c Kostbaar verlies Gemini Meijer verstoort droom van Scylla LMHC pakt zege in laatste minuut Vlietwijk niet bang voor 'kater' >- Binnenkade blijft koploper Bassets: uitzicht op titel Goree beste bokser in district Verlies op valreep tegen Valkenswaard 01U Ml AA! 1 tu ut Sport MAANDAG 17 JANUARI 1983 WASSENAAR - LMHC Leiden heeft met zijn zaalhockeyheren in de laatste minuut van het duel tegen zijn oude rivaal De Kieviten zeer belangrijke winstpunten binnengesleept. De ploeg van trainer/coach Roelant Oltmans staat met dit resultaat als nieuwkomer in de over gangsklasse A met vijf punten uit zes westrijden in de middenmoot. Met nog vier wedstrijden te spelen, waaronder zware duels tegen Am sterdam en Bloemendaal, lijkt Leiden het in de deze klasse te kunnen bolwerken. In de eigen Kievitenhal stond de Wassenaarse ploeg gistermiddag tegen een van het beginsignaal af attent spelend Leiden dat zijn les had ge leerd in de twee voorgaande wedstrijden. In die duels werd Leiden' telkens in de beginfase op een onoverbrugbare achterstand gezet. Een strak georganiseerde verdediging moest een vroege catastrofe voorko- Weliswaar opende De Kieviten de score; Leiden liet zich niet afbluffen en antwoordde snel met treffers van Joan van Marwijk Kooy (driemaal), Dirk Drijver en Wouter Eikenhout die voor een 2-5 tussenstand zorg den. De Kieviten kwamen echter nog voor rust op gelijke hoogte (6—6). De thuisploeg bereikte dat in een periode waarin Oltmans wisselspe lers gebruikte om vaste krachten te laten herstellen in het slopende duel. De Kieviten startte de tweede helft voortvarend en pakte een 7-6 voor sprong. LMHC kwam in de enerverende wedstrijd weer voorbij de Was- senaarders en kreeg met de basisploeg in het veld 7-8 op het bord. De doelpunten kwamen van de stick van Kooy en Herman Hartevelt met de assist van de uitblinkende Dirk Drijver die de geroutineerde Kievi ten-verdediger Gert-Jan Hendriks vele malen in moeilijkheden bracht. Met nog een kwartier te spelen bereikten de opponenten een 9-9 stand en namen in die laatste fase nauwelijks risico en lieten de verdediging prevaleren. De gang- en doelpuntenmaker van LMHC, Joan van Mar wijk Kooy, pakte met nog dertig seconden te spelen de nipte zege voor Leiden door een strafcornergoal: 9—10. De winnende coach Oltmans sprak na afloop van een fnuikend tekort aan mogelijkheden om de specifieke zaalhockeytraining te geven. Hij was van mening dat de club ondanks de successen, drie kampioenschappen op rij, niet op de oude voet kan doorgaan. "Het is fijn als je ziet dat er een A-jongen als Bob-Jan Dietrich in deze klasse kan meedraaien. Aan de andere kant moet je op dit niveau voldoende kunnen trainen om je te handhaven, dat gebeurt nu onvoldoende". LEIDEN - De KDC-er Cees Bin nenkade, die al vanaf de eerste ronde aan de leiding gaat in de Leidse damtitelstrijd, heeft deze positie bekwaam behouden door van Jan Pas te winnen. Toch had dé Katwijkse dammer geen ge makkelijke dag, want in een soort Keiler-opening kreeg zijn clubgenoot voordeel, vooral na dat Cees schijf 49 opspeelde. Echter de in tijdnood verkerende Passchier kon zijn zenuwen niet de baas en met nog vier zetten te spelen voor de controle en ging hij door de vlag in weliswaar erg goede stand, maar dat telt niet» Frans de Jonge kwam drie kwar tier te laat en kon de moeilijkhe den, die zijn Springer-doorstoot veroorzaakte, niet meer door zien. Van Egmond dwong schijf winst af en haalde een slagzetje uit met winnend afspel, ondanks het feit dat hij nog een schijf liet staan. De snelste overwinning kwam op naam van Arend van Beelen. Hij verleidde Max Leiwakabessy in een klassieke stelling met kerk- hofaanval tot een achterloop en combineerde