Joyce Kennedy kiest wat meer voor funk RADIO TELEVISIE Vast en zeker voor elk kunstgebit DINSDAG 14 JUNI 1983 Radio - tv Mother s Finest houdt op te bestaanmaar.... Liv UUmann voor Unicef in Nederland SCHIPHOL - De filmster Liv Ullmann is gisteren op Schiphol aangekomen. De Zweedse actri ce is in ons land om een uiteen zetting te geven over haar werk voor kinderen in het algemeen en Unicef in het bijzonder. (Foto ANP) "NO SEX, PLEASE" - In het Londense Garrick Theatre is gisteravond de 5000ste opvoe ring gegeven van de succesvolle komedie "No sex, please - we're British". De komedie wordt in duur van het aantal opvoeringen alleen over troffen door "De muizeval", een misdaadstuk naar een boek van Agatha Christie dat al 31 jaar op het programma van het St. Martin's Theatre staat. AMSTERAM (GPD) - Haar hotel kamer is net een grote paska mer. Het bed ligt afgeladen met nieuwe kleding. Twee vriendin nen zijn druk in de weer alles in koffers te pakken. Joyce Kenne dy, bijgenaamd Baby Jean, ont ruimd verontschuldigend een hoekje van het bed, zodat het bezoek kan gaan zitten. Terwijl zij de laatste hand aan haar make-up legt, verklaart zij dat in Duitsland de vrachtauto van Mother's Finest, met in-, houd, is gestolen, zodat zij ge heel zonder kleding kwam te zitten. In Amsterdam heeft zij haar gar derobe weer een beetje op peil gebracht. Enthousiast toont zij even later nieuwe schoentjes, een wit leren pak, riemen en blousjes. Voorzichtig trekt zij een zwarte doorzichtige nylon handschoen aan. De zangeres van Mother's Finest legt uit dat zij alleen de rechter handschoen zal dragen, omdat zij met die hand de microfoon vasthoudt. Zij doet nog wat armbanden om en staart be wonderend naar haar eigen hand: „Sexy hé", luidt haar re torische vraag. door Peter Groenewold ADVERTENTIE Dentofix Extra Forte is speciaal ontwikkeld voor mensen die elk risico van een los zittend kunstgebit willen vermijden. Een betrouwbaar hechtmiddel met extra grote kleefkracht zonder dat het irriteert Dentofix Regular, Forte en Extra Forte zijn bij elke apotheek en drogist verkrijgbaar Mother's Finest onderbrak even de Duitse tournee voor een optre den in het voorprogramma van Supertramp vorige week in het Olympisch stadion. Eveneens zou de groep het voorprogram ma van Rod Stewart hebben ge daan, maar de managers van Su pertramp en Stewart waren het er over eens dat dat teveel van het goede was. Er moest een keus gemaakt worden en dat be tekent dat Stewart naar een an der voorprogramma moet uit- Het optreden met Supertramp vond zij maar matig. De tijd, vyf uur 's middags, beviel haar niet en daarbij zingt zij liever voor kleinere zalen. In het stadion za ten zd'n 35.000 mensen. Maar binnenkort kan zij weer optre den voor kleinere zalen, want Mother's Finest houdt na de Eu ropese tournee op te bestaan. Moeders mooiste heeft besloten alleen verder te gaan met onder steuning van haar echtgenoot, bandlid en producer Glenn Mur- dock. Dat betekent dat zij op nieuw onderaan de ladder kan beginnen, nadat Mother's Finest jarenlang heeft geploeterd om in ternationaal door te breken. De groep kende grote successen, zo als optreden tijdens Pinkpop en Rockpallast alsmede hits als „Piece of the rock" en „Baby Lo