c Galerie 'De Oude Rijn' waagt sprong naar Waag 3 3 c 3 C Met kunstelfdaagse Kunst LEIDEN Met een elf- daagse manifestatie in het Waaggebouw, van twaalf kunstenaars tege lijk, begint galerie 'De Oude Rijn' op vrijdag de dertiende mei aan de der de periode in haar zeven jarig bestaan. Met een grote hink-stap-sprong belandt de galerie daar mee van de Oude Rijn, via de Stille Mare in De Waag. Daar zal voortaan elk voor- en najaar een grote groepstentoonstel ling worden gehouden, waarmee een einde komt aan een lange serie een- en tweemansexposities in het Art Tea House. Prominente kunstenaars met reputatie, gevestigde namen in het nationale kunstcircuit en aankomend talent uit de eigen regio worden in het Waaggebouw bijeengebracht in en poging de galerie voor een dreigend gevaar van her haling of zelfs ondergang in middelmatigheid te behoe den. Zeven jaar lang heeft galerie "De Oude Rijn" de kunstliefhebbers in Leiden en omgeving jaarlijks tien tentoonstellingen van meestal meer-dan-middelmatig niveau voorgezet. Dat is geen ge ringe prestatie, die daarom er kenning verdient van de stad die, als het halfweg tussen Amster dam en Den Haag, nooit tot bo- ven-regionaal kunstcentrum uit kon groeien; alle grote Leidse kunstenaars-namen ten spijt. De grote sprong voorwaarts naar het Waaggebouw aan de overzij de is voor de galerie meer dan een noodsprong: een weloverwo gen zet in de strategie voor het behoud van wat toch Leidens le vendigste kunst-horeca-centrum was geworden, ondanks en mis- Albee-eenakter De studenten-toneelgroep "Un Peu Bleu" speelt op 13 en 27 mei de eenakter "De dood van Bessie Smith" van Edward Albee in de Kapelzaal van het K&O-gebouw. Beide voorstellingen beginnen om 20.15 uur. "De dood van Bessie Smith" is het derde stuk dat de toneelgroep "Un Peu Bleu" op haar repertoi re heeft genomen. Het wordt op gevoerd door zeven spelers. De regie is in handen van Huub de Groot. schien wel dankzij de trefpunt functie die het als Art Tea House voor het artistieke kringetje was gaan vervullen. Die functie hoopt het ook in de toekomst te behouden, want van nu af aan zullen er dan wel geen exposities meer worden geopend, de wan den blijven er wisselend behan gen met het werk dat steeds het visitekaartje van de galerie ge bleven is: de commercieel goed- liggende Cobra-kunst. Net als zoveel galeries, in de groei- tijd van de jaren zestig en zeven tig, was ook "De Oude Rijn" ont staan uit een combinatie van overtollige ruimte, overschot aan vrije tijd, energie en .liefde voor de kunst. Architect Meindert Barkema had een grachtenpand aan de Oude Rijn voor zichzelf gerestaureerd en hield een im mense voorhal over. Echtgenote Tine Pasma wist met haar tijd en energie geen raad. Samen beza ten ze de interesse in de kunst en de ondernemingslust om met al die ingrediënten een semie-pro- fessionele kunsthandel te begin nen. Dat was in 1976. Nog maar zeven jaar geleden dus, en toch kijken beiden al wat nostalgisch op die eerste jaren te rug. "Het was puur genoegen wat we er toen aan beleefden, zowel voor onszelf als voor ons publiek. De sfeervolle openingsavonden met muziek door mensen van de streekmuziekschool en het con servatorium..." mijmert Mein dert. "Tine bezit het talent om zoiets ge zellig en goed te organiseren. Ik niet, van huis uit ben ik ook geen ondernemer; eigenlijk