TELEVISIE RADIO TELEVISIE HEMELV AARTDAG WOENSDAG 11 MEI 1983 Radio - tv WOENSDAG DBa TELEAC 18.25 Een kwart eeuw ruimtevaart. IKON 18.55 De zesde klas. Afl. 6: „Diefstal. 19.21 Kenmerk. Actualiteiten 19.46 Socutera NOS 20.00 Journaal VPRO 20.28 BGTV. Actualiteiten. 21.00 Getting even. Film. 22.00 Hier is... Adriaan van Dis. Praat show. TELEAC 23.00 Ergonomie. NOS 23.35 Journaal 23.40 Nieuws voor slechthorenden NEDERLAND 2 18.15 Nieuws voor slechthorenden 18.25 Staatsloterij 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal 19.00 Journaal 19.12 Politieke partijen. CPN. 19.22 Van gewest tot gewest. Regionale rubriek. 20.10 Voetbal. Aberdeen—Real Madrid. 22.00 Cinevisie. Filmrubriek. 22.30 Journaal 22.45 Den Haag vandaag. Politieke ac tualiteiten. 23.00 Nieuws voor slechthorenden 18.00 Tik Tak 18.05 Denken en doen. Spelprogramma voor de kinderen. De sport waar het om gaat is turnen. Presentatie: Micha Marah 18.30 Waard om te weten. Niki Demeyer geeft informatie over tv-programma's voor kinderen, theater-voorstellingen, nieuwe boeken en platen 18.40 Belfl en Lillibit 19.00 Het treinhuisje. Nederlandse ani matiefilm van Paul Driessen 19.10 Uitzending voor derden. De K.T.R.O. 19.40 Tiercé; Mededelingen; Program ma-overzicht 19.45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 Mini Micro Macro 20.20 The Muppet Show. Aflevering uit de komische poppenreeks. Presenta tie: Kermit de Kikker. Te gast: de country and western-zanger Johnny Cash 20.45 Rigoletto. Humor en kolder uit binnen- en buitenland. 21.30 IJsbreker. „Het circus huilt. Pro gramma over de aftakeling van het cir cus en dan vooral over het kleine fami liecircus dat om allerlei redenen van economische en culturele aard onvol doende armslag heeft om overeind te blijven. 22.15 Nationale Loterij, Tiercé en Jour naal Aansluitend: Coda: Fragmenten uit het werk van Paul Van Ostayen (1896- 1928). 19.00 Tijdrover. Hengelen (2). Aas- en lokaasproblemen. 19.10 Nieuwtjes uit Uhlenbusch. Duitse jeugdserie met Hans Peter Korff en Hildegard Wensch en Jochen Anger- stein. Afl. 13: „De dag van de waar heid. 19.40 Mededelingen en programma- overzicht 19.45 Journaal 20.10 Voetbal. Aberdeen Real Madrid. Rechtstreekse reportage vanuit Göte- borg van de finale Europacüp II (Be kerwinnaars). DUITSLAND 1 18.00 Hier und Heute. Regionale actuali teiten. 18.25 The Flinstones. Tekenfilm. 19.00 Monaco Franze Der ewige Stenz. Laatste aflevering van de serie: In zijn geliefde Munchen heeft het le ven voor Franze zonder zijn geliefde Annette geen betekenis meer en zoekt troost in de alcohol. Zijn vriend Manni Kopfeck waarschuwt Annette, die haar echtgenoot in Munchen komt op zoeken. 20.00 Journaal 20.10 Voetbal. Rechtstreeks uitzending van de finaleronde Europa-Cup voor bekerwinnaars tussen Real Madrid FC Aberdeen te Goteborg. 22.00 Bilder aus der Wissenschaft. We tenschappelijk magazine. 