ve". Cabaret Mother's Finest heeft altijd aan kri tiek blootgestaan. Joyce Kenne dy vertelt daarover, terwijl haar donkerbruine ogen fel schitte ren: „Vooral in Amerika is er al tijd kritiek geweest dat onze mu ziek meer invloeden bevatte. Wij koppelen rock roll aan funk en rhythm blues. In Amerika ben je dan net niets. Dat komt mede doordat de radiostations daar of rock uitzenden of funk. Maar geen mengeling daarvan. Daarbij kon men het niet goed plaatsen dat er zowel blanken als zwarten in de band speelden. Dat multi- raciale karakter van Mother's Fi nest werd in Amerika niet werkelijk geaccepteerd. In Euro pa ging dat beter. Nu begint het in Amerika langzamerhand ook door te breken, maar wij zijn zo gefrustreerd geraakt dat we er mee kappen. We hebben beslo ten dat ik alleen verder ga". Japan Joyce begon indertijd met zingen voor Amerikaanse soldaten in onder meer Japan. Tijdens Woodstock zag zij Sly Stone in actie en zij besloot ook een der gelijke band te formeren. Dat werd Mother's Finest. Een aantal elpees verschenen in de loop der jaren. Another Mother Further liet goed de mengeling van funk en rock horen, maar de opvolger Mother Factor was weer hele maal funk. De daarop volgende elpee Iron Age was daarentegen weer pure rock roll en kenners raakten het spoor bijster. De nu verschenen afscheidselpee One Mother To Another is een uitge kiende poging de markt te ver kennen voor Joyce Kennedy's solo-carrière. Zij is het middel punt van een weer wat meer fun ky-gerichte plaat. Tevreden Joyce: „Ik ben zelf heel tevreden met deze nieuwste plaat. De plaat is al helemaal gericht op mij. De rock wil ik niet kwijt, maar toch kies ik weer wat meer voor funk. Met deze elpee ver kennen we de markt. De contrac ten voor mijn sololoopbaan zijn al getekend. Ik wil ook wat ande re kanten van het vak leren ken nen. Meer het theater-gedeelte. Ik wil spelen met licht en bewe gingen. Ik ben gek op cabaret Ik wil de microfoon kunnen neer leggen en zonder dat ding zin gen. Daarvoor moet ik terug naar kleinere zalen. Anders verlies je het contact met het publiek en dat is heel belangrijk voor mij. Ik heb geen zin om iedere avond het toneel op te moeten en alle hits af te werken. Dan kunnen onze fans ook de platen thuis wel draaien. Nee, als ze naar onze show komen moeten ze iets bele ven wat ze mee naar huis kunnen nemen en nog lang van kunnen nagenieten. Ik ben zelf helemaal gek van Bette Middler. Zoiets wil ik ook. Michael Jackson doet ook iets dergelijks". Uitdagen Halverwege het gesprek komt haar echtgenoot Glenn de hotelkamer binnen. Na zich even op de ach tergrond gehouden te hebben trekt hij al snel het gesprek naar zich toe. De samenwerking tus sen hen is al jarenlang prima. Glenn schrijft muziek, produ ceert, zingt en regelt van alles voor zijn vrouw. Ook nu Joyce alleen verder gaat blijft hij de stuwende kracht achter haar. Joyce bevestigd dat Glenn een perfectionist is. Haar volgende elpee zal dat bewijzen. Tot nu toe werd Mother's Finest door de platenmaatschappijen altijd be perkt in haar mogelijkheden. Er was maar een bepaalde hoeveel heid geld en tijd beschikbaar voor een nieuwe elpee. Volgens Glenn was dat altijd veel te wei nig. Daar schijnt nu verandering in te