ben ik er te verlegen voor om al die con tacten te leggen en te onderhou den. Het leukst waren in het be gin de Leidse kunstenaars die we exposeerden. Het was een eigen publiek; daaruit is de informele sfeer van toen verklaarbaar". Liefde voor de kunst bezaten ze al lebei wel. "Maar zakelijk was het een stap in het duister. Nu het licht aan is zie ik pas hoe we had den moeten lopen. Ik weet in middels hoe de ideale galerie ontworpen moet worden", zegt Barkema en hij schetst zijn droom ter plekke: een vierkante ruimte van wel dertig bij dertig meter, met een verhoogde loop galerij rondom en in het midden toch een tearoom. "Twee jaar na de start had ik voor mijn bureau toch meer ruimte nodig. Ook het gezin kwam aan de Oude Rijn ruimtelijk in de knel. Ik restaureerde opnieuw een pand, vlakbij aan de Stille Mare en ook daar was ruimte over. Zo verhuisden we de gale rie en namen de naam mee. door Clemens Kortenbach Dankzij de opgedane ervaring voerden we daar geleidelijk aan een professionele aanpak in. Maar plotseling verdween de aan koopsubsidie van CRM en sa men met de neergang in de eco nomie bracht ons dat in de geva renzone. De verkoop stagneerde en de kosten stegen. We moesten iets bedenken om te overleven. Het eerste experiment betrof een combinatie van galerie met be scheiden horeca-faciliteiten, waarbij het accent voor beide ac tiviteiten op kwaliteit moest lig gen. Voor ons, die de horeca al leen als bezoekers-consumenten kenden, was dat iets geheel nieuws. Na een begin met grote moeilijkheden bleek het toch een succesformule. De verkoop steeg viervoudig, het publiek was tevreden want de combina tie had kwaliteit, zeker toen alles nieuw was. We veranderden de naam in Art Tea House De Oude Rijn". Barkema geeft toe dat met de tijd het horeca-gebeuren steeds meer de aandacht dreigde op te slor pen. Van dreigende "verloede ring" wil hij echter niet horen, maar hij is zich wel bewust van het bezwaar dat geïnteresseer den in de kunst zich tussen de theetafeltjes dienden te wringen om over de hoofden van de be zoekers heen naar kunst te kun nen kijken. "Sommigen hebben zich daarbij niet helemaal op hun gemak gevoeld". Niet alleen het dreigende gevaar om "in herhaling" te vervallen, maar toch ook het onderkende "dreigend weg te zakken in mid delmatigheid", heeft de stoot ge geven voor de nieuwste formule. De formule horeca-kunstbedrijf in een kleine ruimte liet niet lan ger toe om werk van kunstenaars met grote reputatie op te hangen: en dat zou aan de Stille Mare het enige alternatief zijn geweest. "De lokatie van het Waaggebouw ten opzichte van de Stille Mare is een mogelijkheid om aan beide functies elk een eigen gezicht te geven. In het Art Tea House zal in het vervolg alleen grafiek ge toond gaan worden, op informele wijze gepresenteerd. In het Waaggebouw zal voornamelijk schilderkunst en beeldhouw werk te zien zijn." Uit de lijst met namen van kunste naars die voor de eerste manifes Art Tea House 'De Oude Rijn'; uitzicht op de Waag. tatie in het Waaggebouw werden aangetrokken, blijkt dat het de galerie ernst is met de formule: internationale en nationale repu taties, tezamen met regionale kunstenaars van de eerste rang en temidden van deze "gevestig- den" de aandacht richten op jong talent dat die aandacht verdient. De exposanten van dit