Vriend sleept zich over finish c Streuer/Schnieders dolblij na GP-zege Waterpoloteam toont karakter tegen Spanje Boycot Nederlandse schepen Brabander wint in Amsterdam >- 071-144941 Ceulemaiis weer beste driebander Nederlandse kustvissers hekelen Belgisch beslag marktberichten Beurs Amsterdam MAANDAG 9 MEI 1983 AMSTERDAM (GPD) Gerard Nijboer, Cor Vriend en vermoedelijk Jacques Valentin op de marathon en Cor Lambregts op de 5000 of 10.000 meter naar de WK, die in augustus in Helsinki wordt gehouden. Zo moet het in het draaiboek staan van de KNAU. Een draaiboek, waarin bondscoach Wim Verhoorn zaterdag na de door Cor Vriend gewonnen Amsterdamse marathon niemand inzage gunde. De sectie wedstrijd sport wordt die eerste blik gegund en deze week moeten de atleten het dan horen. Varia Ook zonder de internationale ma rathon van Amsterdam, die kwantitatief (1400 wedstrijdma rathonlopers en 3300 recreatielo pers op de 21 kilometer) een top per was, maar kwalitatief tegen viel zou Verhoorns voorstel er zo hebben uitgezien. Alleen had hij toch wel gerekend op een limiet- tijd van Cor Vriend. Een tijd van onder de 2.13, de KNAU-eis, die overigens vier minuten scherper is dan de internationale limiet. „Met nog zon vijf of zeshonderd meter te gaan kreeg ik echter scherpe steken in de zij. Ik heb even moeten stoppen om daarna met veel pijn de finish te berei ken, was na afloop de verklaring van Cor Vriend die in een tijd van 2.13.41 zijn twaalfde mara thonzege pakte. Zonder die tegenslag zou Cor Vriend, die overigens rond de 20e kilometer ook al diezelfde, maar toen nog minder pijnlijke klachten had, waarschijnlijk rond die 2.13 zijn gefinisht. Een Amsterdamse marathon, die dus met het oog op Helsinki niets oploste, zoals dat ook gold voor de Westland-marathon, waarin Vriend en Jacques Valen tin bovén de 2.13 en onder de 2.14 bleven. Alleen in de Rotter damse marathon gebeurde er wat opmerkelijks omdat debu tant Cor Lambregts wel onder die limiet dook: 2.12.40. In feite slaagde dus alleen de Limburger, die er echter veel meer voor voelt dit seizoen op de baan te blijven. Met Lambregts en zijn trainer Van Uden zijn dan ook afspraken gemaakt, die het Bitsjerova turnkampioene GOTHENBURG (ANP) - De 16-ja- rige Sowjetrussische scholiere Olga Bitsjerova is zaterdag in Gothenburg Europees turnkam pioene Vierkamp geworden. Ze kreeg van de jury 39,15 punten. De Roemeense Lavinia Agache greep met slechts 0,05 punt min der het zilver. Het brons werd ge deeld door Albino Sjisjova uit de Sowjet-Unie en Europees jeugd kampioene Ecaterina Szabo uit Roemenië met beiden 38,90 pun ten. Van de twee Nederlandse deel neemsters eindigde Therèse Wil mink in de middenmoot op de dertigste plaats. Carola Eenk- hoorn werd een en veertigste. hem mogelijk zouden maken Helsinki op de baan te bereiken. Afspraken die ook in dat geheim zinnige draaiboek staan, maar het is inmiddels een publiek ge heim dat de KNAU Lambregts graag op de baan actief ziet, al was het maar vanwege het feit dat er dan nog drie marathon plaatsen te verdelen zijn voor Helsinki. Daarbij dus Europees kampioen Gerard Nijboer die in Amster dam de recreatieloop won. En Cor Vriend. Wim Verhoorn wilde namelijk wel kwijt dat deze week gekeken zal worden naar de staat van dienst van de kandidaten. Om dit duo, dat de internationale limiet van 2.17 ruimschoots op zak heeft, kan men dus niet heen. Verkiest Lambregts inderdaad de baan, dan gaat de derde te verge ven plaats onherroepelijk pro blemen geven. De voorkeur zou uitgaan naar Valentin omdat