komen. Het echtpaar heeft een farm in Atlanta gekocht en is bezig daar een eigen studio te bouwen. Dan kan Glenn werken r het hem uitkomt. Norma Shearer Norma Shearer (81) overleden LOS ANGELES - De filmster Norma Shearer is op 81-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Los Angeles overleden. Norma Shea rer behoorde tot de bekendste Hollywood-sterren uit de jaren dertig. Met Mary Pickford was zij de duurst betaalde actrice in die tijd. De in Canada geboren Norma Shearer won in 1930 een onder scheiding voor haar rol in de film "The divorce". Ze maakte tevens furore in 'Idiot's delight' (met Clark Gable), 'Strange interlude', 'The Barretts of Wimpole Street', 'Romeo and Juliet' en 'Marie An toinette'. Holzmeister overleden WENEN (DPA/ANP) - De Oosten rijkse architect Clemens Holz meister is in Wenen overleden. Hij is 97 jaar geworden. Holz meister heeft kerken, scholen, hotels en woonwijken op zijn naam staan. Bouwwerken waar voor Holzmeister het ontwerp maakte, zijn het crematorium van Wenen (1924) en het monu ment aan de Glocknerstrasse tussen Salzburg en Karinthie (1935). Hij ontwierp ook de ka thedraal van Belo Horizonte (Brazilië). Verder heeft hij de re novatie van het - festspielhaus - in Salzburg (1960) op zijn naam staan. Ook ontwierp Holzmeister ver scheidene representatieve ge bouwen in de regeringswijk van Ankara. DINSDAG HILVERSUM 1 1? 55 Mededelingen; 18.06 Radiojournaal; 18.25 Schaduwparlement; 19.02 Pim Jacobs Platenscala; 20.03 Arnold Loxam; 20.25 Lichte muziek; 21.02 Hoorspel; 21.39 Lichte muziek 22.02 AVROs Sportpanorama eretri bune. NOS: 23.02 Mededelingen 23.07 Met het oog op morgen. VA RA: 00.02 Elpee tuin: 02.02 Groot licht; 05.02-07.00 Truck. HILVERSUM II 18.10 TROS Allerlei; 18.20 Zendtijd politieke partijen: PPR; 18.30 Humanistisch Verbond (HV); 19.00 TROS Klantenservice; 20.30 Dolstra en De Vries in puzzels; 21.00 Om het boek. TELEAC: 21.30 Te- leac. TROS: 22.40 Finale; 23.22 De Beer; 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III NOS: 18.U4 De Avondspits. VARA: 19.02 Popdon- der; 21.02-24.00 Moondogs. HILVERSUM IV 16-45- 17.00 Woord in de middag; 20.00 Franz Liszt; 21.30 Literama; 22.25- 23.00 Reger. HILVERSUM I Nieuws (NOS): op elk heel uur VOO: Ook goeie morgen; 9.03 Mu ziek terwijl u werkt; 10.30 Veronica nieuws radio; 10.33 Kletskop; 12.03 Will wil wel; 14.03 De jukebox; 15.03 Toeters en bellen. EO: 17.02 EO-on- derweg; 17.55 Mededelingen; HILVERSUM II 5 45 KNMI; 7.10 Gymnastiek. VA RA: 7.20 VARA-woensdag op 2; 8.40 De vooruitgang; 9.05 Gymnastiek; 9.15 Werkbank; 9.24 Waterstanden; 9.33 Teleac; 10.03 Nederlandse schoolradio; 10.23 Vrouwenagenda; 10.33 Hoor haar! 11.33 VARA- woensdag; 12.16 Overheidsvoorlich ting; 12.26 Land- en tuinbouw (NOS); 12.36 Dingen van de dag; 13.10 Kinderen een kwartje; 13.50 Reactietelefoon; 14.00 De schuurpa pier. NOS: 14.33 Zo kan het ook (RVU-NOS); 15.32 NOS-wereldwy- zer; 16.00 Wat een taal. NCRV: 16.32 Studio 55; 17.36 Hier en nu; HILVERSUM III Nieuws (NOS): op elk heel uur. KRO: 7.02 Manneke pop; 8.34 Para plu; 10.34 Weg met de genera tiekloof; 13.02 EindexamenfestivaL HILVERSUM IV NCRV: 7.02 Het levende woord; 7.10 Preludium; 8.05 Platennieuws; 8.45 Musica Sacra; 9.15 Onder de hoogte- zon; 10.00 Jong talent; 10.30 Orkest- palet; 12.00 Mozart; 12.25 Promena de. AVRO: 13.05 Holland festival journaal (NOS); 13.07 Kerkconcert; 13.30 Jean Sibelius; 14.30 Koren; 15.00 Orkestmuziek; De zangeres Patricia Paay is vanavond (Ned. 1. 