SMYRNA LOPER ZEEMAN 'jggp wamoomet: A Van der Luit TUDELUK SrORTItF GEPRIJSD KOOPAVOND VRIJDAGAVOND ad sanctos Voorlichtingsdag 14 mei a.s. van 12.00 tot 14.00 uur. Een verzekering kent veel raakvlakken ROEIBOTEN Een Kilometer Koopplezier textielSupers pRiJ*/ Garage Vlietwijk Theo Huynink, Psalm 97, vers 11. Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid en vreugde voor de oprechte van hart. Als trotse kinderen en kleinkinderen kunnen wij u bij de ze mededelen dat onze ouders en grootouders Piet en Sjaan Van der Meij-Heemskerk D.V. op 13 mei a.s. de dag hopen te gedenken dat zij 25 jaar geleden in het huwelijk traden. Margriet en Hans Hansje Guus en Henk Jan en Karien Jeanet en Jantje Peter Noordwijkerweg 61, 2231 NJ Rijnsburg. leder die hen persoonlijk wil feliciteren is van harte wel kom op dinsdaq 31 mei a.s. van 16.30 uur tot 18.00 uur in "De Voorhof", Vliet N.Z. 36, Rijnsburg. Grote dankbaarheid jegens God vervult ons hart! P. Schoneveld T. Schoneveld-Brussee hun 45-jarig huwelijk te vieren. kinderen en kleinkinderen. 11 mei 1983 Katwijkerweg 34 2235 AC Valkenburg. "Hij had het leven zo lief" Na een ongelijke strijd hebben wij afscheid moeten ne men van mijn lieve man, onze lieve pappa en opa ENGELBERTUS JOHANNES (BERT) DE JONGH SAN DE JONGH-VAN DEN AKKER SASKIA KOK-DE JONGH HUUG KOK PAUL en ERIC LEX DE JONGH MARIJKE VAN DER MARK RENÉE GERRETSE-DE JONGH JAAP GERRETSE 2312 XW Leiden, 7 mei 1983 Oude Vest 131 Overeenkomstig de wens van de overledene heeft de crematie in stilte plaats gehad. "Treckt u niet aen wat yder seght Maer doet wat billyck is en reght" Dankbaar voor alles wat hij in zijn leven voor ons heeft betekend, geven wij u met droefheid kennis, dat van ons is heengegaan onze lieve, dierbare vader en opa JOHANNES ARNOLDUS in de leeftijd van 86 jaar Warmond: ANS en HENK ZWAAN PAULA en AAD IRMA Voorschoten: LIEN VERSLOOT ALINDA ELLEN Bleiswijk: TINEKE en JAN BOGAARD ARJAN HANS JEROEN Leiden, 10 mei 1983 't Huis op de Waard" Kaarsenmakersstraat 2 Correspondentieadres: Irenestraat 12 2361 SP Warmond De overledene is opgebaard in de rouwkamer van 't Huis op de Waard". Bezoek aldaar woensdag van 19.00-19.30 uur Geen bloemen De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 13 mei a.s. om 14.00 uur in het Crematorium "Ockenburgh", Ocken- burghstraat 21, 's-Gravenhage, einde Laan van Meer- dervoort. Vertrek van 't Huis op de Waard" om circa 13.00 uur. WBssmmM begrafenissen crematies LAMMERMARKT 43 LEIDEN TELEFOON 126618 Tot ons grote verdriet is kort na het overlijden van onze oudste broer toch nog vrij onverwacht overleden onze geliefde broer en oom JAN ARNOLDUS op de leeftijd van 86 jaar Leiden: W. F. K. ARNOLDUS J. C. STOOF- ARNOLDUS A. ZIRKZEE- ARNOLDUS Leiderdorp: R. v. ATTEN- ARNOLDUS nichten en neven 10 mei 1983 Na een langdurige ziekte overleed op 7 mei op de leeftijd van bijna 84 jaar onze lieve moeder en schoonmoeder, oma en overgrootmoeder KATHARINE MARGARETHE AUF DER HAAR Arnhem: J. H. W. POORTMAN J. N. POORTMAN-SALOMONSON CAROLIEN TITA NINA PAUWELIJN en YADIN YITZHAYIK- POORTMAN IDO Maarssen: A. K. E. POORTMAN DIRK MARRETJE JAN en KLAZIEN KRUISHEER De naaste familie wil graag haar bijzondere dank uit spreken voor de wijze waarop de gezinsverzorging en de wijkverpleging het moeder mogelijk hebben gemaakt tot het laatste moment van haar leven thuis temidden van kinderen en kleinkinderen te zijn. Velp, 7 mei 1983 Corr.adressen: Hommelseweg 508 6821 LZ Arnhem M. A. de Ruyterstr. 