Gemeente: laatste bod aan bezetters we zijn nummer een Neerhalen van schoorsteen symbolisch einde tijdperk BEB Automobilist botst tegen vrachtwagen Tot verhuur Harteveltcomplex Vierde Leids Plein Festijn heeft iets andere opzet dè speciaalzaak voor hifi-apparatuur met jarenlang luistergenot de beste keus in elke prijsklasse^ Wandelwagen 219.- Koelstra-Kombi 519.- Kampeerbedje 149.- Kampeerbedjes Babykamer wit van 1295.- voor Kommode met koof en ledikant 595. Ledikantjes Rieten reiswieg 109.- Autostoel LEIDEN - Een 25-jarige automobi list uit Leiden zag vannacht een in de Surinamestraat geparkeer de vrachtauto met oplegger over het hoofd en botste even na één uur frontaal op de achterzijde van deze zware combinatie. De bestuurder zelf kwam met de schrik vrij maar een inzittende, een 22-jarige Leidse, moest met snijwonden in het gezicht en een hersenschudding worden over gebracht naar het Academisch Ziekenhuis. Tijdelijk parkeer terrein Voor 137 auto's Maredorp LEIDEN - De gemeente heeft een plan om in de wijk Maredorp een tijdelijk parkeerterrein te realise ren voor 137 auto's. De tijdelijke parkeervoorziening is mogelijk op het terrein in de buurt van de Hekkensteeg dat door de gemeenteraad is aange wezen als plek voor een stallings garage voor bewoners van Mare dorp. Omdat de stallingsgarage niet op korte termijn gereali seerd zal worden, wil de gemeen te het terrein tijdelijk bestem men voor betaald parkeren. De bedoeling is om de opbrengst van het parkeerterrein te be stemmen voor de stadsvernieu wing in Maredorp. De buurtvereniging heeft de ge meente laten weten, onder be paalde voorwaarde, met de tijde lijke parkeervoorziening ak koord te gaan. De overlast zou zoveel mogelijk beperkt dienen te worden en de Van der Werf- straat moet volgens de buurtver eniging worden afgesloten voor verkeer 'Maredorp in'. Dit om te voorkomen dat duizenden auto's zich wekelijks een weg banen door de buurt heen. De buurtver eniging vindt dat zij een veto recht moet hebben ten aanzien van de besteding van de inkom sten uit het parkeerterrein en geeft in overweging om (uitge zonderd op donderdagavond) het terrein na zes uur open te stellen, zonder betaling. VRIJDAG 8 JULI 1983 LEIDEN - Met een doffe klap kwam gistermiddag om klokslag vier uur een symbolisch einde aan het tijd perk van de Leidse textielbloei. Met behulp van vier kilo springstof, een 25 meter lang slagsnoer en vier ontstekers werd de 42 meter hoge fabrieksschoor steen van de voormalige dekenfabriek Van Wijk langs de Kanaalweg neergehaald. Met de Van Wijk-pijp verdween het laatste symbool van wat eens de grootste lakenstad van Europa was. Tot ver na de oorlog heeft de laken- en dekenindus trie in Leiden gebloeid. In 1946 was nog dertig pro cent van de Leidse beroepsbevolking werkzaam in de textiel. De Rotterdamse firma Roosch mocht het Leidse textiel- bolwerk gisteren letterlijk tot de laatste steen afbre ken. Dat gebeurde op bekwame wijze zodat de dienstfiets van politievoorlichter Dick Graveland (linksonder op de foto) onbeschadigd bleef. LEIDEN - De gemeente gaat een laatste aanbod doen aan de zg. "Initiatiefgroep Zie kenboeg" tot verhuur van het Harteveltcomplex aan de Langegracht. Het aanbod wordt op papier gezet en naar de groep gestuurd, die dan nog veertien dagen de tijd heeft om definitief ja of nee te zeggen. Verder onderhandelen heeft geen zin, vonden gisteravond met na me de woordvoerders van PvdA en WD en ook D'66 in de verga dering van de raadscommissie voor financiën. Dit in tegenstel ling tot PSP en PPR; terwijl het CDA zich afvraagt of het huidige aanbod van de gemeente al niet te ver gaat. De "Initiatiefgroep Ziekenboeg" bestaat uit een groep jongeren die een deel van het voormalige marinecomplex aan het Noord einde heeft gekraakt en er alter natieve werkgelegenheidspro jecten heeft opgezet. De gemeen te wil dit gebouw slopen om er een park te kunnen aanleggen, het Rembrandtpark. De groep is aangeboden een soortgelijk pro ject op te zetten in het Hartevelt complex, eigendom van de ge meente, dat tot voor kort bij de universiteit in gebruik was. De onderhandelingen daarover du ren al geruime tijd. Ten opzichte van het vorige aanbod van de ge meente is het plan ten aanzien van de lichtinval aangepast aan de wensen van de initiatiefgroep. Het plan van de gemeente, dat ervan uitgaat dat de gebruikers de nodige zelfwerkzaamheid zul len opbrengen, kost naar schat ting 130.000 gulden. De Planwin kel Delft heeft op verzoek van de jongeren een ander plan ge maakt dat duurder is: 160.000 