INFORMATIE AVOND ®ponb 4? 'DE LEIDSE': OPEN HUIS DE VERENIGING VOOR CHR. BEROEPSONDERWIJS nodigt u uit voor een OP DINSDAG 18 JANUARI CHR. TECHNISCHE Vijf Meilaan 137 SCHOOL CHR. SCHOOL VOOR LMBO 'BOSHUIZEN'Tel 071 310661 031 Uytterdijk NT DE NIEUWE R.K.SCHOLENGE/WEENSCHAP R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP (gJSjo/hram college over technisch- en individueel technisch onderwijs in de LEIDEN voor jongens en meisjes DIR.: M. WIELINGA Tel.: 071-760200- 760201 AANVANG 20.00 UUR Ingang school: einde Valerlusstraat (Zuid West). TECHNISCH ONDERWIJS - Bouwtechniek: Timmeren Stukadoren - Consumptieve techniek: Brood-banketbakken Koken en serveren - Motorvoertuigentechniek - Mechanische techniek - Elektrotechniek INDIVIDUEEL TECHNISCH ONDERWIJS: - Bouwtechniek: Timmeren Stukadoren - Mechanische Techniek VRIJDAG 4 FEBRUARI van 19.00-21.00 uur over lager en individueel huishoud- en nijverheidsonderwijs in de haai* unit Toussaintkade 51 DIR.: TJ. VAN NORDEN AANVANG 19.30 UUR HUISHOUD- en NIJVERHEIDSONDERWIJS: Verzorgende beroepen Textielverwerkende beroepen Uiterlijke verzorging Kantoor-/verkooppraktijk Vrije afstudeerrichting INDIVIDUEEL HNO Verzorging Textielverwerking Indien u een bezoek wilt brengen aan deze school in vol S bedrijf, kunt u kontakt j opnemen met de schoolleiding. AANMELDING VAN NIEUWE LEERLINGEN VIA HOOFD BASISSCHOOL OF OP DE ADMINISTRATIE VAN DE GEWENSTE SCHOOL, TUSSEN 9 EN 16 UUR. HRRNS TF?R KUCEKSCHC OPLEIDING VOOR ONDERWIJSGEVENDEN IN HET KLEUTERONDERWIJS EN HET TOEKOMSTIGE BASISONDERWIJS De kweekschool is een dagopleiding voor jongens en meisjes die een onderwijsbevoegdheid willen behalen voor o.a. het kleuteronderwijs, het lager onderwijs en het toekomstige basisonderwijs. DAGOPLEIDING: 3 4 jarige DAGOPLEIDING voor bezitters van het diploma MAVO, MTO, MEAO, VHBO nieuwe stijl - het overgangsbewijs 3 jaar HAVO/VWO met de mogelijkheid tot het behalen van - het testimonium godsdienstonderwijs - het getuigschrift van bekwaamheid tot het leiden van peutergroepen NASCHOLING: 1 jarige DAGOPLEIDING (Edoka) voor bezitters van: - het diploma kleuterleid(st)er A of B 1 jarige PART-TIME KURSUS (op woensdagmiddag) hoofdleid(st)er kleuteronderwijs voor bezitters van: - het diploma kleuterleid(st)er A 2 Jarige PART-TIME KURSUS (op woensdagmiddag) (de applikatiekursus volledig bevoegd onderwijzer) voor bezitters van - het diploma kleuterleid(st)er B of "onvolledig" bevoegd onderwijzer(es) Aanmelding schriftelijk of per telefoon bij: Mevr. J E. Landsmeer-Jöbsis 071-123945 (overdag) 071-153800 s avonds) Er komt een aparte aankondiging voor de OPEN DAG op donderdag 17 maart 1983 Een prospektus wordt op verzoek toegezonden. Interkerkelijke School voor Middelbaar Sociaal Pedagogisch Onderwijs Turkooislaan 1 - 2332 RR LEIDEN Telefoon 071 - 76 93 43 Direkteur: K. Zwitser 3-jarige dagopleiding tot Verzorgende (IVIBO-VZ) het beroep Verzorgende kan worden uitgeoefend in de gezins- en bejaardenverzorging Er is geen minimum