c Martin Haar: "We tasten in duister Mart van der Plas sterk op dreef Post twijfelt over "Amerika" Bonden eens met 3 vrije dagen D- Zico op de plaat Stamsnijder eerste Afdaling in Schrans afgelast Haarlem-spelers bedanken bij Blok Meerderheid voor Coutinho Ontbijt-tv valt goed bij meeste Britten Spelers van SW wachten op hun geld Van Zeil stelt uitbreiding aantal avondwinkels uit Varia DINSDAG 18 JANUARI 1983 KATWIJK - Het zaalvoetbal team van Van der Plas heeft gisteravond de Rotterdamse Studenten met een grote 14-5 nederlaag terug naar Rotterdam gestuurd. De Kat- wijkers nemen nu de derde plaats in de inter-regionale competitie. Ceverbo won in dezelfde klasse met 5-1 van De Rozet. En FC Grovo liet Neptunus met lege handen staan: 4-3. Het hoofdklasse duel tussen Van Gerven en Van Duuren bracht een 6—6 stand op de bordjes. Van der Plas - Rotterdamse Studenten 14-5 Het Katwijkse publiek kreeg weer waar voor zijn geld want hun favorieten scoor den er ouderwets op los. Vooral Mart van der Plas had zijn avond. Maar liefst zeven maal wist hij op allerlei ma nieren (met hakjes, schijnbe wegingen en goede schoten) de toch niet slecht keepende Rotterdamse doelman Chris van Gennip te passeren. Ook zijn ploeggenoten bediende hij enkele keren goed op maat en de grote overwin ning is snel verklaard. Na vier minuten was de wed strijd al zo goed als beslist toen Mart van der Plas en Gert Zwaan de Studenten vanuit het midden opnieuw lieten aftrappen. Daarna kwamen de Katwijkers even moeilijk te zitten maar Gijs Guyt stond tot driemaal toe een treffer in de weg. Mart van der Plas en Martin Kolf- flard troffen ieder een keer de roos en de ruststand was een feit. In het tweede spelpart viel het ene fraaie doelpunt na de an der. Niet alleen Mart van der kon zich nog vijfmaal laten feliciteren ook Jan Hogewo- ning was met vier doelpun ten duidelijk aanwezig. Huig Aandewiel en een eigen doel punt van Martin Kolfflard bracht het bordje veertien op de tafel. Voor de Studenten scoorden diezelfde Kolfflard (2x) en Arthur van Schaik. Van Gerven - Van Duuren 6-6 Een juiste uitslag in een doel puntrijke wedstrijd. Ook nu gaf de jeugdige ploeg uit Lis- se een voorsprong weg en kon Van Duuren nog langszij komen. Wim Bouckaert was goed op schot en schoot vier maal raak. Jack van Ruiten en Richard Hofman scoorden de overige doelpunten voor Van Gerven. Bij de Leidse ploeg waren Ted van Berkel, Fred van Haarlem en Theo van Seggelen met ieder twee doelpunten productief. RIO DE JANEIRO (ANP) - De Braziliaanse topvoetballer Zico heeft een grammofoonplaatje opgenomen met zijn landgenoot en zanger Fagner. Het duo nam twee samba-stukken op: 'Cantos del Rio' en 'Batuque de praia'. De middenvelder verwacht dat er ongeveer 100.000 exemplaren van de, als carnavalshit bedoelde, single worden verkocht. „Ik heb het niet om het geld gedaan", zegt Zico, „ik vond het gewoon leuk. Het is mijn manier om iets bij te dragen aan het carnaval in Rio". Ook in Duitsland weren sportlieden zich goed in de showbusiness. Het ski-echtpaar Rosi (Mittermaier) en Christiaan Neureuther heeft zich geplaatst voor de voorronde (24 deelnemers) van het Westduitse songfestival. Ze worden gecoacht door Ralph Siegel, die vorig jaar met Nicole ('Ein bisschen Frieden') het Euro-song festival won. De titel van het liedje dat het echtpaar Neureuther zingt, is: „Enorm in Form". Martin Haar: "Typisch weer de KNVB" HAARLEM (GPD/ANP) - Van de vier Haarlem-spelers (Haar, Van Leen, Balm, Leysner), die geselecteerd zijn voor het