c c c 'De Appel' brengt 'De Rode Herberg' PODIUMBLIK c D 3 J Geconcentreerd spel Gaudeamus DINSDAG 18 JANUARI 1983 Kunst DEN HAAG (ANP) - Toneelgroep 'De Appel' in Den Haag brengt volgende maand "De Rode Her berg" uit, geschreven en geregis seerd door Robert Prager. Tom Schenk ontwierp er het toneel beeld voor. Uitvoerenden zijn: Muzicus Jan van Dijk, Trudy La- bij. Hugo Maerten, Niek Pahcras, Robert Prager, Henk Votel, Wil lem Wagter en Astrid Wijn. De première is op 18 februari in het eigen theater in Scheveningen. De nieuwe produktie heeft als on derwerp de verhalen over wat zich in een afgelegen Franse her berg zou hebben afgespeeld. Gasten zouden er zijn verdwe nen zonder een spoor achter te laten. Bestond er een weloverwo gen moordsysteem of hadden streekbewoners in hun armoe en ellende slachtoffers nodig om hun eigen ongeluk op af te wen telen? Geloofde de advocaat in de onschuld van zijn cliënten? De eerste voorstelling van het nieuwe stuk heeft twee weken eerder plaats dan oorspronkelijk de bedoeling was. Hiermee wordt ingespeeld op de situatie die plotseling is ontstaan, toen Elisabeth Andersen ziek werd met als gevolg dat de laatste serie voorstellingen van "Victor of kinderen aan de macht" moest worden afgelast. Anton Kersjes neemt van APhO afscheid AMSTERDAM (ANP) - Het Am sterdams Philharmonisch Or kest (APhO) viert zijn 30-jarig be staan op 14 en 15 februari met twee concerten in het Concertge bouw in de hoofdstad. Tijdens deze concerten zal Anton Kersjes afscheid nemen als chef-dirigent van het orkest. Wel blijft hij als vaste gastdirigent aan het orkest verbonden. Anton Kersjes leidde in 1952 de eerste repetitie van een klein ensemble dat is uitge groeid tot het huidige APhO. Het programma voor deze concerten is door Kersjes zelf samengesteld en omvat het Te Deum van Diep- enbrock en de derde symfonie (met Albert de Klerk aan het or gel) van Saint-Saëns. Geen subsidie Vlaams toneel AMSTELVEEN - De Koninklijke Nederlandse Schouwburg uit Antwerpen speelt op 1 februari in het Cultureel Centrum in Am stelveen "Beste Wensen" (Sea sons Greetings) van Alan Ayck- bourn in een Nederlandse be werking van Fernand Auwera. De voorstelling wordt ditmaal niet gesubsidieerd in het kader van het Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag. De Antwerp se KNS en de Koninklijke Vlaamse Schouwburg uit Brus sel komen jaarlijks naar Amstel- Leidse bioscopen LUXOR (121239): "Annie", da. 14.30 19.00 en 21.30 uur, zo. 14.00, 16.30, 19.00 LIDO 2: "De boezemvriend", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo. ook 16.45 uur, al. LIDO 3: "Poltergeist", da. 19.00 en 21.15 uur, do., vr., ma. en di. ook 14.30 uur, 16 jr. Kindermatinee: "Het geheim Nimh", za., zo. en woe. 14.30 uur, z 16.45 uur. LIDO 4: "The sword and the da. 14.30, 19.00 en 21.15 uu 16.45 uur, 12 jr. STUDIO (133210): "Raiders of the lost ark", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo. ook 16.45 uur, 12 jr. TRIANON (123875): "Class of 1984", da. 14.30,19.00 en 21.15 uur. Zo: 14.15,16.30, 19.00 en 21.15 uur, al. REX (125414): "Huis-aan-huis-sex", da. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, 16 jr. Nachtvoorstelling: "This lady is a tramp", vr. en za. 23.30 uur, 16 jr. veen op uitnodiging van net Cul tureel Centrum. Het ministerie van WVC zegt in een toelichting dat het de voorkeur geeft om die voorstellingen te subsidiëren, die voor de uitkoper (Cultureel Centrum) iets meer risico inhou den en die representatiever zijn voor het Vlaamse toneelaanbod. De directeur van het Cultureel Centrum, Wim Bary, is het daar niet mee eens en heeft inmiddels protest aangetekend tegen het besluit en om opheldering ge vraagd. Redactie Pieter C. Rosier Bioscopen Bioscopen Alphen (Voor reserveringen 01720-20800) EURO 1: "De boezemvriend", da. 13.30, 18.45 en 21.00 uur, zo. ook 16.15 uur, al. Nachtvoorstelling: "Ashanti", za. 24.00 uur. 16 jr. EURO 2: "E.T.", da. 13.30,18.30 en 21.15 uur, zo. ook 16.00 uur, al.. Nachtvoorstelling: "Zes Zweedse meis jes op Ibiza", za. 24.00 uur, 18 jr. EURO 3: "Hot bubblegum maagd", da. 18.45 en 21.00 uur, do., vr., ma. en di. ook 13.30 uur, zo.16.00,18.45 en 21.00 uur, 12 jr, za. ook 24.00 uur, 16 jr. EURO 4: "Summer lovers", da. 13.30, 18.45 en 21.15 uur, zo. ook 16.15 uur, al., za. ook 24.00 uur, 16 jr. Bioscoop Voorschoten (Voor reserveringen 01717-4354) GREENWAY: "Conan, koning der bar- LE1DEN - Is het deze week rustig in de Leidse Schouwburg; het LAK-theater brengt op maar liefst vier achtereenvolgende avonden voorstellingen. De Schouwburg beperkt zich deze week tot een voorstelling op de 'uitgaansavond', zaterdag. Twee avonden in de Schouw burg van bewegingsgroep Bart Stuyf, aangekondigd in het jaaroverzicht, zijn komen te vervallen. Aan Adèle Bloemendaal de eer om de zaterdagavond in de Schouwburg te vullen. Adèle Bloemendaal zelf heeft weinig nadere aankondiging nodig: als cabaretière! actrice! zange res timmert zij al jaren aan de weg. Nieuw is dat zij voor het eerst zelf een programma sa menstelde. De titel, 'Adèle's keus', doet dat ook al vermoe den. Dit optreden is "geboren uit nostalgie". In dit soloprogram ma geen 'typetjes', maar Adèle 'puur': ze creëerde een pro gramma zonder franje en wil de toeschouwer verrassen met door haarzelf geschreven mo nologen, alsook met de liedjes van Hans Dorrestijn, Jan Boer stoel, Boudewijn Spitzen, Wil lem Wilmink, Drs. P. en Bertold Brecht. Frans Ehlhart schreef het merendeel van de composi ties en hij begeleidt Adèle op piano en synthesizers. Donderdag komt dansgroep Klim naar het LAK-theater met de voorstelling 'Langs el kaar'. De naam van de groep is nieuw, maar de leden zijn be slist geen nieuwelingen in het danswereldje. De meesten van hen zijn afgestudeerd aan de Scapino Dansacademie in jazz en klassieke dans. Klim bestaat nu, bijna twee jaar na de op richting, uit vijf danseressen en twee dansers. Zij hebben 'Langs elkaar' in vijf stukken opgedeeld: MZVM, Spaak, Bui gen en Strekken, Langs elkaar en Incident. In MZVM en Incident zit geen verhaal of thema. In deze stuk ken gaat het vooral om het aan stekelijke plezier in het maken van swingende bewegingen. In Buigen en Strekken bestaat el ke beweging uit het buigen en strekken van lichaamsdelen. Langs elkaar schetst een situa- baren", vr. 19.30, za. 15.45 en 19.30 uur, zo. 15.45 uur en 18.30 uur, 16 jr. "Van de koele meren des doods", do. 20.30, vr. en za. 21.30, di. 13.30, 16 jr. Bioscopen Katwijk (Voor reserveringen 01718-74075) CITY 1: "De boezemvriend", do. 14.45, 20.00 uur, vr., za. en zo. 14.45, 19.00 en 21.15 uur, ma. en di. 20.00 i 14.45 en 20.00 uur, al. CITY 2: "From here to eternity", zelfde tijden als City 1, al. CITY 3: "The Road Warrior", zelfde tij den als City 1, 16 jr. CITY 4: "The dragon dies hard", do. 14.45 