bijzonder fraai naar dam. Een schitterende zege. Ondertussen had Theo Zwetsloot, tegen Louis de Frakrijker, een kettingstelling ingenomen waar mee hij zijn tegenstander in dus danige combinatieve moeilijkhe den bracht dat de Samen Sterker al snel in een soort klemslagzetje liep. De verrassing van dit kampioen schap is Jaap van Duyvenbode. Na zijn jammerlijke nederlaag, vorige week, doorstond hij nu een omsingeling van Peter Bron- string. Hardnekkig omsingelen resulteerde in een volkomen ge lijkwaardige vijf om vijf stand, waarin Bronstring nog de nodige grapjes bouwde, maar Van Duy venbode liet zich niet van de Wijs brengen en wikkelde naar een puntcndeling af. In de eerste klasse heeft Arend Robbe de titel van LDDB-kam- pioen overgenomen van Jaap van Duyvenbode. Alleen André van der Zwan was nog een be dreiging voor de ADC-er, maar de KDC-er deed zichzelf de das om door van Jan Parlevliet te verliezen. Parlevliet dolde zijn tegenstander en haalde zelfs zet ten lang geen dam, hoewel drie schijven op promoveren ston den. NK Scholma en Stokkel zijn een klasse apart tijdens de wedstrijden voor de halve finale van het toernooi om het Nederlands damkam pioenschap. Scholma won afge lopen weekeinde in Dordrecht van Van Dusseldorp en Heus- dens. Stokkel liet zich zaterdag verrassen door Van Tilborg, maar herstelde zich de dag daar na tegen Passchier. Scholma en Stokkel leiden in groep A met ze ven punten. In groep B is Bas tiaannet eerste. Opvallend in de tweede groep is het riskante spel van Lutcyn, die het vorig jaar tot de finale bracht. Na vier ronden bezet Luteyn de zevende plaats. Het treffen tussen Vermin en Van der Borst kon wegens ziekte van Vermin niet doorgaan. De partij moet voor zaterdag 22 ja nuari worden gespeeld. Gebeurt dat niet, dan wordt Vermin uit het toernooi genomen. LUSV behaalt belangrijke zege op US LEIDEN Een lang aanhoudende golf van ziekte- en blessure-meldingen zijn Gemini noodlottig geworden. Het niet voluit kunnen trainen mag als verzachtende omstandig heid worden aangemerkt voor het 3-2 verlies bij het laaggeklasseerde Radius 2. Ook LUSV was gehandicapt, maar doorstond het optreden tegen US zonder kleerscheuren: 3—1. Bij de dames was er winst voor Leython (3-2 tegen AV'40) en Gemini 2: 3-0 tegen Tonegido. Herman Stam priemt door de verdediging Bij LUSV-heren ontbraken Waldo Broeksma en Rob van den Bosch, maar de studenten toon den desondanks meer aanvals- kracht en waren op beslissende momenten paraat. Vooral Martin Broere en Frans Klumper waren aanaanvallend zeer op dreef, ter wijl Rob Mudde als spelverdeler een uitstekende partij vertolkte. LUSV verloor de tweede set pechvol. Bij 12-12 toverde men een variatie uit de hoge hoed die werd afgefloten omdat de scheidsrechter dacht dat een achterspeler de bal sloeg. In alle consternatie die volgde, ontglip te de setwinst. In de twee volgen de sets zette LUSV zich echter goed over dat verlies heen: 16-14,12-15.15-13,15-12; 3-1. Gemini miste ritme tegen Radius 2 en verloor tijdens het duel ook nog Hans Hullegie, die door zijn enkel ging. De kans bestaat dat een deel van de verloren gegane partij nog eens zal moeten wor den overgespeeld, omdat Gemini tegen een foutieve arbitrale be slissing (verkeerde gegeven ti me-out) protest heeft aangete- LEIDEN - Niet bevreesd voor de kater, vierde Vlietwijk za terdag na 7-4 winst bij Avan- ti in Middelburg het kam pioenschap en de promotie naar de overgangsklasse. De Voorschotense badminton- garde mag het weer een trede hoger op de NBB-ladder pro beren, nadat twee seizoenen geleden een poging zich kort achter de landelijke top te handhaven mislukte. Vliet wijk degradeerde destijds di rect weer naar de eerste klas se en