. 20.05 Billet de faveur: Les murs ont des oreilles. Toneelstuk van Jacques Cogniaux met Ray mond Peira, Suzanne Colin, Jac ques Viala. 21.35 - 22.05 L'Europe a table. Culi nair programma van Léo Moulin. Duitsland 2 Horst Tapped vanavond weer te zien ii WDR 18.00 Hier und Heute. Regionale actualiteiten 19.00 Pop-Elektron. Informatief muziekprogramma met vandaag o.m.: blikvanger: David Byrne (Talking Heads); The Nylons en De Kreuners; concertinformatie en nieuwe videoclips. 19.40 Mededelingen en Vanavond 19.45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 The last Night of the Proms. Op het programma werk van El- gar, Walton, Wood en Parry. So list: Philip Langridge. Met het Symfonisch Orkest van de BBC o.l.v. Norman Del Mar; de BBC- Singers en het Symfonisch Koor van de BBC. 21.25 - 22.00 Uitzending door der den. Programma van de Liberale Radio- en TV-Omroep. De Franse speelfilm 'Coup de Torchon' (Nederlandse titel 'Met de ruwe borstel') met in de hoofdrollen Philippe Noiret, Stephane Audran en Eddy Mitchell (v.l.n.r.) is vanavond te zien op BRT 1. (foto anp) 18.25 Bei uns liegen Sie richtig. Serie. 19.00 WWF-Club. Rechtstreeks vanuit de studio. 20.00 Journaal 20.15 Buck Rogers. „Buck Rogers in the 25th Century". Ameri kaanse scien-fictionfilm (1979) met Gil Gerard, Pamela Hensley en Joseph Wiseman. 21.45 Friendenskampf in Fran- kreich - Eine Fehlanzeige. Re portage van Paul Mautner en Henri Ménudier over de Franse vredesbewegingen. 22.30 Thema's van de dag 23.00 Die Sportschau. Met o.a. Bundesliga-voetbal. 23.25 Wie eine Trane im Ozean (3) „Nederlaag". Laatste aflevering van tv-film (z-w) naar Manès Sperber met Martin Luttge, Gun- ter Mack, Gudo Wieland e.v.a. 00.50 Journaal ZATERDAG 10.00 Journaal 10.03 The Ladies Man. Amerikaan se film (1961) met Jerry Lewis. 11.40 Aspekte. Cultureel program- 17.50 Western von gestern. „Der Konig vom Pecos (1)". Western uit de oude doos met John Way ne en Muriel Evans. De Rancher Stiles komt met zijn mannen op het Pecos-gebied en verklaart de grond tot zijn eigendom. Dat Pe cos reeds voor hem ontdekt en geregistreerd werd, stoort hem geenszins. 18.57 Programma-overzicht 19.00 Journaal 19.30 Auslandsjournal. Buiten landse actualiteiten. 20.15 Derrick. Duitse politieserie met Horst Tappert en Fritz Wep- per. Wegens moord op een juwe lier kreeg Alexander Lohmann levenslang. Na vijftien jaar wordt hij voortijdig in vrijheid gesteld. Dit baart de inmiddels gepensio neerde commissaris Obermann, die de.stijds dé" moordzaak heeft opgelost, zorgen. 21.15 Aus Forschung und Technik. Internationale ruimtevaart. In deze tweede aflevering worden de ruimtevaartactiviteiten van Japan en Europa op de korrel ge nomen. 22.00 Journaal 22.20 Aspekte. Reportage over de Internationale boekenbeurs. 