en 20.00 uur, vr. 14.45, 19.00 en 21.15 uur, 16 jr. CITY 4: "Missing", za. 19.00 en 21.15 uur, zo. 14.45, 19.00 en 21.15 uur, ma., di. en woe. 20.00, 16 jr. Kindermatinee: "Billy Turf, haantje de voorste", za. en woe. 14.30 uur. LEIDEN Ars Studio, Pieterskerkgracht 9, aqua rellen en tekeningen Victor Bouter, 15/1 tot 30/1, dag. 14-17; ma. t/m do. 9-12 en 19-21.30. Galerie Denise Stephan, Bakkersteeg 18, landschapstekeningen Rein Dool, 16/1 tot 21/2, vrijd., zat. en zond. 13.30- logie, Hoogl. Kerkgracht 17, 'Energie uit eigen bodem', t/m 4 augustus, ma. t/m vrij. 10-17; zo. 14-17. Museum Boerhaave, Steenstraat la, ten toonstelling over Antoni van Leeuwen hoek, tot 1/5, ma. t/m za. 10-16; zo. 13-16. Foyer LAK, Levendaal 150, zeefdruk ken Marian Plug/Academiegebouw, Ra penburg 73, etsen Philip Wiesman, 14/1 tot 28/2, ma. t/m vrij. 9-17. Fenix, Botermarkt 26, kleuretsen Sonja Haas, tot 17/1, di., woe., vr. 10-19; do. 10- 21.30; zat. 7.30-18; zo. 11-17. De Lakenhal, Oude Singel, winterland schappen/schaatsen, t/m 13 maart, di. tl m zat. 10-17; zond. 13-17; ma. gesloten. Rijksmuseum van Oudheden, Rapen burg 28, 'Papyrus, van bies tot boeta-ol', t/m 4/4; 'Beelden van Behnasa' t/m 28/3, di. t/m za. 13-17; zo. 14-17. Exposities De Oude Rijn, Stille Mare 4, beeldhouw werk Joop van Kralingen; litho's en olieverf van Jan Rotteveel, t/m 24/2, dag. 10-18; zo. 11-18. Stelling, Lange Mare 65, schilderijen Jan Kolling, t/m 20/1, di. t/m za. 12-17. LEIDERDORP Gemeentehuis, Statendaalder 1, teke ningen, beelden, hout en keramiek van Cees Peltenburg, Hans Bos, Arie Ande- weg, tot 17/2, ma. t/m vrij. 8-17; do. ook 19-21. Muzenhof, Gordijnsingel 4, wandkleden Marja v.d. Zee, t/m 18/1, ma. t/m vrij- 14- 22 en za. 9-14 uur. Leythenrode, Hoogmadeseweg 55, ex positie ver. van amateurs beeldende kunsten 'Lucas van Leyden', tot 21/1, dag. 10-20. KATWIJK Baalbergen, Ambachtsweg 19, kleuret sen Ab Steenvoorden, sculpturen Jan Treffers, t/m 15/1, ma. t/m vrij. 9-12.30 en 13.30-18; do. tot 21; za. 9-17. NIEUWVEEN Veenhoeve, Oude Nieuwveenseweg 84, schilderijen Fred Hansen, t/m 31/1, dag. 10-18. OEGSTGEEST Kunstcentrum Lange Voort, werken van Ted Licht, Ingeborg Oderwald, Eve van Gennip, Bella Hendriksen, Wim Jonker, tot 8/2, di. t/m vrij. 13.30-17.30; vrij. ook 19-21; za. 12-17. VOORSCHOTEN Ambachtshuis, Voorstraat 12, zilver uit Voorschoten, t/m 31/1, ma. t/m vrij- 12- 21; z 14-17. WARMOND Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 36, aquarellen Willy Stoet, t/m 3/2, di. 19-21; wo., do. en zo. 14-16; za. 11-16. Galerie De Pomp, Dorpsstraat 38, foto grafische landschapsimpressies Tim Boyenk en René Reehuis, t/m 30/1, di. 19-21; di. en vrij. 19-21; wo., do. za. en zo. 14-17. Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 uur tot woensdag 13.00 uur (Diacones- senhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot za terdag 13.00 uur (Elisabeth-ziekenhuis). Bezoekuren ziekenhuizen Diaconessenhuis - doorlopende be zoektijd van 16.00 uur tot 20.00 uur; met uitzondering van: - de kinder- en jongerenafdeling: dage lijks van 14.00 uur tot 19.00 uur. de afdeling intensieve zorg: uitslui- Sportmedisch Advies Centrum: 20.30 u Bezoekuren St. Elisabeth-Ziekenhuis: Volwassenen: dagelijks van 14.00-14.45 en van 18.30-19.30 uur Klasse afd dage lijks van 11.15-12.00 uur, van 14.00-14.45 uur en van 18.30-19.30 uur. Ziekenhuizen Kraamafdeling: dagelijks van 11.15- 12.00 uur (alleen voor echtgenoot) en van 15.00-16.00 uur en van 18.30-19.30 Afdeling C.C.U. (hartbewaking) dage lijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00- 19.30 uur Intensieve verpleging: dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur. Academisch ziekenhuis Elke dag: 14.15-15.00 i Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.00-19.00 uur Praematurenafdeling dagelijks van 14.30-14.45 uur en van 18 30-18.45 uur t mensen veel met el kaar te maken hebben, maar volkomen langs elkaar heen le ven. Spaak tenslotte gaat over een eenzame vrouw, die uit haar isolement tracht te ko men. De voorstelling begint om negen uur. Ton Lutgerink, Gerrit Timmers en Amy Gale staan vrijdag avond op het podium van het LAK-theater met 'Midnight Mail', een stuk dat is opge bouwd uit woordgrapjes, zins neden en persoonlijke state ments. Humoristische situaties verwijzen naar waar gebeurde belevenissen. Het resultaat is een collage van scènes, waarin Gale, Timmers en Lutgerink op de lachspieren werken. Alles, wat met een moderne dans voorstelling te maken heeft wordt aan de kaak gesteld. Za terdag speelt De Factorij 'Het Dingle-effect' in het LAK. Deze voorstelling is gebaseerd op im provisaties, zelf geschreven tek sten en zelf gecomponeerde mu ziek. 'Het Dingle-effect' is een soort muzikale speurtocht naar de originele en foutloze parti tuur waarop onze samenleving is gebaseerd. Centraal in de voorstelling staat de familie Dingle, die zich terugtrekt op een afgelegen plek uit hun jeugd. De familie wil zich be zinnen op de samenleving, de waardevolle aspecten eruit lichten om daarmee de basis te leggen voor leving. Adèle Bloemendaal Zondag tenslotte een kindervoor stelling in het LAK. De groep Rats brengt het theaterstuk 'Meisje overreden'. De voorstel ling is bedoeld voor de wat ou dere kinderen (9—13 jaar). Hoofdpersonen zijn twee jon gens en twee meisjes, die een vaste plek hebben waar ze el kaar ontmoeten. Als één van hen het dak van de hut kapot maakt en 'de groten' daarvan de schuld geeft ontstaan er moeilijkheden, waarvan uit eindelijk één kind het slachtof fer wordt Aanvang drie uur. Fragment uit 'Het Dingel-effect' door 'De Factorij' LEIDEN - Is het verspilde energie wanneer vier musici voor een twintigtal luisteraars moeten spelen? Jan Wittenberg, Paul Hendriks, Hans Neuburger en Max Werner van het Gaudeamus kwartet vinden kennelijk niet: fantasie prikkelend met uiterste concentratie speelden zij gister avond in de kapelzaal een pro gramma met werken uit deze eeuw. Nog steeds schrikken na men als Anton Webern, Al ban Berg en Bela Bartok het publiek blijkbaar af. Toch hoort dit re pertoire inmiddels al tot het 'klassiek' moderne werk. Dit was vooral goed merkbaar by de twee werken van Webern De 'Langsamer Satz' is een prachtig romantisch stuk met een lyrisch thema dat op een tamelijk tradi tionele wyze behandeld wordt De 'Fünf Satze', opus 5. kennen weliswaar geen tooncentrum meer (atonaal), maar zijn wat be treft sfeer zo duidelijk - zeker in deze uitvoering door het Gau deamus kwartet - dat de drome rige, byna mystieke beelden die opgeroepen worden, niet mis te verstaan zijn. Het kwartet opus 3, van Berg is minder toegankelijk. Berg is wat breedsprakig en daardoor een beetje saai, hetgeen van kwartet nr 2 van Bartok be paald niet gezegd kan worden. De verbeeldingskracht van deze componist