voorvoelt nu opnieuw problemen. Het zal die niet uit de weg gaan, "al zal het vervelend zijn om steeds op je broek te krij gen", spreekt Dick Oostergo. "Het wordt een kwestie van een beetje geluk, afhankelijk van de indeling", weegt hij kans op overleving af. "Als het kan zullen we ons hand haven. echter niet ten koste van alles. We hadden afgelo pen seizoen een hecht team, we wilden voor elkaar knok ken. En het was gezellig. Wat bereik je als er straks mis schien versterking van bui tenaf komt, maar de gezellig heid verdwijnt?". Vlietwijk is een kans gegund in de overgangsklasse, op basis van een zeer evenwichtig sei zoen '82-'83. Al na de eerste wedstrijddag bezette de équi pe uit de Vliethorst de eerste plaats op de ranglijst. Met de regelmaat van de klok boek ten de Voorschotenaren rian te overwinningen. Slechts aan het einde van de rit werd de regelmaat verstoord, on der meer door een blessure van Oostergo. Bij het altijd lastig te bespelen Avanti Kwam aan alle twijfel echter een einde. Vlietwijk 2 werd vorige week al kampioen van de derde klas se. De reserves, die wel met vertrouwen een avontuur in de tweede klasse tegemoet kunnen zien omdat deze stap niet zó groot is, onderstreep ten hun superioriteit in de laatste competitie-ronde met een 7-1 zege op Aristo. Vliet wijk 3 hield met een 4—4 de ling het Haagse Drop Shot 4 van een kampioenschap af. Voor Veglo is de competitie nog niet helemaal voorbij. Gisteren verloren de Leide- naars, reeds gedegradeerd uit de tweede klasse, met 5-3 van Zeemacht. Hen wacht nog één duel bij Noórdkop, een formaliteit omdat alle be slissingen al gevallen zijn. Veglo 2 ging met een 8-0 ne derlaag tegen Delft roemloos af. Leiden en Lisse konden het gisteren niet eens worden met elkaar. Lisse 2 degra deert na het 7-1 verlies tegen Leidens eerste, dat waar schijnlijk nog een nutteloos competitie-duel in Rotter dam moet inhalen. Leiden 2 gaat de Lissese reserves ach terna door de nederlaag (ook 7-1) tegen Lisse 1. Het kampioensteam van Vlietwijk, dat het in het volgend seizoen in de overgangsklasse van de badmin- toncompetitie mag proberen. Staande v.l.n.r. Alphons van de Berg, Leslie Tjoo, Dick Oostergo en Henk Westerbeek. Knielend v.l.n.r. Irene de Vrind, Judy Mantel en Jossie Lim. kend. Ondanks alles bracht Ge- mini het nog tot vijf sets voordat men kapituleerde: 15—13,13—15, 14-16, 15-13, 13-15. Bij Gemini tegen Tonegido (da mes) gingen de eerste vier'sets gelijk op, met de beide verdedi gingen in een hoofdrol. Tonegido sloeg in de beslissende set een beslissend gat (15-13, 11-15, 15-13, 10-15 en 15-4.). Leython moest de eerste set tegen AV'40 met ruim verschil prijsge ven: 15-5. Een slechte pass en een onverzorgde verdediging waren hieraan debet. Christel Verwoerd leidde haar team via 12—15 naar 1—1. In de derde set liep beet Leython zich stuk op het blok van AV'40. Bij een 11-5 achterstand in de vierde set leek de Leidse formatie geklopt, maar met Tine de Bloois in een verde digende hoofdrol kwam Leython opnieuw langszij: 13—15. De weerstand van AV'40 was gebro ken en via 8-15 werd het een 2-3 zege. NOVO leek bij Be Fair voor een complete sensatie te zullen zor gen. Het door vakantie-gangers incomplete Noordwijkse team liet de Waddinxveners in de eer ste zet kansloos: 6-15. Daarna waren de ploegen gelijkwaardig en ontspon zich een hoogwaar dig gevecht. Het tekort aan wis selmogelijkheden zou NOVO op breken: 15-11, 15-9, 15-11. Ge- mini 2 won bij hekkesluiter Trnado eenvoudig met 3—0. Gemini 2-Donar was in de promo tieklasse bij de heren een slechte streekderby. Donar kwam tech nisch iets slechter voor de dag en verloor twee sets nipt: 16-14, 17—15. Dankzij een sterke opslag van John Kahlmeyer