20.25 uureen van de gasten in de "TV-show" van Ivo Niehe. (F0to gpd> DE TV-SHOW Vanavond Ivo Niehe's laatste „TV-Show" van dit seizoen. In de Verenigde Staten worden op het ogenblik wekelijks kin deren via de televisie ter adop tie aangeboden. Naar aanlei ding van dit gegeven praat Ivo Niehe met een aantal mensen over adoptie in Nederland. Verder een gesprek met Horst Tappert (alias Derrick), die on langs in Cannes werd uitgeroe pen tot „beste acteur in een po litieserie" en met acteur Fritz Wepper (Harry Klein). Robert Paul geeft een aantal van zijn imitaties ten beste (Ned. 1, 20.28 uur). OMNIBUS De NOS-kunstkroniek „Omni bus" komt vanavond uit Thea ter Sirkel in Sittard. De gelijk namige groep brengt kinder theater, waarvan fragmenten worden getoond; beelden van de margetheatergroep Kaktus; een gesprek met een deskundi ge hoogleraar in het arbeids recht over de vraag of kunste naars kunnen blijven werken met behoud van een uitkering; Poetry International met bij zondere aandacht voor de in ballingschap levende Zuidafri- kaanse dichter Cosmo Pieterse en ten slotte het toneelstuk „Der Gross-Cophta" van Goe the, uitgevoerd door het Schauspielhaus Hamburg (Ned. 2, 21.40 uur). BEELDSPRAAK In „Beeldspraak Literair", praat Willem van Toorn vanavond met de dichter Hans Faverey. De in 1933 in Paramaribo gebo ren schrijver wordt door velen beschouwd als een moeilijk, ontoegankelijk dichter, door dat zijn werk elke anekdotiek mist en door zijn eigen omgang met de taal nauwelijks uitleg toelaat. In 1968 debuteerde Fa verey met de verzenbundel „Gedichten". In 1972 ver scheen „Gedichten 2". Beide bundels werden later samen gevoegd in „Gedichten" (1980). In 1977 publiceerde Faverey „Chrysanten, Roeiers" en in 1981 „Lichtval". In het najaar verschijnt zijn nieuwe bundel „Zijden Kettingen" (Ned. 2, 23.00 uur). "HONDEN" Honden en mensen horen by el kaar. Waarom is er eigenlijk zo'n goede relatie tussen hon den en mensen? Hoe komt het dat een hond is zoals hy is? En in hoeverre spelen opvoeding en erfelijkheid daarbij een rol? Antwoorden op deze en derge lijke vragen krijgt men in de documentaire, die de EO van avond uitzendt (Ned. 2, 20.20 uur). Daarin komen vier soorten hon den aan bod, namelijk een ge wone huishond (als gezellig- heidsdierin het gezin), een her dershond (wantrouwig ten op zichten van vreemden, maar een goede waakhond en trouw aan z'n baas), een speelhond (een kameraad voor jong en oud, bekenden en nieuwe ge zichten) en een schaaphond (in dit geval een border collie, die feilloos op de bevelen van z'n baas reageert). NEDERLAND 1 TROS 18.55 Flappies wonderbaarlijke reis (4). Jeugdserie. 19.02 Dierenmanieren 19.25 Het geheim van Vredenhof. „De ontvoering. Jeugdserie. NEDERLAND 2 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal 19.00 Journaal 19.12 Ronduit 19.30 De Waltons. „De eerste dag. Serie. 20.20 Honden en mensen. Documentai- TROS 20.28 De TV-Show. Amusementspro gramma. 21.25 Falcon Crest. „Buiten verdenking. Serie. 