vooijaar. schilders en beeldhouwers, zijn: Herman Berserik, Rein Dool, Mari- nus Fuit, Herman Gordijn, Fer Hakkaart, Maja van Hall, Joop van Kralingen, Bert Meinen, Gustav Meist, Walter Nobbe, Aat Verhoog en Peter Willemse. Vanaf de Stille Mare ligt het Waag gebouw op roepafstand: twee lo- katies, een familie. De nieuwe formule lijkt realistisch. Voor Leiden de kans op voortbestaan van een aantrekkelijk etablisse ment en tegelijk een regelmatig terugkerende kunstmanifestatie op niveau in het vooruitzicht. De hengel is uitgelegd, de sprong wordt gewaagd; wellicht berei ken Tine Pasma en Meindert Barkema de overkant met droge voeten. Leidse bioscopen LUXOR (121239): "An officer and a gentleman", da. 14.30, 19.00 en 21.30 uur. zo. 14.00, 16.30, 19.00 en 21.30 uur, 12 jr LIDO 1 (124130): "De lift", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo. ook 16.45, 16 Bioscopen LIDO 3: "The Verdict", da. 19.00 21.15 uur, do. vr., ma. en di. ook 14.30 uur. 16 jr. Fam. voorstelling: "Als je begrijpt wat ik bedoel", do., za., zo. en wo. 14.30 uur, zo. ook 16.45 uur. LIDO 4: "Sophie's Choice", da. 14.00 en 20.15 uur, 16 jr. STUDIO (133210): "Gandhi", da. 14.00 en 20.00 uur, al. TRIANON (123875): "First Blood", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo. en ma. 14.15, 16.30, 19.00 en 21.15 uur. 12 jr. REX (125414): "School der lusten", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, 16 jr. Nachtvoorstelling: "Blondjes in hun blootie", vr. en za. 23.30 uur, 16 jaar. Bioscopen Alphen (voor reserveringen 01720-20800) EURO 1: "De lift", woe. 13.45 en 20.00 uur, do. 13.45, 16.15, 18.45 en 21.15 uur, vr. tm. za. 13.45, 18.45 en 21.15 uur, ma. en di. 20.00 uur, 16 jr. Nachtvoorstelling: "De lift", za. 24.00 uur, 16 jaar. Euro 2: "De lift", zelfde tijden als Eu ro 1, behalve de middagvoorstelling van woe. tm. zo., 16 jr. Kindermatinee: "Walt Disney's te- kenfilmgrabbelton", woe. tm. zo. 14.00 uur. Nachtvoorstelling:. "Meisjes in opper ste extase", za. 24.00 uur, 18 jr. EURO 3: "First Blood", woe. 14.00 en 20.00 uur, do. 14.00, 16.45, 18.45 en 21.00 uur, vr. tm. zo. 14.00, 18.45 en 21.00 uur, ma. en di. 20.00 uur, .12 jr. Nachtvoorstelling: "First blood", za. 24.00 uur. 16 jr. EURO 4: "De Eend en de Caddillac", zelfde tijden als Euro 1, al. Nachtvoorstelling: "De rommelwin- kel". 16 jaar. Bioscoop Voorschoten (voor reserveringen 01717-4354) GREENWAY: "Dik Trom knapt het op", woe. (11 en 18 mei) 14.30, za. en zo. 14.00 uur, al. "E.T.", woe. 15.45 en 20.00 uur, do. 14.00 en 20.00 uur, vr. 14.00,19.30 e 21.30 uur, za. 15.45, 19.30 en 21.30 uur, za. 15.4519.30 en 21.30 uur, zo. 15.45 en 18.30 uur, di. 14.00 uur, woe. 18 mei 15.45 en 20.00 uur, al. "Identificazione di una donna", zo. 21.00 uur, di. 20.15 uur, 16 jr. Bioscopen Katwijk (voor reserveringen 01718-74075) CITY 1: "Aas der azen", woe. 14.45 en 20.00 uur, do. 14.30, 16.45, 19.00 en 21.15 uur, vr. za, zo. 14.45, 19.00 en 21.15 uur, ma. en di. 20.00 uur, al. CITY 2: "Hot bubblegum 2", zelfde tijden als City 1, al. CITY 3: "Asterix en Cleopatra", woe., do., vr., za. en woe 14.30 uur, al. CITY 3: "The Silver Streak Expres", woe. 20.00 uur, do. 16.45, 19.00 en 21.15 uur, vr. en za. 19.00 en 21.15 uur, zo. 14.45, 19.00 en 21.15 uur, ma., di. en woe. 20.00 uur, 16 jr. CITY 4: "Annie", woe., do., vr., za. en woe. 14.30 