ging het in de derde set wat makkelijker: 15-9. DAC ging er tegen Kars- sens in de eerste set keihard te genaan: 15-6. Dat was de leukste set. DAC verslapte, maar had nog zoveel meer klasse in huis dat de eindzege niet in gevaar kwam. Frans Boerefijn excel leerde. Leython was gelijkwaardig aan Punch, derde op de ranglijst. Op 15-14 serveerde men echter fout en dat kostte de set: 17-19. In de volgende set waren de Leide- naars kansloos: 6-15. De omme keer kwam in de derde set. Mede door een aantal dubieuze arbitra le beslissingen werd het 15-13 in het voordeel van Leython. In de vierde set vlotte het goed: 15-8 maar na 8-2 en 13-10 in de vier de rondgang dacht Leython de buit binnen te hebben. Punch sloeg echter hard terug: 13-15 en 2-3. WW (dames) speelde een uitste kende partij tegen DAC, de eer ste set uitgezonderd: 3—15 ver lies. Spelverdeelster Jolanda Remmerswaal en hoofdaanval- ster Jeanette Rietkerk combi neerden voortreffelijk. Scores bleven niet uit: 15-10, 15-11, 15-6. Skania won verdiend van van RW, al liep de RW-aanval niet onverdienstelijk. Het blok en de verdediging van Skania leverden echter onoverkomelijke proble men op voor RW. Skania stond steeds op voorsprong en met een sterke tweeslag aan het slot maakte Skania het karwei af: 8-15, 13-15, 10-15. Het met invalsters opererende NO VO 2 toonde zich gelijkwaardig aan het sterke VELO. Na 11—15 en 15-12 liep NOVO weg naar 10-6, maar moest door onnodige foutjes toch de set uit handen ge ven: 10-15. In de vierde set ver loor NOVO op de valreep: 8-15 (1-3). LUSV had tegen Radius weer Mar- ja van Dommelen en Regiene Smeets in de basis. In de eerste set was dat nog even wennen (9—15), maar daarna liep het veel beter: 15-13, 15-10, 15-11. De NOVO-heren hadden geen kind aan Be Fair. Na 15-9 in de eerste set raakten de Noord wijkers goed op dreef en walste met schitterende aanvalsacties en een onneembaar blok naar 15-4. Door concentratie-verlies leek Be Fair even gelijkwaardig, maar mocht uiteindelijk geen moment op een beter resultaat hopen. GER RENES SASSENHEIM - Met nog vier wed strijden.te spelen heeft het rug- byteam van The Bassets onver anderd goed uitzicht op de titel en de daaraan verbonden promo tie naar de promotiedivisie. Gis teren versloegen de Sassenhei- mers Den Helder met 36-15. Op het zware veld boden de voor- waartsen van Den Helder heel behoorlijk partij, maar daar tegenover konden de driekwar ten van de bezoekers weinig uit richten. Het tempo in deze mati ge wedstrijd lag laag mede om dat The Bassets vrij snel op voor sprong kwam. Ruud Vos en Ton Meeuwisse hadden een groot aandeel in de Sassenheimse pro- duktie. LEIDEN - De Leidse bokser Ger Goree mag zich districtskam pioen noemen in het vederge wicht (tot 57 kg), overigens net als zijn opponent Akkal. Hun prestatie-party eindigde zater dagavond in de ring bij de Haag se vereniging De Houtzagerij on beslist. De DTS-er Goree, senior C-klasse) leverde een goed ge vecht tegen de Haagse B-junior. De 20-jarige pupil van trainer/ coach Dik Snik straalt meer rust uit dan ooit tevoren en maakte zaterdagavond een zelfverzeker de indruk. Hoewel fysiek in de meerderheid, weigerde Goree zich te forceren maar bleef tech nisch goed boksen. Met een 'on beslist' kwam er een juist einde aan een enerverend gevecht. LEIDEN - Toen Sjoerd Meyer zaterdag bij de stand 4-4 een 17-11 voorsprong verover de op de tot dat moment winstloze Winnubst leek Scylla op weg naar plezierige punten- deling bij Nikon. De tafeltennisgoden beschikten echter anders: Meyer liet de eerste game glippen en kon zich daar de tweede gang naar de 21 niet voldoende overheen zetten. Ruim vier-en-een-half uur verbe ten inspanning werden zinloos want dat