DE DIGROS SLAGER STUNTPRIJZEN SENSATIE VERKOOP IN DE KONFEKTIEHAL KOST WAT KOST ONZE REKKEN MOETEN LEEG rZwetsloot"] np-WBP ad sanctos m VARKCNS- ROUAM Zo de Here wil en zij leven hopen onze geliefde ouders en grootouders Willem Guijt en Jannigje Guijt-Eland op 24 januah 1983 de dag te herdenken dat zij 35 jaar in de echt zijn verbonden. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen Na een korte ziekte is zacht en kalm overleden mijn lieve vrouw, onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster en tan te MARIA PETRONELLA MASSAAR-BODIJN in de leeftijd van 79 jaar Leiden: N. MASSAAR J. W FRANKHUIZEN-MASSAAR H. FRANKHUIZEN Sassenheim: H. CRAMA-MASSAAR J. CRAMA de klein- en achterkleinkinderen: Leiderdorp JOHN. MARJA, PETER en HANS Leersum: HETTY. AD en SUZANNE en verdere familie 2316 EC Leiden, 17 januari 1983 Willem de Zwijgerlaan 257 De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden. Bezoek aldaar woensdag van 7-7.45 uur n.m. De begrafenis is bepaald op vrijdag 21 januari a s. om 12.30 uur op de begraafplaats "Rhijnhof" te Leiden. MARIA PETRONELLA MASSAAR-BODIJN in de leeftijd van 79 jaar Leiden. 17-1-1983 HELENA SLOOTWEG-OUWEHAND in de leeftijd van 86 jaar Katwijk a d. Rijn: J. SLOOTWEG C. M. SLOOTWEG-MARTIJN Duizel (NB): L ZAALBERG-SLOOTWEG W. ZAALBERG Loosdrecht: W SLOOTWEG MIENEKE de klein- en achterkleinkinderen: LENNE, KEES. JACQUELINE en CHRIS REIN-JAN en NEL ANNEKE MARIKE TINEKE Oegstgeest, 18 januari 1983 "Hofwijck", Hazenboslaan 38 Correspondentieadres Asterstraat 288, 2223 VN Katwijk aan den Rijn Overeenkomstig haar uitdrukkelijke wens heeft de be grafenis in besloten kring plaatsgevonden. JOOST JAN ROELOFS in de leeftijd van 84 jaar G. ROELOFS-LANKESTER P. A. VAN WINGEN-ROELOFS C. G. VAN WINGEN CORINE, ERWIN H. J. J ROELOFS P B ROELOFS-DU PON JAN-ADRIAAN, FRANSJE, JOOST Leiden, 17 januari 1983 Schouwenhove 199 Correspondentieadres: Kapteynstraat 48. 2313 RP Leiden De rouwdienst is bepaald op donderdag 20 januari a.s. om 2.30 uur n.m. in het Rouwcentrum Van der Luit, Wil lem de Zwijgerlaan 179, Leiden, waarna om circa 3.15 uur n.m. de begrafenis zal plaatsvinden op de begraaf plaats "Rhijnhof' te Leiden. Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis dat op 13 januari van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze dierbare tante en nicht JOHANNA JANTINA GERRITDINA VEENHOF-BRUINTJES in de leeftijd van 92 jaar Leiden. J.W. VEENHOF Bussum: E J VEENHOF M C. VEENHOF-OT en kinderen Ommen: Drs. H.C. KNOPPERS M.J. KNOPPERS-REITSMA en kinderen 2334 AM Leiden, 18 januari 1983 Johan de Wittstraat 29 De begrafenis heeft heden in stilte te Meppel plaats ge- Voor de vele blijken van medeleven en belangstelling na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma Cornelia Petronella Heemskerk-Popp zeggen wij u allen langs deze weg onze welgemeende dank. Leiden, januari 1983 Dankbaar voor alles wat hij voor ons geweest is, delen wij u mede, dat na een arbeidzaam leven, de Heere tot Zich heeft genomen mijn geliefde man, onze lieve zorg zame vader