23.35 Shaft's Big Score. Ameri kaanse speelfilm (1972) van Gor don Parks met Richard Round- tree, Moses Gunn en Drew Bun- dini Brown. Na de moord op Cal Asby, een welgestelde begrafe nisondernemer, stelt zijn vriend, de privédetective John Shaft een onderzoek in. Tegen de waar schuwing van een bevriende po litieman in, geeft Shaft niet op en kan de misdadigers ontmaske- 01.15 Journaal kust. Tristan zal James een hand je toesteken in de strijd tegen zijn rivaal. 23.00 Rockpalast. Optreden van Tears For Fears. 24.00 Journaal ZATERDAG 09.00 Samstag-Kolleg met: 09.00 Engels; 09.30 Frans; 10.00 Five Poets: British Poetry now; 10.30 Godsdiensten der wereld; 11.15 Existenzprobleme: Buiten landse werknemers en de auto riteiten. BBC 1 8.05 Southeast. Acutaliteiten. 18.30 Friday Sportstime. Sport- magazine. 22.45 Journaal en weerbericht 22.50 The List of Adrian Messen ger. Speelfilm. 08.35 Flash Gordon 09.00 Saturday Superstore. Geva rieerd programma. BBC 2 19.00 Onbekend 19.15 Jack High. Bowlingcompeti- 21.00 Phantom of the Liberty. Speelfilm van Luis Bunuel. 22.40 Newsnight. Uitgebreid nieuwsoverzicht en achtergrond informatie. 23.40 Photo Assignment Duitsland 3 18.00 Telecollege. Maatschappe lijk werk. 18.30 Marco. Tekenfilmserie. 19.00 Aktuelle Stunde 20.00 Journaal 20.15 Medizin im Dritten. Scholie ren vragen artsen antwoorden. Magazine over de slechte eetge woonten van scholieren in de pauzes tussen de lesuren. 21.15 Reisefuhrer: Veneto - Land der Villen. Reisreportage. 21.45 Landesspiegel. „Essen zu durchqueren". Reportage over een tocht door de Duitse indus triestad Essen. 22.15 Der Doktor und das liebe Vieh. Britse serie met Christop her Timothy en Robert Hardy. James Herriot leert op een van zijn bezoeken aan een hoeve de aantrekkelijke Helen kennen. Er is echter nog een kaper op de De Kreuners hopen vanavond te verschijnen in het informatieve mu ziekprogramma Pop-Elektron op BRT 2. (Foto gpd) 18.50 Show Business 19.15 Speelfilm 20.50 Points of view. Kijkers rea geren op tv-programma's. 21.00 Journaal en weerbericht 21.25 Knots Landing. Serie. 22.15 Now get out of that. Serie met Ted Schakelford en Joan van Ark. ITV België/Frans 1 18.20 Fitness 18.25 Nieuws 18.32 Les invités d'Arlette Vin cent 19.40 Micro-défi. Spelprogramma. 19.00 Allo, plein jeu? Spelpro gramma. 19.05 Ce Soir. Regionaal magazine. 19.25 Consumententips 19.30 Journaal 20.00 A Suivre. Informatiemagazi- 21.05 Dernière Seance. „L'empire de la passion". Japanse dramati sche speelfilm (1978) van Nagisa Oshima met Kazuko Joshiyuki, HILVERSUM I Na 18 uur KRO: 18.06 Echo-magazine. 19.02 Levenslief en leed. (De AM-zender van Hilversum 1 wordt van 19.02- 19.40 afgekoppeld voor Hilversum 5: NOS: 19.02 Nws voor buitenlan ders. 19.02 Bulletin in het Marok kaans-Arabisch. 19.10 Bulletin in het Berbers. 19.20 Bulletin in het Turks. 19.30 Bulletin in het Spaans). 19.30 Man en paard. 