22.30 Themas van de dag 23.00 Secret beyond the door. „Geheim nis hinter der Tur. Amerikaanse speel film (1948, z-w) van Fritz Lang met Joan Bennett, Michael Redgrave, An ne Revere e.a.: Na de dood van haar broer Rich reist Celia Barrett met haar vriendin Edith naar Mexico. Daar leert ze Mark Lamphere kennen en wordt verliefd op hem. Nog tijdens haar vakantie trouwen beiden. Pas na het huwelijk wordt Celia er zich van be wust dat ze bijna niets over haar echt genoot weet. Ze zoekt het een en ander uit en ontdekt zaken die haar niet be vallen... DUITSLAND 2 17.53 Gunsmoke. Amerikaanse western serie met James Arness, Ken Curtis e.a. 18.57 Programma-overzicht 19.00 Journaal 19.30 Direkt. Magazine met bijdragen van jonge kijkers. Deze uitzending staat in het teken van motorrijden en alle aspecten die eraan verbonden zijn, zoals het rijden zelf, de reparatie en de veiligheid. 20.15 Bilanz. Economisch magazine. 21.00 Journaal 21.20 Midweeklotto 21.25 Dynasty. „Las Vegas en terug. Amerikaanse serie met John Forsythe, Linda Evans, Joan Collins e.a.: Cecil Colby heeft woord gehouden en Blake Carrington een groot geldbedrag ge leend. In ruil daarvoor verlangt Cecil dat Blakes dochter Fallon met zijn neef Jeff trouwt... 22.10 Das Papst-Attentat. Reconstructie van de moordaanslag op paus Johan nes Paulus II in mei 1981. De dader, Mehmet Ali Agca, is gearresteerd, maar wie was de opdrachtgever? Met een steeds grotere zekerheid schijnt de Bulgaarse geheime dienst, op bevel van de Russische KBG, deze taak op zich te hebben genomen. 23.10 Die letzten Tage des Martin Kass- ner. Videofilm met Boris Guradze, Ka- tharina Schmidt e.a.: Een jongeman werkt als installateur van speelauto maten. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met pistoolschieten. Hij sluit zich steeds meer van de buitenwereld af, om zich uitsluitend aan zijn hobby te wijden... 00.05 Journaal 18.00 Telecollege. Volkskunde. 18.30 Sesamstraat 19.00 Aktuelle Stunde 20.00 Journaal 20.10 Mittwochs in...Neuss. Informatie en ontspanning. 21.45 Auslandsreporter 22.15 Die Indianer sind noch fern. „Les indiens sont encore loin. Frans-Zwit serse speelfilm (1977) van Patricia Mo- raz met Isabelle Huppert, Christine Pascal, Mathieu Carrière e.a.: Aan de rand van een woud vindt men in de sneeuw het levenloze lichaam van de zeventienjarige Jenny Kern. Jenny woonde bij haar grootmoeder, van waar ze elke dag naar school ging. Het laatste wat men van haar weet, is dat zij een bezoek bracht aan een café en bij vrienden overnachtte. 23.50 Journaal NEDERLAND 1 NOS 09.30 Nieuws voor slechthorenden 11.00 Omroepparochie. Eucharistievie ring 13.00 Nieuws voor slechthorenden TROS 16.00 In Vogelvlucht. Veere. Filmim pressie. 16.15 Sons and Daughters. Serie 17.00 Weekend weersverwachting NCRV 18.55 Yakari Tekenfilmserie. 19.05 Zo vader, zo zoon. Spelprogram- 19.30 Silas. Jeugdserie. NOS 20.00 Journaal NCRV 20.10 Showroom 22.40 Kerk vandaag NOS 23.05 Journaal 23.10 Nieuws voor slechthorenden VRIJDAG NOS 09.30 en 13.00 Nieuws voor slechthoren den NCRV 16.00 Showroom. Herhaling van 12 mei. NEDERLAND 2 NOS 13.00 Nieuws voor slechthorenden 18.15 Nieuws voor slechthorenden 18.20 Paspoort. Informatie voor Turken. 18.30 Sesamstraat 19.00 Journaal TROS 19.05 Op volle toeren. Muziekprogram- 19.50 Onze Ouwe. Duitse misdaadserie. „Koud als diamant. 