va goe Vinke GEMEENTE RIJNSBURG KREBBERS JAARSNIA Damesmode roef onze nieuwe abonnee U met uw aanbreng-kado Nieuwe klasse piano's. 10 jaar volledige garantie. Keuze uit 30 merken. Inruil mogelijk. Tot 50% korting. Bij van Urk: Huur met recht van koop v.a. 150,- p.mnd. Tevens reviseren, taxeren en stemmen. Bij van Urk: Piano's en vleugels. Gebruikt v.a. 12.000,- Nieuw v.a. f 3.495,-. Transport gratis. Bij van Urk: Vertrouwd kopen. 85 jaar piano service. Sinds 1898. Levering/ stemmen door geheel Nederland. Europa's grootste import/export specialist. Bij van Urk: Nieuwe klasse vleugels. Kies uit 40 vleugels o.a. Steinway&Sons, Tokai, Estonia, Yamaha, Schimmel, Bechner, Fazioli, Rich. Weber, etc. Westersingel 42, 3014 GT Rotterdam, Vrijdag koopavond. VOORBEREIDINGSBESLUITEN De burgemeester van Rijnsburg maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 34, lid 2, juncto artikel 22, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 juni 1983 heeft besloten te verklaren, dat wordt voorbereid: a. een herziening van het geldende bestemmingsplan "De Hoek" met betrekking tot een perceel aan de Boslaan (hoek Additioneel Kanaal/Vliet); b. een herziening van het geldende bestemmingsplan "Centrum II" met betrekking tot een tweetal gebieden, te weten: 1. het perceel Oude Vlietweg; 2. een perceel aan de Kwakelsteeg. De begrenzing van de onder a. en b. genoemde gebie den is aangegeven op de bij de raadsbesluiten behoren de en als zodanig gewaarmerkte tekeningen. De raadsbesluiten liggen met ingang van heden ter ge meente-secretarie, afdeling algemene zaken ter inzage. Rijnsburg, 14 juni 1983 De burgemeester voornoemd, C. Noort, loco Leiden: Nieuwe Rijn 32 Tel. 071-132900 Alphen a/d Rijn: Van Boetzelaerstraat 8 Tel. 01720-92900 Leiden, Donkersteeg 16 Alphen a/d Rijn, v Mandersloostraat 51 Den Haag, Spuistraat 12 Wanneer u het Leidsch Dagblad een nieuwe abonnee bezorgt (niet zo moeilijk bij zo'n fijne krant), ontvangt u van ons 3 miniaturen. staand horloge V j Postcode V# S.v.p. invullen en in een open enveloppe zenden aan Leidsch V Dagblad b.v., Antwoordnummer 10050, 2300 VB Leiden Postzegel plakken is niet nodig. U kunt ook bellen O jO 071-144941.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 12