20.03 Country HILVERSUM II Na 18 uur VARA: (18.00 Nws.) 18.10 VARA's reaktietelefoon PP: 18.20 Uitz. van D'66. OVERH.VOORL. 18.30 De Medelandse Antillen. VARA: 18.40 Het Circuit. (20.00 Nws.) NOS: 21.40 NOS-Service. RVU: 22.10 De Buren Zeggen... NOS: 22.30 Nws. 22.40 Oost-West. VARA: 23.00 Het zout in de pap. 23.55 Nws. HILVERSUMIII NOS: 18.04 De Avondspits. VOO: 19.02 Bart en De Zwart. 22.02 Count- down Cafe. HILVERSUM IV Na 18 uur NOS: 20.00 EBU Jazz Quiz e HILVERSUM I Voor 18 uur IEDER HEEL UUR NWS. VARA: 7.02 Hallo hier Hilversum. (8.06 Din gen van de dag). 10.03 Stel jij hebt een buurman..., hoorspel. 10.45 Grammofoonmuz. 11.03 Wie in 't Nederlands wil zingen. 12.03 Tussen Barend en van Dorp. NOS: 13.06 Wielrennen: De Ronde van Lombar- dije. VARA. 13.09 In de Rooie Haan. (NOS: 14.03 De Ronde van Lombar- dije). NOS: 15.03 De ronde van HILVERSUM II Voor 18 uur TROS: 7.00 Nws. 7.20 TROS Nieuws Show. Na ieder half uur een uitzen ding van Aktua. (7.30, 8.00 en 8.30 Nws). NOS: 9.05 NOS-Sportief. 9.24 Waterstanden. 9.30 Nws. TROS: 9.33 TROS Nieuws Show. (10.30 Nws. 11.30 Nws). NOS: 11.56 NOS-Servi ce. 12.26 Mededel. voor land en tuin bouw. 12.30 Nws. TROS: 12.36 Ak tua. 12.55 Agraria. 13.00 Nws. 13.10 AKTUA Kamerbreed. (13.30 Nws 14.00 Voorzichtig breekbaar. 14.30 Nws. 14.33 Dokumentaire. RVU: 15.10 Bange mensen. Afl.: Groeps vorming. AVRO: 15.30 Nws. 15.32 Eurodite. (16.30 Nws.). 17.00 Top pers van toen. 17.30 Nws. 17.36 AVRO's Radiojourn. HILVERSUMIII Voor 18 uur IEDER HEEL UUR NWS. NCRV 7.02 Vroegop. 7.30 Rabarbara. 8.03 Pop non stop. 9.03 Gospel-rock. 10.03 Popsjop. (ca. 11.45 Weerman Hans de Jong). 12.03 Los Vast's Li ve. 14.03 Tussenuur. 15.03 Disco-ex press. 16.03 NCRV-Zaterdag-Sport HILVERSUM IV Voor 18 uur AVRO: 7.00 Nws. 7.02 Septiem. 8.00 Nws. 8.05 Op een klein stationnetje 's morgens in de vroegte. 9.00 In de kaart gespeeld. 10.15 Europiade Concerto Mattinale. 11.30 Kurhaus- concert. 12.30 Rauwkost. NOS: 13.00 Nws. 13.05 Diskotabel. 15.00 Akkoord. KRO: 15.30 Zin in muziek (a. Rubr. voor muziekhobbyisten. b. Podium voor jonge beroepsmisici.) 18.00 Coast to coast. Regionaal nieuws. 18.30 The Friday Sportshow. Sportmagazine. 19.00 Family Fortunes. Spelpro gramma met Bob Monkhouse. 19.30 The A-Team. Serie. 20.30 The Bounder. Komische se rie met Peter Bowles en George Cole. 21.00 The Outsider. Serie met John Duttine als een journalist die vrienden bezoekt in het stad je Micklethorpe en in allerlei ver wikkelingen geraakt. 22.00 Journaal en regionaal nieuws 22.30 Suddenly Last Summer 00.30 Company. Gesprek tot be sluit. ZATERDAG 06.25 Good Morning Britain. Ont- bijttelevisie 09.25 Tekenfilm 09.35 The Smurfs. Tekenfilmserie. 10.00 3-2-1 Contact. Wetenschap pelijk programma. 10.30 The Saturday Show. Geva rieerd programma met Isla St Clair.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 28