20.50 Clara Wieck en Johannes Brahms. Muzikale impressie NOS 21.30 Mensen Kinderen. Discussiepro gramma. 22.30 Journaal 22.40 Nieuws voor slechthorenden VRIJDAG NOS 13.00 en 18.15 Nieuws voor slechthoren den 16.00 —17.30 Ik vergat te leven. Spaans- Amerikaanse film (1978) van Orlando Jiminez met Juli Iglesias en Isa Lo- renz: Julio Iglesias, de Spaanse zanger en charmeur, speelt en zingt wat zijn eigen leven zou kunnen zijn. 18.00 Tik Tak. Kleuterprogramma. 18.05 Chips. Amerikaanse jeugdserie met Tom Reilly en Erik Estrada: „Ponch verliefd. 18.55 Tijdrover. Bridge, stap voor stap (13). 19.00 Uitzending door derden. Program ma van de Christen-democratische Omroep. 19.40 Mededelingen en programma- overzicht 19.45 Journaal 20.10 Kunst-zaken 20.15 Cinemanie. Filmkwis over de po pulaire speelfilm op het grote en klei ne scherm. Presentatie Michel Follet. 21.10 Gelegenheidstoespraak n.a.v. Re- rum Novarum 83. Terugblik op 60 jaar christelijke Arbeidersbeweging. O.a het ontstaan van de sociale school te Haverlee in 1922 en de rol van P.W. Se- gers en August Cool. 22.00 Dallas. Afl 107: Holly wil J.R. uit haar onderneming wegwerken. Zij slaagt er alvast in de illusies die Sue Ellen over haar huwelijk koesterde aan diggelen te gooien. Katherine wil Bobby. Zij zet Mark aan om met Pam naar Europa te reizen. Bobby krijgt een kans om uit zijn Canadese over eenkomst te stappen. 22.50 Journaal Aansluitend: Coda: „Cherubijnenlied uit „Kleine orthodoxe liturgie van R. Twardowski door het BRT-koor en het instrumentaal ensemble o.l.v. Vic Nees. 19.00 Vinger in de pap. Jongerenmaga zine. Vandaag: Gymles. Wat vinden tieners van de gymnastiekles? Hoe ge dragen gymleraren en leraressen zich? Hoe moet het als je een hekel hebt aan gymnastiek en trimmen? Wim de Craene zingt Stijve Stijn. 19.40 Mededelingen en programma overzicht 19.45 Journaal 20.10 Kunst-Zaken 20.15 -23.35 Lucia di Lammermoor. Opera van Geatano Donizetti, vanuit het Festspielhaus in Bregenz met Leo Nucci, Katia Ricciarelli, Jose Carreras, e.a.: Schotland, eind 16e eeuw: Plaats van handeling is het Ravenswoodkas- teel dat de Ashtons zich op onrecht matige wijze hebben toegeëigend. Lu cia, de zuster van Lord Eric Ashton is voorbestemd om te trouwen met Artu- ro Bucklaw, maar zij weigert en ont moet in het geheim Sir Edgardo Ra- venswood. Die is bereid de vete met de Ashtons bij te leggen. Het huwelijk met Lucia zou die verzoening bezege len. Dit is echter niet naar de zin van Eric Ashton en hij laat Lucia een ver valste brief lezen waarin haar Edgardo een andere vrouw het hof maakt. Ont daan besluit Lucia toch met Bucklaw te trouwen. DUITSLAND 1 10.00 Liebe - Fundament der Zukunft. Evangelische vesperdienst. 11.00 Griechenland zu Fuss. Rugzaktoe- risme. 11.45 Tanzer vom Broadway. „The Barkleys of Broadway. Amerikaanse dans-muziekfilm (1949) van Charles Walter met Fred Astaire, Ginger Ro gers en Oscar Levant: Josh en Dinah, Barkley, een dansers-echtpaar, oog sten tijdens een première veel succes, maar in de kleedkamer is het tussen de twee beslist geen koek en ei en wanneer dan nog een Frans auteur komt beweren, dat Dinah een hogere roeping moet volgen, laat zij Josh in de steek. 