de ze dit jaar 2.13.51 liep en Nijme- genaar Rudie Verriet zijn 2.13.48 in het naseizoen van 82 in Euge ne neerzette. Verriet, die in ver band met studie niet kon starten in Maassluis, Rotterdam of Am sterdam. Wel is er met hem de afspraak gemaakt dat hij met de genen die tussen de 2.13 en 2.16 finishen in de 30 kilometer-inter land in juni zou mogen knokken om de Helsinki-ticket. Met Va lentin en in principe eigenlijk ook Vriend, maar geen van bei den vindt dit een eerlijke selec tie. Cor Vriend: uitgeput... Johan Geirnaert (Bel) 'i. Svend Krinstensen (Den) ]5. Albert Campfort (Bel) :3. Max Wersch (Vn) \l. Sander Szendrei (Hon) ,3. Wim Zegers (AV'34) 2.13.41 2.14.32 2.15.32 2.16.08 2.21.09 2.21.22 2.21.33 2.21.40 2.21.52 2.22.04 HOCKENHEIM (ANP) - Egbert Streuer en Bernhard Schnieders konden gisteren op het circuit van Hocken- heim hun geluk niet op. Voor de tweede keer in hun carrière was het zijspankoppel uit Assen er in geslaagd een race voor de wereldtitel op hun naam te brengen. Vorig jaar zegevierden Streuer en Schnieders op Silver- stone. ronden worden stopgezet toen het spekgladde parkoers te ge vaarlijk was geworden. Na een nieuwe start op het nog niet hele maal droog geworden wegdek bleek wie een gelukkige banden keuze en motorafstelling had ge maakt. De Venezolaan Carlos La- vado bleek in deze loterij de ge lukkigste. Ook de halve literklasse kenae pro blemen met het weer. Na vijftien van de achttien vastgestelde ron den haalde wedstrijdleider Herz in de stromende regen de zwart witte finishvlag al tevoorschijn. Het was de enig juiste beslissing. Verder rijden zou spelen met de levens van de deelnemers zijn geweest. In de vierde race van het seizoen werd de 21-jarige Amerikaanse ster Freddie Spen cer voor het eerst bedwongen. Daar zorgde uitgerekend leer meester en oud-wereldkampioen De beslissing viel overigens pas in de laatste ronde. De Nederlan ders, die in de training slecht draaiden en hoop op succes ei genlijk al hadden laten varen, hadden de voorgaande dertien ronden voortdurend tweede ge legen achter de Zwitsers Biland en Waltisperg, die de eerste race van het seizoen hadden gewon nen. De achterstand, rond 200 meter, was te groot om nog te kunnen overbruggen. Plotseling sloeg het noodlot voor de Zwit sers echter toe. Met een vastgelo pen motor moest het tweetal de strijd in het zicht van de zege sta ken. Streuer en Schnieders delen nu de eerste plaats in het klasse ment om de wereldtitel met Bi- land en Waltisperg. De wedstrijden, die 120.000 toe schouwers trokken, werden be heerst door de regen. De race in de 250 cc-klasse moest na drie Winst na verlies tegen Sowjet-Unie LOS ANGELES (ANP) - Het toer nooi om de FINA-waterpolobe- ker heeft door zijn situering in het plaatselijke universiteitsbad van Malibu tussen de villa's van Paul Newman en Frank Sinatra in, meer waarde gekregen als Voorolympische wapenschouw. Daarom was het in meer dan een opzicht van belang dat het Ne derlands zevental na de met 7-11 verloren openingswedstrijd te gen de Sowjetrussen karakter toonden en zich niet opnieuw liet wegspelen. Gisteravond, toen de zon was on dergegaan en de temperatuur zo'n tien graden zakte, won Ne derland met 9-8 van Spanje. Een knap resultaat na de openings wedstrijd tegen de Russen, waar in Nederland weinig in te bren gen had. Wie Spanje noemt, denkt daarbij allereerst aan Manuel Estiarte, de kleine balgoochelaar, die weer als een aal tussen de grijp grage handen van zijn fors ge bouwde tegenstanders doorglip te nu hij de militaire dienst