olympisch elftal, bedankt er één (Leysner) zeker en één (Van Leen) zeer vermoedelijk voor de eer. Frank van Leen heeft in het com petitieduel tegen Fortuna S een enkelblessure opgelopen, waar door hij dinsdag waarschijnlijk niet kan verschijnen in Zeist, de olympische selectie sa menkomt. Alwin Leysner heeft twee redenen om bij Ger Blok te bedanken. Leysner: „Ik heb al drie maan den last van een knieblessure. Die is tijdens de winterpauze mooi genezen en ik wil niet, nu het juist zo goed gaat, dat ik over belast raak. In de tweede plaats ben ik van mening, dat ik geen type ben voor het olympisch elf tal of voor welk vertegenwoordi gend team dan ook. Ik ben een clubvoetballer. Zelfs als ik voor het Nederlands elftal uitgeno digd zou worden, zou ik bedan ken". Het overblijvende Haarlemse De Westduitser Willi Lesch zei als woordvoerder van zijn weiger achtige collega's: "Ons besluit kan beschouwd worden als een soort kettingreactie op voorgaan de wedstrijden zoals in San Sica- rio, waar de eerste groep in de mist startte en de daarna volgen de deelneemsters optimale om standigheden hadden. De resul taten waren er ook naar. Van daag was het zo dat de piste in orde was. Maar het weer was on stabiel. Er kwam al weer mist op zetten, zodat de omstandigheden weer ongelijk zouden zijn ge weest". tweetal, Wim Balm en Martin Haar, meldt zich morgen wel bij Blok, maar beiden zullen wel om een gesprek met de coach vra gen, waarin duidelijkheid in met name de financiële duisternis ge schapen moet worden. Martin Haar: „Ik vind het best leuk om geselecteerd te worden, maar ik wil, voor ik aan een eventueel olympisch avontuur begin, eerst wel eens weten wie bijvoorbeeld mijn werkverlet betaalt en hoe de verzekering geregeld is. Dat soort zaken wil ik zwart-op-wit hebben. Ik vind het een beetje raar, dat daar tot nog toe niet over gesproken is met mij. We tasten nu in het duister. Typisch de KNVB. Ik weet niet eens waar en hoe laat ik mij morgen bij Blok moet melden". Nico Hanssen, de vorige week 23 jaar geworden doelman van For tuna S., is in de selectie voor het Olympische voetbalelftal in de plaats gekomen van Feyenoor- der Joop Hiele. Bondscoach Ger Blok had Hiele zondag in een se lectie van 29 semi-profs opgeno men. Later bleek echter dat Hie le volgens de FIFA-reglementen niet op Olympisch niveau mee mag doen omdat hij twee jaar ge leden tegen Ierland in een kwali ficatiewedstrijd voor het wereld kampioenschap meespeelde. Vanmiddag om 14.00 uur komt de selectie op het KNVB-cen- trum in Zeist bijeen voor een oe fenduel. De FIFA heeft overi gens nu officieel toestemming gegeven om semi-profs op te stellen. RIO DE JANEIRO (ANP) - Guili- te Coutinho is gisteren in Rio de Janeiro herkozen als voorzitter van de Braziliaanse voetbalbond. Hij won de verkiezing tegen Ru ben Hoffmeister met 17-8 bij één onthouding. De nieuwe zittings periode van Coutinho duurt tot januari 1986. Door deze verkiezingsuitslag is de kans dat de wereldvoetbalbond (FIFA), onder voorzitterschap van de Braziliaan Joao Havelan- ge, Brazilië het wereldkampioen schap voetbal toewijst aanzien lijk verkleind. Coutinho is een aartsvijand van Havelange. ROTTERDAM (ANP) - Felix Le- vitan heeft de wielerploeg van Peter Post geselecteerd voor deelneming aan de eerste ronde van de Verenigde Staten, die van 8 tot 10 april wordt gehouden. Post heeft de Franse organisator nog geen toezegging gedaan. Hij twijfelt nog. De ploegleider zei gisteren in Rot terdam: "De datum ligt erg on gunstig. Op 10 april is