13.30 Weisse Taube - Schwarzer Milan. Documentaire over een Spaans na- tuurbeschermingsgebied in Andalu- 14.15 Lebendige Wildnis. Documentaire over dieren in Australië, o.a. kangoe roes en krokodillen. 15.00 Tennis. Internationale tenniskam pioenschappen van Duitsland. 17.05 Die Angst vor dem Sonntag. Sportdocumentaire over de Britse rugbyclub uit Doncaster (Midden-En- geland), die staat vermeld in het Guin ness Book of Records, vanwege de grote regelmaat bij het verliezen van wedstrijden. Toch hopen spelers en supporters ooit nog eens een wedstrijd te winnen. 17.50 Die Landschaft und ihre Kinder. Portret van de schilder en musicus Walter Spies. 18.45 Nie bist Du da. Oostduitse tv-film onder regie van Peter Deutsch, met Renate Geissler en Dietmar Richter- Reinick: Ulla Zeiske kan maar moei lijk verwerken dat haar man haar na twaalf jaar huwelijk heeft verlaten. Haar zoon Gernot mist zijn vader erg en vraagt veel aandacht van Ulla. Tij dens een wandeling in het park maakt Ulla kennis met Bernd, die ook ge scheiden is. 20.00 Journaal 20.15 Wiedersehen mit Tibet (1). Twee delige documentaire over Tibet-ken- ner Heinrich Harrer, die na ruim vijf endertig jaar terugkeert naar zijn vroe ger werkterrein in Tibet. 21.00 Hochtsleistungen. Chris Howland stelt nieuwe records voor uit het Guin ness Book of Records. 21.30 Die Krimistunde. Drie macabere verhalen van Henry Slesar. Met Karl Michael Vogler en Heidi Stroch. 22.30 Journaal 23.00 Matto regiert. TV-film van Helmut Pigge naar de gelijknamige roman van Friedrich Glauser. Met Hans Heinz Moser en Fritz Lichtenhahn: In de ma chinekamer van het Zwitsers sanato rium Randlingen wordt het lijk van de directeur, dr. Borstli, gevonden. Dat het niet om een ongeval gaat, is voor de politie snel duidelijk. Vermoedelijk werd Borstli met een zandzak doodge slagen. Een van de patiënten is spoor loos. Wachtmeester Studer krijgt op dracht dader en motief te vinden. 00.45 Journaal VRIJDAG 10.00 Journaal 10.03 Der grosse Preis 11.25 Tiere vor der Kamera. Documen taire over de Australische dierenwe reld. 12.10 Kennzeichen D 12.55 Persoverzicht 13.00 Journaal 13.15 Videotext fur alle 13.20 ARD-Sport-Extra. Tennis: De in ternationale tenniskampioenschap pen van Duitsland. 16.15 Journaal 16.20 „.damit kein Gras druberwachst. Documentaire over de vredesbewe ging en de Evangelische Kerk. 17.05 Alles klar?! Rechtstreekse jeug duitzending vauit Keulen. 17.50 Journaal DUITSLAND 2 10.00 Programma-overzicht 10.05 Der Millionar. Duitse speelfilm (z- w 1945) van Robert A. Stemmle met Hans Moser, Annie Rosar en Hans Holt: Op de dag dat de postbode Ha- bernal zijn 25-jarig dienstjubileum viert, erft hij een miljoenenvermogen. Zijn jeugdvriendin Mizzi Kruger, die haar geluk in Amerika ging proberen, bestemde hem als enige erfgenaam van haar grote vermogen. Ondanks zijn nieuwe rijkdom, wil Habernal zijn beroep niet opgeven. 11.25 Elias. Oratorium van Felix Men- delssohn-Bartholdy. 13.00 Journaal 13.05 Auf der Walz. Reportage over rondtrekkende ambachtslieden. 