uur, al. CITY 4: "Kom, kus en geniet", woe. 20.00, do. 16.45, 19.00 en 21.15 uur, vr. 19.00 en 21.15 uur, 18 jr. CITY 4: "De zwarte ruiter", za. 19.00 en 21.15 uur, zo. 14.45,19.00 en 21.15 uur, ma., di. en woe. 20.00 uur, 16 jr. Rijksmuseum voor Volkenkunde, Steenstraat - 'In 'der minne schik ken', t/m 4 juli, di. t/m za. 10-17, zo. 13-17 uur. Holiday Inn, Haagse Schouwweg 10. Foto's Ruud Slagmo len, tot 26 mei dagelijks. Rijksmuseum van Geologie en Mine ralogie. Hoogl. Kerkgracht 17 - 'Energie uit eigen bodem', t/m 4 au gustus. ma. t/m vrij. 10-17 uur, zo. 14-17 uur. Atelier, Bilderdijkstr. 1, schilderijen Hans Barends, 9 tot 23 mei dag. 14-18 r behalve woensdags. Galerie De Oude Rijn, Stille Mare 4 litho's van Corneille, zeefdrukken Kees van Bohemen, beeldhouw werken Hans Bos, t/m 31 mei, dag 10-18 uur en zond. 11-18 uur. De Lakenhal, Oude Singel 28 Me chanisch speelgoed, tot 23 mei, di. t/m za. 10-17'uur en zond. 13-17 uur. Galerie Denise Stephan, Bakkersteeg 18 - Tekeningen Jan Vegter, schil derijen en keramiek Cor de Zwaan, tot 16 mei. vr. t/m zo. 13.30-17.30, ook na tel. afspraak (tel. 132319). Exposities Foyer LAK-theater, Levendaal 150, tekeningen Dick Goudriaan t/m 31 mei, ma. t/m vrij. 10-17 en tevens voor en na voorstellingen. Rijksmuseum voor Volkenkunde - Steenstraat, tentoonstelling "Bhoe- vtuj tan, land v.d. vreedzame draak", tot «psi0tpn on/o Jin 11 19 T7 WARMOND Kapsalon Van Bellen Handge maakte poppen Joke Kooreman, tot 13 mei. WASSENAAR Auberge De Kieviet, Stoeplaan 27, aquarellen en collagès Frieda van Voorst, 8 mei tot 16 juni, dag. behalve maandags. Galerie Henk de Greef - Adrianastraat 10, "Landschap-impressies in Sepia" René Boelen, t/m 11/6, zon en ma 13-17 u 22/8, di t/m za 10-17 ZOETERWOUDE Art Galery J.V.C.-Energieweg 41, positie Walter v. Gogh, tot 1/6, ma i 9-17 i Muzenhof, (iordijnsingel .- .joua- ches Frits Huysman tot 18 t/m vrij. 14-18 uur, za. en zt aktiviteiten. Leythenrode, Hoogmadeseweg 55 - wandkleden Ans Trago tot 27 mei, dag. 10-20 uur. OEGSTGEEST Kunstcentrum Lange Vbort - plas tieken, foto's, kleuretsen en abstrac te werken, tot 29/5, di, wo, do, vr van 13.30-17.30 uur, vr. ook 19-21 uur, za. 12-17 uur. Oude Raadhuis, Dorpstraat - Aqua rellen en zeefdrukken Jan van Zonne- tot veld, 7 mei tot 3 juni, di. 19-21 uur, woe., do. en zo. 14-16 uur; le en 2e Pinksterdag 14-16 uur. tijdens Galerie De Pomp - Hetty Geursen, pentekeningen en collages; Aal tien Zierikzee, Keramiek, woe, do, zo 14-16 uur. za 11-16 uur, di 19-21 uur, t/m 29/5. e schilder Peter Cox, 14/5 tot 2 5, ma t/m do van 9.30-12, 14-17 en 19.30-21.30 uur, vr. van 19.30-21.30 uur, za van 9.30-17 uur, zo 14-17 Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Acade misch Ziekenhuis behalve van dins dag 13.00 uur tot woensdag 13.00 uur (Diaconessenhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot zaterdag 13.00 uur (Elisa- beth-ziekenhuis). Bezoekuren ziekenhuizen Diaconessenhuis - doorlopende be zoektijd van 16.00 uur tot 20.00 uur; met uitzondering van: de kinder- en jongerenafdeling: da gelijks van 14.00 uur tot 19.00 uur. - de afdeling intesieve zorg: uitslui tend na overleg met het hoofd van de afdeling. Sportmedisch Advies Centrum: Blessurespreekuur: Elisabethzieken- huis Leiderdorp, 's maandags van 19.30-20.30 uur. Bezoekuren St. Elisabeth-zieken- huis: Volwassenen: dagelijks van 14.00- Ziekenhuizen Kraamafdeling: dagelijks van 11.15- 12.00 uur (alleen voor echtgenoot) en 19 00 van 15.00-16.00 uur en van 18.30-19.30 wanneer voor ernsuge jjaucmcu doorlopend bezoek wordt toegestaan kan de hoofdverpleegkundige hier voor speciale kaarten verstrekken. Bezoektijden Kinderkliniek: Dagelijks 15.00-15.45 uur en 18.30- Kinderafdeling: dagelijks van 15.00- 18.30 uur. Afdeling C.C.U. (hartbewaking) dage lijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00- 19.30 uur. Intensieve verpleging: dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur. Academisch ziekenhuis Tel. 269111 Voor alle patiënten (behalve kinde ren) zijn de bezoekuren als volgt: Avondbezoekuur afdeling Verlos kunde 18.00-19 00 uur. Praematurenafdelmg dagelijks van i^EEUWÉNLANG HEBBEN Wil "TROLLEN HET GOUD BE V/AAKt. oer v/AS GEEN LTWARE TAAK, VAMT ONZE 700RVAPEREN HES SEN H&TGOUD BEIP/ERD.LrOCAT ALLEEN EEN GOUD-EERLJK IÊ .HAMD MET <0N LOSHAKKEN Bezoektijden kinderafdelingen Elke dag: 14.15-15.00 uur en 18.30- 19.00 uur. (Alleen voor ouders kinderen kan er een afwijkende tijd afgesproken worden met de hoofd verpleegkundige). Alphen aan den Rijn Rijnoord: Bezoektijden 's middags 14.30-15.15 uur, 's avonds 18.30-19.30 uur. Extra bezoek voor de hartbewaking: 's och tends 11.00-11.30 uur. Extra bezoek voor vaders op de kraamafdeling: 's avonds 19.30-20.30 uur. Kinderafde ling 's middags 14.30-15.30 uur, 's middags alleen voor ouders 14.30- 18.30 uur. ((Üud<:rllieuius 11 mei 1983 Honderd jaar geleden stond in de krant: Een Brusselsch blad meldde dezer dagen, dat de vreemde lingen te Amsterdam op de meest krasse wijze worden geëxploiteerd; dat zij in gewo ne hotels, eigenlijk hotels van den tweeden rang, buitensporig hooge prijzen hebben moeten betalen, en het blad besluit met de tusschenkomst in te roepen van het gemeentebestuur of van het bestuur der expositie om hieraan een einde te maken. Dat de klacht niet ongegrond is, blijkt uit de volgende prijzen, die hier en daar betaald zijn: een ontbijt (koffie, brood, boter en twee eieren) 2,-, twee kleine glaasjes Schiedam f 1,-, een biefstuk met aardappelen f 1,30, een broodje met kaas f 1,50, drie glazen Beiersch bier f 1,80, enz. Ter geruststelling van het publiek vernemen wij. dat, het moge op de dagen op en na de opening ook door het be zoek der Konings hier en daar al eens buitensporig vol en druk en dientengevolge duur geweest zijn, de toestand thans weder vrij normaal is en men een uit stapje naar de hoofdstad niet achterwege behoeft te laten uit vrees voor gebrek aan plaats of te hooge prijzen. (Adv.) Eene fatsoenlijke Bur gerdochter zag zich gaarne ge plaatst in een fatsoenlijk Huis gezin of bij eene Dame om be hulpzaam te zijn in het Huis houden. Adres met franco brie ven onder letter H aan het Bu reel van het Leidsch Dagblad. (Adv.) Eene Oude Juffrouw zoekt Inwoning, Kost, Bedie ning en liefst vrije Kamer tegen billijke vergoeding in een gezin zonder Kinderen. Franco opga ven worden ingewacht onder letter J aan het Bureel van dit Blad. Vijftig jaar geleden: In de bosschen tusschen Kat- towitz en Emanuelssegen heeft, tengevolge van de droogte, een reusachtige bosbrand gewoed, waardoor duizend hectaren 20 jaar oud hout werden vernield.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 27