leeftijd nodig 2-jarige parttime-opleiding tot Gezinsverzorgende Ivoor 22-jarigen en ouderen) Toelatingseis: Diploma LBO of MAVO Breestraat 89a - 2311 CK LEIDEN Inlichtingen: maandag t/m donderdag 11.00-16.00 uur en 18.30-21.30 uur Tel.: 071-123757 Dagschool Mondelinge lessen Kleine klassen Éénjarige opleiding voor bureausecretaresse (vooropl. min. mavo) en directiesecretaresse (vooropl. min. havo) Met het volgen van een secretaresse-oplei ding (dagopl.) wordt voldaan aan de partiéle leerplicht. (Min. v. O. en W. Besluit 28-5-76) Aanvang sept. '83 Opgeven vóór 1-3-'83 wordt dringend aangeraden. JE KUNT ER ALLE KANTEN UIT... Bosco. Paulus en De Noofderwiek zijn samengegaan Om èfk kind de kans te geven al zijn of haar talenten te ontwikkelen Zo ontstond "De Leidse". een school van vandaag, afgestemd op de maatschappij van morgen. Een scholengemeenschap die de beschikking heeft over de modernste voorzieningen en leermiddelen DE BRUGPERIODE: Allemaal naar de Boerhaaveiaan Hel eerste jaar krijgen alle jongens en meisjes do Pv, eenmaal onmisbare algemene vorming Mh nu daarnaast i algemene technieken en verzorging Heiz. it je geldt tweede jaar. behalve voor leerlingen die straks naar d> Algemene vakken in de 'brjgpenode' krijgen ale kmoeren Nederlands Duts. Engels gesch^den.s aardrijkskunde wiskunde gymnast**- Qodsdienstonderwis, muziek, algemene techrveken tekenen handvaardigheid lexiieie werkvormen, maatschappijleer kermis MAVO gaan der natuur en studielessen DAARNA KUN JE ALLE KANTEN UIT... Bij een van de hieronder genoemde adressen of via hel hoofd van de basis'choo" VOORLICHTING: Open huis. Voorlichtingsavonden op vri|dag 28 lanuan 1983 - op de hoofdvestiging Boerhaaveiaan 44 Dependance Sunnamestraat 1 op dinsdag 25 januan 1983-19 30 u van 10 30 12 00 uur/van 13 30 16 00 uur'van 19 15 - 21 00 uui Dependance Galgewater 1 op maandag 7 lebruan 1983 9 00 uur Hoofdvestiging ngemeertsenip 1 )/LEAO/lHNO/lHN< Boerhaaveiaan 44.2334 ER Leiden (vk Don Bosco, Pouhs. De Noorderwiek) katholieke scholengemeenschap middenschool, Ito, mavo. havo, atheneum mei ia»inS Marsdiep 289. 2401 XH, Alphen aan den Rgn, telefoon 01720-30234. Voorlichtingsavond over hel onderwijs aan de school voor ouders, die overwegen hun kinderen met ingang van de nieuwe cursus bi| ons op school te doen donderdag 27 januari 1983. v.a. 19.30 uur. Op deze avond zal met name aan hel middenschoolonderwi|s aan dacht worden besteed Leerlingen van de zesde klassen van de basisschool kunnen met het Ashram College kennis maken op woensdag 26 januari 1983, 14.30 uur. Aanmeldingen voor het eerste leerjaar vóór 25 februari 1983 via de hoofden van de basisscholen, of rechtstreeks bi| de direktie (dhr Th. J. Kroonenberg). De heer Kroonenberg behandelt ook de inschn|vingen voor hef twee de en derde leerjaar middenschool Voor aanmeldingen voor de andere afdelingen kunt u zich wenden tot dhr F. Smit, eveneens conrector van de school.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 21