13.35 Die kleinen Strolche. Een hond is ook maar een mens. 13.55 Das Amazonas-Dschungelbuch. Documentaire over het Amanzonege- bied. 14.35 Schenk mir ein Buch. Nieuwe kin- der- en jeugdboeken. 15.20 Journaal 15.25 Funny Girl. Film naar de gelijkna mige Broadway-musical met Barbara Streisand en Omar Sharif: Het leven van Fanny Brice. Jarenlang de ster van de Ziegfeld-Follies en een van de meest populaire artiesten van Ameri ka. 17.45 Der Burgermeister. Duitse serie met Gustl Bayrhammer en Katharina de Bruyn: „Geheime diplomatie. Een' van de zaken die de nieuwe burge meester Moosholzer in zijn verkie zingscampagne had beloofd, was de komst van een nieuw bedrijf met werk voor honderd mensen. Maar waar vindt hij een bedrijf dat zich in Brunn- berg wil vestigen... 18.10 Die Zeiten andern sich. Duitse se rie met Karl-Heinz von Liebezeit en Lis Verhoeven. Afl. 5: „Is dat uw zoon?. Zomer 69: Ali Jankowski en zijn vrienden zien in, dat hun pogin gen om de maatschappij te veranderen door heel wat tegenslagen worden ge dwarsboomd. 18.58 Programma-overzicht 19.00 Journaal 19.15 Der Berg. Beelden en teksten n.a.v. de Hemelvaart. 19.30 Der grosse Preis. Spel-showpro- gramma o.l.v. Wim Thoelke ten bate van de aktie Zorgenkind. 20.50 Die grosse Hilfe. Aktie Zorgen kind. 21.00 Journaal 21.05 Kennzeichen D. Portret van de 83- jarige Sociaaldemocraat Josef Felder. 21.50 Leitmotiv. TV-spel met Manuela Brandenstein, Ulrich Wildgruber en Michael Tonkel: Collage van docu mentaire- en nagespeelde fragmenten over „lievelingsmelodieën. Waarom wordt een stuk muziek een lievelings melodie? Welke sporen laat het na en welke herinneringen roept het op? 23.15 Zeugen des Jahrhunderts. Een ge sprek met de filosoof Hans Jonas over het principe „verantwoording. 00.15 Journaal VRIJDAG 10.00 - 13.15 Programma-overname Duitsland 1 15.25 Enorm in Form. Aerobic dansen. 15.40 Videotext fur alle 15.57 Programma-overzicht 16.00 Journaal 16.04 Die Schlumpfe. Tekenfilmserie. 16.15 Pfiff. Sportstudio voor jonge kij kers. 17.00 Journaal 17.15 Tele-Illustrierte. Gevarieerd pro gramma. Aansluitend: Journaal. DUITSLAND 3 17.00 Schooltelevisie 18.00 Telecollege. Natuurkunde. 18.30 Het programma met de muis 19.00 Aktuelle Stunde 20.00 Journaal 20.15 Die Spur des Fremden. „The Stranger. Amerikaanse film (z-w 1946) van en met Orson Welles, Loretta Young en Ed ward G. Robinson: In een klein Ame rikaans stadje worden voorbereidin gen getroffen voor het huwelijk tussen de geschiedenisleraar Charles Rankin en Mary Longstreet, de dochter van de rechter. Op de dag van de bruiloft ko men twee vreemdelingen in de stad: inspecteur Wilson, die op ondergedo ken nazimisdadigers jaagt en de ex-na- zi-officier Meinike die als lokaas moet dienen. Meinike heeft vroeger san- mengewerkt met Charles Rankin, die in werkelijkheid Kindier heet en com mandant was van een Duits concen tratiekamp. 21.45 Landesspiegel. Reportage van Dietrich Schubert over de sluizen van Henrichenburg. 22.15 Nachtschalter. „Die Buchmaschi- ne. Eerste aflevering uit een zesdelige serie over de nieuwste technieken in de boekdrukkunst. 