ach ter de rug heeft en weer normaal kan trainen. Bij voorbaat inspire rend voor de twee technici van Nederlandse zijde, Nico Lande- weerd en Stan van Belkum. Landeweerd dook eenmaal langs en onder drie man door en scoor de vervolgens 4-1. Stan van Bel kum, wiens tere huid maar niet aan de Californische zon kan wennen, onderscheidde zich eveneens enkele malen. Maar Es tiarte zelf bleef de hoofdrolspe ler. De kleine Spanjaard scoorde viermaal, waarvan twee keer uit een strafworp. De derde keer koos hij een andere hoek van Misdorps doel en schoot tegen de paal. Daarmee verzuimde hij in de be slissende vierde periode Spanje op voorsprong te zetten. Stan van Belkum, die de strafworp had veroorzaakt, revancheerde zich onmiddellijk door twee keer achtereen bij een man meer si tuatie de bal in het Spaanse doel te tikken. Met nog vier minuten voor de boeg leek de voorsprong van 9-7 ge noeg, maar geheel in de traditie van de onderlinge duels werd het toch nog spannend. Het werd 9- 8, maar daarbij bleef het. De overige uitslagen van de eerste wed strijddag waren: West-Duitsland— Hongarije 8-8 (1-2, 3-2, 2-2, 2-2); Ita- lië—Spanje 8-5 (0-1. 4-3, 1-1, 3-0); Ver enigde Staten-Cuba 11-8 (2-2,4-3. 2-L 3-2). Tweede dag: Cuba-West-Duitsland 7- 11 (0-4, 2-3,4-2,1-2); Sowjet-Unie-Ita- liê 6-6 (1-1, 1-1, 1-2, 3-2); Hongarije— Verenigde Staten 9-9. Stand na twee dagen: 1. W-Duitsland 2 1 1 0 3 19-15 2. Sowjet-Unie 2 110 3 17-13 3. Italië 2 110 3 14-11 4. Ver. Staten 2 1 1 0 3 14-11 5. Hongarije 2 0 2 0 2 17—17 6. Nederland 2 1 0 1 2 16-19 7. Spanje 2 0 0 2 0 13-17 8. Cuba 2 0 0 2 0 15-22 Handbalsters plaatsen zich OUDENBOSCH Met bijzonder veel gemak heeft het Nederlands dames-handbalteam zich ge plaatst voor het WK in de B- groep, dat van 6 tot en met 15 de cember in Polen gehouden wordt. De laatste hindernissen op weg naar het WK waren twee interlands tegen Groot-Brittan- nië. Van hindernissen kon men eigenlijk niet spreken. De Oran je-dames wonnen zaterdag in Rijswijk met 357. ADVFiRTFiNTIF., ADVERTEREN IN HET SPORTKATERN OP MAANDAG? BEL VOOR INFORMATIE HET LEIDSCH DAGBLAD Kenny Roberts voor. Een defecte uitlaat temperde de vaart van de machine van Spencer (vierde) overigens aanzienlijk. Jack Mid delburg. zesde in de training, kwam -niet verder dan de elfde plaats. Hij moest een geladen Boet van Duimen (tiende) nog voor laten gaan. In de "bromfietsklasse" 50 cc viel opnieuw het goede rijden van George Looijestein op. Hij werd, op eerbiedige afstand van win naar Dörflinger uit Zwitserland, vierde en is in de stand om de wereldtitel na drie races nu keu rig derde achter de Italiaan Laz- zarini en Dörflinger. Henk Spaan ging als zesde over de streep. De Spanjaard Angel Nieto heerste in de 125 cc-klasse. Hij bleef Lazza- rini bijna vier seconden voor. AIX-LES-BAINS (ANP) - Zonder veel spijt heeft Rini van Bracht het wereldkampioenschap drie banden ingeleverd bij de biljar ter die daar het meeste recht op heeft. Na twee jaar afwezigheid verlengde Raymond Ceulemans in het afgelopen weekeinde in Aix-les-Bains het abonnement op de voornaamste titel in zijn fa voriete spelsoort. In de interim- periode hebben Ludo Dielis en Van Bracht op de winkel gepast, gesteund door een sponsor is de "eigenaar" voornemens de zaak de komende vijf jaar weer te be heren. Door zijn achttiende we reldtitel in het driebanden te be halen, loste Ceulemans een bil jarter af die van zijn toernooizege in Guayaquil weinig wijzer is ge worden. Sinds 1964 is een keer eerder een andere speler erin geslaagd het