gulden. Bij dit plan kunnen er meer bedrijfjes in het complex worden opgenomen. Het kosten verschil wordt verklaard doordat er dan ook meer muren moeten worden gemaakt. De groep meent dat het plan van de gemeente nog altijd onduide lijkheden bevat. Terwijl de com missie in het stadhuis doorverga derde, werden gisteravond de onderhandelingen tussen de jon geren en ambtenaren een kamer verder nog even voortgezet. Dat leidde niet tot overeenstemming, zodat de initiatiefgroep nu het schriftelijk aanbod van de ge meente afwacht. LEIDEN - De vierde aflevering van het Leids Plein Festijn, dat morgen begint, is anders van op zet dan in voorgaande jaren. De organisatoren hebben ditmaal vooral gekozen voor echte straat- theaterartiesten. Die artiesten zijn uit binnen- en buitenland ge haald. Het 'echte' variété (goo chelaars, acrobaten en vuurvre ters) is op vier achtereenvolgen de zaterdagen op het Stadhuis plein te bewonderen. Behalve dat staat ook kindertheater en muziek op het programma. Het Plein Festijn begint morgen middag om één uur met circus Boemerang, dat vooral voor kleintjes is bedoeld. Daarna treedt om drie uur de Engelse ar tiest Dave Marsh met zijn show 'De Amerikaanse droom' op. Het hoogtepunt van zijn show moet Circus Boemerang vooral voor de jeugd. (Foto PR) een vuurvreet-act' worden. Volgende week zijn er vijf optre dens (12.30, 13.30. 14.30, 15.30 en 16.30 uur) van het Ontwapenend Volkstoneel dat de draak steekt met rare gewoonten van de men sen. Op de 'hele uren' toont het duo Stewart Ross uit Amerika zich bekwaam in vele facetten van het theater. Zaterdag 23 juli is de beurt aan het Smirnoff Quintet. Dit vijftal be looft van half twee tot half vijf swingende jazzmuziek te spelen. Daar tussendoor (14.15, 15.00 en 15.45 uur) treedt het acrobaten- trio Dynamo op. Zaterdag 30 juli ten slotte is het Stadhuisplein het domein van het Belgische Cirque du Trottoir. De muzikale clowns, acrobaten en goochelaars denken straat- theater te brengen zoals het hdort: vurig, komisch en volks. Om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur willen zij het bewijs leveren. THE HIFI STUDIO™"™ NUMBER ONE Wij verkopen en geven service aan o.a. de volgende- door ons geselecteerde- merken: lSÜr?|DENON/LUXMAN/ YAMAHA/ HARMAN KARDON/ KENWOOD/QUAD/ ACCUPHASE/ BRYSTON/BRAUN/ MERIDIAN/A&R B&W/KEF/ MISSION/IMF/ CELESTION/ ROGERS/MAGNAT/ CANTON/ AUDIOLAB/HEPTA/ KEKKOH/ ELIPSON/JEAN MARIE REYNAUD/ SYNTHESE/TRI AD DUAL/THORENS/ MICRO/REGA/ WALKER/ LINN SONDEK NAKAMICHI/ ALPINE/TEAC/ TANDBERG/ TASCAM/FOSTEX ORTOFON/ PICKERING/ STANTON/ SHURE/ DYNAVECTOR/ AUDIO TECHNICA/ SME/STAX/ PLUTO/HELIUS/ FIDELITY RESEARCH diversen AKG/SENNHEISER/ vd HUL naaldmodifi catie/speciale LP's/ compact disc's/en alle betere hifi accessoires l OOKZELFBOUW V COMPONENTEN Jong en oud hebben bij ons optimale mogelijkheden om in elke prijsklasse een keuze te bepalen. Velen weten al dat wij méér bieden dan alleen geluids apparatuur. Kort gezegd: gedegen vakkennis en jarenlange ervaring (óók op muziekgebied!) betrouwbare én enthousiaste voorlichting diverse luisterstudio's uitgebreide service in de zaak, maar ookthuis wij proberen in alle rust (ook op afspraak) aan uw wensen te voldoen eigen technische dienst (ook voor het op specifi catie brengen van uw apparatuur) Wij bieden u dié componenten waarmee u een perfecte installatie opbouwt met jarenlang luistergenot! Stap gerust binnen bij THE HIFI STUDIO NUMBER ONE. Voor velen reeds een vertrouwd adres. Bijvoorbeeld: 2 luidsprekers, een versterkeren een platenspeler: samen al vanaf t 950. -I THE HIFI STUDIO Gangetje 14, 2311 ER LEIDEN Telefoon 071-131512 Solide konstruktie. Keerbaar bakje. Verkrijgbaar met bijpassende voetenzak. Kinderwagen - Reiswieg Wandelwagen. EXTRA: een luxe gewatteerde matras een dekbed een bijpassend overtrekje een warme voetenzak boodschappenmandje Kompleet voor extra diep 60 cm dus erg veilig en stabiel, handig op- en uit te vouwen met matras. Nu voor een stuntprijs vanaf 54.50 bestaande uit 995.- Kommode - opzet - ledikant - 1 deurs hang/legkast met verstelbare bodem, wit gelakt van 750.- voor met verstelbare bodem mm g bruin en blank 14SJ.' wit169.- matrasje54.50 dekbedje35.- Geveerd, met ligstand Klein opvouwbaar ribcord bekleding van 129.- voor Concord autostoel met slaapstand T.N.O.goed gekeurd 269, met slaapstand en 3-punts veiligheids- m Buggy'svanaf 52.50 met zwenkwielen en ligstandv.a. 143." KOOPAVONDS Hoge RÜndÜk 96d - Leiden Tel. 120687

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 4