23.45 Journaal Voor overig radio- en televisienieuws zie pagina 21 Liefdesdrama HILVERSUM (GPD) - Het huwelijk van componist Robert Schu mann en de concertpianiste Clara Wieck wordt gezien als een van de gelukkigste in de muziekgeschiedenis. Toch zijn er twij fels gerezen of dat wel helemaal waar is geweest. De intrede van de jonge componist Johannes Brahms in 1853 in huize Schu mann heeft in elk geval het geluk van het echtpaar doen wanke len. In het programma dat de TROS morgenavond uitzendt licht de maker Erik van Reijendam een tipje van de sluier op. De film, een mengeling van muziek, drama en feiten, zal worden inge zonden naar het Praag d'Or-festival in juni. De drie belangrijkste figuren, Schumann, Clara en Brahms, worden neergezet door respectievelijk Dolf de Vries, Adrienne Kleiweg en Derek de Lint. De 20-jarige Brahms koesterde een diepe bewondering voor de gevestigde componist Schumann. Die bewondering was weder zijds. Schumann haalde Brahms met open armen in zijn huis. Maar Brahms hield ook van Schumann's vrouw Clara. In hoe verre deze liefde beantwoord werd, is niet duidelijk. Deze situa tie leidde tot een zelfmoordpoging van Schumann in 1854. Hij sprong in de Rijn, na eerst zijn trouwring in het water te hebben geworpen. Dit wijst op een crisis binnen het huwelijk van Ro bert en Clara. Daar kwam bij dat Schumann aan een hersenziek te leed, die zijn gehoor aantastte en hem vreselijke hoofdpijnen bezorgde. Na zijn zelfmoordpoging laat Schumann zich behandelen in een privékliniek in een dorp nabij Bonn. Clara mag hem daar niet bezoeken. Pas op zijn sterfbed, in 1856, zien zij elkaar terug. De muziek van Schumann en Brahms die tussen de commentaar stem van Wim de Haas te horen is, wordt uitgevoerd door het Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van Bohumil Gregor. Ruime aandacht krijgen violiste Vera Beths en pianiste Maija Bon. De film „Clara Wieck en Johannes Brahms" geeft wel een geromantiseerd beeld van de gebeurtenissen, maar biedt daar door waarschijnlijk ook voor diegenen die niet zijn ingevoerd in de klassieke muziek en alles wat daarmee samenhangt, een mo gelijkheid om daar op een aangename manier mee kennis te maken. (Nederland 2, 20.50 uur.) HILVERSUM I 18.06 Tijdsein. 18.30 EO-Met- terdaad. 18.40 Jessica (8). 18.50 De Wolkenwagen. 19.02 Van u wil ik zingen. 19.25 De Bijbel Open. 19.45 Antenne 2. NOS (vanaf 20.00): 20.03 Langs de lijn. 23.02 Met het oog op morgen. NCRV (vanaf 24.00): 00.02 Volgspot. 01.02 Metropolis. 02.02 Nachtexpress I. 03.02 Nachtexpress HILVERSUM U Heilskwartier. 20.18 De wereld zingt Gods lof. 21.00 Bij de tijd. 21.30 On der de kop. NOS. 21.40 NOS-servi- 22.10 RVU. NCRV: 22.40 Neder land en zn buren. 23.00 Literama- woensdag. NOS: 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III 18.04 De Avond- spits. KRO (vanaf 19.00): 19.02 Krachtvoer. 21.02 Demo. 22.02-24.00 Roek-Tempel. HILVERSUM IV 15.45-17.00 Kwartet 0.00 Johannes Brahms. 22.05-23.00 Muziek. DONDERDAG HILVERSUM I NOS: Nieuws op elk heel uur. NCRV (vanaf 7.00): 7.02 Vandaag... Donderdag. 8.05 Hier en nu. 8.20 Stappen in de jungle. 17.55 Medede lingen. 18.05 Hier en Nu-Magazine. 19.02 Muziek in vrije tijd. 20.03 Vier kant. 21.02 Op de vrije toer. 22.02 NCRV-Donderdag-Sport. 