is in dit werk in volle omvang aanwezig. De inzet waarmee door het Gaudeamus kwartet gespeeld werd maakte elke finesse hoorbaar: het verras sende eerste deel met de plotse ling smeltende melodie, het wer velde tweede deel, het ragfijn op gezette derde deel. Echt modern was het strijkkwartet van de Roemeen Nichifor (geb. 1954), Anamorphose, dat door de stichting Gaudeamus bekroond werd met een eerste prps Op ko lossale partituren is de muziek deels grafisch, (met symbolen), deels in gewoon notenschrift: be halve allerlei 'moderne' vioolge- luiden (strijken over de kam, trommelen op de snaren of op de kast, gepiep, gefluit) duikt nu en dan een Roemeens volksliedje op, dat steeds duidelijker gestal te krijgt Tenslotte staan de vio listen één voor één op om uit het gehoorvcld tc verdwijnen De cellist blijft noodgedwongen zit ten. ELLEN LOOYESTIJN Bezoek aan ernstige patiënten Bezoektijden Kinderkliniek: Dagelijks 15.00-15.45 uur en 18.30-19.00 Bezoektijden kinderafdelingen Elke dag: 14.15-15.00 uur en 18.30-19 00 uur. (Alleen voor ouders van kinderen kar! er een afwijkende tijd afgesproken worden met de hoofdverpleegkundige). Alphen aan den Rijn Rijnoord: Bezoektijden 's middags 14.30-15.15 uur, 's avonds 18.30-19 30 uur. Extra be zoek voor de hartbewaking: 's ochtends 11.00-11.30 uur. Extra bezoek voor va ders op de kraamafdeling. 's avonds 19.30-20.30 uur. Kinderafdeling 's mid dags 14.30-15.30 uur, 's middags alleen voor ouders 14.30-18.30 uur. c(0,udc)/lieuuts 18 januari 1983 Honderd jaar geleden stond in de krant: Het is ook in Haarlemmer meer onder den landbouwen den stand voor het meerendeel pachtersal dezelfde klacht als op zoovele andere plaatsen: moeielijk valt het menigeen om op den bepaalden tijd aan zijne financiéele verplichtingen te voldoen. Zoo werd dezer dagen nog bij een geacht landbouwer beslag gelegd op den inboedel, doch dit werd spoedig opgehe ven nadat hij door tusschen- komst van derden voorloopig aan de achterstallige pachtsom geholpen was. Een ander ach terstallige ontving bij de beta ling een vierde der geheele pachtsom van zijn principaal terug, terwijl hem tevens werd gezegd dat zijne jaarlijksche pacht voor het vervolg met ge lijk bedrag verminderd was. Van f80 per hectare werd de huur op f60 gebracht. Twee Amsterdamsche poli- tie-agenten, die zich tn het kos tuum van polderwerkers gesto ken hadden, zijn er in geslaagd een persoon te arresteeren, naar wien de politie reeds eeni- ge dagen zocht. De man scheen voornemens met den eersten trein t>an den Ned. Rijnspoor weg naar zijn "Heimath" (hij is Duitscher) terug te keeren, toen hij in dê Sarphatistraat juist tijdig gearresteerd werd. Om het lichaam droeg hij een riem met een wel gevulden buidel geld, dat door diefstal verkre gen moet zijn. Vij/ttfl jaar geleden: De regeering van Nieuw- Zuid-Wales in Australië heeft een bedrag van 200 000 pond uitgetrokken voor de bestry- ding van een komjnenplaag op het platteland. De konijnen zijn zoo groot in aantal, dat zij den boeren het leven bijna ondrage lijk maken. Op een landgoed zijn in één enkele week 35.000 konijnen gedood en op een an der groot bezit, tvaar tivee nachten lang een groote jacht op de schadelijke dieren werd gemaakt, werden 11.000 exem plaren gedood De regeering wil de plaag bestrijden door het vangen van de konijnen in net ten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 15