61 3601 TK Maarssen GEEN BEZOEK De crematie zal in familiekring plaatsvinden. Op 6 mei 1983 is tijdens zijn verblijf in Spanje plotseling overleden, mijn geliefde man, onze lieve zorgzame va der en opa WILHELMUS HENDRIKUS WOUTERS op de leeftijd van 68 jaar Katwijk: C. G. WOUTERS-VARKEVISSER HANS en NEL WOUTERS-TEUEUR WIM, JOHN Leiderdorp: DICKEY en PIET ZWAAN-WOUTERS KRISTEL, ERIC, ARNOUD Katwijk: WIM WOUTERS TON WOUTERS Valkenburg ZH: RIET en JAN HAASBROEK WOUTERS 2223 HC Katwijk ZH, Molenweg 39 De overledene is opgebaard in het mortuarium van de "Wilbert" alwaar geen bezoek. Geen bezoek aan huis De avondwake zal gehouden worden donderdag 12 mei a.s. des nam. 7.30 uur in de Johannes de Dopertcerk, na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de kerk. De gezongen Uitvaartmis zal gehouden worden vrijdag 13 mei a.s. des voorm. 10.30 uur in de Johannes de Doperkerk, Kerkstraat te Katwijk aan den Rijn, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de R.K. begraafplaats aldaar. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het Parochiehuis naast de kerk. Na een kortstondige ziekte is van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader, opa, broer, zwager en oom JACOBUS SINTEUR in de ouderdom van 76 jaar M. M. SINTEUR-VELTHUYSEN M. SINTEUR M. PIJNAKER-SINTEUR S. P. H. PIJNAKER W. SINTEUR J. SINTEUR T. SINTEUR-DE KOK kleinkinderen en verdere familie Leiden, 9 mei 1983 Langegracht 104 De overledene is opgebaard in de rouwkamer "Eenvoud", van Ingen Schenau, Hogewoerd 84 te Lei den. Bezoek aan de rouwkamer: donderdagavond van 7.00 tot 7.30 uur. De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 13 mei a.s. om 11.00 uur op de Algemene begraafplaats Rhijnhof. Ook na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de ont vangkamer van de begraafplaats. Heden ging plotseling van ons heen mijn lieve man, on ze zorgzame vader en opa, broer, zwager en oom GERARDUS ADRIANUS SCHELLEKENS op de leeftijd van 62 jaar 11 mei 1983 Kooizicht 18 2315 HD Leiden De overledene is opgebaard in de aula van "Ad Sanc tos", Lammermarkt 43 te Leiden. Samenkomst aldaar: vrijdag 13 mei 1983 om 14.00 uur, waarna de begrafenis plaatsvindt op de begraafplaats "Rhijnhof" om 15.00 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. Na een langdurige eenzame strijd is in de nacht van Moederdag overleden mijn vriendin en moeder A. E. KLEEN-PASSIER (FOX) Aan haar persoonlijke zorgen heb ik altijd erg veel te danken gehad. NIEUWE OPENINGSTIJDEN!!! m.l.v. maandag 9 mei a.s. Maandag v.a. 12 uur. Dinsdag gesloten. Woensdag t/m zaterdag v.a. 10 uur. Zondag v.a. 12 uur. Iedere zondag, beginnend op zondag 15 mei a.s. zal v.a. 17.00 uur de muzikale omlijsting verzorgd worden door Kees Ouwejan. ZOLEN HAKKEN SLEUTELS Klaar terwijl u wacht SCHOENEN OPREKKEN i TASSEN REPARATIE ALLE MODEKLEUREN VERF- EN SCHOENCREME HEEFT HART VOOR UW VOETEN Korevaarstraat 9. Lelden De herinnering aan onze lieve moeder, een troostrijke liturgie en het sympathieke medeleven van zovelen hebben wij in de dagen van het heengaan van Catharina Maria Meijer-Hoogma aangevoeld, dat zij niet voor niets zovele goede vrienden en kennissen heeft gemaakt. De belangstelling en aanwezigheid tijdens de plechtigheden in de kerk hebben