en opa GERRIT KRUGER echtgenoot van H. HEEMSKERK op de leeftijd van 65 jaar Katwijk a d. Rijn H. KRUGER-HEEMSKERK Oosterwolde C. P VAN DER PLAS-KRUGER (Frl): S. VAN DER PLAS SIMONE - ILONKA Katwijk: p A. VARKEVISSER-KRUGER A. VARKEVISSER ALICE - GERT Voorhout: A. W. VAN EGMOND-KRUGER M VAN EGMOND LEANNE Den Haag: A. KRUGER E. KRUGER-HOFMAN DANIËLLE - BENNIE Rijnsburg: G. KRUGER J. KRUGER-ZANDBERGEN BIANCA 2223 JG Katwijk aan den Rijn, 17 januari 1983 Baron van Wassenaerlaan 2 Gelegenheid tot condoleren: dinsdag- en woensdag avond van 7.30-9.00 uur, Baron van Wassenaerlaan 2, Katwijk aan den Rijn. De rouwdienst zal gehouden worden D.V donderdag 20 januan a.s. om 2.00 uur n.m. in de Open Hof-kerk. Rijn straat 18, Katwijk aan den Rijn, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Kerklaan te Katwijk aan den Rijn. "In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen" Voor ons nog onverwacht nam de Here tot Zich onze geliefde zwager GERRIT KRUGER echtgenoot van HEILTJE HEEMSKERK op de leeftijd van 65 jaar Mogen zijn vrouw en kinderen de kracht ontvangen dit verlies te dragen. FAM. HEEMSKERK Rijnsburg, 17 januari 1983 "Enkel genade" GERRIT KRUGER op de leeftijd van 65 jaar Katwijk a d. Rijn. C. KRUGER-VAN ZUYLEN A. KRUGER Westbroek: E. LOS-KRUGER A, M. LOS neven en nichten Katwijk a/d Rijn, 17 januari 1983 "De Here kent degenen die de Zijnen zijn" De diaconie van de Geref. Kerk te Katwijk a/d Rijn maakt bekend dat plotseling is overleden onze mede-diaken broeder G. KRUGER Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en kinderen. Moge de Here hen troosten en sterken om dit verlies te dragen. Algemene kennisgeving "Nu dan, o Heer, wat is 't, dat ik verwacht? Mijn hope staat op U alleen. Verlos mij, door Uw onweerstaanb're kracht". Psalm 39-5 ber Heden behaagde het de Heere, na een langdurig smar telijk doch geduldig gedragen lijden uit ons midden weg te nemen, mijn innig geliefde vrouw en onze lieve zorg zame moeder en oma LEUNTJE VAN RIJN geb. VAN DUIJN op de leeftijd van 53 jaar C. VAN RIJN JAAP en DIKKIE LEUNIE, HELEEN, NICO KEES en RIA LINDA MARIJKE en ARD JOLANDA DIRK en RITA KEESJE ANNEKE en NIEK MAART JAN Gelegenheid tot condoleren: 's avonds van 7-9 uur Geen bloemen De rouwdienst zal gehouden worden D.V. zaterdag 22 januari a.s. 's morgens om 10.45 uur in het Herv. Kerkl. Centrum, Voorstraat 74 te Katwijk aan Zee, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden ca. 11.30 uur op de nieuwe begraafplaats "Duinrust" aan de Parklaan te Katwijk aan Zee. Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn echt genote eri kinderen. Bestuur en directie Tot onze grote droefheid overleed op 14 januari onze lieve man. vader, broer, zwager en oom JOHANNES ERNST DINGER Emeritus Hoogleraar op de leeftijd van 90 jaar Oegstgeest M. N. DINGER-STORK Amsterdam: M C. DINGER Wageningen J M. F. VAN DER MEER-DINGER Enschede: C. L. BLAAUBOER-DINGER J. BLAAUBOER Amersfoort J. H. TEN CATE-DINGER nichten en neven 2341 NA Oegstgeest, 18 januari 1983 Hofdijck 13 