22.55 Eer lijk gezegd. NOS (vanaf 23.00): 23.02 Met het oog op morgen. KRO (vanaf 24.00): 00.02 Oogluik. 01.02 Nie mandsland. 06.02-07.00 Ontbijt- show. HILVERSUM II KNMI: 5.45 Het weer etc. AVRO (vanaf 7.00): 7.10 Juist op Hemel vaartsdag. 9.25 Waterstanden. IKON (vanaf 9.30): 9 32 Morgenge bed. 9.58 Wilde ganzen. AVRO (van af 10.00): 10.02 De AVRO-klok. 11.00 Radiojournaal. 11.03 Duimeland. 11.10 Praatpaal-per-adres-extra. 11.32 Kijk op kunst 12.00 Radio journaal. 12.03 Per Saldo. 12.26 Land- en tuinbouw (NOS). 12.35 Ra diojournaal. 12.50 Regio-Naai. 13.10 De Slag bij Nieuwspoort-speciaal. NOS-RVU: 14.00 Oorlogsvoorberei ding. 14.32 RVU. KRO (vanaf 15.00): 15.03 God van mensen (RKK) (6). 15.20 Kruispunt (RKK). 15.32 De wereld op donderdag. 18.10 Grenze loos. 18.20 Zendtijd pol. part.: GPV. IKON: 18.30 Kleur. KRO: 19.00 Eu charistieviering. 20.03 Radio Vitri- 20.30 Spektakel. TELEAC: 21 30 Diverse cursussen. KRO: 22.40 Mensen gaan twee aan twee (6). 23.00 Het kastje van Oma (31). 23.45 Ter overweging (RKK). NOS: 23.55- 24.00 Nieuws. HILVERSUM III NOS: Nieuws op elk heel uur. TROS (vanaf 7.00): 7.02 De Haver- moutshow. 9.02 Continu muziek. 11.02 „Mototros-donderdag. NOS (vanaf 18.00): 18.03 De Avondspits. TROS (vanaf 19.00): 19.02 Poster. 20.02 Ferry Maats Soul Show. 22.02 Sesjun. 23.02-24.00 De LP. Show. HILVERSUM IV NOS: Nieuws om 7.00, 8.00 en 13.00 VARA (vanaf 7.00): 7.02 Morgen rood. 9.00 Quartetto Esterhazy. 10.00 Wiener Kammerensemble. 11.05 Rotterdams Philharmonisch Orkest. 12.25 Operette. 13.05 Ivo Po- gorelich, piano. EO: 14.30 Orgelbe speling. 15.00 Open Huis. 16.00 Licht en uitzicht 16.40-17.00 Theo logische Verkenningen. NOS: 20.00- 23.00 Donderdagavond Muziekma- VRIJDAG HILVERSUM I NOS: Nieuws op elk heel uur. KRO (vanaf 7.00): 7.02 Ontbijtshow. 8.06 Echo: 8.16 Muziek om op te schieten. 8.53 Pastoor A C. Raad- schelders. 9.03 Adres Onbekend. 10.03 Muziek op bestelling. 11.03 Ratel. 11.53 Pastoor A.C. Raadschel- ders. 12.03 Noenmaal. 13.06 Echo., 13.16 Thé Complet. 15.03 De werkers van het vijftiende uur. 15.30 Aarde der mensen (3). 16.02 Op de HILVERSUM II KNMI: 5.45 Het weer etc. VPRO (vanaf 7.00): 7.10 Gymnastiek. 7.20 Radionieuwsdienst VPRO. NOS: 9.05 Gymnastiek. 9.15 Werkbank. 9 24 Waterstanden. VPRO (vanaf 9.30): 9.33 Macht en de onmacht v de journalistiek. VARA: 11.00 Mis verstanden rond de middenschool NOS (vanaf 11.30): 11.33 Homonos. 12.00 Regio-Lokaal. 12.26 Land- en tuinbouw (NOS). 12.36 Tussen het jws. 13.10 Meer over minder. TELEAC (vanaf 14.30): 14.33 Cursus plantenverzorgen (9). VARA (vanaf 15.00): 15.03 Radioweekblad. HILVERSUM III NOS: Nieuws op elk heel uur. EO (vanaf 7.00): 7.02 Ronduit op 3. 8.03 Tijdsein. 9.03 De Muzikale Fruitmand. 10.03 Muziek Motief. NCRV: 10.30 Pop Non Stop. 11.03 Popsjop. VOO (vanaf 12.00): 12.03 Mono. 13.03 Tipparade. 15.03 Top 40. NOS (vanaf 18.00): HILVERSUM IV NOS: Nieuws om 7.00, 8.00 en 13.00 VOO (vanaf 7.00): 7.02 Ochtend stemming. 9.00 Veronicas Meester werken. 10.30 Muziek voor miljoe nen. 12.00 Strauss en Co. 13.05 Vero nica Klassiek.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 5