ons meer goecf gedaan dan wij met enkele woor den kunnen uitdrukken. Hiervoor onze oprechte dank. Marian en Mart van Bohemen-Meijer Jacqueline en Joop van Bohemen-Meijer Noordwijk, mei 1983. Dankbaar, oprecht dankbaar ben ik allen, die mij met troostende woorden, gesproken of geschreven, geholpen hebben mijn zeer verdrietige dagen bij het overlijden van mijn man Hermann Cornells Schulte Kuperjans door te komen. Hieruit heb ik de kracht geput om verder te gaan. Op deze manier wilde jk U allen danken. J.A. Schulte Kuperjans-Rijkelijkhuizen Voorhout, mei 1983. LIEVE JAN REIIKEN, Na al die jaren in regen en wind, sneeuw en hagel dat jij ons trainen hebt gegeven, betreuren wij het zeer dat jij ons nu niet meer zal trainen. SELEKTIE L.K.V. NOORDERKWARTIER Opleiding sportmassage N.S.F. (1 jarige opleiding) Instituut voor praktijkopleidingen Berber Hoogkamer, Regentesseplantsoen 26, 2801 CL Gouda. Telefoon 01820-14872. zoals: vermogensbescherming economische aspecten financiële gevolgen fiscale en juridische consequenties Een goed antwoord hierop vraagt om specialisatie. De Kooijman Assurantie en Advies Groep bundelt alle kennis die hierbij betrokken zou kunnen zijn. Dit om U het beste advies te kunnen geven... De Kooijman Assurantie en Advies Groep bestaat uit: Nationale Bemiddelings Combinatie (NBC) BMS Assurantiën Pensioenadviesburo van Son Kooijman Assurantiën Vraag vrijblijvend inlichtingen in Ede of Leiden tel. 08380 -19050 resp. 071-895400. kooijman assurantie 8t advies groep bv Voor een kompleet advies en financiële zekerheid. TE HUUR op het Galgewater. Op Hemelvaartsdag en in hel weekend. Vanaf juni de gehele week. i.v.m. hemelvaartsdag verplaatst naar In en om de Haarlemmerstraat in Leiden VERS VAN DE PERS: OCCASIONS Volvo 245 GLTT. Volvo 245 DL Volvo 244 GL Volvo 343 L Volvo 343 DL Volvo 345 DL Volvo 345 L Volvo 343 DL aut Volvo 343 DL aut Volvo 343 DL autom Renault R18GTL Renault R18 TD (diesel) Renault R5 GTL aut Peugeot 305 GLD (diesel) Peugeot 305 GLS Opel Manta 1.9 Itr H.B Honda Civic 3 drs Honda Civic 3 drs Honda Civic 5 drs Ford Taunus 2 Itr. LPG VW Golf MXdec. 1978 Talbot 1308 GLSmei 1978 DAF 66 SL autsept. 1975 DAF 46 L autfebr. 1977 DAF 46 L autjan. 1977 Datsun 160 J LPGmrt. 1977 apr. 1979 juli 1977 jan. 1979 apr. 1982 juni 1981 okt. 1980 okt. 1980 sept. 1978 aug. 1980 aug. 1980 febr. 1982 jan. 1981 ian. 1980 mei 1982 dec. 1981 mei 1981 i aug.1981 nov. 1977 i okt. 1982 341; Van Beethovenlaan 67, tel. 01717-5941; G. Douplantsoen 22, tel. 01717-4455, Voorschoten. I Gevraagd I HERENKAPPER en AANKOMENDE i 1 Herenkapsalon I Steenstraat 23. Leiden, I telefoon 132492, na 17.0Suur 01719-12090. Begrafenissen - Crematies Transporten In het rouwcentrum is gelegenheid tot opbaring in onze aula's. Koffiekamer beschikbaar. Ruime parkeergelegenheid. Verzekeringen r Deposito's. Leiden, Willem de Zwijgerlaan 179 Postbus 432,2300 AK Leiden, telefoon 071 -213231 Wassenaar, Deijlerweg l27,.telefoon 01751-12436 Voorschoten, Hyacinthstraat 7, telefoon 01717-5985 ZWERVERSNEST Bijzonder ruime 4-persoons dubbel- daks bivaktent van 100% katoen. Aluminium stokken en noklat. Stormvaste vormgeving met anti- tochtranden rondom. Onverwoest bare Optilon ritsen. KOUBRI, 2-PERS. MODEL VANJ49T- 289,- GELDIG T/M 21 MEI DE PRIJSBEWUSTE WINKEL VOOR JE VRIJE TIJD

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 6