wereldkampioenschap in de spectaculairste biljarttak te grij pen. Dat was negen jaar geleden toen Nobuaki Kobayashi, nota bene in Antwerpen, zegevierde. Zaterdagnacht verzekerde de 45- jarige Ceulemans zich in feite van de titel door de Japanner te rug te wijzen. De finale bood de voor eigen publiek spelende Fransman Richard Bitalis slechts een mathematische kans de Belg in wedstrijdpunten en al gemeen gemiddelde te achterha len, voor duizend toeschouwers won de lievelingsbiljarter van de Fransen de slotpartij. Van Bracht, die vrijdag al uitgescha keld was voor de hoofdprijs, ein digde als vierde. Op de laatste dag passeerde hij de Franse kam pioen Vierat. 1. Ceulemans 20 punten, 11 hoogste se rie, 1.447 moyenne 2.Bitalis 20 13 1.318 3.Kobayashi 18 12 1.258 4.VanBracht 14 12 1.070 5.Vierat 14 9 0.920 6.d'Oyharzabal 12 8 0.917 7.Blomdahl 10 8 1.020 8.Horike 10 9 0 982 9.Torres 6 8 0.756 lO.Sims 4 9 0.816 Door Franse dokwerkers ROUEN (ANP) - De Franse dok werkers, aangesloten bij de machtige met de communisti sche partij verbonden vakbond CGT, gaan door met de boycot van Nederlandse schepen totdat een klacht tegen hun organisatie wordt ingetrokken. De actie strekt zich uit tot alle Franse ha vens. Dat heeft Michel Alexand re, secretaris-generaal van de CGT-sectie Rouen, zaterdag ge zegd. Twee of drie Nederlandse schepen onderweg naar Le Ha vre hebben sindsdien koers ge wijzigd. De dokwerkers van de CGT heb ben zich solidair verklaard met hun collega's in het Zuidfranse Bayonne, die al twee jaar actie voeren tegen een geautomati seerde los- en laadpier, waar geen dokwerkers meer nodig zijn. Nederlandse reders maken van die pier gebruik en hebben onlangs een klacht bij de rechter ingediend tegen de CGT wegens geleden schade. Voor CGT-woordvoerder Alexand re gaan de Nederlanders daar mee hun boekje ver te buiten. "Dit is een interne Franse zaak, waar ze niets mee te maken heb ben. Het gaat niet aan, dat een buitenlandse maatschappij in Frankrijk een klacht indient te gen een Franse bond". Aanvankelijk wilden de dokwer kers van de CGT alleen schepen van de bewuste maatschappijen o.a. van de rederij Van Uden boycotten. "Maar het is ons dui delijk geworden, dat elk Neder lands schip zo ongeveer een re derij op zichzelf is", aldus Ale xandre. "Om een voorbeeld te stellen hebben we daarom beslo ten alle Nederlandse schepen te boycotten. We kunnen niet an ders". URK (ANP) - De Federatie van Visserijverenigingen heeft bij België geprotesteerd tegen de in beslagneming van zogenaamde wekkers van vijf Nederlandse kustvisserijvaartuigen in de afge lopen weken. Met die inbeslagneming zijn de Belgen volgens de Nederlandse visers hun boekje te buiten gegaan. Dat is zaterdag meegedeeld door de secretaris van de federatie, J. J. de Bruine in Urk. De desbetreffende schepen waren volgens De Bruine kotters met een motorvermogen tot 300 pk en kleiner dan 70 brutoregister- ton, zodat ze gerechtigd waren om binnen de twaalf-mijls zone te vissen. Bij dat vissen bedienden de schepen zich van zoge naamde wekkers, ijzeren kettingen die voor het visnet over de zeebodem slepen om in die bodem schuilende platvis als tong op te schrikken, zodat die in het net terecht komt. Volgens de Nederlandse vissers is die vismethode volkomen legaal. De Belgen beroepen zich echter op een uit 1970 stammende wet waarin het vissers verboden is binnen drie mijl uit de kust te vissen met wekkers. LEIDEN - Leidse veemarkt, maandag Op de markt van vandaag werder 1061 dieren aangevoerd, als volgt t« specificeren: 925 