Parijs- SCHIEDAM (ANP) De spelers van de eerste divisieclub SW uit Schiedam hebben nog altijd hun salaris over de maand december niet ontvangen. Het bestuur van de club heeft toegezegd dat het loon voor het eind van de maand januari zal zijn betaald. Mede door een naheffing van het Bud get Bewakings Instituut (BBI) van 65.000 gulden is de zorgelijke financiële situatie ontstaan. Men hoopt nu bij SW dat de helft van dit bedrag teruggestort kan worden, waarna betaling later kan geschieden. In afwachting daarvan wil het bestuur de spe lers betalen uit de inkomsten van recettes en kantineverkopen, die overigens ook tegenvallen. Zo waren er bij de competitiewed strijd SW-MW van het afgelo pen weekeinde slechts duizend toeschouwers. UTRECHT (ANP/GPD)- De bondsraad van de FNV-amb- tenarenbonden Abva-Kabo heeft gisteren in Utrecht in gestemd met het voorstel van minister Rietkerk (binnen landse zaken), dat neerkomt op drie roostervrije dagen en 5000 nieuwe arbeidsplaatsen in ruil voor de prijscompen satie. Het akkoord werd niet met ge juich begroet, want de bon den hadden om vier rooster vrije dagen gevraagd. Het bondsbestuur maakte de raad echter duidelijk dat be tere onderhandelingsresulta ten er niet in zaten. Boven dien bleek tijdens de verga dering dat de actiebereidheid onder de Abva-Kabo-leden, een enkele afdeling als Am sterdam uitgezonderd, niet groot was. Zo werd het onderhandelings resultaat, dat in menige mo tie als „magertjes" was om schreven, toch nog met een verrassend grote meerder heid van ruim tachtig pro cent van de stemmen aan- Roubaix. Daar moeten we met tien renners aan de start verschij nen. Pal daarop zijn Luik-Baste naken-Luik en de Waalse Pijl al weer. Als we zes renners naar Amerika sturen kan ik hen, door het tijdverschil ook niet voor die klassiekers gebruiken. Er moet zodoende een hoge prijs betaald worden voor die paar dagen fiet sen in de buurt van Washing ton". Hennie Stamsnijder, de Neder landse kampioen uit Enter, heeft de leiding in het klassement om de Super Prestige voor veldrij ders. Voor dat klassement tellen de belangrijkste veldritten in België. Stamsnijder heeft na drie van de vier wedstrijden 71 punten. De Belgen Johan Ghyllebert en Ivan Messelis delen de tweede plaats met 64. Wereldkampioen Roland Liboton is achtste met 47 pun ten. SCHRUNS (ANP) - De afdaling voor dames, die gisteren in Schruns zou worden gehouden, is afgelast. De wedstrijd zou tel len voor het klassement om de wereldbeker. Tegen het advies van de organisatoren en de jury leden besloten de ploegleiders de deelneemsters in verband met de weersomstandigheden niet te laten starten. De jury had zich met drie tegen vaard, zij het onder een aan tal voorwaarden. Zo stelt het bondsbestuur dat de ambtenaren en trendvol gers zelf mogen bepalen wan neer zij hun roostervrije da gen willen opnemen. Verder vindt het bondsbestuur dat de door Rietkerk beschik baar gestelde 315 miljoen gul den op een overzichtelijke manier moeten worden toe gewezen aan de sectoren die daarvoor in aanmerking ko men. Het geld moet op een controleerbare wijze worden gebruikt voor uitbreiding van arbeidsplaatsen. Boven dien moet een eventuele prijscompensatie per 1 juli opnieuw inzet van onderhan delingen worden, zo stelt het bondsbestuur. Van de ruim 6000 banen, die ge schapen zouden worden als de trendvolgers eveneens drie dagen korter per jaar zouden gaan werken, kunnen er niet meer dan 3830 worden bezet. Dit bleek gisteren uit het overleg tussen minister De Koning (sociale zaken) en