Patrick Swier in de hui dige vorm niet kon voorkomen dat Han Gootzen de eindstand op 6-4 bepaalde lag voor de hand. Toch zou het te ver voeren Meyer het puntverlies aan te re kenen, want zijn instelling was zaterdag weer voorbeeldig en bo vendien bleek zijn spel sinds het 'herfsttreffen' in Valkenswaard zo'n drie maanden geleden sterk verbeterd. Ook geeft het geen pas te veronder stellen dat het nipte 6-4 verlies gefiatteerd zou zijn en dat Scylla recht had op een puntenverde ling. Sterker nog, bogend op de bekende Leidse vechtlust kon de équipe van coach Theo Bakker maar net voorkomen dat het niet nog veel sneller naar de slacht bank werd geleid. Sjoerd Meyer verloor bijvoorbeeld in de openingspartij de eerste ga me van Gootzen en kwam de tweede met 20-16 achter, vanaf welk moment Gootzen bevestig de dat het mentaal allemaal nog niet 'je-dat' is. Bij 1—1, Swier kansloos tegen Potton, won An ne Vlieg o zo moeizaam van Win nubst, op basis van wat meer routine. Potton moest daarop diep gaan om de verdediging van Meyer uit te spelen, maar deed dat voorbeeldig. Vlak voor de rust toonde Anne Vlieg opnieuw aan dat de in de cember opgelopen serie griepjes de goede vorm van de eerste helft stevig aangetast hebben. Toen was Gootzen een makkelij ke prooi, nu waren de rollen om gekeerd. Na de thee egaliseerde Swier de stand, maar ook zijn winst op Winnubst kwam niet overtuigend tot stand. Het dub belspel leverde eigenlijk de eer ste niet af te dingen Scylla-zege op, vooral omdat Sjoerd Meyer Potton perfect uit de wedstrijd hield. Anne Vlieg speelde daarna hetzelfde systeem tegen de dure Brit maar zijn forehand-aanval faalde in de afwerking. De gang van zaken daarna al geschetst hebbende, rest de conclusie dat Scylla de comptitie weliswaar beter begonnen is dan de herf- stuitvoering, maar dat het gezien de huidige vorm van met name Swier en Vlieg zeer de vraag is of men deze nederlaag opnieuw door negen zeges en een titel kan laten volgen. Toch zijn er ook een paar lichtpuntjes; Hans Lin- gen kan, mits hersteld, het team een extra injectie geven en lukt dat niet, dan heeft men nog altijd de zekerheid dat de herfsttitel garant staat voor een extra duel om de landstitel na de competi tie. Ook de Scylla-dames lijken daar naar op weg, nu men met Sandra de Kruiff weer in de gelederen, er in slaagde Avanti op eigen ta fel te kloppen. Toch dankt Scylla de 3-6 winst allereerst aan Ma rian van der Vliet die met zeges op Jose Bakker en Marijke Olst- hoorn ervoor zorgde dat de ne derlagen van Sandra de Kruiff en Stephine van Gennip tegen Ellen Bakker geen nadelig effekt sor teerden. De Kruiff kon zich geen moeilijker come-back voorstellen dan zater dag het geval was. Zonder enig wedstrijdritme werd ze direct ge confronteerd met Ellen Bakker die goed verdedigend en wisse lend van rubber en effect geen enkel ontzag toonde voor de mnxmeer Stephine van Gennip geconcentreerd in actie tegen Avanti. Leidse kleuterleidster. De 14-21 en 7-21 spreken boekdelen. Het herstel tegen Jose Bakker was moeizaam, maar Olsthoom moest met 11-21, 11-21 genoe gen nemen. Stephine van Gen nip versloeg beiden eveneens re gelmatig maar ging tegen Ellen Bakker op tijdregel kopje onder. De oudste dochter van ping- pong-prof Gerard Bakker heeft haar kandidatuur voor de WK in Tokyo dus duidelijk gesteld. Omdat de plek van Stephine van Gennip gezien de internationale resultaten ook nauwelijks 'im frage' lijkt, resteert De Kruiff slechts het uit de ploeg spelen van Kloppenburg. De Zutphense valt gewoon aan met nette rub bers en De Kriuff heeft dan al weer wat wedstrijdritme opge daan, dus dat moet kunnen luk ken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1983 | | pagina 16