slachtrunderen er 136 schapen of lammeren. Prijsnote ringen slachtvee. Stieren le kw 8.65- 9.45, 2e kw 8.35-8.65; vaarzen le kw 7.80-9.05, 2e kw 7.00-7.75; koeien le kw 7.75-8.95, 2e kw 7.10-7 70, 3e kw 6.80-7.10; worstkoeien 5.95-7.00; extra kw dikbillen 9.25-13.75. Gebruiks- ROTTERDAM (ANP) - De 37- jarige C.M. Prummel en de 25-ja- rige P.D.A. Deltenre zijn gisteren in hun woning in Rotterdam om het leven gekomen door koolmo- noxydevergiftiging. Een zelf aan gelegde geiser is volgens de poli tie de oorzaak van het ongeluk. vee: schapen 185-240, lammeren 240- 350. Toelichtingen (resp. aanvoer- handel-prijzen): slachtrunderen nor maal-vlug-hoger, stieren stabiel; schapen en lammeren minder-vlug- 13.50-21.-. All 4,20-17,-; BI 12,50-19,2 ;CI 3,20-6,30; Prei A per kg 0,48-0,61: Radijs (bos) 0,25-0,27; Sla (natuur) I 0,43-0,49; Uien per kg 0,47-0,48; Peter selie (krul) 0,54; Selderij 0,46-0.60, Bloemkool 6 per bak I 2,22-2,25; 8 I 12 I 0,63 LEIDEN Veiling 9 mei: Andijvie 78- 1,01; Peulen 10,80-14,40; Snijbonen 7,10-7,70; Chinese kool 50-55; Spits kool 1,50-1,65; Postelein 1.10-1,85. Prei 37-57; Rabarber 36-63; Spinazie 92-1,19; Uien 12-56. Witlof 1,30-3,00. Bloemkool 6 per bak 2,30-3,10 Bloemkool 8 per bak 1,90-2,75, Bloemkool 10 per bak 1,35-1,95; Sla 21-39; Bospeen 1,95-2,80; Peterselie 66-94; Raapstelen 29-35; Radijs 23-41 Selderij 89-93; Bos Uien 55-60; Papn ka st. 54-90. AANDELEN binnenland doorlopend Noteringen van vrijdag 6 maandag 9 mei 1983 (tot 12:30 uur) 44.900 45 70+ 348 00+ 352 00 195.00 35200 82.00 L 87.00 136.00 473.00 6550.00 200 00 L 190.(X 27.50 27.5C 224.00 222.0C 82000 830.00 188.00 194.50 78.00 L 77.00 230 00 73 00+ beleggingsinst. leveraged 15600 11 OBLIGATIES staatsleningen nl 124-4 81-91 13050 bng bg 11'/4 82-07 117 50 bg 104-4 82-07 114.00 bg 9 Vt> 82-07 106.50 bedrijfsleven fgh 11 81-88 fgh 9 78-86 fgh 74-4 77-85 wuh 9 76-85 101.80 101.55 wuh 84-4 78-87 100.60 100 70 parallelmarkt officieel toegelaten alanhen 11.30 11.20 bever 130.50 130 20 brink-mol c 311.00 313 00 14200 2500 00 indices e.d. Indices (a.n.p.-c.b.s) obl.index/eff.rend.(c.b.s.) Staatsleningen 8 06 Pandbrieven goud en zilver Goud 37850-38650 Zilver 1070-1140. buitenlands geld Spaanse peseta (100) VERKLARING DER TEKENS NG offoéle not geschorst Beursoverzicht GIST BROCADES VERDER OM HOOG Op een overwegend hogere effec tenbeurs heeft Gist-Brocades van daag een zeer vaste stemming te zien gegeven. Vandaag werd Gist- Brocades minus het dividend over 82 verhandeld. Het dividend be staat uit een uitkering uit de belas tingvrije agioreserve van 2.5% en hiermee rekeninghoudend steeg de koers met f 6.50 De eerste pri|s voor de stockdividenden werd 13,81. Van de hootdfondsen lagen Akzo. Hoogovens en Philips hoger in de markt met winsten uiteenlopend tot f1. Unilever en Kon. Olie vielen daarentegen iets terug Umlever was f 1 lager en Kon. Olie was f 0.60 in reactie op f 119.70 v gaf een overwegend v Van de verzekeringen steeg Nat Nederlanden met f 2.80 en Amev volgde met een vooruitgang van f2.50 De banken waren verdeeld De hy potheekbanken waren onveran derd tot iets hoger, de scheepvaart was vrijwel gelijk aan de prijzen van vorige week vrijdagmiddag en de uitgevers liepen veelal iets te- KLM ging met f3 omhoog Oce steeg met f 0,50 en de pnjs van de claims ging met t 0.10 naar boven Morgen kan met 6 claims op een nieuw aandeel worden ingeschre ven, die tegen de prijs van 1158 beschikbaar worden gesteld Op de obligatiemarkt waren de eer

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 21