twee stemmen uitgesproken voor doorgaan van de wedstrijd. Het was weliswaar mistig in Schruns, maar de verwachting was dat het weer later zou opkla ren. De organisatoren hebben aangekondigd de zaak te laten onderzoeken door de Internatio nale Ski Federatie (FIS). Van de in totaal achttien aanwezi ge ploegen besloten er zestien de werkgevers en werknemers uit de trendvolgende sector (welzijn, gezondheidszorg, spoorwegen) over de arbeids voorwaarden voor dit jaar. De Koning vind het goed als de werkgevers en werkne mers in de trendvolgende sector - in navolging van de ambtenaren - drie rooster vrije dagen krijgen. Maar er is geen geld om alle op die ma nier gecreeërde banen ook werkelijk te bezetten, aldus de minister. Ook al gaat het grootste deel van de 315 mil joen gulden, die minister Rietkerk aan ambtenaren en trendvolgers ter beschikking afdaling van Schruns te boycot ten. Alleen de teams van Oosten rijk en Liechtenstein waren be reid het advies van de jury de wedstrijd door te laten gaan op te volgen. Ook in 1977 kwam het tot een boycot in Schruns, toen de ploegleiders uit veiligheidsover wegingen besloten hun pupillen niet op de technisch zeer zware afdaling te laten starten. Ook toen was het zicht erg slecht. heeft gesteld voor herverde ling van werk, naar de trend volgende sector. Wat er nu verder gaat gebeuren zal moeten worden uitge maakt tijdens de cao-onder handelingen. Mogelijk is in een aantal sectoren het pro bleem van arbeidstijdverkor ting zonder compensatie door het aantrekken van een nieuwe arbeidskracht op te lossen door de arbeidspro- duktiviteit te verhogen. Be stuurder K.Hofman van de CFO liet echter weten dat dit in de gezondheidszorg haast niet meer kan. LONDEN - „Walgelijk, die ont- bijt-tv. Als dat zo doorgaat, kij ken we de hele dag naar de buis. Zo worden we allemaal zombies, of erger, Amerikanen". Aldus de 's morgens zeer vroeg gegeven reactie van een Britse dame in een stille buitenwijk van Londen op de gisteren begonnen ontbijt- tv. Haar reactie is niet representatief. Onmiddellijk nadat de BBC gis terochtend zijn eerste 'Breakfast Time' had uitgezonden, togen marktonderzoekers op pad om de mening van het Britse volk over dit nieuwtje op tv-gebied aan de weet te komen. De eerste resultaten zijn bemoedigend voor de programmamakers. Een derde deel van de tv-kijkers had die ochtend tussen half ze ven en negen uur korte of lange re tijd naar het scherm gekeken. door Henk Dam Van hen had negen van de tien een overwegend positief oordeel. Bijna zestig procent dacht dat ontbijt-tv een echte hit zal wor den. De BBC had zich een be roerder begin kunnen voorstel len. De meeste Britten keken maar naar een klein gedeelte van het 2,5 uur durende programma. Tussen zeven uur en half acht werd het meest gekeken, en het nieuws (om zeven uur) was het meest bekeken programma-on derdeel, afgezien dan van Selina Scott. Deze van de commerciële omroep afgesnoepte, aantrekkelijke en uiterst populaire presentatrice is door de Daily Mirror van deze ochtend al ogenblikkelijk uitge roepen tot 'De lieveling van het ochtendleger'. Lof alom voor Se lina, al was er enige kritiek op de hooggesloten jurk die ze aan had. Zo schrijft de Daily Star: „Ergens in je garderobe, Selina, moet je toch iets vrouwelijkers hebben hangen dan dit uniform. Doe in het vervolg 'ns iets gemakkelij- kers aan. Het is ten slotte nog vroeg". Ook andere populaire kranten geven vergelijkbare ad viezen. Het aanzienlijk serieuzere dagblad The Times heeft na de uitzen ding van