22.10 Tros Aktua TV 22.45 Harten 2. Serie. NOS 23.40 Journaal 23.45 Nieuws voor slechthorenden TROS 23.50 Tros Sport WOENSDAG NOS 09.30 Nieuws voor slechthorenden 11.00 Schooltelevisie. Europa vanuit de lucht. 11.30 Wat gebeurt er deze maand. 13.00 Nieuws voor slechthorenden VARA 15.30 Scooby Doo. Tekenfilmserie. 15.52 Het weerhuisje. Kinderserie. 16.05 De koning en de draak 16.18 Het stoplichtmannetje. Tsjechi sche tekenfilmserie. 16.25 Bob en Bobek. Kinderserie. 16.32 Barase. Tekenfilmserie. Afl. 2: „De jacht op de schat. 16.52 Dodo... het verhaal van een jong hondje. Kinderserie. 17.00 Liedjes uit de film van Ome Wil lem 21.00 Van U wil ik zingen. Religieus koorzangprogramma. 21.35 Tenslotte. NOS 21.40 Omnibus. Kunstkroniek. 22.30 Journaal 22.45 Den Haag Vandaag 23.00 Beeldspraak Literair. Gesprek ken met schrijvers. 23.30 Nieuws voor slechthorenden WOENSDAG 20.10 Kunst-Zaken 20.15 The Benny Hill Show. Britse hu mor met Benny Hill. 20.45 Op zoek naar Adam. „De lange weg. Eerste aflevering uit de 12-delige wetenschappelijke serie over de men selijke paleontologie. In feite is er een „dubbele lange weg: enerzijds de weg van het onderzoek naar oorsprong en evolutie van de mens. Anderzijds de menswording zelf. Presentatie: Wim Offeciers. 21.35 Centraal Station. „Met onbeken-' de bestemming, (herh). Eerste afleve ring uit de politieserie van Hans Keuls met Senne Rouffaer en Cor Witsche in de hoofdrollen. Annie Lomans vindt haar huis in Amsterdam niet zo leuk. Ze vertrekt naar Brussel om daar in dienst te gaan bij mevrouw Dierix. De ontvangst in Brussel overtreft haar stoutste verwachtingen. Annie wordt met een dure auto afgehaald en naar een sjieke villa gebracht. Tijdens een feest in een privé-club ontmoet ze Marcel Dubosse. Ongemerkt strooit hij een poeder in Annies glas cham pagne... 22.45 Journaal. Aansluitend: Coda. 18.00 Appie. „Appie gaat naar de kap per. 18.05 Sesamstraat 18.20 Drakendagen. Kleuterprogramma. 18.35 Fabian van Fallad^. Vlaams feuil leton. Afl. 10: „De inbreker. 19.05 Tijdrover. Lieve plantjes 6: Oran- jerieplanten op Madeira. 19.15 Kijk uit! Verkeerstips. 19.20 Uitzending door derden. Een pro gramma van het ACV-Informatief. 19.40 Lotto-winnaars, mededelingen en programma-overzicht 19.45 Journaal 19.00 De neushoorn. Documentaire uit de serie „Het geheime leven der dieren over neushoorns in het Chitawan Na tional Park in Nepal. 19.25 Juke Box. Rolling Stones: Time is on my Side. Madness: Our House. 19.30 Enter Hamlet. Korte film van Fred Mogubgub. 19.35 Kijk uit! Verkeerstips. 19.40 Mededelingen en programma overzicht 19.45 Journaal 20.10 Kunst-Zaken 20.15-22.05 Luther. Amerikaanse film (1973) van Guy Green met Stacy Keach. Patrick Magee e.a. Saksen 1506. Maarten Luther treedt als mon nik in het Augustijnenklooster te Erf urt. De jonge monnik wordt voortdu rend door een diep zondebesef ge plaagd. Nadat hij zijn eerste mis heeft opgedragen, raakt Luther met zijn va der in conflict. Hem wordt verweten dat hij zijn leven vergooit door in het klooster te gaan. In 1517, als Luther een bekend theoloog is geworden, na gelt hij een aantal stellingen over de hervorming van de kerk aan een kerk deur in Wittenberg. Dit valt niet in goede aarde in Rome en Luther moet zich bij de vertegenwoordiger van de paus gaan verantwoorden. Hij weigert echter zijn ideeën te herroepen... DUITSLAND 1 WDR 18.00 Hier und Heute. Regionaal actuali teiten. 