De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden. GEMEENTE RIJNSBURG BESTEMMINGSPLAN "BUITENGEBIED 1980" De burgemeester van Rijnsburg maakt ingevolge het be paalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning bekend, dat het besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 6 juli 1982, afd. 1 - nr B22826/1, strekkende tot gedeeltelijke goedkeuring van het be stemmingsplan "Buitengebied 1980", onherroepelijk is igeworden. Het bestemmingsplan ligt ter gemeentesecretarie, afde ling algemene zaken, voor een ieder ter inzage. Rijnsburg, 18 januari 1983. Leiden, 18 januari 1983. H. Engel, huisarts, Slagerij^ Morsstraat 26 Tel. 126592 LEKKER ETEN VOOR WEINIG GELD PAARDELAPPEN 2e 500 gram voor HALVE PRIJS Runderbiefstuk of paardebiefstuk 1 kg 18,35 Paarderookworst 800 gram 6,00 (reparatie, UITDEUKEN/SPUITEN 1957 25 jaar 1982 OARAGE 071 - 125709 - 153627 begrafenissen crematies LAMMERMARKT 43 LEIDEN TELEFOON 126618 VERKOOP BIJ EXECUTIE Op woensdag, 19 januari 1983 te 11.00 uur, zullen ten laste van A. Sierat wonende te Lei den Prinsenstraat nr. 49 wor den verkocht enige ROEREN DE GOEDEREN, te weten: meubilaire en huishoudelijke goederen. De verkoop vindt plaats aan bovenstaand adres en geschiedt contant zonder opgeld. De goederen zijn een jr vóór de verkoop voor een ieder te bezichtigen. De deurwaarder belast met de executie. Wilt u meer weten? Kom dan snel kijken of bel voor gratis documentatie en prijslijst. Leiden. Herenstraat 39.071-121141 Amsterdam. Overtoom 250.020 -12 42 53 Oen Haag Gedempte Burgwal 10.070-63 9914 Rotterdam. Schilderstraat 26a. 010 -14 82 88 voor de dames: 300 JAPONNEN maten 36-50normale prijs 129,- NU 30.- PRACHTIGE MANTELS zuiver scheerwol, imm. alcantara. enzv.a. 125.- RESTANT LANGE JAPONNEN m. 36-42 (makkelijk te verkorten)NU 10,- 50 MANTELS restanten maten 36-42 "een kost wat kost prijs" 49.- MEISJES EN DAMES JACKS maten 36-42NU 39.- RESTANT DAMES PANTALONS maten 36-4219.- DE TWEE 30.- voor de heren: 400 HEREN TERLENKA PANTALONS NU een WEGGEEFPRIJS 30,- DE TWEE 50.- ALLE KOLBERTS WELKE U NEEMT voor de WEGGEEFPRIJS van89,- EEN PRACHT RESTANT HEREN KOLBERTS EN BLAZERS "SPOTPRIJSJE"35,- 150 HEREN WINTERJASSEN EN COATS normale prijs 249.- NU 75.- 100 EXCLUSIEVE HEREN COATS maten 48-58 normale prijs 398.- NU 150.- 100 KOSTUUMS "van alles wat"UITZOEKEN NU 100.- EN NOG VELE ANDERE ARTIKELEN VOOR ABNORMALE LAGEN PR1JZENI Vestestraat 7b (een zijstraat van Nieuwe Rijn) Leiden di. t/m za. van 9 tot 5 uur, do. koopavond van 7 tot 9 uur, ma. gesloten. VERKOOP BIJ EXECUTIE Op woensdag, 19 januari 1983 te 11.00 uur, zal ten laste van wonende te worden verkocht een personenauto merk Simca kenteken De verkoop vindt plaats aan bovenstaand adres en ge schiedt contant zonder op geld. De auto is een Vfe uur vóór de verkoop voor een ie der te bezichtigen De deurwaarder belast met de executie. wo. 19 t/m za. 22 januari Aanbiedingen alleen in Digros Leiden en Katwijk. LEIDEN: Digros Langegracht 3 KATWIJK: Digros Multimarkt Visserijkade 2

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 6