gisterochtend ook al al le vertrouwen in het verschijnsel, ontbijt-tv. Met name de manier waarop het harde nieuws werd gepresenteerd, wordt door tv- commentator Peter Ackroyd ge prezen. DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Van Zeil van econo mische zaken zal de winkelsluitingstijden en het aantal vergunningen voor avondwinkels voorlopig niet wijzigen. Van Zeil gaf daarmee gisteren in de late uurtjes toe aan een grote meerderheid van de vaste kamercommissie voor het midden- en kleinbedrijf. Wel wil Van Zeil vier zondagen per jaar Pasar Malams, bra derieën en dergelijke toestaan. Over bevordering van het aantal avondwinkels zal Van Zeil eerst in overleg treden met de betrokken organisaties. Van Zeil is overigens nauwelijks tegemoet gekomen aan be zwaren van de Tweede Kamer tegen zijn beleid met be trekking tot het midden- en kleinbedrijf. Met een aantal bescheiden toezeggingen hield de staatssecretaris staande dat de sanering van het midden- en kleinbedrijf gepaard zal moeten gaan met een aanzienlijke inkomensverminde ring voor detaillisten. Een lastenverlichting via een verla ging van de vennootschapsbelasting voor de kleine zelf standigen kan niet los worden gezien van algemene las tenverlichting voor het bedrijfsleven, en dat is primair een zaak voor de ministers die daarover gaan, aldus Van Zeil. Het opeten van het eigen bedrijfspand door kleine zelfstan digen die ermee kappen zal wellicht kunnen worden uit gesloten. Van Zeil zal dat laten nagaan. Minister overlegt met trendvolgers Tel. 071-143545 rubrieksadvertenties 5000-10.000 KM. BEURTEN V.A. 75,- Wij repareren alle merken onder Bovag garantie Ook Uw auto is aan een winterbeurt toe. Bel voor een afspraak. Tel. 120950. AUTO'S TE KOOP GEVRAAGD Zonder aankoop. Met vrijwaringsbewijs. Wij bemiddelen ook in verkoop. HOOGSTE PRIJS VOOR UW AUTO Automobielbedrijf Cor v.d. Berg Middelstegracht 71. Tel. 120950. OPEL REKORD 1900 N. bj 1975, met Vialle gasin- stall. trekh leren dak, i.z. fraaie - staat Tel 071-895843 na 17.00 Te koop MITSUBISHI Colt GL, bj. 1979, kleur Hudson metallic, prijs f 8000,-. Tel. 02522- 13729 Te koop VW GOLF 1100 1976 i z.g.st 4000,— tel 071-172547. Te koop OPEL GT 1900 bj. '69. kl. rood. chroom sport wie len, f5500.-. Tel. 02521-16165 2 CV 4 te .koop, oranje, bj. '74. vr.pr 1650 - Tel 01719-17899 Te koop zeer mooie VW POLO VI.pr 3750.- b| 77 lal 01713-4964 Ntew model. WEGLUIS Fiat 126, l.z.m. st. uitgev. als type '80. benz 1:18 2950.-. Tel. 071- 210687. GARAGE ANIBA voor 10.000 km. beurten, vakantie- beurten en alle reparaties aan alle merken auto's. Bel voor een af spraak tel 071-126430. Heren straat 2a. Leiden FORD TAUNUS 1600 de Luxe. bj. eind 1975, pas geh. nagezien. 11450,-. Tel. 071- 766177. HONDA ACCORD 6/80, zilver meti.perf.cond. Vr.pr 18550.-. 01720-73213 na 18 30 BUGGY VW, type Sandman, zwart, veel ex tra's voor maar 2600.-. Tel. 071- 210687 Nieuw, nieuw, nieuw CITROEN GSX3 '79. 50.000 km.. Ie eigen, een beauty rood 4850.-. Tel. 01719- 17142. Nieuw, altijd als 2e auto gebr. DAF 46 77, 47.000 km., in fants.st. nog |a- ren rijplezier. 3600,-. Tel. 071- 210687 PEUGEOT 305 GR, 1979. zware motor -f schuifd. Vr.pr. f6250.-. 01720-75097 na 18.30 uur. SIMCA 1100 GLS. bj. 77. techn, 100% Zeer netjes onderhouden, pr. 1650.-. Tel. 071-123206. Te koop VAUXHALL Chevette GL, 1977, 3-deurs. 60 000 km Prijs f2250,- Tel. 01718-29287 Nieuw. 1e eigen. 1e lak. 1:17 MINI 1000 '81, 13.000 km, rood, binnen, bui ten, mot. 100% Gebr. als tweede auto 5900.