18.25 Hallo Larry. Serie 19.00 Reich und arm. Aflevering uit de Amerikaanse serie „The Jordaches. 20.00 Journaal 20.15 Bananas. Muziekprogramma met Caro, Marius Muller-Westernhagen, Lonzo, John Miles, e.a. 21.00 Report 21.45 Der Aufpasser. Britse serie met Dennis Waterman en George Cole e.a.: Arthur Daley is uitermate verrast, wanneer hy de aantrekkelijke Jo Wil liams nog eens ontmoet. Door een on geval heeft ze haar man verloren en een oplichter perste haar al het geld van de verzekering af. Arthur over reedt zyn vriend Terry de zaak te on derzoeken... 22.30 Themas van de dag 23.00 ARD-Talkshow. Praatshow met Joachim Fuchsberger. 23.45 Journaal WOENSDAG 10.00 Journaal 10.23 Liebe hat ihre Zeit. Vier verhalen van Herbert Reinecker. 11.25 Unser Kosmos. Documentairese rie over het heelal. 12.10 Report 12.55 Persoverzicht 13.00 Journaal 13.15 Teletekst 15.40 Teletekst 16.10 Journaal 16.15 Das waren Zeiten. Jazzmuziek uit de vijftiger jaren met Hazy Osterwald. 17.00 Wir Kinder der Klasse 3d. Kinder film. 17.50 Journaal 18.20 Mein Name ist Hase. Tekenfilmse rie „Bugs Bunny. 18.57 Programma-overzicht 19.00 Journaal 19.30 Altbairische Miniaturen. Twee eenakters van Ludwig Thoma: „Die Dachserin met Norbert Gastell en Wil- fried Klaus en „Die Medaille met Nor- bert Gastell en Katharina de Bruyn. 21.00 Journaal 21.20 Klartext: Wird das wohnen unbe- zahlbar? In de Duitse grootsteden heerst woningnood. Toch wordt het bouwen van nieuwe woningen of het kopen van bestaande woningen door de recessie en grondspeculatie tegen gewerkt. 22.05 Unsere Kosmos. „De kusten van de kosmische oceaan. Eerste afleve ring uit de Documentaireserie van Carl Sagan over het heelal. 22.50 Es geht seinen Gang oder Muhen in unserer Ebene. TV-spel naar de ro man van Erick Loest met Wolfgang Bathke en Helga Kohier. Een arbeider in Leipzig is tevreden met zijn be staan. Zijn vrouw vindt echter dat hy moet maken (Herh. van 12-1- WOENSDAG 10.00 -13.15 Programma-overname Duitsland 1 13.15 Teletekst 15.25 Enorm in Form. Aerobic dansen voor het hele gezin. 15.40 Teletekst 16.00 Journaal 16.04 Anderland. Kleuterprogramma. 16.35 Kiwi - Abenteuer in Neuseeland. Avonturenserie. 17.00 Journaal 17.15 Tele-IUustrierte. Gevarieerd pro gramma. 17.53 Rauchende Colts. „Een man zoekt wraak. Aflevering uit de Amerikaanse westernserie „Gunsmoke. Matt Dillon moet al zijn overredingskracht aan wenden, om de advocaat Cicero Wolf te bewegen, de verdediging van drie Indianen op zich te nemen, die van een overval worden beschuldigd. 81) 00.35 Journaal 18.00 Telecollege. Algebra. 18.30 Sesamstraat 19.00 Aktuelle Stunde 20.00 Journaal 20.15 Sport-Platz 21.00 Formel eins. De ARD-hitparade gepresenteerd door Peter Illmann. 21.45 Landesspiegel. Kultur in Ge- sprach. 22.15 Deutscher Alltag 23.00 Neue Wege? Een balans van de Evangelische kerkendagen in Han- 23.45 Journaal WOENSDAG WDR 08.00 Tele-Gymnastik 08.10 Schooltelevisie 09.25 Sesamstraat 10.05 Schooltelevisie 17.00 Schooltelevisie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 5