-. Tel. 01719-17142. HONDA CIVIC Eind '76 kleur wit. zwarte biesjes. I.z.g st. Vr pr 2950.-. Tel. 01718- 28252. Zeer mooie 5-drs., MAZDA 323ES 78, 58.000 km., geel. Gebr. als tweede auto. Techn. 100%. Tel. 01719-17142. Nieuw 1200 Special Station OPEL KADETT 77, 59.800 km. Zeegroen-metal. Mot ext 100% Een beauty 4850.- Tel 01718-17142. RENAULT TS bijna '76 met trekh. kleur blauw mech 100%. Vr.pr. 1450.-. Tel. 01718-28252. Zeer mooie RENAULT 5 TL 1976. blauw met. 63.000 km. nw. banden, alle onderh. beurten ge had Pr. 2450.-. Tel. 071-175612. TOYOTA CORONA 2000 type Mark II radio cass. ree. nwe uitl. en remmen pas service beurt gehad Vr.pr. 1950.-. Tel. 01718-28252. Met LPG. 1300 Spec ALLEGRO '79.45.000 km., cognac/metal. leer dak, stoffen bekl techn. 100%, 3650.- Tel. 01719-17142 In nwe. staat Stationcar DAF VOLVO 66 '76, 49.000 km, geel, stoffen bekl. zeer mooie gez auto 3750.-. Tel. 01719-1^142 1800 special Automatic MORRIS MARINA 77. 65.000 km., 1e eigenaar groen/metal i.nw.st Techn. 100% 2500.- Tel 01719-17142 AUSTIN ALLEGRO 1300S. 75 1 1150,-. Tel 071- 210687 TOYOTA COROLLA 30 met radio cass. ree. trekh. nwe. uitl. pas service beurt geh. Vr.pr. 1950,-. Tel. 01718-28252. Zeer mooie 1200S OPEL ASCONA '74. 72.000 km. Rood, techn. 100% nog jarenlang rijplezier. 1750,-. Tel. 01719-17142 Nieuwst. PEUGEOT 604SL 71000 km. 1978, zeegroen/metal. electr. ramen schuifdak, radio. (Nw.pr. 48000. nwe banden Inruil mog. 6900,-. Tel. 01719- 17142. AUTOMAAT Honda Civic juni '77 58.000 km, showroom nieuw. Altijd bij dealer in onderh. geweest. 5400,-. Tel. 071-210687. ALFA SUD 1.3 b.j. 79 kleur blauw. met. I.z.g.st. Hoge Rijndijk 338. Leiden. Tussen 16.00 en 21.00 uur. Auto Schüller Scheepmakerstr 32 Katwijk biedt aan: FIAT 132/2000 bj. '80. Fiat Jeep type Camploli Hardtop. Bj. '80. Inruil financiering en Bovag-gar Opleidingen (clubs), lessen NIEUWE CURSUSSEN IN VOORBEREIDING VOOR: boekhouden-MBA-SPD I SPD II - informatica - aparte groepen voor beginners, gevorderden en teleurgestelden. ONDERWIJS-INSTITUUT MEAB o.l.v. M. van der Horst, Herengracht 4, Leiden. Tel. 071-130660. Inlichtin gen maandag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur. Vraag de gratis studiewijzer ONDERWIJS-INSTITUUT MEAB HERENGRACHT 4 - LEIDEN TEL. 071-130660 Gespecialiseerde mondelinge lessen voor: Steno - Talen - Boekhouden - MBA - SPD - A A. - Marketing - Bedr. Economie - Informatica - Ondeme- mersdiploma's Ijzerwaren en Sportartikelen - Middenstand - Beroepsgoe- derenvervoer. Inlichtingen: maandag t/m vrijdag van 9.30-17-30 uur. MEAB'S INFORMATICA-CURSUS "U EN DE COMPUTER..." begint weer binnenkort) Cursusduur slechts 4 maanden - geen toelatings eisen! Leslokaal met micro-computer! Inlichtingen: maandag t/m vrijdag ONDERWIJS-INSTITUUT MEAB Herengracht 4. Leiden. Tel. 071-130660 WISKUNDE BIJLES bevoegd docent wiskunde geeft CREATIEF karakterpop, glasschilderen, brooddeegfiguren. Elke maandag avond 8-10 uur. Start: 31-1-'83. In formatie: Liesbeth. Tel. 071- 211656. AUTORIJSCHOOL Vertrouwen, rijksgekeurd. Meer dan 10 jaar het adres voor gede gen en voordelig rijonderricht met VW Jetta. In regio Leiden. Speciale prijs eerste 10 lessen en vol uur. Korting vervolglessen-examenrij- den-theorieboeken. Tel. 02521- 15275. Spoedcursus autorijden binnen twee maanden rij-examen en niet meer betalen dan 32.- voor een volledige rijles. DE CENTRALE Tel 895908 b.g.g. 070-548306. AUTO FIETS BANKSTEL TAFEL TELEVISIE KWIJT? Een sleuteltje helpt. Bel 071-143545

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 10